Josef Hrdlička

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Posledné kusy
Pod dřevem schýlen Bůh
Pod dřevem schýlen Bůh

Josef Hrdlička; Ruth Schaumannová; Jacopone da Todi

Křížová cesta Ruth Schaumannové a starobylý hymnus Stabat Mater. Knížka Pod dřevem schýlen Bůh obsahuje Křížovou cestu Ruth Schaumannové protkanou úryvky z mariánské sekvence Stabat Mater. Vnímavé úvodní slovo napsal litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Text Ruth Schaumannové (1899–1975) v nádherném přebásnění Josefa Hrdličky nás oslovuje svou expresivitou a koncentrovaností i po devadesáti letech od svého vzniku. V tradičních čtrnácti zastaveních via crucis jsme vtaženi do střetu nenávisti a lásky, nevraživosti a vlídnosti, světa, který odsuzuje, s duchem, který posiluje. Láska na kříži nakonec není poražena, ale vítězí. Sekvence Stabat Mater líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem; inspiruje se Simeonovým proroctvím z Lukášova evangelia (Lk 2,35). Za autora již klasického textu je považován františkán Jacopone da Todi (1230–1306). Nechte se pozvat k četbě, která vás intenzivně uvede do hloubky velikonočního tajemství.Mons. Josef Hrdlička (1942) je český katolický duchovní, básník, překladatel a hudební textař, od roku 1990 pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský. Kněžské svěcení přijal 1.7.1972. Působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově aj., byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. Jmenován titulárním biskupem thunudrumským a světícím biskupem olomouckým 17.3.1990. Biskupské svěcení přijal 7.4.1990, a za své biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15). Je kanovníkem metropolitní kapituly při katedrále sv. Václava. V rámci České biskupské konference zasedal v Komisi pro liturgii a do roku 2017 byl předsedou Rady pro kulturu a památky. Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa, podanou z důvodu dosažení věku 75 let, přijal papež František 1. února 2017.

Skladom
-12%

8,36 €

Novéna k svätému Jozefovi
Novéna k svätému Jozefovi

Josef Hrdlička

Novéna k svätému Jozefovi prichádza s ponukou modlitby pre rodiny. Predovšetkým ako zvláštna prosba za otcov rodín či pri riešení pracovných problémov, ale je vhodná aj ako príhovorná modlitba za ťažko chorých a umierajúcich.Mons. Josef Hrdlička (*1942) je od roku 1990 pomocným biskupom v Olomouci. Je známy ako vynikajúci kazateľ, ale tiež básnik a prekladateľ duchovnej poézie.

Vypredané

1,84 €

Novéna k svatému Josefovi
Novéna k svatému Josefovi

Josef Hrdlička

Deviatnik (9 - dňová pobožnosť) k pestúnovi Pána Ježiša, patrónovi dobrej smrti, ochrancovi robotníkov, pútnikov i mnohých rehoľných rádov. Úcta k sv. Jozefovi je živá i dnes...Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Novéna k svätému Jozefovi (2016).

Vypredané

1,94 €

Pane, ty máš slova věčného života
Pane, ty máš slova věčného života

Josef Hrdlička

Krátké homilie pro feriální dny liturgického mezidobí. Dotisk prvního vydání.

Vypredané

5,24 €

Biřmování
Biřmování

Josef Hrdlička

Svátost biřmování posiluje ty, kdo ji přijali, ve všedních dnech, při běžném životě v rodině, v práci, ve škole. Obřad biřmování zdůrazňuje jednotu iniciačních svátostí, křtu a biřmování. Po slavnostním vyznání víry biřmovanců biskup vztahuje ruce nad biřmovance a pronáší modlitbu, ve které jim vyprošuje dary Ducha svatého. Ty dávají těm, kdo přijímají svátost biřmování, plnější účast na Kristově mesiánském poslání, mají sloužit ke prospěchu společenství církve a k posvěcování světa. Obřad pak pokračuje pomazáním každého biřmovance křižmem.

Vypredané

4,56 €

Rodina se modlí
Rodina se modlí

Josef Hrdlička

Druhé vydání oblíbeného souboru modliteb: modlitby u stolu ranní a večerní modlitby žehnání v rodinném společenství biblický růženec

Vypredané

3,78 €

Pane, kde bydlíš?
Pane, kde bydlíš?

Josef Hrdlička

Náměty pro rozjímání a krátké homilie ve všední dny doby adventní a vánoční. Náměty pro rozjímání a krátké homilie ve všední dny doby adventní a vánoční.

Vypredané

2,52 €

Pane, ty víš všechno…
Pane, ty víš všechno…

Josef Hrdlička

Náměty ke krátkým homiliím pro všední dny doby postní a velikonoční. Kniha je nabídkou i pro ty, kdo chtějí půst, Velikonoce i přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého prožít v hlubším kontaktu se Slovem Božím.

Vypredané

4,07 €

Vyprávěj mi o Ježíši
Vyprávěj mi o Ježíši

Josef Hrdlička

Biblická čítanka pro katecheze v rodinách. „Jazyk víry se učí u domácího krbu, kde tato víra roste a sílí prostřednictvím modlitby a křesťanské praxe,“ (Benedikt XVI. při setkání rodin ve Valencii v roce 2006).Smyslu právě tohoto požadavku odpovídá kniha biskupa Josefa Hrdličky, postavená na slovu Písma svatého. V desítkách kapitol doprovázených poetickými barevnými ilustracemi Zdirada Čecha jsou biblickým stylem převyprávěny četné příběhy Starého zákona a evangelií a z nich pak vyrůstají laskavá, moudrá zamyšlení pro každodenní krůček na cestě k Božímu království, neboť „Boží slovo má denně probouzet, osvobozovat, inspirovat, těšit, ale i naléhavě burcovat“. Závěrečné verše jednotlivých kapitol, poučení o starozákonních předobrazech, ba i samotné pokyny k vedení katecheze v rodině naplňují autorův náročný záměr duchovně obdařit každého z rodiny bez ohledu na věk a věroučnou vyspělost. Úvodní slovo ke knize napsal arcibiskup Jan Graubner.

Vypredané

12,13 €

Silná jako smrt je láska
Silná jako smrt je láska

Josef Hrdlička

Většina z nás četla dojímavé příběhy zamilovaných dvojic, jako jsou Romeo a Julie, Tristan a Isolda, Hamlet a Ofélie, Radúz a Mahulena. Jejich životní osudy jsou smyšlené, přesto tajemně rezonují v srdci čtenářů.

Vypredané

3,20 €

Probuď se, citero a harfo
Probuď se, citero a harfo

Josef Hrdlička

Úvahy a meditace nad žalmy. Meditace nad vybranými žalmy, se kterými se můžeme setkávat v denní modlitbě církve. Bohatý obrazový doprovod.

Vypredané

5,04 €

Strmou stezkou
Strmou stezkou

Josef Hrdlička

Vypredané

4,17 €

Svatý Jan Sarkander
Svatý Jan Sarkander

Halina Szotek; Jan Graubner; Josef Hrdlička; Józef Budniak; Karel Kavička

17. března 2020 uplynulo 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Autorskou a editorskou péčí historika PhDr. Karla Kavičky vychází v nakladatelství Flétna v jubilejním Sarkandrovském roce 2020 obsáhlá monografie o tomto světci, na které se spoluautorsky podílelo více odborníků, například metropolita moravský Mons. Jan Graubner či emeritní biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života, kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdovění, které předcházely jeho kněžské službě.

Vypredané

37,83 €

Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách
Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Josef Hrdlička; Jan Knap

Záměrem autora je inspirovat duchovní život v rodinách. Knihu napsal především pro povzbuzení přátel z hnutí modliteb matek a otců, ale také jako dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným, zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s Pánem. Ilustrace Jana Knapa odrážejí pokoj, čistotu srdce a tajemství Svaté rodiny v kontextu naší doby. Z obrazů vyzařuje vzpomínka na ztracený ráj, do kterého nám Kristus ukazuje cestu zpět.

Vypredané

6,21 €

Vím, komu jsem uvěřil
Vím, komu jsem uvěřil

Josef Hrdlička

Přehled nejdůležitějších výroků, podobenství a příběhů ze života Ježíšova a prvotní církve.

Vypredané

1,26 €

Věřím, věříme
Věřím, věříme

Josef Hrdlička

Poznáváme Katechismus katolické církve. Pracovní texty pro seznámení s novým Katechismem katolické církve, které uspořádal olomoucký biskup J. Hrdlička. Jsou zde obsaženy podstatné formulace toho, co by měl znát každý věřící o církvi, aby plně žil podle víry a mohl ji hlásat a obhájit.

Vypredané

3,30 €

Oživ plamen
Oživ plamen

Josef Hrdlička

Pán Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí v podobenstvích. Slíbil, že Duch Svatý, kterého jim sešle, je bude uvádět postupně do celé pravdy. Ježíšova podobenství vypovídají o nejhlubších tajemstvích vztahu Boha a člověka. I současná doba nám pomáhá nacházet nová podobenství v překvapivě nových souvislostech. Poznání probouzí úžas a ten rozněcuje touhu jít cestou víry a evangelia. Křesťan je člověk, který nemá vycházet z úžasu. O úžasu a touze je i tato knížka. Všímá si nových podobenství, metafor, přirovnání, paralel, jak je obsahují i evangelia. Kniha také hovoří o víře – plamenu Božího světla v nás, který nemáme jen pro sebe a svou vlastní spásu. Máme ho i pro druhé. Víra je dar, který má být sdílen, oživuje ho vanutí Ducha Svatého, ale zároveň musí být chráněn a moudře ošetřován před prudkými závany zvenčí, aby nebyl uhašen.

Vypredané

3,88 €

Vezmi a čti
Vezmi a čti

Josef Hrdlička

Duchovní rozměr služby lektora. V letech 2003 – 2005 a 2011 – 2014 byly v Arcidiecézi olomoucké realizovány vzdělávací kurzy pro lektory Božího slova v rámci všech děkanátů. Obou kurzů se zúčastnilo celkem více než 2000 věřících.Tato knížečka obsahuje řadu zamyšlení nad jedním z témat kurzů: Duchovní rozměr služby lektora. Je to jedinečná pastorační pomůcka, kterou by měl znát každý lektor, aby Boží slovo jím přednášené co nejúčinněji zasáhlo posluchače.Především však si musí být vědom, že se svojí službou stává mluvčím samého Boha. Posluchač snadno pozná, zda lektor sám ví, co čte, zda se na svůj úkol připravil, zda je textem sám osloven a odpovědně zaujat.

Vypredané

1,55 €

Celá krásná
Celá krásná

Josef Hrdlička

Antologie evropské poezie o Matce Boží, obsahuje 55 básní od 40 autorů. Básně byly přeloženy z 12 evropských jazyků. Jde o skvosty mariánské poezie, které poprvé vycházejí v ucelené sbírce.Kniha by měla být ozdobou každé farní knihovny, texty lze velmi dobře použít při recitačně hudebních a kulturních programech v životě farností a také při májových pobožnostech.

Vypredané

5,43 €

Mezi setbou a sklizní
Mezi setbou a sklizní

Josef Hrdlička

Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi. Kniha Mezi setbou a sklizní je pozdravem do našich rodin, kde se mezi rodiči a dětmi v prostředí důvěry, lásky a vzájemného sdílení předávají charakterové podněty umožňující rozlišovat mezi dobrem a zlem, objevovat krásu v obyčejných věcech, rozvíjet tvořivou představivost, a vstupovat do dialogu s Tím, kdo nás lidi jako první oslovil, nazval svými dětmi a vyznal nám lásku. I slovesné umění a krásná literatura dokážou v lidském srdci probouzet ozvěny tohoto Božího volání.

Vypredané

10,28 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk