Jaro Křivohlavý

Jaro Křivohlavý

(0 produktov)

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., bol český psychológ a spisovateľ. Napísal množstvo populárno-náuč...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Horieť, ale nevyhorieť
Horieť, ale nevyhorieť

Jaro Křivohlavý

Kniha je určená všetkým, ktorým horí srdce, a zároveň radí, čo robiť, aby nevyhaslo. Jej autor, uznávaný český psychológ sa venuje syndrómu vyhorenia. Hľadá jeho príčiny a ponúka praktické rady, ako mu predchádzať. Ukazuje často jednoduché cesty, ako sa vyhýbať stresu v našom živote, ale aj čo robiť, ak sme už doň hlboko padli. Nechýba ani dotazník psychického vyhorenia. Rady sú obohatené skúsenosťami ľudí, ktorí touto cestou prešli. Publikácia je určená ľuďom, ktorí majú radi svoju prácu – najmä tým, ktorí v nej prichádzajú do osobného styku s druhými ľuďmi. Zameriava sa na najviac ohrozené profesie – učiteľov, lekárov, zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov či duchovných. Keďže poukazuje na to, aké pracovné podmienky prispievajú k prevencii vyhorenia, určená je tiež pre zamestnancov a zamestnávateľov.

Vypredané

3,78 €

Rozprávaj - počúvam
Rozprávaj - počúvam

Jaro Křivohlavý

Autor, známy český psychológ, ponúka svoje poznatky z dlhoročnej praxe, ktoré nám pomôžu v rozhovoroch s druhými ľuďmi. Ide o preverenie si vlastnej schopnosti viesť rozhovor s druhým človekom – či už je ním manžel alebo manželka, dieťa či rodič, priateľ alebo nepriateľ, niekto, s kým prichádzam do služobného, obchodného alebo súkromného styku.Ide o zdokonalenie sa v umení počúvať druhého človeka, vypočuť ho a porozumieť mu, aby sme mu potom svojím konaním mohli čo najvhodnejšie vyjsť v ústrety a aby sa naše vzájomné vzťahy zlepšovali.

Vypredané

2,90 €

Slová útechy a povzbudenia
Slová útechy a povzbudenia

Jaro Křivohlavý

Malá knižočka, avšak s dôležitým obsahom. Autor na základe vlastnej skúsenosti vybral a usporiadal verše, vety a celé odseky z Biblie, ktoré osobne prehovorili do jeho života. Zalistujte a spoznajte, ako osobne a jedinečne prehovoria do toho vášho.

Vypredané

2,04 €

Slová útechy a povzbudenia
Slová útechy a povzbudenia

Jaro Křivohlavý

Výber biblických veršov, ktoré zvláštnym spôsobom oslovili Jara Křivohlavého, známeho profesora psychológie, a ktoré ponúka na potešenie a povzbudenie všetkým, ktorí hľadajú tú správno cestu.Na základe vlastnej skúsenosti odporúča tieto vybrané verše i celé výpovede ako podnety na zamyslenie a modlitbu. Všetko zhrnuté v knihe Slová útechy a povzbudenia.„Takáto modlitba spojená s počúvaním biblickým správam a rozmýšľaním o nich môže byť stretnutím neba a zeme v našom srdci. Potom, keď dôjde k zmene v našom vnútri, môže sa táto zmena prejaviť aj navonok v našom správaní, jednaní a našich skutkoch.“ Jaroslav Křivohlavý

Vypredané

1,16 €

O odpouštění s Jaro Křivohlavým
O odpouštění s Jaro Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…

Vypredané

4,37 €

O šťastné rodině
O šťastné rodině

Jaro Křivohlavý

Kdo se chce naučit řídit auto, musí vše potřebné zvládnout nejen teoreticky, ale i prakticky, aby v případě potřeby toho automaticky využil. Stejně tak je důležité se připravit na rodinný život a zvládání složitosti jeho vztahů a problémů. Že to nejde?Copak jsme se nikdy nedívali, jak lidé řeší své rodinné problémy?Copak si sami nezkoušíme, zda by se ta či ona situace nedala řešit jinak a lépe?Výzva „zkuste to a nechte si poradit“ není ani v 21. století něčím zastaralým.

Vypredané

3,88 €

Mať pre čo žiť
Mať pre čo žiť

Jaro Křivohlavý

Autor, skúsený psychológ a pedagóg, sa zamýšľa nad vážnymi otázkami života, ako sú radosť, úspech, sloboda, zodpovednosť, vina, láska a prijatie neprijateľného. V živote sa dostávame do najrozličnejších situácií. Tušíme, že existuje niečo ako zmysluplnosť života a že je to nepochybne dôležité.Podvedome chápeme, že na správnom zodpovedaní tejto otázky záleží, či sa náš život vydarí alebo nevydarí, či bude šťastný a radostný, alebo naopak nešťastný až zúfalý. Uvedomujeme si, že život dostávame ako možnosť a záleží na nás, čo z toho, čo nám bolo dané, vytvoríme. Platí to pre mladých i pre starších, pre zdravých i pre chorých.Autor venuje zvláštnu pozornosť tým, ktorí prežívajú najrozličnejšie druhy ťažkostí, ale aj tým, ktorí túžia žiť plnším, hlbším a zmysluplnejším životom a ktorým sa zdá, že to zatiaľ nie je „ono“.

Vypredané

5,82 €

Dvě lásky
Dvě lásky

Jaro Křivohlavý; Aleš Palán

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem. Takový zážitek může člověka zlomit, nebo ho posílit. Jaro Křivohlavý (nar. 1925) dosáhl toho druhého. Když ho jako sedmnáctiletého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře. „Kdybych nevěděl, že Ježíš je tu s námi, šel bych do drátů,“ řekl mu jeden spoluvězeň. Jít do drátů tehdy znamenalo jít na jistou smrt.

Vypredané

11,54 €

Není radost jako radost
Není radost jako radost

Jaro Křivohlavý

Kolikrát přejeme druhým lidem radost?Co jim to vlastně přejeme?Z čeho se mají radovat?Radost nám může způsobit mnohé – styk s přáteli, události v manželství, to, co se děje doma i v práci. Radost nám působí i pobyt v přírodě, cestování, krásná hudba. Radost můžeme mít i z peněz.Mnohé se o tom ví. A ví se, že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, radost trvající jen krátce a radost, která nás může provázet celý život… Není marné orientovat se i v oblasti radostí.

Vypredané

4,46 €

O moudrosti s Jaro Křivohlavým
O moudrosti s Jaro Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka, když máme na mnoho věcí často protikladný názor? Do moudrosti patří zvídavost, otevřená mysl, láska k učení, tvořivost i perspektivní myšlení. Náleží sem jistě i schopnost překračovat naše úzká a dílčí měřítka, skrze něž hledíme na sebe, na druhé i na svět kolem nás.Jaro Křivohlavý přemítá nad obsahem, projevy a cíli opravdové moudrosti, nad tím, kde ji můžeme hledat i jak můžeme v moudrosti růst. Není náhoda, že tuto ctnost většina lidí uvádí na prvním místě ve svém žebříčku hodnot a velmi si ji cení i u druhých.

Vypredané

4,27 €

Hořet, ale nevyhořet
Hořet, ale nevyhořet

Jaro Křivohlavý

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku Horieť, ale nevyhorieť.Nejen u pomáhajících profesí, ale i v rodinách se velice často setkáváme s projevy vyhoření. Láska mezi milenci se nejen rodí, ale i umírá. Manželé uzavírají nejen sňatky, ale i dohody o rozvodu. Příbuzní se nejen milují, ale i nenávidí. Rodiče mají nejen radosti, ale i starosti se svými dětmi. Děti mají rády své rodiče, avšak často tato láska i vyhasíná. Míra spokojenosti s manželstvím a s rodinou je proměnlivá. A nespokojenost má velice blízko k vyhoření. Nadšení, iniciativa a láska patří k tomu nejkrásnějšímu, co v životě můžeme prožít. Stává se však, že nám počáteční nadšení začne opadat, že naše iniciativa začne ochabovat a láska uvadat. Z psychologického hlediska jde o jev, který je označován termínem „burnout“ – vyhoření.Kniha profesora Křivohlavého pojednává o tom, jak se syndrom vyhoření projevuje, jaké má fáze a hlavní příznaky. Hlavním cílem zkušeného psychologa je však poradit, co dělat, abychom nezdravým přístupem předčasně neztráceli jak chuť k dobrému dílu, tak ochotu investovat do mezilidských vztahů.

Vypredané

7,96 €

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým
O vděčnosti s Jaro Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

Vděčnost v mezilidských vztazích je tím, co pomáhá člověku překonávat hranici, která leží mezi jeho vlastním sobectvím a přátelským vztahem k druhému člověku. Vděčnost tak vede člověka k tomu, aby se stal zralejším a moudřejším, měl dobré vztahy s druhými lidmi a žil smysluplnějším živote.Profesor Křivohlavý uvádí ve své knížce příběhy lidí, kterým se podařilo poznat, jakým obohacením života je vděčnost. Nabízí i způsoby cvičení se ve vděčnosti. Upozorňuje však také na falešné a zištné projevy, které s opravdovou vděčností nemají nic společného.

Vypredané

5,44 €

Konflikty mezi lidmi
Konflikty mezi lidmi

Jaro Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Vypredané

11,56 €

Povídej - naslouchám
Povídej - naslouchám

Jaro Křivohlavý

Umíme naslouchat? Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Rozprávaj - počúvam.

Vypredané

5,43 €

O šťastném manželství s Jarom Křivohlavým
O šťastném manželství s Jarom Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

"Všechny svatby jsou stejné, ale každé manželství je jiné." V této knize najdeme celou řadu drobných postřehů a úvah o tom, co je podstatné pro šťastné manželství. Uměním života je sladit všechno dohromady. Ten úkol čeká na oba snoubence...

Vypredané

5,24 €

Mít pro co žít
Mít pro co žít

Jaro Křivohlavý

V životě se dostáváme do přerůzných situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života a že to je zřejmě důležité. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení této otázky záleží, jestli se náš život povede nebo nepovede, zda bude šťastný a radostný, nebo právě naopak nešťastný až zoufalý. Cíl, který máme před sebou má pro nás určitou hodnotu. Vše, co směřuje k realizaci tohoto cíle, nabývá z této hodnoty cíle svou důležitost a smysluplnost. Ujasnění cílů, k nimž svou mysl i aktivitu zaměřujeme, nám umožňuje právě toto: odlišovat věci důležité od věcí méně důležitých a nedůležitých. Umožňuje nám vytvářet žebříček hodnot, t.j. hodnot všeho toho, co stojí za to dělat a pro co stojí zato žít. Proto je tak důležité ujasnit si, co stojí na nejvyšších příčkách tohoto žebříčku a vede nás k tomu, abychom se věnovali věcem, které mají v životě nejvyšší hodnotu. O pomoc v této orientaci ve světě hodnot a moudrého zaměření vlastního života šlo i autorovi této publikace. Nejen jemu, ale i celé řadě jiných lidí, z jejichž poznání autor čerpal.

Vypredané

5,82 €

E-kniha
E-kniha: Pozitivní psychologie
E-kniha: Pozitivní psychologie

Jaro Křivohlavý

Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí. Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Vypredané
-31%

8,30 €

E-kniha
E-kniha: Konflikty mezi lidmi
E-kniha: Konflikty mezi lidmi

Jaro Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Vypredané
-34%

8,30 €

Psychologie zdraví
Psychologie zdraví

Jaro Křivohlavý

Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní? Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá – psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky. Seznamuje s pojetími duševního zdraví a nemoci, s otázkami kvality života, s poznatky o mechanismech zvládání obtíží a stresu, s faktory podporujícími zdraví a odolnost jedince. Dále se zabývá psychikou nemocného člověka, psychoneuroimu­nologií, vztahem mezi pacientem a lékařem, rolí zdravotních psychologů aj.

Vypredané

15,42 €

Pozitivní psychologie
Pozitivní psychologie

Jaro Křivohlavý

Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí. Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Vypredané

11,19 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk