Zachej.sk Kresťanské knihy Životopisy, osobnosti, svätci Osobnosti - Ján Mária Vianney

Osobnosti - Ján Mária Vianney

(13 produktov)

Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 vo Francúzsku. Od malička bol zbožný a zároveň prudký. Keď dospel, túžil byť kňazom. Štúdia boli pre neho náročné a len s veľkou námahou ich dokončil. I napriek tomu ho ľudia vyhľadávali už v jeho prvej kaplánke v Écully. Zakrátko ho poslali do Arsu - malej dedinky s niečo vyše 200 obyvateľmi, z ktorej sa dávno vytratila láska k Bohu. Nový kňaz žil prísnym asketickým životom a staral sa o kostol i o chudobných vo svojej farnosti. Vyhlásil otvorenú vojnu zlým mravom, ktoré tam vládli, krčmám, ktoré boli otvorené nonstop a všadeprítomnému preklínaniu. Postupne sa ľudia menili, krčmy zatvárali a kostolné dvere čoraz častejšie otvárali. Ján bol vyhľadávaným spovedníkom a múdrym radcom. Kázal aj po okolitých dedinách a roznecoval v ľuďoch lásku k Bohu. Dodnes sú zachované niektoré jeho kázne. Zomrel vyčerpaním ako 73 - ročný 4. augusta 1859 v Arse. Je pochovaný v hlavnej lodi arsského kostola.


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.