Pier Giordano Cabra

Pier Giordano Cabra

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Lectio divina (09)
Lectio divina (09)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (9. - 17. Týden - roční cyklus 1). Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost.Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Vypredané

12,51 €

Lectio divina (10)
Lectio divina (10)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (18. - 25. Týden - roční cyklus 1). Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení.

Vypredané

12,13 €

Lectio divina (04)
Lectio divina (04)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Doba velikonoční. Další z komentářů k liturgickým čtením církevního roku, které se mohou stát průvodcem po velikonoční době.Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem.Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů.Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Vypredané

15,04 €

Lectio divina (03)
Lectio divina (03)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Doba postní a velikonoční triduum. Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena.Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem.Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů.Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Vypredané

15,04 €

Lectio divina (8)
Lectio divina (8)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí. Všední dny liturgického mezidobí 1. – 8. týden – roční cyklus 1.Tato řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku, opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina.

Vypredané

12,13 €

Lectio divina (11)
Lectio divina (11)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (26. - 34. týden - roční cyklus 1). První dva díly plánovaného patnáctisvazkového kompletu Lectio divina vyšly v Karmelitánském nakladatelství na podzim roku 2001.Postupně byly vydávány komentáře k liturgickým čtením pro dobu adventní a vánoční, pro postní období a dobu velikonoční, průběžně vyšly i svazky komentářů k nedělním čtením (3 ročníky) a dva ročníky komentářů ke čtením pro všední dny. Komentáře ke čtení pro všední dny liturgického mezidobí (26. - 36. týden - roční cyklus 1) jsou již posledním svazkem z této ediční řady. Právě nyní se tedy dostává ke čtenářům poslední díl z celého kompletu Lectio divina.

Vypredané

12,51 €

Lectio divina (13)
Lectio divina (13)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden - roční cyklus 2). Lectio divina je nejstarší metodou čtení Bible v církvi. V prvních staletích bylo zdrojem pro teologii, kázání i modlitby. V současnosti má významný podíl na obnově církve. Umožňuje přecházet od psaného slova ke slovu živému, k činům.

Vypredané

10,57 €

Lectio Divina (14)
Lectio Divina (14)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden - roční cyklus 2). Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost.Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Vypredané

11,54 €

Lectio Divina (15)
Lectio Divina (15)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden - roční cyklus 2). Tato řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku,opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina.

Vypredané

11,16 €

Lectio divina (2)
Lectio divina (2)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Doba vánoční. Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina. Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena.Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem.Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů.Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Vypredané

9,41 €

Lectio divina (05)
Lectio divina (05)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Neděle liturgického mezidobí - cyklus A. Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost.Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Vypredané

10,67 €

Lectio Divina (12)
Lectio Divina (12)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Všední dny liturgického mezidobí (1. - 8. týden - roční cyklus 2). Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení.

Vypredané

10,57 €

Lectio Divina (06)
Lectio Divina (06)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Neděle liturgického mezidobí - cyklus B. Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost.Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Vypredané

10,57 €

Blahoslavení, kdo vychovávají
Blahoslavení, kdo vychovávají

Pier Giordano Cabra

Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Pier Giordano Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti.Obrací se především k těm, kdo se s dětmi a mládeží setkávají ve svém profesním životě, avšak inspiraci v jeho díle mohou nalézt i rodiče pro výchovu svých dětí. Autor si je vědom, že výchova je úkol nesnadný, ale právě blahoslavenství mohou vychovatele motivovat v jejich úsilí a pomoci jim, aby na své poslání pohlíželi s optimismem a s vědomím, že zasévají pro věčnost.

Vypredané

6,79 €

Lectio Divina (07)
Lectio Divina (07)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Neděle liturgického mezidobí - cyklus C. Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení.

Vypredané

11,06 €

Lectio divina (01)
Lectio divina (01)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Doba adventní. Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Vypredané

10,09 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk