Ústav pamäti národa

Ústav pamäti národa

(9 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc
Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc

František Neupauer

František Paňák bol jezuitský kňaz, kritik komunistického režimu a politický väzeň aj publicista. Pracoval s mládežou v Bratislave a býva označovaný aj ako apoštol Košíc a východného Slovenska.

Vypredané

24,44 €

Posledné kusy
Éra samizdatu (2. doplnené vydanie)
Éra samizdatu (2. doplnené vydanie)

Ján Šimulčík

Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 – 1989. Autor v publikácii Éra samizdatu zaznamenáva samizdatovú aktivitu skupiny občanov združených v náboženskom zoskupení s názvom Spoločenstvo Fatima. V roku 1982 začalo spoločenstvo vydávať celoslovenský samizdat Náboženstvo a súčasnosť, ktorý vychádzal až do Nežnej revolúcie v roku 1989. Jeho redaktori založili v druhej polovici 80. rokov ďalších päť samostatných samizdatov, ktoré boli už špecificky profilované: politika, história, informácie... Spoločenstvo Fatima vydávalo takmer pätinu všetkých občiansko-náboženských periodických samizdatov na Slovensku. Ak k tomu pripočítame aj samizdaty vydávané jeho spolupracovníkmi, celkovo do jeho priameho okruhu patrilo viac ako 40 percent týchto samizdatov. Spoločenstvo sa podieľalo na vytlačení a distribúcii viac ako 3 000 000 strán samizdatu a spolu so svojimi spolupracovníkmi to bolo od šesť do sedem miliónov strán. Kniha podrobne opisuje vznik periodických samizdatov: Jubilejný rok, Náboženstvo a súčasnosť, Katolícky mesačník, Príloha mladých a Zrno, ich tlač, obsah, ako aj distribúciu.

Skladom

25,22 €

Posledné kusy
Čas odvahy
Čas odvahy

Ján Šimulčík

Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu. Kniha Čas odvahy novými informáciami a pohľadmi ukazuje nielen prostredie cirkevných štruktúr v Československu, ale rovnako silu, násilie i váhanie komunistického režimu v tomto období. Ukazuje, že keď dozreje čas, na podnet „obyčajného“ veriaceho človeka dajú sa do pohybu udalosti, ktoré dnes tvoria už velké dejiny katolíckej cirkvi v Československu. Pokiaľ ide o účasť Slovenska na tejto podpisovej akcii, kniha potvrdzuje, že najväčším odporcom totalitného režimu na Slovensku boli práve kresťania - od oravských dedín, cez východné Slovensko až po Bratislavu. Po rokoch prenasledovania a utrpenia v 80. rokoch prichádza ich čas, čas ľudskej odvahy i vystúpenia na verejnosť. (František Mikloško, slovenský disident)

Skladom

12,13 €

Posledné kusy
Skladom

2,90 €

Posledné kusy
Skladom

2,90 €

Posledné kusy
Denník 1945 - 1947
Denník 1945 - 1947

Rudolf Komandera

Denník Rudolfa Komanderu (1921 – 1953) je významným dokumentom o ideovom a politickom zápase mladej slovenskej generácie v povojnovej Európe. Zároveň je kronikou Slovenského revolučného odboja, predstavuje autentické svedectvo o počiatkoch formovania slovenskej politickej emigrácie v Rakúsku a Nemecku, vývoji názorov mladej generácie nielen na otázky exilu, ale aj na aktuálny vnútropolitický vývoj na Slovensku. Približuje aj jej predstavy o budúcom demokratickom usporiadaní Slovenskej republiky.Jedinečnosť výpovednej hodnoty denníka podčiarkuje fakt, že je jedným z mála autentických dokumentov o činnosti Slovenského revolučného odboja. Mladá slovenská generácia, ktorá sa bezprostredne po skončení vojny v ňom organizačne zjednotila, predstavuje začiatky formovania moderného kresťansko-sociálneho hnutia, ktoré sa v západnej Európe postavilo na obranu demokratických hodnôt a pričinilo sa o zastavenie nástupu svetového komunizmu.Dvadsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky je príležitosťou, aby sme sa s viac ako polstoročným odstupom pozreli na našu nedávnu minulosť a uvedomili si, kde sú skutočné začiatky zápasov nášho národa o demokraciu, slobodu a štátnu nezávislosť.

Skladom

22,83 €

Posledné kusy
„V mene republiky“
„V mene republiky“

Martin Gabčo; Tomáš Klubert

Spomienky Dušana Viesta ml.. PhDr. Dana Viestová (1948)Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1976 - 1980), doktorát si spravila r. 1982. Od r. 1971 pracovala v týždenníku Slovenka ako redaktorka, v r. 1992 sa v tom istom vydavateľstve Živena stala šéfredaktorkou časopisu Dievča, kde bola až do júna 1997. Vo februári 1997 sa vrátila do Slovenky na pozíciu šéfredaktorky, kde bola do apríla 1998. Odvtedy až do júna 1999 pre vydavateľstvo IKAR pripravila do tlače päť kuchárskych kníh. Potom do augusta 2000 pracovala v denníku Národná obroda, odkiaľ prešla do denníka Práca, kde sa od januára 2001 stala zástupkyňou šéfredaktora. Na protest proti jeho odvolaniu po mesiaci verejne rezignovala na svoju funkciu. V marci 2001 sa stala šéfredaktorkou týždenníka Prekvapenie, až napokon zakotvila v týždenníku Súvislosti, odkiaľ r. 2004 odišla do dôchodku. Až do konca roku 2023 prekladala, písala články a robila korektúry predovšetkým v mesačníkoch Moje zdravie a Moja psychológia.PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (1972)V rokoch 1991 - 1996 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2008 pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave pamäti národa. Doposiaľ publikoval monografie Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2007), Veľkí vojvodcovia na Slovensku (2013), Smrť sa volala Schill (2014) a Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom (2016). Je tiež spoluautorom piateho dielu Vojenských dejín Slovenska (2008), encyklopédie August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti (2020) a Encyklopédie vojen (2020), ako aj viacerých štúdií a odborných článkov.Mgr. Martin Gabčo, PhD. (1991)Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v rokoch 2014 - 2017 absolvoval aj interné doktorandské štúdium v odbore „Slovenské dejiny“.V rokoch 2018 - 2021 pôsobil ako kurátor v Múzeu školstva a pedagogiky. Od septembra 2021 pracuje v Ústave pamäti národa. Zaoberá sa dejinami protikomunistickej rezistencie na Slovensku v rokoch nasledujúcich po nastolení komunistického režimu v Československu. K jeho ďalším bádateľským záujmom patria dejiny vývoja školstva na Slovensku v období stalinizmu. Je autorom viacerých vedeckých štúdií a odborných príspevkov.

Skladom

26,58 €

Posledné kusy
Skladom

2,90 €

Posledné kusy
Dominik Tatarka
Dominik Tatarka

Matej Masaryk; Silvia Haladová

Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 14. máj 201910. mája 2019 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia Jĺ J. Dominika Tatarku, významnej osobnosti slovenského kultúrneho prostredia. Pri tejto príležitosti zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 14. mája 2019 interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorej výstupom je tento zborník. Zámerom príspevkov bolo poukázať na šírku Tatarkovej literárnej tvorby a jeho pôsobenie na spoločensko-politickom poli na pozadí rozmanitých historických míľnikov, v kontexte nepretržitej aktuálnosti jeho osobnosti ako jedinečného fenoménu.Osobnosť a dielo Dominika Tatarku proti noci dvadsiateho storočia - Ornamenty a deformity v algoritme ikonického rozprávania. Spisovateľ Tatarka v desaťročí 1959 - 1969 - Dominik Tatarka - publicista (Cesta spisovateľa od šéfredaktora Hlasu ľudu k šéfredaktorovi Kultúrneho života) - Tvorba Dominika Tatarku v poľských prekladoch - Dominik Tatarka a politické procesy v rokoch 1948 - 1954 - Dominik Tatarka - slovenský ľavicový intelektuál v 50. rokoch 20. storočia - Dominik Tatarka a katolícka cirkev

Skladom

16,49 €

Posledné kusy
Od totality k slobode
Od totality k slobode

kolektív autorov

Nežná revolúcia 1989. Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989 priniesol. Zachytáva aj situáciu v slovenských regiónoch a reflektuje aj témy ako študentské hnutie, aktivity hercov v prelomových dňoch Novembra 89, vznik a pôsobenie Verejnosti proti násiliu, rezignáciu komunistickej strany, politické rokovania a zmeny, slobodné voľby či pamäťovú politiku.Súčasťou publikácie, ktorá je rozdelená do dvadsiatich kapitol, je aj rozšírené kalendárium zachytávajúce zahraničnopolitický kontext v rokoch 1985 až 1990.Publikácia obsahuje množstvo doteraz nepublikovaných fotografií, ktoré ÚPN získal akvizičnou činnosťou v roku 2019. Všetky texty v knihe sú v slovenskej aj anglickej verzii.

Skladom

27,35 €

Hlinkova garda na území Pohronskej župy
Hlinkova garda na území Pohronskej župy

Anton Hruboň

Organizácia a aktivity 1938 - 1945. Monografia Antona Hruboňa prehlbuje doterajšie poznatky o organizácii, ktorej meno sa nerozlučne spája s najrozporuplnejšie vnímaným obdobím našich moderných dejín. Je vôbec prvou samostatnou publikáciou, hodnotiacou aktivity Hlinkovej gardy v regionálnom meradle, no pritom vsadené do celoslovenského kontextu. Práca rozhodne nepoteší tých čitateľov, ktorí považujú všetkých gardistov za fanatických protižidovských štváčov alebo naopak, hrdinských vlastencov s čistým morálnym štítom...„Ide o zaujímavý a prínosný príspevok na ceste k zaplneniu bielych miest v slovenskej historiografii. Anton Hruboň na širokom pramennom základe mapuje fenomén HG, pričom sa nevyhýba ani viacerým citlivým otázkam jej fungovania. Treba oceniť jeho „drzosť“, s akou sa chopil témy a ako ju podáva čitateľovi.“ (PhDr. Peter Sokolovič, PhD., Ústav pamäti národa, Bratislava)„K spracovaniu činnosti Hlinkovej gardy v Pohronskej župe pristúpil autor po dôkladnom výskume v domácich štátnych a špecializovaných archívoch... Za prínos práce považujem aj skutočnosť, že okrem politických a vojenských aktivít HG, sa dozvedáme zaujímavé informácie o športových či kultúrnych aktivitách a morálnych priestupkoch gardistov. V konečnom dôsledku práca vyznieva ako kvalitne spracované vedecké dielo, v ktorom jasne cítiť autorovu dlhoročnú zanietenosť pre bádateľskú činnosť a štúdium histórie.“ (Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., Katedra histórie FHV UMB, Banská Bystrica)

Vypredané

10,67 €

Akcia B
Akcia B

Marianna Oravcová

Publikácia sa venuje v slovenskej historiografii doteraz príliš nepovšimnutej problematike vysťahovania komunistickému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobitne z Bratislavy. Najznámejšia z akcií je v tomto smere Akcia B, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1952 a 1953, a ktorej obeťou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín. Na základe straníckeho rozhodnutia sa museli neraz z večera na ráno vysťahovať na pre nich dovtedy neznáme miesta, kde boli nasadení na ťažké manuálne práce. Marianna Oravcová zasadzuje priebeh a dôsledky Akcie B do širšieho dobového kontextu, v rámci ktorého opisuje perzekučné mechanizmy komunistického režimu v bývalom Československu aj v širšom stredoeurópskom priestore, charakter legislatívy smerujúci k porušovaniu ľudských práv, mimosúdne perzekúcie predchádzajúce samotnej Akcii B, ako aj rehabilitácie obetí postihnutých vysťahovaním. Popri podrobnej historickej rekonštrukcii priebehu a dôsledkov Akcie B kniha tiež prináša pohľad na problematiku snahy a rehabilitáciu jej obetí, a to tak v roku 1968, ako aj po páde komunistického režimu v roku 1989.

Vypredané

17,85 €

Biskup Štefan Barnáš
Biskup Štefan Barnáš

Róbert Letz

Dejiny slovenského národa ovplyvňovalo mnoho ľudí, ktorí boli nespravodlivo odsúdení, týraní, väznení a ich jediným previnením voči štátnej moci bola ich viera v Krista. Niektorí sú známi súčasnej verejnosti, no mená mnohých upadli do zabudnutia. Historik Róbert Letz vďaka svojej knihe Biskup Štefaj Barnáš, chce oživiť a pripomenúť osobnosť tohto kňaza, biskupa, filozofa, publicistu, profesora teológie a filozofie – intelektuálnej elite slovenského národa v 30.-40. rokoch 20.storočia. Štefan Banáš (1900 – 1964) pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny. V roku 1925 bol vysvätený za kňaza. Po dosiahnutí doktorátu z teológie pôsobil ako profesor VŠ bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Súčasne bol aj prefektom seminára, neskôr vicerektorom a od roku 1945 rektorom. V roku 1949 bol vymenovaný za biskupa. Keďže úrady nedali súhlas k tejto vysviacke, bola to prvá tajná biskupská vysviacka na Slovensku. V roku 1950 bol zaistený a internovaný do tábora v Močenku, rok na to odsúdený za údajnú velezradu a vyzvedačstvo na 15 rokov väzenia. Po amnestii v roku 1960 ho s podlomeným zdravím prepustili na slobodu. Nemohol však vykonávať kňazskú službu a naďalej bol pod policajným dozorom. 10 rokov krutého mučenia a ponižovania zničilo jeho zdravie, ale nie silu jeho osobnosti. Nech jeho biskupské heslo Ut intelligam corde (Aby som chápal srdcom) ostane navždy živé v mysliach ľudí.

Vypredané

14,55 €

DVD: Stopy v snehu
DVD: Stopy v snehu

Slavomír Zrebný

Komunistický režim v Československu v rokoch 1948 – 1989 neumožňoval občanom slobodný prístup k informáciám. Zavedená bola cenzúra, mnohí autori zakázaní, súkromné vydavateľstvá zrušené a náboženská literatúra takmer neexistovala.Ústredným motívom dokumentu Slavomíra Zrebného z Ústavu pamäti národa je príbeh troch kamarátov, ktorým sa stalo osudným prenášanie náboženskej literatúry. Alojz Gabaj, Branislav Borovský a Tomáš Konc boli 12. decembra 1983 na československej hranici s Poľskom zatknutí, väznení a odsúdení na trest odňatia slobody. Súdny proces vyvolal protest verejnosti a na medzinárodnom poli sa mladých chlapcov zastal aj americký prezident Ronald Reagan.Dokument Stopy v snehu mapuje nielen samotné pašovanie literatúry, ale aj tlačenie kníh, samizdatov a ich distribúciu. Súčasne objasňuje motivácie ľudí, ktorí nezištne riskovali vlastnú slobodu, aby napomohli k vnútornej slobode ostatných.

Vypredané

2,42 €

Žandár troch režimov
Žandár troch režimov

Martin Lacko; Ján Sabo

Kniha ponúka neobvyklý pohľad na dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príbehu príslušníka bezpečnostného aparátu. Ústredná postava diela, Gustáv Polčík, rodák z Veľkých Kostolian (1918), bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva Slovenskej republiky (1941-1944), potom povstaleckým četníkom, neskôr žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne sa stal príslušníkom Národnej bezpečnosti, v rokoch 1954-1966 bol pridelený k jej štátnobezpečnostnej zložke. Potom sa vrátil do verejnobezpečnostnej zložky, v ktorej prežil aj čistky po roku 1969.Kniha obsahuje aj 44 strán príloh.

Vypredané

14,95 €

Černobyľ 1986
Černobyľ 1986

Alžbeta Poparová (ed.); František Neupauer (ed.); Terézia Melicherová (ed.)

Minulosť, dôsledky, východiská. Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986, v černobyľskej atómovej elektrárni na Ukrajine (vtedy časť Sovietskeho zväzu). Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následne explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, Východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Približne 70 % rádioaktívneho spadu skončilo v Bielorusku. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť sovietskeho jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania. Nástupnícke štáty po rozpade Sovietskeho zväzu – Rusko, Ukrajina a Bielorusko dodnes nesú bremeno pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a liečenie ochorení spôsobených černobyľskou haváriou. Je ťažké presne zaznamenať počet úmrtí spôsobených udalosťami v Černobyle – odhady sa pohybujú od stoviek po stovky tisíc. Problém je stále široko diskutovaný a jeho dlhodobým dopadom sa stále celkom neporozumelo.

Vypredané

21,92 €

Stoj! - Tragédie pri železnej opone, Tajné spisy
Stoj! - Tragédie pri železnej opone, Tajné spisy

Stefan Karner

Osudy medzi Dyje a Moravou. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila počas studenej vojny k najprísnejšie stráženým zakázaným pásmam. Pri Dyje a Morave zomrelo bezmála toľko utečencov ako pri Berlínskom múre. Smrteľné tragédie súviseli so špionážou, zradou, so zavlečením alebo s útekom. Za nitky v pozadí ťahali československé tajné služby - ponad svoju husto popretkávanú sieť v celom Rakúsku, centrály mali v Salzburgu a vo Viedni.Stefan Karner a jeho vedecký tím Inštitútu Ludwiga Boltzman-na získali pomocou archívov a inštitútov v Prahe, Brne a Bratislave prvý raz prístup k tajným spisom, dovtedy držaným pod zámkou. Početné prípady hovoria o tragédiách, ktoré sa udiali na rakúsko-československých hraniciach do polovice 50. rokov a ktoré chcel československý komunistický režim navždy zahaliť rúškom mlčania.

Vypredané

15,71 €

Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium
Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium

Marta Glossová

Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960. Fungovanie vysokých škôl v rokoch 1948 až 1960 bolo v Československu výrazne ovplyvňované zásadnými a radikálnymi politickými zmenami. Podľa Vladimíra I. Lenina bol koncept "nepolitickej" výučby len buržoáznym pokrytectvom a k tejto predstave sa v roku 1949 prihlásili aj československí komunisti. Klement Gottwald na zjazde KSČ upozornil na nutnosť vytvorenia novej inteligencie, ktorá bude vychovaná v duchu marxizmu-leninizmu a dialektického a historického materializmu.Kniha Marty Glossovej opisuje a analyzuje proces preverovania a vylučovania politicky nespoľahlivých alebo triedne nevyhovujúcich študentov v rokoch 1948 až 1960 v kontexte procesu "sovietizácie" a následných post-stalinistických zmien vo vysokoškolskom školstve.Autorka sa nezameriava len na obete čistiek, ale aj na ich vykonávateľov z radov študentov a pedagógov. Venuje sa ich motiváciám, ktoré neboli len ideologické, aj keď presvedčenie o správnosti politiky KSČ nepochybne hralo dôležitú úlohu. Analýza jednotlivých previerok tiež ukazuje, akú významnú úlohu v opisovaných udalostiach zohrávali neformálne väzby, známosti aj rôzne formy protekcie a nepotizmu, ktoré boli v mnohých ohľadoch dôležitejšie ako formálne schválené pravidlá previerok. Zásadnú rolu však zohrával tiež strach, snaha chrániť si vlastnú pozíciu, oportunizmus, bezmyšlienkovité napĺňanie "zhora dodaných" smerných čísel, ale aj vybavovanie si osobných účtov.Kniha ukazuje aj najvýraznejšie rozdiely medzi vývojom v českej a slovenskej časti republiky. Hoci dôvody a spôsoby vylučovania študentov z vysokoškolského štúdia boli odrazom politického vývoja v celom Československu, samotné previerky a ich formálne zdôvodnenie sa v českej a slovenskej časti republiky často líšili.

Vypredané

19,98 €

Generácia nádeje
Generácia nádeje

Ján Šimulčík

Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989. Jedným z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 - 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané stretká. Autor sa v knihe zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaním členov, ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti. Naznačuje záujem Štátnej bezpečnosti o malé spoločenstvá, opisuje ochranu proti ŠtB v podobe informácií o metódach odpočúvania, ako aj právnej pomoci vypočúvaným. V knihe sa nachádzajú krátke svedectvá účastníkov, ktoré sú zaradené skoro v každej kapitole a snažia sa podporiť obraz o malých spoločenstvách zvnútra. Časť knihy tvoria prílohy, ktoré obsahujú dobové dokumenty. Samizdatové texty opisujú metodiku malých spoločenstiev, ako aj poučenia, ako sa správať na výsluchoch ŠtB. Ich historickosf a zameranie hlbšie dokresľujú skúsenosť malých spoločenstiev a sú neoddeliteľnou súčasťou ich histórie.

Vypredané

13,77 €

Bez rozsudku!
Bez rozsudku!

Jerguš Sivoš

Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 - 1953.. Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 - 1953.

Vypredané

10,28 €

Smrť sa volala Schill
Smrť sa volala Schill

Tomáš Klubert

Vedecká monografia Smrť sa volala Schill je vôbec prvou publikáciou, ktorá sa venuje činnosti nemeckého okupačného útvaru na Slovensku v rokoch 1944 - 1945.Bojová skupina "Schill" vznikla na sklonku 1944 ako improvizovaná jednotka v Protektoráte Čechy a Morava. Po presune na Slovensko sa jej príslušníci zapojili do odzbrojenia bratislavskej posádky a v priebehu troch týždňov vytlačili povstalecké vojská z horného Ponitria.Následne útokom z južného smeru rozvrátili dovtedy úspešnú obranu Turca a po prielome do údolia rieky Hron dobyli Žarnovicu, Svätý Kríž nad Hronom, Banskú Štiavnicu a Krupinu. Ich ťaženie bolo zavŕšené v dňoch 26. - 27. októbra 1944, keď ako prví vstúpili do hlavných povstaleckých centier - Zvolena a Banskej Bystrice.Publikácia je určená nielen odborníkom, ale všetkým záujemcom o pohnuté obdobie Slovenského národného povstania.

Vypredané

11,54 €

Prvý slovenský parlament
Prvý slovenský parlament

Ondrej Podolec

Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť. Ondrej Podolec, PhD. (1975) Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história -slovenský jazyk a literatúra a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde aj do roku 2007 pracoval. V súčasnosti je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa a prednáša právne dejiny na Katedre právnych dejín a právnej kom-paratistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa dejinami Slovenska v 20. storočí, najmä vývojom politického systému, dejinami verejnej správy i perzekúciami rôznych skupín obyvateľstva nedemokratickými režimami. Je autorom monografie Medzi kontinuitou a diskontinuitou (Politický systém Slovenskej republiky 1939 -1945), spoluautorom publikácií 14. marec 1939 (Vznik slovenského štátu) 1. a 2.i viacerých edícií dokumentov. Publikoval tiež niekoľko desiatok vedeckých štúdií na Slovensku i v zahraničí.

Vypredané

26,19 €

Ecce homo!
Ecce homo!

Františka Čechová

Krížová cesta dona Titusa Zemana, mučeníka za záchranu kňazských povolaní. PhDr. Františka Čechová, PhD.(*31.10.1948, Bratislava, 15.1.2016, Pezinok)Vyštudovala študijný odbor história - filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej bol v roku 1985 udelený akademický titul PhDr. Vedeckú hodnosť PhD. v odbore slovenské dejiny získala na Historickom ústave SAV v roku 2007. Do roku 2002 pracovala ako stredoškolský pedagóg na Gymnáziu Pezinok a následne pôsobila ako odborná asistentka na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriavala na slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým sa venovala problematike cirkevných dejín, religionistike, metodológii dejín a regionálnym dejinám. Bola autorkou niekoľkých monografií, vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí. V roku 2010 bola menovaná arcibiskupom Stanislavom Zvolenským do diecéznej komisie znalcov vo veciach historických a archivistických.

Vypredané

26,58 €

Hlinkova garda 1938 – 1945
Hlinkova garda 1938 – 1945

Peter Sokolovič

Hlinkova garda, pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945. Kniha má 86 strán prílohy.

Vypredané

16,01 €

August 1968
August 1968

Peter Jašek (ed.)

Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August 1968. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fondu Archívu ÚPN, ktoré zachytávajú okamihy invázie. Jedným z dôvodov vydania publikácie je aj doterajší, pomerne zjednodušený vizuálny obraz okupácie. Tá je známa hlavne z bohatého a dramatického pražského, menej už z bratislavského materiálu, z ktorého je najznámejší súbor fotografií z centra Bratislavy neskôr komunistami perzekvovaného fotoreportéra Ladislava Bielika. Publikácia sa preto snaží ísť inou cestou a predstaviť augustové dni roku 1968 prierezovo, z pohľadu obyvateľov viacerých slovenských regiónov. Hlavnou „pridanou hodnotou“ publikovaného súboru fotografií a dokumentov je, okrem spomínanej originálnosti, ich pôvod.

Vypredané

21,15 €

V stopách železného Félixa
V stopách železného Félixa

Matej Medvecký; Jerguš Sivoš; Peter Jašek

Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989. Popularizačná monografia „V stopách železného Felixa“ je venovaná dejinám takmer všemocnej Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Kniha má ambíciu priblížiť slovenskú časť dejín tejto inštitúcie všetkým vrstvám čitateľov na Slovensku i v zahraničí. Publikácia obsahuje aj veľa obrazových príloh.  

Vypredané

20,86 €

Éra samizdatu
Éra samizdatu

Ján Šimulčík

Spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974 - 1989. Autor v publikácii Éra samizdatu zaznamenáva samizdatovú aktivitu skupiny občanov združených v náboženskom zoskupení s názvom Spoločenstvo Fatima. V roku 1982 začalo spoločenstvo vydávať celoslovenský samizdat Náboženstvo a súčasnosť, ktorý vychádzal až do Nežnej revolúcie v roku 1989. Jeho redaktori založili v druhej polovici 80. rokov ďalších päť samostatných samizdatov, ktoré boli už špecificky profilované: politika, história, informácie... Spoločenstvo Fatima vydávalo takmer pätinu všetkých občiansko-náboženských periodických samizdatov na Slovensku. Ak k tomu pripočítame aj samizdaty vydávané jeho spolupracovníkmi, celkovo do jeho priameho okruhu patrilo viac ako 40 percent týchto samizdatov. Spoločenstvo sa podieľalo na vytlačení a distribúcii viac ako 3 000 000 strán samizdatu a spolu so svojimi spolupracovníkmi to bolo od šesť do sedem miliónov strán. Kniha podrobne opisuje vznik periodických samizdatov: Jubilejný rok, Náboženstvo a súčasnosť, Katolícky mesačník, Príloha mladých a Zrno, ich tlač, obsah, ako aj distribúciu.

Vypredané

10,86 €

Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom
Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Róbert Letz (ed.)

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (*1967 Bratislava)Vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zameriava sa na cirkevné, politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.Je autorom monografií: Slovensko v rokoch 1945 - 1948: Na ceste ku komunistickej totalite (1994) Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 1948) (2000) Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948-1989. In: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, 1. zv. (2001) Justícia - slúžka moci. In: Pešek, Jan; Letz, Róbert: Štruktúry moci na Slovensku 1948 -1989 (2004); Letz, Ján; Letz, Róbert: Bratia Letzovci: Život a dielo Štefana Letza a Bela Letza (2005) Hlinkova slovenská ľudová strana: Pokus o syntetický pohľad. In: Letz, Róbert; Mulík, Peter; Bartlová, Alena: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 - 1945 (2006) V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa M. Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov (2007).Je autorom učebnice Slovensko v 20. storočí: Dejepis pre 9. ročník základných škôl (2000) a spoluautorom učebnice Dejepis pre 3. ročník gymnázií (národné dejiny), (2005).Je spoluautorom diel: Lexikón slovenských dejín (1997) Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000)Je zostavovateľom a spoluzostavovateľom zborníkov: Boli traja (2001) Biskup Michal Buzalka (2002) Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 -1945 (2006)Publikoval vyše šesťdesiat vedeckých štúdií a desiatky odborných a populárnych článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je predsedom redakčnej rady časopisu Pamäť národa, členom redakčných rád časopisov Historický zborník, Viera a život, Duchovný pastier, Impulz a Proglas.

Vypredané

10,30 €

Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu
Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu

Peter Jašek

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 17. júna 2015

Vypredané

7,37 €

Tretia ríša a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.
Tretia ríša a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

Michal Schvarc (ed.); David Schriffl (ed.)

Das „Drittte Reich“ und die Entstehung des Slowakischen Staates. Dokumente II.. Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ zaplniť doposiaľ jestvujúcu medzeru v publikovaní dokumentov mapujúcich vznik Slovenskej republiky z pohľadu Tretej ríše. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, lež nemeckej proveniencie pochádzajúcich z viacerých českých, slovenských, no najmä nemeckých archívov. Tento postup určovala hlavne geopolitická situácia v sledovanom období – po Mníchovskej konferencii koncom septembra 1938 sa totiž nacistické Nemecko stáva neobmedzeným pánom stredoeurópskeho priestoru.Nosnú časť publikácie tvoria dokumenty diplomatickej proveniencie, ktoré sú organicky dopĺňané spisovým materiálom nacistickej Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD), viedenského ríšskeho miestodržiteľstva (A. Seyss-Inquart) a Deutsche Partei na Slovensku. Rôznorodosť prameňov umožňuje poukázať na variabilitu nemeckých plánov a koncepcií v súvislosti nielen so Slovenskom, ale aj ďalšou autonómnou časťou vtedajšej ČSR – Podkarpatskou Rusou. Pritom všetky reflektujú aj vnútorný vývoj na Slovensku. Publikácia je dvojjazyčná – v slovenskom a nemeckom jazyku, doplnená o menný a miestny register.

Vypredané

22,31 €

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe
Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Martina Fiamová (ed.)

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 70.výročia prijatia tzv. Židovského kódexu, najrozsiahlejšieho protižidovského právneho predpisu Slovenskej republiky. Jednotlivé štúdie umožňujú komparatívne poznávanie tejto tragickej stránky európskych dejín.

Vypredané

11,54 €

Svedectvá doby I.
Svedectvá doby I.

Ján Šimulčík

Tajná cirkev v rokoch 1969 – 1989. Rozsiahlu aktivitu tajnej cirkvi počas obdobia 1969 – 1989 nemala ŠtB schopnosť ani možnosti obsiahnuť v celej šírke. Prispela k tomu atomizácia, utajenie, ako aj konšpirácia jej aktivít. Nedostatok agentov (tajných spolupracovníkov) ŠtB, ktorým by sa podarilo preniknúť do tohto prostredia a nepochopenie pohnútok aktivistov tajnej cirkvi má za následok, že veľké množstvo jej utajených aktivít nie je zachytených v archívoch ŠtB. Doteraz väčšina z nich zostáva neznáma aj pre historikov. Šesť svedectiev zachytených v knihe vytvára akúsi mozaiku aktivít tajnej cirkvi naprieč rôznym spektrom. Zaznamenané osudy majú jednu spoločnú líniu, ktorou je skúsenosť z prostredia tajnej cirkvi počas obdobia normalizácie. Dopĺňajú neznáme a nepoznané stránky novodobých slovenských dejín. S odstupom času sa nám zaznamenané skutočnosti zdajú až neuveriteľné. V skutočnosti iba opisujú reálny a zaujímavý život kresťanského podzemia, plný aktívnej a oddanej spolupatričnosti. Prvý diel knihy Svedectvá doby sa aspoň z malej časti snaží zaplniť medzeru, o ktorej sa archívy ŠtB nezmieňujú alebo len veľmi stroho.

Vypredané

19,21 €

1988 – Rok pred zmenou
1988 – Rok pred zmenou

Zborník a dokumenty. Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku. Zostavil Peter Balun.

Vypredané

12,27 €

Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

zost. Peter Sokolovič

Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VII. Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, konanej v dňoch 21. – 23. Apríla 2008 v Bratislave. V publikácii je v šiestich sekciách 29 príspevkov mladých historikov a príhovory podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského, dekana Filozofickej fakulty UK Antona Eliáša a zostavovateľa zborníka Petra Sokoloviča. Príspevky historikov sú do kapitol členené tematicky: Spoločensko-politické vedy, Zahraničnopolitické aspekty, Armáda, partizáni, Hlinkova garda, Perzekúcie špecifických skupín obyvateľstva, Cirkev, Hospodárske dejiny. Publikácia obsahuje aj stručné medailóny autorov. Zborník zostavil Peter Sokolovič.

Vypredané

11,95 €

Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

Ján Mitáč (ed.)

Zborník je výstupom z vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval v dňoch 22. – 23. marca 2011 v Mestskom múzeu v Šuranoch. V predkladanom zborníku sa nachádza šestnásť príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny a Veľkej Británie. Väčšina príspevkov podrobne analyzuje dopady Viedenskej arbitráže, na územie južného Slovenska. Ide najmä o prípadové štúdie z konkrétnych regiónov, ktoré popisujú celu škálu prostriedkov, ktorými okupačná moc zasahovala do života obyvateľov regiónu.Niekoľko príspevkov popisuje hospodárske dopady arbitráže nielen na územie južného Slovenska, ale aj na formovanie vznikajúceho Slovenského štátu. Štúdie zahraničných autorov sa venujú najmä bilaterálnym slovensko-maďarským vzťahom, napríklad postojom Veľkej Británie k požiadavkám Maďarska voči Česko-Slovensku a k samotnej Viedenskej arbitráži. Štúdie dvoch ukrajinských historikov umožňujú komparatívny pohľad na správanie maďarských okupačných organov na južnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorú Viedenská arbitráž rovnako zasiahla. Aj keď zborník nemá ambíciu osvetliť celú škálu zložitej problematiky, prináša najnovšie výsledky výskumu odborníkov, odrážajúce stav, ktorý je v slovenskej historiografii z hľadiska výskumu tejto témy.  

Vypredané

16,98 €

Vatikánsky denník I.
Vatikánsky denník I.

Karol Sidor

od 17. júna 1939 do 11. júla 1940. Karol Sidor (16. 7. 1901 Ružomberok – 20. 10. 1953 Montreal, Kanada) bol slovenský štátnik, politik, novinár spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény a slovenskej žurnalistiky. Hoci bol jednou z vedúcich osobností Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od marca 1939 odstavený z aktívnej politiky. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po roku 1945 bol jednou z vedúcich osobností slovenského politického exilu. Karol Sidor začal písať svoj denník v decembri 1916 ešte ako študent a písal ho až do svojej smrti. Denníky z rokov 1930 – 1939 predstavujú unikátny pohľad reprezentanta nastupujúcej mladej laickej generácie v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane nielen na vývoj v samotnej strane, ale sú aj významným dokumentom o zavŕšení dvadsaťročného zápasu za autonómiu Slovenska a o prvých mesiacoch existencie samostatného Slovenského štátu.

Vypredané

17,36 €

Ostro sledovaná hranica
Ostro sledovaná hranica

Vladimír Palko ml.

Spravodajská zložka 11. brigády pohraničnej stráže v rokoch 1951 - 1989. Vedecká monografia Vladimíra Palka ml. mapuje metódy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice 11. brigádou Pohraničnej stráže Bratislava. Represívna činnosť Pohraničnej stráže sa vzťahovala najmä na úseky štátnej hranice s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom. Jej úlohou bolo zastavenie politicky aj hospodársky motivovaných útekov na jednej strane a ochrana štátnej hranice pred „vonkajším nepriateľom" na druhej strane. 11. brigáda pohraničnej stráže bola útvarom zabezpečujúcim fyzickú a spravodajskú ochranu slovenského úseku československo-rakúskej a čiastočne československo-maďarskej štátnej hranice. Monografia zaznamenáva jej represívne, rozviedne a kontrarozviedne pôsobenie počas takmer celého trvania komunistického režimu. Hlavnou úlohou spravodajských zložiek 11. brigády PS bolo zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o osobách plánujúcich útek do zahraničia. S tým súviselo budovanie agentúrnej siete spomedzi obyvateľov kolaborujúcich s režimom v zverených úsekoch pohraničného pásma. Získavanie tajných spolupracovníkov, dôverníkov a operatívne rozpracovávanie podozrivých osôb sa uskutočňovalo podľa podzákonných noriem, ktorými sa riadila kontrarozviedka Štátnej bezpečnosti. Súčasťou publikácie sú aj prílohy obsahujúce organizačný vývoj spravodajského oddelenia a spravodajských skupín 11. brigády Pohraničnej stráže Bratislava, vrátane zverejnenia mien a tvárí jej spravodajských dôstojníkov.

Vypredané

18,43 €

Proti Poľsku
Proti Poľsku

Martin Lacko

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.Slovenská republika sa týmto stala jediným spojencom Nemecka v protipoľskej vojne, čím svojou mierou prispela k začiatku druhej svetovej vojny a súčasne sa skompromitovala v očiach demokratických veľmocí. Na druhej strane bola účasť Slovenska vo vojne i reakciou na predchádzajúcu expanzívnu politiku Poľska, ktoré sa v roku 1938 snažilo o anexiu časti Slovenska a vytvorenie spoločnej hranice s hortyovským Maďarskom. Marxistická propaganda takisto zamlčovala fakt, že intervenčné slovenské jednotky boli vo viacerých ukrajinských, rusínskych i bývalých slovenských obciach pohraničia ich obyvateľstvom srdečne vítané.Rozpornosť i tragickosť tejto doby zachytávajú autentické dokumenty. V prvom rade osem denníkov (vrátane veliteľstva slovenskej poľnej armády Bernolák) a ďalších sedem kroník útvarov, resp. príslušníkov armády, ktoré sa zachovali vo Vojenskom historickom archíve Bratislava.Kniha má 255 strán v mäkkej väzbe formátu B5 a farebnú obálku. Dobové dokumenty dopĺňa zoznam 24 slovenských obetí, ako aj krátka biografická informácia o padlých, zoznam krycích názvov jednotiek, miestny a menný register, ako aj mapka s približným ohraničením územia, kam armáda vstúpila.

Vypredané

6,66 €

1989 - Rok zmeny
1989 - Rok zmeny

Peter Jašek (ed.)

zborník. Zborník 1989 - Rok zmeny z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Bratislave v dňoch 4.-5. novembra 2014 obsahuje:November 1989 v medzinárodnom kontextePád komunistického režimu na SlovenskuTransformácia spoločnosti po páde komunistického režimuCirkvi v procese transformácie spoločnostiSpravodajské služby a pád komunistického režimuReferátyO autoroch

Vypredané

19,89 €

Sviečková manifestácia I.
Sviečková manifestácia I.

Peter Jašek; František Neupauer

štúdie, spomienky a svedectvá. „Program verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podlá rozhodnutia Svätého Otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu. “ (František Mikloško, 10. marca 1988)„My v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali!“ (Barbara Coudenhove-Kalergi, rakúska novinárka, zatknutá počas manifestácie)„Sviečková manifestácia svojim nenásilným, charakterom ovplyvnila aj nasledujúce udalosti v Československu a výrazne prispela k tomu, akú podobu a priebeh mal November 1989 u nás: že bol pokojný a nenásilný.“ (Július Brocka, účastník manifestácie)

Vypredané

13,34 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk