Zachej.sk Recenzie Recenzie používateľa Marek Pi.

V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.

Marek Pi. (24 recenzií)
25.07. 2019

Vynikajúca a veľmi užitočná kniha o najväčšej Božej vlastnosti - o Jeho nesmiernom milosrdenstve. Vinny Flynn sa opiera do veľkej miery o zjavenia sv. Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľníčky, ktorej Ježiš postupne odkrýval veľké pravdy o Jeho nekonečnej láske a milosrdenstve voči ľuďom. Kniha čitateľa vťahuje postupne hlbšie až prichádza k rozhodnutiu napodobňovať Boha a stať sa milosrdným. Veľmi dobrá kniha.

Vinny Flynn
skladom
7,83 €
Marek Pi. (24 recenzií)
16.04. 2019

Pre mňa jedna z najkrajších kníh, aké som čítal. Tomáš Kempenský, autor slávneho Nasledovania Krista sa s oddanou láskou obracia na Božiu Matku, ktorá nás ako deti privádza k svojmu Synovi. Kniha je dialógom dieťaťa a jeho Matky, ktorá ho volá k sebe. Čitateľ prechádza s Máriou cez etapy jej života a učí sa s ňou nasledovať Krista.

Tomáš Kempenský
skladom
5,72 €
Marek Pi. (24 recenzií)
02.04. 2019

Vynikajúca kniha od talianskeho kňaza Sergia Stevana, ktorá je sondou nielen do duše učeníka, ktorý zapredal svojho Majstra. Je to kniha, ktorá ponúka možnosť reflexie pre nás všetkých, či aj my nezrádzame Ježiša v našom živote. Autor hľadá aj možné príčiny tejto zrady, či už je to sláva, láska k peniazom alebo túžba po moci. Kniha nesie v sebe aj posolstvo Božieho milosrdenstva a lásky, keď spomína ako sám Ježiš, aj keď zradený, neváhal nazvať Judáša svojím priateľom.

Sergio Stevan
skladom
5,19 €
Marek Pi. (24 recenzií)
11.03. 2019

Obsahom malá ale posolstvom veľmi dôležitá kniha. Takou je útla knižka Franza Spiraga o svätej spovedi. Hoci bola napísaná na začiatku 20. storočia, je stále veľmi aktuálnou. Autor hovorí o potrebe pokánia, o úžitku z dobrej spovede, ale aj vysvetľuje mnohé iné veci ohľadom spovede. Každá takáto kniha, ktorá nám pomáha sa priblížiť k Bohu je veľmi užitočná, veď ide o náš večný život.

Franz Spirago
skladom
4,31 €
Marek Pi. (24 recenzií)
11.03. 2019

So záujmom som zobral do rúk knihu o jednom z najznámejších pútnických miest na svete. O mieste, kde sa trom malým pastierikom zjavila Panna Mária. Príbeh zjavení vo Fatime je veľmi pútavý a autor mu venuje istú časť knihy. Ďalším väčším úsekom v knihe sú rôzne historické skutočnosti, ktoré sa týkali potvrdenia zjavení a ich posolstiev (najmä tretieho, ktoré zverejnil až pápež Ján Pavol II. v jubilejnom roku 2000), reakcie Cirkvi, všetkých pápežov v 20. storočí. Mňa osobne zaujali výzvy Panny Márie, ktoré sa nachádzajú ku koncu knihy.

Saverio Gaeta
skladom
7,83 €
Marek Pi. (24 recenzií)
23.01. 2019

Každá kniha v sebe skrýva isté tajomstvo, ktoré autor poodhaľuje svojim čitateľom. Často sa strácame v spleti postáv a dejových línií. Kniha 7 tajomstiev Eucharistie je práve naopak až priezračne jednoduchá. Jednoduchá a pritom približujúca veľké tajomstvá Božej lásky k nám ukrytej v Eucharistii. Samotné tajomstvá sú veľkým dôvodom pre radosť. Je predsa úžasné, že Boha môžeme duchovne prijímať každý deň, dokonca každú hodinu! Alebo to, že vo svätej omši sa spájame nielen s trojjediným Bohom, ale aj s celou Cirkvou, s nebeskými anjelmi a všetkými svätými. Kniha Vinnyho Flynna povzbudí každého čitateľa, ktorý ju zoberie do rúk s otvoreným srdcom.

Vinny Flynn
skladom
6,95 €
Marek Pi. (24 recenzií)
09.01. 2019

Na čítanie knihy Boh počúva som sa veľmi tešil a musím povedať, že ma nesklamala. Autorka vhodnou formou zaraďuje reálne príklady ľudí, ktorých modlitba bola vypočutá. Okrem toho knihu doplňujú rôzne pasáže vysvetľujúce náuku alebo prax Cirkvi v rôznych oblastiach života či už ide o modlitby príhovoru, svätých alebo rôzne hnutia v Cirkvi. Preto považujem knihu za veľmi užitočnú aj v tomto smere. Samozrejme, najväčším povzbudením je prečítať si o tom ako Boh počuje naše modlitby a je verný. Dokonca aj v prípadoch, keď sa nestane presne to, o čo prosíme. To je krásny odkaz tejto výbornej knihy o modlitbe.

Lorene Hanley Duquin
skladom
7,83 €
Marek Pi. (24 recenzií)
28.08. 2017

Dielo svätej Kataríny Janovskej je veľmi dôležitou inšpiráciou aj pre nás, ktorí sme ešte neprekročili brány večnosti. Ona nás sama vyzýva hlasom duše v očistci: „Ó nešťastníci, prečo sa necháte tak ľahko zaslepiť týmto svetom, že sa vôbec nestaráte o takú veľkú a dôležitú potrebu, akou je okamih smrti?“

Svätá Katarína Janovská
skladom
1,67 €
Marek Pi. (24 recenzií)
11.05. 2017

Kniha Otčenáš je krátkou syntézou Pánovej modlitby, v ktorej sa autor zaoberá jednotlivými prosbami a snaží sa ich význam priblížiť čitateľovi. Úvod knihy je venovaný pojednaniu o modlitbe a rôznym typom modlitby. Kniha je pekným zamyslením sa nad modlitbou Pána, ktorú často recitujeme bez akéhokoľvek zamyslenia sa.

František Trstenský
skladom
5,72 €
Marek Pi. (24 recenzií)
25.04. 2017

Ďalšia kniha o pápežovi. Táto je však trochu iná. Autor - vatikanista, Andreas Englisch, kráča po stopách zázrakov, ktoré sa stali za života pápeža Jána Pavla II. Autorov spočiatku skeptický pocit sa mení, keď odhaľuje viaceré fakty a neprestáva žasnúť nad svätým pápežom.

Andreas Englisch
skladom
5,82 €
strana: 1 z 3
   späť