Tomáš Dvořáček

Tomáš Dvořáček

(33 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Audiokniha
Audiokniha: Obchodná španielčina A1-B1
Audiokniha: Obchodná španielčina A1-B1

Tomáš Dvořáček

Ďakujeme za váš záujem o kurz Obchodná španielčina A1-B1. Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v práci a pri obchodných kontaktoch so zahraničnými partnermi. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1 000 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, administratíva, financie, komunikácia, marketing+prezentácia, výroba+vlastnosti a profesie+zamestnanci. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať s obchodnými partnermi v zahraničí. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať španielčinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihneď, ako zvládnete počúvanie zo španielčiny do slovenčiny (lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte) prejdite na preklad zo slovenčiny do španielčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte). Nemusíte pracovať so všetkými stopami v jednej lekcii, môžete sa viac zamerať na počúvanie, ktoré vám najviac vyhovuje. Odporúčam však vypočuť si všetky stopy danej lekcie aspoň raz.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Španielčina pre mierne pokročilých B1 – časť 2
Audiokniha: Španielčina pre mierne pokročilých B1 – časť 2

Tomáš Dvořáček

Ďakujeme za váš záujem o kurz Španielčina - slovná zásoba pre mierne pokročilých B1_časť 02. Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už španielčinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho druhej časti. Celkom tu nájdete 2800 slovíčok a viet na precvičenie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity, zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. Nemusíte pracovať so všetkými stopami v jednej lekcii, môžete sa viac zamerať na počúvanie, ktoré vám najviac vyhovuje. Odporúčam však vypočuť si všetky stopy danej lekcie aspoň raz.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Španielčina pre mierne pokročilých B1 – časť 1
Audiokniha: Španielčina pre mierne pokročilých B1 – časť 1

Tomáš Dvořáček

Ďakujeme za váš záujem o kurz Španielčina - slovná zásoba pre mierne pokročilých B1_časť 1. Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už španielčinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti. Celkom tu nájdete 2800 slovíčok a viet na precvičenie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity, zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihneď, ako zvládnete počúvanie zo španielčiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do španielčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte). Nemusíte pracovať so všetkými stopami v jednej lekcii, môžete sa viac zamerať na počúvanie, ktoré vám najviac vyhovuje. Odporúčam však vypočuť si všetky stopy danej lekcie aspoň raz.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Technická španielčina A1-A2
Audiokniha: Technická španielčina A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v technickej oblasti. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 900 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, kvalita, logistika, nástroje, rozmery a vlastnosti. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať pri riešení technických problémov. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať španielčinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielskym prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Španielčina pre pokročilých B2
Audiokniha: Španielčina pre pokročilých B2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre pokročilých používateľov. Jeho pomocou si rozšírite pokročilejšiu slovnú zásobu a upevníte alebo rozšírite si svoje vedomosti o zložitejšie gramatické témy. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 1 800 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B2 je stredne pokročilá, a preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcich častiach kurzu. V posledných dvoch lekciách nájdete aj veľký prehľad minulých časov slovies. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielskym prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Španielčina na cesty A1-A2
Audiokniha: Španielčina na cesty A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu a frázy, ktoré môžete použiť pri cestovaní. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 600 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém: cestovanie autom, cestovanie lietadlom, destinácie, v hoteli, v reštaurácii, nakupovanie a komunikácia. Pri počúvaní tohto kurzu sa dá spojiť príjemné s užitočným - osviežite si slovnú zásobu týkajúcu sa cestování a zároveň si zopakujete španielčinu na úrovni A1 - B1. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Španielčina pre začiatočníkov A1-A2
Audiokniha: Španielčina pre začiatočníkov A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre úplných a falošných začiatočníkov, takže ak sa už nejaký čas španielčinu učíte a chcete si ju dôkladne zopakovať, je tento kurz určený práve pre vás. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 2 500 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň A1,A2 je začiatočnícka, takže väčšina priestoru je venovaná témam, ako sú základy, cestovanie, voľný čas, rodina, ktorých slovná zásoba a ustálené frázy vám pomôžu sa dohovoriť na základnej úrovni pri cestovaní a všeobecnej komunikácii s španielsky hovoriacimi ľuďmi Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do španielčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred španielským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. Nemusíte pracovať so všetkými stopami v jednej lekcii, môžete sa viac zamerať na počúvanie, ktoré vám najviac vyhovuje. Odporúčam však vypočuť si všetky stopy danej lekcie aspoň raz.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Ukrajinčina – základná komunikácia A1-A2
Audiokniha: Ukrajinčina – základná komunikácia A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov a zameriava sa na slovnú zásobu a frázy, ktoré môžete použiť pri každodennej komunikácii s ukrajinsky hovoriacimi ľuďmi. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1100 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém: základ, aktivity, bývanie, cestovanie, číslice, jedlo, komunikácia, minidialógy, nakupovanie, rodina a vlastnosti. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ukrajinčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred ukrajinským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: ihneď ako zvládnete počúvanie z ukrajinčiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Technická nemčina A1-B1
Audiokniha: Technická nemčina A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v technickej oblasti.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 480 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, kvalita, logistika, nástroje, rozmery a vlastnosti. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať pri riešení technických problémov. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať nemčinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z nemčiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do nemčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).OBSAHLekcia 01 AktivityLekcia 02 Kvalita, LogistikaLekcia 03 MateriályLekcia 04 NástrojeLekcia 05 Rozmery, vlastnosti

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Nemčina  pre mierne pokročilých B1, časť 2
Audiokniha: Nemčina pre mierne pokročilých B1, časť 2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už nemčinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho druhej časti. Celkom tu nájdete 1700 slovíčok a viet na precvičenie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.Lekcia 01 NakupovanieLekcia 02 Práca 01Lekcia 03 Práca 02Lekcia 04 Práca 03Lekcia 05 Rodina 01Lekcia 06 Rodina 02Lekcia 07 Spoločnosť 01Lekcia 08 Spoločnosť 02Lekcia 09 Vlastnosti 01Lekcia 10 Vlastnosti 02Lekcia 11 Vlastnosti 03

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Nemčina  do práce A1-B1
Audiokniha: Nemčina do práce A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v práci a pri obchodných kontaktoch so zahraničnými partnermi.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1 000 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, administratíva, financie, komunikácia, marketing+prezentácia, výroba+vlastnosti a profesie+zamestnanci. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať s obchodnými partnermi v zahraničí. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať nemčinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z nemčiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do nemčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).K tomuto kurzu máte k dispozícii skriptá vďaka kterým budú vaše aktivity s kurzom oveľa efektívnejšie. Nájdete v nich sprievodcu učením s užitočnými tipmi ako možno urobiť učenie účelnejším, plán lekcií na zaznamenávanie pokroku, prepis zvukových stôp (pre prípad, že niečomu nerozumiete) a obojstranné kartičky, aby ste sa mohli učiť a opakovať, aj vtedy keď nemôžete počúvať. Pre tých, ktorí sa radi testujú, je v každej lekcii k dispozícii prekladový test s kľúčom k správnym odpovediam.OBSAHLekcia 01 AdministratívaLekcia 02 AktivityLekcia 03 FinancieLekcia 04 KomunikáciaLekcia 05 Marketing, PrezentáciaLekcia 06 Výroba, VlastnostiLekcia 07 Profesie, Zamestnanci

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Nemčina  pre mierne pokročilých B1, časť 1
Audiokniha: Nemčina pre mierne pokročilých B1, časť 1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už nemčinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho prvej časti. Celkom tu nájdete 2000 slovíčok a viet na precvičenie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.OBSAHLekcia 01 Aktivity 01Lekcia 02 Aktivity 02Lekcia 03 BývanieLekcia 04 CestovanieLekcia 05 Cestovanie 02Lekcia 06 DeňLekcia 07 JedloLekcia 08 Komunikácia 01Lekcia 09 Komunikácia 02Lekcia 10 Komunikácia 03Lekcia 11 Mesto

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Nemčina na dovolenku A1-B1
Audiokniha: Nemčina na dovolenku A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu a frázy, ktoré môžete použiť pri cestovaní a najmä na dovolenke.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 600 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém: cestovanie autom, cestovanie lietadlom, destinácie, v hoteli, v reštaurácii, nakupovanie a komunikácia.Pri počúvaní tohto kurzu sa dá spojiť príjemné s užitočným - osviežite si slovnú zásobu týkajúcu sa dovolenky a zároveň si zopakujete nemčinu na úrovni A1 - B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z nemčiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do nemčiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).OBSAHLekcia 01 Cestujeme autom a vlakomLekcia 02 Cestujem lietadlomLekcia 03 Cestujeme po sveteLekcia 04 Sme v hoteliLekcia 05 Sme v reštauráciiLekcia 06 Sme na výleteLekcia 07 NakupujemeLekcia 08 Rozprávame si

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Nemčina pre začiatočníkov A1-A2
Audiokniha: Nemčina pre začiatočníkov A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre úplných a falošných začiatočníkov, takže ak sa už nejaký čas nemčinu učíte a chcete si ju dôkladne zopakovať, je tento kurz určený práve pre vás.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 2 600 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň A1,A2 je začiatočnícka, takže väčšina priestoru je venovaná témam, ako sú základy, cestovanie, voľný čas, rodina, ktorých slovná zásoba a ustálené frázy vám pomôžu sa dohovoriť na základnej úrovni pri cestovaní a všeobecnej komunikácii s nemecky hovoriacimi ľuďmi.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do nemčiny (lekcia 6) v časovej medzere pred nemeckým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.OBSAHLekcia 01 BývanieLekcia 02 CestovanieLekcia 03 ČasLekcia 04 ČísliceLekcia 05 Hotel, ReštauráciaLekcia 06 JedloLekcia 07 Komunikácia 01Lekcia 08 Komunikácia 02Lekcia 09 MestoLekcia 10 NakupovanieLekcia 11 PozdravyLekcia 12 Práca 01Lekcia 13 Práca 02Lekcia 14 PrírodaLekcia 15 RodinaLekcia 16 SpoločnosťLekcia 17 VlastnostiLekcia 18 Volný časLekcia 19 Základ 14,90 €Pridať do košíkaStiahnuť50 min.úplne zadarmoVyskúšať Zobraziť všetko (1)Všetky hodnotenia pochádzaj

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Technická ruština A1-A2
Audiokniha: Technická ruština A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v technickej oblasti. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 900 slovíčok a viet na precvičovanie. Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť ruskú cyriliku. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, kvalita, logistika, nástroje, rozmery a vlastnosti. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať pri riešení technických problémov. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať ruštinu od začiatku až po úroveň B1. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4).Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: hneď ako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Ruština na cesty A1-B1
Audiokniha: Ruština na cesty A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu a frázy, ktoré môžete použiť pri cestovaní.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 600 slovíčok a viet na precvičovanie.Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť cyrilikuJednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém: cestovanie autom, cestovanie lietadlom, destinácie, v hoteli, v reštaurácii, nakupovanie a komunikácia.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštinyy (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).Dĺžka: 8 hodín 43 minút

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Ruština pre mierne pokročilých B1 - časť 2
Audiokniha: Ruština pre mierne pokročilých B1 - časť 2

Tomáš Dvořáček

Ruština pre mierne pokročilých B1, časť 2 - audiokniha obsahuje jazykový kurz ruštiny.Ďakujeme za váš záujem o kurz Ruština pre mierne pokročilých B1, časť 2. Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už ruštinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho druhej časti. Celkom tu nájdete 2800 slovíčok a viet na precvičenie.Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť cyrilikuJednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihneď ako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).OBSAH:Lekcia 01 NakupovanieLekcia 02 Práca 01Lekcia 03 Práca 02Lekcia 04 Práca 03Lekcia 05 Rodina 01Lekcia 06 Rodina 02Lekcia 07 Spoločnosť 01Lekcia 08 Spoločnosť 02Lekcia 09 Vlastnosti 01Lekcia 10 Vlastnosti 02Lekcia 11 Vlastnosti 03Dĺžka:12 hodín 28 minút

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Ruština pre mierne pokročilých B1 - časť 1
Audiokniha: Ruština pre mierne pokročilých B1 - časť 1

Tomáš Dvořáček

Ruština pre mierne pokročilých B1, časť 1 - audiokniha obsahuje jazykový kurz ruštiny.Ďakujeme za váš záujem o kurz Ruština pre mierne pokročilých B1, časť 1. Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už ruštinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho prvej časti. Celkom tu nájdete 2800 slovíčok a viet na precvičenie.Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť, ako čítať a písať v cyrilike.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned ako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).OBSAH:Lekcia 01 Aktivity 01Lekcia 02 Aktivity 02Lekcia 03 BývanieLekcia 04 CestovanieLekcia 05 Cestovanie 02Lekcia 06 DeňLekcia 07 JedloLekcia 08 Komunikácia 01Lekcia 09 Komunikácia 02Lekcia 10 Komunikácia 03Lekcia 11 Mesto Dĺžka:13 hodín 26 minút

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Ruština pre začiatočníkov A1-A2
Audiokniha: Ruština pre začiatočníkov A1-A2

Tomáš Dvořáček

Ruština pre začiatočníkov A1-A2 - audiokniha obsahuje jazykový kurz ruštiny.Ďakujeme za váš záujem o kurz Ruština pre začiatočníkov A1-A2. Kurz je určený pre úplných a falošných začiatočníkov, takže ak sa už nejaký čas ruštinu učíte a chcete si ju dôkladne zopakovať, je tento kurz určený práve pre vás.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 2 500 slovíčok a viet na precvičovanie.Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť, ako čítať a písať v cyrilike.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň A1,A2 je začiatočnícka, takže väčšina priestoru je venovaná témam, ako sú základy, cestovanie, voľný čas, rodina, ktorých slovná zásoba a ustálené frázy vám pomôžu sa dohovoriť na základnej úrovni pri cestovaní a všeobecnej komunikácii s rusky hovoriacimi ľuďmi.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštinyy (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).K tomuto kurzu máte k dispozícii skriptá vďaka kterým budú vaše aktivity s kurzom oveľa efektívnejšie. Nájdete v nich sprievodcu učením s užitočnými tipmi ako možno urobiť učenie účelnejším, plán lekcií na zaznamenávanie pokroku, prepis zvukových stôp (pre prípad, že niečomu nerozumiete) a obojstranné kartičky, aby ste sa mohli učiť a opakovať, aj vtedy keď nemôžete počúvať. Pre tých, ktorí sa radi testujú, je v každej lekcii k dispozícii prekladový test s kľúčom k správnym odpovediam.OBSAH:Lekcia 01 BývanieLekcia 02 CestovanieLekcia 03 ČasLekcia 04 ČísliceLekcia 05 Hotel, ReštauráciaLekcia 06 JedloLekcia 07 Komunikácia 01Lekcia 08 Komunikácia 02Lekcia 09 MestoLekcia 10 NakupovanieLekcia 11 PozdravyLekcia 12 Práca 01Lekcia 13 Práca 02Lekcia 14 PrírodaLekcia 15 RodinaLekcia 16 SpoločnosťLekcia 17 VlastnostiLekcia 18 Volný časLekcia 19 ZákladDĺžka:18 hodín 35 minút

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Obchodná ruština  A1-B1
Audiokniha: Obchodná ruština A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v práci a pri obchodných kontaktoch so zahraničnými partnermi. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1 000 slovíčok a viet na precvičovanie. Vďaka minikurzu ruskej abecedy na začiatku kurzu sa môžete naučiť alebo si pripomenúť, ako čítať a písať v cyrilike. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, administratíva, financie, komunikácia, marketing + prezentácia, výroba + vlastnosti a profesie + zamestnanci. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať s obchodnými partnermi v zahraničí. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať ruštinu od začiatku až po úroveň B1. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4).Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do ruštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred slovenským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: ihneď ako zvládnete počúvanie z ruštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do ruštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,53 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina pre mierne pokročilých B1 – Časť 1
Audiokniha: Angličtina pre mierne pokročilých B1 – Časť 1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už angličtinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho prvej časti. Celkom tu nájdete 2000 slovíčok a viet na precvičenie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity, zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.Obsah:Lekcia 01 Aktivity 01Lekcia 02 Aktivity 02Lekcia 03 BývanieLekcia 04 CestovanieLekcia 05 Cestovanie 02Lekcia 06 DeňLekcia 07 JedloLekcia 08 Komunikácia 01Lekcia 09 Komunikácia 02Lekcia 10 Komunikácia 03Lekcia 11 Mesto

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina pre začiatočníkov A1-A2
Audiokniha: Angličtina pre začiatočníkov A1-A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre úplných a falošných začiatočníkov, takže ak sa už nejaký čas angličtinu učíte a chcete si ju dôkladne zopakovať, je tento kurz určený práve pre vás.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 2 500 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň A1,A2 je začiatočnícka, takže väčšina priestoru je venovaná témam, ako sú základy, cestovanie, voľný čas, rodina, ktorých slovná zásoba a ustálené frázy vám pomôžu sa dohovoriť na základnej úrovni pri cestovaní a všeobecnej komunikácii s anglicky hovoriacimi ľuďmi.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.Obsah:Lekcia 01 BývanieLekcia 02 CestovanieLekcia 03 ČasLekcia 04 ČísliceLekcia 05 Hotel_ReštauráciaLekcia 06 JedloLekcia 07 Komunikácia 01Lekcia 08 Komunikácia 02Lekcia 09 MestoLekcia 10 NakupovanieLekcia 11 PozdravyLekcia 12 Práca_01Lekcia 13 Práca_02Lekcia 14 PrírodaLekcia 15 RodinaLekcia 16 SpoločnosťLekcia 17 VlastnostiLekcia 18 Volný časLekcia 19 Základ

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina pre pokročilých B2
Audiokniha: Angličtina pre pokročilých B2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre pokročilých používateľov. Jeho pomocou si rozšírite pokročilejšiu slovnú zásobu a upevníte alebo rozšírite si svoje vedomosti o zložitejšie gramatické témy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 1 400 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B2 je stredne pokročilá, a preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcich častiach kurzu. V posledných dvoch lekciách nájdete aj veľký prehľad nepravidelných slovies.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).Obsah:Lekcia 01 Aktivity 01Lekcia 02 Aktivity 02Lekcia 03 CestovanieLekcia 04 KomunikáciaLekcia 05 PrácaLekcia 06 SpoločnosťLekcia 07 TeloLekcia 08 VlastnostiLekcia 09 Voľný časLekcia 10 Nepravidelné slovesá 01Lekcia 11 Nepravidelné slovesá 02

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina na dovolenku A1 – B1
Audiokniha: Angličtina na dovolenku A1 – B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu a frázy, ktoré môžete použiť pri cestovaní a najmä na dovolenke.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 600 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém: cestovanie autom, cestovanie lietadlom, destinácie, v hoteli, v reštaurácii, nakupovanie a komunikácia.Pri počúvaní tohto kurzu sa dá spojiť príjemné s užitočným - osviežite si slovnú zásobu týkajúcu sa dovolenky a zároveň si zopakujete angličtinu na úrovni A1 - B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).Obsah: Lekcia 01 Cestujeme autom a vlakomLekcia 02 Cestujem lietadlomLekcia 03 Cestujeme po sveteLekcia 04 Sme v hoteliLekcia 05 Sme v reštauráciiLekcia 06 Sme na výleteLekcia 07 NakupujemeLekcia 08 Rozprávame si

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina pre mierne pokročilých B1 – Časť 2
Audiokniha: Angličtina pre mierne pokročilých B1 – Časť 2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre mierne pokročilých študentov, ktorí už angličtinu študovali jeden alebo dva roky a majú osvojené jej základy.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. Vzhľadom na jeho rozsah je rozdelený na dve časti a vy práve čítate úvod k jeho druhej časti. Celkom tu nájdete 1400 slovíčok a viet na precvičenie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň B1 je mierne pokročilá, preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity, zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcej časti kurzu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.Obsah:Lekcia 01 NakupovanieLekcia 02 Práca 01Lekcia 03 Práca 02Lekcia 04 Práca 03Lekcia 05 Rodina 01Lekcia 06 Rodina 02Lekcia 07 Spoločnosť 01Lekcia 08 Spoločnosť 02Lekcia 09 Vlastnosti 01Lekcia 10 Vlastnosti 02Lekcia 11 Vlastnosti 03

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina pre pokročilých C1, C2
Audiokniha: Angličtina pre pokročilých C1, C2

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre pokročilých používateľov, ktorí už štandardne v angličtine komunikujú.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa budete učiť a opakovať nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých môžete slovíčka použiť. V tomto kurze nájdete celkom 1 800 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet. Úroveň C1, C2 je najpokročilejšia možná úroveň. Preto slovná zásoba obsiahnutá v kurze patrí k najpokročilejšej úrovni a je rozdelená do kategórií činnosti, príslovia, podstatné a prídavné mená. Preto sa po ich osvojení budete môcť nielen oveľa lepšie vyjadrovať, ale aj lepšie porozumieť nezjednodušenému písanému a hovorenému slovu.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.Obsah:Lekcia 01 Aktivity 01Lekcia 02 Aktivity 02Lekcia 03 Aktivity 03Lekcia 04 Aktivity 04Lekcia 05 Aktivity 05Lekcia 06 Aktivity 06Lekcia 07 Aktivity 07Lekcia 08 Príslovia 01Lekcia 09 Príslovia 02Lekcia 10 Podstatné mená 01Lekcia 11 Podstatné mená 02Lekcia 12 Podstatné mená 03Lekcia 13 Podstatné mená 04Lekcia 14 Vlastnosti 01Lekcia 15 Vlastnosti 02Lekcia 16 Vlastnosti 03Lekcia 17 Vlastnosti 04

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,84 €

Audiokniha
Audiokniha: Technická angličtina A1 – B1
Audiokniha: Technická angličtina A1 – B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v technickej oblasti. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 900 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, kvalita, logistika, nástroje, rozmery a vlastnosti. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať pri riešení technických problémov. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať angličtinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať?Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).K tomuto kurzu máte k dispozícii skriptá vďaka kterým budú vaše aktivity s kurzom oveľa efektívnejšie. Nájdete v nich sprievodcu učením s užitočnými tipmi ako možno urobiť učenie účelnejším, plán lekcií na zaznamenávanie pokroku, prepis zvukových stôp (pre prípad, že niečomu nerozumiete) a obojstranné kartičky, aby ste sa mohli učiť a opakovať, aj vtedy keď nemôžete počúvať. Pre tých, ktorí sa radi testujú, je v každej lekcii k dispozícii prekladový test s kľúčom k správnym odpovediam. Lekcia 01 - AktivityLekcia 02 - Kvalita, LogistikaLekcia 03 - MateriályLekcia 04 - NástrojeLekcia 05 - Rozmery, vlastnosti

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina do práce A1-B1
Audiokniha: Angličtina do práce A1-B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v práci a pri obchodných kontaktoch so zahraničnými partnermi. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1 000 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, administratíva, financie, komunikácia, marketing+prezentácia, výroba+vlastnosti a profesie+zamestnanci.Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať s obchodnými partnermi v zahraničí. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať angličtinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať?Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: ihned, ako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte). Lekcia 01 AdministratívaLekcia 02 AktivityLekcia 03 FinancieLekcia 04 KomunikáciaLekcia 05 Marketing a PrezentáciaLekcia 06 Výroba a VlastnostiLekcia 07 Profesie a Zamestnanci

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,52 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro začátečníky A1, A2
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro začátečníky A1, A2

Tomáš Dvořáček

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 2 500 slovíček a procvičovacích vět.Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat, přičemž každé obsahuje jiný počet slovíček a vět. Úroveň A1,A2 je začátečnická, nejvíce prostoru je proto věnováno tématům jako základ, cestování, volný čas, rodina, jejichž slovní zásoba a ustálené obraty vám pomohou se základně domluvit na cestách a všeobecně při komunikaci s anglicky mluvícími lidmi.Druhé vydání přichází po pěti letech a spočívá zejména v rozšíření o běžně užívané obraty a fráze a také o slovní zásobu používanou v nových oblastech, jako je třeba informatika. Při rozšíření jsme využili podněty od uživatelů prvních vydání, za něž bychom jim rádi poděkovali.Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest stop. Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici slovíčko následované příkladovou větou, opět v obou variantách překladu (stopa 3 a 4).Poté přecházíte na celé věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat překládat věty z češtiny do angličtiny (lekce 6) v časové pauze před anglickým překladem, tak jste vyhráli. Samotná slovíčka Vám pomohou při pochopení smyslu, ale pomocí osvojených celých vět budete komunikovat mnohem lépe.

Ihneď na stiahnutie
-15%

11,28 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro pokročilé B2
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro pokročilé B2

Tomáš Dvořáček

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 1 400 slovíček a procvičovacích vět.Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat, přičemž každé obsahuje jiný počet slovíček a vět. Úroveň B2 je středně pokročilá, nejvíce prostoru je proto věnováno tématům jako práce, vlastnosti, aktivity, zatímco témata jako cestování, volný čas, rodina jsou probrána v menším rozsahu, protože jim bylo věnováno více prostoru v předchozích dílech kurzu.Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest stop. Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici slovíčko následované příkladovou větou, opět v obou variantách překladu (stopa 3 a 4).Poté přecházíte na celé věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat překládat věty z češtiny do angličtiny (lekce 6) v časové pauze před anglickým překladem, tak jste vyhráli. Samotná slovíčka Vám pomohou při pochopení smyslu, ale pomocí osvojených celých vět budete komunikovat mnohem lépe.

Ihneď na stiahnutie
-15%

11,28 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro mírně pokročilé B1
Audiokniha: Angličtina - slovíčka pro mírně pokročilé B1

Tomáš Dvořáček

Kurz je založen na kontextovém učení, to znamená, že se nebudete učit jen slovíčka, ale i věty, ve kterých můžete daná slovíčka použít. V tomto kurzu najdete celkem 4 100 slovíček a procvičovacích vět.Jednotlivé lekce jsou rozděleny podle témat, přičemž každé obsahuje jiný počet slovíček a vět. Úroveň B1 je středně pokročilá, nejvíce prostoru je proto věnováno tématům jako práce, vlastnosti, aktivity, zatímco témata jako cestování, volný čas, rodina jsou probrána v menším rozsahu, protože jim bylo věnováno více prostoru v předchozím díle kurzu..Jak s kurzem nejlépe pracovat? Zvolte si lekci, kterou chcete začít. Každá lekce obsahuje šest stop. Nejprve se u každé lekce seznamte se samotnými slovíčky (stopa 1 a 2). Dále máte k dispozici slovíčko následované příkladovou větou, opět v obou variantách překladu (stopa 3 a 4).Poté přecházíte na celé věty (stopa 5 a 6). Jakmile budete zvládat překládat věty z češtiny do angličtiny (lekce 6) v časové pauze před anglickým překladem, tak jste vyhráli. Samotná slovíčka Vám pomohou při pochopení smyslu, ale pomocí osvojených celých vět budete komunikovat mnohem lépe.

Ihneď na stiahnutie
-15%

11,28 €

Audiokniha
Audiokniha: Technická angličtina
Audiokniha: Technická angličtina

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v technickej oblasti.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 900 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, kvalita, logistika, nástroje, rozmery a vlastnosti. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať pri riešení technických problémov. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať angličtinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: hneď ako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte)Lekcia 01 AktivityLekcia 02 Kvalita, LogistikaLekcia 03 MateriályLekcia 04 NástrojeLekcia 05 Rozmery, vlastnosti

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Angličtina do práce
Audiokniha: Angličtina do práce

Tomáš Dvořáček

Kurz je určený pre začiatočníkov až stredne pokročilých a zameriava sa na slovnú zásobu, ktorú môžete využiť v práci a pri obchodných kontaktoch so zahraničnými partnermi.Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkovo 1 000 slovíčok a viet na precvičovanie.Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém na činnosti, administratíva, financie, komunikácia, marketing + prezentácia, výroba + vlastnosti a profesie + zamestnanci. Obsahujú slovnú zásobu a príkladové vety, ktoré vám pomôžu lepšie komunikovať s obchodnými partnermi v zahraničí. Zvládnutím tohto kurzu si zároveň budete môcť zopakovať angličtinu od začiatku až po úroveň B1.Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do angličtiny (lekcia 6) v časovej medzere pred anglickým prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie.U každého bloku platí: hneď ako zvládnete počúvanie z angličtiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do angličtiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte).K tomuto kurzu máte k dispozícii skriptá vďaka kterým budú vaše aktivity s kurzom oveľa efektívnejšie. Nájdete v nich sprievodcu učením s užitočnými tipmi ako možno urobiť učenie účelnejším, plán lekcií na zaznamenávanie pokroku, prepis zvukových stôp (pre prípad, že niečomu nerozumiete) a obojstranné kartičky, aby ste sa mohli učiť a opakovať, aj vtedy keď nemôžete počúvať. Pre tých, ktorí sa radi testujú, je v každej lekcii k dispozícii prekladový test s kľúčom k správnym odpovediam.Lekcia 01 AdministratívaLekcia 02 AktivityLekcia 03 FinancieLekcia 04 KomunikáciaLekcia 05 Marketing, PrezentáciaLekcia 06 Výroba, VlastnostiLekcia 07 Profesie, ZamestnanciDĺžka:3 hodiny 24 minút

Ihneď na stiahnutie
-15%

11,64 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Ľubica , pred 1 dňom

Veľmi sme spokojní s kvalitou tovaru a rýchlosť dodania.

userAvatar

Hanka, pred 1 dňom

Som spokojná

userAvatar

Michael, pred 1 dňom

Kromě knih nabízí zároveň mnoho jiných předmětů s křesťanskou tematikou, které kupuji jako dárky.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk