Derek Prince

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Životní cíl: činit Boží vůli
Životní cíl: činit Boží vůli

Derek Prince

Žít bez cíle znamená plýtvat silami a zmařit život. Bůh má pro každého člověka jedinečný plán. Jak tento plán rozeznáme? Jak do něj můžeme vstoupit? Jak prožít život, abychom na jeho konci mohli Bohu říci: "Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi uložil."

Vypredané

2,13 €

Proměna života duchovní mocí
Proměna života duchovní mocí

Derek Prince

Posilni svoji víru a změň svůj život. Soubor šesti knih včetně Studijního průvodce, kde najdete otázky a odpovědi, a doplněného Biblického kurzu k samostatnému studiu. Jak přejít od prokletí k požehnání Realita požehnání a prokletí; Jak Bůh proměnil mé smýšlení; Jak požehnání a prokletí působí v našich životech; Proklínání ze strany autorit; Prokletí, jež na sebe můžeme sami uvalit; Sedm příznaků prokletí; Jak být osvobozen; Božská výměna; Sedm kroků k osvobození; Ze stínu do světla. Duch svatý v tobě Před letnicemi; Duch svatý v Ježíšově životě; Co se stalo na letnice; Pomocník, který přebývá v nás; Zjevení Božího slova; Pozvednutí na nadpřirozenou rovinu; Pomoc v modlitbě; Život a zdraví pro naše tělo; Vylití Boží lásky; Jak se otevřít Duchu svatému Božská výměnaUzdravujíci moc Božího slovaDuchovní bojBiblický kurz - samostatné studium

Vypredané

12,13 €

Povoláni dobývat
Povoláni dobývat

Derek Prince

Najdi své povolání v nebeském království. Je čas přijmout vaše osobní povolání.Toužíte znát práci, místo, vztahy a službu, kterou pro vás Bůh připravil?Toužíte vstoupit do toho zvláštního místa zaopatření, zodpovědnosti a výsady, vytvořeného jen pro vás – v tomto životě a na věčnost?Jste ochotní odpovědět na Jeho volání?Pak jste připraveni objevit své povolání. Není to složité a je to nesmírně praktické. Se svojí vřelostí a nadčasovou moudrostí vám milovaný učitel Bible,Kniha Povolání dobývat Vám pomůže:naučit se rozpoznat vaše obdarováníodkrýt sedm kroků k tomu, abyste nalezli své místo ve službě Bohurůst ve vaší schopnosti slyšet hlas Ducha Svatéhoobjevit největší překážky v naplňování vašeho povoláníMoci pekla se vás snaží zastavit, ale Ježíš vás chce přivést na místo nesmírné zodpovědnosti a pocty ve svém Království. Tím, jak budete sjednocováni s úkolem, který pro vás má, budete v těchto posledních dnech moci čelit svému povolání s jistotou a odvahou, která pochází z toho, že jste Povoláni dobývat. Vzali jste tuto knihu do rukou, protože jste v sobě pocítili touhu žít život nadpřirozené důležitosti. Nemohu si představit nikoho lepšího, kdo by vás na této cestě mohl provázet, než je Derek Prince. (Pastor Kirbyjon Caldwell, Windsdor Village Methodist Church, Houston)

Vypredané

7,76 €

Základy křesťanského života
Základy křesťanského života

Derek Prince

Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného života. Během padesáti let biblického vyučování a studia originálních řeckých a hebrejských textů Derek Prince jasně a srozumitelně vysvětluje základy křesťanské víry:spasení,víra,křest,vkládání rukou,vzkříšení z mrtvých,věčný soud.

Vypredané

17,36 €

Klíče k Blízkému východu
Klíče k Blízkému východu

Derek Prince

Objevování budoucnosti Izraele v biblických proroctvích. Jeden národ drží klíč k osudu lidstvaPřestože drama odvíjející se na Blízkém východě se může našim životům zdát vzdálené, má větší důsledky, než si uvědomujeme. Uprostřed této vřavy stojí jeden maličký národ, který je katalyzátorem dění v celém světě a ovlivňuje nás všechny. V tomto průvodci nás mezinárodně uznávaný učitel Derek Prince srozumitelným způsobem vede do „zákulisí“, hlouběji než sahají novinové titulky, k tomu, co o Izraeli říká Bible. Sleduje jeho dlouhou udivující historii, nabízí nahlédnutí do rostoucího napětí v regionu a odhaluje ničivého nepřítele, který na tuto zemi, rozdrásanou válkou, nepřestává dotírat. Klíč k Blízkému východu fascinující způsobem zjevuje Boží plán pro všechny národy a to, jak může vypadat naše budoucnost. Hloubka autorova pochopení Písma a jeho výklad pro nás bude výzvou a povzbuzením. Ale především nám umožní setkat se tváří v tvář s Bohem, který nezapomíná, ale s láskou střeží sliby, které svému lidu dal.

Vypredané

9,22 €

Žít jako sůl a světlo
Žít jako sůl a světlo

Derek Prince

Mnoho zemí čelí možná největším krizím za celou svou historii. Jak tragické by bylo, kdyby křesťané nedokázali mít jakýkoli pozitivní účinek na potřeby národa, ve kterém žijí! Osudem Božího lidu je však vítězství. Buď součástí Jeho plánu a změň svůj život, životy jiných lidí a život své země.Ježíš Kristus se nikdy nesetkal se situací, v níž by řekl: „Je mi líto. Tady už se nedá nic dělat.“ Místo toho učil, že křesťané jsou sůl země a světlo světa. Svět zoufale potřebuje změnu a my jsme lidé, kteří tuto změnu musí způsobit.Nejprodávanější autor a učitel Bible Derek Prince vysvětluje naši strategickou pozici jakožto křesťanů ve světě, která zahrnuje výsady i zodpovědnost za to, abychom měli vliv na jednotlivé životy, komunity i celé národy. Poskytuje aktuální vyučování o tom, jak...

Vypredané

12,80 €

Bohu na tobě záleží
Bohu na tobě záleží

Derek Prince

Objevování tvé skutečné hodnoty a identity v Božích očích. „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 28, 17- 20Niekedy sa nám môže zdať, že všetko je proti nám, že nám nič nejde a že sa od nás všetci odvracajú. Hlavne v týchto chvíľach by sme pri sebe chceli mať niekoho, kto nám poradí, keď potrebujeme radu, kto nás povzbudí, keď sme sklesnutí a kto nás poteší, keď sme smutní...Ale On je tu! Boh nás nikdy neopúšťa a je s nami v každom okamihu nášho života. Boh je náš najlepší priateľ, ktorý pri nás stojí aj keď ho sklameme, alebo zarmútime. Preto si každý deň pripomeň, že: Bohu na tobě záleží.

Vypredané

6,69 €

Budou vyhánět démony
Budou vyhánět démony

Derek Prince

Co jsou démoni? Jak získávají vstup do životů lidí? Potřebují křesťané někdy osvobození od démonů?V biblicky podložené knize Budou vyhánět démony která se snadno čte, Derek Prince odpovídá na tyto a mnoho dalších důležitých otázek. Jestli-že zápasíš s problémy, které zdánlivě nikdy neodchazejí, napadlo tě někdy, že jejich príčinou může být činnost démonů? Možná chceš pomoci jiným, kteří mají takové problémy.Autor poukazuje na to, že Ježíš nikdy nikoho neposlal kázat evangelium, aniž by jej specificky nepoučil a nevybavil k tomu, aby se postavil proti démonům stejně, jako to dělal On sám. Jestli-že tomu dnes tak není, pak se Derek ptá: "Kdo se změnil? Ježíš? Démoni? Církev?"

Vypredané

15,42 €

Spravedlivý bude žít vírou
Spravedlivý bude žít vírou

Derek Prince

Tato kniha ukazuje, co je Biblická víra, jak vzniká a roste a jak může způsobit převrat v našem životě, když uplatníme nárok na její zaslíbení a její moc.Víra se váže ke dvěma věčným realitám: k Bohu a Jeho slovu.Jakým způsobem tedy žije vírou člověk, který je Bohem prohlášený za spravedlivého?

Vypredané

6,98 €

Požehnání nebo prokletí
Požehnání nebo prokletí

Derek Prince

Vyber si!. Kniha podává ucelený obraz o tom, jak se duchovní souvislosti odrážejí v našem každodenním životě. Kniha se může stát mocným nástrojem pro vysvobození nás, našich rodin i našich známých. Čtvrté vydání.Derek Prince (1915–2003), zakladatel Derek Prince Ministries Int., napsal více než 50 knih. Absolvoval Eton College a Cambridge University, hebrejštinu a aramejštinu studoval také na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. Jeho schopnost jasně a jednoduše vysvětlovat Bibli pomohl milionům lidí. Jeho každodenní rádiové vysílání „Klíče k úspěšnému životu“ zasahuje v mnoha jazycích posluchače po celém světě.

Vypredané

13,87 €

Výjimečná Láska
Výjimečná Láska

Derek Prince

S ní budeš moci úplně nově ocenit, jaký Bůh je, a úplně nově na to reagovat. Překvapuje tě slovo "výjimečná"? Je odpovídající, vždyť mluvím v první řadě a především o Boží lásce.

Vypredané

1,65 €

Modlitby za vládu
Modlitby za vládu

Derek Prince

Jak se účinně modlit za národ a jeho vůdce. Jste ve své zemi spokojeni?Myslíte si, že vše v této zemi je správně?Ne?Pak pro vás máme dobrou zprávu! Uzdravení naší země je možné! Božím záměrem je, aby modlící se církev měla rozhodující vliv na národy.

Vypredané

2,13 €

Jazyk, kormidlo tvého života
Jazyk, kormidlo tvého života

Derek Prince

Nezáleží na tom, nakolik o sobě prohlašujeme, že jsme zbožní. Můžeme navštěvovat církev, zpívat písně a dělat všechny další věci, které se od zbožných lidí očekávají, pokud však nedržíme svůj jazyk pod kontrolou, naše zbožnost je marná a pro Boha nepřijatelná. Lidé řídí své osudy tím, jak používají svůj jazyk.

Vypredané

3,30 €

Manželská smlouva
Manželská smlouva

Derek Prince

Existuje tajemství úspěšného manželství? Proč jsou některá manželství úspěšná a jiná ztroskotávají? Je to pouze dílem náhody? Jedno je jisté: jestliže existuje tajemství slastného manželství, pak ho milióny manželských párů v současném světě nepoznaly. Téměř v každé zemi západní civilizace vzrostl v posledních desetiletích velmi prudce počet rozvodů v poměru k počtu uzavřených sňatků. Tváří v tvář této zmatené situaci plné rozporných názorů bych chtěl stručně a jasně vyjádřit své osobní přesvědčení. Věřím, že existuje tajemství. A navíc věřím, že toto tajemství je odhaleno na stránkách jedné jedinečné knihy - Bible.

Vypredané

5,43 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Dominik , pred 21 hodinami

Úžasný chválim obchod aký by mal byť človek si tu ľahko niečo nájde za nízke ceny rýchlo to dorazí žiadny problém je to super obchod kde nájdete všetko super som rád že t...

userAvatar

Michal, pred 2 dňami

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 4 dňami

som velmi spokojný

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk