Malý duchovný život

Malý duchovný život

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Bratia múdrosti
Bratia múdrosti

Peter Brodek

Cyrilo-metodské fragmenty. Peter Brodek, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, obľúbený autor duchovnej literatúry, vyhľadávaný duchovný sprievodca a exercitátor sa vo svojich úvahách zamýšľa nad vzácnymi historickými udalosťami našich kresťanských a národných dejín a usiluje sa ich aktualizovať pre praktický každodenný život kresťana našich čias.

Skladom

0,97 €

Horieť, ale nevyhorieť
Horieť, ale nevyhorieť

Jaro Křivohlavý

Kniha je určená všetkým, ktorým horí srdce, a zároveň radí, čo robiť, aby nevyhaslo. Jej autor, uznávaný český psychológ sa venuje syndrómu vyhorenia. Hľadá jeho príčiny a ponúka praktické rady, ako mu predchádzať. Ukazuje často jednoduché cesty, ako sa vyhýbať stresu v našom živote, ale aj čo robiť, ak sme už doň hlboko padli. Nechýba ani dotazník psychického vyhorenia. Rady sú obohatené skúsenosťami ľudí, ktorí touto cestou prešli. Publikácia je určená ľuďom, ktorí majú radi svoju prácu – najmä tým, ktorí v nej prichádzajú do osobného styku s druhými ľuďmi. Zameriava sa na najviac ohrozené profesie – učiteľov, lekárov, zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov či duchovných. Keďže poukazuje na to, aké pracovné podmienky prispievajú k prevencii vyhorenia, určená je tiež pre zamestnancov a zamestnávateľov.

Vypredané

3,78 €

Sila modlitby
Sila modlitby

Kateřina Lachmanová

Niekedy sme v pokušení povedať: „Keď už sa nedá robiť nič iné, budem sa aspoň modliť.“ S takýmto postojom polemizuje autorka hneď v úvode knihy Sila modlitby. Modlitba príhovoru je zbraňou ťažkého kalibru. Krstom sme spojení Kristom a preto sme pozvaní k jeho službe orodovníka u Boha.Skrze modlitbu príhovoru sa v neviditeľnej sfére odohráva duchovný boj, ktorého ovocie sa časom objaví zjavným spôsobom. Pokiaľ máme o vypočutí modlitby príliš ľudské predstavy, hrozí nám, že stratíme dôveru. Sú ešte ďalšie postoje, ktoré oslabujú alebo priamo znehodnocujú modlitbu.Jednými z najčastejších prekážok sú neodpustenie, snaha manipulovať s Bohom a ľuďmi a pocit trpiteľstva. Je dôležité prosiť s vierou a dôverou, opierať sa o Božie milosrdenstvo. Ježiš je schopný premeniť aj niečo tak malé ako je moja modlitba príhovoru na veľké požehnanie.

Vypredané

6,00 €

Marta a Mária trochu inak
Marta a Mária trochu inak

Vojtěch Kodet

Ako žiť s Bohom v bezbožnom svete. Mnohí z nás si kladú nasledovné otázky:Ako a kde nájsť Boha uprostred tohto sveta?Ako s ním žiť, keď mám tak málo času na to, aby som sa niekde len tak stíšil a bol chvíľu sám, keď často nie je ani kde sa stíšiť?Ako žiť vnútorne spojený s Bohom v hlučnom meste alebo v malom byte plnom ľudí?Je tom všetkom priestor pre Boha?Nie je teda kresťanský život luxusom, ktorý si môžu dovoliť len rehoľníci v kláštoroch?Kniha Marta a Mária trochu inak odpovedá na všetky tieto otázky cez evanjeliový text o stretnutí Ježiša a Máriou a Martou. Tento úryvok je ľahko aplikovateľný aj do dnešného sveta.

Vypredané

3,40 €

O bludných kruhoch a bludných kameňoch
O bludných kruhoch a bludných kameňoch

Max Kašparu

Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách. Hovorí o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva.Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov i komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy. V útlej publikácii nájde čitateľ aj kus svojho osudu a tiež podnet na to, ako osobný problém vyriešiť.

Vypredané

2,81 €

Svetlo všedného dňa
Svetlo všedného dňa

Viliam Judák

Zamyslenia. Autor Viliam Judák, nitriansky biskup, ponúka nový súbor meditácií a úvah. Tematická rôznosť a pestrosť úvah sa vymedzuje cirkevným rokom, sviatkami svätcov, ale aj inými udalosťami. Prostredníctvom nich vedie otvorený dialóg s dneškom, s priateľmi i nepriateľmi Boha a Cirkvi, so samým sebou i s pozorným a chápavým čitateľom.Ako dobrý pozorovateľ a psychológ myslí reálne, pozoruje vecne, komentuje a hodnotí zodpovedne. Vie v sebe zjednocovať úlohu exegétu, teológa, učiteľa, kazateľa, priateľa, spolubrata a interpreta. Každý deň je príležitosťou zastaviť sa – zamýšľať sa – zhodnocovať seba a okolie.

Vypredané

2,81 €

Rozprávaj - počúvam
Rozprávaj - počúvam

Jaro Křivohlavý

Autor, známy český psychológ, ponúka svoje poznatky z dlhoročnej praxe, ktoré nám pomôžu v rozhovoroch s druhými ľuďmi. Ide o preverenie si vlastnej schopnosti viesť rozhovor s druhým človekom – či už je ním manžel alebo manželka, dieťa či rodič, priateľ alebo nepriateľ, niekto, s kým prichádzam do služobného, obchodného alebo súkromného styku.Ide o zdokonalenie sa v umení počúvať druhého človeka, vypočuť ho a porozumieť mu, aby sme mu potom svojím konaním mohli čo najvhodnejšie vyjsť v ústrety a aby sa naše vzájomné vzťahy zlepšovali.

Vypredané

2,90 €

Kotva nádeje
Kotva nádeje

Kateřina Lachmanová

Niekedy sa nám môže javiť nádej ako niečo „proti prírode“, niečo neprirodzené pre našu skeptickú mentalitu. Prostredie Cirkvi v tomto ohľade nebýva výnimkou. Život bez nádeje však patrí k pohanskému spôsobu života. Ak sa nám nádej vytráca, naše kresťanstvo je neduživé, niečo s ním nie je v poriadku. Pokiaľ je však nádej Božím darom, prečo sa jej nám nedostáva?Alebo sme azda za istých okolností od nádeje dispenzovaní?Kde a ako hľadať nádej v dnešných časoch plných skepsy, strachu a zlej nálady?Čo je autentická kresťanská nádej a čo sú jej karikatúry?V knihe Kotva nádeje sa autorka venuje práve týmto pálčivým otázkam.

Vypredané

2,50 €

Po lane ku Kristovi
Po lane ku Kristovi

Max Kašparu

Knižky Maxe Kašparů si hľadajú cestu k ľudským srdcia tak povediac sami. Príčinou úspechu je ľudskosť autora samého, ale aj jeho znalosť ľudských sŕdc, preto je vzájomná komunikácia tak jednoduchá, srdečná a prináša ovocie.Určité veci nemôže človek vnímať v mladosti ani v starom veku a sú výsadou začínajúcich šedín. Môže o nich hovoriť len ten, kto si už niečo prežil. No nemyslia sa tým len hotové odpovede, ale skôr hotové otázky: otázky, ktoré sa ostávajú pod kožu a vedú k zamysleniu;otázky, ktoré provokujú k hľadaniu, i také, ktoré rozjasnia tvár úsmevom.Kto by v knihe Po lane ku Kristovi hľadal hlbokú teológiu alebo odborné biblické výklady, hľadal by márne. Ale ak čitateľ patrí do skupiny ľudí, ktorým je kniha venovaná, čiže ľuďom, ktorí neprestávajú hľadať, určite si tu nájdu pokrm na cestu a motiváciu k ďalšiemu hľadaniu.

Vypredané

4,50 €

Adventné žalmy
Adventné žalmy

Emil Floriš

Žalmy patria k biblickým klenotom, ktoré v sebe skrývajú hlboký duchovný a umelecký rozmer. Môžeme nimi Boha chváliť, ďakovať mu, prosiť ho alebo sa mu žalovať. Žalmy tvoria základ modlitby breviára a sú neoddeliteľnou súčasťou svätej omše.Objavovať ich hĺbku nás počas Adventného obdobia pozýva homiletik Emil Floriš, autor knihy Adventné žalmy.Venuje sa v nej žalmom, ktoré sa recitujú alebo spievajú počas svätej omše po prvom čítaní v Adventnom období, a ku každému z nich pridáva krátku exegézu. Kniha je výborným spoločníkom Adventným obdobím – čitateľ môže ju využiť na rannú či večernú modlitbu alebo ako doplnkové čítanie k liturgii. Vďaka tomu, že obsahuje všetky tri liturgické cykly, možno sa k nej opakovane vrátiť.

Vypredané

3,00 €

Boh sa rodí v nás
Boh sa rodí v nás

Viliam Judák

Adventné a vianočné pohľady. Autor ponúka zbierku adventných a vianočných zamyslení. Prvú časť publikácie tvorí „kalendár“, teda krátke zamyslenie k danému dňu od začiatku adventu až po koniec Vianočného obdobia.Druhú časť tvoria rozličné podnetné príbehy súvisiace práve s najkrajšími sviatkami roka.Autor verí, že radostné posolstvo Vianoc zasiahne čitateľa a bude jeho sprievodcom nielen v radostných chvíľach, ale tiež v okamihoch smútku a beznádeje.

Vypredané

2,42 €

Deň s Bohom
Deň s Bohom

Viliam Judák

Zamyslenia. Zbierka úvah nitrianskeho biskupa a obľúbeného duchovného autora reflektuje jednotlivé obdobia, sviatky a slávnosti liturgického roka. Vychádza v edícii Malý duchovný život.Prečítajte si krátku recenziu knihy Deň s Bohom, ktorá vyšla v Katolíckych novinách v rubrike Tip na obohatenie.

Vypredané

3,00 €

Důvěrně s Ježíšem
Důvěrně s Ježíšem

Gaston Courtois

Kniha vyšla v novom vydaní: Důvěrně s Ježíšem (2017). Tato kniha se dostává k českému čtenáři v novém vydání. Poskytuje výbornou látku k rozjímání – jako by k nám zde v první osobě promlouval sám Ježíš. Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje nás, dává nám rady, napomíná nás...

Vypredané

6,11 €

Růst v modlitbě
Růst v modlitbě

Guido Stinissen

Putování ve stopách Terezie z Avily. Sv. Terezie z Avily se stala v církvi učitelkou vnitřní modlitby a její spisy jsou významnými průvodci na cestě za Bohem. Autor knihy, bosý karmelitán, využívá jejich důkladné znalosti a svých letitých zkušeností s vedením k modlitbě, aby prostým a nezjednodušujícím způsobem přiblížil jak podstatu vnitřní modlitby (přátelský styk s milujícím Bohem), tak i její nutné podmínky (láska k bližnímu, oproštěnost a pokora) a základní rozvoj (meditace, aktivní a pasivní usebrání a modlitba sjednocení).

Vypredané

5,04 €

Modlitba mlčení
Modlitba mlčení

Karin Johne

Malá škola meditace. Autorka popisuje svoji cestu k účinné modlitbě a zkušenosti, které na této cestě učinila. Snaží se popsat "šíři" a "hloubku" různých způsobů modlitby a v každém ze způsobů objevuje pro sebe i pro čtenáře velké zdroje komunikace s Bohem.Bohatství objevuje jak ve staletími ověřených způsobech chórové modlitby či rozjímání v duchu ignaciánské spirituality, tak i v nových přístupech, před nimiž bývá mnoho lidí zrazováno jako před neověřenými cestami a metodami.

Vypredané

4,27 €

Spolupútnici viery a radosti
Spolupútnici viery a radosti

Ivan Šulík

Duchovné cvičenia pre kňazov. V zbierke prednášok, ktoré odzneli na duchovných cvičeniach pre novokňazov, autor predstavuje kňaza dneška a ponúka rady, ako žiť pravdivo svoje povolanie uprostred súčasného sveta. Nevyhýba sa ani kritickým momentom v živote kňaza a poukazuje na viaceré úskalia. Kniha je určená prioritne kňazom, laikom však pomôže lepšie pochopiť duchovných sprievodcov, ktorí sú rovnako krehkými ľuďmi ako všetci ostatní.

Vypredané

4,66 €

Vidět v druhém Krista
Vidět v druhém Krista

Anselm Grün; Fidelis Ruppert

Láska k bližním podle svatého Benedikta. Co vlastně znamená milovat bližního? Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto otázku čerpají autoři z mnišské tradice, a zejména z Benediktovy řehole, kterou srozumitelně aplikují na běžný život člověka uprostřed světa. Kladou na čtenáře nároky, jejichž přijetí je užitečné pro jeho život. Ukazují, jak druhým naslouchat, jak k nim přistupovat, jak ve službě bližnímu i ve styku s obtížnými lidmi projevovat lásku. Vše stavějí na hlubokém pochopení skutečnosti, že v bližním mohu vidět toho, koho ke mně posílá Bůh – ano, samého Krista.

Vypredané

3,30 €

Mariánské svátky
Mariánské svátky

Anselm Grün; Petra Reitzová

Ukazatele cesty k životu. Zamyšlení nad jednotlivými mariánskými svátky církevního roku, v nichž je Panna Maria podána způsobem přístupným i pro nekatolické křesťany. Kniha je společným dílem známého benediktinského mnicha Anselma Grüna a evangelické farářky Petry Reitzové.

Vypredané

4,85 €

Velepíseň na lásku
Velepíseň na lásku

Anselm Grün

Každý člověk touží milovat a být milován. Prapůvodní touha člověka byla vyjádřena v bezpočtu básní, písní, románů, obrazů a soch. Veškeré umění se nakonec točí právě okolo tématu lásky. V hudbě ji slyšíme, v obrazech pozorujeme, a přece zůstává nadále tajemstvím, které lidé nikdy neproniknou až do konce.Za dar lásky jsme vděčni. Zůstane-li touha po lásce nenaplněna, přepadá nás smutek. Láska dokáže očarovat, ale také zasazovat rány. Každý ví, co znamená láska. Zároveň ale máme potíže s tím, jak skutečně milovat. To totiž vyžaduje zvláštní umění, jemuž se musíme učit. Všechny kultury nám ukázaly cesty, jak se to může podařit. Moudrost národů se také vždycky oblékala do slov. (z autorova úvodu)

Vypredané

5,43 €

Růženec světla
Růženec světla

Guy Gilbert

Meditace inspirované Biblí i všedním životem. Volné pokračování úspěšného titulu Setkání s Marií.Na stránkach knihy sa stretneme:s Ježišom mlčiacim 30 rokovs Ježišom - fantastickým poslucháčoms Ježišovým pohľadoms Ježišovým myslením ekológa...

Vypredané

5,37 €

Moc nad bezmocí
Moc nad bezmocí

Anselm Grün

Rozvíjet vědomí vlastní hodnoty. Nejistota, strach před druhými a pocit bezmoci vůči světu jsou nejrozšířenější problémy lidí konce dvacátého století. Tato kniha se pokouší ukázat nám jak prodobné pocity překonávat.

Vypredané

4,81 €

Dvojí tvář lenosti
Dvojí tvář lenosti

Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem knihy není pouze lenost, jak ji chápeme v klasickém významu slova, ale v jejím širším významu, jež mnišská tradice označila pojmem acedie. Je to vnitřní rozklad, jenž se u jednoho projevuje nedbalostí a nečinností, u druhého pak naopak horečným aktivismem, tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Kniha je proto určena ku pomoci nejen těm, kdo dělají málo, ale i pro ty, kdo dělají příliš mnoho, ale puzeni jsou vším možným, jen ne Duchem Božím. Kniha je psána s laskavostí chápající pisatelky, která mnoho z popisovaného musela sama překonat, a s hloubkou vnitřního prožitku člověka, jenž své hledání a východiska nachází v Bohu a jeho slovu - v Písmu.

Vypredané

5,43 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Oľga, pred 1 dňom

Absolútna spokojnosť, rýchle dodanie objednaného tovaru

userAvatar

Katarína, pred 1 dňom

V poslednom nákupe som objednala knižku tak pre seba, ako aj darček blízkej osobe.

userAvatar

Miron, pred 1 dňom

ˇŽiadna nevýhoda. Robíte to veľmi dobre.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk