Richard Rohr

(4 produkty)

Richard Rohr je celosvetovo uznávaný ekumenický učiteľ, františkán a katolícky kňaz. Je medzinárodne...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Prelomový pôst
Prelomový pôst

Richard Rohr

Fascinujúce stretnutia so Svätým písmom. Tieto denné pôstne rozjímania sa zrodili na púšti ako dar pre nás všetkých. Richard Rohr, jeden z najprorockejších hlasov dneška, nás pozýva na cestu seba-odhalenia sa Bohu, hľadania svojho pôvodného obrazu a podoby, a to cez samotné stretnutie s ním vo Svätom písme, ktoré je vždy fascinujúce.„Zistil som, že v duchovnom živote je menej vždy viac. Dlhé pasáže z Písma alebo ich priveľký počet jednoducho bránia potrebnému zameraniu a účinku. Nevieme, na čo uprieť svoj zrak, až napokon skončíme tak, že sa nepozeráme nikde a zostávame v nábožnom zmätku. Malý kúsok Božieho slova zvládne dlhú cestu.“

Skladom
-12%

6,95 €

E-kniha
E-kniha: Prelomový pôst
E-kniha: Prelomový pôst

Richard Rohr

Fascinujúce stretnutia so Svätým písmom. Tieto denné pôstne rozjímania sa zrodili na púšti ako dar pre nás všetkých. Richard Rohr, jeden z najprorockejších hlasov dneška, nás pozýva na cestu seba-odhalenia sa Bohu, hľadania svojho pôvodného obrazu a podoby, a to cez samotné stretnutie s ním vo Svätom písme, ktoré je vždy fascinujúce.„Zistil som, že v duchovnom živote je menej vždy viac. Dlhé pasáže z Písma alebo ich priveľký počet jednoducho bránia potrebnému zameraniu a účinku. Nevieme, na čo uprieť svoj zrak, až napokon skončíme tak, že sa nepozeráme nikde a zostávame v nábožnom zmätku. Malý kúsok Božieho slova zvládne dlhú cestu.“

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,72 €

Posledné kusy
Božský tanec
Božský tanec

Richard Rohr

Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, že je to pouze toto neustálé úsilí o porozumění, co formuje milosrdné lidi – a moudré lidi. Jestli si myslíte, že máte právo na jistotu, tak mi ukažte, kde vám evangelium něco takového slibuje nebo nabízí. Sám Nový zákon je napsán řečí, kterou Ježíš nikdy nemluvil. Kdyby Bůh chtěl, abychom měli důkazy, racionální zdůvodnění a dokonale jasno, tak by Ježíšovo vtělení pozdržel do vynálezu magnetofonů a videokamer.Racionální jistota je přesně to, co nám Písmo nenabízí. Nabízí nám něco mnohem lepšího a úplně odlišný způsob poznání: intimní vztah, cestu tmou, stezku, na které si sami pro sebe musíme objevit, že milost, láska, milosrdenství a odpuštění jsou absolutně nezbytné pro přežití – ve světě vždy a navždy nejistém. Potřebujete jenom dostatek moudrosti a zakotvení, abyste věděli, jak žít bez jistoty! Ano, my skutečně jsme spaseni vírou. Lidé žijící tímto způsobem nikdy nepřestanou růst, jen tak snadno se nezlomí a je opravdu radost s nimi žít.Richard Rohr je celosvětově uznávaný ekumenický učitel svědčící o univerzálním probuzení v rámci křesťanského mysticismu a starobylého podání. Je františkánským knězem z Nového Mexika a zakladatelem Centra pro akci a kontemplaci (CAC.org) v Albuquerque. Jeho učení je založeno na františkánské alternativní ortodoxii – praktikující rozjímání a sebe-vyprázdnění – a projevuje se v radikálním soucitem, zejména pro sociálně marginalizované.

Skladom

14,45 €

Posledné kusy
Očekávání Vánoc
Očekávání Vánoc

Richard Rohr

Adventní zamyšlení. Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou. Rohr se staví proti infantilizaci Vánoc a vybízí naopak k tomu, aby se staly opravdovými svátky křesťanské dospělosti. Dává podněty k objevení Boží lásky, velkorysosti, jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých promluvách nabízí na každý den adventu téma, které je možné celý den promýšlet. K tomu slouží i podněcující otázka v závěru, jež obrací pozornost na konkrétní život čtenáře. Richard Rohr je americký františkán, mezinárodně uznávaný ekumenicky smýšlející učitel duchovního života. Základem jeho učení je kontemplativní praxe a žitá kenoze (oprošťování se), které se projevují radikálním soucítěním, především se sociálně slabými. Je autorem mnoha duchovních bestsellerů a zakladatelem Rohrova institutu a Živé školy akce a kontemplace.

Skladom

9,60 €

Nahý Boh
Nahý Boh

Richard Rohr

Obhajoba kresťanstva z tela a krvi. „Som presvedčený, že to, čo učili všetci veľkí duchovní učitelia dejín, naozaj platí: Odložiť vlastné Ja so všetkými jeho nárokmi a upustiť od falošných predstáv o sebe samom. Len čo sa nám to podarí a naša duša sa ocitne celkom obnažená a úplne nahá, objavíme v sebe to najvnútornejšie miesto, kde sa zjavuje Boh. Možno ide o najväčšiu revolúciu, aká sa v súčasnosti deje vnútri cirkevnej zbožnosti: Zakaždým, keď sa človek stretne s vlastným tieňom, prijme svoju vnútornú temnotu a prizná sa k vlastnej rozbitosti – objaví, že práve tadiaľ vedie cesta k Bohu.“ „Každé obdobie môjho života sprevádzal iný druh modlitby. Modlitba je proces a ten, kto tvrdí, že u neho bola modlitba vždy rovnaká, nehovorí pravdu. Modlitba totiž prechádza takými podstatnými zmenami, že to, čo v istom období života nazveme modlitbou, by sme tak nikdy nepomenovali ani predtým, ani potom. Moje prvé skúsenosti, ktoré by som z dnešného hľadiska pomenoval modlitbou – vtedy by som ich tak nebol nazval – som nadobudol počas základnej školy v Topeke v Kansase. Možno to bude znieť veľmi staromódne katolícky, no boli to moje skúsenosti ako miništranta vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie. Vstával som zavčasu, aby som stíhal omšu. V kostole som sa cítil dobre a niekedy po škole, a aj v sobotu, som tam často chodieval celkom sám. Ostával som tam dlho kľačať a dávalo mi to pocit, že som naplno prítomný, pocit tepla a istoty. Cítil som pri tom, že môj život má stred, že nie je rozháraný a nezmyselný. Existovalo niečo, čo držalo môj život pokope. Tento zážitok mi slúžil ako akési vycentrovanie života prv, než som prenikol do jeho disparátnej podoby."

Vypredané

5,14 €

Padanie do výšky
Padanie do výšky

Richard Rohr

Spiritualita dvoch polovíc života. Kniha zaujme všetkých, ktorí sú otvorení pre hľadanie pravdy o svojom živote. Je totiž plná podnetných (neraz provokujúcich) myšlienok smerujúcich k najpodstatnejším otázkam človeka a tie určite stoja za našu pozornosť.Autor ponúka predovšetkým nové pohľady na jedno z najhlbších tajomstiev života: ako sa pád môže stať základom pre duchovný rast. Poukazuje pritom na nevyhnutnosť uvedomiť si špecifiká dvoch polovíc života – ak v prvej sa prirodzene a správne zameriavame na vybudovanie vlastnej identity, na presadenie sa a dosahovanie cieľov, v druhej polovici života sa musíme vydať na ďalšiu cestu, na ktorej si uvedomíme svoje nedostatky a obmedzenia, ale súčasne nachádzame širšie horizonty, nadhľad a celistvosť.

Vypredané

12,30 €

Jób a tajomstvo utrpenia
Jób a tajomstvo utrpenia

Richard Rohr

"Nijaká náboženská literatúra neučí o ceste zostupu odvážnejšie a efektívnejšie ako Kniha Jób. Žiadna kniha nie je menej terapeutická alebo menej „nápomocná“, ako zvykneme hovoriť. Nič nerieši, nič nevysvetľuje a odmieta tých, čo sa pokúšajú vysvetľovať.Zaiste je ohromujúce, že sa niekto odvážil napísať a predložiť ľuďom takú knihu. Alebo že sa vôbec obťažujeme s jej čítaním. Ak je postmoderná kríza predovšetkým krízou vlastného ja, a ja si myslím, že je, príbeh Jóba bezchybne a pravdivo mení orientáciu nášho ja.Pre prípad, že by nám unikla vedľajšia zápletka, nesmieme prehliadnuť zásadnú kritiku náboženstva, ktorá sa tiež vynára z Knihy Jób. Všetky naše zvyčajné náboženské odpovede sú spravodlivo posudzované Božím hnevom voči svojmu ľudu, „lebo ste o mne nehovorili pravdivo“ (42, 7).Predstavte si, že Boh sa takto vyjadruje o náboženskej ideológii, pravovernosti, konvenčnej múdrosti a hrdinskom idealizme. A predsa je to maska a náhrada autentickej viery, ktorá je taká charakteristická pre štyroch priateľov. Práve oni sú nebezpeční, pretože sú „priatelia“ – takí blízki, takí obyčajní a takí prepojení s realitou." (Richard Rohr)

Vypredané

9,22 €

Veci skryté
Veci skryté

Richard Rohr

Písmo ako spiritualita. „Cesta do tajomstva Boha je nevyhnutne cestou do „neznáma". Hoci veľa ráz je Biblia len opakovaním známeho, kde sa od histórie nežiada nič nového, ani neprináša nič nové pre dušu, predsa sú tu mnohé prielomy, ktoré by sme správne mali nazývať „zjavenia“ Ducha."Richard Rohr, františkánsky kňaz, známy autor viacerých kníh z oblasti duchovného života, kontemplatívnej modlitby a mužskej spirituality, sa v knihe Veci skryté zamýšľa nad rôznymi témami z pohľadu Svätého písma. V desiatich kapitolách originálnym spôsobom rozvíja tému Božieho zjavenia a ľudského poznania. Nejde o teóriu. „Táto obdivuhodná zbierka kníh a listov nazvaná Biblia má za úlohu priviesť do úžasu! Jej úlohou je božská premena, nie vybudovanie intelektuálneho povedomia či pohladenie nášho „malého ega“."Rohr zostáva v knihe verný tomuto presvedčeniu. Jeho riadky vyvolávajú otázky a provokujú. Ak sa rozhodnete čítať túto knihu, akiste budete konfrontovaní s Kristovým posolstvom a možno niektorí aj s novým pohľadom na kresťanstvo. Stretnete sa s veľkými témami ako: spiritualita vtelenia, modlitba, milosť, tajomstvo kríža, odpustenie, tajomstvo dobra a zla, Mária, a Kristus ako jediná správna Cesta.

Vypredané

11,25 €

Nadšení pro lásku
Nadšení pro lásku

Richard Rohr

Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu?Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt?Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržení, se zvířaty, s rukama zvednutýma k nebesům. Jeho osvobozené tělo – blízké všemu a všem – je samo o sobě jeho hlavním atributem. Všiml jsem si, že na spoustě obrazů Františkovi chybí svatozář, což u svatých není obvyklé.Zdá se, že je tak zřetelně proměněn, že ani nepotřebujeme ujištění o tom, že je svatý. Velcí světci jsou odvážní i kreativní; říkají ano, ale i, nejsou dualisty, kteří žijí v zajetí malého světa buď, anebo. Výjimkou je u nich pouze láska a odvaha, ve kterých skutečně žijí podle přístupu všechno, nebo nic.

Vypredané

10,72 €

Stát se moudrým mužem
Stát se moudrým mužem

Richard Rohr; Joseph Martos

Úvahy o mužské spiritualitě. Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

Vypredané

7,35 €

Divý muž
Divý muž

Richard Rohr

Táto kniha je určená predovšetkým (no nie výlučne) mužom. Obsahuje duchovné príhovory amerického františkánskeho kňaza Richarda Rohra a ponúka koncept kresťanskej mužskej spirituality pre dnešnú dobu.Kresťanstvo nemusí byť výhradnou doménou zbožných žien. Aj muži sú kresťanstvom oslovení, ak nachádzajú v kresťanskej spiritualite životaschopný model sebaformovania.

Vypredané

5,14 €

Na prahu proměny
Na prahu proměny

Richard Rohr

365 meditací od známého autora knih o mužské spiritualitě a iniciaci. V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality na každý den: totiž že skutečnou celost a svatost lze najít jen díky utrpení a odevzdání. Snad každý se ve svém životě musí vypořádávat s něčím temným, s nějakým zraněním. Rohr tuto bolest uznává a ve své knize se jí přímo dotýká – bez okolků, avšak hojivě. I když se nám dnes vtlouká do hlavy, že pád, zklamání a utrpení jsou špatné, v autorově pohledu je bolest, ať už na sebe bere jakoukoli podobu, nevyhnutelná: je jedinou branou, skrze niž lze dojít k pravému, reálnému poznání sebe sama. A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. Stát se lepším, úplnějším člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, aby uvolnila své místo celkové proměně člověka.

Vypredané

15,52 €

Nahá přítomnost
Nahá přítomnost

Richard Rohr

Mystici to vidí jinak. V této knize nás chce americký františkán a autor mnoha knih, Richard Rohr, skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abychom se osvobodili od všech strachů a obav, které nás mnohdy paralyzují, abychom se otevřeli proměně a tím inspirovali i druhé, abychom se naučili vidět jako vidí mystikové.K tomu všemu můžeme dojít, když se naučíme žít v nahotě přítomného okamžiku. "Dokážete-li žít v přítomnosti, poznáte Toho, který je skutečně přítomný."22 krátkých kapitol není třeba číst popořadě, autor radí, abychom použili k meditaci nejprve ty, jejichž téma je nám bližší.

Vypredané

8,37 €

Duchovní bratři
Duchovní bratři

Richard Rohr; Louis Glanzman

Muži bible mluví k mužům dneška. Teolog "chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav - mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea.

Vypredané

6,98 €

Slobodní od slobody
Slobodní od slobody

Richard Rohr

Letting go.

Vypredané

3,71 €

Nesmrtelný diamant
Nesmrtelný diamant

Richard Rohr

Hledání našeho pravého já. Kniha o hledání pravého Já uprostřed současného světa z pera známého amerického františkána.Knihu Nesmrtelný diamant napsal americký františkán, propagátor mužské spirituality a organizátor iniciačních rituálů Richard Rohr „pro sekulární hledající a přemýšlivé lidi, věřící, stejně jako nevěřící, a pro tu velkou skupinu, která přišla o iluze a uzdravuje se z náboženství samotného. Překvapivě právě oni jsou často připraveni vidět a ctít Tajemství lépe než mnozí náboženští lidé.“ V knize s výmluvným podtitulem Hledání našeho pravého Já říká: „Mnoha věcem musí být dovoleno zemřít – ne proto, že jsou špatné, ale protože nás možná nemohou posunout tam, kam je třeba jít. Spiritualita je mnohdy spíš věcí odnaučování než učení. A když jsou odstraněny usazeniny a odpad, to, co vzbuzuje úctu, je právě zde a čeká! Mnoho věřících si podle všeho myslí, že Bůh z nějakého naprosto nevysvětlitelného důvodu miluje lidskou minulost (obvykle nedávnou minulost skupiny, k níž dotyční patří) místo přítomnosti nebo budoucnosti stvoření. … Chovám naději, že vám tato kniha především ujasní, a zvláště pak na základě vaší vlastní zkušenosti potvrdí, několik věcí, které platí pro všechny, ať jsou jakéhokoli vyznání, anebo i bez vyznání. Budu mluvit o Bohu, protože to je stále způsob, jakým mluví 95 procent světa a 99 procent dějin, ale myslím, že budete souhlasit, že to, co říkám o milosti, smrti a vzkříšení, je pravda pro každého a není třeba vůbec žádného vysloveně náboženského jazyk.“

Vypredané

13,48 €

Adamův návrat
Adamův návrat

Richard Rohr

Mužská iniciace. Západní společnost má pro muže množství lákadel: peníze, moc, společenskou prestiž, vzdělání, sex – to vše vydává za sám cíl jeho existence. Přesto právě dnes je pro řadu mužů čím dál tím bolestnější nedostatek opravdového smyslu a pocit nenaplnění. Tradičním prostředkem sebenalezení, který se rozvinul u mnoha různých kultur, jsou iniciační rituály, rituály přechodu. Každý iniciační rituál připravoval muže na jeho zralou mužskou úlohu uvnitř společenství a umožňoval mu pravdivěji nalézt vlastní hodnotu a smysl své existence. Právě chybějící prvek iniciace považuje Rohr za jádro mnoha problémů dnešní společnosti. Richard Rohr strávil několik desítek let studiem iniciačních praktik, s jejichž pomocí se snaží rozvíjet a prohlubovat mužskou spiritualitu v rámci duchovních cvičení po celém světě.

Vypredané

12,13 €

Hledání svatého grálu
Hledání svatého grálu

Richard Rohr

Dnešní lidé se mohou od velkých příběhů a mýtů mnohému naučit. Největším přínosem pro většinu mužů jsou starodávné legendy o rytířích, kteří hledají svatý grál. Tyto legendy v jádru vybízejí k opuštění pohodlné každodennosti a jsou výzvou k objevování pravdy o nás samých. Otec Rohr tyto příběhy oživuje a ukazuje, že navzdory kulturním proměnám zůstává i dnes univerzální pravda nezměněna a její hledání je stále stejnou výzvou.

Vypredané

7,47 €

Proč být katolíkem
Proč být katolíkem

Richard Rohr; Joseph Martos

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních

Vypredané

6,69 €

Číst Bibli jako Ježíš
Číst Bibli jako Ježíš

Richard Rohr

Přes všechnu svou inspirativnost, všechny své nádherné výroky, všechny životy, které navždy změnila, Bible pořád působí mnoha lidem velké těžkosti. Téměř vždy vede ke katastrofě v rukou egocentrických, nemilujících nebo po moci toužících lidí nebo těch, kteří se stále nenaučili číst duchovně inspirovanou literaturu. Historie to dokazuje pořád, století za stoletím, takže nejde o nepodložený, neuctivý ani zaujatý závěr. Upalování kacířů, křižácké výpravy, otroctví, apartheid i vyhánění a útlak domorodců, to vše bylo ospravedlňováno pomocí vybraných citátů z Písma. Takže hned z kraje víte, kam mířím. Můj přístup obecně je změnit čtenáře a neměnit text. Jen konvertovaným lidem lze svěřit inspirovaný text. Jedině oni budou působit v symbiotickém vztahu se slovy a příběhy (symbióza = „sdílený život“). Jedině u nich není pravděpodobné, že by použili Bibli jako zdroj osobní moci, jako kladivo nebo jako zdůvodnění svého špatného chování. Zůstaňte v modlitebním dialogu s téměř jakýmkoliv duchovním textem – i problematickým – a skoro vždy přinese ovoce. (úryvek z knihy)

Vypredané

9,70 €

Dýchat pod vodou
Dýchat pod vodou

Richard Rohr

Spiritualita a Dvanáct kroků. Všichni jsme v nějakém smyslu a nějakým způsobem závislí. Když dokážeme rozpoznat svou závislost, přijmout svou slabost a odevzdat se Síle, která je větší než my, začneme přinášet uzdravení sobě i světu. V knize Dychat pod vodou známý duchovní průvodce Richard Rohr ukazuje, že principy Ježíšovy radostné zvěsti jsou obsaženy ve Dvanácti krocích Anonymních alkoholiků – léčebného systému, který mnoha lidem na celém světě pomohl k uzdravení ze závislosti. Hluboký a zkušeností prověřený návod obsažený ve Dvanácti krocích se může zároveň stát cestou k opravdovému osvobození od jakékoli závislosti – jak od té zjevné na alkoholu či drogách, tak od té běžnější, ale mnohem hůř viditelné závislosti na našich představách a naší sebelásce. V základě každé závislosti není totiž nic jiného než to, co křesťanství nazývá oním dnes poněkud vyprázdněným pojmem „hřích“. Cesta k autentickému křesťanství je tak cestou k pravé nezávislosti a k plnému lidství, které závisí na Jediném.

Vypredané

14,45 €

E-kniha
E-kniha: Na prahu proměny
E-kniha: Na prahu proměny

Richard Rohr

365 meditací od známého autora knih o mužské spiritualitě a iniciaci. V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality na každý den: totiž že skutečnou celost a svatost lze najít jen díky určitému utrpení či odevzdání. Snad každý se ve svém životě musí vypořádávat s něčím temným, s nějakým zraněním. Rohr tuto bolest uznává a ve své knize se jí přímo dotýká – bez okolků, avšak hojivě. I když se nám dnes vtlouká do hlavy, že pád, zklamání a utrpení jsou špatné, v autorově pohledu je bolest, ať už na sebe bere jakoukoli podobu, nevyhnutelná: je jedinou branou, skrze niž lze dojít k pravému, reálnému poznání sebe sama. A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. Stát se lepším, úplnějším člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, aby uvolnila své místo celkové proměně člověka.

Vypredané
-38%

6,99 €

Adamov návrat
Adamov návrat

Richard Rohr

Túto knihu napísal biely Američan zo strednej vrstvy, ktorý je zabezpečený, dostatočne vzdelaný, vysvätený, slobodný a muž. Muži ako ja sú veľkým štrukturálnym a duchovným problémom. Pohodlne si sedíme na pomyselnom vrchole kopca… Muži ako ja s prístupom k všetkým možným výhodám a slobode, ktoré sa ostatným nedostávajú, musia hovoriť o mužskej hre znútra.Tvoj život nie je o tebe. Podstatnou otázkou náboženstva nie je otázka bohatého mládenca: „Čo musím urobiť, aby som získal večný život?„, ale otázka, ktorú Boh kladie Adamovi: „Kto si? Čí si?“ Máme radi prvú otázku, pretože si myslíme, že niečo s tým môžeme urobiť, dáva nám to kontrolu. Druhej otázky sa bojíme, pretože len Boh na ňu môže odpovedať a zdá sa, že jeho odpoveď je príliš dobrá, aby bola pravdivá.Táto kniha vyšla aj v českom jazyku: Adamův návrat

Vypredané

7,08 €

Naděje proti temnotám
Naděje proti temnotám

Richard Rohr; John Bookser Feister

Dnešním neklidným světem se sv. Františkem. Americký kněz, teolog a spisovatel Richard Rohr, OFM je prorok naší doby, který nás vyzývá k tomu, abychom změnili svoji cestu. V knize Naděje proti temnotám nám nabízí, abychom to učinili františkánskou cestou proměny, onoho „nového způsobu bytí, které změnilo tvář našeho světa“. Obraz současného většinového západního způsobu myšlení, životních postojů a stavu kultury, který Rohr ve své knize načrtává, je neradostný – naše předsudky, pocity ublíženosti, naše obavy z lidí kolem nás, naše obavy z církve a z náboženství jakéhokoliv druhu, všechny naše vnitřní temnoty. V těchto temnotách vidí Rohr naději. Říká, že se musíme chopit naší postmoderní příležitosti a zve nás na cestu odpuštění a lásky, cestu „pokoření temnot“, která nás může vyvést z postmoderní propasti, ve které nyní jsme. Nová Rohrova kniha dobře zapadá do řady knih, které napsal a z nichž čtyři už úspěšně oslovily českého čtenáře.

Vypredané

6,21 €

Blízké příležitosti k milosti
Blízké příležitosti k milosti

Richard Rohr

Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali "blízkým příležitostem k hříchu", proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také "blízké příležitosti k milosti". Avšak nám, lidem posedlým pokrokem, konzumním způsobem života a rychlým řešení problémů dnes často chybí, řekli bychom, náležitý "software," jehož prostřednictvím bychom toto poselství byli schopni dešifrovat. "Hardware" však, jek věříme, je k dispozici a stéle čeká uprostřed nepostižitelného nevědomí, "blízko příležitostem k milosti."

Vypredané

5,63 €

Pád vzhůru
Pád vzhůru

Richard Rohr

Spiritualita pro obě poloviny života. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Padanie do výšky (2014).Průvodce na cestě k tajemství a kráse skutečné duchovní dospělosti. První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí. Tato nová fáze vyžaduje změnu pohledu na sebe sama, v němž se odvážíme dát větší průchod samotnému životu. Tento „pád“ – který ale ve skutečnosti míří vzhůru – je odkazem světových náboženství, jemuž se lidé nejvíce vzpírají a který je v rozporu s běžným míněním. Což platí také – a zejména – pro náboženství křesťanské. Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst. Opírá se přitom o starobylé mýty, hrdinské příběhy, velké myslitele a posvátné náboženské texty, které ukazují, že jedině ten, kdo padl, „dotkl se dna“, je schopen porozumět tomu, co znamená stoupat „vzhůru“.

Vypredané

8,24 €

Skryté věci
Skryté věci

Richard Rohr

Písmo jako spiritualita. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Veci skryté (2011).Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a pro náboženství byl zničující... Nabízím tyto úvahy, aby se znovu sjednotilo to, co nikdy nemělo být rozděleno; Písmo svaté a křesťanská spiritualita. Při zkoumání hlavních témat Písma Richard Rohr objevuje ve starodávných textech nový a živý význam, důležitý a nutný pro moderní křesťany. Odkrývá, co Bible říká o morálce, síle, moudrosti a Boží velkorysosti, a to způsobem, který vyžaduje životní změnu věřících. Rohr nabízí svým čtenářům křesťanskou vizi hojnosti, milosti a radosti, které působí proti světu plnému omezenosti, předsudků a obav, vizi, která působí převrat ve vztahu k nám samým, ostatním a světu.

Vypredané

9,80 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Jitka, pred 5 dňami

Zkušenosti s obchodem dlouhodobé, a jen ty nejlepší. V případě problému ochota, slušnost, vstřícnost, profesionalita a velmi rychlé vyřízení. Pro mne po zkušenostech s in...

userAvatar

Andrea, pred týždňom

veľmi dobrá komunikácia, rýchle dodanie, vynikajúca spolupráca a vyhovenie požiadavkám cez poznámku v objednávke

userAvatar

Štefánia, pred týždňom

Rýchle doručenie.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk