Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství • Zachej.sk
Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství

(91 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
Novinka
E-kniha: 365 dní se svatou Faustynou
E-kniha: 365 dní se svatou Faustynou

Nejkrásnější stránky z Deníčku. Deníček Faustyny Kowalské nás učí objevovat milosrdnou Boží lásku, kontemplovat ji v běžném životě, což znamená jednoduše prožívat náš život s Ježíšem. Faustynina spiritualita je evangelní a využívat ji může každý, bez ohledu na své povolání, vzdělání, věk či postavení. Tím, jak důvěřuje Bohu, nás Faustyna učí odpovídat na lásku Boží, jež nás předchází. Naše odpověď spočívá v plnění Boží vůle, lásce k bližnímu, církvi a eucharistii i v úctě k Matce Boží. Knížka přináší v promyšleném řazení nejkrásnější citáty světice. Udělejme každý den v roce krůček vstříc k Božímu milosrdenství v naší duši. „Faustyno, ať se tvé poselství světla a naděje rozlévá po celém světě. Ať přivede hříšníky k obrácení, utiší řevnivost a nenávist, otevře lidi i národy skutečnému bratrství. S tebou hledíme na tvář vzkříšeného Krista, přijímáme za svou tvoji modlitbu důvěrného odevzdání se a s pevnou nadějí říkáme: Ježíši, důvěřuji Ti!“ – Jan Pavel II. (1920–2005)

Ihneď na stiahnutie
-20%

16,25 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Direktorium pro katechezi
E-kniha: Direktorium pro katechezi

Papežská rada pro podporu nové evangelizace

Direktorium pro katechezi shrnuje aktuální pohled katolické církve na katechezi a evangelizaci v dnešním světě. Katecheze není jen předáváním teoretických znalostí, ale uváděním na cestu víry a doprovázením člověka na této cestě. Vhodně zvolenou katechezí osobní víra v Ježíše Krista zmrtvýchvstalého roste a zraje ve společenství církve. Plodem katecheze je pak nejen živá víra, ale i vnitřně svobodné jednání, samostatné myšlení a schopnost rozlišit pravdu od toho, co nás může klamat. Dokument se zabývá katechezí v evangelizačním poslání církve, obšírně se věnuje osobnosti katechety a zdůrazňuje, že právě katecheté jsou často prvními svědky víry a hlasateli Božího slova. Direktorium popisuje různé metody a styly katecheze a dodává cenné postřehy o katechezi v konkrétních situacích – zejména v prostředí rodin, škol a farností, ale i mezi lidmi na okraji společnosti. Detailně se zaobírá katechezí na místní i diecézní úrovni a všímá si i řady dalších otázek, jako jsou šance a úskalí digitální éry, výchova ke spravedlnosti, ekumenismus, mezináboženský dialog a jiné. Soubor obecných zásad i praktických postřehů ke každodenní službě je určen katechetům, pedagogům a učitelům náboženství, kněžím, jáhnům, biskupům, pastoračním radám, studentům a všem, kdo se zabývají katechezí a evangelizací.

Ihneď na stiahnutie
-20%

13,95 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: O zázraku Vánoc
E-kniha: O zázraku Vánoc

Stefano Gorla

Jak se malý myšák spřátelil s papežem. Co je na Vánocích tak krásné, tak zázračné? A jak se může malý myšák spřátelit s papežem? Myšák Jirka žije se svou velkou rodinou v Římě. Při častých výpravách po ulicích svého rodného města objevuje všelijaké krásy, musí se však vyvarovat jednoho velkého nebezpečí – koček! Na útěku před jednou takovou šelmou narazí na papeže Františka. Padnou si do oka, papež ho pozve k sobě a vypráví mu o smyslu vánočních svátků: „Ježíšův Bůh je prostě takový. Nejblíž má, Jirko, k těm nejprostším, nejchudším a nejmenším...“ „Takže i k myškám? My jsme přece taky hodně malí.“ „I k myškám... A nezapomínej, že i ke kočkám. Bůh myslí na všechny.“ Úsměv na myšákově špičatém čumáčku trochu povadl, ale nakonec si řekl, že je to vlastně dobře. Ten Ježíš, o kterém mu vyprávěl papež František, se mu líbil čím dál víc. Dobrodružný příběh pro předškoláky a malé školáky probudí v dětech zájem o Vánoce a jejich poselství. Dozví se mimo jiné, proč a díky komu se po celém světě staví jesličky a betlémy.

Ihneď na stiahnutie
-20%

8,20 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Připravme cestu Pánu
E-kniha: Připravme cestu Pánu

Angelo Scarano

Průvodce adventní a vánoční dobou obsahuje stručný výklad biblických textů na příslušný den a podněty k aplikaci Božího slova v našem životě. Praktický dopad rozjímání Božího slova je důležitý – plané fantazírování nad texty Písma totiž k ničemu nevede. Advent má dvě základní témata: Ježíšův první příchod ve vtělení a jeho druhý příchod ve slávě na konci dějin. Doprovázejí nás přitom tři postavy ukazující na Mesiáše – prorok Izaiáš, Jan Křtitel a Ježíšova matka Maria. Během vánočních svátků čteme v liturgii o událostech Ježíšova dětství a začátku jeho veřejné činnosti, vstřebáváme prolog Janova evangelia a rozjímáme slova prvního Janova listu. V adventní i vánoční době tak můžeme prožívat těsné sepětí mezi liturgickým slavením, tajemstvím Vánoc a naší konkrétní situací. Knížka přispěje k tomu, abychom konec starého a začátek nového roku prožili s hlubší radostí a novým úžasem.

Ihneď na stiahnutie
-20%

8,15 €

Jeho rany nás uzdravili
Jeho rany nás uzdravili

Vojtěch Kodet

Krížová cesta. Modlitba krížovej cesty nie je len príležitosť, ako si uvedomiť, že náš život je plný temných a boľavých skutočností. Je to predovšetkým jedinečný spôsob, ako všetko ťažké, čo prežívame, prepojiť s Kristom a s mocou jeho lásky, ako si uvedomiť, že na svoje životné ťažkosti nie sme sami.Je tu Pán, ktorý sa nás chce ujať a previesť nás každým údolím smrti, dať nám i v temnotách zakúsiť svoju prítomnosť. Modlitba krížovej cesty je teda príležitosťou, aby sme na svojej vlastnej ceste rozpoznali Ježiša. Nie ako toho, kto stojí mimo nás, kto sleduje, ako ju zvládame, ale ako toho, kto žije, raduje sa a trpí v nás.

Skladom

1,94 €

Posledné kusy
CD: Marián Kuffa - Promluvy (mp3)
CD: Marián Kuffa - Promluvy (mp3)

Marián Kuffa

Nahrávka byla pořízena při Třech dnech spirituality v Brně roku 2016. Marián Kuffa (nar. 1959) je slovenský kněz, který slouží v Žakovcích pod Tatrami. Už více než dvacet let se věnuje bezdomovcům, bývalým vězňům, alkoholikům, opuštěným matkám a mladým lidem bez rodinného zázemí. Žakovce se staly domovem pro více než 250 lidí v nouzi, kteří si sami zajišťují provoz domů i svou obživu, ale ještě s otcem Mariánem vypomáhají v okolních romských vesnicích. O díle otce Mariána vzniklo několik filmů, dokument Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe získal cenu Českého lva jakožto nejlepší dokumentární film roku 2015.

Skladom

5,34 €

Novéna k svätému Jozefovi
Novéna k svätému Jozefovi

Josef Hrdlička

Novéna k svätému Jozefovi prichádza s ponukou modlitby pre rodiny. Predovšetkým ako zvláštna prosba za otcov rodín či pri riešení pracovných problémov, ale je vhodná aj ako príhovorná modlitba za ťažko chorých a umierajúcich.Mons. Josef Hrdlička (*1942) je od roku 1990 pomocným biskupom v Olomouci. Je známy ako vynikajúci kazateľ, ale tiež básnik a prekladateľ duchovnej poézie.

Skladom

1,84 €

Novéna s Teréziou z Lisieux
Novéna s Teréziou z Lisieux

Pavel Pola

Novéna ponúka niekoľko perál z textov sv. Terézie, ktoré nám pomôžu nahliadnuť na jej duchovnú cestu a zároveň môžu poslúžiť ako podnety k modlitbe. Vybrané úryvky pochádzajú prevažne z posledných troch rokov Terezinho krátkeho života, z mimoriadne plodného obdobia, kedy sa z nej stala skutočná spisovateľka a duchovná učiteľka.

Skladom

1,84 €

Dobrú noc s Bibliou
Dobrú noc s Bibliou

Renita Boyleová

Je to krásna chvíľa, keď večer deti zaľahnú do postieľok a rodičia či starí rodičia im začnú čítať... Túto malú Bibliu na dobrú noc si môžu čítať a prezerať spolu. Možno sa stane pravidelnou súčasťou večernej modlitby v rodine.Rozpráva sa v nej o stvorení sveta, o Noemovi, o Jonášovi a veľrybe, o statočnom Dávidovi, ale predovšetkým o Ježišovi: ako sa narodil, ako hovoril s múdrymi mužmi v chráme, ako uzdravoval chorých a pomáhal hriešnikom, ako bol zradený, zabitý a vstal z mŕtvych.

Skladom

5,72 €

Proměna farnosti
Proměna farnosti

James Mallon

Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu. „My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní.Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery farní sál, aby se tu mohl konat evangelizační program zvaný kurzy Alfa, vyvolalo to takový poprask, že jsem musel svolat mimořádné zasedání farní rady. A místo abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz umíněně za svým. Neměl jsem ani jinou možnost.Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela nechodí, nesmírně žehnal. Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než sto lidí, aby se seznámili s nabídkou evangelia. Lidské životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál. (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet.Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a autor je zván na semináře doma i v zahraničí.

Skladom

15,42 €

Modlitba s Biblí v ruce
Modlitba s Biblí v ruce

Angelo Scarano

(2.vydání). „Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“

Skladom

5,72 €

Posledné kusy
Charisma Terezie z Avily
Charisma Terezie z Avily

Antonio Maria Sicari

Kontemplace ve službe církvi. Kniha vypráví o vnitřní cestě sv. Terezie z Avily. Vznikla proto, aby nejmladší řeholníci ve formaci (a každý, koho uchvacují svatí, které Bůh dává církvi) byli seznámeni s itinerářem, jehož prostřednictvím jedna karmelitánská mniška obnovila svůj řád a stala se učitelkou celé církve.Odhaluje vnitřní vývoj zkušeností, bojů, překvapivých tušení a především působení Boží milosti v srdci jedné ženy až do doby, kdy se jí podařilo zrealizovat své povolání a zároveň ,,novou“ formu řeholního života. Tímto itinerářem však může být osloven každý křesťan, i když mu Bůh svěřil jiné poslání.

Skladom

14,45 €

Posledné kusy
Křížová cesta s Marií
Křížová cesta s Marií

Elias Vella

P. Elias Vella OFM Conv., katolický kněz, exorcista z Malty, žádaný kazatel na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je autorem mnohých knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a v češtině.Text křížové cesty a meditace jsou doprovázeny barevnými fotografiemi křížové cesty v poutním klášterním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Krížová cesta s Máriou (2016).

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
Vězení s klíčem uvnitř
Vězení s klíčem uvnitř

Kateřina Lachmanová

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti.Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění.Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce.Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky přepracované a doplněné, nyní nabízíme čtvrté vydání.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Zamknuté znútra.

Skladom

8,90 €

Posledné kusy
Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství
Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství

Pavel Mareš (ed.)

Když jsme pozváni na svatbu, na návštěvu nebo na rande, připravujeme se na to. Těšíme se, kdy už ta událost nastane.I svátost smíření je pozváním – k setkání s Bohem. Bůh při svátosti smíření člověka objímá. Máme k němu blíž a dochází i k usmíření vztahů mezi lidmi a k přijetí sebe sama.Smyslem tohoto prakticky zaměřeného zpovědního zrcadla je otevřít dveře naší duše a pomoci jejímu uzdravení.Obsah: Svátost smíření je pozváníPovzbuzení z BiblePovzbuzení sv. Faustyny Kowalské5 podmínek dobré zpovědiSkutky duchovního milosrdenstvíSkutky tělesného milosrdenstvíModlitby

Skladom

1,94 €

Posledné kusy
Mše svatá
Mše svatá

Radek Tichý

V této útlé knížce projdeme krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí ve svých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježíšem a načerpat sílu pro svůj život mimo kostel.Ke každé kapitolce je připojena krátká citace z Bible a delší citace z církevních otců. Jejich smyslem je naznačit, že mše svatá, i když se během staletí vyvíjí a pozměňuje, zůstává ve své podstatě stále ta samá jakožto jednání, které je věrné Ježíšovu slovu: „To konejte na mou památku.“Knížka je určena všem, kdo mají rádi liturgii a chtějí proniknout do její krásy. Užitečná bude zejména těm, kteří se připravují na biřmování a na křest v dospělosti, i těm, kteří nechtějí ustrnout na cestě víry. (autor)

Skladom

5,34 €

Posledné kusy
Vánoční příběhy pro potěchu duše
Vánoční příběhy pro potěchu duše

Bruno Ferrero

Zábavné i poučné příběhy, jak je známe z pera italského salesiána Ferrera, tentokrát zarámované časovým úsekem od adventu do tří králů, s vánočním vyzněním a tematikou.V knize se setkáme se zázračným stolem, který mluví, nebo houslemi, které hrají, v různých rolích zde vystupují zvířata s podivuhodnými schopnostmi, i děti a dospělí, kteří originálním způsobem řeší zapeklité situace svého života. Příběhy zaujmou čtenáře, kteří rádi čtou krátká vyprávění podněcující k zamyšlení.

Skladom

6,69 €

YOUCAT kurz víry
YOUCAT kurz víry

Vše, co je dobré vědět o křesťanství. YOUCAT: Kurz víry se do větší hloubky věnuje základním tématům katolické víry a morálního učení. Co všechno víme o Bohu? Proč existuje utrpení? Co mají Boží přikázání společného s láskou? A k čemu potřebujeme církev? Autor se snaží vyložit hlavní témata katolické víry a morálky stejně napínavě jako dobrý film. Navazuje přitom těsně na základní publikaci celé této edice – „žlutý“ YOUCAT.YOUCAT: Kurz víry je určen především mladým lidem, a to z věřícího i nevěřícího prostředí. Potřebný impuls k dospělejší víře v ní najdou i další zájemci: konvertité nebo lidé, kteří se připravují na přijetí svátostí církve nebo se po období deziluzí do církve vracejí. Tento kurz víry může absolvovat jednotlivec sám. Lepší ale bude, když se do něj pustí s přáteli, se známými nebo s lidmi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme při rozhovoru, třeba v menším společenství nebo ve studijní skupině.

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Svatodušní novéna se svatými Karmelu
Svatodušní novéna se svatými Karmelu

Vojtěch Kodet; Milada Jiřina Burgerová

Novéna k Duchu Svatému s nádhernými texty velkých světců Karmelu.

Skladom

1,94 €

Posledné kusy
Nejkrásnější z lidských synů
Nejkrásnější z lidských synů

Józef Augustyn

Křížová cesta. Křížová cesta Józefa Augustyna inspirovaná texty z knihy proroka Izaiáše.

Skladom

2,13 €

E-kniha
E-kniha: Příběh jedné duše
E-kniha: Příběh jedné duše

Terézia z Lisieux

Autobiografické spisy. Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), které vydáváme v novém překladu pod názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury. Prostinká literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka církve. Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho světlem i uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Učí nás krásné a odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia.

Ihneď na stiahnutie
-45%

9,99 €

Posledné kusy
Z Deníčku svaté Faustyny
Z Deníčku svaté Faustyny

Kateřina Lachmanová (ed.)

S Korunkou k Božímu milosrdenství. Citáty z publikace sestry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši vybrala a sestavila Kateřina Lachmanová. Drobná dárková publikace s barevnými fotografiemi.

Skladom

1,16 €

Posledné kusy
Novéna k svatému Josefovi
Novéna k svatému Josefovi

Josef Hrdlička

Od počátku církve se věřící s velkou důvěrou obracejí k svatému Josefovi jako k tomu, kdo žil s Ježíšem a Marií ve skryté, láskyplné jednotě a blízkosti, chránil je a sloužil jim. Také my se k němu obracíme ve svých potřebách a modlitbách a doufáme v jeho přímluvu.

Skladom

1,94 €

Novéna so ctihodnou matkou Vojtechou Hasmandovou
Novéna so ctihodnou matkou Vojtechou Hasmandovou

Josef Laštovica; Remigie Češíková

Väčšina ľudí, aj niektorí kresťania okolo nás, má nejasný názor na pojem svätý alebo svätosť. Predstavujú si, že to je niečo celkom výnimočné, temer nedosiahnuteľné a vyhradené len pre niekolko vybraných jednotlivcov. A predsa Cirkev aj dnes zdôrazňuje funkciu svätých, keď sa modlíme v Apoštolskom vyznaní viery verím v spoločenstvo svätých. Do tejto skupiny patria nielen tí, ktorí boli oficiálne prehlásení za blahoslavených alebo svätých, ale aj nespočítateľný zástup tých, ktorých si pripomíname 1. novembra na slávnosť Všetkých svätých. V tento deň spomíname na našich rodičov, príbuzných, priateľov, na všetky dobré osoby, s ktorými sme sa v živote stretávali, z ktorých vyžarovala Božia dobrota a láska a styk s nimi nás obohacoval. Český básnik Petr Kríčka všetkých týchto ľudí, ktorí chodili po Vysočine, nazýva „anjelmi Pána“....Ctihodná Matka Vojtecha Hasmandová sa narodila v Huštěnoviciach pri Uherskom Hradišti, niekoľko kilometrov od Velehradu, 25. marca 1914, štyri mesiace pred vypuknutím Prvej svetovej vojny. Pri krste dostala meno Antonie a bola piata zo šiestich žijúcich detí. Vyrastala v poľnohospodárskej rodine. Netešila sa dlho z lásky svojej mamičky, lebo tá zomrela po narodení posledného syna Vojteška na následky popôrodnej sepsy. Tonka mala vtedy šesť rokov a zostala doma s oteckom, ku ktorému mala hlboké citové väzby. V rodine Hasmandovcov sa žilo hlbokým kresťanským životom. Denné modlitby, svätá omša, ruženec a láska k blížnemu boli samozrejmosťou. V Tonke dozrievalo povolanie k zasvätenému životu veľmi skoro, príkladom jej bola staršia sestra a kamarátka...

Skladom

1,36 €

Posledné kusy
Smrt nemá poslední slovo
Smrt nemá poslední slovo

Simone Troisi; Cristiana Paccini

Chiara Corbella Petrillo. Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Pro ni a manžela Enrica to bylo už třetí dítě, které čekali, ale první, které přežilo a narodilo se zdravé. První dvě děti zemřely krátce po narození. Příběh, kde nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Boží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře.Příběh, který zblízka sledovali a o němž vydali svědectví jejich přátelé, rodinní příslušníci i členové církevních společenství, kteří se za ně modlili. Příběh Chiary, Enrica a jejich syna Francesca (i obou sourozenců v nebi) již zasáhl tisíce lidí v Itálii i jinde. Vypráví o utrpení, a přitom je silným svědectvím o lásce, kterou „neuhasí ani velké vody."Titul vyšiel aj v slovenčine: Chiara Corbella Petrillo (2014).

Skladom

8,24 €

Posledné kusy
Úsměv Panny Marie
Úsměv Panny Marie

Eduard Martin

Tvář Panny Marie je krásná. Odráží Boží dobrotu. Předávejme svým bližním i my dobrotu, světlo a naději.

Skladom

1,84 €

E-kniha
E-kniha: Křesťanství a okultní praktiky
E-kniha: Křesťanství a okultní praktiky

Vojtěch Kodet

25 otázek a odpovědí. Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek. Obchod se „zbožím“, jako je komunikace s duchy, práce s pozitivní energií a různé rituály, doslova kvete. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplatňuje zde svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odlišuje to, co člověku prospívá, od toho, co mu škodí. Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení církve.Odporúčame aj: E-kniha: Ničivá sila okultizmu (2019).

Ihneď na stiahnutie
-34%

5,27 €

Posledné kusy
CD: Andělské vteřiny
CD: Andělské vteřiny

Eduard Martin

mp3. Audionahrávka jedné z nejúspěšnějších povídkových knih z „andělské pentalogie“. Nahráno v Radiu Proglas ve studiu Jan Neumann v Českých Budějovicích, účinkuje Petr Kronika.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Je tu přece Ježíšek
Je tu přece Ježíšek

Eduard Martin

Jsou knížky, které přicházejí jako přátelé. Vcházejí jako usměvaví hosté, potěší, pohladí… Jsme na světě sami? Opuštění? Bezradní? Kdepak…

Skladom

6,11 €

E-kniha
E-kniha: Mše svatá
E-kniha: Mše svatá

Jean-Marie Lustiger

Kardinál Lustiger hovoří ve svých promluvách v geniální zkratce o tom, co zná a miluje – o mši svaté. Mše je vrcholem i pramenem celého křesťanského života. Je to živá, v každé své části smysluplná událost, kterou vytváří Bůh pro všechny lidi v každé době. Váháme-li v neděli, jestli jít na mši, mějme na paměti, že je to Bůh, který každého z nás vysvobozuje z osamělosti a izolace a vytváří z nás Boží lid, žijící z víry a sjednocovaný Kristem. Nechme se pozvat zosobněnou Moudrostí, která prostřela stůl a křičí své pozvání nad městem (Př 9,2–3). Nechme se Slovem – Synem Božím – pozvat na hostinu díkůvzdání: eucharistii. 3. vydání

Ihneď na stiahnutie
-23%

3,78 €

Posledné kusy
Mše svatá (3. vydání)
Mše svatá (3. vydání)

Jean-Marie Lustiger

Kardinál Lustiger hovoří ve svých promluvách v geniální zkratce o tom, co zná a miluje – o mši svaté. Mše je vrcholem i pramenem celého křesťanského života. Je to živá, v každé své části smysluplná událost, kterou vytváří Bůh pro všechny lidi v každé době. Váháme-li v neděli, jestli jít na mši, mějme na paměti, že je to Bůh, který každého z nás vysvobozuje z osamělosti a izolace a vytváří z nás Boží lid, žijící z víry a sjednocovaný Kristem. Nechme se pozvat zosobněnou Moudrostí, která prostřela stůl a křičí své pozvání nad městem (Př 9,2–3). Nechme se Slovem – Synem Božím – pozvat na hostinu díkůvzdání: eucharistii.Jean-Marie Lustiger je francouzský katolický duchovní židovského původu, arcibiskup pařížský (1981-2005), kardinál (od 1983) a člen Francouzské akademie (od 1995). Během svého dlouhého pobytu na arcibiskupském stolci prosadil využívání moderních sdělovacích prostředků při šíření víry a v pastoraci, inicioval vznik katolických médií (Radio Notre-Dame a televizního kanálu KTO). Byl blízkým přítelem papeže Jana Pavla II., s nímž ho sbližoval i jeho konzervativní pohled na úlohu a vývoj církve. Je autorem řady úspěšných knih, z nichž některé byly přeloženy o češtiny (např. Tajemství eucharistie a První kroky v modlitbě).

Skladom

8,63 €

Posledné kusy
Znamení a symboly katolické víry
Znamení a symboly katolické víry

Les Miller

25 otázek a odpovědí. Proč je nejznámějším křesťanským symbolem kříž? Co představuje adventní věnec? Proč na Popeleční středu dostáváme na čelo popel? A co je to růženec? Proč zapalujeme svíčky? To je jen několik z 25 otázek, které si lidé často kladou ve vztahu ke znamením a symbolům katolické víry. Přečtěte si odpovědi v této knížce a zjistíte více o znameních a symbolech obecně a o katolické víře zvlášť.

Skladom

5,34 €

Posledné kusy
Víno, dar nebe i země
Víno, dar nebe i země

Karel Sládek

Jak vzniká a k čemu inspiruje. Víno je dar nebe i země – povznáší nás, prospívá nám i zahání naše chmury. Lidé si cenili vína odpradávna. Víno patří neodmyslitelně k naší duchovní kultuře. Nenechalo zhasnout svobodnou a tvořivou kulturu ani v dobách, kdy měla navrch průměrnost, totalita a různé formy nesvobody. V knížce Karla Sládka se projdeme vinicemi a prostředím, kde vinná réva roste a zraje. Seznámíme se s prací vinařů i s tím, jak víno vzniká. Při ochutnávce vína budeme uvažovat o lásce, zamilovanosti nebo kráse života v manželství. Při tom všem narazíme na mnoho inspirací pro náš duševní i duchovní život.

Skladom

7,37 €

Posledné kusy
Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Křížová cesta pro věřící i nevěřící

Timothy Radcliffe

Křížová cesta vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry. Vidíme, jak je Ježíš odsouzen na smrt, jak objímá svou matku, jak padá, jak mu Veronika otírá tvář a Šimon Kyrénský pomáhá nést břemeno, jak je ukřižován i pohřben.Kristus na sebe bere úděl každého z nás. Naše vítězství i pády, radosti i bolesti. Klopýtá s námi, když zakopneme, a pomáhá nám znovu na nohy. Toto poselství zde zprostředkované Timothym Radcliffem je přístupné věřícím, těm, kdo víru hledají, i těm, kdo víru nemají.Nechme se oslovit a vydejme se na cestu!

Skladom

8,63 €

Sada: Svätý František + Dobrú noc s Bibliou
Sada: Svätý František + Dobrú noc s Bibliou

Anselm Grün; Renita Boyleová

za zvýhodnenú cenu so 16% zľavou. Sada dvoch kníh za zvýhodnenú cenu: Svätý František (2016)Dobrú noc s Bibliou (2017).

Skladom

8,63 €

Posledné kusy
CD: Úsměvy svatého Františka
CD: Úsměvy svatého Františka

Jan Novák

Písně na motivy legend ze života svatého Františka složil Jan Křtitel Novák. Hraje a zpívá autor za pomoci několika přizvaných hudebníků, slovem doprovází jeho přítel, arciopat Anastáz Opasek.Slovo autora:Narodil jsem se v Praze, žil na různých místech v Čechách, vystřídal spoustu zaměstnání, ale nejšťastnější jsem byl, když se mi poštěstilo postavit kapelu Bridge Band, s níž hraji už 25 let na Karlově mostě. Vydal jsem asi 7 CD, mezi jinými i tyto Úsměvy. Deska je určena každému, komu je ochotna se líbit. Ten ať je dlouho živ a dobře se mu vede na zemi.Jan Křtitel Novák

Skladom

5,82 €

Posledné kusy
Dvě lásky
Dvě lásky

Jaro Křivohlavý; Aleš Palán

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem. Takový zážitek může člověka zlomit, nebo ho posílit. Jaro Křivohlavý (nar. 1925) dosáhl toho druhého. Když ho jako sedmnáctiletého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře. „Kdybych nevěděl, že Ježíš je tu s námi, šel bych do drátů,“ řekl mu jeden spoluvězeň. Jít do drátů tehdy znamenalo jít na jistou smrt.

Skladom

11,54 €

E-kniha
E-kniha: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
E-kniha: Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Vojtěch Kodet

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů. Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na příslušný (1.-9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”. Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat uzly našich pozemských životů.

Ihneď na stiahnutie
-21%

1,90 €

Posledné kusy
Novéna se svatým Antonínem z Padovy
Novéna se svatým Antonínem z Padovy

Antonín Forbelský

Zbrusu novou novénu k sv. Antonínovi sepsal kněz Antonín Forbelský. Drobná knížka obsahuje úryvky ze světcova životopisu, krátké zamyšlení a závěrečnou modlitbu, rozprostřené do devíti dní. Je určena těm, kdo si chtějí vzít jméno Antonín při křtu či biřmování, jednotlivcům pro soukromé použití, ale i rodinám a skupinám poutníků, mířícím na místa spjatá se sv. Antonínem z Padovy. Zvláštní pozornost je v knížce věnována tomu nejznámějšímu poutnímu místu u nás – Svatému Antonínkovi na úpatí Bílých Karpat.Odporúčame 13 utorkov ku cti svätého Antona za naše rodiny (2019).

Skladom

2,72 €

E-kniha
E-kniha: Manželství - společná cesta k Bohu
E-kniha: Manželství - společná cesta k Bohu

Henri Caffarel

Francouzský kněz Henri Caffarel měl hluboký vhled do Božího plánu s láskou muže a ženy. Jeho inspirativní promluvy shromážděné v tomto svazku nám dávají pochopit obrovský potenciál svátosti manželství. Žít v manželství je náročné – ale i v něm nás Bůh, pokud se mu otevřeme, vede, doprovází a posiluje. Autor zná dobře realitu manželského života. Je si vědom nástrah v partnerském vztahu, ukazuje nám však, jak zlu lhostejnosti, výčitek a naschválů nepodlehnout. Láska je věrná a nepomine, jen když je ochotná začínat stále znovu, schopná odpouštět i odpuštění přijmout. Autor nás uvádí do manželské a rodinné spirituality. Ukazuje na důležitost modlitby i na povolání manželů k pohostinnosti a ke svědectví v ateistické společnosti. Opomenuta není ani sexualita.

Ihneď na stiahnutie
-20%

13,00 €

1 z 50
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

To som nepochopila... jeden deň urobíte objednávku, vyplatíte, a druhý deň klope poštár s balíčkom :-) super, odporúčam.

Tinka

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie