Oznam: 29. júla až 2. augusta 2024 máme INVENTÚRU. E-knihy a audioknihy posielame bez obmedzenia, ostatné budeme postupne odosielať od pondelka 5. augusta 2024.

Viera do vrecka

Viera do vrecka

(56 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Pestrosť života vo farnosti 124/2021
Pestrosť života vo farnosti 124/2021

Jozef Vadkerti

Farnosť je ako záhrada, v ktorej môžeme s nádejou rásť, dozrievať vo viere a prinášať dobrú úrodu.. Jozef Vadkerti je katolícky kňaz, ktorý absolvoval štúdium na Lateránskej univerzite v Ríme v odbore sociálna náuka Cirkvi. Vo svojej publikácii Pestrosť života vo farnosti sa zameriava na dôležitosť farnosti v živote Cirkvi. Predstavuje jej organizačnú štruktúru a pri opise vychádza z vlastných skúseností, ale aj zo skúseností iných kňazov.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Digitálny kontinent a jeho výzvy 113/2020
Digitálny kontinent a jeho výzvy 113/2020

Alžbeta Mohyláková

Na prelome milénia sa internet stal hlavným zdrojom informácii a zábavy pre viac ako jednu miliardu ľudí. Ľudia narodení po roku 1990 si už vraj ani nevedia predstaviť život bez online možnosti. Každá doba prináša čosi nové i akési zlomové momenty. Niekedy to bol vynález kolesa, neskôr penicilínu. Dnes by sme toto mohli povedať aj o vynáleze internetu. Máme tu plno nových podnetov, sociálnych sieti a jednoduchý prístup k informáciám. No ako s tým naložiť?Alžbeta Mohyláková v brožúre Digitálny kontinent a jeho výzvy nám tento svet priblíži a poukáže na jeho nástrahy, ale aj to aké výzvy čakajú v tomto svete kresťana. No a nevyhne sa ani téme výchove detí v tomto digitálnom čase.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Európa aj v tvojich rukách - 84/2017
Európa aj v tvojich rukách - 84/2017

Branislav Škripek

Európska únia sa ocitla na križovatke. Akú úlohu v nej máme my, kresťania na Slovensku?

Skladom

1,46 €

Nádej je v rodine
Nádej je v rodine

Monika Jucková

"Rodina je tým prvým miesto, kde sa učíme milovať." pápež FrantišekRodina ako základná jednotka spoločnosti je nielen tým najdrahším, ale aj najkrehkejším darom. Jej krehkosť sa značne prejavuje v súčasnosti, keď sa rodiny rozpadajú a Boží obraz sa takto rúca. Toto riziko si veľmi dobre uvedomuje aj terajší pápež František, ktorý rodine a láske v nej venuje osobitnú pozornosť v encyklike Amoris Letitia.V tejto publikácii z edície Viera do vrecka sa Monika Jucková osobitne venuje aktuálnym posolstvám pápeža Františka určeným pre každú rodinu, ktorá chce dať Ježiša do svojho stredu. Knižočka Nádej v rodine prináša nádej do rodinných vzťahov, kde je potrebné vniesť porozumenie, lásku a spoločenstvo vtedy, keď prichádzajú problémy a vytráca sa radosť.

Skladom

4,37 €

Kresťan a voľby - 14/2012
Kresťan a voľby - 14/2012

Jozef Vadkerti

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2012.Rozhodnutie koho voliť v parlamentných voľbách, je čoraz ťažšie. Prečo sa politické strany nehlásia k tradičným hodnotám?Ako sa má v tejto situácii zachovať kresťan?Má Cirkev odpovede aj na tieto otázky?

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Ovocie misií 103/2019
Ovocie misií 103/2019

Štefan Kormančík

Misie sa nám zvyčajne zvyknú spájať s pojmami ako zbierka, milodary, pomoc. No čo sú to skutočné misie si môžete prečítať v tejto útlej brožúrke Ovocie misií a lepšie spoznáte problematiku dnešných misií. Čo je pravda a čo nie? Ako misie podporiť alebo aké projekty prinášajú skutočnú pomoc?Čo má byť hlavnou náplňou misií?...a ešte oveľa viac vám prezradí Štefan Kormančík - salezián, ktorý ako misionár pôsobil a je predsedom rozvojovej organizácie SAVIO o. z.

Skladom

1,46 €

Keď Boh hľadá človeka
Keď Boh hľadá človeka

Martin Kačmáry

Môj nárek si obrátil na tanec.... V dnešnej dobe nie je núdza o knihy s rýchlym a jednoduchým návodom na dosiahnutie úspechu v čomkoľvek. Preto nie je jednoduché písať o modlitbe a o duchovnom živote, ktoré sa vymykajú štandardu, že všetko sa dá vyriešiť cez nejaký návod či schému v zopár jednoduchých krokoch. Martin Kačmáry, salezián-kňaz a autor publikácie Keď Boh hľadá človeka, sa preto snaží vyhnúť jednoduchým návodom alebo rutinným skratkám, ako uspopkojiť Boha a seba. Jeho ambíciou je inšpirovať a priviesť nás viac k osobe Boha Otca - viac do vzťah us ním, a napokon viac do vzťahu a úcty k človeku a stvorenstvu okolo nás.V prvej časti brožúrky autor opisuje niektoré črty našej doby a popritom čerpá inšpirácie z histórie dejín Cirkvi, z jej Tradície a od rôznych svätcov a teológov. V druhej časti necháva priestor štýlu, akým Duch Svätý viedol dona Bosca. A nakoniec necháva priestor samotnému Ježišovi, aby na základe výkladu svojich podobenstiev predstavil obraz Boha a duchovnú cestu. Prijmeme jeho pozvanie žiť život v plnosti?

Skladom

4,37 €

Kráčame s priateľmi
Kráčame s priateľmi

Peter Kvašňovský

Don Bosco je známy tuínsky svatec, a to nielen medzi saleziánmi. Dodnes inšpiruje mnohých mladých ľudí. Všetci totiž potrebujeme mať pri sebe blízkeho človeka, ktorý po ceste života kráča s nami, či už je priamo prítomný pri nás alebo nie. Aj Don Bosco potreboval takýchto ľudí. Nepochybne medzi nich patrila jeho mama Margita, priatelia, blízki príbuzní. A keď sa zdalo, že don Bosco nevedel, ako ďalej, vstúpil do jeho života Boží posol. Jedným z nich bol Dominik Savio a ďalším, menej známym, don Cafasso. Viac sa o ňom dočítame v brožúrke Kráčame s priateľmi, ktorej autorom je Peter Kvašňovský.

Skladom

4,37 €

Pápež opäť bližšie k nám
Pápež opäť bližšie k nám

Marián Gavenda

„Všetko, čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou.“ - pápež FrantišekV septembri 2021 navštívil Slovenskú republiku Svätý Otec. Jeho návšteva bola námetom publikácie Pápež opäť bližšie k nám, ktorej autorom je Marián Gavenda, katolícky kňaz a publicista. Knižka sa zameriava na dva tematické okruhy. Prvý ponúka niekoľko "kamienkov" do mozaiky Františkovej osobnosti, jeho života a myslenia. Druhý rozoberá metódy, ktorými býva pápež prezentovaný širokej verejnosti.Okrem toho sa autor snaží zodpovedať otázky ako napríklad:Kto v skutočnosti je pápež František?Aké životné skúsenosti formovali jeho duchovnú a ľudskú fyziognómiu?Prečo napriek všeobecným sympatiám naráža na neprijatie?Čo nám chcel svojou prítomnosťou povedať?

Skladom

4,37 €

Ľudia, ktorých sme si nevšimli
Ľudia, ktorých sme si nevšimli

Marián Peciar

Kniha Ľudia, ktorý sme si nevšimli od saleziána Mariána Peciara prináša prehľad myšlienok a postojov pápeža Františka počas jeho doterajšieho pontifikátu.Je známe, že pápežove slova k chudobný burcujú svet. Pápež neostáva iba pri slovách, ale jeho gestá vysielajú jasný signál spoločnosti a Cirkvi. Jeho život, ešte pre nástupom na Petrov stolec, bol prepojený s chudobou, ktorú silno vnímal v rodnej Argentíne.Vidieť v každom človekovi, aj v chudobnom, Ježiša, je výzvou pre každého jedného z nás.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Cirkev na ceste k pokore
Cirkev na ceste k pokore

Michal Zamkovský

„Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery. Prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!“ - pápež FrantišekCirkev sa stále nachádza na ceste. Aby jej členovia boli stále viac autentickí v slovách aj činoch, je potrebné ju trvalo reformovať a prehlbovať. Do procesu obnovy Cirkvi nás všetkých pozýva pápež František, a to svojimi spismi, príhovormi, gestami a azda najviac pastoračnými návštevami. Aj jeho návšteva Slovenska v septembri 2021 sa niesla v tomto duchu.Publikácia Cirkev na ceste k pokore, ktorej autorom je Michal Zamkovský, prináša niekoľko postrehov rehoľníkov misionárov ohľadom dialógu v Cirkvi. Obsahuje aj svedectvá ľudí z laického misijného spoločenstva Rieka Života.

Skladom

4,37 €

Nad hlavou
Nad hlavou

Peter Bučány

Načo nám je vesmír?. Zem vo vesmíre sa javí ako voľne pohodené zrnko piesku. Vďaka Slnku a jeho vzdialenosti od nás sa život na Zemi rozvíja ako v raji. Pohľad človeka nachádzajúceho sa na nejakom konkrétnom mieste na zemeguli môže byť dvojaký: vesmír sa mu pre jeho život môže javiť ako absolútne zbytočný alebo naopak - môže sa zdať nesmierne dôležitý. Peter Bučány, autor publikácie Nad hlavou, ponúka svoju odpoveď na otázku: Načo nám je vesmír?, pretože chce každému z nás otvoriť taký rozmer života, ktorý nás privedie k úžasu, obdivu, pokore, vďačnosti a možno i k šťastiu. Keď sa totiž pozeráme do vesmíru, prehodnocujeme seba, robíme reflexiu svojho poznania, ale aj spôsobu života na Zemi. A čím viac poznávame, tým viac môžeme milovať...

Skladom

4,37 €

Niet cesty späť
Niet cesty späť

Peter Bučány

Je Cirkev v kríze?. Médiá a sociálne siete nás denno-denne zasypávajú rôznymi správami - zväčša negatívnymi, o ktorých veľa ráz nevieme, čo si myslieť. Nepokoje, korupcia, škandály v Cirkvi, neporiadok v spoločnosti, chaos v politike, rôzne tragédie... - to všetko vytvára dojem bezvýchodiskových situácií a budí v nás strach s otázkou: Kam to všetko vo svete i v Cirkvi speje? Peter Bučány vo svojej publikácii Niet cesty späť ponúka podnety na uvažovanie o spoločenstve Cirkvi, do ktorej sme boli začlenení krstom. Nehľadá síce riešenie všetkých problémov ani neprináša jediný správny pohľad. Chce však upriamiť našu pozornosť na dobré a zaujímavé myšlienky a v konečnom dôsledku nás povzbudiť.

Skladom

4,37 €

Radostne a s nádejou
Radostne a s nádejou

Pavol Grach

Nebojme sa stratiť medzi ľuďmi. Robiť jednoduché veci s jednoduchými prostriedkami.. Celá saleziánska rodina sa duchovne pripravuje na veľké jubileum - v roku 2024 si Saleziáni dona Bosca pripomenú 100 rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku. Pri tejto príležitosti vychádza publikácia Radostne a s nádejou, v ktorej chce Pavol Grach ponúknuť širokej saleziánskej rodine, ale i všetkým veriacim na Slovensku niekoľko biblických a saleziánskych pohľadov na život Cirkvi. Don Bosco predsa nebol len svätcom pre mladíkov, ktorých zbieral na ulici; bol svätcom, ktorý miloval Cirkev.Publikácia má tri časti:Neľakajte sa a bdejte - v centre pozornosti je tu Ježišova eschatologická reč týkajúca sa posledných vecí človeka a sveta (koniec čias);Jednota ducha vo zväzku pokoja - v tejto časti Pavol Grach okrem iného pripomína niekoľko epizód zo života dona Bosca;Láska k Cirkvi a pápežovi - autor tu upriamuje pozornosť na budúcnosť Cirkvi a v súvislosti s tým hovorí o synodalite.

Skladom

4,37 €

Rok viery (Kompas pre orientáciu) - 22/2012
Rok viery (Kompas pre orientáciu) - 22/2012

Pavol Grach

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2012.Rok viery je úzko spätý s 50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.Prinášame zaujímavosti zo zákulisia, ale tiež najdôležitejšie zmeny, ktoré táto udalosť priniesla.Prečo sa doteraz nenaplnilo posolstvo Koncilu?

Skladom

1,46 €

V harmónii povolaní
V harmónii povolaní

Pavol Grach

„Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni pršli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov.“ (Mk 3,13-15)Povolanie nie je jedno rozhodnutie, ktorým sa všetko končí. Prečítaním predkladanej brožúrky Pavla Gracha s názvom V harmónii povolaní sa dozvieme niečo viac o donovi Boscovi a jednotlivých povolaniach v Cirkvi.

Skladom

4,37 €

Trpíme za hriechy svojich predkov? - 9/2011
Trpíme za hriechy svojich predkov? - 9/2011

Imrich Degro

Uzdravovanie rodových koreňov ako uzdravovanie od dedičných zaťažení.V čom spočíva táto prax?Škodia nám duše zosnulých?Ako rozviazať negatívne puto s predkami?

Vypredané

1,46 €

Tresty vo výchove - 15/2012
Tresty vo výchove - 15/2012

Dominika Hajkovská; Juraj Hajkovský

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2012.Biť či nebiť?Kedy trestať a kedy odmeňovať? Dilema mnohých rodičov.Ako si uľahčiť výchovu?Prečo pozvať dieťa k spolupráci?Ponúkame vám niekoľko praktických podnetov, ako objaviť tajomstvo správnej výchovy.

Vypredané

1,46 €

Mágia, horoskopy, veštenie, povery... Čo na to Boh? - 21/2012
Mágia, horoskopy, veštenie, povery... Čo na to Boh? - 21/2012

Ján Viglaš

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2012. Chcete poznať svoju budúcnosť?Hľadáte spoľahlivého liečiteľa?Chcete vyložiť svoje sny?Čítate horoskopy?Užívate homeopatiká?Mágia a alternatívna medicína intenzívne prenikajú do nášho života.Aký postoj k nim zachovať?

Vypredané

1,46 €

Sexualita nie je o zákazoch - 32/2013
Sexualita nie je o zákazoch - 32/2013

Inocent - Mária Szaniszló; Daniel Demočko

Kresťanom sa často vyčíta, že sa zamerali len na rozmnožovaciu funkciu sexuálnych úkonov. Vzťah muža a žena ale prirodzene vytvára erotické napätie. Vedeli ste, že podstata čistoty nie je v odriekaní a zdržanlivosti?

Vypredané

1,46 €

Materstvo - cesta k svätosti - 5/2011
Materstvo - cesta k svätosti - 5/2011

Marián Husár

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2011. Monikin syn zišiel z cesty. Neprestala sa zaňho modliť.Margita viedla deti k rozumu, nábožnosti a láskavosti. Vychovala veľkého svätca.Gianna zomrela, aby jej dieťa mohlo žiť.Tri skutočné príbehy plné lásky, radosti, nádeje, ale aj sĺz a bolesti.

Vypredané

1,46 €

Ako spoznám Božiu vôľu? - 73/2017
Ako spoznám Božiu vôľu? - 73/2017

Dagmar Kráľová

Hľadanie Božej vôle nás niekedy poriadne potrápi. Nájdeme kľúč k správnym rozhodnutiam?Ako spoznať Božiu vôľu?Odporúčame Vám titul: Božia vôľa - bludisko, alebo cesta (2017).

Vypredané

1,46 €

Čo nás čaká po smrti? - 35/2013
Čo nás čaká po smrti? - 35/2013

Igor Giboda

Smrť si nevyberá, kedy príde. Máme sa jej báť?Čo nás čaká na druhej strane?Čo sa udeje pri poslednom súde?Aj na tieto otázky nájdeme odpoveď, aby nás smrť nezastihla nepripravených.

Vypredané

1,46 €

Príbeh vzťahu otec a syn - 51/2015
Príbeh vzťahu otec a syn - 51/2015

Ján Balažia

Prečo vzťahy medzi otcom a synom nefungujú?Ako zvládnuť úlohu otca, aby sa zo syna mohol stať zrelý, zodpovedný, dospelý muž?Nazrime spolu do tajomstiev mužskej spirituality a hľadajme pravdivé odpovede.

Vypredané

1,46 €

Vzťahy, ktoré nás zväzujú a ničia 119/2020
Vzťahy, ktoré nás zväzujú a ničia 119/2020

Dominika Hajkovská

Čím je nám človek bližší, tým hlbšie nás dokáže aj zraniť. Čo robiť, keď pre to trpíme vo vlastnej rodine?. Dominika Hajkovská, autorka publikácie Vzťahy, ktoré nás zväzujú a ničia, vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. Dlhodobo sa venuje aktivitám zameraným na rodinu, manželstvo, rodičovstvo, spoločenstvo rodín, prípravu snúbencov i na prácu s deťmi a mladými. V tejto brožúrke sa zamerala na tému vyčerpávajúcich vzťahov, a to najmä v rodine, pretože čím su nám ľudia bližší, tým viac nás dokážu zraniť.

Vypredané

1,75 €

Tajomstvá zo života Panny Márie - 34/2013
Tajomstvá zo života Panny Márie - 34/2013

Peter Mášik

Aký je príbeh Máriinho narodenia?Ako prežila detstvo a mladosť?Čo robila po Ježišovom zmŕtvychvstaní?Ako zomrela?O nepoznaných udalostiach z jej života sa dozviete v tejto knižke.

Vypredané

1,46 €

Umelé oplodnenie: Žiadny problém!? - 8/2011
Umelé oplodnenie: Žiadny problém!? - 8/2011

Ján Viglaš

Ak je Cirkev proti umelým potratom, prečo je aj proti umelému oplodneniu? V čom spočíva dôstojnosť ľudského plodenia? Aké možnosti majú neplodné páry?

Vypredané

1,46 €

Naučme sa odpúšťať - 30/2017
Naučme sa odpúšťať - 30/2017

Pavol Grach

Čo robiť, keď nám niekto v našom okolí jednoducho lezie na nervy?A ako sa zachovať, keď sa objaví klamstvo, zrada, nevera?Chceme odpustiť, ale… Prečítajte si odporúčania, ako zaceliť duchovné rany.

Vypredané

1,46 €

Kto je Duch Svätý? - 57/2005
Kto je Duch Svätý? - 57/2005

Ján Buc

Aké prekvapenia pripravuje Duch Svätý v našom živote?Poznáme ho vôbec?Čo o ňom vieme a ako s ním spolupracujeme?Duch Svätý je s nami stále a pozýva nás k prežívaniu života v plnosti.

Vypredané

1,50 €

Ako prijať utrpenie? - 40/2014
Ako prijať utrpenie? - 40/2014

Marián Husár

Vážna choroba, smrť blízkeho, duševné trápenie...Prečo sa to stálo práve mne?Pomôžeme Vám nájsť zmysel v utrpení a vnútorný pokoj.

Vypredané

1,50 €

Ako hovoriť s deťmi o sexualite? - 37/2014
Ako hovoriť s deťmi o sexualite? - 37/2014

Terézia Lenczová; Mária Schindlerová

Ako, kedy a čo povedať deťom o sexe? Kto by ich mal poučovať o sexe?Nebojme sa dieťa vtiahnuť do sveta sexuality.Ak to neurobíme my, môžu to urobiť iní, ktorí nemusia zdieľať rovnaké hodnoty.Odporúčame tiež publikáciu Jak mluvit s dětmi o sexu (2004).

Vypredané

1,46 €

Očistec, miesto nádeje a lásky - 64/2016
Očistec, miesto nádeje a lásky - 64/2016

Marián Gavenda

Je predsieňou neba, my si ho však oveľa viac spájame s peklom. Čo ovplyvňuje naše predstavy o očistci a čo o ňom hovorí náuka Cirkvi?

Vypredané

1,46 €

Odpustky. Historický prežitok? - 54/2015
Odpustky. Historický prežitok? - 54/2015

Dagmar Kráľová

Ako sa cirkev dopracovala k odpustkom?Prečo vznikli reči o ich kupovaní?A aké miesto majú v živote dnešného kresťana?Spoznajte, ako sa vďaka odpustkom môže prehĺbiť naša viera, nádej a láska.

Vypredané

1,50 €

Keď Boh pomáha s rodinným rozpočtom 104/2019
Keď Boh pomáha s rodinným rozpočtom 104/2019

Peter Halušťok; Radovan Ivanko

Peniaze nás potrápia, preveria charakter a neraz aj vzťahy či vieru. Dovolíme Bohu upratať v našich hodnotách i v peňaženke?

Vypredané

1,46 €

Výpravy v znamení kríža - 7/2011
Výpravy v znamení kríža - 7/2011

Jozef Haľko

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2011. Je križiacke hnutie čiernym miestom v dejinách Cirkvi?Prečo tiahli státisíce kresťanov oslobodiť Sväté mesto?Pozadie a súvislosti, o ktorých sa často nehovorí…

Vypredané

1,46 €

Pôst neznamená len nejesť mäso - 50/2015
Pôst neznamená len nejesť mäso - 50/2015

Marián Gavenda

Má ešte dnes zmysel postiť sa?A vieme, ako na to? Inšpirujme sa pri výbere osobného predsavzatia a nepremeškajme príležitosť, ktorú nám ponúka pôstny čas.

Vypredané

1,46 €

Anjeli v našich predstavách - 10/2011
Anjeli v našich predstavách - 10/2011

Oľga Gavendová

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2011. Veríme, že existujú anjelské bytosti?Vzbudzujú v nás strach alebo obdiv?Čo o anjeloch vieme a ako s nimi môžeme spolupracovať?Zaujímavé podnety pre duchovný život.

Vypredané

1,46 €

Žalmy opäť v móde - 62/2016
Žalmy opäť v móde - 62/2016

Dagmar Kráľová

150 schodíkov medzi životom a smrťou, 150 zrkadiel našich vzbúr a verností, 150 žalmov.Spoznajme ich krásu a silu: Žalmy sú opäť v móde.

Vypredané

1,46 €

Otec a dcéra. Ako vznikli naše problémy - 71/2016
Otec a dcéra. Ako vznikli naše problémy - 71/2016

Ján Balažia

Pozvánka do väčších hĺbok poznania, pretože pravé otcovstvo nie je jednoduchá záležitosť.Aj tento vzťah prináša zbytočné zranenia.Čo skutočne potrebuje dcéra od otca?

Vypredané

1,46 €

Čerpajme milosť zo sviatostí - 38/2014
Čerpajme milosť zo sviatostí - 38/2014

Marián Gavenda

Každý z nás túži byť spasený. Na ceste k spáse nám Cirkev ponúka sviatosti. Uvedomujeme si ich silu?Čo máme robiť, aby nám sviatosti prinášali hojné ovocie?Ponúkame Vám niekoľko námetov do každodenného života.

Vypredané

1,46 €

2 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Marta, pred 1 dňom

Veľmi rýchle dodanie, krásne balenie a nádherný škapuliar aj s retiazkiu

userAvatar

Libor, pred 2 dňami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 2 dňami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk