main_image

Pravda o očistci

10,32 €

12,90 €

Detail
Nakladatelství Luboš Marek

Nakladatelství Luboš Marek

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Luther und die Böhmischen Brüder nach den Quellen
Luther und die Böhmischen Brüder nach den Quellen

Michael Rohde

Publikácia v nemčine.

Skladom
-23%

8,32 €

Michael Novak a jeho projekt Teologie demokratického kapitalismu
Michael Novak a jeho projekt Teologie demokratického kapitalismu

Roman Míčka

Táto disertační práce pojednáva o americkém katolickém teologovi a sociálním mysliteli Michaelu Novakovi a o jeho díle, které je zásadním a vlivným příspěvkem ke katolickému a sociálnímu myšlení.

Vypredané

12,13 €

Neuspořádaná samomulva
Neuspořádaná samomulva

Egon Bondy

Vůbec první politický spis Egona Bondyho, který u nás vychází knižně mimo okruh samizdatu. V této knize se nalézá jeden z prvních rozborů tzv. reálného socialismu, který se nespokojuje s frází, že to byla "totalita".

Vypredané

5,43 €

Evropská ochrana náboženské svobody
Evropská ochrana náboženské svobody

Daniel Spratek

Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany náboženské svobody se zřetelem k mezinárodnímu právu, klade obecné otázky modelů vztahů mezi státem a církví, otázky zakotvení náboženských lidských práv .... a pod.

Vypredané

7,57 €

Kontexty sociální a charitativní práce
Kontexty sociální a charitativní práce

Beáta Krahulcová

Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Církev československá, vzešlá z radikálních snah českého katolického modernismu, si byla od samého počátku své existence vědoma sociálního dopadu věrohodně žitého křesťanství. Odbory sociální služby v náboženských obcích vykonaly až do doby jejich násilné likvidace velkou práci a pomohly tisícům lidí v konkrétních potřebách každodenního života.

Vypredané

7,95 €

Okolo zeměkoule autem a lodí
Okolo zeměkoule autem a lodí

Jiří Baum

Cestopis přírodovědce, spisovatele, mecenáše Národního muzea a průkopníka automobilových výprav z 30. let 20. století. Dr. Jiří Baum byl jako člen protifašistického odboje r. 1943 gestapem zatčen a o rok později zemřel v koncentračním táboře.

Vypredané

9,99 €

Nepolapitelný subjekt
Nepolapitelný subjekt

Slavoj Žižek

Chybějící střed politické ontologie. Slavoj Žižek je snad nejobjevnější a nejprovokativnější filosof současnosti. Jeho knihy vyvolávají pozornost po celém světě – nejen filosofů, nýbrž široké veřejnosti. Má pověst akademické ,pop-star.‘ Tato kniha představuje jeho stěžejní filosofickou práci, ve které vášnivě obhajuje karteziánský subjekt proti všem, kteří ho již odsoudili – heideggeriáni, dekonstruktivisté, habermasovci, ,culture studies‘, ,New age.‘ Při své obhajobě aktualizuje sv. Pavla, Hegela, Marxe, Lenina a Lacana a s bravurní lehkostí využívá pop-kulturu i obscénní vtipy. Jeho psaní je nabité energií a explozivní. Odhaluje, že po konci ,karteziánského paradigmatu‘ nepřichází slibované osvobození, ale nové formy spoutání vznikající v postmoderní, liberální společnosti. Žižek se snaží ukázat, jak se dostat z mrtvého bodu, na němž se ocitla dnešní filosofie i politika.

Vypredané

12,13 €

Arabské Španělsko a evropská vzdělanost
Arabské Španělsko a evropská vzdělanost

Juan Vernet

Ze španělského originálu Lo que Europa debe al Islam de Espaňa přeložil Jiří Kasl. Autor, překladatel Koránu do španělštiny, se zaměřuje na obohacování evropské vzdělanosti arabským světem a dokládá, že arabská odborná literatura byla nejen prostředníkem zejména řeckého dědictví, ale sama je také obohacovala a rozvíjela.

Vypredané

15,04 €

O globalizaci
O globalizaci

Egon Bondy

Soubor esejů. Egon Bondy využívá důkladnou znalost geopolitické historie při analýzách nejaktuálnějších témat spojených s takzvanou ekonomickou a politickou globalizací. Kromě filosoficko-politických analýz se Bondy vydává i na spekulativní výlety do různých alternativ společenských proměn.

Vypredané

4,17 €

Otevřené dveře
Otevřené dveře

Jiří Beneš

Soubor statí katedry biblistiky. Vychádza v edícií Pontes Pragenses ako Svazek 57.

Vypredané

7,95 €

Vypredané

9,99 €

Zámky naděje
Zámky naděje

Pavel Kohn

Děti Přemysla Pittra vzpomínají. Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, mají mnoho společného i rozdílného. Popudem k jejímu vzniku však bylo to společné: všichni jako děti anebo mladí lidé prodělali období nacistického vyhlazování Židů a jako zázrakem – přes to že velká většina jejich vrstevníků zahynula – unikli plánované likvidaci. A za druhé: jako chlapci a děvčata se po návratu z ghett a koncentračních táborů v roce 1945 shodou okolností dostali do ozdravoven, které v československou vládou zabavených zámcích nedaleko Prahy zřídil se svými spolupracovníky křesťanský humanista Přemysl Pitter.

Vypredané

12,13 €

Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita
Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita

Gorazd Vopatrný

Kniha seznamuje s fenoménem keltského křesťanství jako s jednou z velkých kapitol prvních staletí po Kristu.

Vypredané

6,60 €

Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989
Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989

Stanislav Přibyl

České štátne cirkevné právo po roku 1989. Publikácia je v nemčine.

Vypredané

7,08 €

Církev - Sekularizace- Nacionalismus
Církev - Sekularizace- Nacionalismus

Marta Léblová

První vatikánský koncil, vznik starokatolické církve a vztah katolické církve s sekularizaci a s ní souvisejícímu nacionalismu v. Kniha mapuje vztah katolické církve k sekularizačním snahám prosazujících se ve společnosti v období během prvního vatikánského koncilu (1869-70), na němž byla vyhlášena tzv. papežská neomylnost, a v letech následujících.

Vypredané

7,57 €

Domenico Martinelli - tvář génia barokní architektury
Domenico Martinelli - tvář génia barokní architektury

Hellmut Lorenz

Autory výpravné publikace v češtině a němčině jsou Prof. Dr. Hellmut Lorenz, prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., PhDr. Stanislav Bohadlo, Csc. a Mgr. Radka Miltová. Publikace podobného významu o D. Martinellim doposud na českém knižním trhu nebyla k dispozici. Její součástí je i CD z reprezentativního koncertu v Senátu ČR "Pocta Domenicu Martinellimu".

Vypredané

16,30 €

Berlínský deník
Berlínský deník

William L. Shirer

Zápisník zahraničního zpravodaje 1934-1941. William L. Shirer (1904–1994) pracoval v letech před druhou světovou válkou a během ní jako novinový dopisovatel a rozhlasový hlasatel společnosti CBS. Mezi jeho úspěšné a kritikou uznávané knihy patří bestsellery The Rise and Fall of the Third Reich (česky Vzestup a pád Třetí říše, L. Marek, Brno 2004), This Is Berlin a The Nightmare Years.

Vypredané

16,30 €

Konfesněprávní studie
Konfesněprávní studie

Stanislav Přibyl

Souhrnné vydání rozsáhlejších článků, které vycházely v různých časopisech a sbornících.

Vypredané

9,60 €

Reformní katolík Josef Dobrovský
Reformní katolík Josef Dobrovský

Josef Táborský

Nový úhel pohledu vnesla do bádání o Dobrovského duchovním životě marxistická věda. Nad plytká ideologizující schémata (Černý 1954, Kočí) se dokázal povznést především filozof Milan Machovec. Ten již roku 1953 v jubilejním sborníku poukázal na jednostrannosti dosavadního přístupu, jenž spočíval především v registraci literárních ohlasů u Dobrovského, a na možnosti, které nabízí rozbor a zhodnocení jeho pracovní metody. Nový obraz Dobrovského duchovního života podal pak na stránkách své monografie (1964), jež se nedávno dočkala druhého vydání. Dobrovský je tu vykreslen na pozadí působivě podané charakteristiky dobových myšlenkových proudů.

Vypredané

6,31 €

(Můj) umrlý kraj
(Můj) umrlý kraj

Rudolf Čechura

Kniha (Můj) umrlý kraj je autentickým popisem pohnutého osudu rodného kraje a ohlédnutím nad hodnotami nejen doby reálného socialismu, ale i současného světa.

Vypredané

3,40 €

Duce a kacíř
Duce a kacíř

Pavel Helan

Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha "Jan Hus, muž pravdy". Benito Mussolini je jedním z nejznámějších diktátorů 20. století. V českém prostředí je obecná znalost o něm zaměřena téměř výhradně na jeho činnost až od druhé poloviny 30. let a jeho vztah k českým zemím před jeho nástupem k moci v roce 1922 je pak věcí zcela neznámou.

Vypredané

15,04 €

Jindřich z Bitterfeldu - Eucharistické texty
Jindřich z Bitterfeldu - Eucharistické texty

Pavel Černuška

Dosavadní stav bádání o slezském dominikánovi působícím v Praze na sklonku 14. století. Kniha popisuje také politickou, kulturní, společenskou a spirituální situaci v Čechách ve 2. polovině 14. století a podrobně se věnuje událostem, jež provázely zákaz častého přijímání eucharistie laiky vyhlášený synodou v Praze r. 1388 a jeho opětné povolení r. 1391.

Vypredané

10,86 €

Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie
Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie

Pavel Černý

Aktivity Světové rady církví. Pavel Černý predkladá výsledky svého badání o aktivitách SRC na základe jejich dokumentů, zejména z let 1961-2003.

Vypredané

10,48 €

Kybersocialismus
Kybersocialismus

William Paul Cockshott; Allin Cottrell

"Jsme přesvědčeni, že je třeba spojit tři klíčové ideje - pracovní teorii hodnoty, kybernetickou koordinaci a participativní demokracii - jako alternativu k liberální trojici cen, trhů a palamentu" píší autoři Kybersocialismu v úvodu k jeho českému vydání.

Vypredané

7,95 €

My Jan bratr Žižka
My Jan bratr Žižka

Jaroslav Hrdlička; Jan B. Lášek

Sborník z kolokvia "Jan Žižka a Žižkov", které se konalo 11. října 2004. Sborník k osobnosti předního vojenského stratéga ve vztahu k regionu.

Vypredané

5,04 €

Z počátků české reformace
Z počátků české reformace

Jiří Kejř

14 studií o životě a díle mistra Jana Husa a jeho současníků, reflektující právní, národnostní a teologické problémy.

Vypredané

10,48 €

Don Quijote české filosofie
Don Quijote české filosofie

Josef L. Hromádka

Emanuel Rádl 1873-1942. Svědectví o českém filosofovi Emanuelu Rádlovi.

Vypredané

5,04 €

Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál

David R. Holeton; Hana Vlhová - Wörner

1. graduale. Jistebnický kancionál je všeobecně znám jako nejstarší doklad celé řady duchovních a světských písní. Český a anglický komentář.

Vypredané

20,47 €

Marxova filozofie dějin
Marxova filozofie dějin

Milan Valach

Autor ve své knize podává výklad teoretických kořenů Marxovy filozofie, zařazuje ji do dobového sociálního kontextu, který je současně představen jako hlavní motiv Marxova myšlení. Hlavním cílem knihy je výklad Marxovy filozofie dějin, jemuž je věnována její větší část. V závěru textu je pozornost věnována stále aktuálnímu významu Marxovy filozofie. Diskutován je rovněž vztah Marxova myšlení k bolševické revoluci v Rusku. V této části knihy autor navazuje na svá předcházející zkoumání krize moderní společnosti obsažené v monografii Svět na předělu.

Vypredané

3,69 €

Masaryk
Masaryk

Josef L. Hromádka

Tři Hromádkovy práce o T. G. Masarykovi. S předmluvou Erazima Koháka.

Vypredané

11,25 €

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství
Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

Zdeněk Vojtíšek

Kniha o kvalifikované duchovenské a poradenské pomoci těm, kteří se ve svém životě či v životě svých blízkých setkali se sektářskými formami religiozity.

Vypredané

9,22 €

Za Gaudím v Kappadokii
Za Gaudím v Kappadokii

Juan Goytisolo

a jiné eseje. Kniha esejů nesmiřitelného kritika evropské civilizace a konzumního způsobu života Juana Goytisola. Z textů lze vyčíst autorovo zaujetí různými složkami islámské kultury i určitou skepsi nad hodnotami, které vyznává uspěchaná moderní civilizace. Setkáme se s velmi různorodými tématy: publikaci otevírají cestopisné črty z putování po Kappadokii, autor nám dále přiblíží tanec dervišů zvaný samá, zápasy yagli v tureckém městě Edirne, knížka obsahuje i brilantně napsaný esej o Istanbulu (Město palimpsest) či text o lidovém kultu světců v islámu.

Vypredané

5,04 €

Vzestup a pád Třetí říše
Vzestup a pád Třetí říše

William L. Shirer

Dějiny nacistického Německa. Monumentální studie Hitlerovy Třetí říše od Williama L. Shirera je od svého prvního vydání v roce 1960 vyzdvihována jako rozhodující dokument nejtemnějšího období minulého století. Kniha nabízí napínavě podanou analýzu toho, jak Adolf Hitler téměř uspěl ve své snaze dobýt svět.

Vypredané

28,81 €

Španělsko katolických králů
Španělsko katolických králů

Miguel Ángel Ladero Quesada

Obsažná práce profesora M. A. Ladera Quesady je plastickým obrazem Španělska 15. století v politické, společenské, kulturní a diplomatické oblasti a zároveň výrazem současného stavu bádání o tomto přelomovém období španělských dějin.Na pozadí širších historických souvislostí líčí okolnosti vzniku dynastické unie Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, známých jako Katoličtí králové, a jejich vládu v letech 1475-1515. Český čtenář má poprvé příležitost seznámit se blíže s přechodem Španělska ze středověku do novověku, kdy mezi nejznámější události patřil konec reconquisty, vyhnání Židů a objevení Ameriky. Ze španělského originálu La Espana de los Reyes Católicos přeložil Jiří Kasl.

Vypredané

11,74 €

Živý odkaz modernismu
Živý odkaz modernismu

Z. Kučera; J. Kořalka

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK v pražském Karolinu dne 29.11.2002. Obsahuje texty 14 autorů v čestině, němčině a angličtině.

Vypredané

9,70 €

Mezi vírou a racionalitou
Mezi vírou a racionalitou

Otakar A. Funda

V první, teologické fázi myšlenkového směřování, se autor soustředil k problematice demytologizace a existenciální interpretace zvěsti křesťanské víry. Ve druhé, filosofické, se orientuje na kritickém racionalismu a v rámci religionistiky se zabývá studiem křesťanství jako lidského jevu lidských dějin a kultury.

Vypredané

11,25 €

Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době
Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době

Sborník příspěvků, přednesených na sympoziu, konaném na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 29.-30. listopadu 2000.

Vypredané

6,40 €

Vorsehung und Auftrag. Politik und Geschichte bei Edvard Beneš.
Vorsehung und Auftrag. Politik und Geschichte bei Edvard Beneš.

Daniel Neval

Prozřetelnost a úděl. Politika a doba Edvarda Beneše. Portrét druhého československého prezidenta z pera švýcarského historika.

Vypredané

6,31 €

Herman Schell - apologeta a dogmatik
Herman Schell - apologeta a dogmatik

Jiří Vogel

Dílo katolického modernisty a jeho vliv na Církev československou husitskou.

Vypredané

6,31 €

Křesťanská misie 16.-18. století
Křesťanská misie 16.-18. století

Jiřina Kubíková

Křesťanska misionářská tradice je stará jak samo křesťanství. Šíření evangelií bylo jednou z náplní prvních vyznavačů. Během středověku se prostřednictvím misií z křesťanských center christianizují pohanské kraje Evropy. Zásadní obrat nastává se zámořskými objevy, kdy se náhle vynořují kraje neposkvrněné "slovem Božím". Regiony severní a jižní Ameriky, Číny, Indie se stávají cílem vyslanců katolické i pravoslavné církve, kteří se nazdařbůh vydávají do neznámých končin, aby zde zaseli zárodky "pravé" víry.

Vypredané

7,57 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Helena, pred 1 dňom

príjemný obchodík s príjemným personálom

userAvatar

Rastislav, pred 3 dňami

S obchodom som maximalne spokojny.Profesionalny a seriozny pristup ku zakaznikovi ,rychle dodanie objednaneho tovaru,to je pre tento obchod samozrejmostou.

userAvatar

Adriana, pred 5 dňami

Iba spokojnosť,vždy nájdem čo potrebujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk