Zachej.sk Recenzie Recenzie používateľa Zlata

V našej ponuke

Newsletter

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.

Zlata (5 recenzií)
08.06. 2016

Táto kniha je písaná v prvom rade ako osveta pre kňazov a veriacich. To s čím sa nezoznámime v kostole (lebo už je nemoderné hovoriť veriacim o duchovnom zle a satanovi? ) a s čím si nevieme rady, lebo keď pozeráme filmové príbehy o exorcistoch a čítame knihy od G. Amortha a E. Vellu, myslíme si, že v prípadoch keď zlý duch vkročí do nášho života, musí osoba prežiť bolestné vyháňanie diabla. V tejto knihe sa však stretávame s poznaním, že to nie je 100% nevyhnutné a pomoc nájdeme aj v osobitných modlitbách za oslobodenie a prosbách, ktoré autor vysvetľuje. Celý proces môže prebehnúť jemne a bez silných citových rozrušení, kde autor upozorňuje a vysvetľuje základné kľúče viery na získanie slobody -pokánie, viera, odpustenie, zrieknutie, vzopretie sa nepriateľovi a Otcovo požehnanie. Samozrejme, že oslobodenie ide ruka v ruke veriaci a kňaz. V okrem vysvetlení oslobodenia od zlého , postavených na Novom zákone, spoznáme základné vedomosti o pôsobení zlého ducha. Citujem z knihy: " Ak nemáme túžbu oslobodiť sa alebo sa uzatvárame do postoja neodpustenia, neoľutovaného hriechu alebo lží, potom bude zlý duch odolávať príkazu odísť, hoci ho dostal v Ježišovom mene." V texte som spoznala viacero vecí, ktoré v mojom duchovnom živote nemám "vysporiadané" a v konečnom dôsledku ma môžu ohroziť , aj také ktoré sa denne nevedomky opakujú a tiež môžu otvoriť dvere zlému.

Neal Lozano
skladom
6,69 €
Zlata (5 recenzií)
08.06. 2016

Táto kniha nie je pre tých, čo očakávajú opis konkrétnych udalostí posledných dní. Z textu je ťažko vyčítať, čo by sa malo v tých dňoch stať, už konkrétnejšie od toho je Zjavenie sv. Jána. Obsahom knihy sú farbisté opisy vízií , snov a zjavení kde je ťažko určiť ktorej dobe sa dajú pripísať. Čo však je ma prekvapilo je veľkosť utrpenia, ktoré táto duša na seba zobrala aby ho obetovala sa svet a spojila s Ježišovým utrpením, pričom dnešný človek nechce trpieť ani za seba. Z knihy som získala poznanie o hodnote obety vlastných denných krížov a ich zásluh v budúcom živote.

Anna Katarína Emmerichová
skladom
7,83 €
Zlata (5 recenzií)
08.06. 2016

Knihy tohto charakteru som začala čítať, keď som V Medžugorí na púti zažila prvý krát prejavy posadnutej osoby. Chcela som získať z kníh skúsenosť, ako sa týmto "veciam" vyhnúť, ako spoznať a rozlišovať v mojom okolí, či ide o hrozbu zlého alebo len o nejaké psychické problémy. Aj napriek štúdiu viacerých kníh to dodnes neviem posúdiť, ale aspoň sa snažím vyhýbať nástrahám , ktoré skúsení exorcisti uvádzajú vo svojich príbehoch a odporúčaniach. Kto chce poznať bližšie túto problematiku, autora G. Amortha môžem len doporučiť ako aj všetky jeho knihy na túto tému.

Gabriele Amorth
vypredané
10,80 €
Zlata (5 recenzií)
08.06. 2016

Otca Kuffu môžem čítať spredu aj zozadu, nikdy sa neomrzí, mám napočúvané aj jeho prednášky na rôzne témy, jeho slová sú také vždy také výstižné ako podobenstvá v evanjeliu, oslovuje tým, že si nič nevymýšľa a jeho posolstvá sú vždy o živote, láske, viere a nádeji.

Marián Kuffa
skladom
4,75 €
Zlata (5 recenzií)
08.06. 2016

Myslím , že výborná, ale viac zameraná na mužské potreby a názory a postoje muža, k tejto téme vrelo doporučujem aj knihu v češtine Je to vubec možné? od MUDr. Ed Wheat a Gloria Okes Perkins

Kevin Leman
vypredané
9,07 €
  Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím Ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa na svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada biedy a ničoty. sv. Faustína Kowalská