František Mráček

František Mráček

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Těžká léta před šťastnou dobou III.
Těžká léta před šťastnou dobou III.

František Mráček

Já jsem cesta, pravda a život. Publikace je zaměřena na současnou dobu do roku asi 2025. Tato doba je v publikaci rozdělena na tři části: První část je do začátku roku 2017, kdy by měl v Jeruzalémě nastoupit antikrist a začít budovat Nový světový řád (NWO) a Univerzální církev. Druhá část se týká upevnění moci Nepravého proroka v roce 2017 (po naplnění Třetího fatimského tajemství). Třetí část je rozdělena na dvě období po asi 3,5 letech. V prvním období antikrist a nepravý prorok budou mírumilovně a populisticky přeměňovat křesťanství do liberální formy a v druhém závěrečném období přejdou do totalitního systému, kdy bude podle bible a proroctví zakázána Kristova mše svatá a dojde k válkám a přírodním pohromám. U této publikace jsou uvedeny situace z Bible a proroků, včetně soudobých zjevení a též kritéria pro pravost zjevení. Je proto důležité, abychom měli v této nejtěžší době Boží ochranu a pomoc a tak se dožili s nejmenším utrpením Božího království na zemi.

Vypredané

11,35 €

Očistec III.
Očistec III.

František Mráček

Je jisté, že očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která byla dříve označována jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.

Vypredané

5,82 €

Očistec I.
Očistec I.

František Mráček

Knížka obsahuje i tato témata: Smysl očistce. Proč se duše kontaktují?Délka očišťování. Jak pomoci duším v očistci.Pravdivost výpovědí duší v očistci. Působení zlého ducha při zjevení duší. Druhy očistcových utrpení. Místo očišťování. Radosti duší v očistci. Vliv duší v očistci na smíšená zjevení.

Vypredané

5,82 €

Očistec II.
Očistec II.

František Mráček

Očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která se dříve označovala jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.

Vypredané

5,82 €

Těžká léta před šťastnou dobou II.
Těžká léta před šťastnou dobou II.

František Mráček

V boji dobra se zlem zvítězí Kristus. Bylo by dobré si uvědomit, že jsme vstoupili do poslední fáze boje dobra se zlem. Tento boj bude uzavřen Kristovým vítězstvím přibližně do r. 2025. I když do konce této doby mnoho křesťanů podle bible a proroctví ztratí kontakt s Kristem, protože se připoutají k líbivým ideologiím, které nevyžadují obrácení v Kristově duchu, přece jen mnozí se duchovně probudí při události Varování předpověděné v roce 1961 v Garabandalu.Pak nastane poslední krátké a nejtěžší období, kdy bude zakázáno veřejně sloužit mši svatou a Kristus bude antikristem prohlášen za podvodníka. Ale po náhlém zhroucení zla nastane dlouhé a nesmírně šťastné období – „království Boží na zemi“ (Zj 20,1-10).Nicméně Bůh nám dává v této těžké době mimořádnou posilu, zejména skrze mariánská zjevení, abychom tuto dobu prožili s Boží ochranou. Nyní půjde o to, zda království Boží na zemi bude s námi nebo bez nás. – Tato kniha by nás měla povzbudit k vytrvalosti v dobrém do šťastného konce.

Vypredané

7,47 €

Těžká léta před šťastnou dobou IV.
Těžká léta před šťastnou dobou IV.

František Mráček

Mé neposkvrněné srdce nakonec zvítězí. Jsou zde uvedena proroctví pro léta 2017 – 2025, zejména pro západní Evropu, Rakousko, Německo, USA a Českou republiku. Pokud se nyní začneme obracet, můžeme předpovězené události zmírnit nebo úplně potlačit. V dalším V. dílu budou události upřesněny a uvedeny rady jak přežít závěr nejtěžších let, aby se co nejvíce lidí dožilo království Božího na zemi.

Vypredané

12,13 €

Eucharistické zázraky (III)
Eucharistické zázraky (III)

František Mráček

Tato kniha a její předchozí díly vyplňuje mezeru v naší katolické eucharistické literatuře, která se dnes může opřít o spolehlivé doklady. Většina katolíků donedávna ani netušila, kolikrát během dějin církve už bylo eucharistické proměňování zázračně potvrzeno, a to nejen v dávných dobách bez možnosti dnešního vědeckého ověření, ale takřka za našich dnů a to i s možností tuto proměnu vědecky ověřit.

Vypredané

6,79 €

Ježíšovy cesty V.
Ježíšovy cesty V.

František Mráček

Ježíšovo působení v Galileji. Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost v Galileji. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty IV.
Ježíšovy cesty IV.

František Mráček

Ježíšovo působení po prvních velikonocích. Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost po prvních velikonocích. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy.Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty III.
Ježíšovy cesty III.

František Mráček

Ježíšovo působení do prvních velikonoc. Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně do prvních velikonoc. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy.Pravdivost jejich vizí nám umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje. Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Vypredané

5,14 €

Eucharistické zázraky II
Eucharistické zázraky II

František Mráček

Eucharistické zázraky prohlubují víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii a pomáhají vytvořit živý kontakt s Kristem. Pak je i moderní člověk schopen osvěžujícím způsobem prožít adoraci, jak vidíme na adoracích v Medžugorji.

Vypredané

6,79 €

Ježíšovy cesty I.
Ježíšovy cesty I.

František Mráček

Ježíšovo působení do doby Jeho křtu. Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost před veřejným vystoupením, to je do jeho křtu v Jordánu. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Pravdivost jejich vizí nám umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje.Tato unikátní publikace je doplněna množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty II.
Ježíšovy cesty II.

František Mráček

Ježíšovo působení do zázraku v Káně. Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od jeho křtu v Jordánu do zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy.Pravdivost jejich vizí nám umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty VIII.
Ježíšovy cesty VIII.

František Mráček

Tato publikace je z období 3. roku Ježíšova veřejného působení. Je využito vizí bl. K. Emmerichové, které jsou mnohdy přesnější a spolehlivější než běžné biblické informace. Předložené texty ověřujeme ve Svaté zemi 22 roků.Tyto informace z Ježíšova života jsou zejména v dnešní době velmi důležité, neboť Ježíš živým způsobem upřesňuje a vysvětluje Desatero a proroky a své učení dotvrzuje zázraky. Kniha je povzbuzením pro lidi, kteří hledají pravdu a relativní šťastný život pozemský i věčný.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty VI.
Ježíšovy cesty VI.

František Mráček

Ježíš přechází z Galileje na východní stranu Jordánu. Těsně u Jordánu působí v biblickém Ainonu, kde též obrací bohatou Marii ze Sufanu. Nedaleko Ainonu je romantické místo kde křtil svatý Jan a též působil Ježíš. I v dnešní době je tam malebná studánka a jezírko.Podle popisu bl. Kateřiny Emmerichové jsme po čtyřech výzkumných expedicích našli Masfu, Rámot-Gileád a půvabné údolí Mahaneim, též nedotknuté moderní dobou.

Vypredané

5,14 €

Eucharistické zázraky (I)
Eucharistické zázraky (I)

František Mráček

Tato publikace je inspirována P. Marií v Medžugorji a Janem Pavlem II. Panna Maria často zdůrazňuje zásadní význam Eucharistie, zejména pro dnešní dobu, a zprostředkovává milosti Boží, abychom to pochopili a nadchli se pro slavení této nejdůležitější svátosti, v době, kdy svět stojí na pokraji sebezničení.Proto i Jan Pavel II. vyhlásil Eucharistický rok pro oživení vztahu lidí k Eucharistii, v níž je přítomen Kristus, náš Vykupitel a Spasitel.

Vypredané

6,79 €

Ježíšovy cesty VII.
Ježíšovy cesty VII.

František Mráček

Běžný člověk by s i mohl myslet, že Ježíšovo působení v Judsku a Galileji, kdy uzdravoval i z těžkých nemocí, povzbuzoval k dobrému životu a vykládat Písmo, musí být velmi pozitivně přijato.Ale my jsme lidé mnohdy plní povýšenosti, závisti a pýchy, a tak když byli uzdravení nadšení, tím více byla u učitelů Zákona provokována pýcha a závist. Nemohli přijmout, že Ten, který se u nich neučil, dokazuje svou moc skutky a dokonce je poučuje. Jejich vyburcovaná pýcha je žene ke zničení Ježíše. Domnívají se, že tím bude uchována jejich autorita.Proto když je napětí vůči Ježíši velké. Proto odchází do míst vzdálených od Nazareta. Kromě zázračných uzdravení, která lidi přitahují, vždy vyučuje. V Ofře varoval lidi před touhou po zisku majetku. místech učilo povolání Abrahama, o překrucování pravd, o chrámu, který bude zničen, protože neuvěřili v zaslíbení. Někdy uzdravoval v noci, aby neprovokoval farizeje. Poučoval lidi o tom, že by.neměli znesvěcovat sabat a sváteční dny pro zisk; práce z lásky a záchrany člověka a dobytka je jim dovolena, ale žně a plody mají přenechat Boží prozřetelnosti.V VII. dílu publikace Ježíšovy cesty je popisována Jeho činnost též na západní straně Jordánu. Poučuje nejen Židy, ale i pohany, kteří uvěřili v Jeho mimořádné poslání, a všichni cítí, že nastává doba, kdy by měl vystoupit Spasitel předpověděný v Písmu. Radují se z toho a otevírají se dobru a lásce.I v dnešní době je věrný popis skutečností Ježíšova působení velmi oslovující, probouzí člověka v duchu Bible ke šťastnému životu.

Vypredané

5,14 €

Ježíšovy cesty X.
Ježíšovy cesty X.

František Mráček

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny. V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.

Vypredané

9,22 €

Ježíšovy cesty IX.
Ježíšovy cesty IX.

František Mráček

Napětí mezi Ježíšem a farizeji se stupňuje na nejvyšší míru a je zřejmé, že jejich závist a nenávist jim zatemňuje rozum a vede je ke snaze Ježíše zabít. Jsou zaslepeni a plni egoismu, že nepřipouští jakékoli jiné chápaní a praktikování víry. Ježíš při svém vyučování ukazuje, že farizejové a zákoníci si ve svých výkladech upravují Desatero podle svých egoistických potřeb a vrací je do původního smyslu. Často se zaměřuje na výklad Blahoslavenství a výklad Otčenáše.Plně-barevná publikce s fotografiemi.

Vypredané

9,22 €

Těžká léta před šťastnou dobou V.
Těžká léta před šťastnou dobou V.

František Mráček

Publikace je zaměřena na současnou dobu do roku 2024.V prvním období bude snaha odstranit prezidenta Putina a krátce po tom by měla nastoupit v civilní oblasti Šelma I. (podle zjevení svátého Jana, kapitola XIII.), která začne budovat nový světový řád a univerzální církev. Krátce potom by se mělo realizovat Třetífatimské tajemství o zavraždění papeže a dalších církevních hodnostářů. V té době bude změněna katolická mše svátá bez Proměňování. Dále se vystupňují války a přírodní pohromy, které je možno zmírnit modlitbami a obrácením lidí.Je proto důležité, abychom měli v této nejtěžší době Boží ochranu a pomoc, a tak se dožili s nejmenším utrpením Božího království na zemi.

Vypredané

13,10 €

Těžká léta před šťastnou dobou I.
Těžká léta před šťastnou dobou I.

František Mráček

Unikátní proroctví a vize pro současnou dobu. Na základě dlouhodobých studií pravých a nepravých zjevení jsme v 90. letech ve VÉRITÉ začali prosazovat názor, že k tomuto pozitivnímu zvratu vývoje světa dojít sice může, ale až koncem pontifikátu papeže, který přijde jako druhý po Janu Pavlu II. (dnes již můžeme říci: na konci pontifikátu papeže, který přijde po Benediktu XVI.). Tyto předpovědi, které se naplnily, jsme uveřejnili ve Zprávách z Medžugorje a ve čtyřech číslech Reginy v roce 1999. Ale teď je velmi důležité, jak budou lidé jednat v nynější stále těžší době do pozitivního zlomu.Jaký je účel této publikace?■Jsou lidé, kteří, i když občas dojde k nějaké pohromě, jako např. nedávno v Japonsku, řeknou, že se to zase zklidní a nic zásadního se v budoucnu nestane. - Pro tyto lidi by publikace mohla být důvodem k zamyšlení.■Jiní lidé naopak očekávájí vbrzku, třeba již v roce 2012, šokující zvratové pohromy. - Pro tyto lidi by publikace mohla být určitým zklidněním, i když v příštím roce k dalším závažným pohromám patrně bude nadále docházet, ale kulminační bod nastane později.■Další skupina lidí tuší, že ke zvratovým pohromám dojde, protože demoralizace světa pokračuje, ale po přečtení publikace si uvědomí, že pohromy je žádoucí alespoň zmírnit. Ovšem to je možné jen zlepšováním morálky, zejména morálky založené na víře v Boha. Takže publikace je může nadchnout k obrácení a tím i k vytvoření Boží ochrany v době pohrom pro jejich osobu, jejich rodinu, jejich město, stát a celou zemi. Z těchto důvodů je publikace vydána.V knize je uvedeno, že po pohromách nastane dosud nevídaná dlouhá šťastná doba. Čeká nás tedy, podle seriózních proroctví uvedených v publikaci, nádherná doba, jaká dosud na světě nebyla, ale nyní je nutné pracovat na zmírnění pohrom, než tato doba nastane. Ta šťastná doba podle proroctví určitě brzy přijde, ale je otázkou, zda to bude s námi nebo bez nás.

Vypredané

11,25 €

Andělé III.
Andělé III.

František Mráček

V této velmi zajímavé knize je uvedeno mnoho povzbudivých kontaktů andělů i se současnými lidmi. Též my můžeme mít celoživotní kontakty s těmito zapomenutými bytostmi, které nám Bůh dal k užitku.Ale musíme se pro tento kontakt otevřít tím, že je o jejich pomoc požádáme a budeme se snažit naplňovat vůli Boží, tak jak to dělala Panna Maria, sv. otec Pio a mnoho dalších svatých. Zkusme to! Budeme mile překvapeni, jak nám tyto bytosti v nynější těžké době pomáhají.Kniha obsahuje farebné obrázky.

Vypredané

5,81 €

Ježíš na Kypru II.
Ježíš na Kypru II.

František Mráček

Proč se zajímat o Ježíšovo působení na Kypru?Co vyučoval Ježíš na Kypru a je platné i dnes?Jak jsme objevovali místa Ježíšova působení? Další oživení Ježišova učení můžete získat z jeho pobytu na Kypru. Tato vidění jsou v souladu s duchem Bible.

Vypredané

3,01 €

Ježíš na Kypru
Ježíš na Kypru

František Mráček

Kniha přináší zajímavé a podrobné informace o Ježíšově působení na Kypru. Ježíš tuto cestu uskutečnil několik měsíců před svou smrtí v doprovodu sv. Barnabáše, rodáka z Kypru, který tam pak o 12 let později doprovázel i sv. Pavla.

Vypredané

5,92 €

Usmíření - mír IV.
Usmíření - mír IV.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. V knize je naznačena cesta ke změně, která vede k míru v duši. Vždy jsou pro povzbuzení uvedeny stručné životní příběhy týkající se těchto situací. Kniha je pro osvěžení doplněna třemi obsáhlejšími svědectvími a obrázky z prvních let zjevení Panny Marie v Medžugorji.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

2,72 €

Usmíření - mír I.
Usmíření - mír I.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Články v této publikaci jsou zaměřeny na naplňování tohoto poselství. V I. dílu této série publikací jsou krátké úvahy a příklady ze života týkající se základních lidských projevů ničících mír v duši, jako jsou např. lenost, závist, pomluvy, obviňování, poučování, přetvářka a nespokojenost.Další úvahy jsou zaměřeny na tvrdou kritiku, nereálnou touhu se stále uspokojovat, nátlaková prosazování, rostoucí egoizmus po dosažení cíle. Též jsou uvedeny úvahy o vděčnosti a děkování, tolerantnosti, účinku poselství Panny Marie, daru víry a o tom, že se máme předně obracet v závažných chybách, nikoliv tam, kde nás obrácení a zdokonalování baví. Knížka je doplněna upřímným svědectvím německého kněze o jeho obrácení a vysvěcení na kněze, svědectvím vizionářky Marie, která nás povzbuzuje, abychom žádali Boha o ukázání své cesty a plnili poselství Panny Marie, a svědectvím italské ženy Angely o svém obrácení a vstupu do řeholní komunity.

Vypredané

2,72 €

Usmíření - mír II
Usmíření - mír II

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. Po vydání knihy Usmíření-mír I bylo zřejmé, že praktické rady v určitých životních situacích jsou užitečné. Dnešní lidé totiž již nechtějí číst vědecké úvahy, ale zajímají je nanejvýš stručné a jasné informace.

Vypredané

2,72 €

Andělé II.
Andělé II.

František Mráček

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách, jak se v určitých situacích správně rozhodnout. Nebo chceme jen emocionálně jednat, mnohdy chybně?A právě Andělé nám mohou dát impuls ke správnému jednání, nebo převést naší myšlenku jinému člověku a tím nám pomoci. Andělé nám i doposud měli snahu pomáhat, i když jsme je o to nežádali. Ale nyní může být jejich pomoc daleko větší. A Bůh si to tak přeje. Ale jejich pomoc je závislá též na naší snaze respektovat Boží řád.Čím více se budeme snažit být v souladu s Božím řádem, tím jim umožníme, aby nám mohli více pomáhat. Budeme tak růst k dokonalejšímu a radostnějšímu životu a větší věčné blaženosti.

Vypredané

5,81 €

Andělé
Andělé

František Mráček

Podle základních biblických informací Bůh stvořil velmi inteligentní bytosti - Anděly. Ti byli vystaveni zkoušce, část z nich se rozhodla pro spolupráci s Bohem a druhá část se vlivem pýchy postavila proti Bohu. Dále Bůh stvořil lidi. Dobří i padlí Andělé ovlivňují člověka. Ovšem padlí Andělé,kteří chtějí zničit Boží dílo, mohou člověka jen pokoušet, aby jednal proti Božímu řádu.Andělé pomáhali lidem již v době Starého zákona (Mojžíš , Abrahám a tři andělé, Gedeon, Daniel, ….) i v době Nového zákona (Panna Maria a archanděl Gabriel, sv. Josef, pastýři v Betlémě, Ježíš v Getsemanské zahradě, Magdalena u hrobu, Petr v žaláři, …). I v současné době má denní kontakt s anděly Lorna Byrneová.

Vypredané

5,81 €

Mír v srdci I.
Mír v srdci I.

František Mráček

Uvědomujeme si, jací sme?. V knize je sbírka úvah a povzbuzení, které mohou člověku napomoci ke šťastnému životu a co nás k naší škodě od tohoto cíle odvádí. V úvodní části je s ohledem na myšlení současného člověka rozebírán smysl života, nutnost opomíjeného očistce a cíl života – nebeská blaženost.

Vypredané

3,01 €

Usmíření - mír III.
Usmíření - mír III.

František Mráček

Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem mnoho lidí si řekne, že tou cestou jdou. Modlí se, dokonce i růženec, chodí v neděli do kostela, nikoho neokradli a nezabili. Ale modlíme se srdcem? To se nestane najednou, takovou modlitbu začneme konat teprve, když začneme modlitbu uskutečňovat v životě. Uvědomujeme si, že při mši svaté se setkáváme s Bohem ve zvláštní formě?

Vypredané

2,72 €

Úvahy k základním modlitbám
Úvahy k základním modlitbám

František Mráček

My, běžní věřící, známe modlitby Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, ale uvědomujeme si obsah slov, které vyslovujeme? Nejsme spokojeni jen s tím, že uznáváme existenci Boží, a proto si myslíme, že jsme lepší než ti, kteří říkají, že Bůh neexistuje, anebo ti, kterým je to jedno? Co si představujeme pod slovy „posvěť se jméno tvé“? Prosíme, aby opravdu přišlo Království Boží, nebo si myslíme, že to není aktuální? Máme odvahu alespoň někdy přijmout a ztotožnit se s vůlí Boží? Chceme alespoň někdy odpustit svým bližním a modlíme se upřímně za to, abychom nebyli pokoušeni nebo vábeni ke zlému? Takové a další úvahy najdete v nové publikaci, která je doplněna příklady ze života. Při čtení této knihy, zejména když vidíme na příkladech ze života nesprávné jednání druhých anebo radost těch, kteří se nadchli pro obsah modliteb, začneme uvažovat o svém přístupu k obsahu těchto modliteb. Je to začátek lepšího života zde na zemi i po přechodu na věčnosti.

Vypredané

3,40 €

Usmíření - mír I.
Usmíření - mír I.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Články v této publikaci jsou zaměřeny na naplňování tohoto poselství. V I. dílu této série publikací jsou krátké úvahy a příklady ze života týkající se základních lidských projevů ničících mír v duši, jako jsou např. lenost, závist, pomluvy, obviňování, poučování, přetvářka a nespokojenost.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

2,72 €

Pravá biblická místa ve Svaté zemi I.
Pravá biblická místa ve Svaté zemi I.

František Mráček

Na základě výzkumu od roku 1992 vydává Centrum VÉRITÉ unikátní publikaci Pravá biblická místa ve Svaté zemi I., významnou nejen pro poutníky, ale i pro historiky a biblisty.

Vypredané

13,39 €

Usmíření - mír VI.
Usmíření - mír VI.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie V medžugorji. Nadchněme se z dobrých životních příkladů a poučme se z bolestných zkušeností jiných lidí, aby náš život byl šťastnější. K tomu jsou uvedeny v této publikaci zejména tyto články: Bůh nás chce učinit šťastnými, Přijměme Boží vůli, Obrácení vede k míru, Láska a přísnost, Úzkostlivost, Nespokojenost se sebou, Prosazujme pravdu taktně, Ničí vám druzí mír v duši?, Fanatizmus, Nenuťte Boha, Važme si Božích darů, Pokora, Emocionální zbožnost, Rozhodnutí je jen začátek, Co dělat, aby manželství přinášelo mír, Přináší vám vždy pouť mír?

Vypredané

2,72 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Ste jednoducho úžasní v rýchlosti! Včera medzi 10-11.00h som urobila u vás objednávku a hneď aj zaplatila okolo 11.00h.. A nechápem, ale dnes ráno o 7.12h mi už pošta dala vedieť, že mam zásielku uloženú na nasej pošte. Jednoducho žasnem :-) Keby sme takto poctivo a rýchlo pracovali všetci na Slovensku, tak by nám tu bola radosť žiť! Chcem si z vás vziať príklad a vybavovať veci tak rýchlo ako to dokážete len vy. S pozdravom a prianím požehnania do vašej práce.

Zuzana

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk