Slyš.to

(24 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Audiokniha
Audiokniha: Život svatého Antonína Poustevníka
Audiokniha: Život svatého Antonína Poustevníka

Sv. Atanáš

V příběhu sv. Antonína najdeme stále mnoho inspirace pro náš osobní život s Bohem. Igor Dostálek čte jeho životopis z pera alexandrijského biskupa sv. Atanáše. Sv. Antonín přiváděl k rozumu lidi krutého srdce. V 94 paragrafech jeho životopisu z pera alexandrijského biskupa Atanáše projdeme se sv. Antonínem jeho cestu ke svatosti. A ač tento útlý duchovní manuál sepsal biskup Atanáš již r. 357, je to cesta stále inspirativní, ba napínavá. Zdaleka nepromlouvá jen k řeholníkům nebo lidem, kteří svůj život celibátně zasvětili Bohu. V audioverzi této duchovní klasiky si příběh sv. Antonína důstojným způsobem připomeneme také díky citlivému podání herce Igora Dostálka.

Ihneď na stiahnutie
-15%

4,28 €

Posledné kusy
Hrnček: Vďaka mami!
Hrnček: Vďaka mami!

Nekonečná láska, nevýslovná obeta, starostlivosť, dôvera a nežné pohladenie matky nám každý deň dovolia pocítiť a pripomenú milujúcu tvár Boha, ktorý sa k nám skláňa…Hrnček s nádherným posolstvom, vyznaním lásky a vďaky mame! potlač – kvetinový ornament a text vyznanie lásky a vďačnosti mameRozmer: 9,5 × 8,2 cm

Skladom

10,57 €

Audiokniha
Audiokniha: Otčenáš
Audiokniha: Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější v životě křesťana. Je v ní obsažena tradice dobře známého krátkého souhrnu veškeré dokonalosti.Papež František říká: „Tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu. Velká osobnost české katolické církve Tomáš kardinál Špidlík (1919-2010) je tím nejlepším průvodcem po modlitbě Páně.“

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,23 €

Audiokniha
Audiokniha: Duchovní doprovázení
Audiokniha: Duchovní doprovázení

Patrick Crasta

Audiokniha objasňuje, co obnáší dobré duchovní doprovázení, jakým způsobem si najít duchovního průvodce a jak konkrétně na cestě ke Kristu společně postupovat. Na základě úryvků z Janova evangelia (příběh o Samařance u studny, Nikodémova noční návštěva, Marie a Marta v Lazarově domě) jsme podrobně provázeni situacemi, které se podobají i našemu aktuálním způsobu života v současném světě. Kapucín Patrick Crasta definuje doprovázejícího i doprovázeného jako Kristovy učedníky, kteří ruku v ruce kráčejí po cestě hlubšího pochopení evangelia a usilují o to, aby doprovázený na tomto základě dokázal dorůst do vlastní křesťanské jedinečnosti.

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,19 €

Audiokniha
Audiokniha: Úvod do christologie
Audiokniha: Úvod do christologie

Ctirad Václav Pospíšil

O tom, jaké místo má christologie mezi teologickými disciplínami, jak se vyvíjela v období patristiky a na starověkých koncilech a co pro nás křesťany vlastně znamená Ježíšova oběť na kříži pojednává vzdělávací cyklus teologa z Karlovy univerzity v Praze Ctirada Václava Pospíšila, který připravila redaktorka Jana Beránková. 24 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2010.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
Audiokniha: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky

Tomáš Špidlík

Poeticky laděné pohádky i bajky Tomáše Špidlíka přináší dobrá poselství o tom, že je třeba rozeznávat dobré od zlého, hledat svou vlastní cestu, vážit si rodiny i přátel a nechat se vést láskou. Pohádkové příběhy oplývají moudrostí, laskavostí i jemným humorem. Příběh roztržitého profesora, který se snaží rozřešit neuvěřitelně těžký úkol a najde jen tak mimoděk správné řešení v setkání s dítětem nebo král, který dostane vševidoucí zrcadlo k odhalení všech zlých úmyslů a náhodou jej obrátí na sebe, jsou příklady pohádek, ve kterých se sice vyskytují nadpřirozené věci, ale příběhy mají vždycky něco navíc. A to navíc vás přiměje poslouchat víckrát, ať už jste malí nebo velcí. Pohádky načetl s velkým zaujetím ředitel Radia Proglas o. Martin Holík.

Ihneď na stiahnutie
-15%

4,63 €

Audiokniha
Audiokniha: Odpuštění
Audiokniha: Odpuštění

Guy Gilbert

Jak odpouštět v rodině, ve vztazích a jaké nástroje k tomu nabízí církev? Francouzský kněz Guy Gilbert (1935) skrze svou bohatou zkušenost s lidmi z okraje společnosti, zločinci či vězni potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou pro něj ti, kteří mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a to i tam, kde je to zdánlivě nemožné. Ukazuje, kde hledat zdroj síly k odpuštění, jak odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí ve svátostech církev. Jak píše: „Nejde totiž o skutek naší vůle, je to akt lásky, který nám může vdechnout jen sám Bůh…“

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,19 €

Audiokniha
Audiokniha: Úvod do mariologie: Matka Páně podle Písem
Audiokniha: Úvod do mariologie: Matka Páně podle Písem

Ctirad Václav Pospíšil

14 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2012.Vzdělávací cyklus Ctirada Václava Pospíšila je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. Autor uvádí do současného stavu mariologie v našich zemích. Podává zároveň to nejdůležitější z biblické teologie na dané téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina tajemství v tajemství vtěleného Slova, ukazuje Marii jako ženu víry i jako první učednici svého Syna. V závěru jsou nastíněny dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Svaté královny
Audiokniha: Svaté královny

Martin Weis

Příběhy mimořádných žen, převážně urozených, ale i prostých, které se svými projevy blíženské lásky a svatostí zapsaly do dějin. O svatých královnách hovoří církevní historik profesor Martin Weis. Pozornost věnuje například císařovně Elii Pulcherii, svaté Uršule, královně Klotyldě nebo patronce francouzské metropole svaté Jenovéfě. Z českých světic zmiňuje Ludmilu, Anežku či její méně známou příbuznou Markétu.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: O katechezi od Adama
Audiokniha: O katechezi od Adama

David Bouma

Nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve: přesně to nabízí cyklus pořadů, ve kterém se doktor teologie David Bouma zabývá také otázkou, čemu u nás lidé věří a proč. Z čeho vychází učení církve? Co to vlastně církev je a jak tento pojem máme správně chápat? I tomu se věnuje seriál O katechezi od Adama.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Úvod do teologie trojjediného Boha
Audiokniha: Úvod do teologie trojjediného Boha

Ctirad Václav Pospíšil

28 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2010. Ve vzdělávacím cyklu nás Ctirad Václav Pospíšil přesvědčuje o skryté působnosti Trojice ve stvoření a ve Starém zákoně. Poukazuje na rozhodující roli obrazu Boha v naší mysli na poli spirituality i uspořádání lidské společnosti. Cyklus je rovněž zaměřen na dějiny teologického myšlení: autor nás provází od Starého zákona až po okamžik, kdy bylo na konci čtvrtého století definováno trojiční dogma. Pospíšil předkládá plody své mnohaleté teologické reflexe: jsme zde zasvěcováni do typických témat trojiční teologie.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Hermeneutika mystéria
Audiokniha: Hermeneutika mystéria

Ctirad Václav Pospíšil

Ctirad V. Pospíšil ve vzdělávacím cyklu nastiňuje základní periodizaci dějin teologie a osvětluje základní principy myšlení současné katolické dogmatické teologie.Dalšími tématy jsou například poměr mezi jednotou víry a pluralitou v teologii, způsob interpretace dogmat a vzájemný vztah teologů a učitelského úřadu církve. Autor zde zpřístupňuje překlady dvou významných dokumentů Mezinárodní teologické komise a Doktrinálního komentáře k Vyznání víry od kardinála Ratzingera. Autor do hloubky promýšlí vztah morální a dogmatické teologie, neboť všechny morální imperativy mají své evangelní kořeny. 13 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2010.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Přítel stesk
Audiokniha: Přítel stesk

Zuzana Nováková

Brněnská spisovatelka a básnířka Zuzana Nováková (*1943) se ve své poslední knize vrací do dětství v Kloboukách u Brna. Její otec, katolicky orientovaný básník a dramatik Václav Renč, byl totiž v 50. letech 20. století komunisty na dlouhá léta uvězněn a jeho manželka se třemi dětmi našla útočiště na zdejší faře u legendárního P. Ladislava Simajchla. Hlavní postava Viktorka, autorčino "alter ego", velice těžce prožívá, že je dcerou „zrádce lidu“. Všichni dávají rodině bez otce najevo, že jsou špína. Zatímco maminka Helena je zahlcena praktickými starostmi o rodinu, dospívající Viktorka se utíká ke svým veršům. Lyrická próza o udavačství, ale i hrdinství, o hořkosti, ale i lásce a melancholii si klade otázky po možnostech svobodného života. Vydáním audioknihy si zároveň připomínáme 30. výročí pádu komunismu ve střední Evropě.

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,19 €

Audiokniha
Audiokniha: Soukromá zjevení
Audiokniha: Soukromá zjevení

Jaroslav Filka

Soukromá zjevení, kdy Bůh hovoří přímo k srdci člověka, jsou přítomna jak v Písmu, tak v tradici církve. Jaká je závažnost těchto zjevení a jaký je jejich smysl?Na církevně uznaná i dosud neuznaná soukromá zjevení, stejně jako na obecné otázky, které se jich týkají, se zaměřuje ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Husovská dilemata
Audiokniha: Husovská dilemata

Ctirad Václav Pospíšil

Jaké byly osobnost a doba mistra Jana Husa? Na tyto a další otázky hledá ve své knize odpověď teolog Ctirad Václav Pospíšil. O tématech publikace a dalším kontextu hovoří v šestidílném cyklu, který se věnuje právě mistru Janovi a jeho odkazu.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Církev a věda
Audiokniha: Církev a věda

Martin Weis

Přínos křesťanství a církve pro lidstvo v běhu dějin bývá hodnocen různě. Církev někdy bývá označována jako tmářská, na druhou stranu ale můžeme nalézt tvrzení, která ji chválí za její přínos pro kulturu a vzdělanost lidstva. Píše se o tom, že na křesťanských základech stojí celá evropská civilizace. Jak si ale máme vyložit například zničení známé alexandrijské knihovny davem zfanatizovaných křesťanů? O vztahu církve a vědy v průběhu věků hovoří církevní historik, teolog Martin Weis.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Selfíčka
Audiokniha: Selfíčka

Marek Vácha

Dříve si lidé psali deníky, aby pomohli paměti a zachytili pomíjivé okamžiky. Rembrandt si občas kreslil rychlé skicy, pérovky, zachycení momentu pár čarami. Dnes si mladí fotí selfíčka, aby, snad, zachytili důležité momenty života. Marek Orko Vácha se naučil selfíčka nikoli fotografovat, ale psát. Chce spíše ustoupit do pozadí a nechat čtenářovu fantazii pracovat, ukázat jen náčrtky. Autorské podání textu nabízí další rozměr a umožňuje prožít ještě silnější zážitek z knihy. Nechte se vtáhnout do vnitřního světa známého autora.

Ihneď na stiahnutie
-15%

9,69 €

Audiokniha
Audiokniha: Modlitba argentinských nocí
Audiokniha: Modlitba argentinských nocí

Marek Vácha

Toulky argentinským pralesem, osamělé bivaky v horách, setkání s pumou, výuka studentů či přednáška pro mládež. Katolický kněz a biolog Marek Orko Vácha vychází ve svých úvahách z konkrétních, někdy nebezpečných zážitků, aby je přetavil v text týkající se životně důležitých otázek. Jak je možné, že se něco zlého stane dobrému člověku? Jaký je Bůh? Jak moc svým chováním ovlivňujeme zvířata a rostliny? Jsme „my“ dobří a „oni“ špatní, nebo je to ještě jinak? Někdy možná překvapivá zamyšlení nad přírodními danostmi či biblickými příběhy doplňují kytarové melodie Štěpána Raka.

Ihneď na stiahnutie
-15%

5,41 €

Audiokniha
Audiokniha: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy
Audiokniha: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy

Ctirad Václav Pospíšil

6 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2014.Vzdělávací cyklus Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. Autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Pojednává rovněž o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. Rýsuje se zde značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí.

Ihneď na stiahnutie
-15%

5,81 €

Audiokniha
Audiokniha: Dějiny křesťanského výtvarného umění
Audiokniha: Dějiny křesťanského výtvarného umění

Jan Royt

Jak se křesťanské výtvarné umění proměňovalo v průběhu věků? Tuto otázku zodpovídá historik umění Prof. Jan Royt, který posluchače seznamuje s hlavními epochami dějin křesťansky orientované výtvarné tvorby od raných dob až do 20. století.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Církev a válka
Audiokniha: Církev a válka

Martin Weis

Proč nacházíme četné zobrazení zbraní v kostelech? Existuje vůbec něco, co bychom mohli nazvat spravedlivou, nebo dokonce svatou válkou? Teolog Martin Weis zdůrazňuje, že válka v žádném případě nikdy nebyla a není Božím záměrem, a to ve čtrnáctidílném cyklu, který nabízí posluchačům ucelený pohled na problematiku války a proměny postojů církve k násilí.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Dobrá smrt
Audiokniha: Dobrá smrt

Ondřej Sláma

Jak se vyrovnat s diagnózou neléčitelné nemoci? S obdobím, ve kterém člověk prochází silnou bouří emocí a bojuje s pocitem bezradnosti? S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší v praxi, se budeme snažit vcítit do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky. Jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření? Také na tyto otázky hledá odpověď cyklus Dobrá smrt.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Pán se stará
Audiokniha: Pán se stará

Josef Prokeš

Josef Prokeš (*1980), vyhledávaný kněz českobudějovické diecéze, duchovní doprovázející, skaut a horolezec se ve své první knize zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, k nimž přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom s důkladným vzděláním a duchovní zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z opravdové víry rodí. Jako červená nit se audioknihou vinou citace z exhortace Evangelii gaudium, jež ukotvují Prokešovy úvahy ve směru, který vytyčil pontifikát papeže Františka.Autor je jedním z nemnoha, kteří v českém prostředí zcela otevřeně přemýšlejí o tom, jak renovovat fungování stárnoucích a dnešním požadavkům nedostačujících církevních struktur.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,97 €

Audiokniha
Audiokniha: Hádej, kdo se vrátil
Audiokniha: Hádej, kdo se vrátil

Radek Habáň

Humorně laděný román ze současnosti vznikl na motivy podobenství o marnotratném synovi a potěší především milovníky romantické literatury. Po patnácti letech se ze své strastiplné cesty za štěstím vrací domů Jakub Zachoval. Poklidný a ničím nerušený život jeho otce a sestry rázem vezme za své. Stejně tak sourozenců Sauerových, se kterými prožil dětství. Jakubův návrat ve všech vyvolá zašlé vzpomínky na mládí a ne tak docela ztracenou chuť společně zažít něco nového.

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,58 €

Audiokniha
Audiokniha: Píseň o Bernadettě
Audiokniha: Píseň o Bernadettě

Franz Werfel

Slavné dílo Franze Werfela (1890-1945) poutavě vypráví o životě sv. Bernadetty Soubirousové, chudobného a prostého děvčátka z podpyrenejských Lurd. Autor psal tento působivý a vypravěčsky barevný román v době, kdy se mu podařilo uprchnout z okupované Francie, coby výraz vděčnosti za svoji záchranu. Werfelova Bernadetta je nejen oslavou velkého příběhu, vázaného na nejznámější poutní místo na světě, ale především svědectvím o Boží lásce, která mnohdy působí mimo všechny lidské i církevní zákony. Audioknihu přinášíme ve stále aktuálním mistrovském překladu Jitky Fučíkové a v citllivém podání herečky a moderátorky Kateřiny Rýznarové.

Vypredané
-15%

18,05 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Daniela, pred týždňom

rychle vybavenie

userAvatar

Vera, pred týždňom

Objednavka byla velice brzy do zahranici v poradku dorucena. Moc dekuji, priste budu opet objednavat. Vera Lick Nemecko

userAvatar

Lucia, pred týždňom

dobierka bola doručená, krásne zabalená, prakticky do dvoch dní. Opakovaná spokojnosť.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk