Zachej.sk Zoznam autorov Henri J. M. Nouwen

Henri J. M. Nouwen

(18 produktov)
Henri J. M. Nouwen

Henri Nouwen sa narodil v Holandsku v roku 1932 a bol vysvätený za katolíckeho kňaza v roku 1957. Získal doktorát z psychológie na univerzite v Holandsku a učil v Notre Dame, na Yale a Harvarde. Istý čas žil kláštorným životom s mníchmi z opátstva Geneseo, tiež medzi chudobnými v Latinskej Amerike a zaoberal sa otázkami o sociálnej sporavodlivosti. Po celoživotnom hľadaní nakoniec našiel svoj domov v Kanade ako pastor tam, kde ľudia s mentálnym postihnutím a ich opatrovatelia žijú v spoločnej komunite. Henri Nouwen napísal cez 40 kníh o duchovnom živote, z ktorých najznámejšie sú Vnútorný hlas lásky, Ako klaun v Ríme alebo Kristova nesebecká cesta. Jeho vízia spirituality bola široká a inkluzívna a jeho súcit objal celé ľudstvo. Zomrel v roku 1996, ale duch jeho diela žije ďalej.


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.