Edícia: Novény • Zachej.sk

Novény

(4 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novéna k svätému Jozefovi
Novéna k svätému Jozefovi

Josef Hrdlička

Novéna k svätému Jozefovi prichádza s ponukou modlitby pre rodiny. Predovšetkým ako zvláštna prosba za otcov rodín či pri riešení pracovných problémov, ale je vhodná aj ako príhovorná modlitba za ťažko chorých a umierajúcich.Mons. Josef Hrdlička (*1942) je od roku 1990 pomocným biskupom v Olomouci. Je známy ako vynikajúci kazateľ, ale tiež básnik a prekladateľ duchovnej poézie.

Skladom

1,84 €

Štyri novény k Panne Márii Karmelskej
Štyri novény k Panne Márii Karmelskej

Gorazd Cetkovský (ed.)

Škapuliar Panny Márie na pozadí textov Svätého písma. Nové vydanie brožúrky Štyri novény k Panne Márii Karmelskej ponúka štyri deväťdňové pobožnosti, ktorých podstatou je rozjímanie nad Svätým písmom. Na každý deň prináša biblický citát, krátke rozjímanie a modlitbu k Panne Márii. Texty spájajú výpoveď biblického textu s tematikou škapuliara a majú byť pomôckou na ďalšiu osobnú modlitbu. Aktuálne vydanie je doplnené Litániami k Panne Márii Škapuliarskej.

Skladom

0,49 €

Posledné kusy
Novéna s Jánom Evanjelistom Urbanom OFM
Novéna s Jánom Evanjelistom Urbanom OFM

Ján Evanjelista Urban (1901 – 1991) bol český františkán, učiteľ duchovného života, kňaz hlbokej skúsenosti s Bohom, človek modlitby a kontemplácie, ktorý založil rehoľu Sestier Apoštolátu sv. Františka. Práve tieto sestry zostavili z myšlienok svojho zakladateľa novénu, ktorá je vhodná na súkromnú pobožnosť. Ján Evanjelista Urban pochádzal z Prahy. Ako kňaz a františkán pôsobil medzi mladou katolíckou inteligenciou a v Prahe založil študijný ústav na vysokoškolskej úrovni – Studium catholicum. Ako duchovný radca viedol členov Katolíckej akcie, Českej ligy akademickej a katolíckych lekárov Spoločnosti sv. Lukáša. Pre mnohých kňazov sa stal vzorom, spovedníkom a oporou. Organizoval pre nich študijné konferencie, prednášky a duchovné cvičenia. Po nastolení totalitného režimu bol v roku 1950 zatknutý a odsúdený na štrnásť rokov ťažkého väzenia. Na slobodu bol prepustený 12. septembra 1963. Zomrel 7. januára 1991 a 8. januára 2000 sa začal diecézny proces jeho blahorečenia.

Skladom

0,49 €

Posledné kusy
Novéna k svatému Josefovi
Novéna k svatému Josefovi

Josef Hrdlička

Od počátku církve se věřící s velkou důvěrou obracejí k svatému Josefovi jako k tomu, kdo žil s Ježíšem a Marií ve skryté, láskyplné jednotě a blízkosti, chránil je a sloužil jim. Také my se k němu obracíme ve svých potřebách a modlitbách a doufáme v jeho přímluvu.

Skladom

1,94 €

Novéna k svatým manželům Martinovým
Novéna k svatým manželům Martinovým

Milada Jiřina Burgerová

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Novéna k svätým manželom Martinovcom (2016).Tato novéna má pomoci všem manželským párům (nebo i všem ostatním, kteří žijí jakýkoliv způsob společenství) nejen předkládat svatým manželům Martinovým všechny těžkosti a obtíže svého rodinného života, ale chce je i povzbudit, aby přijali a žili vzájemný vztah jako společnou cestu ke svatosti.Vždyť Ludvík a Zélie, jak zdůraznil kardinál Saraiva při blahořečení Martinových, pochopili, že se „mohou stát svatými nikoliv navzdory manželství, ale právě v něm a skrze ně“.

Vypredané

1,94 €

Novéna ke svaté Terezii od Ježíše
Novéna ke svaté Terezii od Ježíše

Milada Jiřina Burgerová

Amiga de Dios (Přítelkyně Boží) – pod tímto jménem je sv. Terezie z Avily známá po celém Španělsku i křesťanském světě. Vztah přátelství – k Bohu i k lidem – byl pro Terezii natolik podstatný a určující, že se stal její charakteristikou.Cílem novény je přiblížit podstatné rysy tohoto tereziánského přátelství. Proto je určena všem těm, kteří touží, aby je Terezie „zasvětila“ do tohoto výlučného vztahu, aby se po jejím vzoru stali i oni přátelé Boží.

Vypredané

2,04 €

Novéna se svatou Alžbětou od Trojice
Novéna se svatou Alžbětou od Trojice

Milada Jiřina Burgerová

Novéna vychází u příležitosti svatořečení Alžběty od Trojice (1880 – 1906), francouzské karmelitky. Podobně jako svatá Terezie z Lisieux žila v přísné klauzuře a dožila se pouhých šestadvaceti let, ale její radostná spiritualita s důrazem na život v Boží přítomnosti inspiruje čím dál víc křesťanů po celém světě, daleko za hranicemi rodiny Karmelu.

Vypredané

2,13 €

Novéna se svatou Terezií z Lisieux
Novéna se svatou Terezií z Lisieux

Pavel Pola

Deväť dní na "malej ceste" s učiteľkou cirkvi a patrónkou misií. O tejto svätici povedal sv. pápež Pius XI., že bola "hviezdou jeho pontifikátu". Titul je v češtine. Deviatnik vyšiel aj v slovenskom jazyku: Novéna s Teréziou z Lisieux (2017).

Vypredané

1,94 €

Novéna k svätej Terézii od Ježiša
Novéna k svätej Terézii od Ježiša

Milada Jiřina Burgerová

„Amiga de Dios“ (Priateľka Božia) – pod týmto menom je svätá Terézia z Avily známa v celom kresťanskom svete. Vzťah priateľstva – k Bohu i k ľuďom – bol pre ňu určujúci, a novéna, ktorá vyšla pri príležitosti 500. výročia jej narodenia, nám približuje jeho podstatné črty. Určená je všetkým, ktorí túžia, aby ich Terézia „zasvätila“ do tohto výlučného vzťahu, aby sa – podľa jej vzoru – stali aj oni priateľmi Boha.

Vypredané

1,84 €

Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Vojtěch Kodet

Zásvětná modlitba. Novéna k Neposkvrněnému srdci Panny Marie vznikla jako pomůcka k oslavám stoletého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Součástí je krátký historický úvod k výročí a teologické vysvětlení mariánské úcty i smyslu zásvětných modliteb, které nám pomáhají žít důkladněji své křestní sliby.

Vypredané

2,52 €

Novéna za evanjelizáciu národa
Novéna za evanjelizáciu národa

Vojtěch Kodet

na príhovor svätých Cyrila a Metoda. Deväťdňová pobožnosť obľúbeného duchovného autora Vojtěcha Kodeta ponúka krátke zamyslenia inšpirované Proglasom, Konštantínovým predslovom k prekladu evanjelií. Novénou na príhovor slovanských vierozvestov si môžeme vyprosovať milosť osobného obrátenia a zároveň sa modliť za náš národ.

Vypredané

0,97 €

Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství
Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství

Vojtěch Kodet

Novéna vychází k Roku milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem, který začal 8. prosince 2016.

Vypredané

2,13 €

Novéna ku Karlovi Foucauldovi (bratovi Karlovi)
Novéna ku Karlovi Foucauldovi (bratovi Karlovi)

Soubor krátkých meditací a modliteb se inspiruje odkazem tohoto "proroka 20. století".

Vypredané

0,49 €

Novéna k bl. Marii Tereze Scrilli za Boží milost při výchově
Novéna k bl. Marii Tereze Scrilli za Boží milost při výchově

Gorazd Cetkovský

Soubor krátkých meditací a modliteb.

Vypredané

1,65 €

Dvě novény ke svatému Antonínovi
Dvě novény ke svatému Antonínovi

Krátké modlitební inspirace v devítidenním cyklu věnovaném svatému Antonínovi.

Vypredané

1,94 €

Novéna ke svaté Terezii z Lisieux
Novéna ke svaté Terezii z Lisieux

Zdislava Cvrková (ed.)

Deväť dní na "malej ceste" s učiteľkou cirkvi a patrónkou misií. O tejto svätici povedal sv. pápež Pius XI., že bola "hviezdou jeho pontifikátu".

Vypredané

1,65 €

Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB
Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB

Josef Laštovica; Remigie Češíková

z Kongregace Milosrdných sester sv. Karola Boromejského (SCB). 9 - dňová pobožnosť k Božej služobnici.Marie Vojtěcha Hasmandová (25. března 1914 Huštěnovice – 21. ledna 1988 Znojmo - Hradiště) byla česká katolická řeholnice, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (1970-1988).

Vypredané

1,26 €

Novéna k Panně Marii
Novéna k Panně Marii

Vojtěch Kodet

Novéna k Panně Marii může posloužit jako pomůcka k osobní i společné modlitbě před mariánskými svátky, ale také před životními rozhodnutími nebo jako přímluvná modlitba v situaci něčí nouze. Základ novény tvoří text Písma svatého, předložený k modlitebnímu čtení a následnému rozjímání. Závěrečné prosby se převážně inspirují prosbami z liturgie hodin.

Vypredané

2,13 €

Novena With Servant of God Mother Vojtěcha Hasmandová
Novena With Servant of God Mother Vojtěcha Hasmandová

Josef Laštovica; Remigie Češíková

Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB (anglicky). 9 - dňová pobožnosť k Božej služobnici v anglickom jazyku Marie Vojtěcha Hasmandová (1914 Huštěnovice – 1988 Znojmo - Hradiště) bola česká katolícka rehoľníčka, generálna predstavená Kongregacie Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského (1970-1988).Novénu nájdete v ponuke aj v českom jazyku: Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB

Vypredané

1,26 €

Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM
Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM

Z textů P. Jana Evangelisty Urbana, OFM, sestavily Sestry Apoštolátu sv. Františka.

Vypredané

1,65 €

Čtyři novény k Panně Marii Karmelské
Čtyři novény k Panně Marii Karmelské

Škapulíř Panny Marie na pozadí textu Písma svatého.

Vypredané

1,65 €

Svatodušní novéna
Svatodušní novéna

Vojtěch Kodet

Vypredané

1,84 €

Novéna ke svatému Janu Marii Vianneyi
Novéna ke svatému Janu Marii Vianneyi

Pavel Sršeň

Soubor krátkých inspirací k modlitbě a meditaci, které jsou inspirovány velkou postavou křesťanské spirituality.

Vypredané

1,17 €

Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB (francouzsky)
Novéna se služebnicí Boží Matkou Vojtěchou Hasmandovou SCB (francouzsky)

Josef Laštovica; Remigie Češíková

Novéna ve francouzštině.

Vypredané

1,26 €

Vypredané

1,26 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Ste jednoducho úžasní v rýchlosti! Včera medzi 10-11.00h som urobila u vás objednávku a hneď aj zaplatila okolo 11.00h.. A nechápem, ale dnes ráno o 7.12h mi už pošta dala vedieť, že mam zásielku uloženú na nasej pošte. Jednoducho žasnem :-) Keby sme takto poctivo a rýchlo pracovali všetci na Slovensku, tak by nám tu bola radosť žiť! Chcem si z vás vziať príklad a vybavovať veci tak rýchlo ako to dokážete len vy. S pozdravom a prianím požehnania do vašej práce.

Zuzana

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie