Vydavateľstvo: MSEJK • Zachej.sk

MSEJK

(4 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ona si zvolila uzdravenie
Ona si zvolila uzdravenie

Sydna Massé

Ako nájsť duchovný a emocionálny pokoj po potrate. Túto knihu napísala žena, ktorá sama podstúpila potrat. Prežívala dlho traumu, ale Boh ju vyslobodil a dal jej novú nádej. Obsahuje svedectvá o uzdravení a nádeji. Sydna so súcitom vedie ženy po ťažkej ceste od popierania problémov, hnevu a žiaľu k odpusteniu, zmierneniu a uvoľneniu. Nájdete v nej praktické rady a zdroje pomoci, ako aj povzbudenie a zvesť o nádeji, ktorú možno prijať, no jedine v Ježišovi Kristovi.

Skladom

0,97 €

Vernosť a šťastie na celý život
Vernosť a šťastie na celý život

Volkhard Scheunemann; Gerlinde Scheunemann

Manželstvo a rodina vo svetle Svätého písma. Rodina a manželský zväzok najviac odzrkadľujú Boží obraz. Jej základom je vernosť a vernosť je tiež jednou z podstatných Božích vlastností. Keď človek uverí a prežije znovuzrodenie, obdrží podľa zasľúbenia Svätého Ducha. V Liste Galatským (5,22) čítame, čím všetkým obdarí a vyzbrojí Duch Boží človeka pre Jeho ďalší život. Okrem iného práve vernosťou. Mnohí chcú šťastie dosiahnuť bez vernosti. Boh však vernosťou podmieňuje šťastný život na zemi: „V ten deň... zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom, zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina."

Skladom

10,28 €

Čas na zamyslenie
Čas na zamyslenie

Ján Siracký

„Milosrdný Samaritán sa díval okolo a chcel vidieť. Aj uvidel a pomohol. To je, myslím, jedinečná a každodenná príležitosť v lekárskom povolaní.Sú to dni aj noci, plač a bolesť, utrpenie a úľava, ale aj úžasná možnosť rozdávať pomoc, povzbudenie a nádej, a k tomu svetlo evanjelia, lásku, radosť, úsmev. Je krásne vidieť ľudí, ako sa usmievajú. “MUDr. Ján Siracký, DrSc, FRAC lekár-onkológ

Skladom

3,83 €

Posledné kusy
Míľniky na úzkej ceste
Míľniky na úzkej ceste

Georg Steinberger

Život Georga Steinbergera (1866-1904). Odovzdaj sa bez výhrad Bohu, aj Boh sa ti odovzdá. Tak sa začína vlastné spoločenstvo s Bohom. Každé vypočutie modlitby je požičanou hodnotou, zvlášť to môžeme povedať o vrátenom zdraví. S požičanými vecami človek zaobchádza omnoho opatrnejšie, ako so svojimi...

Skladom

6,69 €

Príhody pohotovostného lekára
Príhody pohotovostného lekára

Karol Mika

Pohotovostný lekár zasahuje. Kto chce zažiť rušné, dramatické situácie, kto chce skúsiť napínavé dobrodružstvá, nech sprevádza lekára frekventovanej oblasti počas pohotovostnej služby. Ten, kto netúži po napínavých nebezpečenstvách – ale ich občas musí okúsiť na vlastnej koži, kto nebaží za hrdinstvom – ale okolnosti ho nútia, aby sa hrdinsky správal, je pohotovostný lekár. V týchto príbehoch sa môžu nájsť mnohí z nás, lekári aj čitatelia.

Vypredané

10,28 €

Otváranie dverí, ale komu?
Otváranie dverí, ale komu?

Judit Erdélyi

Zázraky nášho vekuDuchovné - duševné AIDSHomeopatia na vážkach BibliePríloha - Alternatívna medicína vo svetle BiblieVšade, na celom svete možno pozorovať fenomén dvoch táborov zápasiacich o zachovanie alebo obnovenie ľudského zdravia:vedecko - klinickú medicínuvs. alternatívnu medicínu.Tento boj sa čím ďalej tým viac vyostruje, pretože alternatívna medicína vedie vďaka reklamnej kampani na celej čiare. Nové, „zaručene účinné spôsoby liečenia" sú ponúkané prostredníctvom inzercie, oznamov, plagátov, letákov, prednášok a kurzov. Dokonca aj v odborných medicínskych časopisoch sa môžeme stretnúť s ich propagovaním.Po prvej knihe autorky Dr. Erdélyiovej „Alternatívna medicína vo svetle Biblie," (tvorí prílohu knihy Otváranie dverí, ale komu? ) prinášame druhú s rozšírenejším pohľadom na danú problematiku. Veríme, že sa pomôže zorientovať v dnešnej ezoterickej dobe.

Vypredané

5,82 €

Vlož svoje nervy do Božích rúk
Vlož svoje nervy do Božích rúk

Alfred Lechler

Nervový systém človeka predstavuje jedinečné majstrovské dielo. Každý musí uznať, že to nie je dielo náhody. Je pochopiteľné, že takéto komplikované dielo odpovedá s veľkou citlivosťou na každé poškodenie, ktorému je vystavené.Nielen príliš silná záťaž cez telesné a duševné prepracovanie, ale aj užívanie rôznych povzbudzujúcich prostriedkov a prehnaný životný štýl môžu poškodiť tento jemný orgán človeka. Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť našim nervom čo najlepšiu starostlivosť. Keď nám Boh zveril taký jemný nástroj, sme povinní udržiavať ho vždy v dobrom stave a chrániť ho pred poškodením.Nemôžeme si so svojimi nervami robiť čo chceme, lebo sme za ne zodpovední Bohu. Aj v tomto prípade platí biblická zásada: "Čo človek seje, to bude aj žať!". Ani dobrým úmyslom konané časté prepracovanie sa nie je ospravedlnením a prinesie svoje negatívne ovocie.Touto knihou Vám ponúkame pomoc, ako zaobchádzať s nervami v rôznych okolnostiach života tak, aby sme ich nepoškodili. V prípade vrodenej alebo získanej nervovej slabosti, kniha tiež dáva radu pre radostný a pokojný život s Božou pomocou.Publikácia obsahuje pekné farebné fotografie.

Vypredané

4,37 €

A jeho číslo je 666
A jeho číslo je 666

Detlef Grebe

Kedy príde znamenie šelmy?. Číslo 666 bolo už predmetom mnoho rozporuplných výkladov. Zdá sa, že v posledných rokoch sa frekvencia používania tohto čísla zhusťuje.Mladý autor, no znalec výpočtovej techniky a bankových systémov, našim čitateľom podáva vzácne informácie, týkajúce sa posledných čias. Zdá sa, že pravdivosť knihy (v pôvodine vyšla v roku 1990) čas len potvrdzuje.

Vypredané

1,94 €

Príbeh malého srdiečka
Príbeh malého srdiečka

Malá ilustrovaná knižočka pre deti, ktorá hovorí o špinavom srdiečku, ktoré žilo v meste špinavých srdiečok. Nemohlo sa odtiaľ nijako oslobodiť, okolo mesta bola hlboká a široká priekopa. Boh však poslal do tohoto mesta jedno čisté srdiečko, ktoré im ukázalo ako môžu byť jednoducho vyslobodené....

Vypredané

2,23 €

Sexuálna čistota
Sexuálna čistota

Lothar Gassmann

Zvody číhajú dnes v mnohých oblastiach života. Jedno z najsilnejších pokušení číha v oblasti sexuality. Jestvuje cesta, aby človek obstál sexuálne čistý? Tento zošit ponúka dušpastierske a praktické rady podľa Biblie.

Vypredané

0,97 €

Štyri sexuálne hriechy
Štyri sexuálne hriechy

B. M. Farias

Tématický text zo série krátkych výkladov: Otázky kresťanstva.

Vypredané

1,46 €

Slová viery, nádeje a lásky
Slová viery, nádeje a lásky

na každý deň v mesiaci. Knižočka obsahuje tri citáty z Biblie na každý deň v mesiaci. Výber biblických textov charakterizujú prevažne zasľúbenia a citáty definujúce osobu a Božskosť Pána Ježiša Krista. Stáva sa tým dobrým prostriedkom pre aktiváciu viery a dôvery v Boha a Spasiteľa. Plnofarebné, darčekové vydanie.

Vypredané

1,84 €

Ezoterika
Ezoterika

Lothar Gassmann

Čo sa za ňou v skutočnosti skrýva?. Interview s expertom v oblasti svetonázorov Dr. Lotharom Gassmannom.Joga, astrológia, veštenie, čarodejníctvo, bosoráctvo, liečenie energiou, šamanizmus, halloween, Harry Potter, to je len niekoľko príkladov z obrovskej oblasti, ktorú ezoterika pojíma.V tomto zošite odkrývam čo sa za nimi skrýva a prečo skutoční kresťania nemajú mať s nimi nič spoločné.

Vypredané

0,97 €

Navždy tvoja, navždy tvoj
Navždy tvoja, navždy tvoj

Ernst Modersohn

Svadobné priania. Na knižnom trhu nie je núdza o diela zaoberajúce sa láskou a manželstvom. Nie je však prebytok kníh, ktoré sa touto citlivou a dôležitou témou zaoberajú skutočne do hĺbky, v duchu Biblie. Obzvlášť keď sú napísané na základe bohatých pastoračných skúseností. Platí to aj pre túto knihu.Napriek tomu sa iste nájdu čitatelia, ktorí sa pousmejú nad niektorými myšlienkami v knihe a povedia, že vôbec nie sú aktuálne. My sme však presvedčení, že táto knižka je pravdivá, vyplní určitú medzeru a bude aj v dnešnej dobe pre mnohých ľudí skutočným požehnaním.Prvú časť – „Čo by povedal otec dcére v jej svadobné ráno“ – napísal Ernst Modersohn pred 60 rokmi svojej dcére Elisabeth pri príležitosti jej sobáša. V súvislosti s druhou časťou autor povedal po 15 rokoch: „Viackrát ma poprosili o to, aby som napísal, čo by povedal otec synovi v jeho svadobný deň. Dlho som sa k tomu nedostal. Keď sa však blížila svadba nášho jediného syna Alfréda, pochopil som, že túto knihu by nemal napísať otec, ale matka. Keď som prednedávnom strávil zopár pokojných chvíľ so svojou manželkou na dovolenke, podelila sa so mnou o myšlienky, ktoré by chcela povedať nášmu synovi ráno pred svadbou. Spísal som ich, aby mohli poslúžiť aj iným mužom na ceste do manželstva. Kiežby boli tieto slová matky požehnaním pre každého mladého manžela, a skrze neho aj pre manželstvo! Je to naším želaním i modlitbou!“Táto kniha spája obe časti do jedného zväzku. Modlíme sa, aby sa takouto formou dostali myšlienky a túžby veriacich rodičov k čo najväčšiemu počtu čitateľov a priniesli nápravu v tejto dobe, ktorá sa dostala na slepú koľaj. Žijeme v dobe, v ktorej aj „kresťanskí“ autori vedú veriacich k zmyselnému potešeniu a nepochopeniu nadčasového Božieho poriadku. Ak by sa táto náprava podarila, tak sa skrze myšlienky Ernsta Modersohna a jeho manželky dostane bohaté požehnanie do mnohých domácností. Nech Pán dá, aby sa tak stalo! Podľa pôvodného diela Ernsta Modersohna upravili a biblické texty doplnili Imrich a Ruth Fülöpovci.

Vypredané

7,47 €

Nebeská nádhera
Nebeská nádhera

Lothar Gassmann

Autor pomocou tejto úvahy obracia náš zrak z viditeľných vecí na zasľúbenia, ktoré sa stanú skutočnosťou vzkriesením. Povzbudí k víťaznému znášaniu utrpení a prenasledovaní v pohľade na nebeskú slávu.Skutočnosť, ktorá nás čaká po vzkriesení (premenení) je čiastočne načrtnutá v niekoľkých kapitolách Knihy Zjavenia, ich pomocou aj my môžeme nazrieť do tajomstiev nebeskej nádhery.

Vypredané

1,16 €

Staň sa aj ty modlitebníkom
Staň sa aj ty modlitebníkom

Wim Malgo

Knižočka vedie čitateľa k poznaniu dôležitých oblastí v modlitbe. Sú to: nepriatelia modlitby,prekážky modlitby,podmienky,modlitby,záruka vypočutia modlitieb.Modlitba vo viere, v Duchu, víťazná, životodarná, vytrvalá. Modlitba za druhých, pôsobenie modlitby, modlitebný boj, spoločná modlitba, zástupná, veľkňažská modlitba.

Vypredané

4,07 €

Chráňme naše deti
Chráňme naše deti

Éva Gaál; Draskóczy Gábor

New Age v detskej izbe. Svet súčasnosti zaplavili praktiky z podsvetia, staré témy si obliekli nové šaty, učíme sa nové výrazy: ezoterika, New Age, východné liečiteľské praktiky, virtuálny svet, skupinová dynamika, atď. Cieľom satana je, aby toto všetko vniklo aj do zborov veriacich a nainfikovalo aj deti veriacich rodičov, vyrastajúcich v chránenom hniezde.Boh nás v Biblii mnohokrát upozorňuje, aké následky má čítanie kníh zaoberajúcich sa s mágiou, alebo stavaných na princípoch mágie. Pomocou tejto knihy môžeme nazrieť za kulisy vplyvov ktoré denne útočia na naše deti.

Vypredané

5,24 €

365 krát: Ježiš Kristus sa vráti
365 krát: Ježiš Kristus sa vráti

Norbert Lieth

výber biblických textov. „Návrat Ježiša Krista“ je prevažujúcou témou Biblie, cieľom dejín spasenia a živou nádejou všetkých veriacich.V jednom zo svojich podobenstiev Ježiš povedal, že pán domu prikázal strážnemu aby bdel, kým sa vráti. (Marek 13,33-34). Táto bdelosť nech charakterizuje aj naše životy, myslenie a každé konanie. Roznecujme v našich srdciach lásku k Jeho návratu (2Tim 4,8).Pre Vaše povzbudenie som urobil výber biblických textov. Zaostrime denne náš pohľad na túto radostnú tému: Maranatha, Náš Pán, Ježiš Kristus sa vráti. Veriacim v Neho nech dodajú istotu, pokoj a odvahu na cestu životom v posledných dňoch. (autor)Biblické texty sú citované z Evanjelickej Biblie.

Vypredané

5,04 €

Chráň svoje srdce
Chráň svoje srdce

Randy Alcorn

Mnohí ľudia to ohľadne sexuálnej čistoty vzdali. Iní sa o ňu nikdy nepokúsili. Randy Alkorn nám vo svojej knižke ukazuje, prečo je v našom presexualizovanom svete také ťažké žiť čistý život – ale aj ako sa napriek ťažkosti am žiť dá. Nečistota nás vždy zničí, čistota naproti tomu buduje. Užitočná knižka pre každého – mladého či starého, osamelého i páry.

Vypredané

3,98 €

Nádej aj v depresiách
Nádej aj v depresiách

Wim Malgo

alebo Kade vedie cesta ku svetlu?. Žijeme v rokoch postmoderny. Jej charakteristikou je, že sa na každej úrovni popiera Boh. Nedeje sa to ani tak slovom, ako skôr skutkom, myslením a celým štýlom života. Takémuto mysleniu razí cestu rastúci blahobyt. Z každého jednania sála: "Boh je mŕtvy". Nebudem sa musieť z ničoho zodpovedať.No každé prekročenie Bohom daných hraníc v živote prináša svoje ovocie. Jedným z následkov bezuzdného života, ale aj dobrým úmyslom dosiahnutej prepracovanosti sú depresie. Depresie sa však objavujú aj ako vedľajšie účinky syntetických liekov.Mnohí sa aspoň pýtajú: Ako sa dostanú z tohto začarovaného kruhu? V každom prípade, okrem medikamentóznej liečby, je potrebné vrátiť sa k "Prameňu, Darcovi" života, odstrániť zdroje nepokoja, prečerpania a zlého svedomia. Keď nás ťaží hriech, aj ten sa dá a treba ho riešiť. Potom nastane úľava, pokoj duše a obrat v živote.Boli by sme radi, keby táto kniha bola smerovkou návratu k Bohu, na cestu pokoja, uzdravenia z depresií a radostnému vyrovnanému životu.Publikácia obsahuje pekné farebné fotografie.

Vypredané

4,37 €

Boží plán pre výchovu našich detí
Boží plán pre výchovu našich detí

John MacArthur

Úloha veriacich rodičov vo výchove detí podľa Božích predstáv. Rodiče dnes hledají odpovědi u odborníků a rychlé zaručené rady očekávají od svých přátel, kteří jsou v podobné situaci, popřípadě z knih. Výchovu dětí v moderní době i odborníci přirovnávají k minovému poli, které je hustě poseté "psychologickými bombami" - nebezpečím a strhujícími citovými viry.Kniha Boží plán pro výchovu našich dětí není knihou psychologie a nedoporučuje zaručené psychologické výchovné metody. Připomene rodičům Bohem dané, stále platné biblické zásady tak jasně, jak je to jen možné. John MacArthur je zkušený kazatel - učitel, otec a dědeček. Touto knihou zavesloval do hloubky v oblasti tématu vychovy dětí a úloh rodičů. "Jsem přesvědčený, že když věřící rodiče pochopí a budou i praktikovat jednoduché zásady výchovy, které nám Bůh podává v Písmu Svatém, můžou se povznést nad směrování společnosti. Svoje děti budou moci vychovávat v kterékoliv kultůře tak, že budou ke cti Boží a slávě Kristově." John MacArthur

Vypredané

8,92 €

Vlci v ovčom rúchu
Vlci v ovčom rúchu

Lothar Gassmann

Ako sa dajú odhaliť falošní proroci?Falošní proroci vystupujú zbožne, no napriek ich jemnému, lákavému prejavu skrývajú zvodné učenia. S pomocou Písma podávame odpoveď na kladenú otázku a nato, ako môžeme byť zachovaný pred falošným učením.

Vypredané

0,97 €

Sýpky Božích zasľúbení (A6)
Sýpky Božích zasľúbení (A6)

Ch. H. Spurgeon

úvahy na každý deň roka. Ch. H. Spurgeon žil v rokoch 1834-1892 a spomínajú ho ako knieža kazateľov. Narodil sa v anglickej dedine Kelvedon (Essex) ako prvé dieťa zo sedemnástich. Jeho otec, kazateľ, ho viedol k bázni Božej. Ako šestnásťročný uveril v Ježiša Krista, získal odpustenie svojich vín a prežil znovuzrodenie.So zápalom mladého života svedčil na každom kroku o zachraňujúcej láske svojho Spasiteľa. O dva roky neskôr sa už stal kazateľom malého vidieckeho zboru. Z vlastnej iniciatívy sa naučil starogréčtinu a hebrejčinu. Usilovne študoval biblické výklady. Keď mal 20 rokov, pozvali ho za kazateľa do jedného z londýnskych zborov. Jeho kázne pôsobili tak mocne, že poslucháčov pribúdalo a čoskoro nestačila ani najväčšia hala Londýna pojať prichádzajúci dav. Postavili modlitebňu Metropolitan Taberlacle pre 7000 duší.Ch. H. Spurgeon tridsať rokov hlásal tajomstvo evanjelia v plnej sále tejto modlitebne. Meradlom jeho života a stredobodom jeho kázní bola vždy Biblia. Na kolenách vyprosoval od Boha to, čo s hlbokým presvedčením odovzdával svojim poslucháčom. Jeho kázne boli plné praktických príkladov a korenené zdravým, vznešeným humorom. 40 rokov bez kompromisov slúžil s vášňou svojmu Spasiteľovi.Jeho kázne a knihy sú preložené do mnohých jazykov. Poznajú ich na celom svete a ešte dnes formujú a premieňajú životy mnohých ľudí.

Vypredané

6,79 €

Víťaz
Víťaz

Patricia St. John

Autorka knihy sa pokúsila o to, čo len citlivá, Duchom Božím vedená materinská duša dokáže: odhaliť myšlienky a vysloviť to, čo deti nevyslovili, povedať to, čo sa pravdepodobne stalo, hoci to v Biblii nie je napísané. Táto kniha je odvážnym pokusom opisu udalostí z čias Pána Ježiša. Veríme, že pomôže pochopiť mnohé Biblické súvislosti a tiež povzbudí čitateľa k víťaznému životu.Autorka prežívala zvláštnu zodpovednosť pred autoritou Písma. Preto, aby v každom ohľade obstála v pravdivosti, pred napísaním tejto knihy podnikla cestu do Izraela. Počas pobytu získala mnohé skúsenosti a informácie, ktoré jej dielam s biblickou tématikou dali punc autentickosti a hoci deje nie sú presne tak opísané ako v Biblii, sú veľmi pravdepodobné.

Vypredané

5,82 €

Strieborná cesta
Strieborná cesta

Patricia St. John

Dávid, syn lekára - misionára, sa obzvlášť rád hrá so svojím marockým priateľom Waffim na morskom pobreží. Pritom chlapci narazia na stopu pašerákov zbraní. Začína sa nebezpečné dobrodružstvo. Na Waffiho, prenasledovaného úzkostnými snami, urobí Dávid silný dojem. Zaujíma sa o Ježiša, ktorý ho môže spasiť a zrejme urobiť odvážnym aj silným.Príbeh je vhodný pre chlapcov a dievčatá od 10 rokov.

Vypredané

4,46 €

Čo je postmoderna?
Čo je postmoderna?

Herbert Dillig; Armin Hippel

Krátka analýza postmoderny na pozadí myšlienok knihy Güntera Rohmosera s názvom "Nietzche, diagnostik súčasnosti".Autor poukazuje na charakteristické znaky dnešnej doby. Nastavuje zrkadlo a odhaľuje príčinu mnohého diania. Od rodín počnúc až po verejnú správu je všetko v rozklade. Prečo sa to deje? Bez Božích zákonov a Jeho pomoci nič nemá zmysel a neobstojí. Človek neustále tlmí a dusí hlas svedomia, ktoré volá o pomoc. Dokedy sa môže stupňovať toto napätie ako tlejúca sopka?

Vypredané

0,92 €

Môže byť láska hriechom?
Môže byť láska hriechom?

Wolfgang Bühne

V tejto knihe sa píše o láske a o hriechu. O tom, ako tieto pojmy definuje priemerný človek, aké názory o tom kolujú dnes medzi kresťanmi a čo hovorí Biblia o hriechu a zneužívaní pohlavnosti. Autor so svojím dosť nepopulárnym presvedčením si nenecháva nič pre seba, ale radostne a slobodne zastáva osvedčené, dnes nemoderné názory a má pre to dobré dôvody.Tradičné – ale nie zastarané – Bohom dané a v storočiach preskúšané hodnoty si máme uvedomiť a zachovať – pretože chránia pred morálnym rozkladom a vytvárajú predpoklady pre naplnený, šťastný život v manželstve – aj v oblasti lásky a pohlavnosti.

Vypredané

9,70 €

Nezabudni na Slovo Božie II.
Nezabudni na Slovo Božie II.

Knižočka obsahuje tri citáty z Biblie na každý deň v roku. Radu, zasľúbenie a prosbu. Je obľúbeným sprievodcom po celý rok. Jej malý formát umožňuje nosiť ju stále so sebou.

Vypredané

2,42 €

V utíšení rastie naša sila
V utíšení rastie naša sila

Ole Hallesby

Ľudia dnes očakávajú obdivuhodne veľa od veriacich. Očakáva sa, že budú ochotní slúžiť, kde je potrebné a zasiahnu nielen slovom, ale i činom. Vysokú latku kladú na ich vyznávanie Krista.Nie je to priveľké očakávanie?Kde majú nájsť kresťania silu splniť toto očakávanie a vyplniť Božie poverenie žiť ako svedkovia pred svetom?Ako môžu ďalej dávať to, čo vôbec nemajú, alebo majú len v nedostatočnej miere?

Vypredané

2,91 €

Sýpky Božích zasľúbení (A5)
Sýpky Božích zasľúbení (A5)

Ch. H. Spurgeon

úvahy na každý deň roka. Ch. H. Spurgeon žil v rokoch 1834-1892 a spomínajú ho ako knieža kazateľov. Narodil sa v anglickej dedine Kelvedon (Essex) ako prvé dieťa zo sedemnástich. Jeho otec, kazateľ, ho viedol k bázni Božej. Ako šestnásťročný uveril v Ježiša Krista, získal odpustenie svojich vín a prežil znovuzrodenie.So zápalom mladého života svedčil na každom kroku o zachraňujúcej láske svojho Spasiteľa. O dva roky neskôr sa už stal kazateľom malého vidieckeho zboru. Z vlastnej iniciatívy sa naučil starogréčtinu a hebrejčinu. Usilovne študoval biblické výklady. Keď mal 20 rokov, pozvali ho za kazateľa do jedného z londýnskych zborov. Jeho kázne pôsobili tak mocne, že poslucháčov pribúdalo a čoskoro nestačila ani najväčšia hala Londýna pojať prichádzajúci dav. Postavili modlitebňu Metropolitan Taberlacle pre 7000 duší.Ch. H. Spurgeon tridsať rokov hlásal tajomstvo evanjelia v plnej sále tejto modlitebne. Meradlom jeho života a stredobodom jeho kázní bola vždy Biblia. Na kolenách vyprosoval od Boha to, čo s hlbokým presvedčením odovzdával svojim poslucháčom. Jeho kázne boli plné praktických príkladov a korenené zdravým, vznešeným humorom. 40 rokov bez kompromisov slúžil s vášňou svojmu Spasiteľovi.Jeho kázne a knihy sú preložené do mnohých jazykov. Poznajú ich na celom svete a ešte dnes formujú a premieňajú životy mnohých ľudí.

Vypredané

9,12 €

Bez Boha na svete
Bez Boha na svete

Kristína Royová

Najznámejšie dielo zatiaľ plne nedocenej slovenskej spisovateľky, ktoré bolo preložené do viac ako 30 jazykov. Život na staroturanských kopaniciach, bez Boha bol skutočne ťažký. Martinko pastierik len z Božej dobroty a z milosti prežil. No z tej istej dobroty a mocou živého Boha hoci nič nemajúci – sirota, stal sa sluhom Najvyššieho.

Vypredané

1,94 €

Chceme vidieť Ježiša
Chceme vidieť Ježiša

Roy Hession

Autor vedie čitateľa, aby sa naučil vo všetkom hľadieť na Pána Ježiša. Kto tak robí spozná čo je usvedčenie z hriechu, premoženie láskou, očistenie, naplnenie Duchom, oslobodenie z pút a obnovenie. V pohľade na Neho spozná, že každý detail nášho života On pozná a rád pomáha riešiť.On nás oslobodzuje od každého otroctva a chce naplniť naše srdce jeho plnosťou a radosťou.

Vypredané

4,27 €

Pane, nauč nás modliť sa!
Pane, nauč nás modliť sa!

George André

Biblicka učiť, veriť, žiť. Kresťania sa môžu tešiť veľkej výsade. Sú v spojení s Bohom nielen ako "priatelia", ale hovoria s Ním ako so svojím Otcom. Pán Ježiš hovorí o tom už svojim učeníkom: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš..." (Lukáš 11,2): Ako základ pre taký postoj nám slúži viera v Jeho lásku a v Jeho moc.Nejde o to, očakávať od Boha, že bude konať podľa našich želaní, ale o to, predkladať Mu všetky naše záležitosti a dôverovať Jeho múdrosti a dobrote, ktorá je omnoho vyššia ako naše zmýšľanie. Bohu sa zaľúbilo, dať nám mnohé veci ako odpoveď na naše modlitby, ktoré by nám inak nedal.

Vypredané

3,49 €

Aj ja chcem priateľa
Aj ja chcem priateľa

Schejla Jakobs

Príbeh zavedie čitateľa do ulíc anglických mestečiek a dovolí mu nahliadnuť do srdca a duše dospievajúcej Samanty. Tá sa snaží vyrovnať s deficitom chýbajúceho otca, úzkostlivou láskou a starostlivosťou svojej mamy, so zdanlivými komplexmi veriaceho dievčaťa v škole a s prebúdzajúcou sa túžbou po priateľovi. Po napínavých udalostiach napokon nachádza toho najlepšieho Priateľa.

Vypredané

4,27 €

Pravý vinič
Pravý vinič

Andrew Murray

úvahy na každý deň mesiaca. Všetky pozemské veci sú len tieňmi nebeskej reality - vyjadrujú v stvorenej, viditeľnej forme neviditeľnú slávu Božiu. Život a pravda sú v nebi, na zemi máme tieň a odraz nebeskej pravdy. Keď Ježiš Kristus povedal: „Ja som pravý Vinič“, povedal nám tým, že všetky viniče na zemi zobrazujú a symbolizujú Jeho. Všetky odhaľujú Jeho podstatu, kážu o Ňom a ukazujú Jeho charakter. Ak chceš poznať Ježiša, študuj viniče.

Vypredané

3,30 €

Život Mesiáša
Život Mesiáša

Arnold; G. Fruchtenbaum

Pre správne porozumenie biblického textu je nutné poznať jeho historické pozadie. V štyroch evanjeliách nájdeme správu o živote Ježiša Krista.V dejinách viedli ľudia vojny, rozdelili sa cirkvi a založili nové denominácie, a to výlučne pre spory nad krátkymi vetami, či slovnými spojeniami, ktoré majú špeciálny židovský význam, ako napr. "narodený z vody". V tejto knihe okrem iného budeme vidieť, aký význam má "narodený z vody" v židovských súvislostiach. Prekladatelia sa, žiaľ, zabudli spýtať Žida na význam. Následkom bol fatálny omyl a vznik jedného kompletného cirkevného učenia, vybudovaného na takomto slovnom spojení. V našej knihe sa zvlášť koncentrujeme na úseky života Pána Ježiša, ktoré požadujú znalosť židovského myslenia, kultúry a prostredia.

Vypredané

6,69 €

Manželstvo
Manželstvo

Theodor Bovet

Všedný deň a sviatok v rodine. Vzťah muža a ženy je priestor, na ktorom sa rozhoduje o živote väčšiny ľudí. Buď muž a žena nájdu v tomto vzťahu cestu k sebe samým, k blížnemu a k Bohu, alebo v ňom zostanú zapletení a v konečnom dôsledku preto vnútone hynú. To platí práve tak pre ženatých mužov a vydaté ženy, ako aj pre slobodných. A pre obe skupiny jestvuje spoločná odpoveď: Láska ovláda obe pohlavia Boh ovláda všetku lásku.

Vypredané

4,85 €

Útek na slobodu
Útek na slobodu

Patricia St. John

Ide o pútavý biblicko historický román o živote Onezima, otroka, ktorý žil v Malej Ázii na začiatku nášho letopočtu u bohatého obchodníka Filemóna. Autorka majstrovským rozprávačským talentom vtiahne čitateľa do deja. Odhaľuje z Biblie nepoznané súvislosti doby a miest a dovolí nahliadnúť do duše človeka, prežívajúceho bytostné hľadanie, znovuzrodenie, Božiu aj ľudskú lásku.

Vypredané

5,53 €

Túžba oklamaných
Túžba oklamaných

Wolfgang Bühne

Späť zo slepej uličky. Svedectvá o nádeji. Narkomani, alkoholici, hippies, mladí, ktorých životy stroskotali a našli nový šťastný život skrze Ježíša Krista. Zaujímavé čítanie pre tých, ktorí hľadajú pomoc, slobodu, zmysel života. Ale nie len pre nich, aj pre kresťanov, ktorí chcú iným hovoriť o Ježišovi Kristovi, lebo v tejto knihe môžu aspoň čiastočne nahliadnuť do toho, čo prežíva hľadajúci človek.

Vypredané

4,27 €

Modlitebníkom sa otvárajú dvere
Modlitebníkom sa otvárajú dvere

Johanna Lorch

Jim Fraser, misionár vtedajšej Čínskej vnútrozemskej misie, osem rokov tvrdo pracoval medzi ľudom Lisu, zabudnutým horským národom na juhozápade Číny. Potom prišiel prielom v podobe oslobodenia od démonického kultu, ktorý tak dlho držal tento ľud v neslobode a nešťastí. Počas týchto ôsmich rokov Jim Fraser zažíval, ako Boh premieňa jeho život viery a modlitby. Bolo mu jasné, že víťazstvo nad mocami temnosti by nikdy nebolo možné, keby verní ľudia v jeho anglickej vlasti nepredkladali záležitosti jeho života na modlitbe Bohu.Tento modlitebný kruh - rovnako ako Jim Fraser - zakúsil mocné poznanie: „Modlitebníkom sa otvárajú dvere.“Jim Fraser mal dvadsaťdva rokov, keď písal tieto listy. Život čínskeho národa, na ktorom sa zúčastňoval, ho fascinoval, no zároveň ním aj otriasal. Býval v malej izbičke v hostinci, naplnenom neustálym nepokojom. V jeho živote vždy znova prichádzalo pokušenie, aby odsunul spoločenstvo s Bohom do úzadia. Namiesto pokoja z odovzdanosti potom prežíval len sklamanie. Začalo takmer nepozorovateľné odstupovanie. Výsledkom bola strata radosti a moci.Jim spoznal túto hrozbu pre svoj život a službu. Vedel, že ochladnutie môže prekonať len neustálym spojením s Bohom. No cesta od poznania ku konaniu bola sprevádzaná mnohými prekážkami. Ako v nich dospieval k víťazstvám? Čítajte viacej v knihe!

Vypredané

4,12 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Chcem sa Vám poďakovať za urgentné vybavenie mojej objednávky. Veľmi milo ste ma prekvapili. Balík bol doručený v poriadku za neuveriteľné 2 dni. Ešte raz ďakujem a želám Vám Božie požehnanie vo Vašej práci.

Mária

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie