Hľadaný výraz: tur��nske pl��tno

Hľadaný výraz: tur��nske pl��tno

(4 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Plátno z Turína
Plátno z Turína

Zdeněk Jančařík

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. V češtině přesto neexistuje žádná kniha, která by tento duchovní rozměr Turínského plátna rozvíjela a moderně reflektovala. Zdeněk Jančařík, autor úspěšné knihy Přeskočit horu, se chápe tématu jak v jeho faktické, historické rovině, tak té spirituální. Nad plátnem rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci o zásadních aspektech křesťanské víry. Dává tak klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka.Zdeněk Jančařík je salesián, překladatel z němčiny (např. sebrané spisy Edity Steinové), autor knihy Přeskočit horu. V současné době vede salesiánskou komunitu v Brně-Žabovřeskách.

Vypredané

12,13 €

Turínske plátno
Turínske plátno

Bruno Barberis; Massimo Boccaletti

Uctievanie Turínskeho plátna v mnohých ľuďoch vyvoláva opätovné otázky. Z knihy sa dozviete celú históriu posvätného plátna, od jeho objavenia až podnes, a spoznáte mnohé ľudské osudy spojené s ním.Autori knihy sa podujali na dôkladné opísanie procesu dokazovania pravosti Turínskeho plátna. Ponúkajú zaujímavé a najnovšie podrobné skutočnosti predovšetkým o posledných skúmaniach, ktorým bolo posvätné plátno podrobené, ako aj svedectvá tých, ktorí ho skúmali.

Vypredané

9,60 €

Turínske plátno
Turínske plátno

Anton Hajduk

Je turínske plátno plachta z Ježišovho hrobu?Čo sa vie o jeho histórii?Čo sa zistilo vedeckým výskumom plátna?Je na ňom maľba či odtlačok tela?Sú na plátne stopy krvi?Možno to dnes dokázať?Čo prezrádzajú chemické analýzy vzoriek plátna?Aké závery vyplývajú z uhlíkovej metódy, použitej pri určovaní veku plátna?Na tieto i mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď táto knižka opierajúca sa o výsledky vedeckých bádaní, publikovaných v zahraničných vedeckých časopisoch a knihách. Jej autor, popredný slovenský astronóm známy v medzinárodnom meradle, o napísaní tejto knižky povedal:„Dnešné vedecké metódy umožnili zistiť také pozoruhodné skutočnosti, ktoré stáročia zostávali skryté ľudskému zraku. Pohľad, ktorý som štúdiom literatúry o plátne získal, ma ako vedca tak prekvapil, že som sa rozhodol priblížiť ho každému, kto hľadá pravdu."

Vypredané

6,21 €

CD: Turínske plátno
CD: Turínske plátno

Pravda a mýty; Vedecké dôkazy a klamstvá. O mýtoch, ale aj o výskumoch Turínskeho plátna hovorí salezián Andrej Paulíny. Hudba: Gregoriánsky chorál. Celkový čas: 64 min.

Vypredané

3,88 €

Samolepky: Turínske plátno
Samolepky: Turínske plátno

890. Hárok s celkovým rozmerom 12 x 16,2 cm obsahujúci 18 samolepiek s motívom tváre Pána Ježiša na Turínskom plátne.

Skladom

0,58 €

Páté evangelium
Páté evangelium

Ian Caldwell

Na sklonku pontifikátu Jana Pavla II. se ve Vatikánu chystá mimořádná výstava, která má vrhnout zcela nové světlo na původ, a především pravost slavného Turínského plátna. Pár dní před zahájením výstavy je však v zahradách papežského paláce v Castel Gandolfo záhadně zavražděn autor výstavy Ugo Nogara. Jeho dva nejbližší spolupracovníci, bratři Andreauovi, jsou vtaženi do pátrání po okolnostech jeho smrti. Rozplétání okolností Nogarova objevu, který jej stál život, nás zavede do podzemní vatikánské knihovny nejstarších kodexů, kde je uchováván i rukopis Diatessaronu, tzv. Pátého evangelia, který obsahuje klíčové informace týkající se Turínského plátna. Tím však dramatický příběh, který si svou erudicí nezadá s romány Umberta Eca a napětím s thrillery Dana Browna, teprve začíná!

Vypredané

19,89 €

Je to On, je to Pán
Je to On, je to Pán

Stano Dusík

Tvár Boha - tvár človeka. Akademický maliar Stano Dusík (6. jún 1946 Boleráz – 6. december 2019 Florencia) sa svojím dielom zapísal do dejín slovenského, ale aj európskeho a svetového umenia. Jeho výtvarné dielo zahŕňa komornú a monumentálnu maľbu, ktorá má prevažne sakrálny charakter, a celú škálu grafických techník. Ilustroval viac ako dvesto kníh rôznych žánrov. Z jeho literárnej tvorby je známa najmä kniha poviedok Boleráz, Boleráz (1980).Osobitnou tvorivou inšpiráciou sa mu stalo Turínske plátno (Sindone). Na ňom zobrazený odtlačok tváre Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista výtvarne stvárnil v mnohých variáciách. Ako jediný výtvarník-ikonograf sa stal členom výskumného tímu pri sindologickom rímskom centre Cara-vita, ktorý sa venuje vedeckému výskumu Turínskeho plátna. Svoju reflexiu tejto jedinečnej pamiatky premietol aj do série meditatívnych esejí, ktoré v roku 1987 ocenili v talianskej literárnej súťaži a dnes sa prostredníctvom tejto knihy po prvýkrát dostávajú k slovenskému čitateľovi spoločne s výberom z jeho obrazov s touto tematikou.„A tak, ako je Turínske plátno trvalým posolstvom o Kristovej obetavej láske, aby sa aj plátna Majstra Dusíka a všetky jeho ostatné diela stávali trvalým posolstvom pre mnohých a privádzali ich nielen k obdivu k tomuto tvorcovi, ale aj nabádali smerovať k tomu, ktorý je pôvodcom všetkej krásy a dobra, k Bohu samému.“ – Mons. František Rábek, biskup

Skladom

12,51 €

DVD - Turínske plátno, Ježišova posmrtná šatka
DVD - Turínske plátno, Ježišova posmrtná šatka

Podľa názoru mnohých, ktorí sa zaoberali skúmaním Turínskeho plátna, je veľmi pravdepodobné, že plátno uchované v Turíne je autentické. Tiež obraz otlačený v jeho vláknach je obrazom Ježiša Krista, ktorý v ňom bol pochovaný. Je však prípad Turínskeho plátna jednoznačne uzavretý na základe rádio-uhlíkových testov C14 v roku 1988?Vo svetle nových dôkazov sú výsledky týchto testov sporné. Dokument Turínske plátno popisuje celkový problém jeho autenticity a významu. Vznikol pod záštitou Turínskej arcidiecézy pri príležitosti vystavenia Turínskeho plátna v roku 2010.O osobe a smrti Krista sa dá toho ešte stále dosť spoznať. Informácie zistené z Turínskeho plátna a následná debata sú dobre známe. Ale doteraz si len málokto povšimol iné plátno, ktorým, podľa sv. Jána, bola zakrytá Ježišova hlava. Je to posmrtná šatka z Ovieda (sudarion), ktorá bola uchovávaná na severe Španielska najneskôr od roku 1075. Šatka so škvrnami od krvi odkrýva svoje tajomstvá.2 dokumentárne filmy. Jazyk: slovenský. Veková vhodnosť: od 15 rokov.

Vypredané

6,31 €

Posledné kusy
Obraz na dreve: Turínske plátno (40x30)
Obraz na dreve: Turínske plátno (40x30)

Reprodukcia obrazu v rozmere 40 x 30 cm nalepeného na drevenom podklade. Na obraze je znázornená tvár Pána Ježiša na Turínskom plátne.

Skladom

15,52 €

Božie stopy
Božie stopy

Andreas Englisch

Zázraky a katolícka Cirkev. Turínske plátno, prvé Mariánske zjavenie v Guadalupe, zázraky v Lurdoch, Fatime ako aj vlastný príbeh Andreasa Englischa a jeho stretnutia s Nevysvetliteľným a mnohé iné výnimočné udalosti, ktoré my veriaci nazývame zázraky sú zachytené v knihe Božie stopy.Nemecký žurnalista a spisovateľ čitateľov opäť nesklame. Autor knihy Pápež zázrakov, sa ako zvyčajne, stáva súčasťou deja. Svoje objavy opisuje novinárčinou vycibreným jazykom, ktorý je dynamický, pútavý a niekedy aj trochu detektívny. Kniha sa môže stať odrazovým mostíkom k ďalšiemu štúdiu katolíckej Cirkvi a viery, ktorú hlása už viac ako dvetisíc rokov.

Vypredané

7,28 €

Kresťan v treťom tisícročí
Kresťan v treťom tisícročí

Július Krempaský

Prírodné vedy úžasne napredujú, okrem niekoľkých výnimiek, prevažnú časť radikálne nových prírodovedeckých poznatkov vedci objavili koncom druhého tisícročia. Je nevyhnutné zakomponovať tieto objavy do filozofických koncepcií už na začiatku tretieho tisícročia. Dosiahne sa to zvýšením aktivity v oblasti interakcie vedy s vierou, čo by malo priniesť lepšie zosúladenie „knihy prírody" s „knihou zjavení", a tým by sa znovu objavila pozitívna úloha náboženstva v riadení rozvoja spoločnosti.Želaním autora je, aby čitatelia vnímali túto publikáciu ako pokus o modernizáciu interpretácií nemenných základných právd kresťanskej viery, aby boli v súlade s úrovňou vedeckého poznania na začiatku tretieho tisícročia.

Vypredané

9,70 €

Lidská práva
Lidská práva

Jiří Hanuš et al.

Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Lidská práva jsou dnes rozšířena v celém světě jako nárok a požadavek, bývají však různě interpretována. Různé koncepce a náhledy na problémy lidských práv nejsou navíc spjaty pouze s rozdílnými politickými konstelacemi, ale také s odlišným kulturním a náboženským viděním světa.Profesor politologie a historie Hans Maier, znalec dějin západní ideje lidských práv i současných problémů, vyprovokoval v Evropě svými knihami a texty diskusi, která se prostřednictvím Centra pro studium demokracie a kultury přenesla i do českého prostředí.Předložená publikace zachycuje část této domácí diskuse, především příspěvky, které zazněly na konferenci, již pořádalo CDK ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU za účasti profesora Maiera na jaře 2001. Autoři příspěvků se pokusili zhodnotit nárok na univerzalitu lidských práv a složitost jejich uplatňování v současném světě na základě politologických, právních a kulturních analýz a souvislostí.Publikace potěší všechny, kdo se zajímají o otázky osudu „západních“ idejí, které představují nejen určitý standard naší civilizace, ale též provokaci pro všechny ostatní světové kulturní a náboženské systémy.Autoři: Hans Maier, Vladimír Albrecht, Petr Fiala, Pavel Floss, Jiří Hanuš, Jan Holzer, Ivo Pospíšil, Pavel Švanda, Eliška Wagnerová

Vypredané

5,43 €

Biele plátno
Biele plátno

Martin Kačmáry

O kráčaní a objavovaní, o slobode a nádeji.Pri narodení sme dostali len čisté biele plátno a slobodu zvoliť si spôsob, akým naň maľovať.Aj keď nás druhí môžu pozorovať, predsa len každý si zvolí farbu podkladu a obraz na ňom sám.

Skladom

2,90 €

Bible (džínové plátno se zipem)
Bible (džínové plátno se zipem)

Český ekumenický překlad včetne deuterokanonických knih. Písmo svaté starého a nového zákona.

Vypredané

19,73 €

Psychické příčiny neplatnosti manželství
Psychické příčiny neplatnosti manželství

Petr Klimeš

Předpokladem pro platné uzavření manželství je také dostatečná psychická schopnost osoby uzavírající sňatek. Psychická neschopnost může mít svou příčinu v těžkých poruchách mysli, v nejrůznějších psychických nebo psychosomatických poruchách, charakteropatiích či anomáliích. Rovněž celková nezralost osoby či nějaká forma závislosti může změnit osobnost natolik, že osoba není schopna dát z důvodu psychické neschopnosti platný manželský souhlas. Tato kniha je určena pro orientaci těm bratrům a sestrám, kteří mohli uzavřít církevně neplatné manželství z výše uvedených příčin. Vzhledem k přítomnosti historického vývoje, popisu možných psychických příčin a komentáře kánonů církevního kodexu může být práce Petra Klimeše přínosem i pro kněze a teologicky vzdělané laiky.

Vypredané

9,02 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , 10.9.2023

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk