Bl. Carlo Acutis

Bl. Carlo Acutis

(16 produktov)

Blahoslavený Carlo Acutis, mladý taliansky laik, je známy svojou úctou k Eucharistii a počítačovými ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 1
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Prvá svätá spoveď je dôležitým míľnikom na ceste viery. Toto stretnutie s Ježišom a jeho odpúšťajúcou láskou však môže v deťoch vyvolávať obavy. Na pomoc im prichádza ich rovesník blahoslavený Carlo Acutis, ktorý v častom spovedaní a v Eucharistii videl zdroj sily, vďaka ktorej vrúcne miloval Boha i ľudí.Inšpirujme sa životom tohto výnimočného tínedžera a pomôžme našim deťom so spytovaním svedomia, ktoré zohľadňuje ich citlivosť a vek. Pozrime sa na situácie z ich každodenného života a porovnajme ich s rozhodnutiami a postojmi Carla Acutisa. To im pomôže ľahko rozpoznať svoje silné a slabé stránky. Spytovanie svedomia je príležitosťou na tvorivý a posväcujúci rast. Podajme pomocnú ruku našim deťom a naučme ich, ako si správne spytovať svedomie. Je to základ, z ktorého budú čerpať po celý svoj život.Táto plnofarebná knižočka určite zaujme deti vďaka atraktívnému grafickému spracovaniu a tak jej hodnotný obsah budú s potešením čítať. Prípravy na svätú spoveď s blahoslaveným Carlom Acutisom budú dobrým predpokladom úprimného vyznania sa z hriechov a prijatia sviatosti zmierenia.Kniha je odporúčaná pre vekovú kategóriu 9-13 rokov.Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

4,84 €

Top 78
Carlo Acutis
Carlo Acutis

Umberto De Vanna

15 rokov priateľstva s Bohom. Plnofarebná publikácia Umberta De Vanna s názvom Carlo Acutis je pútavým životopisom mladíka na zozname blahoslavených.Carlo Acutis bol mladý, veselý a slobodný chlapec pozorný na potreby iných. Narodil sa v Londýne, žil v Miláne a ako pätnásťročný zomrel na leukémiu. Na vlastnú žiadosť bol pochovaný v Assisi. Mladík Carlo nikdy nekráčal v tieni iných. Žil nezvyčajne hlbokým životom a bol jedinečný aj vo svojich najskrytejších túžbach. Intenzívne prežíval Kristovu prítomnosť. Ježiš preňho nebol len ideou, ale živou súčasťou jeho života. V srdci mal neutíchajúcu túžbu po Bohu a tou najväčšou bolo prísť do neba. Stal sa známym pre svoj projekt dokumentácie Eucharistických zázrakov, z ktorého vzišla kniha Eucharistické zázraky vo svete. Kniha je venovaná (najmä) mladým ako zdroj inšpirácie pre rast v duchovom živote.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

7,66 €

Eucharistické zázraky vo svete
Eucharistické zázraky vo svete

Carlo Acutis

Boží služobník Carlo Acutis mal obrovskú vieru a veľkú lásku k Eucharistii, ktorá sa stala hlavnou témou jeho života. Svoj mladý, hoci krátky život zasvätil dokumentovaniu a dielu Eurcharistické zázraky vo svete, na čo využil svoje výborné počítačové zručnosti. Tento veselý mladík sa narodil v roku 1991 v Londýne a zomrel v roku 2006 v Miláne vo veku 15 rokov na leukémiu. Je veľkým vzorom pre mládež, ako aj v dnešnej modernej dobe môže žiť intenzívny vzťah s Kristom a svoje vedomosti a nadanie môže použiť na vyššie ciele a dobro druhých.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom AcutisomŽivotopis autora vyšiel knižne ako Carlo Acutis (2020).

Skladom

11,64 €

Blahoslavený Carlo Acutis - Cesta svätosti
Blahoslavený Carlo Acutis - Cesta svätosti

Martin Majda

Blahoslavený Carlo Acutis, mladík, ktorý nadovšetko miloval Ježiša, povedal: "Eucharistia je moja diaľnica do neba." Stretnúť sa s Carlom a učiť sa nasledovať jeho príklad môžeme aj vďaka maličkej publikácii Blahoslavený Carlo Acutis - Cesta svätosti. Brožúrka do dlane obsahuje stručný životopis Carla a modlitbu k tomuto blahoslavenému. Rozoberá deväť skutočností, ktoré sa môžeme od neho naučiť. Texty je možné použiť aj ako novénu. Záver obsahuje zaujímavé prílohy, napríklad spytovanie svedomia podľa Desatora či odporúčania, ako čítať Sväté písmo.Publikáciu zostavil Martin Majda.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

0,97 €

Záložka: blahoslavený Carlo Acutis - litánie
Záložka: blahoslavený Carlo Acutis - litánie

Otvárací obrázok a zároveň záložka s litániami k blahoslavenému Carlovi Acutisovi.„Boh pre každého z nás napísal jedinečný a neopakovateľný príbeh, ale nechal nám slobodu napísať mu záver.“ (Carlo Acutis)Rozmer: 18,5 x 7 cm.

Skladom

0,24 €

Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom
Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom

Kateřina Lachmanová

Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom, ktorej autorkou je Kateřina Lachmanová, je deväťdňová pobožnosť založená na krátkych ale "výživných" výrokoch. Prosíme v nej blahoslaveného Carla Acutisa o príhovor u Boha. Každý deň novény pozostáva z úvodnej modlitby, krátkeho výroku a prosby o istú milosť. Nasleduje 5x Otče náš, 5x Zdravas´ Mária a na konci novény je záverečná modlitba.Novénu môžeme použiť ako malú duchovnú obnovu, ako prosbu o pomoc v ťažkostiach či ako modlitbu príhovoru za druhých.„Nie ja, ale Boh!“„To jediné, o čo treba v modlitbe prosiť, je túžba byť svätý.“„Eucharistia je autostráda do neba.“– blahoslavený Carlo AcutisOdporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

1,16 €

Záložka: Litánie k blahoslavenému Carlovi Acutisovi
Záložka: Litánie k blahoslavenému Carlovi Acutisovi

Otvárací obrázok a zároveň záložka s litániami k blahoslavenému Carlovi Acutisovi.„Eucharistia je moja diaľnica do neba.“ (Carlo Acutis)Rozmer: 18,5 x 7 cm.

Skladom

0,24 €

Kartička: blahoslavený Carlo Acutis
Kartička: blahoslavený Carlo Acutis

RCC 929 SK. Obojstranná plastová kartička (ako kreditná karta) s vyrazenou medailou zlatej farby a s modlitbou k blahoslavenámu Carlovi Acutisovi.Rozmer kartičky: 5,4 x 8,4 cm.

Skladom

0,49 €

Carlo: Na diaľnici do neba
Carlo: Na diaľnici do neba

Marianna Čaučíková

Príbeh blahoslaveného Carla Acutisa. Pri čítaní životopisov svätých musíme uznať, že boli veľmi výnimočnými ľuďmi. Nielenže robili veľké skutky plné lásky a milosrdenstva, ale niektorí pre svoju vieru v Ježiša Krista dokonca obetovali život. Cesta k svätosti však môže byť aj oveľa jednoduchšia. Taká bola aj cesta mladého chlapca Carla Acutisa, ktorý prejavoval obrovskú úctu k Eucharistii a dary a talenty, ktorými ho Boh obdaril, využíval na konanie dobrých vecí. Veľakrát to boli malé skutky lásky, avšak vykonané s veľkou vrúcnosťou a oddanosťou. S jeho životným príbehom nás stručne a výstižne oboznamuje plnofarebná publikácia Marianny Čaučíkovej s názvom Carlo: Na diaľnici do neba, určená deťom. Kniha je spracovaná na spôsob jednoduchého komiksu. Dominujú v nej celostranové ilustrácie, ktoré obsahujú minimum textu (2-3 vety). Knihu odporúčame deťom, ktoré už vedia samostne čítať.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

6,69 €

Novéna s bl. Carlem Acutisem
Novéna s bl. Carlem Acutisem

Kateřina Lachmanová

Následující novéna neboli devítidenní modlitba, při níž prosíme bl. Carla Acutise o přímluvu u Boha, je postavena na některých jeho krátkých, zato však „výživných“ výrocích. Může být použita jako mini duchovní obnova, ať už individuálně nebo ve společenství, ale také jako prosba o světlo a pomoc v nesnázích, případně jako přímluvná modlitba za druhé: za obrácení našich blízkých – sourozenců či kamarádů, rodičů, vlastních dětí nebo kmotřenců, za uzdravení vztahů v rodině, za těžce nemocné, za lidi v závislostech atp.

Skladom

1,75 €

Novinka
Carlo Acutis (komiks)
Carlo Acutis (komiks)

Camille W. de Prévaux

Skvelý komiks Carlo Acutis iste napomôže tomu, aby mnohí odhalili krásu a bohatstvo života v Kristovi - takého, aký žil i mladý Carlo. Veľa ľudí si myslí, že svätosť je vyhradená len niekoľkým jedincom, avšak Boh povoláva ku svätosti každého, nehľadiac na vek, spôsob života, či spoločenské postavenie. Život dospievajúceho Carla sa veľmi nelíšil od jeho rovesníkov: škola, kamaráti, videohry, informatika a sociálne siete, šport a dobrovoľníctvo. Bol veľmi nadaný na všetko, čo súviselo s informatikou. Svoj talent využil na vytváranie webových stránok, animovaných filmov a virtuálnych výstav. Veľa času a energie venoval výstave eucharistických zázrakov. Carlo nazýval Eucharistiu ,,diaľnicou do neba" a k svätému prijímaniu pristupoval takmer každý deň. Nepremárnil ani minútu na veci, z ktorých by Pán nemal radosť. Vravieval, že každý sa rodí ako originál, ale mnohí zomierajú ako ,,fotokópie". Nech nám tento náš blahoslavený kamarát pomáha, aby sme celý život zostali originálni a raz sme sa mohli i s ním radovať v nebi. Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Blahoslavený Carlo Acutis
Blahoslavený Carlo Acutis

Nicola Gori

Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova jako zjevení. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád jezdí na výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté přijímání dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí denně na mši. „Eucharistie je moje autostráda do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam chápe do velké hloubky. Evangelia zná skoro nazpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu bezdomovců. Přirozeně se stává i misionářem ve svém okolí, pro Boha získává řadu svých vrstevníků i dospělých, včetně několika přátel hinduistů. Když se ptali jeho maminky, jak vůbec objevil víru, jestliže rodina byla prakticky nevěřící, paní Antonie bez obalu přiznala: „Určitě ne zásluhou nás rodičů, to klidně zveřejněte… Mě osobně Carlo zachránil. Byla jsem ve víře negramotná.“Takových je nás možná víc… Kéž nás tento „Boží influencer“ při četbě provází svou přímluvou, abychom svůj život dokázali prožít tak krásně a naplno jako on.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

9,60 €

E-kniha
E-kniha: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom
E-kniha: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Prvá svätá spoveď je dôležitým míľnikom na ceste viery. Toto stretnutie s Ježišom a jeho odpúšťajúcou láskou však môže v deťoch vyvolávať obavy. Na pomoc im prichádza ich rovesník blahoslavený Carlo Acutis, ktorý v častom spovedaní a v Eucharistii videl zdroj sily, vďaka ktorej vrúcne miloval Boha i ľudí.Inšpirujme sa životom tohto výnimočného tínedžera a pomôžme našim deťom so spytovaním svedomia, ktoré zohľadňuje ich citlivosť a vek. Pozrime sa na situácie z ich každodenného života a porovnajme ich s rozhodnutiami a postojmi Carla Acutisa. To im pomôže ľahko rozpoznať svoje silné a slabé stránky.Spytovanie svedomia je príležitosťou na tvorivý a posväcujúci rast. Podajme pomocnú ruku našim deťom a naučme ich, ako si správne spytovať svedomie. Je to základ, z ktorého budú čerpať po celý svoj život.Táto plnofarebná knižočka určite zaujme deti vďaka atraktívnému grafickému spracovaniu a tak jej hodnotný obsah budú s potešením čítať. Prípravy na svätú spoveď s blahoslaveným Carlom Acutisom budú dobrým predpokladom úprimného vyznania sa z hriechov a prijatia sviatosti zmierenia.Kniha je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-15%

4,68 €

Magnetka: Carlo Acutis
Magnetka: Carlo Acutis

Z002. Magnetka s farebným obrázkom blahoslaveného Carla Acutisa. Magnetka má rozmer 8 x 5,4 cm.

Skladom

1,16 €

Posledné kusy
Obraz na plátne: Carlo Acutis (40x30)
Obraz na plátne: Carlo Acutis (40x30)

ZOP-A3. Obraz na plátne s rozmerom 40 x 30 cm. Je na ňom znázornený blahoslavený Carlo Acutis. Ide o reprodukciu obrazu. Odporúčame ako darček pre mladých a birmovancov.

Skladom

24,15 €

Posledné kusy
Obraz na plátne: Carlo Acutis (30x20)
Obraz na plátne: Carlo Acutis (30x20)

ZOP-A4. Obraz na plátne s rozmerom 30 x 20 cm. Je na ňom znázornený blahoslavený Carlo Acutis. Ide o reprodukciu obrazu. Odporúčame ako darček pre mladých a birmovancov.

Skladom

14,45 €

DVD: Carlo Acutis a jeho diaľnica do neba
DVD: Carlo Acutis a jeho diaľnica do neba

Amatérsky spracovaný životopis blahoslaveného Carla Acutisa v podaní detí, farníkov a pána farára z obce Dubová pri Modre.Čas: 90 min.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Vypredané

2,91 €

Carlo Acutis (komiks v českom jazyku)
Carlo Acutis (komiks v českom jazyku)

Camille W. de Prévaux

Nedávno blahoslavený „Boží ajťák“, jak se mu taky přezdívá, si během pár let získal srdce lidí po celém světě. Skvělý komiks francouzských autorů nám přibližuje jeho příběh.

Vypredané

13,48 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Karol, pred 22 hodinami

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred 6 dňami

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred týždňom

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk