Kresťanský život

Kresťanský život

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
O márnotratnom otcovi
O márnotratnom otcovi

Angelo Scarano

Podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré je dokonalým vyobrazením Božieho milosrdenstva, pozná asi každý. Ale čo podobenstvo o márnotratnom Otcovi? Márnotratný človek je ten, kto veľmi rád utráca majetok či iné hodnoty. Márnotratný bol syn, ktorý utrácal otcov majetok, až kým neprišiel o všetko. Ale čo jeho Otec? Dal synovi polovicu toho, čo mal a aj napriek tomu, že to rýchlo premrhal, prijíma ho a dáva mu ešte viac ako si zaslúžil. Nemíňa Otec len-tak márnotratne svoju lásku?Biblista Angelo Scarano ponúka výklad dobre známeho podobenstva so zameraním na Boha, ktorý dáva lásku plným priehrštím všetkým Jeho synom.V útlej knihe nájdete bohaté myšlienky a povzbudenia. Kniha je vhodná pre "mladších" Božích synov, ktorí utekajú od Boha, ako aj pre "starších" Božích synov, ktorí napriek Božej láske sa uzavreli sami do seba.

Skladom

9,60 €

Pravá duchovnosť
Pravá duchovnosť

Francis A. Schaffer

Viera, ktorá je reálna. „Drvivá väčšina ľudí je presvedčená, že svet je uzavretým systémom prirodzených príčin a následkov. Toto je charakteristickým znakom súčasného myslenia. Naturalizmus môže infiltrovať naše myslenie bez toho, aby sme si to vôbec všimli. Len čo k tomu dôjde, zo životov kresťanov sa začne vytrácať realita. Som presvedčený, že jedným z najvážnejších (ak nie najvážnejším) dôvodov straty reality duchovného života je fakt, že hoci na prvý pohľad niečomu veríme, predsa len dávame priestor duchu naturalizmu, ktorý sa nenápadne vkráda do našich myslí.“Po viac než desiatich rokoch kázania Francis Schaeffer zistil, že on sám zápasí s hlbokými, znepokojujúcimi otázkami. Kde je reálny kresťanský život? Môže Boh naozaj meniť ľudské životy? Môže kresťanstvo zmeniť môj život?Bol unavený z toho, že ani vo svojom duchovnom živote ani v životoch druhých ľudí nevidel výsledky. Uvedomil si, že o kresťanstve hovorí, ale nežije ho. A tak sa rozhodol začať na začiatku – vrátiť sa k agnosticizmu a preskúmať kresťanskú vieru odznovu. Táto kniha je výsledkom Schaefferovho úprimného hľadania. Pred tridsiatimi rokmi otriasla kresťanským svetom. Dnes je to kniha o porozumení toho, o čom kresťanstvo v skutočnosti je – čo to znamená nasledovať Krista. Francis A. Schaeffer (1912–1984) bol ako teológ a filozof jednou z najvýraznejších postáv minulého storočia. S manželkou Edith založili komunitu L`abri, kam prichádzali mladí ľudia z celého sveta a hľadali pomoc v svojich otázkach.

Vypredané

0,97 €

Vyjít ze zóny bezpečí
Vyjít ze zóny bezpečí

George Verwer

"Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají určitou vizi a chtějí, aby se stalo něco konkrétního, musí vědět, jak si získat věrnost druhých, a musí umět delegovat a pracovat s týmem. Tím základním je, že musíme opravdu věřit v lidi a učit se jim důvěřovat, milovat je a povzbudzovat …” autorTato práce zakladatele Operation Mobilisation je určena především křesťanským vedoucím a zejména pak těm služebníkům, ktří touží po nádhernější realitě v celém těle Kristově. Je též určená I těm, kdo skutečně hladoví po Bohu a touží lépe pochopit, co Bůh dělá a chce dělat po celém světe.Geoerge Verwer – zakladatel a mezinárodní ředitel organizace Operation Mobilisation, je zapojen do celosvětové mezinárodní modlitební služby a je též autorem celé řady titulů zaměřených na budování Kristova těla.

Vypredané

6,93 €

Choďme Duchem
Choďme Duchem

James I. Packer

Autor nás sprevádza rôznymi prístupmi k chápaniu osoby a služby Ducha svätého, ako ich bežne poznáme v kresťanskom učení: Zdroj moci a prejavov duchovných darov, nositeľ duchovnej čistoty a očistenia, sprostredkovateľ v prístupe k Bohu a sprítomňovateľ Božieho jednania a majestátu… Vo svojej štúdii Nám predkladá pohľad na úlohu Ducha svätéhov priebehu dejín spásy od doby starozákonnej až po dnešné časy.Zmieňuje sa o niektorých skúsenostiach s Duchom svätým tak, ako ich zaznamenali napríklad J.Wesley či misionári pôsobiaci v Číne. Publikácia nás privádza k hlbšiemu poznaniu Božej Trojice a v konečnom dôsledku aj k radostnému prežívaniu Ducha svätého ako Príhovorcu a Utešiteľa, ktorý môže a má pôsobiť v živote každého kresťana.

Vypredané

6,31 €

Ohlasy z jiného světa
Ohlasy z jiného světa

Philip Yancey

"/zpomněl jsem si na, to, jak jsem si kdysi nepěkně vystřelil z vosy. Sála zrovna džem z mého taliře, a já jsem ji přitom rozkrojil vedví. Vubéc tomu nevěnovala pozornost. Sála dál, a z odseknutého jícnu jí vytékal tenounký pramének džemu. Strašnou věc, která se jí přihodila, pochopila až tehdy, když se pokusila odlétnout. S moderním člověkem je to stejné. To, co mu bylo odťato, je jeho duše." (George Orwell).Philip Yancey ve své nové knize nahlíží za oponu každodenních drobných i velkých zázraku, které jako záblesky z neviditelného světa pronikají do světa našich smyslů ... jeho práce je pokusem najít odpověď na otazku, jestli neviditelný svět není jen naším toužebnym přáním. Ve vězeňském táboře se dalo do pohybu něco co Gordon později nazve "Zázrak na řece Kwai".Po většinu války byl vězeňský tábor jakýmsi experimentem přežilí nejschopnějších. Každý muž se staral sám o sebe. Pokud šlo o jídlo, vězňové bojovali o těch pár ždibců zeleniny nebo několik zrníček rýže, které plavaly v mastném vývaru. Důstojníci se odmítali podělit o cokoliv ze svých přídělů navíc Krádeže byly v ubikacích zcela běžné. Muži žili jako zvířata. a nenávist byla hlavní motivací k tomu, aby člověk zůstal naživu.Nedávno se však cosi změnilo. Zvláště jedna událost vězni otřásla. japonští dozorci na konci každého dne po práci pečlivě počítali nářadí a jednoho dne dozorce křičel, že chybí jedna lopata. Rázoval sem a tam před nastoupenými vojáky vyžadoval, aby mu řekli, kdo lopatu ukradl. Když se nikdo nepřiznal, začal řvát: "Všichni umřít! Všichni umřít!l" a zvedl pušku. aby mohl vystřelit na prvního muže v řadě. V ten okamžik dobrovolně vykročil z řadu muž, postavil se do pozoru a řekl: "Já jsem to udělal."Dozorce se na něj v záchvatu zuřivosti vrhnul, kopal do něj bil ho, ale vězňovi se navzdory úderům podařilo zůstat stát v pozoru. Rozlícený dozorce zvedl svoji zbraň vysoko do vzduchu a pažbou pušky udeřil vojáka do lebky. Muž se zhroutil k zemi. ale dozorce nepřestával kopat do jeho nehybného těla. Když útok konečně ustal. zvedli ostatní vězni kamarádovu mrtvolu a odpochodovali zpátky do tábora.Toho večera, když se nářadí znovu přepočítávalo, pracovnl četa zjistila, že došlo k omylu - žádná lopata nechyběla. Jeden z vězňů se rozpomenul na verš: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. " Poměri' v táboře se začaly měnit. Vězňové začali s umírajícimi jednat s úctou, pořádali důstojné pohřby a hrob každého muže označili křížem. Aniž je k tomu někdo pobízel, začali se více starat jeden o druhého než sami o sebe...

Vypredané

12,72 €

Sú kresťania ľudia?
Sú kresťania ľudia?

Nigel S. Cameron

Kresťanský život je obnovovaním a potvrdzovaním Božieho obrazu v nás. Ak sa nazdávame, že duchovnosť spočíva v popieraní našej ľudskej prirodzenosti, mýlime sa. Oslobodiť sa od hriechu neznamená oslobodiť sa od svojej ľudskej podstaty.N. S. Cameron si zobral za príklad najľudskejšieho z ľudí – Ježiša Krista, na ktorého sme povolaní sa podobať. Ježiš nám ukázal, akými nás Boh na počiatku stvoril a do čoho nás pri vykúpení povoláva: do života v tele, a zároveň k poslušnosti Bohu.

Vypredané

0,97 €

Sklamanie z Boha
Sklamanie z Boha

Philip Yancey

Mnohí pociťujú priepastný rozdiel medzi tým, čo od svojej kresťanskej viery očakávajú a tým, čo v skutočnosti zažívajú. Kresťanské knihy, kázne, či osobné svedectvá iných ľudí im sľubujú vidinu blízkeho zážitku, či ohromujúce dôkazy Božieho pôsobenia v ich živote. A ak absentujú, cítia sa podvedení, zabudnutí a nemilovaní. Bohom. Pociťujú rozčarovanie a vinu. Rozčarovanie je dôsledkom nesplneného očakávania. Autor v tejto knihe skúma, aké by mali byť naše skutočné očakávania od Boha.Počúvala som stále o osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Na moje rozčarovanie som však zistila, že je to inak ako u ostatných osobných vzťahov. Nikdy som Boha nevidela, ani som ho nepočula, necítila, nezakúsila som základné prvky vzťahu. Buď teda niečo nesedí v tom, čo som počula, alebo je čosi v neporiadku so mnou.Nebudem rozoberať ani otázku „Koná Boh niekedy zázraky?” Pokladám za samozrejmé, že má nadprirodzenú moc a používa ju. Áno, Boh môže zasiahnuť, lenže prečo nezasahuje častejšie? Prečo sa znemožňuje u úprimných skeptikov, ktorí by aj radi verili, keby dostali akési znamenie? Prečo dopúšťa, aby prekvitala nespravodlivosť a utrpenie na zemi? Prečo nie sú Božie intervencie viac „normálnymi” než „zázračnými“? Philip Yancey

Vypredané

10,45 €

Mistrův plán spasení
Mistrův plán spasení

Robert E. Coleman

Cokoli Ježíš řekl nebo udělal, bylo pevnou součástí jeho plánu. Všechno mělo svůj význam právě proto, že to vedlo k naplnění celkového záměru jeho života – zachránit svět Bohu. Tato vize ho neustále provázela a dávala směr jeho krokům. Ježíš ani na okamžik neztratil z očí svůj cíl… Autor nám ve své práci předkládá stejný model zvěstování evangelia, který kdysi se svými učedníky uplatňoval i sám Ježíš. Robert E. Coleman v této prakticky zaměřené studii postupně odhalí důležitost jednotlivých kroků, kterými bylo: – vyvolení – společenství – posvěcení – sdílení – příklad – pověření – dohled – a výsledky.

Vypredané

4,51 €

Je tam vôbec niekto?
Je tam vôbec niekto?

David Watson

“Pre polovicu z nás je ťažké veriť v Boha, druhá polovica je však fascinovaná možnosťou, že skutočne existuje.” Je to jednoduchá príručka pre nového kresťana alebo hľadajúceho neveriaceho. Je napísaná jednoduchým jazykom. Používa sa vo veľkej miere vo Veľkej Británii medzi študentami, nie je však komplikovaná alebo intelektuálne náročná.

Vypredané

0,29 €

Evangelizace a Boži svrchovanost
Evangelizace a Boži svrchovanost

James I. Packer

Vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou odpovědností. Známy autor rozoberá dôrazy Božej zvrchovanosti a ľudskej zodpovednosti, ktoré vo svojich textoch používal apoštol Pavel. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku akú úlohu zohráva Božia vôľa, resp. naše vlastné rozhodnutie pri obrátení sa človeka k Bohu. Zaoberá sa tiež otázkami: Čo je evanjelizácia?, Čo je evanjelizačná zvesť?, Čo je motívom evanjelizácie? a Aké metódy a prostriedky by sa mali pri evanjelizácii používať?

Vypredané

6,31 €

Emancipace žen v církvi?
Emancipace žen v církvi?

Dan Drápal

Snad žádná otázka od dob reformace nerozdělovala biblicky věřící křesťany tak jako služba žen v církvi. S tímto tématem se v minulosti pokoušela vyrovnat řada autorů. Cílem knihy je zcela nově se podívat na „ženskou otázku“ a rozpoutat v církvi diskusi nad postavením ženy.Tato práce zohledňuje skutečnost, že... - první, kdo se dotýkal vtěleného Božího Syna, byla žena – Jeho matka Marie; - první, pro koho učinil Ježíš zázrak, byla žena – opět Jeho matka Marie; - první, komu Ježíš řekl, že je Spasitel, byla žena – Samařanka u studnice Jákobovy; - první, kdo spatřil vzkříšeného Pána, byly ženy; - první, kdo zvěstoval Ježíšovo vzkříšení druhým lidem, byly opět ženy.

Vypredané

5,63 €

Duchovní zápas
Duchovní zápas

John White

Ako okúsiť radosť a víťazstvo v duchovnom živote.Víťazstvo, ktoré sa rodí v zápase. Táto kniha hovorí o hlavných oblastiach celoživotného zápasu kresťana: viere, modlitbe, pokušení, evanjelizácii, spoločenstve, štúdiu Biblie, službe.Novým kresťanom pomôže na začiatku ich duchovného života.Obsah:ZačátkyModlitbaBuh dosud mluvíBýt ukazatelemJeho pekelná výsostVíraPromenené vztahyVedeníSvatostZbavení se drinyBoj

Vypredané

2,91 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Dominik , pred 1 dňom

Úžasný chválim obchod aký by mal byť človek si tu ľahko niečo nájde za nízke ceny rýchlo to dorazí žiadny problém je to super obchod kde nájdete všetko super som rád že t...

userAvatar

Michal, pred 2 dňami

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 4 dňami

som velmi spokojný

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk