Novinky

Novinky

(104 produktov)

Aj vo svete kníh sa neustále niečo deje - tie kresťanské nie sú výnimkou. My v Zachej.sk sa staráme,...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Srdce podľa Márie
Srdce podľa Márie

Edward Looney

31 denných zamyslení, ktoré ti pomôžu žiť a milovať ako Panna Mária. Kniha Srdce podľa Márie vo forme mesačnej pobožnosti prináša jednoduché, no pritom hlboké vovedenie do mariánskej spirituality. Po jej prečítaní budeme jasne chápať, kto je Mária, ako sa stará o svoje deti a ako ju môžeme uctievať vo svojom bežnom živote.V čase, keď sa Edward Looney cítil vo svojom duchovnom živote a vo vzťahu s Bohom stratený, začal uvažovať nad tým, aká je vlastne Mária a ako by sa jej mohol väčšmi pripodobniť. Zistil, že s pomocou dennodenného rozjímania o Máriiných vlastnostiach a modlitby za milosť osvojiť si srdce, aké má ona, dokázal svoje pesimistické a kritické myšlienky nahradiť myšlienkami láskavejšími a optimistickejšími.Táto kniha, založená najmä na Svätom písme, cirkevnom učení a osobnej skúsenosti pátra Looneyho, vľúdne učí napodobňovať Máriinu lásku k blížnym a jej úctu k Bohu. Každé zamyslenie prináša jednoduché, no hlboké nahliadnutie do niektorej z čŕt Máriinho srdca. V tejto knihe možno nájsť 21 vlastností a 10 túžob jej srdca.Knihe bol v pôvodnom anglickom vydaní udelený Imprimatur.

Očakávame
-12%

6,07 €

Novinka
Päť minút s Bohom (2025)
Päť minút s Bohom (2025)

Petr Karas

Denné zamyslenia nad evanjeliom. „Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12)Svätý Augustín píše: „Boh nikdy nedáva menej ako seba.“ Dáva sa nám úplne, až do krajnosti. Kiežby sme to dokázali aj my.Cirkev má pre nás dva bohato prestreté stoly: stôl Eucharistie a stôl Božieho slova. Na prvom sa za nás obetuje Ježiš a sýti nás sebou samým, na druhom sa pre nás láme vo svojom živom slove.V živote viery môže fungovať aj metóda malých krokov. Začať môžeme napríklad piatimi minútami intenzívne strávenými s Bohom a jeho slovom. Keď si doprajeme tento každodenný dúšok pravdy a verne zotrváme pri Bohu, jeho slovo nás bude pomaly a nenápadne premieňať. Budeme rásť v láske a obetavosti a nebude nám zaťažko dávať sa druhým úplne a nezištne. Žime z Božieho slova a učme sa od toho najlepšieho Učiteľa!Kniha je cirkevne schválená.

Očakávame
-20%

6,32 €

Novinka
Top 4
Spytovanie svedomia pre manželky a matky
Spytovanie svedomia pre manželky a matky

Dorota Wyczachowska-Rut

Ako sa stať dokonalou. Objavte cestu k usporiadanému životu!Pravidelné spytovanie svedomia je prostriedok, ktorý môže ženám nielen uľahčiť prípravu na sviatosť zmierenia, ale im aj pomôcť pri určovaní priorít a rozhodovaní. Autorka, ktorá je manželkou a matkou nás povzbudzuje, aby sme si počas spytovania svedomia kládli relevantné otázky o:vzťahu s Bohom,poslaní kresťanskej ženy,budovaní vzťahov s manželom a deťmi,osobnom rozvoji v každej oblasti.Spytovanie svedomia pre manželky a matky je dôkladne spracované tak, aby pokrylo všetky dôležité oblasti a sféry života každej ženy. Je to výborná pomôcka, tak veľmi potrebná v dnešnej dobe, keď sa toľko žien stráca vo vlastnej identite.Brožúra je cirkevne schválená.

Skladom
-20%

3,36 €

Novinka
Top 1
Panna Mária, Matka ticha: Úskalia ohovárania a závisti
Panna Mária, Matka ticha: Úskalia ohovárania a závisti

Emiliano Antenucci

Modlitby, novéna, litánie a zasvätenie. Kresťan by mal dýchať dvomi pľúcami: tichom a láskou. Jeho reč by mala byť pomazaná Duchom Svätým a srdce naplnené radosťou a pokojom. Nemalo by v ňom byť miesto pre posudzovanie, ohováranie, klebetenie či závisť. Príkladom je nám Panna Mária, Matka ticha. Ona hovorí aj svojím mlčaním, svojou tichou prítomnosťou. Plná milosti a Ducha Svätého – a predsa v tichosti adorujúca Boha vo svojom živote.Táto knižka nás vtiahne do tajomstva Máriinho ticha. Zároveň nás autor citlivo, no pravdivo poučí o nebezpečenstvách ohovárania a závisti. Objasní, prečo sa človek znižuje k týmto nerestiam a povzbudí nás, ako sa môžeme vymaniť z ich osídiel. Jeho úvahy sú obohatené zamysleniami pápeža Františka a tiež výrokmi svätých a iných významných osobností.Zasväťme sa Matke ticha, aby sme boli vnímaví na Boží hlas. Nezraňujme druhých ani samých seba nevhodnými, škodlivými klebetami a závisťou.

Skladom
-20%

6,32 €

Novinka
Posledné kusy
Dopraj si život v radosti
Dopraj si život v radosti

Linda Evans Shepherd

Modlitby plné Božieho slova, ktoré rozjasnia tvoj deň. Zaži radosť, kú si si dosiaľ ani len nedokázal predstaviťModlitbový zápas v aktuálnej kríze – či už celosvetovej, národnej, rodinnej, zdravotnej alebo dilemy týkajúce sa životného smerovania – sa poľahky môže stať zamestnaním na plný úväzok. Ale modlitba je viac než len príhovor za tie veci v našom živote, ktoré sa kazia. Čo keby si sa modlil za to, aby Boh premenil tvoje unavené, nervózne srdce na radostné? Vedieť sa modliť za radosť – to človek potrebuje nielen preto, aby prežil, ale aj na to, aby sa mu v živote darilo. Nech ti je táto zbierka modlitieb inšpirovaných Písmom sprievodcom, ktorý ťa privedie k postoju vyznačujúcemu sa pokojom a radosťou. Táto inšpiratívna zbierka plná modlitieb vďaky, chvály a dôvery ti zmení život, srdce aj tvoj pohľad na okolnosti. Vďaka nej totiž pôjdeš v ústrety čistej radosti, ktorej darcom je Boh.Linda Evansová Shepherdová je ocenená autorka takmer štyridsiatich kníh. Linda je úspešnou rečníčkou a mediálnou osobnosťou a je aj prezidentkou organizácie Right to the Heart Ministries. Žije v Colorade. Viac o nej možno nájsť na www.sheppro.com.

Skladom

13,48 €

Novinka
Moje nohy si postavil do šírej krajiny
Moje nohy si postavil do šírej krajiny

Ladislav Tkáčik

10. júna 2024 si pripomíname 350. výročie uvedenia prvých kapucínov do Pezinka, 350 rokov ich prítomnosti uprostred konkrétnej krajiny, na jednom mieste, v jednom z pôvabných miest na úpätí Malých Karpát. Autor knihy mapuje prvé stopy kapucínov na našom území od konca 16. storočia i jednotlivé kroky, ktoré vyústili do ich usídlenia v Pezinku, ktorý sa stal prvým miestom v Uhorsku, s ktorým natrvalo spojili svoj život i pôsobenie. Autor, kapucín a filozof, tvrdí, že krajina i mesto sú ako text, ktorý je potrebné čítať, ktorý je potrebné sa naučiť čítať a že len tak nám krajina sprístupní príbeh, ktorý je našim príbehom, ktorý sa stane naším príbehom.

Skladom

9,70 €

Dotlač
O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie
O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie

Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

Vrúcna modlitba, List Priateľom Kríža, Láska večnej múdrosti. V tomto diele nás Boh prostredníctvom sv. Ľudovíta Maria Grignion z Montfortu vedie k pravej zbožnosti k Matke Božej. Týchto päť kníh: O pravej úcte k Pane Márii Tajomstvo Márie Vrúcna modlitba List priateľom Kríža Láska večnej múdrosti je klasickým základom úcty k Panne Márii. Vďaka spolupráci svätého Ľudovíta s Prozreteľnosťou máme istotu, že nejde o žiadnu novodobú, falošnú pobožnosť či prehnanú nezdravú úctu k Panne Márii, ktoré sú v dnešnej dobe rozšírené.

Skladom

6,98 €

Novinka
Malé duchovné cvičenia
Malé duchovné cvičenia

Wojciech Werhun

60 inšpiratívnych kariet pre tvoj duchovný život. Malé duchovné cvičenia inšpirované ignaciánskou spiritualitou prinášajú duchovný impulz na každý deň počas ôsmich týždňov. Cvičenia postupne prehlbujú tieto oblasti: vnímanie Božej lásky a jej pôsobenie v danom dni, prehlbovanie lásky k sebe a sebaúcty Božieho dieťaťa, láska k blížnemu podľa Ježišovho vzoru, vnímanie životného poslania z Božieho pohľadu, inšpirácie na úprimnú modlitbu a kontempláciu, triedenie pocitov vrátane náročných emócií a zranení, nasledovanie Ježiša podľa biblických udalostí, duchovné rozlišovanie. Balíček praktických kartičiek obsahuje prílohu s odporúčaniami pred cvičením a po ňom, ktoré efektívne pomáhajú využiť duchovné impulzy za niekoľko minút. Cyklus cvičení je dostatočne pestrý a osožný, aby sa mohol podľa potreby opakovať.

Skladom

14,55 €

Novinka
Biblické príbehy pre deti
Biblické príbehy pre deti

preklad: Monika Urbanová

Hľadaj, nájdi, teš sa! (2.vydanie). 46 plných farieb vám ponúka kniha Biblické príbehy pre deti. Nechajte sa aj vy vtiahnuť do sveta malebných obrázkov, hľadajte, nájdite a tešte sa!Vďaka krásnym ilustráciám deti objavia biblický svet a zapíšu si nové slovíčka do svojej slovnej zásoby. Táto kniha je vhodnou voľbou pre každého veriaceho rodiča, ktorý chce viesť svoje deti k viere a k spoznávaniu sveta okolo nich. Objavte aj vy príbehy Starého a Nového zákona spolu so svojimi deťmi, ktorým čítanie tejto knihy poskytne nezabudnuteľný zážitok.

Skladom

9,69 €

Novinka
Noviny: Slovo+ 6/2024
Noviny: Slovo+ 6/2024

Téma:Arcibiskup Bernard Bober: Nezabúdajme na vernosť Svätému Otcovi.

Skladom

2,42 €

Novinka
Kalendár: katolícky, nástenný - 2025 (SSV)
Kalendár: katolícky, nástenný - 2025 (SSV)

Tradične obľúbený mesačný kalendár s cirkevnými aj občianskymi menami a cirkevnými sviatkami prináša fotografie rímskych bazilík a Svätých brán spojených s Jubileom 2025 fotografa Petra Dobrovského.

Skladom

1,94 €

Novinka
Sláva a hanba
Sláva a hanba

Peter Hocken

Úvahy o vyliatí Ducha Svätého v 20. storočí. Publikácia Sláva a hanba, ktorej autorom je Mons. Peter Hocken, je jednou veľkou úvahou o dôležitosti súčasného pôsobenia Ducha Svätého. Zameriava sa na dôležitosť turíčnych a charizmatických hnutí, ktoré sú jedným pôsobením Ducha Svätého v rôznych kontextoch. Cieľom autora je preskúmať základné charakteristiky charizmatického hnutia vo všeobecnosti a následne ponúknuť úvahy a usmernenia k tomu, ako prijať túto ekumenickú milosť v našich rozdelených cirkvách. Názov knihy Sláva a hanba je odvodený od toho, že sa v nej Mons. Hocken venuje svetlým i temným stránkam hnutí, teda tomu, čo pochádza od Boha i tomu, čo vychádza od hriešnych ľudí.Kniha čerpá zo Svätého písma princípy a usmernenia, ktoré sa dajú aplikovať na všetky kresťanské cirkvi a tradície. Dôraz kladie na eschatológiu, pričom vyzdvihuje prepojenie medzi Turícami a parúziou.Dvadsaťpäť kapitol knihy je usporiadaných do troch väčších celkov: VyliatiePrincípyNávrat do súčasnosti

Skladom

15,42 €

Novinka
Spoznaj Slovensko
Spoznaj Slovensko

Stanislav Muntág

zábavná vlastiveda. Ako dobre poznáš Slovensko? Stanislav Muntág spracoval zábavnou formou rôzne poznatky a zaujímavosti z vlastivedy a zhrnul ich v knihe Spoznaj Slovensko, ktorá je určená deťom od piatich do deviatich rokov.V ktorom meste môžeme obdivovať Dóm svätej Alžbety?V ktorej slovenskej ZOO chovajú žirafy?Na ktorom hrade nájdeme Studňu lásky?Pod ktorým vrchom tancoval Jánošík s vílami?Ktoré slovenské mesto leží v kráteri obrovskej sopky?Ako sa volá najvyšší štít Vysokých Tatier?Odpovede na (nielen) tieto otázky a okrem nich aj príbehy opradené tajomnstvom, rôzne aktivity - hry, maľovanky či hádanky, a kopec nových informácií - to všetko obsahuje ilustrovaná kniha Spoznaj Slovensko, s ktorou sa celá rodina dobre zabaví a aj sa niečo nové naučí o našom krásnom a jedinečnom Slovensku.

Skladom

13,48 €

Novinka
Top 8
Svätá Rita - Orodovníčka v beznádeji
Svätá Rita - Orodovníčka v beznádeji

Darina Obušeková (ed.)

život, posolstvo, modlitby a pobožnosti. Svätá Rita - Orodovníčka v beznádeji je ďalšou publikáciou zo série Svätci na dosah. Darina Obušeková v nej spracovala informácie o jednej z najznámejších a najobľúbenejších svätíc, ktorú ľudia po celom svete prosia o pomoc v ťažkých, beznádejných situáciách. Svätá Rita zažila viaceré životné stavy, preto neodmietne pomoc nikomu, kto ju vo svojej zložitej situácii bude vzývať.Odporúčame aj tieto tituly o svätej Rite: Príbeh svätej Rity365 dní so svätou RitouKrížová cesta so svätou Ritoupublikácie z edície Rita medzi nami

Skladom

2,42 €

Novinka
Top 95
Pani Tall Acru
Pani Tall Acru

Laura Frantz

Pani Tall Acru je historický román obľúbenej autorky Laury Frantz. Odohráva sa v období krátko po skončení americkej revolúcie. Ústrednými postavami príbehu sú Sophie Menziesová, beznádejne zamilovaná chudobná žena, a generál Seamus Oglivy, Sophiin najbližší sused, ktorému zomrela žena a on ostal sám s malou dcérkou. Rozhodnú sa pre manželstvo z rozumu, ktoré vyrieši Sophiinu finančnú situáciu, a ktorým Seamus získa matku pre svoje dieťa. Generála však začne dobiehať vlastná minulosť a vznik novej rodiny môže byť v ohrození...Laura Frantz si dala záležať na vývoji postáv a nešetrila ani podrobnými historickými udalosťami, ktoré z románu robia pútavý príbeh plný emócií a napätia. Opäť si tak dokáže získať srdcia verných i nových čitateľov.

Skladom

17,36 €

Novinka
Pexeso: V záhrade svätej Hildegardy
Pexeso: V záhrade svätej Hildegardy

Svätá Hildegarda odmalička obdivovala prírodu a oslavovala Boha za to, akú krásu a účelovosť vložil do rastlín, keď ich stvoril. Mnoho ľudí ju vyhľadávalo v kláštore v nemeckom Bingene, aby im poradila, aké bylinky im pomôžu v chorobe.Prostredníctvom obľúbeného pexesa, ktoré cibrí pamäť a pozornosť, sa malí i veľkí hráči môžu zoznamovať s liečivými rastlinami. Hra obsahuje 32 párov kartičiek v netradičnom tvare a po rozkliknutí odkazu: O bylinkách si k nim spolu s modlitbou k svätej Hildegarde môžete vytlačiť podrobnejšie informácie o zbere rastlín a ich využití pri chorobách.Odporúčame aj knihu: Kuchyňa svätej Hildegardy (2022)

Skladom

2,91 €

Novinka
Top 2
Vnútorná pustovňa
Vnútorná pustovňa

Spiritualita púšte. K pustovníckemu životu sú povolaní len niektorí, ale všetci kresťania sa potrebujú utiahnuť do pustovne, kde by sa tvárou v tvár stretli so svojím skutočným ja a počúvali, čo im hovorí Boh. Táto hlboká a pritom jednoduchá kniha, nás povzbudzuje, aby sme vo svojom vnútri našli vlastnú pustovňu – miesto pokoja a rozjímania, kde zažijeme bázeň i úžas, úzkosť i milosť; uprostred ruchu moderného sveta miesto také pusté a tiché, že tam zreteľne budeme môcť vnímať Boží hlas.Úvahy v knihe sú usporiadané do troch okruhov: púšť, hora a chrám. V prvom autor rozjíma o púštnych skúsenostiach takých biblických postáv, akými sú Ježiš, Ján Krstiteľ a Mária Magdaléna. V druhom uvažuje o úlohe, ktorú v kresťanskom príbehu zohráva hora Sinaj, Olivová hora či Kalvária. V treťom sa zamýšľa nad významom chrámov, pričom nám pomáha objaviť náš vnútorný chrám, chrám Ježiša Krista i chrám Cirkvi.Odpútaný od všetkého sa v pokore ponor do ticha svojho vnútra, kde ťa čaká Boh, nie aby si mu priniesol nejakú svoju cennosť, ale aby si mu jednoducho bol nablízku: volá ťa, aby si sa stal jeho priateľom! Žiaden kresťan sa nezaobíde bez vnútornej pustovne, v ktorej sa stretáva so svojím Bohom.

Skladom
-12%

8,71 €

Novinka
Leť, kolibrík
Leť, kolibrík

Zuzana Burgerová Cacciabue

Román zo súčasného Francúzska. „Prečo si prišiel?“Uf… Takúto otázku nečakal. Pravý dôvod jej však povedať nemohol.„Nuuuuž,“ zatiahol. „Asi preto, že som chcel pomôcť Ethanovi. Hovoril som si, že to, čo tu robí, má zmysel,“ váhavo sa jej pozrel do očí, aby skontroloval, či to u nej ako dôvod prešlo a nevyzeralo to falošne bohatiersky.„Vidíš,“ pousmiala sa, „tak aj ty patríš ku kolibríkom.“„Ku kolibríkom?“„Nepoznáš príbeh o kolibríkovi?“„Nie… nepoznám,“ pokrútil hlavou. „Porozprávaš mi ho?“Život môže byť poriadne tvrdý. Štyridsaťšesťročná kvetinárka Marie o tom vie svoje. Je vdova a so svojimi dvomi dcérami žije na juhu Francúzska neďaleko Nice. Aj staršia dcéra Kyria už dávno pochopila, že nepremyslené rozhodnutia môžu ich život zafarbiť tmavými odtieňmi. Ale čo ak Boh dokáže aj z ruín – ak ho do nich pozveme – postaviť čosi nádherné?Zuzana Burgerová-Cacciabue (1971) je súčasná slovenská autorka, ktorá žije so svojou rodinou vo Francúzsku. Po debutovom tínedžerskom románe Keď sa sfarbia javory (2013) a náročnejšom diele Z trinástej komnaty je výhľad na nebo (2017) teraz prichádza s tretím románom Leť, kolibrík. Je to opäť romantický príbeh o druhých životných šanciach, ktoré nás prekvapia vtedy, keď ich už nečakáme. Autorka vás vtiahne do príbehu náročného boja so samým sebou, ktorý je však aj o nádeji, láske a Božom milosrdenstve, ktoré sa rozlieva bezpodmienečne.

Očakávame

24,15 €

Novinka
Posledné kusy
Velké dobrodružství
Velké dobrodružství

Pavel Hověz

Obraz doby v životě jednoho kněze. Příběh kněze, který se s Boží pomocí podílel na stavbě kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné.Z předmluvy: Nejprve jsem zamýšlel sepsat jen příběh stavby kostela, ale posléze jsem se rozhodl, že vás seznámím i s dalšími zkušenostmi s Božím vedením ze svého života. Můj dosavadní život, jak konstatoval jeden můj známý, byl velmi pestrý. Bylo to jedno velké dobrodružství. Dobrodružství s Bohem. Ke stáří si stále více si uvědomuji, že mnohé věci Bůh ve svém záměru připravoval dlouhá desetiletí předem. Pro čtenáře těchto řádků může být užitečné a povzbuzující seznámit se s celým mým životem, ve kterém mne podivuhodným způsobem provázela Boží prozřetelnost a láska. Může vás to inspirovat, abyste i vy ve svém životě objevili stopy Boží lásky a jeho vedení.P. Pavel Hověz pochází z Brna, na kněze byl vysvěcen r. 1980. Byl farářem v Mrákotíně, v Brně-Králově Poli a v krajanské duchovní správě v Německu (Frankfurt a.M.). Po návratu byl (od podzimu 2005) farářem v sídlištní farnosti bez kostela a fary v Brně-Lesné, kde se postaral o stavbu nového kostela zasvěceného brněnské rodačce blahoslavené Marii Restitutě Kafkové (info o kostele zde). Byl členem Kněžské rady brněnské diecéze (2006-2011) a při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Po odchodu do důchodu v roce 2021 je výpomocným duchovním u sv. Tomáše.

Skladom

13,00 €

Novinka
Nájdi svätého
Nájdi svätého

Pavol Rankov

Rozprávky patria k najstarším a najobľúbenejším žánrom ľudovej slovesnosti. Zväčša to bývajú vymyslené príbehy, ktorých cieľom je poučiť i pobaviť. Nájdi svätého však nie je len taká obyčajná rozprávka - natrafíme v nej na zopár ľudí, miest a udalostí, ktoré nie sú celkom vymyslené. Slovenský autor Pavol Rankov nám vyrozpráva neobyčajný príbeh o bohatých rodičoch s urodzeným pôvodom, ktorí svojho syna Tomáša vyšlú do sveta a poveria ho úlohou nájsť svätého a priviesť ho domov. Tomáš zažíva vo svete rôzne dobrodružstvá a stretáva postavy reprezentujúce rozličné ľudské vlastnosti. Cestou po svete ho sprevádza žrebec, na chrbte ktorého putuje. Tomáš má dobré srdce a je dôvtipný, čo mu pomôže vyriešiť nejednu neľahkú situáciu. Ako si však poradí s úlohou nájsť skutočného svätého?

Skladom

16,01 €

Novinka
Svätý meč
Svätý meč

Jan Dobraczyński

Román o svätom Pavlovi. Historická existencia svätého Pavla je nesporná. Vieme o ňom, že sa narodil medzi 1. a 6. rokom po Kristovi a zabitý bol medzi 66. a 67. rokom. Okrem listov, Skutkov apoštolov a okrem zápiskov a poznámok cirkevných otcov však o Pavlovi veľa nevieme. Jan Dobraczyński, poľský spisovateľ, sa pokúsil vykresliť postavu tohto svätého apoštola vo svojom biblickom románe Svätý meč, ktorý je voľným pokračovaním Nikodémových listov. Autor zachytáva dramatické udalosti z Pavlovho osobného života i jeho misijných ciest. Zobrazuje ho podľa svojich predstáv o ňom, a tak sa niektorým čitateľom Pavol môže zdať ako príliš ľudský, druhým zas príliš nadľudský. Skutočný Pavol, Apoštol národov, však je a ostane tajomstvom.

Skladom

20,37 €

Novinka
Modlitby pre mamy
Modlitby pre mamy

Mary Carver

50 krátkych úvah o materských a rodičovských dilemách. Mocné modlitby pre zaneprázdnené mamyRuku hore, ak si sa už niekedy schovávala pred svojimi deťmi. Len na chvíľku, aby si chytila dych. Nie si sama! Nepotrebuješ viac informácií, rád či návodov ani viac ďalších záväzkov. Namiesto toho potrebuješ niečo, čo ti upokojí myseľ aj srdce. Niečo, čo ti pripomenie, že všetko, čo v tebe vyvoláva úzkosť, je v Božích rukách. A potrebuješ to v malých dávkach, ktoré sa zmestia do tvojho nabitého programu - aj keby to malo znamenať niekoľko ukradnutých minút v aute. Modlitby pre mamy sú tu pre teba. Nezáleží na tom, čo práve prežívaš alebo či si zavalená povinnosťami. Napriek všetkému túžiš rásť vo viere, pokoji a nádeji. Tieto krátke úvahy, spojené s modlitbou za konkrétne problémy, sa dobre čítajú aj v zhone. Môžeš po nich siahnuť tam, kde práve si, doma, s deťmi na ihrisku či keď čakáš na parkovisku. Ak hľadáš pochopenie a povzbudenie do svojich rušných dní, aj táto malá kniha ti môže pomôcť urobiť veľké zmeny v tvojom živote. Mary Carverová píše úprimne a s humorom; povzbudzuje ženy pravdou, ktorú objavuje na nečakaných miestach. Pravidelne sa prihovára ženám, aby im dodala odvahu. Je autorkou kníh Women of Courage (Ženy odvahy), Journey to the Cross (Cesta ku krížu) a povzbudzujúcich biblických príručiek Courageous Joy (Odvážna radosť) a Create in Me a Heart of Hope (Stvor vo mne srdce odvahy) a spoluautorkou kníh Choose Joy (Vyber si radosť), Sacred Tears (Posvätné slzy) a Empowered (Posilnená). Mary žije v Kansas City s manželom a dvoma dcérami.

Očakávame

11,54 €

Novinka
Biblia - príbeh vykúpenia (flexi väzba)
Biblia - príbeh vykúpenia (flexi väzba)

David C Cook

Komiksové spracovanie. Biblia, Kniha kníh, by nemala chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Pulikácia Biblia - príbeh vykúpenia je zaujímavým spracovaním Biblie vo forme komiksu. Táto forma čítania oslovuje najmä mladých, ale aj starších čitateľov. David C Cook týmto spôsobom spracoval vyše 230 príbehov zo Starého i Nového zákona - príbehy od stvorenia sveta až po Ježišovo ukrižovanie a zmŕtvychvstanie, a osudy jeho verných nasledovníkov.Okruhy z obsahu:Starý zákon StvorenieOtcovia vieryJozefov príbehMojžišJozueBoží sudcoviaKráliProrociVyhnanstvoNový zákon Ježišovo narodenie a službaJežišove posledné dniZrod CirkviSlová k CirkviNa začiatku knihy je priestor na venovanie.K dispozícii kniha v tvrdej väzbe: Biblia - príbeh vykúpenia (tvrdá väzba).

Skladom

26,09 €

Novinka
Biblia - príbeh vykúpenia (tvrdá väzba)
Biblia - príbeh vykúpenia (tvrdá väzba)

David C Cook

Komiksové spracovanie. Biblia, Kniha kníh, by nemala chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Pulikácia Biblia - príbeh vykúpenia je zaujímavým spracovaním Biblie vo forme komiksu. Táto forma čítania oslovuje najmä mladých, ale aj starších čitateľov. David C Cook týmto spôsobom spracoval vyše 230 príbehov zo Starého i Nového zákona - príbehy od stvorenia sveta až po Ježišovo ukrižovanie a zmŕtvychvstanie, a osudy jeho verných nasledovníkov.Okruhy z obsahu:Starý zákon StvorenieOtcovia vieryJozefov príbehMojžišJozueBoží sudcoviaKráliProrociVyhnanstvoNový zákon Ježišovo narodenie a službaJežišove posledné dniZrod CirkviSlová k CirkviNa začiatku knihy je priestor na venovanie.K dispozícii kniha v polotvrdej - flexi väzbe: Biblia - príbeh vykúpenia (flexi väzba).

Skladom

26,09 €

Novinka
Noe a zvieratká
Noe a zvieratká

Ivana Němcová

Noe a zvieratká je detská ilustrovaná knižka o jednom z najznámejších biblických príbehov.Autorka Ivana Němcová ho deťom vyrozpráva ako veselú básničku. Na každej stránke sa zvyčajne nachádza jedno dvojveršie. Chytľavé veršíky vyčaria úsmev na tvári každému.Noe ženu, synov mal, Boha vždy rád počúval.Ale jeho susedia pozdraviť sa nevedia.Ukradli im špagety, spánok, radosť, bagety.Tak Boh vraví: „Noe, poď, postavíme spolu loď!Dám ti na ňu všetky plány, pred potopou vás zachráni.Zvieratá tam zober tiež, ich zoznam hneď dostaneš.“Na začiatku knihy je miesto na zapísanie mena toho, komu koráb - knižka patrí.

Skladom

9,60 €

Novinka
Svätý Augustín: Životopis, spiritualita a texty
Svätý Augustín: Životopis, spiritualita a texty

Juraj Pigula

Kníh o svätom Augustínovi je veľa a hádam neprejde deň, aby o jeho podnetných teologických a filozofických tézach nevyšlo ďalšie dielo. Juraj Pigula, teológ - augustinián považuje svätého Augustína za dlhoročného učiteľa a priateľa, preto sa o ňom rozhodol napísať knihu, aká tu ešte nebola. Autor sa v nej čo najviac pokúsil priblížiť svätcov život, spiritualitu a texty ľuďom dnešnej doby, ktorí rovnako ako Augustín hľadajú hlboké odpovede na otázky života, a pravdu a lásku.Životopisná časť knihy má historický, vedecký základ a vychádza z Vyznaní a autobiografických údajov z ďalších spisov svätého Augustína. Táto časť je zaujímavá tým, že je obohatená o divadelné dialógy, ktoré oživujú vnímanie Augustínovho života.V ďalšej časti knihy autor uvádza dvanásť bodov svätcovej spirituality, pričom podotýka, že by ich mohlo byť dvakrát viac. Zameriava sa však na tie, ktoré sa dotýkajú najväčších hĺbok spirituality a sú to: Boh, Cirkev, Biblia, Kristus, pokora, politika, Eucharistia, priateľstvo, vnútorný život, modlitba, bratská láska a ťažkosti.

Skladom

17,36 €

Novinka
Plané nářky zakázány
Plané nářky zakázány

Salvo Noé

S předmluvou papeže Františka. Nedávný bestseller italského psychologa a kouče oslovuje zlozvyk, z něhož se stal poslední dobou „národní sport“ (zjevně nejen u nás!): v planém naříkání či nadávání na lidi a na poměry ve společnosti marníme spoustu energie, která by se dala využít mnohem konstruktivněji.A má-li „mentalitu oběti“ člověk ve vedoucím postavení, tím hůř: místo aby motivoval druhé a dodával jim odvahu a naději, vytváří kolem sebe napětí.Salvo Noè přednáší především ve firmách a různých organizacích, ale záhy zjistíme, že v oboru „planých nářků“ potřebujeme zásadní změnu smýšlení a chování i v prostředí církve. O tom je aspoň přesvědčen papež František, který autorovi ochotně napsal předmluvu.

Skladom

11,93 €

Novinka
To druhé kotě
To druhé kotě

Patricia St. John

Mark si vybral černé koťátko s bílými tlapkami a čumáčkem. „Vezmeme si tohle,“ řekl. Ale Carol nesouhlasila: „Ne, vezmeme si tohle šedé. A budeme mu říkat Fluffy, protože je tak heboučké.“Člověk by řekl, že vybrat si koťátko je snadná věc. Místo toho ale vznikla hádka a z hádky se málem stal pořádný průšvih!Laskavé příběhy Patricie St. John patří už řadu generací do zlatého fondu literatury pro děti.Patricia Mary St. John (1919–1993) byla britská spisovatelka a protestantská misionářka. Vystudovala střední zdravotnickou školu a začala pracovat jako zdravotní sestra. Později se připojila ke svému bratrovi Farnhamovi, který jako lékař působil v misijní stanici v marockém Tangeru. V různých zdravotnických střediscích a misijních stanicích strávila 27 let. Ke sklonku života se vrátila do Británie, kde v městečku Canley vyučovala náboženství. Je známá jako jedna z nejplodnějších autorek beletristické literatury druhé poloviny 20. století. Zvláště oceňované jsou její knihy pro děti.

Skladom

9,60 €

Novinka
Moje kamarádka Friska
Moje kamarádka Friska

Patricia St. John

„Od teďka jsi moje! Budu ti říkat Friska.“Když do Colinovy rodiny přibude fenka Friska, je přesvědčený, že z nich budou velcí kamarádi. Pak ale Friska zmizí. Najde ji Colin? A co se při tom naučí?Laskavé příběhy Patricie St. John patří už řadu generací do zlatého fondu literatury pro děti.Patricia Mary St. John (1919–1993) byla britská spisovatelka a protestantská misionářka. Vystudovala střední zdravotnickou školu a začala pracovat jako zdravotní sestra. Později se připojila ke svému bratrovi Farnhamovi, který jako lékař působil v misijní stanici v marockém Tangeru. V různých zdravotnických střediscích a misijních stanicích strávila 27 let. Ke sklonku života se vrátila do Británie, kde v městečku Canley vyučovala náboženství. Je známá jako jedna z nejplodnějších autorek beletristické literatury druhé poloviny 20. století. Zvláště oceňované jsou její knihy pro děti.

Skladom

9,60 €

Nové v ponuke
Knižný kokteil: máj 2024
Knižný kokteil: máj 2024

Zadarmo kniha Pod ochranným plášťom Márie. Sada obsahuje:365 dní s Máriou - 1ks Byť ako Mária - 1ks Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci - 1ks Plus zadarmo:Pod ochranným plášťom Márie - 1ks

Skladom

24,37 €

Dotlač
Ruženec odovzdanosti s pátrom Dolindom
Ruženec odovzdanosti s pátrom Dolindom

Joanna Bątkiewicz-Brożek

2. vydanie. Páter Dolindo sa narodil na vigíliu sviatku Panny Márie Ružencovej, 6. októbra 1882. Je označovaný ako svätý kňaz z Neapola a učiteľ, ktorý vovádza do tajomstva modlitby svätého ruženca. V ruke stále držal ruženec a modlil sa ho vždy a všade.Táto knižka je odpoveďou na veľkú túžbu čitateľov, ktorí sa túžia stretnúť s hlbšími rozjímaniami pátra Dolinda, ktorý zdôrazňoval, že najlepšia cesta k Bohu vedie cez Máriu a k nej cez ruženec.Autorka knižky, Joanna Bątkiewicz-Brożek, stručne načrtla najdôležitejšie obdobia jeho života a pozýva čitateľov čítať o modlitbe, no najmä modliť sa s pátrom Dolindom Ruotolom, pretože práve to je najpodstatnejšie.

Skladom

4,75 €

Novinka
Knižný kokteil: jún 2024
Knižný kokteil: jún 2024

Sada obsahuje:Milovaná taká, aká si - 1ks Odvážna v Bohu - 1ks Byť ako Mária - 1ks Plus zadarmo:Tajný denník Alžbety Leseurovej - 1ks

Skladom

23,49 €

Novinka
Pozor na každé slovo
Pozor na každé slovo

René Pfister

Ako progresívna ideológia ohrozuje našu slobodu prejavu. Amerikou sa prehnala ľavicová revolúcia: v mene spravodlivosti a boja proti rasizmu sa tam presadila ideológia, ktorá vytvára novú netoleranciu – v liberálnych médiách môže jedno nesprávne slovo ukončiť kariéru, na univerzitách vládne atmosféra strachu, firmy prepúšťajú zamestnancov, ktorí sa vzpierajú novému duchu doby.René Pfister, šéf washingtonskej kancelárie nemeckého týždenníka SPIEGEL, opisuje toto nové politické náboženstvo na mnohých príkladoch a príbehoch a ukazuje, prečo sa americká demokracia nedostáva pod tlak len sprava. Vysvetľuje, ako dogmatizmus, myslenie v kategóriách „priateľ – nepriateľ“ a davová mentalita na internete už nebezpečne obmedzili slobodu prejavu v USA. Pôsobivým spôsobom varuje pred týmto novým fundamentalizmom, proti ktorému sa musíme postaviť, aby sme aj u nás ubránili otvorenú spoločnosť.Recenzia:„To najlepšie, čo som zatiaľ o novej ľavicovej vierouke čítal.“ – Jan Fleischhauer, nemecký novinár a spisovateľO autorovi:René Pfister, narodený v roku 1974, vyštudoval politológiu a komunikáciu v Mníchove a po ukončení štúdia na Nemeckej škole žurnalistiky pracoval pre tlačové agentúry ddp a Reuters. V roku 2004 prešiel do denníka SPIEGEL, kde písal najmä o stranách CDU/CSU a Angele Merkelovej. Od roku 2015 viedol kanceláriu SPIEGEL v hlavnom meste a od roku 2019 je šéfom washingtonskej kancelárie SPIEGEL. V roku 2014 získal spolu s kolegami cenu Henriho Nannena za vyšetrovanie odpočúvania mobilného telefónu kancelárky Merkelovej. Jeho kniha „Ein falsches Wort. Ako nová ľavicová ideológia z Ameriky ohrozuje našu slobodu názoru“ sa stala bestsellerom.

Očakávame

16,39 €

Novinka
Kalendár: katolícky, nástenný - 2025 (ZAEX)
Kalendár: katolícky, nástenný - 2025 (ZAEX)

Nástenný katolícky kalendár na rok 2025 je plnofarebný kalendár s motívmi svätých, ktorý obsahuje:na jednom liste zobrazený 1 mesiac,vyznačené cirkevné a štátne sviatky, prvé piatky,meninový kalendár a kalendár svätých,zoznam liturgických slávností v roku 2025,prehľadný kalendár 2025 na konci.Rozmer: 16,5 x 23,5 cm.

Skladom

1,46 €

Novinka
Top 3
Skrytý život svätej Anny
Skrytý život svätej Anny

Silvia Koscelanská-Hajdučeková

Podľa tradície, legiend a zjavení svätých. Táto kniha nás zavedie o dvetisíc rokov späť, do obdobia, keď dejiny vyvoleného národa vrcholili v očakávaní prisľúbeného Mesiáša. Anna, plná neochvejnej dôvery v Boha trpezlivo čaká, a napokon aj zakúša naplnenie Božieho prisľúbenia vo svojom vlastnom živote, a tak otvára dvere do novej etapy dejín spásy. Napriek úplne odlišnej dobe, v ktorej žila, nám môže byť blízka v prežívaní každodenných radostí i starostí ženy, manželky aj matky. A keďže bola v hlbokej jednote s Bohom, nadobudli tieto všedné okamihy vzácnu hodnotu svätosti, o ktorej hovorí Kniha prísloví: „Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.“ (Prís 31, 10)Ak nás príťažlivá krása jej osobnosti privedie k túžbe vytvoriť si s ňou dôverný vzťah, potom môže byť pre nás užitočná aj druhá časť knihy, kde nájdeme modlitby, litánie i novénu k svätej Anne. Pripojíme sa tak k nespočetnému zástupu jej ctiteľov, ktorí dosvedčujú, že mnohokrát pocítili jej nežnú starostlivosť a mocné orodovanie u Boha.

Skladom
-12%

6,95 €

Novinka
Biblia pre bábätká
Biblia pre bábätká

Bethan Jamesová

Biblia pre bábätká je malá knižočka v leporelo väzbe s rozmerom len 9 x 9 cm, vďaka ktorému je knižka vhodná pre malé detské rúčky. Plastový krúžok a textilný pásik so suchým zipsom umožňuje pripevniť Bibliu na kočík alebo zavesiť na postieľku.Na piatich dvojstránkach nájdeme naľavo kratučký jednoduchý text a napravo ilustráciu o stvorení sveta, o Noemovej arche, o narodení Ježiška, o dobrom pastierovi a o tom, ako veľmi nás Boh miluje.Autorkou Biblie pre bábätká je Bethan Jamesová.

Skladom

9,70 €

Novinka
Nadprirodzený život svätých
Nadprirodzený život svätých

Patrick Reis

Škola služby pod vedením svätých. Nadprirodzený život svätých je kniha opisujúca pôsobenie Ducha Svätého v dejinách Cirkvi. Jej autorom je Patrick Reis, výkonný riaditeľ organizácie Encounter Ministries a jeho snahou je, aby katolíci boli posilnení v sile a láske Ducha Svätého. Patrick ponúka vzácny náhľad na to, aké zvyky a stratégie používali pri svojej duchovnej službe šiesti veľmi obľúbení a známi svätci, ktorí sú pre nás nielen vzorom svätosti a hrdinských čností, ale tiež nás učia viesť nadprirodzený život. Príbehy jednotlivých svätých sa nám môžu zdať priam fantastické, no autor nám ukazuje, ako sa dané udalosti mohli odohrať v danej dobe, a zároveň pozdvihuje naše srdcia i mysle, a podnecuje nás v úsilí o pripodobnenie sa svätým. Kniha je veľmi inšpirujúca, praktická a je písaná zrozumiteľným štýlom.Obsah: kapitola: Škola službykapitola: Svätý Vincent Ferrerskýkapitola: Svätý Filip Nerikapitola: Svätá Katarína Sienskákapitola: Svätý František Xaverskýkapitola: Svätý Páter Piokapitola: Svätý Serafim Sarovský

Skladom

13,58 €

Novinka
Top 29
Ester
Ester

Angela Hunt

Kráľovská krása. Autorka Angela Hunt v poslednej časti trilógie opisuje príbeh Židovky Ester, ktorá si vďaka kráse a dôvtipu získa srdce vládcu Asuera a stane sa kráľovnou Perzie. Jej šťastie však skalia intrigy kráľovho radcu Amana, ktorý zosnová zákerný plán na vyhubenie židovského národa. Nájde Ester silu riskovať život pre jeho záchranu? Podarí sa jej zvrátiť kruté rozhodnutie? A bude ju kráľ ľúbiť, aj keď mu odhalí svoj pôvod?Po tom, čo perzský kráľ Asuer zavrhne pre neposlušnosť svoju manželku Vasti, hľadá si novú ženu medzi najkrajšími dievčinami vo svojej krajine. Medzi tými, ktoré sa dostanú do paláca, je aj mladá Židovka Ester, ktorú po smrti jej rodičov vychováva strýko Mardochej. Práve ona si pôvabom, skromnosťou a dôvtipom získa Asuerovu priazeň a s ňou aj korunu. No bezstarostné obdobie manželstva netrvá dlho. Kráľov najvyšší úradník Aman, pyšný a sebecký človek, túži, aby sa mu všetci klaňali. Mardochej však uctieva jedine Boha Izraela a odmietne sa pred ním skloniť. Rozzúrený Aman sa rozhodne pomstiť na celom židovskom národe a dať ho vyhubiť. Kráľ Asuer podpíše krutý zákon, netušiac, že aj jeho milovaná manželka je Židovka. Statočná Ester sa podujme na neľahkú úlohu – vyjsť s pravdou von a prosiť kráľa Asuera, aby ušetril jej národ…Autorka Angela Hunt spája pútavý štýl písania s historickými skutočnosťami a predkladá čitateľovi príbeh, ktorý rozvíja známe biblické rozprávanie o hrdinskej kráľovnej Ester.

Skladom

13,48 €

Sen jednej dcéry
Sen jednej dcéry

Francine Riversová

Kniha druhá. Román Sen jednej dcéry je druhou časťou historickej rodinnej ságy Martino dedičstvo, ktorej autorkou je Francine Riversová.Ústrednou postavou tohto dielu je Martina vnučka Carolyn, ktorá zakúša vysokoškolský život plný slobody, no osobná tragédia zrazu všetko zmení. Carolyn sa cíti bezradná a hľadá pomoc medzi členmi svojej rodiny, ktorí by jej pomohli znova vybudovať život pre ňu i pre jej dcéru May Flower Dawn. Medzi Dawn a babičkou sa začne vytvárať bližší vzťah ako medzi Dawn a vlastnou matkou, kvôli čomu sa postupne začnú odkrývať konflikty z minulosti. Dawn sa rozhodne poučiť z niekdajších chýb svojich blízkych a chce sa stať tmelom, ktorý utuží vzťahy medzi ženami v rodine.

Skladom

21,24 €

Novinka
Mami, oci, som online
Mami, oci, som online

Petra Arslan Šinková

Príbehy o technológiách a bezpečnosti na internete. Digitálne technológie sú neodmysliteľnou súčasťou dnešného sveta. Poskytujú pomoc, ale majú aj odvrátenú stránku. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia vedeli, koľko času trávia ich deti pred obrazovkami a monitormi, a aký obsah prijímajú. Tiež je podstatné zamyslieť sa nad tým, aká potreba dieťaťu chýba a prečo dieťa uprednostňuje virtuálny svet pred skutočným. Hrozí totiž, že ak dieťa nedostáva v reálnom svete to, čo potrebuje, bude to hľadať v online priestore, a to môže byť veľmi nebezpečné.Kniha Mami, oci, som online, ktorej autorkou je detská psychologička Petra Arslan Šinková, je určená deťom a ich rodičom, a autorka v nej prináša tri praktické príbehy, ktoré rodičom pomôžu pochopiť, čo ich dieťa prežíva alebo čoho mohlo byť svedkom. Deti sa s postavami príbehov dokážu ľahko stotožniť a na základe daných situácií pochopia, čo je správne a ako sa treba zachovať, ak v budúcnosti nastane podobný prípad. Autorka zdôrazňuje, aby sa rodičia zaujímali o dieťa a jeho prežívanie a ponúka praktické rady, ako viesť s dieťaťom podnetný rozhovor.

Skladom

15,42 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Anna, pred 1 dňom

Veľká spokojnosť. Ústretovosť predavačky, je ochotná. Po objednaní bol balíček hneď na druhý deň na pošte.

userAvatar

Rudolf, pred 3 dňami

ok

userAvatar

Katarina, pred 3 dňami

Plna spokojnost tovar bol doruceny velmi skoro

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk