Malý duchovní život

Malý duchovní život

(4 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Vězení s klíčem uvnitř
Vězení s klíčem uvnitř

Kateřina Lachmanová

(5. vydanie). Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti.Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění.Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce.Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky přepracované a doplněné, nyní nabízíme čtvrté vydání.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Väzenie zamknuté zvnútra 2022

Skladom

8,90 €

E-kniha
E-kniha: Síla přímluvné modlitby
E-kniha: Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.

Ihneď na stiahnutie
-19%

6,50 €

Posledné kusy
Eucharistie - naše posvěcení
Eucharistie - naše posvěcení

Raniero Cantalamessa

Tajemství poslední večeře (3. vydání). Dnes již klasický Cantalamessův text nás jednoduchým a přitom hlubokým způsobem uvádí do tajemství eucharistie – „svátosti lásky“, jak o ní mluví sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Jan Pavel II.Autor představuje tajemství Večeře Páně ve třech základních rozměrech. V biblickém – hostina Krista, Božího Beránka, je vrcholem dějin spásy. V církevním – bez slavení eucharistie nemůžeme žít, vyznávali první křesťané. A v osobním – eucharistický pokrm živí každého učedníka při následování Krista. Díky otci Cantalamessovi znovu objevujeme krásu eucharistického tajemství a posvěcující a proměňující moc Kristova Těla a Krve.Knížka vychází v 3., revidovaném a doplněném vydání.Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. (1934) je italský katolický teolog, františkán, kněz a kardinál. Je také literárně činný, množství jeho duchovních spisů bylo přeloženo i do češtiny. Doktor teologie (1962 Fribourg), doktor klasické literatury (Milán 1966). Bývalý řádný profesor dějin raného křesťanství a ředitel katedry náboženských věd na Katolické univerzitě v Miláně. Člen Mezinárodní teologické komise (1975-1981) a 12 let člen katolické delegace pro dialog s letničními církvemi. V roce 1979 rezignoval na svou učitelskou pozici a stal se kazatelem evangelia na plný úvazek. V roce 1980 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován papežským kazatelem a v této funkci byl potvrzen papežem Benediktem XVI. v roce 2005 a papežem Františkem v roce 2015. Po dobu 14 let, od roku 1994 do roku 2010, uváděl týdenní program na prvním kanálu italské státní televize (RAI) o evangeliu následující neděle. Od roku 2009, kdy se nezabývá kázáním, žije v poustevně v Cittaducale (Rieti), kde slouží malé komunitě klauzurních jeptišek.

Skladom

9,22 €

E-kniha
E-kniha: Člověk má věřit celým tělem
E-kniha: Člověk má věřit celým tělem

Max Kašparu

Od anatomického pohledu k biblickému. Hlava, ústa, oči, uši, ruce, nohy a srdce. Na zdraví těchto sedmi částí našeho těla závisí kvalita našeho života i život sám. Každá z nich přitom nese svůj přesný význam v anatomickém slovníku i jasný smysl v biblickém textu. O sedmi částech lidského těla vzniklo nejvíce přísloví, poučení i aforismů… Max Kašparů dokládá, že tělo a duše, tělesný a duchovní život, tvoří jeden neoddělitelný a vzájemně provázaný celek. Úvahy zakončené biblickým citátem dokazují, že máme věřit opravdu celým tělem. Hlavou, protože víra má být rozumná. Ústy, protože jimi hovoříme s Kristem a o Kristu. Očima a ušima, protože jen skrze ně vidíme znamení doby a slyšíme hlas potřebných. Skrze naše ruce je naše víra činorodá. Pohyb našich nohou zajišťuje, že neustrneme na místě. Díky srdci je pak naše víra laskavá, a ne studená. Vychutnejte si úvahy o víře, do níž je zapojen celý člověk!

Ihneď na stiahnutie
-20%

6,70 €

Dvojí tvář lenosti
Dvojí tvář lenosti

Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. (z úvodu autorky)

Vypredané

6,69 €

Duchovní boj
Duchovní boj

Jerzy Zieliński

V priebehu celej histórie ľudstva sa vedie tvrdý boj proti silám temnoty. Bitka, ktorá započala na počiatku sveta a bude pokračovať až do posledného dňa, podľa slov Pána.Svätý Pavol nám pripomína, že každý človek je chrámom Božím: ,,Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.“ (1 Kor, 3, 16-17)Ľudské srdce je chrám Boží na podporu kvality a sily duchovných pilierov života: pokory,trpezlivosti,čistoty srdca,rozumného využívania reči.Satan o týchto pilieroch vie a zvádza s každým človekom boj, v ktorom sa snaží uvaliť jeho duchovný chrám do záhuby. Kniha Duchovní boj predstavuje vlastnosti a spôsob myslenia satana. Tiež preberá boj s ním v najkritickejších situáciach duchovného rastu.

Vypredané

3,78 €

Půst - Modlitba tělem a duší
Půst - Modlitba tělem a duší

Anselm Grün

Známý benediktinský mnich se zabývá jedním z důležitých prvků duchovního života, který se stal v poslední době v křesťanské praxi tak trochu popelkou. Anselm Grün pojednává půst z různých hledisek: biblického,lékařského,psychologického,ale především poukazuje na oprávněnost a nezbytnost postu pro duchovní růst člověka. Jako obvykle rád čerpá z životní moudrosti otců pouště a dalších učitelů duchovního života. Vychází již ve 4. vydání.

Vypredané

5,34 €

Slyšet Boha v ranním vánku
Slyšet Boha v ranním vánku

Tomáš Špidlík

Krátká rozhlasová zamyšlení. Každý týden po více než čtyřicet let vysílá kardinál Tomáš Špidlík na vlnách Vatikánského rozhlasu své promluvy, které měly původně sloužit jako podněty kněžím pro nedělní kazání. Časem se však staly nejoblíbenějšími pořady této stanice. Knížka přináší malý upravený výbor těchto úvah z posledních let.Ani po tak dlouhé době nenajdeme ve Špidlíkových promluvách rutinu, náboženské fráze či myšlenkovou lenost. Naopak, dýchají svěžestí, vtipností, otevřeností pro nové podněty. Jsou rozjímáním nad biblickými texty, ale autor v nich reflektuje i svou životní zkušenost a naše každodenní zážitky. Špidlíkovy úvahy dýchají ale především moudrostí, která vyvěrá z dobře naladěného srdce.

Vypredané

5,72 €

Pokora a zakoušení Boha
Pokora a zakoušení Boha

Anselm Grün

Kniha je jakoby ilustrací slov žalmu „Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš“. Pokora je nezbytná ctnost pro každého, kdo se chce více přimknout k Bohu a žít v jeho blízkosti. Autor rozkrývá její podstatu, popisuje její účinky i cesty, jež k ní vedou. Hojně přitom čerpá z Bible a moudrosti pouštních otců.

Vypredané

6,31 €

Čtvrthodinka upřímnosti
Čtvrthodinka upřímnosti

Józef Augustyn

Denné spytovanie svedomia, ktoré navrhuje sv. Ignác z Loyoly v duchovných cvičeniach nie je zbierka ľudských nedokonalostí a slabostí, ale úprimný a láskyplný dialóg s Bohom o živote.Denným spytovaním svedomia sa dá objaviť Božia láska a ľudská reakcia na ňu. Čtvrthodinka upřimnosti je kniha, v ktorej autor ponúka stráviť 15 min. hľadaním pravdy o Bohu a o človeku.

Vypredané

4,07 €

Modlitba pro začátečníky
Modlitba pro začátečníky

Peter Kreeft

Autor knihy Modlitba pro začátečníky Peter Kreeft prináša svoje jedinečné pohľady a skúsenosti pre túto najdôležitejšiu časť nášho kresťanského života. Hovorí, že sám je v modlitbe ešte len začiatočníkom a táto kniha je pre takých, ako je on – začiatočníkov, ktorí sa s Bohom chcú rozprávať každý deň.Preto ponúka jednoduché, ale hlboké rady pre praktické kroky na rozvoj života modlitby na základe múdrostí svätých a veľkých duchovných spisovateľov. Toto dielo pokrýva všetky kľúčové oblasti pre pochopenie a rozvoj intímnej komunikácie s našim Stvoriteľom, ktorý nazývame modlitbou, aby sme sa k Nemu mohli obrátiť vo chvíľach utrpenia, bolesti, milosti a radosti.

Vypredané

5,34 €

Pozvání k přímluvné modlitbě
Pozvání k přímluvné modlitbě

Cyril John

Po celom svete hrá modlitba príhovoru čoraz väčšiu a dôležitejšiu úlohu, a to najmä na miestach, kde sa praktizuje denne. Avšak len málo kníh ponúka vyvážené a komplexné vzdelávanie na túto tému.Vo svojej knihe Pozvání k přímluvné modlitbě autor Cyril John predstavuje jedinečný a podrobný návod na koncepciu, prvky a víziu modlitby príhovoru. Vďaka svojim veľkým skúsenostiam ponúka desať podrobných návodov pre veriacich, aby rástli a žili s Ježišom cez moc modlitby príhovoru.Táto kniha umožní každému zažiť silné pomazanie pri jej čítaní. Či už pri súkromnom čítaní, alebo pre štúdium skupiny, táto kniha obsahuje mnoho tém a rád.

Vypredané

5,04 €

Otče, odpusť jim
Otče, odpusť jim

Anselm Grün

Sedm Ježíšových slov na kříži. Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšových slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotýkají. Vlévají nám naději, že díky Ježíšovu sebedarování je možné dojít odpuštění a spásy, že se nám otevřela cesta do Boží blízkosti, a to i tváří tvář rozkladné síle hříchu a smrti.Anselm Grün nám zde nabízí vynikající pomůcku k postní duchovní obnově. Můžeme z ní čerpat po celou dobu postní, ale i jen pro víkendovou rekolekci, lze ji použít soukromě i ve společenství.

Vypredané

7,66 €

Škola odpuštění
Škola odpuštění

Anselm Grün

Cesty ke smíření. Při pastoračních rozhovorech se řeč opětovně stáčí k tématu odpuštění. Jedni trpí přísnou výchovou: říkalo se jim, že musí každému odpustit – a pak zakoušejí, že se jim to s odpouštěním nedaří, že dávné ublížení stále ještě bolí. Mnohým zní požadavek odpuštění tak, jako by museli potlačit pocity zlosti a hněvu proti lidem, kteří jim ublížili, a že jim nezbývá nic jiného než pokud možno brzy odpustit. To však se jim jeví jako něco, co je nad jejich síly, neboť v sobě stále ještě cítí zášť a urážku a tyto pocity je ochromují.Kdyby druhému odpustili, pak by mu odpustila jen jejich hlava. Hluboko v jejich srdci a v jejich nevědomí zůstanou však zcela jiné pocity, a ty jim v pravém odpuštění brání.

Vypredané

4,07 €

Uzdravení skrze podobenství
Uzdravení skrze podobenství

Anselm Grün

Anselm Grün popisuje a interpretuje ako Ježiš uzdravoval v podobenstvách. Ježišove slová vrhajú nový pohľad na život každého jedinca. Ukazuje spôsob, ako zvládnuť aj ťažké životné situácie.Modlitba nad Božím slovom môže transformovať dušu a uzdraviť vnútorné zranenia. Pri stretnutí s Ježišom v modlitbe človek pocíti jeho liečivý dotyk. Skrze podobenstvá sa dá zbaviť predsudkov. Je dôležité vidieť sa tak, ako každého vidí Boh: zdravého, slobodného, plného nádeje a silného.

Vypredané

6,01 €

Pokora a milosrdenství
Pokora a milosrdenství

Lisa Cremacschi (ed.)

Ctnosti svatého Makaria. Ctnosti svatého Makaria jsou sebrané výroky a podobenství, připisované zejména Makariovi Egyptskému, řečenému Veliký, jedné z nejznámějších postav egyptské pouště. Podle koptské tradice žil ve 4. století v Horním Egyptě na poušti zvané Skétis. Byl to poustevník se širokým srdcem, obdařený vekou moudrostí a velkým milosrdenstvím.Pro všechny, kdo ho přišli požádat o duchovní radu, měl vždy slova naděje a povzbuzení. Své žáky vybízel, aby se horlivě věnovali modlitbě a usilovali zvláště o ctnost pokory, milosrdenství a vytrvalosti, a tak se jejich srdce mohlo stále více otevírat lásce. Jeho duchovní ponaučení nejsou rozhodně ani dnes zastaralá.

Vypredané

3,49 €

Když Pán promlouvá k srdci
Když Pán promlouvá k srdci

Gaston Courtois

Písomné súkromné poznámky z diktátu Krista – takto by sme mohli pomenovať knihu Když Pán promlouvá k srdci od G. Courtoisa.V posledných rokoch jeho života ho stretávali najčastejšie v kaplnke, s perom v ruke, keď si zapisoval myšlienky, ktoré mu boli nadovšetko drahé, lebo mu ich diktoval Kristus. Neprestajne sa modlil, najviac k Panne Márii, ktorú označil za prvú dámu modlitby.Courtois často vyjadril túžbu, aby rástol počet majstrov modlitby s perom v ruke a zošitom na kolenách, ktorí si budú tieto vzácne chvíle zapisovať. V dnešných dňoch spôsob tejto modlitby postupuje – spôsob slobodnej ľudskej komunikácie so svojím Pánom.

Vypredané

6,11 €

Terapie Duchem
Terapie Duchem

Wilfrid Stinissen

O duchovním vedení a pastoraci. Útlý svazeček slavného švédského mistra duchovního života a autora mnoha u nás známých knižních titulů se ve čtyřech kapitolách věnuje pastoraci duchovního vedení. Odpovídá tak na trvale rostoucí potřebu této služby církve. V první kapitole se zabývá osobností toho, kdo se věnuje službě doprovázení druhých na duchovní cestě. Druhá kapitola nabízí úvahy na téma vzájemného vztahu doprovázejícího a jeho svěřence.Ve třetí kapitole upozorňuje autor na skutečnost, že tento vztah je dialogem obou zúčastněných, především však dialogem každého z nich s Bohem. Závěrečnou kapitolu zaměřil tento karmelitán na schopnost či dar rozeznávání Boží vůle, bez nějž se žádná skutečná duchovní cesta neobejde. Jak je pro W. Stinissena typické, vyjadřuje se hutným a srozumitelným jazykem, který vede krátkou cestou k podstatě. Kniha je určena zejména těm, kdo už doprovázením slouží, ale i těm, které Pán chce k této službě povolat a připravit.

Vypredané

4,75 €

Síla přímluvné modlitby
Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.Přímluvná modlitba je rovněž projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci. Spoznejte, v čem je síla přímluvné modlitby.

Vypredané

7,28 €

Doprovázení na duchovní cestě
Doprovázení na duchovní cestě

Anselm Grün

Co je jádrem křesťanské duchovní cesty?A jak vypadá to, když druhého na této cestě doprovázíme?Anselm Grün tvrdí, že naše cesta v Kristově duchu musí být vždy cestou uzdravující, cestou k tomu, abych se plně stal člověkem a aby náš život za něco stál. Je přitom třeba vědět také o ohroženích, jež zakouší každý, kdo se na cestu k Bohu a ke svému pravému já vydává.Autor chce dát několik podnětů, jak konkrétně si křesťanskou cestu osvojit. Učit se ale musí každý sám.

Vypredané

5,00 €

Člověk má věřit celým tělem
Člověk má věřit celým tělem

Max Kašparu

Od anatomického pohledu k biblickému. Hlava, ústa, oči, uši, ruce, nohy a srdce. Na zdraví těchto sedmi částí našeho těla závisí kvalita našeho života i život sám. Každá z nich přitom nese svůj přesný význam v anatomickém slovníku i jasný smysl v biblickém textu.O sedmi částech lidského těla vzniklo nejvíce přísloví, poučení i aforismů… Max Kašparů dokládá, že tělo a duše, tělesný a duchovní život, tvoří jeden neoddělitelný a vzájemně provázaný celek. Úvahy zakončené biblickým citátem dokazují, že máme věřit opravdu celým tělem. Hlavou, protože víra má být rozumná. Ústy, protože jimi hovoříme s Kristem a o Kristu. Očima a ušima, protože jen skrze ně vidíme znamení doby a slyšíme hlas potřebných. Skrze naše ruce je naše víra činorodá. Pohyb našich nohou zajišťuje, že neustrneme na místě. Díky srdci je pak naše víra laskavá, a ne studená.Vychutnejte si úvahy o víře, do níž je zapojen celý člověk!

Vypredané

7,66 €

Spiritualita starce Silvána
Spiritualita starce Silvána

Maxime Egger

„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich ruského původu (1866–1938). Svatý Silván je velký apoštol Božího milosrdenství, soucitu s celým stvořením a lásky k nepřátelům. Jeho žák archimandrita Sofronij zpřístupnil veřejnosti světcův životopis a spisy, takže už v minulém století zasáhly a proměnily životy mnoha lidí, a to i za hranicemi pravoslavné církve.Kniha Spiritualita starce Silvána z pera jednoho z největších znalců světce shrnuje v patnácti stručných kapitolách několik nejsilnějších aspektů Silvánovy duchovní nauky.

Vypredané

4,27 €

Sedmero skutků milosrdenství
Sedmero skutků milosrdenství

Anselm Grün

Sedmero skutků milosrdenství se v církevní tradici ustálilo na základě Ježíšovy řeči o posledním soudu; ve středověku bylo ke skutkům tělesného milosrdenství připojeno ještě dalších sedm skutků milosrdenství duchovního.Měli bychom Bibli rozjímat a studovat především z hlediska milosrdenství, pochopíme tak samu podstatu Ježíšova poselství. Víme-li, že Bůh je milosrdný, pak se i my budeme snažit jednat milosrdně s chudými a s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti. Stejně jako Ježíš půjdeme za nemocnými, kteří potřebují lékaře; za hříšníky, které společnost odsuzuje jako hříšníky a ztracené případy. A přestaneme odsuzovat ty, kteří nezachovávají církevní či společenské normy.Ať nás tedy tato knížka novým způsobem uvede do tajemství milosrdenství, aby se náš svět začal milosrdenstvím proměňovat a stal se místem lidštějším, přátelštějším a milosrdnějším. (z autorovy předmluvy)

Vypredané

6,69 €

Být single - ale jak?
Být single - ale jak?

Hildegard Aepliová

Naplněný život a nesplněná přání. Ačkoliv to tak stále není chápáno, je stav single – tedy stav, kdy člověk žije sám – normální, dobrý a plnohodnotný způsob života. Na základě tohoto předpokladu věnuje Hildegard Aepliová pozornost otázce, do jaké míry existuje naplněný život s nenaplněnými přáními a touhami. Jednotlivé úvahy přitom vždy spojuje se svými osobními zkušenostmi. Kniha nabízí k dané tematice řadu podnětů a cvičení vycházejících z ignaciánské perspektivy.

Vypredané

4,27 €

Krize očima víry
Krize očima víry

Jerzy Zieliński

V knize najdeme čtrnáct přednášek, vrhajících na krizi světlo z hlediska víry. Publikace byla zamýšlena jako sedmidenní exercicie, které si lze udělat také soukromě a uvažovat při nich o důležitých otázkách:Co je to krize?Proč přichází?Existuje v ní naděje?Jak krizi prožívat?Jak objevit její hodnotu?Naše přirozenost se většinou zdráhá přijmout to, co s sebou krize přináší. Bojíme se utrpení, nejistoty a bezradnosti, jež krizi často provázejí. Je to však skutečně jediná pravda o krizi? Víra nám krizi ukazuje jako cennou zkušenost na cestě k duchovní zralosti, která před námi otevírá dosud neznámé obzory.Jerzy Zieliński OCD je vikář krakovské provincie bosých karmelitánů, známý exercitátor a také autor mnoha knih o křesťanské spiritualitě, převážně z perspektivy spirituality Karmelu.

Vypredané

6,69 €

Uzdravení skrze Bibli
Uzdravení skrze Bibli

Michael Marsch

Plný život z Ducha svatého. Pokud by čtenář očekával jednoduchý návod, jak užitím nějakých citátů z Bible dosáhnout rychlého odstranění neduhů nebo nemocí, bude zklamán. Pater Marsch se nezabývá somatickými ani psychickými nemocemi, ale člověkem a jeho vírou.Jde mu o uzdravení víry člověka a jeho napojení na plný život z Ducha svatého. Ve světle křesťanské víry v tom vidí nepominutelné jádro všeho uzdravení. Ukazuje tak, aniž to přímo vysloví, pravý a hluboký smysl charizmatické obnovy, kterým není ani uzdravování nemocí, ani vzbuzení obdivu a nadšení nad výkony „uzdravovatelů“, ale pomoc na cestě k dosahování plnější, zralejší a do hloubky jdoucí víry křesťanů.

Vypredané

6,01 €

Doprovázeni Božím duchem
Doprovázeni Božím duchem

Michael Plattig

Duchovní doprovázení a rozlišování duchů. Tato kniha se věnuje problematice duchovního vedení. Autor se snaží postihnout toto téma v kontextu dvou tisíciletí křesťanské tradice.

Vypredané

4,37 €

Vrchol a pramen
Vrchol a pramen

Joseph Ratzinger

Texty o eucharistii. Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“ (konstituce Sacrosanctum Concilium, 10). Publikace je sestavena z promluv a článků Josepha Ratzingera o eucharistii, které vznikaly v průběhu mnoha let. Reflektují tedy jeho teologické zrání v tomto tématu, počínaje obdobím, kdy byl mnichovským arcibiskupem, až po nedávnou dobu. Prismatem eucharistie nahlíží autor podstatu křesťanské víry a církev jako společenství. Život křesťanů totiž nelze redukovat jen na zvýšené mravní úsilí či dodržování předpisů. Církev ví, že v eucharistii se sebedarováním Krista zpřítomňuje jeho pravá oběť. Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

Vypredané

6,69 €

Osm kroků ke štěstí
Osm kroků ke štěstí

Raniero Cantalamessa

Ježíšova blahoslavenství. Blahoslavenstvá, ktoré vyslovil Ježiš na vrchu pozná každý kresťan. Otec Cantalamessa odráža význam týchto blahoslavenstiev aj pre dnešného človeka. Ježiš ich nevyslovil len pre tých, ktorí ho aktuálne počúvali. Boli posolstvom aj pre ľudí budúcich generácii. Jeho slová sa časom neopotrebovávajú.Kniha Osm kroku ke štestí obsahuje meditácie, ktoré človeka navedú na síce ťažkú cestu, ale za to s jasným cieľom. Ježiš nehovoril nadarmo. Chce každého pozvať k tomu, aby v sebe živil túžbu po nebi.

Vypredané

5,72 €

Otče, odevzdávám se ti
Otče, odevzdávám se ti

Wilfrid Stinissen

Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli. Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení naprostého odevzdání. Zvláštní pozornost je věnována potížím, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. Text je obohacen o odkazy na mnoho autorů duchovní literatury (Jan od Kříže, Sv. Augustin).

Vypredané

4,56 €

O modlitbě
O modlitbě

Romano Guardini

Uvedení do školy křesťanské modlitby. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale také její škola.

Vypredané

8,34 €

Mluv s nimi o Marii
Mluv s nimi o Marii

Wilfrid Stinissen

Matka Boží ve svědectví Bible. Zamyšlení a meditace od švédského karmelitána nad mariánskými tématy mohou zaujmout i tím, že vznikala v prostředí protestantské země.

Vypredané

5,04 €

I dnes je den Boží
I dnes je den Boží

Wilfrid Stinissen

Rozjímání na celý rok. Knížka nabízí krátké čtení na každý den. Příslušná denní zamyšlení si můžete přečíst například před cestou do práce nebo večer před usnutím. Texty čerpají z mých kázání a přednášek z let 1969 až 1993. Jde o výbor, jejž upravila, nadpisy opatřila a doplnila moje dlouholetá spolupracovnice sestra karmelitka. Najdete tu 365 textů. Opatřili jsme je datem, některé jsou navíc obsahem určeny pro konkrétní den v roce. (z autorovy předmluvy)

Vypredané

7,28 €

Dar poznání
Dar poznání

Philippe Madre

Proroctví ve službách církve. Církev nás po vzoru svatého Pavla vybízí, abychom usilovali o charismata, zvláště o dar proroctví. Používá-li se tento dar moudře, může přinést mnoho dobrého. Naše neznalosti a strach však mnohdy brzdí dílo, které chce naším prostřednictvím Duch Svatý konat…

Vypredané

2,81 €

Eucharistie - srdce církve
Eucharistie - srdce církve

Pápež František

Promluvy o mši svaté (s podněty otce Radka Tichého). Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec. „Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.“

Vypredané

7,66 €

Život po ztrátě manžela
Život po ztrátě manžela

Angelika Daikerová

„Zase to může být pěkné, ale jinak.“ Ten, kdo truchlí pro milovanou osobu, něčemu takovému těžko věří. Člověk musí urazit dlouhou a bolestnou cestu, než dokáže dát prostor zármutku a začne hledat cestu zpátky k životu. Angelika Daikerová, která už léta doprovází truchlící, šetrně zpracovává získané zkušenosti. Pomáhá vdovám chápat nejrůznější pocity a situace, související se ztrátou blízkého člověka, a přijmout je do vlastního životního příběhu. Otevírá před nimi nové perspektivy, jak by mohl jejich život pokračovat, aniž by se bolest násilím potlačila. Po smrti manžela to sice bude v lecčems náročné, ale stojí za to vykročit dál, otevřít se dalšímu životu. Dr. Angelika Daikerová (* 1955) vede hospic sv. Martina ve Stuttgartu. Je teoložka a zkušená průvodkyně pozůstalých v jejich zármutku. Napsala také několik úspěšných knih na téma smrti a truchlení.

Vypredané

6,21 €

Cesty modlitby
Cesty modlitby

Christoph Schönborn

Modlitba v Katechismu katolické církve. "Nikdo a nic se nevyrovná ,vnitřnímu učiteli´, který promlouvá v našem srdci, probouzí touhu po setkání s ním a skrze své slovo a svou milost otevírá oči a uši našeho srdce." Kardinál Schönborn je známý svými snahami uvést čtenáře do nového Katechismu katolické církve. Tentokrát se snaží pojednat o čtvrtém dílu Katechismu, který je věnován modlitbě. Vedle výkladu textu zve také k vlastní modlitbě a k objevení "vnitřního učitele".

Vypredané

4,17 €

Milá Zuzano!
Milá Zuzano!

David Torkington

Nastal čas pro renesanci křesťanství. Autor známé trilogie Poustevník, Prorok a Mystik poznal Zuzanu, když byla ještě dítě. Znovu se pak setkali až po letech. Napsala mu tehdy dopis, v němž mu položila několik otázek týkajících se víry. Tak vznikly tyto úvahy ve formě dopisů. Autor se v nich snaží rozkrývat problémy, které se nastřádaly během dlouhých staletí křesťanského myšlení a které byly základem Zuzaniných otázek i potíží. Tvrdí, že nastal čas pro renesanci křesťanství.

Vypredané

7,28 €

Tvé slovo mi dává život
Tvé slovo mi dává život

Raniero Cantalamessa

Italský kapucín Raniero Cantalamessa (1934) napsal další knihu, jejímž názvem je verš ze 119. žalmu „Tvé slovo oživuje“. Ukazuje v ní, jak se Boží slovo obrací ke každému člověku, jak důležité bylo pro Ježíše a pro jeho učedníky kázat Boží slovo. Oceňuje přínos biblických studií a konkrétně kritické metody při badání o historickém Ježíšovi, ale ukazuje i jejich hranice. Hlavně však zve obyčejné čtenáře i biblisty a teology k duchovnímu čtení Písma.

Vypredané

5,04 €

Porozumět Božímu volání
Porozumět Božímu volání

Josef Maureder

Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka. Kniha chce čtenáři pomoci objevit, ujasnit si a žít vlastní povolání, které má jakožto člověk, křesťan a Ježíšův učedník. Velice poutavé osobní svědectví zde autor, který se jednu dobu léčil na rakovinu, vydává také o svém duchovním povolání. Předkládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného duchovního doprovázení. Píše realisticky, současným jazykem a čtivě; ukazuje čtenáři cestu k plnosti života a otevírá před ním nové perspektivy.

Vypredané

7,66 €

1 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Michal, pred 1 dňom

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 3 dňami

som velmi spokojný

userAvatar

Viera , pred 3 dňami

Nemala som žiadne nevýhody - zlé skúsenosti - so Zachejom

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk