Karmelitánská spiritualita

Karmelitánská spiritualita

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Duchovní píseň
Duchovní píseň

Sv. Jan od Kříže

Další ze spisů Mystického učitele, španělského karmelitána a učitele církve, jedné z nejvýraznějších osobností křesťanské duchovní literatury. Kniha je s tituly Temná noc a Výstup na horu Karmel součástí kompletu, jež se završí vydáním poslední z řady, a to knihou Živý plamen lásky. Volným doplňkem kompletu jsou Krátké spisy a korespondence.

Vypredané

12,90 €

Svätá Terézia od Ježiša
Svätá Terézia od Ježiša

Immakulata Adamska

Cieľom tohto životopisu je priblíženie obrazu duchovnosti reformátorky Karmelu. Autorka sestra Immakulata Adamska je známa a obľúbená v kruhoch čitateľov aj za priblíženie a opis života sestry Terézie Benedikty od Kríža - Edity Stein.Až keď túto knihu - Svätá Terézia od Ježiša prečítame, uvedomíme si, že táto veľká mystička a jej modlitby nás dokázali a stále dokážu priviesť k väčšej láske k modlitbe aj svätej Cirkvi.Kniha v novom vydaní: Sv. Terézia od Ježiša (2020).

Vypredané

6,60 €

Autobiografické spisy
Autobiografické spisy

Terezie z Lisieux

Dějiny Duše. Životopis sv. Terezie z Lisieux očištěný od pozdějších přídavků a oprav, který v upravené a přepracované verzi měl název Dějiny duše. Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost této „světice malé cesty“.Krátký a plodný život této karmelské světice, naplněný utrpením i duchovní radostí, vnitřními zkouškami i milostí, uchvacuje stále další generace křesťanů. Pius XI. ji nazval „největší světicí nové doby“ a „živoucím Božím slovem“.Titul vyšiel v novom vydaní: Příběh jedné duše - Autobiografické spisy (2016).

Vypredané

5,62 €

Terezie a Lisieux
Terezie a Lisieux

Pierre Descouvemont

Výpravná publikace která mapuje životní osudy jedné z nejvýznamnějších představitelek karmelitánské spirituality. Bohatý obrazový doprovod dává možnost nahlédnout i do méně známých epizod života této osobnosti.

Vypredané

28,13 €

Jan a Terezie - plameny lásky
Jan a Terezie - plameny lásky

Guy Gaucher

Vliv sv. Jana od Kříže v životě a spisech sv. Terezie z Lisieux. Známý francouzský karmelitán se zamýšlí nad vlivem Jana od Kříže na život a spiritualitu jeho následovnice – Terezie z Lisieux.

Vypredané

5,34 €

Nad Velepísní a jiné spisy
Nad Velepísní a jiné spisy

Sv. Terézia od Ježiša

na některá slova Šalamounovy Písně písní. Originál se nezachoval. Španělská inkvizice přísně stíhala komentáře Písně písní a když Terezie předložila spisek svému zpovědníkovi, poručil jí ho ihned spálit. Světice neváhala ani okamžik a hodila rukopis do ohně.Badatelé byli po léta přesvědčeni, že se zachoval pouhý zlomek celého díla, který některá z řeholnic vytáhla neohroženě z ohně. Nyní se však ukazuje, že jde o ucelenou práci, jak ji napsala Terezie, a o jejíž záchranu se zasloužily spolusestry: ty totiž text, ještě před incidentem a bez vědomí světice, několikrát opsaly.

Vypredané

7,76 €

Noc je mým světlem
Noc je mým světlem

Wilfrid Stinissen

Temná noc je nevyhnutnou etapou na ceste k Bohu. Každý, kto berie vieru vážne, zažije raz či viackrát „obdobie temna“.Ján z Kríža je považovaný za odborníka na takéto obdobia. Z jeho učenia vychádzal autor pri písaní knihy Noc je mým světlem. Učí, že žiadna priepasť nie je dosť hlboká a nijaká prekážka dosť vysoká na to, aby mohla stáť v ceste človeku, ktorý nasleduje Boha.Dozvedáme, že stretnutie s Bohom je v prvej fáze bolestné, lebo Otec je tak odlišný. Je spásou najhlbšieho ja, ale pre ego, najpovrchnejšie ja, predstavuje hrozbu. Keď je ego konfrontované s Bohom a jeho nekonečnou dokonalosťou, zomiera.Aj cesta v noci je cestou, ale nik ju nedokáže pochopiť, ak nevie kam vedie.

Vypredané

8,24 €

Básně sv. Terezie z Lisieux
Básně sv. Terezie z Lisieux

Terezie z Lisieux

Ke kritickému vydání básnického díla svaté Terezie z Lisieux napsal předmluvu filozof Jean Guitton, člen Francouzské akademie. Vyjádřil v ní své přesvědčení, že Terezie měla dvojí povolání, k rozjímavému životu řeholnímu i k poezii.Psala básně tak samozřejmě jako dýchala a jako se modlila, skládala je s živelnou radostí jako novicka, mladá jeptiška a zakrátko potom jako souchotinářka čekající na agónii. Ty básně byly „vtělením jejího bytí do života“, byly to stopy, které vtiskla do francouzské řeči, své spisovné mateřštiny. Jako dítě mluvívala nářečím své rodné Normandie a k této mluvě se vracela v posledních chvílích svého utrpení...

Vypredané

5,50 €

Životopis Terezie z Lisieux
Životopis Terezie z Lisieux

Guy Gaucher

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech.Na základě těchto dokumentů napsal Guy Gaucher životopis určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila: Mohu se živit jenom pravdou.

Vypredané

3,40 €

Duha nad svatou zemí
Duha nad svatou zemí

Hans Rossi

Kniha seznamuje s životem "Malé arabky" - karmelitky sestry Marie od Ukřižovaného. Tato předchůdkyně sv. Terezie z Lisieux je symbolem snahy o porozumění západního křesťanství s východním a symbolem snah o dialog křesťanství s islamem. Na středním východě je uctívána stejně vroucně křesťany i muslimy.

Vypredané

1,94 €

Mariánská dogmata
Mariánská dogmata

Metoděj Minařík

Tato kniha se snaží ukázat aktuálnost věroučných výpovědí církve o Panně Marii pro dnešní dobu, což je úkol náročný už pro problematičnost samotného slova dogma.

Vypredané

2,23 €

Myšlenky a dopisy
Myšlenky a dopisy

Edith Stein

Krátké texty velké karmelitánské světice moderní doby.

Vypredané

1,26 €

Ctihodná Marie Elekta Ježíšova
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova

Zdeněk Kalista

Po stopách španělské mystiky v českém baroku. Monografie věnovaná významné osobonosti barokní spirituality. Jméno Marie Elekty nám samo o sobě nic neříká. Nepatřila prostě k významným osobnostem, o kterých se mluví dlouhá staletí. A nás od ní děli několik set let, přesněji řečeno tolik jako od doby "temna", urpostřed kterého žila. Celá kniha našeho předního znalce barokní doby je mnohem více než obyčejným životopisem. Velice systematicky začleňuje naše dějiny do celého proudu evropských duchovních i politických dějin a jasně sleduje nit vedoucí od Terezie Veliké k její následovnici, zakladatelce pražského Karmelu a jeho první převorce. Skvělá publikace pro nadšence historie, stejně tak obdivovatele široké rodiny Karmelu.Ponúkame Vám tiež: Novénu ke cti Nejsvětější Trojice na přímluvu matky Marie Elekty od Ježíše, OCD (1605-1663)

Vypredané

8,34 €

U Eliášova pramene
U Eliášova pramene

Wilfrid Mc Greal

Prameny karmelitánské spirituality. Tato kniha přináší zasvěcený a zároveň i čtivý pohled na dějiny karmelitánské spirituality. Život jednotlivých osobností z karmelitánského řádu, které spolutvářely duchovní dějiny západního křesťanství, je líčen v kontextu historických událostí. Čtenář se tak může vydat na zajímavé putování od samých počátků řádu ve Svaté zemi až po současnost.

Vypredané

5,82 €

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice
Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice

Philippe Ferlay

Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním. V samotě karmelitánského kláštera v Dijonu napsala v listopadu 1904 sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice podivuhodný text, modlitbu k Nejsvětější Trojici, vytrysklou z hlubin její oddané lásky. O tom, jak je toto dílko aktuální i pro nás a právě pro nás, pojednává kniha francouzského teologa.

Vypredané

4,17 €

Modlitby
Modlitby

Anděla Janoušková

Nevím, zda jste se někdy snažili nějak zachytit cesty svého ztrácení a nacházení. Ale pokud ano, jistě oceníte jednoduchost a čistou krásu obrazů, které před vámi maluje každý verš Modliteb.

Vypredané

3,30 €

Moravské exultet
Moravské exultet

Josef Koláček

Životopis Aničky Zelíkové, karmelitky ve světě. Aničce Zelíkové bylo sedmnáct let, když zemřela po dlouhé, bolestné nemoci. Kniha dává nahlédnout do jejího duchovního světa. Zde je alespoň krátký citát, ze kterého je patrné, jak přijímá nemoc jako své místo pro život. „Myslím, že kvůli mé chorobě bude pro mne brána Karmelu uzavřena. Mohu se proto rmoutit? Božský Mistr chtěl zvolit jiný pracovní postup… Hranice mé klauzury vytyčila tuberkulóza… Ježíš si ode mě přeje, abych Mu sloužila právě uvnitř této klauzury jako na Karmelu.“

Vypredané

4,17 €

Anna od Ježíše
Anna od Ježíše

sestra Marie Anna od Ježíše

zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii. "Matka Anna je dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie. Je její první dcerou." Tak se vyjádřil sv. Jan od Kříže, kterého s Annou pojilo hluboké přátelství a který pro ni a pro její dcery napsal svoji Duchovní píseň.

Vypredané

6,31 €

Učitel víry II
Učitel víry II

Má svatý Jan od Kříže ještě co říci dnešní době?. Jedni mají při vyslovení jeho jména pocit tajemna a nepřístupna, jiní považují znalost jeho díla pro duchovní život za zcela základní. Dříve, než se seznámíme s jeho dílem, je jistě velmi užitečné být do něho uveden. Pomocní může být právě tento sborník.

Vypredané

3,10 €

Eliáš
Eliáš

Adrienne von Speyr

Eliáši, kdybys tu byl a viděl, jak Baalovi služebníci vztyčují modly a zřizují posvátná návrší, jaké slovo by nám Bůh dal skrze tebe? Eliáši! Připozdívá se a koruna stromu naší víry má už daleko ke kořenům. Nemáme odvahu otevřeně vyzvat všechny falešné proroky. Ať ukáží, kdo je ten jejich bůh! Eliáši, víš, a když už někdy promluvíme, říkáme jen svá lidská moudra, ne živá slova živého Boha. Eliáši... I dvacáté století má své mystiky. Jsou jen samozřejmě jiní než jejich předchůdci, protože i doba se změnila. Ale jedno mají společné - prudce klesají do hlubiny přítomného Boha a táhnou nás za ním.

Vypredané

4,17 €

Život
Život

Sv. Terézia od Ježiša

Vlastní životopis svaté Terezie od Ježíše (1515–1582) je jedním z nejkrásnějších svědectví o lásce člověka k Bohu, o lidské touze po Boží blízkosti. A spolu s Vyznáními svatého Augustina patří mezi vůbec nejvýznamnější autobiografie, které můžeme ve světové literatuře najít.

Vypredané

14,07 €

Titus Brandsma
Titus Brandsma

Santino Scapin; Bruno Secondin

Učitel lásky k lidem, mučedník svobody. Často slýcháme mluvit o "novinářské etice". Žel, tento pojem zůstává většinou jen ozdobným rčením, které si málokdo zúčastněný bere k srdci...P. Titus Brandsma, holandský karmelitán, spisovatel a novinář, umučený za II. sv. války v Dachau je zářivý příklad věrnosti k pravdě ve sdělovacích prostředcích za obzvlášť těžkých okolností. Nejen že se nenechal "koupit" v době, kdy pravda byla "ve psí" a kdy mnozí tak selhávali za mísu čočky, ale neváhal dát za svůj ideál, za lásku k pravdě a ke svobodě i svůj život.Kniha líčí jeho strhující zápas v postavení duchovního vůdce katolických novinářů v době okupace Holandska, jeho mučednickou smrt v koncentračním táboře a posléze jeho vítězství, když byl Janem Pavlem II. postaven na oltář jako partner "patrona našeho století" sv. Maxmiliána Kolbeho.

Vypredané

5,43 €

Edita Steinová
Edita Steinová

Amata Neyerová

Život v dokumentech a obrazech. Přehledná biografie doplněná množstvím obrazového materiálu.

Vypredané

8,34 €

Vzpomínky na Editu Steinovou
Vzpomínky na Editu Steinovou

kolektív autorov

Tato kniha je zajímavým a čtivým zdrojem informací o životních cestách velké karmelitánské osobnosti dvacátého století. Znám dva názory. Jeden zní: Mrtvý Žid - dobrý Žid. A druhý: Jen jeden národ je vyvolený. Oba jsou velice vyhraněné a na první pohled zcela nesmiřitelné.Také znám jednu Židovku, jejímž údělem bylo postavit se proti oběma výplodům fanatizmu. Sice musela nejprve riskovat nepřijetí od svých nejbližšách a nakonec zaplatit, tím čemu říkáme nejvyšší cena, ale odešla hrdá a nezlomená. Proto vydala svým životem ještě větší svědectví o Bohu než svými filozofickými spisy. A to je svědectví stále platné, neboť velikost člověka se nezmenšuje vývojem poznání po jeho smrti.

Vypredané

4,17 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alžbeta, pred 1 dňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred 3 dňami

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

userAvatar

Gabriela, pred 5 dňami

Vybavenie objednávky bolo rýchle. Komunikácia na profesionálnej úrovni. Perfektne zabalené. Odporúčam !

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk