Zachej.sk Recenzie Recenzie používateľa Marek

V našej ponuke

Newsletter

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.

Marek (17 recenzií)
28.08. 2017

Dielo svätej Kataríny Janovskej je veľmi dôležitou inšpiráciou aj pre nás, ktorí sme ešte neprekročili brány večnosti. Ona nás sama vyzýva hlasom duše v očistci: „Ó nešťastníci, prečo sa necháte tak ľahko zaslepiť týmto svetom, že sa vôbec nestaráte o takú veľkú a dôležitú potrebu, akou je okamih smrti?“

Svätá Katarína Janovská
skladom
1,67 €
Marek (17 recenzií)
11.05. 2017

Kniha Otčenáš je krátkou syntézou Pánovej modlitby, v ktorej sa autor zaoberá jednotlivými prosbami a snaží sa ich význam priblížiť čitateľovi. Úvod knihy je venovaný pojednaniu o modlitbe a rôznym typom modlitby. Kniha je pekným zamyslením sa nad modlitbou Pána, ktorú často recitujeme bez akéhokoľvek zamyslenia sa.

František Trstenský
skladom
5,72 €
Marek (17 recenzií)
25.04. 2017

Ďalšia kniha o pápežovi. Táto je však trochu iná. Autor - vatikanista, Andreas Englisch, kráča po stopách zázrakov, ktoré sa stali za života pápeža Jána Pavla II. Autorov spočiatku skeptický pocit sa mení, keď odhaľuje viaceré fakty a neprestáva žasnúť nad svätým pápežom.

Andreas Englisch
skladom
5,82 €
Marek (17 recenzií)
10.04. 2017

Vynikajúca, veľmi inšpiratívna a naozaj užitočná kniha, v ktorej sa čitateľ učí priamo od Božej Matky Márie a jej Syna Ježiša. Umučenie nášho Pána alebo zjavenie osobného súdu nenechá nikoho chladným. Pri čítaní tejto knihy si človek uvedomí, aké je zmýšľanie Boha a Jeho svätých. Osobne ma veľmi oslovila Máriina poníženosť, jej odpútanosť od svetských vecí a jej láska k Bohu. Knihu odporúčam všetkým.

Brigita Švédska
skladom
7,83 €
Marek (17 recenzií)
21.03. 2017

Kniha krátkych zamyslení na rôzne obdobia liturgického roka. Veľmi dobre sa číta, každá úvaha má 1-3 strán, preto sa kniha dá otvoriť na akejkoľvek strane a proste začať čítať. Knihu dotvárajú prenášky a články autora ako aj rozhovor s ním.

Leopold Slaninka
skladom
7,66 €
Marek (17 recenzií)
23.02. 2017

Tak toto je Boh? je knihou plnou dôležitých životných otázok, na ktoré človek potrebuje odpovede. Otázok o tom, aký je Boh, prečo dopustí utrpenie a ako ho môžeme spoznávať ako dobrého a milosrdného Boha. Autor nastoľuje pálčivé otázky, v ktorých neraz "obviňuje Boha", aby sám čitateľovi priniesol odpovede. Aj týmto spôsobom dialógu chce priviesť všetkých bližšie k Bohu.

Michael Ots
skladom
8,73 €
Marek (17 recenzií)
02.02. 2017

Kniha opisujúca životný príbeh apoštola Pavla je precíznou štúdiou odhaľujúcou Pavlov život od ranných rokov a obrátenia až po jeho poslednú cestu do Ríma. Autor vykresľuje Pavlov zápal pri hlásaní ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista ako aj zakladanie kresťanských komunít. Ďalším spôsobom hlásania sú Pavlove listy, ktoré často odpovedajú na potreby tej ktorej cirkvi. Celou knihou sa nesie apoštolova starosť o cirkvi, ktoré založil a o ktoré musel bojovať. Tu sa ukazuje Pavlov zápal pri hlásaní Evanjelia.

Jerome Murphy - O'Connor
skladom
7,76 €
Marek (17 recenzií)
05.12. 2015

Milovať a ctiť je výborná a veľmi užitočná edícia. Rišo Vašečka v svojich krátkych publikáciách často trafí klinec po hlavičke. Pomáha mu v tom skúsenosť otca viacpočetnej rodiny ale aj autorita Božieho slova, na ktorú sa odvoláva. Určite odporúčam všetkým, ktorí chcú pozvať Boha do svojich rodín a vzťahov.

Richard Vašečka
skladom
1,46 €
Marek (17 recenzií)
19.11. 2015

Laudato Si je encyklika Svätého Otca Františka zaoberajúca sa aktuálnou témou ekológie a ochrany životného prostredia. Encyklika s veľkou precíznosťou rozoberá súčasné pálčivé problémy našej planéty, človeka volá k prebratiu zodpovednosti. Tam sa však dielo Svätého Otca nekončí. Inšpirujúcou je najmä duchovná syntéza, kde nás toto dielo volá obrátiť svoj zrak s vďačnosťou k Bohu Otcovi ako Stvoriteľovi všetkého. Tento pohľad nás upriami na správnu cestu starostlivosti o jeho dary.

Svätý Otec František
skladom
4,90 €
Marek (17 recenzií)
18.08. 2015

Mama má čas je veľmi pravdivá a aktuálna kniha pre dnešnú dobu. Rachel Staffordová vo svojej knihe opisuje svoju vlastnú snahu odpútať sa od malicherných povinností, aby sa vydala na cestu za životom s voľnými rukami. Začiatkom jej premeny bolo uvedomenie si ako jej email, práca, počítač a iné povinnosti ukrajujú zo života, ktorý mohla venovať svojim deťom a najbližším. Dôležité je rozhodnúť sa pre zmenu, ktorá aj keď neraz nie je ľahká, často pozostáva z malých krokov, ktoré prinesú veľké výsledky. Tými sú okamihy života prežité naplno a zmysluplne. V knihe Mama má čas sa naisto nájdeme mnohí z nás. Preto je povzbudzujúce vidieť, že život sa dá prežiť aj iným spôsobom ako neustálym zhonom. Kniha nielen motivuje, ale aj ponúka rady na báze týždenných predstavzatí.

Rachel Macy Staffordová
skladom
13,48 €
strana: 1 z 2
   späť  
         
  Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím Ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa na svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada biedy a ničoty. sv. Faustína Kowalská