Knihy o odpustení a zmierení • Zachej.sk
Knihy o odpustení a zmierení

Knihy o odpustení a zmierení

(6 produktov)

Život bez odpustenia je nepredstaviteľný. Vzťahy sú príliš komplikované a komplexné, nie je možné, a...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
7 tajomstiev svätej spovede
7 tajomstiev svätej spovede

Vinny Flynn

„Strach je zbytočný. Potrebná je dôvera.“Autor v tejto knihe predstavuje nový prístup k sviatosti zmierenia prostredníctvom 7 kľúčových tajomstiev spovede. Sú to pravdy o veľkej duchovnej kráse, moci a hĺbke tejto sviatosti. Chápanie spovede u mnohých katolíkov je tak úzko zamerané, že im bráni v objavovaní jej skutočnej krásy a hodnoty. Pre mnohých je spoveď len prostriedok, ako si dať veci do poriadku, ako byť očistený od hriechu a opäť plne začlenený do spoločenstva veriacich. No pápež František hovorí, že spoveď je oveľa viac, ako len „ísť do čistiarne“. Je to „stretnutie s Ježišom, ktorý na nás čaká“.Ak ste ešte nezažili vyznanie ako nádherné osobné stretnutie s Ježišom, ak nepoznáte ten pocit ísť na svätú spoveď s rovnakou radosťou a horlivosťou ako na sväté prijímanie, potom je táto kniha presne pre vás. Otvorí vám nové obzory a pozve vás k tomu, aby ste zažili podmanivú cestu osobného uzdravenia a svätosti. Zmení váš život.Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

7,83 €

Mária ma zachránila pred večným zatratením
Mária ma zachránila pred večným zatratením

Steven Scheier

Skutočný príbeh kňaza, ktorý prežil svoj osobný súd. Otec Steven Scheier z Kansasu (USA) je katolícky kňaz, ktorý počas autonehody v roku 1985 prežil zážitok blízky smrti. Tento zážitok dramaticky zmenil celý jeho ďalší kňazský život.Otec Steven Scheier poskytol dva rozhovory pre najväčšiu katolícku televíznu stanicu na svete EWTN, založenú klariskou Matkou Angelikou v Alabame, USA. Táto útla knižočka prináša čitateľom prepis druhého rozhovoru otca Scheiera s Matkou Angelikou ako aj otázky poslucháčov a odpovede na ne.

Skladom

1,84 €

E-kniha
E-kniha: 7 tajomstiev svätej spovede
E-kniha: 7 tajomstiev svätej spovede

Vinny Flynn

„Strach je zbytočný. Potrebná je dôvera.“Autor v tejto knihe predstavuje nový prístup k sviatosti zmierenia prostredníctvom 7 kľúčových tajomstiev spovede. Sú to pravdy o veľkej duchovnej kráse, moci a hĺbke tejto sviatosti. Chápanie spovede u mnohých katolíkov je tak úzko zamerané, že im bráni v objavovaní jej skutočnej krásy a hodnoty. Pre mnohých je spoveď len prostriedok, ako si dať veci do poriadku, ako byť očistený od hriechu a opäť plne začlenený do spoločenstva veriacich. No pápež František hovorí, že spoveď je oveľa viac, ako len „ísť do čistiarne“. Je to „stretnutie s Ježišom, ktorý na nás čaká“.Ak ste ešte nezažili vyznanie ako nádherné osobné stretnutie s Ježišom, ak nepoznáte ten pocit ísť na svätú spoveď s rovnakou radosťou a horlivosťou ako na sväté prijímanie, potom je táto kniha presne pre vás. Otvorí vám nové obzory a pozve vás k tomu, aby ste zažili podmanivú cestu osobného uzdravenia a svätosti. Zmení váš život.Vinny Flynn je výkonný riaditeľ MercySong Ministries of Healing (služby uzdravovania). Je nadaným hudobníkom, prednášateľom a spisovateľom. Vďaka prednáškam o Božom milosrdenstve, sviatostiach a Otcovej láske sa stal obľúbeným prednášateľom na farských misiách, konferenciách a duchovných cvičeniach.Kniha je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-30%

6,23 €

Ona si zvolila uzdravenie
Ona si zvolila uzdravenie

Sydna Massé

Ako nájsť duchovný a emocionálny pokoj po potrate. Túto knihu napísala žena, ktorá sama podstúpila potrat. Prežívala dlho traumu, ale Boh ju vyslobodil a dal jej novú nádej. Obsahuje svedectvá o uzdravení a nádeji. Sydna so súcitom vedie ženy po ťažkej ceste od popierania problémov, hnevu a žiaľu k odpusteniu, zmierneniu a uvoľneniu. Nájdete v nej praktické rady a zdroje pomoci, ako aj povzbudenie a zvesť o nádeji, ktorú možno prijať, no jedine v Ježišovi Kristovi.

Skladom

0,97 €

Posledné kusy
Dvanáct perel pro Ježíše
Dvanáct perel pro Ježíše

Markéta Tomečková (ed.)

Vigilie za počatý lidský život. Benedikt XVI. nás vybízí k modlitbám za ochranu lidského života od početí až do přirozené smrti. V této sbírce modliteb, ve vigilii za počatý lidský život chceme vyprošovat obrácení a Boží milosrdenství pro ty, kdo mají účast na zlech spáchaných na nenarozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro všechny, kdo jsou na životě ohroženi. Jednotlivé perly (perla jednoty, perla růžencová, perla pravdy, perla pokání, perla smíru, perla odčinění, perla modlitby, perla svědectví, perla naděje, perla klanění, perla proseb, perla oběti) se lze modlit dohromady jako vigilii, nebo zvolit jen některé modlitby.Úvodní slovo napsal biskup Mons. Josef Hrdlička.

Skladom

3,30 €

Posledné kusy
Společenství v Kristově zaslíbení
Společenství v Kristově zaslíbení

Robert Svatoň

Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu. Předkládaná publikace chce poukázat na to, že ekumenismus zůstává živou skutečností, neboť Kristus svým Duchem stále oživuje touhu po jednotě. Soubor textů, které jsou v knize obsaženy, je rozčleněn do tří skupin: první z nich podává přehled současné situace ve světovém ekumenismu tím, že představuje jeho významné události a důležité otázky; druhá část přináší ekleziologické zakotvení úsilí o jednotu a postuluje tezi, že plodnost ekumenismu bytostně souvisí s obnovou autentického života víry; třetí série příspěvků se věnuje vybraným aspektům českého ekumenismu a snaží se vystihnout prvky, které zůstávají v paměti místní církve jako živé podněty pro ekumenické „dnes“.

Skladom
-28%

8,28 €

Satanova návnada
Satanova návnada

John Bevere

Vyslobodenie zo smrteľnej pasce zranenia a pohoršenia. Ocitol si sa v pasci? Máš chuť povedať „svoju pravdu“? Zápasíš s podozrievavosťou a nedôverou? Neustále si pripomínaš zranenia z minulosti? Stratil si nádej, pretože ti niekto ublížil?Kniha Satanova návnada odhaľuje jednu z najzákernejších satanových pascí, ktorá sa ťa snaží odlákať od plnenia Božej vôle. Je ňou pohoršenie a zranenie. Ježiš povedal: "Nie je možné, aby neprišli pohoršenia...." (Lukáš 17:1). Aj napriek tomu si mnohí ľudia vôbec neuvedomujú, že sa dali zlákať Satanovou návnadou. Nenechaj sa preto klamať! Určite budeš mať v živote príležitosť pohoršiť sa a je len na tebe, či dovolíš, aby to ovplyvnilo tvoj vzťah s Bohom.Tvoja reakcia rozhodne o tvojej budúcnosti. Môžeš byť oslobodený zo Satanovej pasce tým, že sa nenecháš viac zlákať jej návnadou - pohoršením. Nezostaneš ani zranený, ani urazený a vymaníš sa zo sebaľútosti.

Vypredané

6,31 €

Pravá tvár lásky
Pravá tvár lásky

Dan B. Allender; Tremper Longman III

Objavte pravú tvár lásky a začnite odvážne milovať. Učili nás, že láska je milá. Odpúšťanie a zabúdanie. Podriadenie sa túžbam druhých. A predsa láska, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus nemá nič so správaním alebo nepodmieneným prijatím. Naopak, láska je rozumná. Láska je rušivá. Láska je odvážna. To znamená, že spoločnosťou neprijateľná. Ak máte pocit, že ste druhé líce nastavovali toľkokrát, že sa vám z toho točí hlava, prišiel zrejme čas na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo to znamená milovať. Pretože v láske, ktorá len prijíma ľudí takých, akí sú, nie je nič oslobodzujúce. Autori v knihe Pravá tvár lásky vykresľujú agresívnu, zanietenú moc skutočnej lásky. Nie je o tom, ako vychádzať s ostatnými; odvážna láska hovorí o bizarnej možnosti významnej zmeny vzťahov v rodine, medzi priateľmi, spolupracovníkmi – dokonca aj nepriateľmi. Spoznajte rozdiely medzi láskou k zlému človeku, bláznovi či normálnemu hriešnikovi. Čo znamená „ctiť“ zlého rodiča?Prečo hnev väčšinou trvá dlhšie ako odpustenie?Ako milovať človeka, ktorý nás zneužíva, aby nám neublížil ešte viac?Ako môže túžba po odplate zastúpiť lásku?

Vypredané

3,40 €

Když promiň nestačí
Když promiň nestačí

Gary Chapman; Jennifer Thomasová

Revidované vydání titulu Pět jazyků omluvy. Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali. Protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Pokud se stane křivda a vztah je narušen, cosi v nás volá po smíření. Touha po smíření je někdy mocnější než touha po spravedlnosti. Čím je vztah důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. Pokud manžel zachází hrubě se svou manželkou, cítí se právem zraněná a hněvá se. Na jedné straně touží po spravedlnosti, ale na druhé straně touží i po milosti. Chce sice, aby manžel za své provinění zaplatil, chce ale také, aby se spolu smířili. Smíření je možné, pokud se manžel upřímně omluví. Pokud se neomluví, smysl pro morálku manželku tlačí, aby se domáhala spravedlnosti. V průběhu let jsem mnohokrát pozoroval rozvodová řízení, v nichž se soudce snažil rozhodnout, co je spravedlivé. Nejednou jsem měl pocit, že upřímná omluva mohla smutný průběh celého řízení změnit…Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud šlo o pouhou povrchní známost, může se díky dynamickému procesu odpuštění prohloubit.Pokud újmu způsobil někdo neznámý, třeba násilník či vrah, neexistuje vztah, který by mohl být obnoven. Pokud se vám takový člověk omluvil a vy jste mu odpustili, žijete oba dál své životy, přestože zločinec musí stále čelit soudnímu systému, platnému ve své kultuře, a vydá mu počet ze svého scestného jednání.

Vypredané

8,24 €

Rodina žije z lásky
Rodina žije z lásky

Jiřina Prekopová

Pravidlá pre láskyplné spolužitie. Najnovšia kniha známej psychologičky vychádza z jej dlhoročnej praxe ako aj zo skúseností s projektom Škola lásky v rodine. Hoci sa dnes rozpadá oveľa viac rodín ako v minulosti, nemusí to tak byť. Dôvody problémov sú rozmanité, podľa autorky je hlavnou príčinou to, že sme zabudli na zákony lásky.Vo svojej knihe predstavuje desať prikázaní, aby láska v rodine mohla prekvitať.Vychádzajú z prirodzených zákonov života, akými je rešpektovanie rodičov, ale aj poradia narodenia detí. Každý člen rodiny by mal mať miesto v jej systéme, ako aj príležitosť vyjadriť tvárou v tvár akékoľvek pripomienky.Nápad na jej napísanie knihy vznikol po prednáške, kde rozprávala o nezmyselnosti telesných trestov, ako aj o tom, aké kruté je deti trestať odopieraním lásky.V priebehu času sme zabudli na najužitočnejšie pravidlá harmonického spolužitia a aj keď sme sa ich nenaučili od svojich rodičov, môžeme sa k nim vrátiť. Autorka ukazuje, ako konflikty pomocou empatie spracovať a premeniť na vzájomnú lásku.

Vypredané

9,65 €

Zpověď? Ne!
Zpověď? Ne!

Miloš Szabo

Nechci! Neumím! Nezvládnu to!. ... aneb co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné... Je zpověď pro vás frustrující záležitostí?Anebo nevíte, co vlastně máte při vyznání hříchů říct?Jak se dívá na zpovídání kněz a proč ještě stále stojí před vánočními či velikonočními svátky u zpovědnic fronty?Pokud jste někdy zapochybovali o tom, zda má vůbec smysl ke zpovědi chodit anebo jste se vědomě rozhodli tuto katolickou svátost ignorovat, určitě rádi sáhnete po knížce, jejíž první vydání v roce 2006 bylo vyprodáno za pouhé tři týdny.V roce 2015 vychází její druhé doplněné vydání.

Vypredané

6,30 €

Evanjelium v centre manželstva
Evanjelium v centre manželstva

Tim Chester

Praktická príručka pre kresťanské manželstvo. Naša kultúra nemá o manželstve vysokú mienku. Na rozdiel od nej Biblia považuje manželstvo nielen za vzácne a celoživotné, ale aj za obraz vzťahu, ktorý je v jadre evanjeliovej správy - za obraz jednoty Ježiša Krista s ľudom, ktorý zachránil.Preto kľúč k skutočnému porozumeniu manželstva leží v správnom pochopení dobrej správy evanjelia Ježiša Krista. Aby sme pochopili, prečo manželstvá majú problémy - a všetky ich majú - potrebujeme pochopiť podstatu nášho hriechu. A aby manželstvá fungovali, potrebujeme pochopiť, ako máme na seba aplikovať pravdu o Božom odpustení a Jeho misiu v dnešnom svete.Táto praktická príručka pre kresťanské manželstvo sa sústreďuje na to, ako evanjelium formuje každodennú realitu života v manželstve. Nadvihuje pokrievku nad mnohými bežnými citlivými miestami, ktorým súčasné dvojice čelia a ukazuje, že správne pochopenie evanjelia vedie k úspešnému, vernému a naplňujúcemu vzťahu.Dr. Tim Chester je riaditeľom The Porterbrook Institute. Je zakladateľom zborov prostredníctvom organizácie The Crowded House v Shef-fielde vo Veľkej Británii. Je autorom vyše tucta kníh.

Vypredané

5,72 €

Sviatosti - Pokánie
Sviatosti - Pokánie

Anselm Grün

sviatosť zmierenia. Sviatosť pokánia predstavuje jedno z riešení potreby po odpustení, ktorá je v každom z nás. Nie každý je totiž schopný vyrovnať sa so svojou vinou sám. V našom nevedomí sú prítomné bariéry, ktoré nám bránia uveriť v odpustenie. Sviatosť zmierenia je ponukou Boha na naše uzdravenie. Ježiš chce, aby človek, pritlačený svojou vinou až k zemi, odchádza domov zo spovede vystretý, povzbudený a oslobodený. Dôležitejšie než analýza minulosti je obrátenie sa k odpúšťajúcemu Bohu. „Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko…“ (1 Jn 3, 20).V sérií kníh Sviatosti nám autor živo a prístupne opisuje a vysvetľuje pozadie vzniku, symboliku a zmysel sviatostí a kladie sebe aj čitateľom otázky, ako my sami tieto sviatosti môžeme sláviť a ako z nich v našich konkrétnych životných situáciách môžeme žiť, byť požehnaním pre druhých a ako aj z udalostí, ktoré sa stanú len raz, môžeme čerpať po celý život.

Vypredané

4,51 €

Život v usmíření
Život v usmíření

Amadeo Cencini

Autor se v knize zabývá tématem našich „limitů“, tzn. všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje. Naše omezení a slabosti jsou většinou považovány za negativní aspekty lidské osobnosti. Málokdy se na ně díváme z pozitivního hlediska, jež však napomáhá růstu a procesu integrace.

Vypredané

7,37 €

Nič neľutujme
Nič neľutujme

Barry Neil Kaufman

Môže byť umieranie dobrodružstvom?. Skutočný príbeh.Je to veľmi dojemný a víťazoslávny príbeh dvoch rokov, ktoré spolu strávili otec a syn pozerajúc do tváre smrti. Je to príbeh o zmierení za ťažkých okolností, je to skúmanie strachu, ktorý môže roztrhať rodiny na kusy, a odvahy a lásky, ktorá ich môže spojiť dohromady.Autor napísal túto knihu v nádeji, že jeho dobrodružstvo by mohlo slúžiť ako mapa pre všetkých z nás, ktorí máme starnúcich, chronicky chorých alebo zomierajúcich rodičov. Medzi mnohými výzvami, ktorým budeme v živote čeliť, bude medzi tými najväčšími starostlivosť o postaršie matky a otcov (a „dovolenie odísť“), ako aj rodičovská starostlivosť o naše deti.

Vypredané

14,55 €

Zakotvit svůj život v Bohu
Zakotvit svůj život v Bohu

Elias Vella

Rekolekce. Knižní vydání překladu rekolekcí, jež P. Elias Vella konal v České republice roku 1998. Autor zde vytváří na zdravém duchovním základě ucelený systém přednášek, meditací a homilií s cílem vstoupit do společenství s Bohem. Vede čtenáře k uvědomění si své lidské závislosti, k akceptaci vlastní viny, učí odpoutat se od svého hříchu, odevzdat jej Ježíši. Část díla je věnována problému vnitřních zranění a ran, jejich uzdravování skrze Ježíše.

Vypredané

4,46 €

O tom co je v životě důležité
O tom co je v životě důležité

Józef Augustyn

Na minutu s Józefem Augustynem. Sto krátkých zamyšlení nad tématy z duchovního i běžného života nebo nad aktuálními událostmi (např. nad zavražděním bratra Rogera z Taizé, nad „nesmyslnou“ smrtí mladých při autonehodě apod.), při jejichž četbě si člověk markantněji uvědomí, co je v životě skutečně podstatné. Autor hovoří o Ježíši, modlitbě, svátosti smíření, lásce, srdci člověka, utrpení, kříži, Svatém otci, smrti a mnohém dalším. Upozorňuje, jak je důležité neustrnout, ale chtít lidsky i duchovně růst.

Vypredané

4,54 €

Bolesť krivdy, radosť odpustenia
Bolesť krivdy, radosť odpustenia

Józef Augustyn

Krivda je zvyčajne veľmi bolestnou spomienkou, ku ktorej sa neradi vraciame, nevládzeme ju uniesť, zatláčame ju do podvedomia a snažíme sa na ňu „zabudnúť. Autor nám ponúka možné riešenia na základe skúseností, ktoré získal pri vedení duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly."Titul vyšiel aj v českom jazyku: Bolest křivdy a radost odpustění (2013).

Vypredané

4,80 €

Spojenci namísto protivníků
Spojenci namísto protivníků

Pavel Raus

Proces manželského a partnerského konfliktu. Jak lze manželský konflikt využít k oboustrannému obohacení.Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Konflikty jsou nepříjemné, vyčerpávající a únavné. Nemáme je rádi. Konflikty ale také mohou být příležitostí ke zkvalitnění našeho vztahu. Tato kniha popisuje průběh manželského a partnerského konfliktu a snaží se partnerům pomoci úspěšně projít konfliktem tak, aby se jejich vzájemný vztah obohatil.Kniha je vhodná pro ty:- kdo se ve vztahu nacházejí v situacích, kterým nerozumí- kdo jsou vývojem vztahu šokováni a překvapeni- kdo nevidí východisko z nastalé partnerské krize. kdo ztrácí naději, že konflikt lze jednoduše vyřešit- kdo jsou vzájemnými konflikty ve vztahu unaveni- kdo žijí vedle sebe ve zdánlivém klidu, avšak ve vyprázdněném vztahu a nadále se odcizují- kdo uvažují o rozvodu, ale jsou ochotni své rozhodnutí ještě přehodnotit- kdo se rozhodli zůstat spolu a na vztahu pracovat- kdo ještě nedošli do žádné z těchto fází a chtějí se na případný konflikt dobře připravit

Vypredané

10,19 €

Bolest křivdy a radost odpuštění
Bolest křivdy a radost odpuštění

Józef Augustyn

Kdo z nás někdy neprožil nějakou křivdu? Kdo nikdy netrpěl kvůli nespravedlivému jednání druhých? Ublížení a následný pocit křivdy je všelidskou zkušeností. Někteří lidé přikrývají své dětství a dospívání bílými místy zapomnění právě kvůli hlubokým zraněním. Některé křivdy mohou být tak hluboko zakořeněné, že negativně ovlivňují celý náš život, i když třeba s daným člověkem nemáme dávno co do činění.Kniha je věnována všem těm, kteří prožívají své ublížení jako bolestnou ránu. Autor je chce povzbudit, aby se rozhodli otevřeně se s křivdou vypořádat. Podstatou ublížení je vždycky nedostatek lásky. Proto hlavní cestou k vnitřnímu uzdravení bude láska druhého – člověka a Boha. Lidská pomoc, péče a laskavost by měla zraněného doprovázet k objevení zdroje lásky, jímž je Bůh. Vposledku je to jeho nezištná a bezpodmínečná láska, která člověku navrací touhu žít, udušenou zraněními, jaká naše láska utržila od druhých lidí. Velká ublížení v lidské lásce lze uzdravit výhradně ve vztahu k nekonečné Boží lásce. (Józef Augustyn)

Vypredané

5,34 €

Môže Boh netrpieť?
Môže Boh netrpieť?

Karol Jozef Wallner

Táto kniha hovorí o nekonečnej, pre nás nepochopiteľnej láske Boha k nám, ktorý ide tak ďaleko, že namiesto toho, aby nás trestal za hriechy, sám prijíma trest a láskavo nás pozýva, aby sme naše utrpenie ktoré musíme znášať, spojili s jeho utrpením, premenili ho na lásku a tak mali radosť so sv. Pavlom, ktorý píše Kolosanom: „Teraz sa radujem v utrpeniach …“ (Kol 1, 24)

Vypredané

8,08 €

Ako zmierovať Božské Srdce?
Ako zmierovať Božské Srdce?

Milan Hromník

Táto publikácia je praktickou príručkou pre veriacich, ktorí chcú odprosovať Božské Srdce za urážky a hriechy. Obsahuje tri okruhy zmieru: eucharistické formy, ustálené liturgické modlitby, osobné modlitby a obety. Je určená aj rehoľným a laickým spoločenstvám zameraným na úctu k Božskému Srdcu. Tiež je vhodná pre kňazov ako podklad pre kázne na prvé piatky v mesiaci, ako aj na organizovanie foriem zmieru vo farnostiach...

Vypredané

2,42 €

Miláčku, netrap mě…
Miláčku, netrap mě…

Denis Sonet

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku Miláčik, netráp ma...Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života. Například o komunikaci jako zdroji informací z denního života, o fantazii jako zdroji podnětů pro potřebné změny, ke kterým v průběhu času dochází. Autor využívá své mnohaleté zkušenosti, které získal jako pracovník manželské poradny a nabízí čtenářům odpovědi na jejich otázky, náměty k zamyšlení, nápady a rady pro každodenní manželský život: Oživovat plamen lásky každý den, překonávat krize malé i velké. Komunikovat, abychom měli potřebné informace, a snít, abychom uměli udělat potřebné změny. Chtěl Bůh, abychom spolu žili právě my dva? Co bude, až budeme staří? Text je napsán stručně, srozumitelně, se smyslem pro realitu, ale i s humorem.

Vypredané

6,69 €

Od konfliktu ke smíření
Od konfliktu ke smíření

Jaroslav Šebek

Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve. Kniha odkrývá méně známá fakta a události, jež vedly k tragickému rozchodu Čechů a Němců, ale rovněž následné kroky ke smíření a úsilí o uzdravení způsobených ran. Vysídlení Němců mělo rozměr politický, kulturní i duchovní. Autor si klade závažné otázky: Uměli Němci přiznat svůj podíl viny? Chápou Češi poválečné vyhánění Němců jako bezpráví, nebo jen jako logický důsledek válečných hrůz? Jak začala obnova vzájemných vztahů v dobách komunismu a co tyto vztahy upevňuje po listopadu 1989? Jakou roli sehrál v německo-českém smiřování kardinál Miloslav Vlk? Které smírčí iniciativy slavily největší úspěch u mladých lidí a které u obcí, škol a spolků? Došlo vůbec k uzdravení vztahů, nebo je česko-německé sousedství i nadále ohrožováno jedem nacionalismu?"Využijme každou příležitost k tomu, aby si lidé konečně odpustili. Přispějme svým dílem ke smíření a odolávejme všem pokusům o znovuoživení nenávisti.“ (Apel našich biskupů u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války)„Smíření je vždy křehký kvítek. Přiznat vinu není lehké, ale ještě těžší je vinu odpustit… Radikální smíření je možné pouze s Boží pomocí, za přímluvy našich svatých zemských patronů a za pomoci takových lidí, jakým je Miloslav kardinál Vlk.“ (Mons. Anton Otte)

Vypredané

9,12 €

Pozitivní psychologie
Pozitivní psychologie

Jaro Křivohlavý

Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí. Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Vypredané

11,19 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Dobrý deň, rada by som sa veľmi pekne poďakovala Vášmu tímu za objednávku. Balík prišiel perfektne zabalený, načas, a dokonca som dostala aj krásne záložky s citátmi (tých nikdy nie je dosť ;-)). Zároveň by som chcela veľmi pochváliť prehľadnú a dizajnovú web stránku, široký sortiment, perfektné vyhľadávanie. Prajem veľa úspechov do budúcna, určite si u vás objednám aj nabudúce a budem vás odporúčať ďalej. Prajem krásny deň.

Lucia

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie