Knihy o stredoveku

Knihy o stredoveku

(12 produktov)

Obdobie stredoveku nie je len obdobím turnajov, hradov, rytierov a vojen - je to obdobie, kedy Cirke...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Svätý Anton Paduánsky
Svätý Anton Paduánsky

Wilhelm Hünermann

Svätý Anton je jedným z najobľúbenejších kresťanských svätcov. Uctievajú si ho nielen katolíci, ale aj moslimské či hinduistické komunity. Bazilika v talianskom meste Padova, kde zomrel, patrí medzi populárne pútnické miesta. Kniha rozpráva o živote svätého Antona a o zázrakoch, ktoré vykonal. Opisuje jeho misiu do Maroka, jeho život v Taliansku a stretnutie so svätým Františkom Assiským. Vyčerpaný dlhou chorobou zomrel v Padove ako 36-ročný a zakrátko nato ho pápež Gregor IV. vyhlásil za svätého.

Skladom

7,76 €

4DVD: Inkvizícia: Mýtus a pravda
4DVD: Inkvizícia: Mýtus a pravda

Nepravdivé mýty a čierne legendy o inkvizícii, predovšetkým o španielskej inkvizícii, začali vznikať pred 400 rokmi. Španielsko bolo v čase inkvizície svetovou katolíckou veľmocou. To prekážalo protestantským krajinám, ktoré proti Španielsku vytiahli silnú zbraň - propagandu. Keď inkvizícia vznikala, ešte v časoch pred reformáciou, bola paradoxne kritizovaná za prílišnú zhovievavosť. Veď v hre neboli len duše heretikov, ale aj ich životy. Inkvizícia mala totiž uchrániť pred krivými obvineniami feudálnych pánov, či pred lynčovaním rozvášnenými davmi. Ale predovšetkým chránila čistotu viery.4-dielny dokumentárny seriál, 4 x 29 min., slovensky, anglicky, © LUX, USAveková vhodnosť: nevhodný pre maloletých do 12 rokov.

Skladom

6,31 €

Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu
Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu

Thomas E. Woods

História našej civilizácie zbavená dlho budovaných predsudkov. Na otázku: Kedy vznikla západná civilizácia? by každý možno odpovedal inak.Antické Grécko?Možno Rím?Ale čo je hlavným zdrojom západnej civilizácie?Autor bestsellerov Thomas E. Woods poskytuje dlho zanedbávanú a možno aj tú najneočakávanejšiu odpoveď: katolícka cirkev.V knihe Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu autor ďaleko presahuje známe príbehy o mníchoch a ich ručnom prepisovaní Svätého písma či zachovaní múdrosti z antiky. Moderná veda, ekonomika, voľný trh, umenie, hudba a myšlienka ľudských práv, toto všetko má svoje korene v Katolíckej cirkvi.Nijaká inštitúcia neformovala západnú civilizáciu viac ako dvetisíc rokov stará viera, na ktorej spôsoby mnohí zabudli alebo ich nikdy nepoznali. Táto kniha je nevyhnutná pre obnovenie stratenej pravdy.Recenzia: Jak katolicka Církev budovala západní civilizaci na stránke blog.zachej.sk.

Skladom

13,48 €

Posledné kusy
Jak katolická Církev budovala západni civilizaci
Jak katolická Církev budovala západni civilizaci

Thomas E. Woods

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu (2021).Výsledkem Woodsovy práce je čtivě zpracovaný soubor poznatků, který přináší nejen pozapomenuté skutečnosti, ale především nově nahlíží mnohé dějinné souvislosti. Doplněna rozsáhlým poznámkovým aparátem s odkazy na odbornou literaturu a bohatým rejstříkem odkazů se tato publikace může stát zajímavým zdrojem informací pro zájemce o studium historie. Stále více historiků, filosofů a kulturních antropologů totiž zjišťuje, že současné vymoženosti jako vzdělávací a zdravotnický systém, právní stát, mezinárodní právo, teorie svobodného trhu, zachování antického dědictví, kulturní i hospodářský rozmach a nakonec celková humanizace společnosti jsou jen těžko představitelné bez přínosu křesťanství a působení katolické církve. Recenzia: Jak katolicka Církev budovala západní civilizaci na stránke blog.zachej.sk.

Skladom

8,24 €

Posledné kusy
Upalování čarodějnic a inkvizice
Upalování čarodějnic a inkvizice

Pavel Mráček

Mýtus a skutečnost. Autor se v této knize formou přístupnou široké veřejnosti snaží podat stručný, pravdivý a ucelený pohled na dějiny pronásledování čarodějnic, zejména v Evropě. Také chce objasnit vztah inkvizice k tomuto pronásledování. Opírá se o mnohé vědecké kapacity. Nejedná se přitom vůbec prioritně o katolíky, naopak: jsou to především vědci – mezi nimi četní ateisté a protestanté, renomovaní členové univerzit, vědci, kteří se na uvedený obor specializovali a habilitovali se v něm.

Skladom

3,59 €

Ladislav I. Svätý, kráľ, rytier
Ladislav I. Svätý, kráľ, rytier

Andrea Bakošová

K 300. výročiu Kostola sv. Ladislava v Mojmírovciach. Ladislav I. ako uhorský kráľ je významnou historickou osobnosťou našich dejín s výrazným dosahom na stredovekú Európu. Odhliadnuc od jeho politických a vojenských úspechov je jeho blahorečenie za svätého založené najmä na jeho neprehliadnuteľnej zásluhe o rozvoj kresťanstva v stredovekom Uhorsku. Slováci celkom nezaslúžene tomuto svätcovi a panovníkovi venujú len okrajovú pozornosť. Nie je to len svätec pochádzajúci z uhorskej histórie, ale osobnosť, ktorá sa významným spôsobom podpísala na dejinách celého Slovenska a najmä Nitrianska. Bol viac ako len panovníkom a vojvodcom. Bol skutočným kresťanským vladárom, ktorý dokázal, že štát prežije vtedy, ak je postavený na kresťanských základoch, ak jeho vládnuce elity sú vzdelané a vychované k úcte k múdrosti. Napokon dokázal i to, že dodržiavanie morálnych zásad je pre vrcholového politika jediným spôsobom, ako zabezpečiť mier, stabilitu a hospodársky rast svojej krajiny.

Skladom

19,40 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie III.
Dějiny filosofie III.

Frederick Copleston

Od Ockhama k Suárezovi. Třetí díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

25,12 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie II.
Dějiny filosofie II.

Frederick Copleston

Od Augustina ke Scotovi. Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

26,19 €

Posledné kusy
Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách
Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách

Róbert Letz

Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a vývoj úcty k Sedembolestnej Panne Márii od jej historických počiatkov až po súčasnosť. Poukazuje pritom na významnú úlohu, ktorú zohralo kresťanstvo v slovenských dejinách.Autor vychádza z najnovších historických výskumov a z vedeckého skúmania veľkého množstva historických prameňov a literatúry, pričom predkladá aj niektoré nové poznatky, ktoré doteraz neboli publikované. Poukazuje na najstaršie historické korene mariánskej úcty i na vznik úcty k Bolestnej Matke Božej spätej s duchovnosťou európskeho stredoveku.Osobitnú pozornosť venuje pútnickému miestu Šaštín, ktoré zohrávalo od 16. storočia mimoriadnu úlohu v duchovnom živote celej monarchie a v 19. a 20. storočí sa postupne stalo aj zdrojom posilňovania národného vedomia Slovákov. Tento vývoj vyústil až do širokého prijatia a napokon i formálneho ustanovenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska a Slovákov, k čomu kniha prináša plné znenia súvisiacich dokumentov. Vychádza v roku Sedembolestnej Panny Márie vyhlásenom Katolíckou cirkvou.Obsahuje: obrazovú a dokumentovú prílohu, ilustrácie, index, angl. resumé.

Skladom

13,53 €

Posledné kusy
Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku
Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Eva Veselovská; Rastislav Adamko; Janka Bednáriková

Cieľom publikácie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku je sprístupnenie najnovších vedeckých výskumov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Ide o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska. Kniha je vedeckým výstupom dlhoročných pramenných výskumov v slovenských knižničných, archívnych a muzeálnych inštitúciách v kontexte staršej literatúry a najnovších poznatkov. Spracované stredoveké pramene prezentujú fascinujúci obraz stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám bohatý a jedinečný.

Skladom

16,98 €

Posledné kusy
Stredoveké výsady mesta Trnava
Stredoveké výsady mesta Trnava

Adam Krupík

Sonda do života stredovekého mesta. V knihe sa autor venoval skúmaniu vzniku a vývinu komplexného systému trnavských mestských výsad v stredoveku. V roku 2018 Trnava oslavuje už 780. výročie udelenia mestských výsad. Čo ich získanie však pre mesto znamenalo a ako sa mesto ďalej vyvíjalo? V tejto knihe venujeme pozornosť nielen generálnemu privilégiu, ktoré bolo udelené trnavskej komunite panovníkom Belom IV. v roku 1238, ale najmä ďalšiemu vývoju mestských výsad, keďže dosiaľ neboli predmetom žiadnej komplexnej vedeckej práce. Kniha prispieva k poznaniu stredovekého obdobia mesta Trnava a jej ďalšou ambíciou je prispieť k poznaniu národných dejín, keďže ide o jednu z prvých vedeckých prác k tematike mestských výsad v slovenskej historiografii. Na príklade konkrétneho stredovekého mesta autor klasifikoval niekoľko rozličných druhov výsad a zaradil ich do historického kontextu. Čitateľ sa dozvie, ako fungovali mestské trhy, ktoré hospodárske odvetvie bolo pre mesto najvýnosnejšie či ako mesto ovplyvnila husitská okupácia, ale tiež získa prehľad o základných majetkoch mesta, mestských hradbách a súdnych kompetenciách. Autor pri práci pracoval s autentickými dobovými prameňmi, v drvivej väčšine doteraz edične nevydanými. Ide najmä o stredoveké listiny vydané uhorskými panovníkmi, v ktorých udeľujú Trnave určité výsady. Kniha svojím záberom a analýzou odkrýva nielen dejiny mestských výsad, ale čitateľovi ponúka aj pohľad do života obyvateľa Trnavy v stredoveku.

Skladom

12,51 €

E-kniha
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk

Ernst Robert Curtius

E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice.Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga).Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.

Ihneď na stiahnutie
-62%

9,12 €

Enchiridion
Enchiridion

Sv. Augustín

Starokresťanská knižnica, zväzok 8. Môže svätý teológ na vrchole svojho pôsobenia napísať príručku, v ktorej podá podstatu kresťanského života na zemi? Jeden z najväčších kresťanských teológov, biskup, svätý Augustín z Hippo (354 – 430) sa o to pokúsil vo veku asi 66 rokov. Enchiridion teda vznikol v rokoch 421 – 422/423. Jeho základným presvedčením je, že Bohu je potrebné slúžiť s vierou, nádejou a láskou (porov. 1 Kor 13,13). Tieto tri čnosti tvoria základnú osnovu diela, ktoré poznáme pod názvom Enchiridion ad Laurentium alebo De fide (et) spe et caritate.Krédo alebo Vyznanie viery (Symbolum) slúži na vysvetlenie čnosti viery a modlitba Pána (oratio Dominica) na vysvetlenie čnosti nádeje. Augustín potom vysvetľuje čnosť lásky na základe Ježišovho zosumarizovania celého zákona do prikázania lásky k Bohu a blížnemu.Toto výnimočné dielo predstavuje akýsi katechizmus, celostný a skrátený pohľad na vieru, nádej a lásku u svätého Augustína. Všetky závažné témy, o ktorých hipponský biskup premýšľal počas celého svojho života, majú svoje teologické vyjadrenie v Enchiridione. Enchiridion predstavuje vynikajúcu syntézu obrany náuky o milosti v jej súvislostiach s ostatnými časťami dogmatickej teológie.Počas stáročí, od stredoveku až po súčasnosť, ostáva Augustín prominentným autorom. Jeho diela sa neustále prekladajú do rôznych jazykov a jeho myslenie sa študuje. Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy: ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.

Vypredané

8,73 €

Moudrost Hildegardy z Bingenu
Moudrost Hildegardy z Bingenu

Fiona Bowie (ed.)

Hildegarda z Bingenu bola jednou z najpozoruhodnejších žien stredoveku, ktorej diela, obrazy a hudba boli oceňované ešte dlho po jej smrti. Sviežosť a rozmanitosť výberu v knihe Múdrosť Hildegardy z Bingenu triumfálne poukazuje na to, prečo je táto benediktínska mystička považovaná a jednu z najuznávanejších žien 12. storočia.Táto antológia jej práce zahŕňa farebné reprodukcie niektorých z jej najzaujímavejších obrazov, výňatky z jej mystických zjavení a jej básne.

Vypredané

3,88 €

Viera a rozum - 75/2016
Viera a rozum - 75/2016

Pavol Grach

Stoja proti sebe alebo sú v harmónii? Dokážeme byť rozumní vo viere?

Vypredané

1,46 €

Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice
Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice

James Brodrick

Bellarmino, přítel Galileiho, učený kardinál, později odsunutý do „penze“, patřil – podle Goetha – k nejpoučenějším veleduchům doby. Originál anglického historika Brodricka se v literárních encyklopediích uvádí jako „učebnice“ malebné angličtiny.

Vypredané

13,39 €

Vatikán - Tajomstvá a poklady svätého mesta
Vatikán - Tajomstvá a poklady svätého mesta

Michael Collins

Obrazový portrét jedného z najväčších umeleckých centier sveta. Vatikán je najmenší suverénny štát na svete s asi 800 obyvateľmi. Zároveň je centrum katolíckej Cirkvi. Ako sídlo pápeža – duchovnej hlavy Cirkvi – vplyv Vatikánu vo svete ďaleko presahuje rozlohu malého územia, na ktorom sa rozprestiera.Vydajte sa na obrazovú prechádzku po farbistých a veľkolepých slávnostiach a udalostiach počas liturgického roka vo Vatikáne. Sledujte príbeh pápežstva plný udalostí od mučeníckej smrti sv. Petra, cez obdivuhodné umelecké činy renesancie, až po duchovné odkazy a obavy súčasných pápežov o mravný vývoj ľudstva. Potešte sa fotografickou prehliadkou očarujúcej vatikánskej architektúry, od Baziliky sv. Petra dýchajúcej posvätnosťou a Sixtínskej kaplnky až po záhrady, umelecké galérie, historické kostoly a veľkolepé pápežské rezidencie.Objavte, čo sa odohráva za hradbami mesta, kto vo Vatikáne žije, ako ho riadia, čo sa skrýva za obradmi, pompou a veľkoleposťou. Jedinečné fotografické interview s mužmi a ženami, ktorí tu medzi múrmi odkrývajúcimi skrytú tvár mesta prežívajú svoje pracovné dni. Prezrite si jedinečné ukážky z pápežskej klenotnice – nádherné vatikánske liturgické poklady zhromažďované po stáročia.Publikácia Vatikán ponúka prienik do jedinečnej histórie, tradičných obradov a slávností, cenných pokladov a veľkolepej architektúry Svätej stolice.

Vypredané

24,15 €

Tiché světlo
Tiché světlo

Louis de Wohl

Román o Tomáši Akvinském. Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překvapením zjistíme, že doba středověku nebyla ani černobílá ani temná, byla jen jinak náročná než je doba naše.Tomáš Akvinský (1225–1274) prožívá svůj nedlouhý život v prostředí krutých poměrů italských zemí 13. století, na které měl velký vliv Fridrich II., exkomunikovaný císař a obdivovatel islámu. Ačkoli byl šlechtického původu, Tomáš zmařil vyhlídky svých blízkých na světskou kariéru tím, že vstoupil do žebravého Řádu bratří kazatelů. Dominikáni se vyznačovali evangelijní chudobou a hlásáním Božího slova. Tomáš byl nejprve vyslán studovat, byl i žákem sv. Alberta Velikého, ale záhy se stal sám jedním z nejvýznamnějších teologů své doby. Později byl prohlášen za učitele církve.

Vypredané

15,04 €

Život a smrt Jany z Arku
Život a smrt Jany z Arku

Régine Pernoudová

Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-1456). Oblíbený a často vydávaný titul francouzského literárního světa představuje historické svědectví přímých svědků rehabilitačního procesu Panny Orleánské, opírající se o dobovou dokumentaristiku.Autorka uspořádala rozsáhlá procesní akta a výpovědi účastníků rehabilitace tak, aby čtenář získal co nejplastičtější představu o charakteru výjimečné světice Jany z Arku.

Vypredané

11,45 €

Řeči na obranu obrazů
Řeči na obranu obrazů

Jan Damašský

Kniha obsahuje vůbec první kompletní překlad tří spisů sv. Jana Damašského († 749), jež jsou dnes známy jako „Řeči na obranu obrazů“. Tyto texty zásadně ovlivnily chápání náboženského zobrazování jak na křesťanském Východě, tak Západě.V úvodu knihy se překladatel věnuje sv. Janu Damašskému jako významné osobnosti raně středověkého myšlení a zasazuje vznik jeho spisů do dobového kontextu, tj. ikonoklastických sporů 8. století, v závěru se pak zamýšlí nad smyslem ikony a jejím zařazením do liturgie dle učení Otců církve. Z řeckých originálů přeložil, úvodem a doslovem opatřil Tomáš Mikulka.

Vypredané

8,24 €

Fenomén C. S. Lewis
Fenomén C. S. Lewis

Colin Duries

Životopis zkušeného letopisce. Clive Staples Lewis je dodnes populární zejména díky svým sedmidílným Letopisům Narnie. Toto dílo potkal podobný osud jako trilogii Pán prstenů Lewisova přítele a kolegy J. R. R. Tolkiena – stalo se doslova kultovní záležitostí a část byla také zfilmována. Kromě Letopisů Narnie napsal Lewis mnoho dalších, neméně úspěšných knih. Je známý také jako autor odborných studií z oblasti středověké literatury i jako popularizátor křesťanské víry. Colin Duriez popisuje Lewisův život prostřednictvím několika pevných přátelství, jež navázal nejen v kruhu slavných Inklingů a která nepochybně ovlivnila jeho intelekt a dílo. Byli to právě Lewisovi dobří přátelé Hugo Dyson a J. R. R. Tolkien, kteří hráli významnou roli na jeho cestě k znovunalezení křesťanské víry. Jeho vztahem a později manželstvím s americkou spisovatelkou Joy Davidmanovou se inspiroval film Krajina stínů. Dozvíme se také, proč se téměř šedesátiletý Lewis vůbec rozhodl oženit se, proč se před tím jako mladík přistěhoval k dvakrát starší Janii Mooreové a jaký měl vztah s bratrem Warniem, jenž celý život zápasil se závislostí na alkoholu.

Vypredané

11,16 €

Kázání na Píseň písní I.
Kázání na Píseň písní I.

Bernard z Clairvaux

latinsko / české vydání. Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní.Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce). Z celkového počtu 86 kázání vyjde v latinsko-české verzi zatím prvních 41 promluv.

Vypredané

19,80 €

Hildegarda z Bingenu
Hildegarda z Bingenu

Ursula Kochová

Zvěstovatelka lásky. Autorka je u nás už známá svou knihou Alžběta Durynská - Síla lásky.Německá medievalistka Ursula Koch píše o ženských postavách německého středověku zasvěceně a přitom velice poutavě. Její románová tvorba byla přeložena do řady jazyků. V českém povědomí je Hildegarda z Bingenu /1098- 1179/ vnímána především jako přírodní léčitelka.Ursula Koch se této charakteristice Hildegardiny osobnosti nevyhýbá, především se ale snaží zobrazit ji jako osobnost, jež svým životem vyjadřuje osobní lásku k Bohu, která jí poskytla nezměrnou sílu k zvládnutí všech nástrah pozemského života.Hildegarda z Bingenu, kromě své manažérské činnosti - Matka představená kláštera, který sama zbudovala -, sepsala své myšlení a předala je v řadě svých spisů, a je vnímána i jako matka německé středověké mystiky, vrcholící Mistrem Eckhartem.Hildegarda vedla hovory i s císařem Friedrichem Barbarossou. Významná jsou její kázání na veřejných prostranstvích, i před vysokým klérem, o nichž autorka také píše.Dnes lze Hildegardu chápat i jako osobnost, usilující o duchovní prosazování žen. To vyjadřuje i obálka knihy. Staletí věřící usilovali o svatořečení této křesťanské osobnosti. Došlo k němu o Velikonocích v roce 2012 a na podzim téhož roku byla uvedena mezi církevní učitele. Kniha je poutavou freskou německého středověkého duchovního života.

Vypredané

7,47 €

Teorie hudby ve středověku
Teorie hudby ve středověku

Jerzy Morawski

Práce Morawského plní za pomoci shromážděného a systematizovaného materiálu, způsobem zpracování a podáním, jako i bohatou dokumentací studované problematiky prostřednictvím textů středověkých hudebních traktátů, jak funkci skript určených studentům muzikologie, tak funkci učební příručky doplňující sumář povinných vědomostí o dějinách hudební kultury středověku.

Vypredané

7,76 €

Jeskyně pokladů
Jeskyně pokladů

Kniha zjevení svatého Petra Klementovi. Raně středověký spis Jeskyně pokladů se těšil v křesťanském Orientu velké oblibě, pravděpodobně pocházel ze Sýrie z okruhu školy svatého Efréma. Arabská verze z 9. století, jejíž překlad přinášíme, je zasazena do rámce pseudoklementinských spisů. Kniha vypráví biblické dějiny s apologetickým cílem vyložit starozákonní události jako první dějství spásy člověka skrze Božího Syna a Adamova potomka, Ježíše Krista. Jeskyně s Adamovým tělem a rajským dědictvím zlata, kadidla a myrhy představuje v druhém dějství Kristův hrob jako místo vykoupení z dědičné viny. Metropolita Ilarion Alfejev je celosvětově uznávaným pravoslavným teologem, jehož knihy byly přeloženy do dvou desítek jazyků.

Vypredané

10,19 €

Pietas Austriaca
Pietas Austriaca

Anna Corethová

Fenomén rakouské barokní zbožnosti. Průlomová studie (nejen pro historiky) o vztahu mezi náboženskou praxí a životním stylem Habsburského domu od konce středověku až po novověk. V odkazu na základní prameny autorka předkládá způsoby, jak fenomén zbožnosti (eucharistie, kříž, světecké osobnosti, relikvie) ovlivnil kulturu nejen samotného Rakouska, ale též zemí, které s ním sdílely historickou odpovědnost.

Vypredané

5,04 €

Kázání na Píseň písní II.
Kázání na Píseň písní II.

Bernard z Clairvaux

latinsko / české vydání. Druhý díl Bernardova nejrozsáhlejšího a ve středověku nejrozšířenějšího díla, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko - kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní.

Vypredané

18,99 €

Kríž - symbol, zobrazovanie, význam
Kríž - symbol, zobrazovanie, význam

Wilhelm Ziehr

Plnebarevná slovenská verze reprezentativní monografie, která je věnována kříži jako jednomu z hlavních uměleckých motivů křesťanského umění.

Vypredané

42,68 €

Kříž - symbol, zobrazování, význam
Kříž - symbol, zobrazování, význam

Wilhem Ziehr

Publikace věnovaná kříži jako symbolu, který je neodmyslitelně spjat s křesťanskou kulturou. Množství obrazového materiálu nám dává nahlédnout prostřednictvím zobrazování kříže nejen do dějin výtvarného umění, ale také do dějin samotného křesťanství.

Vypredané

38,80 €

Životy bratří
Životy bratří

Gerald Frachet

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Vypredané

7,57 €

Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi
Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi

Jozef Tomko; Cyril Vasiľ (ed.)

1150 rokov od začiatku ich misie. Zborník z medzinárodného kongresu v Ríme 25. – 26. februára 2013Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda k slovanským národom bolo príležitosťou usporiadať v Ríme medzinárodný vedecký kongres na tému Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Hostiteľmi podujatia boli dve prestížne rímske vedecké a vzdelávacie inštitúcie: Pápežský východný inštitút a Pápežská Gregorova univerzita. Na kongrese vystúpili kardináli Tomko, Dziwiś, Bozanić, Duka, Ravasi a viacerí biskupi. Zásadné prednášky prezentujúce súčasný stav cyrilometodských štúdií a nové pohľady na cirkevný, politický, biblický a misijný kontext ich pôsobenia predniesli významní odborníci z viacerých krajín vrátane Slovenska.Zborník z tohto kongresu teda predstavuje praktické kompendium poznatkov o pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Ponúkame ho do pozornosti nielen historikom, ale predovšetkým tým, ktorých zaujímajú národné dejiny, dejiny stredoveku. Veľmi dobre môže poslúžiť aj pedagógom k tomu, aby dokázali príťažlivým spôsobom priblížiť novej generácii dôležitú etapu európskych i slovenských de­jín.

Vypredané

17,46 €

Mistr Eckhart - Slovo věčnosti
Mistr Eckhart - Slovo věčnosti

Mistr Eckhart

Kniha se věnuje tématu oproštění u Mistra Eckharta, středověkého teologa, a kazatele, "otce německé mystiky", který ve svém díle jedinečným způsobem spojuje středověkou teologickou tradici s hlubokou spirituální zkušeností mystické jednoty.Knihu doplňuje překlad cyklu Eckhartových vánočních kázání o zrození božského Syna v duši a klenot německé středověké mystické poezie, jímž je báseň Granum sinapis.

Vypredané

11,28 €

Tajemství budoucnosti
Tajemství budoucnosti

Ludvík Švihálek

Kniha provádí čtenáře biblickými proroctvími a hodnověrně dokládá jejich naplnění v dobách dávných i současných. Zachycuje osudy starověkých měst, jejich vládců i celých národů. Zvláště si všímá proroctví vztahujících se na židovský národ.Mapuje historii Židů přes středověk, kdy přispívali k evropské vzdělanosti a prosperitě, a přitom se stávali oběťmi pogromů a nesnášenlivosti, až po moderní dějiny, které natrvalo poznamenaly hrůzy holocaustu a daly vzniknout státu Izrael.Biblická proroctví se týkají i společnosti na prahu 21. století, ohrožené novými nebezpečími. Nejde jen o trvalý boj s terorismem či přírodní katastrofy a nezvyklé klimatické jevy, ale i o neschopnost udržet si správné hodnoty ve společnosti orientované na zisk a spotřebu.

Vypredané

7,47 €

Medieval wall paintings in Spiš
Medieval wall paintings in Spiš

Milan Togner; Vladimír Plekanec

Mimoriadna hodnota, rozsah a nesporná výtvarná kvalita stredovekých nástenných malieb na území historického Spiša presahuje rámec regiónu, prípadne rámec pamiatkového fondu Slovenska, a v svojej historickej determinovanosti sa dostáva do priameho kontextu s vývojom európskej výtvarnej kultúry stredoveku.Napriek týmto nesporným faktom zostáva výraznejšie povedomie o hodnotách tohto fenoménu lev v polohe znalosti úzkeho okruhu špecialistov a odborníkov. K sprístupneniu a k popularizácii tejto významnej časti kultúrneho odkazu má napomôcť publikácia vydaná v slovenskom jazyku Stredoveká nástenná maľba na Spiši a v plnohodnotnom anglickom preklade.

Vypredané

29,00 €

Východná Európa v stredoveku
Východná Európa v stredoveku

Miroslav Daniš

Etnologický, sociálny, politický a religiózny náhľad do priestoru Východnej Európy v čase stredoveku. Gestorom projektu je Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Aj keď sa jedná o učebné texty, publikácia je radená medzi náučno - populárnu literatúru, je teda určená pre každého záujemcu o históriu.

Vypredané

7,18 €

Léčivá síla klášterních bylinek
Léčivá síla klášterních bylinek

Petra Altmannová; Fidelis Happachová

Po mnohá staletí se léčivé byliny využívaly nejen jako potravinový doplněk, ale i jako léčebný prostředek. Ve středověku se medicíně věnovaly většinou jen kláštery. Z nich vycházela první preventivní opatření proti šířící se nákaze. Klášterní zahrady se staly zdrojem léčivých bylin, které pomáhaly nemocným se uzdravit. Mnoho receptů, z nichž čerpají autorky této publikace, po staletí uchovávaly klášterní knihovny jako vzácný poklad.Petra Altmannová zkoumá historii řeholních společenství a tradiční i současný život v klášterech. Sestra Fidelis se po desetiletí stará o zahradu s léčivými bylinami v klášteře Bernried u Starnbergerského jezera. Padesát bylin ze své zahrady podrobně popsala. Mnohé z nich lze bez problémů pěstovat i na vlastní zahradě a pak podle uvedených receptů používat v kuchyni.

Vypredané

12,51 €

V tichu kláštorov a knižníc
V tichu kláštorov a knižníc

Vševlad Jozef Gajdoš; Július Pašteka

V sérii Monographiae vychádza ako 6. zväzok.V tichu kláštorov a knižníc je publikácia, ktorá obsahuje cielený výber z dostupných štúdií V. J. Gajdoša tak, aby podala obraz o vývine duchovných tendencií v našej literatúre od stredoveku až po bernolákovcov. Táto obsahovo bohatá kniha je príspevkom k zaplneniu tzv. bielych či vybielených miest v našej literárnej histórii. Rovnako je aj pokusom o Gajdošovu vedeckú rehabilitáciu. V. J. Gajdošovi patrí čestné miesto medzi našimi znalcami „starej literatúry“. 

Vypredané

8,05 €

Na veky vekov
Na veky vekov

Ken Follett

Majstrovsky napísaný román Kena Folletta Piliere zeme nadchol milióny čitateľov; je to vzrušujúca dráma o vojne, vášňach a rodinných konfliktoch, súvisiacich so stavbou katedrály.Román Na veky vekov zavedie čitateľov do stredovekého Kingsbridgea o dve storočia neskôr, keď sa muži, ženy aj deti z mesta znova dostávajú do pazúrov ničivej vlny historických zmien. Vo svojom druhom románe s historickým námetom nás Ken Follet opäť privádza do krásneho, stredovekého Anglicka.Od príbehov ľudí, ktorí zasvätili svoje drahocenné životy stavbe prenádhernej, veľkolepej katedrály, dychtivo vykreslených v Pilieroch Zeme, však nechal uplynúť až stopäťdesiat rokov. Miesto, kde bol tak pracne vybudovaný tento staviteľský skvost, sa tak opäť stalo dejiskom spletitých príbehov niekoľkých postáv, prežívajúcich svoje lásky a nenávisti, ovládaných chamtivosťou i pýchou, vášňami, ctižiadostivosťou, túhou po poznaní, ale aj po pomste.Po dvesto rokoch, ktoré uplynuli od smrti grófa zo Shiringu, sa čitateľ znovu vracia do Kingsbridgea, z ktorého sa stalo prosperujúce a významné mesto.Sledujeme pohnuté osudy potomkov, ktorých pokrvná línia vedie priamo k Jackovi Builderovi, staviteľovi kingsbridgeskej katedrály. Na veky vekov je síce pokračovaním príbehu Pilierov zeme, ale samostatný dej sa odohráva za vlády Eduarda III. počas storočnej vojny, ktorá priniesla nekonečné roky neistoty a nestability, chorôb, hladu a chudoby.

Vypredané

22,21 €

Cirkevné dejiny 3
Cirkevné dejiny 3

Boleslav Kumor

Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Po období prevahy štátu nad Cirkvou a cisárstva nad pápežstvom v období Karolingovcov a Otov, prišlo obdobie prevahy pápežstva nad cisárstvom, pripravené rehoľnými reformnými centrami a realizované pápežským Rímom. V tomto období, trvajúcom okolo 150 rokov, mali svoje miesto trikrát ťažšie boje pápežstva s cisárstvom. Pre Cirkev víťazné ukončenie týchto bojov prinieslo všestrannú obnovu náboženského života, počiatok silnej scentralizovanej moci v Cirkvi, zorganizovanie križiackych výprav pápežstvom a tiež zlaté obdobie rozvoja cirkevnej vedy a zbožnosti.Tieto otázky boli spracované v piatich kapitolách, pričom tri z nich sa vzťahujú na západné kresťanstvo, jedna - na Cirkev východnú a jedna na Cirkev v Poľsku.

Vypredané

10,28 €

Cirkevné dejiny 4
Cirkevné dejiny 4

Boleslav Kumor

Jeseň cirkevného stredoveku. „Jeseň stredoveku" - takýto názov dal holandský historik J. Huizinga svojej knihe, ktorá v širokom kontexte opisuje obraz odchádzajúceho stredoveku na území Francúzska, Belgicka a Holandska. Táto kniha odstraňuje legendu a fikciu stvorenú dejepiscami osvietenstva a pozitivizmu o stredoveku ako epoche temna a primitivizmu. J. Huizinga „zrekonštruoval a podal celistvý obraz neskorého stredoveku a zabezpečil mu samostatné bytie ako samostatnému obdobiu kultúrneho ľudstva" (S. Barycz).Keďže ľudia stredoveku vnímali vážne nedostatky svojho života, na ceste nápravy poukazovali na odrodenie svojich kardinálnych čností: zmužilosti, spravodlivosti, rozvážnosti a zdržanlivosti, pričom zároveň požadovali praktizovanie milosrdenstva a preukazovanie dobrej vôle.Dá sa hovoriť aj o „jeseni" cirkevného stredoveku. Cirkev síce ako „Corpus Christi misticum" nestarne, ale ako inštitúcia, skladajúca sa z ľudí prežívala na konci stredoveku súmrak dovtedajšej organizačnej, hospodárskej, spoločenskej štruktúry. Stredovek bol obdobím univerzalizmu, objektivizmu a klerikalizmu, čo našlo svoj výraz v univerzalistickej koncepcii pápežstva a cisárstva.

Vypredané

10,28 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Iveta, pred 1 dňom

Odporúčam.

userAvatar

Rastislav, pred 1 dňom

Z tochto obchodu nakupujem uz velmi dlho a som vzdy maximalne spokojny.Rychle vybavenie objednavky,seriozny a profesionalny pristup ku zakaznikovi je u tohto obchodu zamo...

userAvatar

Erika, pred 1 dňom

Rychle dodanie,

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk