Zachej.sk Zoznam autorov Alfonz Mária de Liguori

Alfonz Mária de Liguori

(19 produktov)
Alfonz Mária de Liguori

Alfonz Mária de Liguori (27.9.1696 – 1.8.1787) bol taliansky kňaz, jeden z hlavných morálnych teológov 18. storočia a zakladateľ rádu redemptoristov. Tento rád sa venuje najmä zahraničným misiám.
Alfonz Mária de Liguori sa najprv venoval osem rokov právu, no potom bol v roku 1726 vysvätený za kňaza. V roku 1732 založil Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, alebo rád redemptoristov. V ňom žil až do roku 1775 keď odstúpil kvôli zlému zdraviu. Liguoriho diela možno rozdeliť do troch žánrov – morálnej teológie (Zásady kresťanského života: Ohnivé šípy), asketických a zbožných spisov, ako najpoužívanejšie ,,manuály“ oddanosti Panne Márii (Slávna si, Mária) a dogmatických spisov o moci modlitby (Modlitba, veľký prostriedok spásy). V polovici 20. storočia bola jeho tvorba preložená do 60 jazykov sveta a vydávaná po tisícoch.


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.