Zachej.sk Kresťanské knihy Biblia Sv. Písmo - Žalmy

Sv. Písmo - Žalmy

(14 produktov)

Žalmy sú modlitby, ktoré vychádzajú zo srdca, ktoré chce prosiť. (Ž 88,14)

Ktoré sa chce kajať tvárou v tvár Božej spravodlivosti a vlastnej úbohosti. (Ž 143,2)

Ktoré chce chváliť Toho, ktorý ho utvoril tak zázračne. (Ž 119,139)

Ktoré chce ďakovať Bohu, že počuje jeho hlas a volanie preniklo k Jeho sluchu. (Ž 18,7)

Žalmy sú modlitby na každý deň. (Ž 71,8; Ž 119,164)

Sú plné nadčasových výpovedí o tom, ako sa Boh dotýka srdca človeka s rovnakou vášňou a zanietením ako kedysi, tak aj dnes. (Zuzana Ring)


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.