Knihy od: Józef Augustyn • Zachej.sk
Józef Augustyn

Józef Augustyn

(5 produktov)

Józef Augustyn je poľský jezuita, profesor na Krakovskej univerzite, kazateľ a autor mnohých kníh ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Uzdravenie z pocitu krivdy
Uzdravenie z pocitu krivdy

Józef Augustyn

Úvahy opierajúce sa o fundament Duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoly. Do rúk slovenského čitateľa sa dostáva prvý zväzok úvah pátra Jozefa Augustyna SJ Uzdravenie z pocitu krivdy. Úvahy opierajúce sa o fundament Duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoly zo šesťzväzkovej série. Je to druh uvedenia do celých ignaciánskych cvičení. Tie trvajú štyri týždne.„Na vykonanie duchovných cvičení, ktoré nasledujú,“ píše otec Ignác v úvodných poznámkach, „sú určené štyri týždne, ktoré zodpovedajú rozdeleniu cvičení na štyri časti. Prvá časť predstavuje uvažovanie a kontemplovanie o hriechu; druhá časť o živote nášho Pána Ježiša Krista až do Kvetnej nedele; tretia časť o jeho umučení; štvrtá časť o jeho zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, a to s pridaním troch spôsobov modlitby“ (DC 4). Takto otec Ignác stručne charakterizuje svoje Duchovné cvičenia.

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Kňazstvo
Kňazstvo

Józef Augustyn

Spiritualita a služba - súčasné výzvy. Veľmi hodnotná kniha o kňazstve od známeho poľského jezuitu o. Józefa Augustyna. Venuje sa v nej týmto témam: kňazská identita, kňazská modlitba a služba, čistota kňazského srdca, seminár je prípravou na kňazstvo, exkňazi – spytovanie svedomia pre Cirkev a nakoniec vydáva aj svoje osobné svedectvo o prežívaní kňazstva.Ako napísal vladyka Milan Chautur v úvode knihy: “Táto publikácia je jedným z pokusov naznačiť línie života súčasného kňaza.”

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
O láske, manželstve a rodine
O láske, manželstve a rodine

Józef Augustyn

O láske sa neraz aj v kresťanskom prostredí píše a hovorí s takým idealizmom, že ľudia často zostávajú neoslovení vo svojej konkrétnej situácii. Nanajvýš si povzdychnú: Aké by to bolo pekné, keby to tak bolo u mňa, u nás… Poznáte to, keby… Józef Augustyn ako dobrý znalec medziľudských vzťahov a vzťahov v rodine oslovuje ľudí, ktorí majú s láskou aj problémy. Teda každého z nás. Vychádza z toho, že láske sa treba učiť a že je k nej treba veľa životnej múdrosti. Až vtedy, keď prijmeme svoju situáciu realisticky, môžeme robiť zmeny. Formou odpovedí na otázky sa dotýka takých tém ako sú napr. : asertivita, vzájomné počúvanie, zmysel pre humor, tolerancia a jej hranice, klamstvo detí alebo vzťahy rodičov a dospievajúcich.

Skladom

4,80 €

Posledné kusy
Duchovný život a modlitba
Duchovný život a modlitba

Józef Augustyn

Sériu kníh pátra Józefa Augustyna, SJ s odpoveďami na rozličné otázky, ktoré trápia moderných kresťanov, uzatvára knižka o duchovnom živote a modlitbe. Otázky v nej kladú jednoduchí veriaci, no aj osoby hlboko zaangažované v živote Cirkvi a s veľkými skúsenosťami v duchovnom živote. Autor sa v úprimných odpovediach usiluje poukázať na to, že duchovný život nie je výsadou vyvolených veriacich. Je to možnosť, ktorú Boh ponúka každému z nás. S každým z nás túži Boh byť v blízkom vzťahu. Je len otázkou našej ochoty, túžby a veľkodušnosti, nakoľko sa krása hlbokého duchovného života stane aj našou radosťou a posilou. O modlitbe sa autor vyjadruje veľmi triezvo, s nesmiernou skúsenosťou dlhoročného duchovného vodcu. Modlitbu ukazuje najmä vo svetle vzťahu človeka k Bohu. Modlitba je odrazom tohto vzťahu.

Skladom

4,46 €

Posledné kusy
Nejkrásnější z lidských synů
Nejkrásnější z lidských synů

Józef Augustyn

Křížová cesta. Křížová cesta Józefa Augustyna inspirovaná texty z knihy proroka Izaiáše.

Skladom

2,13 €

Myšlienky na každý deň v roku
Myšlienky na každý deň v roku

Józef Augustyn

Kniha Myšlienky na každý deň v roku ponúka krátke zamyslenia na každý deň ktoréhokoľvek roka. Je koncipovaná univerzálne a nadčasovo, takže čitateľ, ktorý v nej nájde inšpiráciu na zamyslenie, ako aj prameň útechy a povzbudenia, kedykoľvek v budúcnosti môže po nej opätovne siahnuť.

Vypredané

7,66 €

Podaj mi ruku, otecko
Podaj mi ruku, otecko

Józef Augustyn

Úvahy o otcovstve. Súbor jedenástich úvah, ktoré sú venované otcovstvu, chce povzbudiť otcov, aby pri svojich pracovných povinnostiach a v úsilí o úspech nezabudli na svoju najdôležitejšiu životnú úlohu - byť otcom. Autor, vychádzajúc zo svojich bohatých skúsenosti z duchovného vedenia a psychológie, ponúka mnoho cenných postrehov o vzťahoch otca k deťom, so zvláštnym zreteľom na vzťah otca k synovi. Práve otec je základným vzťažným bodom pre mužskú identitu chlapcov. Autor berie do úvahy aj iné rodinné vzťahy a putá, pretože si je vedomý toho, že základ otcovstva vytvára vzájomná láska a oddanosť muža a ženy, otca a matky. Hoci sú tieto úvahy určené predovšetkým otcom, sú tiež cenným návodom pre ženy, lebo im približujú, akým spôsobom môžu pomôcť mužom lepšie plniť rolu otca.

Vypredané

10,67 €

Krivda, odpustenie, zmierenie
Krivda, odpustenie, zmierenie

Józef Augustyn

Sviatosť zmierenia. Je ťažké zniesť krivdu a ešte ťažšie je ju skutočne odpustiť. No napriek tomu sa dá hľadať poctivá cesta k zmŕtvychvstaniu aj v našich vzťahoch. Uznávaný duchovný sprievodca a autor mnohých kníh nám prináša svoje skúsenosti a rady, ktoré nám môžu pomôcť v každodennom uzmierovaní sa s druhými, s Bohom a so sebou samým. „Zmierenie je procesom, ktorý prebieha zvyčajne pomaly. Netreba sa preto oň snažiť unáhlene a nasilu, zvlášť nie vtedy, keď pretrváva veľa vzájomných predsudkov a odporu. Skutočné zmierenie a odpustenie sa nemôžu udiať v atmosfére nepokoja, netrpezlivosti, a nezdravého pocitu viny. Vyžadujú obojstranné prekonanie znechutenia. Často je treba navzájom sa počkať, vyjsť jeden druhému oproti a ponuknúť si vzájomný pokoj." (autor)

Vypredané

4,47 €

Ako milovať deti?
Ako milovať deti?

Józef Augustyn

12 pravidiel rodičovskej lásky. Známy poľský autor, kňaz Józef Augustyn, SJ ide priamo „k veci“. Neteoretizuje. Každá kapitola je súhrnom jeho pastoračných skúseností pretavených do skutočne jasného, stručného a praktického poradcu, ako dobre vychovávať deti, aby z nich vyrástli zrelé osobnosti, šťastní mladí ľudia.Zdá sa vám, že kniha je na to príliš útla a tak nemôže byť obsahom až taká bohatá? Presvedčte sa, že opak je pravdou.

Vypredané

2,13 €

Zodpovedne do manželstva
Zodpovedne do manželstva

Józef Augustyn

Malý poradca pre snúbencov a mladomanželov. Kniha je venovaná predovšetkým mladým ľuďom, ktorí prežívajú obdobie vážnej známosti či zasnúbenia, ako aj mladomanželom. Táto publikácia môže byť cennou pomôckou nielen pre mladých ľudí, ktorí sa snažia zodpovedne pripraviť na život v rodine, ale aj pre tých, ktorí vedú stretnutia či katechézy zamerané na predmanželskú prípravu, ako i pre učiteľov a vychovávateľov.

Vypredané

8,63 €

Príprava na sviatosť zmierenia
Príprava na sviatosť zmierenia

Józef Augustyn

Praktická príručka poľského jezuitu, ktorá uvádza do podstaty sviatosti pokánia a zmierenia a každému pomôže aj pri individuálnej príprave. Vychádza s cirkevným schválením.

Vypredané

1,26 €

CD - Uzdravení z pocitu křivdy
CD - Uzdravení z pocitu křivdy

Józef Augustyn

mp3. Nahráno při rekolekci v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích na podzim roku 2012. P. Józef Augustyn (*1950), polský jezuita, zkušený duchovní doprovázející a exercitátor, úspěšný autor duchovní literatury. V patnácti letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, o jedenáct let později byl vysvěcen na kněze. Po studiu filozofie a teologie v Polsku vystudoval spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Každým rokem vede duchovní cvičení, a to i v naší zemi.Česky už v Karmelitánskem nakladatelství vyšly více než dvě desítky jeho titulů; k nejoblíbenějším patří šestidílné ignaciánské exercicie Kde jsi, Adame? (1998), Dej mi napít (1999), V jeho ranách (2000), Viděli jsme Pána (2001), Zástupy žasly nad jeho učením (2003), Hledání Boha (2004) a dále například Svět citů (2004), Být otcem (2004), Sexualita v našem životě (2005), O tom, co je v životě důležité (2007), Jeruzalémské meditace (2009), Nejkrásnější z lidských synů (2013).Celkový čas: 4 hod 49 min.

Vypredané

4,17 €

Čtvrthodinka upřímnosti
Čtvrthodinka upřímnosti

Józef Augustyn

Učit se hlouběji nahlédnout do vlastního nitra, hodnotit své postoje a skutky, vykonat si poctivé zpytování svědomí… Knížka může být použita pro každodenní modlitební chvíli, ale rovněž jako pomůcka při přípravě na svátost smíření. Láska vyžaduje oboustranné, bezvýhradné odevzdání se. Lakota, chladná vypočítavost a sčítání výhod odkrývají strach před úplným darováním se v lásce a před přijímáním lásky. Ten, kdo neumí lásku přijímat, ji neumí ani dávat. Když hledíme na velkou touhu Boha po lidské lásce, tážeme se sami sebe, jaká je naše touha po lásce Boží. Jak a s jakou silou se projevovala v našem životě? (Józef Augustyn)

Vypredané

4,07 €

Smädní po láske
Smädní po láske

Józef Augustyn

Meditácie z rekolekcií. Meditácie pod názvom Smädní po láske sú určené mladým ľuďom i dospelým. Mladým, ktorí prežívajú svoje prvé citové vzplanutia a zaľúbenosť, môže knižka pomôcť uvažovať o láske v širšej perspektíve – lebo city lásky nemôžeme považovať len za čosi chvíľkové, čo patrí k mladosti, ale sú úlohou, ktorá nás sprevádza po celý život. Na druhej strane dospelým, ktorí už majú svoje skúsenosti z manželstva a rodiny, môže knižka pomôcť zodpovedať si otázku, ako vytrvalo a účinne pracujú na vzájomných vzťahoch lásky. Poľský jezuita Józef Augustyn (1950) bol poradcom poľského ministra školstva a poľskej biskupskej konferencie pre otázky výchovy. Za svoju spisovateľskú prácu dostal v Poľsku cenu Malý Fénix. Vydal vyše štyridsať kníh, kniha Smädní po láske je jedenástou knihou, ktorá mu vychádza na Slovensku.

Vypredané

3,15 €

Sviatosť zmierenia
Sviatosť zmierenia

Józef Augustyn

Kniha obľúbeného poľského autora vychádza už v druhom vydaní a ponúka návod, ako čo najlepšie nazrieť do vlastného vnútra a ako sa čo najlepšie zahĺbiť do spytovania svedomia, ktoré je najdôležitejšou prípravnou časťou sviatosti zmierenia.Autor postupne približuje podstatu sviatosti zmierenia i jej jednotlivé fázy, vysvetľuje úlohu kňaza pri udeľovaný tejto sviatosti, objasňuje, čo znamená ľútosť, a ponúka návod na spytovanie svedomia. Nevyhýba sa ani osobnému svedectvu či kľúčovej téme sviatosti zmierenia, ktorou je Božie milosrdenstvo.Určená je tak pre kajúcnika, ako i pre spovedníka.

Vypredané

4,66 €

Svet našich pocitov
Svet našich pocitov

Józef Augustyn

Človek v ťažkých situáciách. Svet ľudských pocitov je hlboký oceán, do ktorého vidí iba Boh.Je možné odpovedať na otázky, ktoré ľuďom nedajú spať?Ako prekonať agresivitu, strach, znechutenie, depresívnosť, nesmelosť?Čo robiť so žiarlivosťou, závisťou a hnevom?Pomáha viac psychológia, alebo duchovnosť?Nájsť odpoveď nie je ľahké. V hľadaní nám môže pomôcť známy a obľúbený autor, poľský jezuita Józef Augustyn (1950). Svojou knihou Svet našich pocitov sa dotýka najbolestivejších rán človeka a nalieva do nich liečivý balzam.Druhou časťou knihy autor odpovedá na otázky ľudí v ťažkých životných situáciách, medzi ktoré patrí aj chudoba, či vzbura proti životu. Zamýšľa sa nad otázkami súvisiacimi s využívaním internetu, vzťahom katolíckej Cirkvi k ľudskej sexualite, nedostatkom morálky, dezorientáciou mládeže a stratou zmyslu života. Napokon sa dotýka pálčivých otázok zasvätených osôb:Ako vytvárať opravdivé rehoľné spoločenstvo?Ako si zachovať čistotu?Je možné priateľstvo v celibáte?Čím sa líši od lásky?

Vypredané

4,47 €

Zastavenia krížovej cesty
Zastavenia krížovej cesty

Józef Augustyn

Jezuitský páter Józef Augustyn je určite pre mnohých veľmi známy autor a jeho knihy patria medzi najčítanejšie. Tentokrát sa môžete nechať osloviť zamysleniami, v ktorých sa čitateľ alebo lepšie povedané – ten, kto ich prijme ako svoju modlitbu, môže obrátiť na ukrižovaného Ježiša.Môže tak odovzdať Božiemu milosrdenstvu všetky veci a ťažkosti, ktoré ho trápia, a niesť tak spolu s Kristom svoj kríž. Táto knižka môže poslúžiť aj ako dobrý úvod pre všetkých, ktorí túžia modliť sa krížovú cestu nie iba v pôstnom období, ale tiež v každodennom živote so všetkým, čo prináša.

Vypredané

2,74 €

Kde jsi, Adame ?
Kde jsi, Adame ?

Józef Augustyn

První týden ignaciánských exercicií. Rozjímaní na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly.Kniha u nás dobře známého autora nabízí praktickou pomoc všem, kdo touží prožít duchovní obnovu metodou exercicií sv. Ignáce. Autor vychází z vlastní bohaté praxe s vedením duchovních cvičení. Kniha může pomoci těm, kdo prožívají exercicie organizovaným způsobem ve skupině, i těm, kdo je chtějí prožít v soukromí vlastního domova.V úvodu autor poskytuje užitečné praktické rady, jak vytvořit patřičné vnější podmínky a jak dosáhnout vnitřní dispozice pro otevření se Božímu působení. V části s vlastním rozjímáním spojuje starozákonní texty s texty evangelií a představuje tak nové souvislosti, které doprovází citlivým a velmi osobním úvodem k rozjímavé modlitbě.V druhé části knihy obrací autor čtenářovu pozornost k závažným skutečnostem duchovního života, jakými jsou zpytování svědomí, role lidských citů, strach, lidská sexualita, duchovní doprovázení a rozlišování duchů.Kniha je jednou zo série Ignaciánskych cvičení:Kde jsi, Adame? (1. týždeň)Dej mi napít (2. týždeň)V Jeho ranách (3. týždeň)Viděli jsme Pána (4. týždeň)Zástupy žasli nad jeho učením (syntéza)

Vypredané

9,70 €

Celibát
Celibát

Józef Augustyn

Jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat. Kniha polského jezuity, jehož znají čtenáři z mnoha jeho dřívějších publikací, splňuje požadavky solidní pomůcky při výchově k celibátu.Zprostředkovává totiž o něm důkladné znalosti, probouzí úctu a lásku k němu a poskytuje cenné pokyny, jak jej prožívat. Poukazuje též jasně na jeho evangelijní, duchovní a pastorační motivaci.

Vypredané

10,38 €

Dej mi napít
Dej mi napít

Józef Augustyn

Druhý týden ignaciánských exercicií. Rozjímaní na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly.“Je prokazatelné – píše Pius XI. – že mezi všemi metodami konání duchovních cvičení má jedna naprosté prvenství. Hovoříme o metodě užívané svatým Ignácem z Loyoly. Tato podivuhodná knížečka, malá svým rozsahem, ale plná moudrosti, zazářila od doby svého slavnostního potvrzení..." (z encykliky Pia XI. Mens nostra)Kniha je jednou zo série Ignaciánskych cvičení: Kde jsi, Adame? (1. týždeň)Dej mi napít (2. týždeň)V Jeho ranách (3. týždeň)Viděli jsme Pána (4. týždeň)Zástupy žasli nad jeho učením (syntéza)

Vypredané

10,48 €

Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov
Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov

Józef Augustyn

Chudoba - čistota - poslušnosť. Poznáte to. Stretnete na ulici atraktívneho mladého muža. Oko každého dievčaťa sa na ňom ohreje. Vrstovníčky jeho rodičov uznanlivo pokyvkávajú hlavami: „Fešáka vychovala tá Žofka, veru hej.“ Potom sa sčista jasna dozviete, že odchádza do kláštora. Alebo sa na vás pred kostolom usmeje ružovolíca veselá mladá žena v rehoľnom rúchu. Radosť a živosť jej očí býva podmanivá. A vy sa pýtate: „Ako je možné, že takíto skvelí ľudia sa zriekajú toľkých dobrých vecí, ktoré svet ponúka?“ Dobrovoľne si volia chudobu, čistotu, poslušnosť. Evanjeliové rady zachovávania chudoby, čistoty a poslušnosti sú už stáročia v Cirkvi znamením i provokáciou. Páter Józef Augustyn, SJ je jeden z najobľúbenejších katolíckych autorov v strednej Európe a v tejto útlej knižočke možno dá odpoveď aj na naše nechápavé: „Ako je to možné…?“ Nenapísal ju pre tých, ktorí už pochopili a sľúbili, že budú chudobní, čistí a poslušní. Napísal ju pre nás, ktorí nechápeme…

Vypredané

2,22 €

Sexualita v našem životě
Sexualita v našem životě

Józef Augustyn

Průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality. I když mohou mít z této knížky užitek i dospělé osoby, přece jen je určena především mládeži v období, kdy se rozhoduje o svém budoucím povolání. Pouze sexualita integrovaná, tj. taková, ve které je sjednocena sféra pohlavní, citová a duchovní v „jediném prožitku lásky“, zaujímá v životě člověka to místo, které jí určil Bůh. Knížka může být užitečná i rodičům, kněžím a vychovatelům, kteří mají být mládeži hlavní oporou na jejich cestě ke zralé lidské lásce.

Vypredané

10,19 €

Zástupy žasly nad jeho učením
Zástupy žasly nad jeho učením

Józef Augustyn

Pátý týden ignaciánských exercicií - syntéza. Rozjímaní na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly.Než byla Duchovní cvičení oficiálně potvrzena papežem Pavlem III. v roce 1548 a než si dobyla jakéhokoli veřejného úspěchu, byl si Ignác už dobře vědom mimořádného pokladu, který měl v rukou. V dopisu jednomu ze svých pozdějších spolubratří píše se sobě vlastní pokorou a prostotou: “Cvičení jsou tím nejlepším, co si jen v tomto životě mohu přát k tomu, aby člověk mohl sám osobně užívat plodné pomoci a také ji přinášet druhým.” Nešlo o lacinou chválu člověka nadšeného sebou a svým dílem.Od prvního úředního potvrzení Apoštolským stolcem se k Duchovním cvičením vyjádřilo dalších třicet papežů. Nepochybně nejdůležitějším dokumentem zabývajícím se Cvičeními je encyklika Pia XI. Mens nostra: “Je prokazatelné – píše Pius XI. – že mezi všemi metodami konání duchovních cvičení má jedna naprosté prvenství. Hovoříme o metodě užívané svatým Ignácem z Loyoly. Tato podivuhodná knížečka, malá svým rozsahem, ale plná moudrosti, zazářila od doby svého slavnostního potvrzení (…) jako nejmoudřejší a jedinečně všeobecný kodex pravd potřebných k vedení duší na cestě spásy.” Jan Pavel II. nazval Duchovní cvičení “mimořádně účinným prostředkem hluboké obnovy křesťanského života.Kniha je jednou zo série Ignaciánskych cvičení: Kde jsi, Adame? (1. týždeň)Dej mi napít (2. týždeň)V Jeho ranách (3. týždeň)Viděli jsme Pána (4. týždeň)Zástupy žasli nad jeho učením (syntéza)

Vypredané

10,96 €

Intimita a svoboda
Intimita a svoboda

Józef Augustyn

Setkání s Ježíšem. Kniha meditací polského jezuity a u nás již dobře známého spisovatele nabízí čtenáři uvedení do každodenní osobní modlitby. Texty mohou posloužit také jako průvodce při individuálně prožívaných exerciciích.

Vypredané

11,16 €

Příprava na svátost smíření
Příprava na svátost smíření

Józef Augustyn

Autor nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak se na ni připravit, abychom ji prožili dobře. Setkávání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou se nám pak stane zdrojem pokoje a radosti.

Vypredané

3,40 €

Vedeni Bohem
Vedeni Bohem

Józef Augustyn

Praxe duchovního vedení. Tematika duchovního vedení stále probouzí živý zájem mnohých – nejen duchovních vůdců samých, ale i „pouhých“ uživatelů této pastorační služby. Zná-li vůdce i vedený dobře podstatu, cíle a metody duchovního vedení, napomůže to podstatně k navázání a vedení dialogu.

Vypredané

8,63 €

Mladosť
Mladosť

Józef Augustyn

malý sprievodca. "Vo vás žije nádej, pretože vy patríte budúcnosti, a zároveň budúcnosť patrí vám. Nádej sa vždy spája s budúcnosťou, je očakávaním budúceho dobra." Ján Pavol II. V mladosti má každý z nás veľké možnosti. Život sa nám vtedy javí ako veľký prísľub a nádej. Otvárajú sa nám totiž pred nami priam neohraničené ľudské možnosti. Čím sme mladší, tým širšie, rozľahlejšie sa nám zdajú horizonty nášho bytia. Mladí môžu vidieť široké obzory svojho života, lebo majú nezaujatý pohľad a tiež odvahu a silu, ktorá patrí k tomuto veku.

Vypredané

3,71 €

O duchovním životě a o modlitbě
O duchovním životě a o modlitbě

Józef Augustyn

Otázky a odpovědi. Na zásadní a mnohdy palčivé otázky, kladené účastníky duchovních cvičení, autor nabízí odpovědi hluboce zakotvené jak v bohatství spirituální teologie, tak i ve výborné znalosti lidské psychologie, podložené zkušenostmi s mnohými osudy. Opírá se o Písmo, Ignácova Duchovní cvičení i řadu dalších duchovních autorů. Vedle obecnějších výkladů o zákonitostech duchovního života a modlitby se zaměřuje především na provázení duchovním životem v náročných situacích (přetíženost, specifické problémy mládí i stáří, osobní utrpení, nepříjemnosti ze strany okolí) a na potíže s modlitbou (hledání správného způsobu modlitby, roztržitost, lenost, únava). Poukazuje na tvůrčí potenciál vnitřních nesnází, které naznačují, ve které oblasti došlo k nezdravému vývoji a na co je tedy zapotřebí se při jejich řešení nejprve soustředit.

Vypredané

7,57 €

Umenie spovedať
Umenie spovedať

Józef Augustyn

Poradca pre kňazov aj laikov. Publikácia Umenie spovedať je výberom najlepších príspevkov z knihy s rovnakým názvom, ktorá sa stala v Poľsku ozajstným bestsellerom. Veľkým úspechom poľskej verzie Umenia spovedať, ktorá mala takmer päťsto strán, bol zaskočený vydavateľ aj autori. Taká veľká popularita hrubej knižky o spovedaní je nepochybne dobrým znakom. Svedčí to o živom záujme o tému a zároveň o intelektuálnom a duchovnom úsilí bohoslovcov a kňazov, ktorí sa chcú naučiť dobre spovedať ľudí. Slovenská verzia je oproti poľskému vydaniu obohatená o nové príspevky poľských, slovenských a českých autorov. Čítať túto knihu zostavovateľ odporúča aj laikom. Pomôže im zorientovať sa v tom, čo môžu a majú od spovede očakávať, ako k nej pristupovať, ako ju čo najlepšie využiť pre svoj duchovný rast.

Vypredané

16,20 €

Jeruzalémské meditace
Jeruzalémské meditace

Józef Augustyn

Svědectví poutníka. Jeruzalémské meditace, svědectví poutníka Józefa Augustyna SJ, jsou sborníčkem modlitebních rozjímání a reflexí věnovaných Svaté zemi. K napsání knihy inspiroval autora několikaměsíční pobyt v Izraeli. Přestože text je osobního rázu, nejde o cestovní deník a už vůbec ne o nějaký turistický průvodce po Svaté zemi. Jak už napovídá sám název, jde o sbírku meditací věnovaných zaslíbené zemi – Ježíšově vlasti.

Vypredané

9,99 €

O citech a dalších složitých věcech člověka
O citech a dalších složitých věcech člověka

Józef Augustyn

Otázky a odpovědi. Autor velmi přístupným způsobem, laskavě a soucitně, a přitom s jasnými požadavky odpovídá na otázky v oblasti emočního života člověka. Mimo jiné radí, jak léčit závist, hněv, různé fobie, jak prožívat negativní city, vysvětluje, v čem spočívá skutečná upřímnost, a také, zda k nám Bůh promlouvá skrze sny. Kniha vznikala v průběhu exercicií, které autor vedl, na základě autentických otázek účastníků. Je určena pro nejširší čtenářskou obec a je nabízena jako poradce nikoli jako učebnice.

Vypredané

7,57 €

O tom co je v životě důležité
O tom co je v životě důležité

Józef Augustyn

Na minutu s Józefem Augustynem. Sto krátkých zamyšlení nad tématy z duchovního i běžného života nebo nad aktuálními událostmi (např. nad zavražděním bratra Rogera z Taizé, nad „nesmyslnou“ smrtí mladých při autonehodě apod.), při jejichž četbě si člověk markantněji uvědomí, co je v životě skutečně podstatné. Autor hovoří o Ježíši, modlitbě, svátosti smíření, lásce, srdci člověka, utrpení, kříži, Svatém otci, smrti a mnohém dalším. Upozorňuje, jak je důležité neustrnout, ale chtít lidsky i duchovně růst.

Vypredané

4,54 €

Čtvrthodinka upřímnosti
Čtvrthodinka upřímnosti

Józef Augustyn

Úvod do modlitby denního zpytování svědomí. Autor, u nás již poměrně dosti známý polský jezuita, je specialistou v oblasti spirituality a psychologie. Organizuje a vede střediska ignaciánských duchovních cvičení. Jeho knihy i články vycházejí ze zkušeností, které na poli duchovního života získal především jako duchovní vůdce. Díky svému odbornému vzdělání a bohaté praxi se stal skutečným znalcem lidské psychiky.

Vypredané

3,59 €

Mladosť
Mladosť

Józef Augustyn

V mladosti má každý z nás veľké možnosti. Život sa nám vtedy javí ako veľký prísľub a nádej. Otvárajú sa totiž pred nami priam neohraničené ľudské možnosti. Čím sme mladší, tým širšie, rozľahlejšie sa nám zdajú horizonty nášho bytia. Mladí môžu vidieť široké obzory svojho života, lebo majú nezaujatý pohľad a tiež odvahu a silu, ktorá patrí k tomuto veku.

Vypredané

3,71 €

Hledání Boha
Hledání Boha

Józef Augustyn

Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Závěrečný 6. díl kompletu ignaciánských duchovních cvičení, který je jakousi kompilací a doplněním předchozích titulů z pera polského jezuity a známého autora duchovní literatury Józefa Augustyna.

Vypredané

8,06 €

Svět citů
Svět citů

Józef Augustyn

Emocionalita a duchovní život. Úvahy P. Józefa Augustyna o lidských emocích, strachu a sexuální výchově vznikaly v kontextu jeho bohaté pastorační i autorské činnosti. Každá věta se proto opírá o jeho velké zkušenosti jakožto duchovního vůdce a o dokonalou znalost lidské psychiky.

Vypredané

3,88 €

O otcovství s Józefem Augustynem
O otcovství s Józefem Augustynem

Józef Augustyn

Krátké meditace a úvahy o otcovství se nevěnují pouze psychologické stránce věci, ale jsou především hledáním duchovní stránky tohoto poslání.

Vypredané

4,57 €

Viděli jsme Pána
Viděli jsme Pána

Józef Augustyn

Čtvrtý týden ignaciánských exercicií. Závěrečný díl kompletu duchovních cvičení známého polského autora, které se mohou stát inspirací pro jednotlivce i společenství. Knihy vycházejí z duchovních cvičení Ignáce z Loyloy a snaží se poskytnout podněty k rozjímání nad inspirativními pasážemi z Písma.Kniha je jednou zo série Ignaciánskych cvičení:Kde jsi, Adame? (1. týždeň)Dej mi napít (2. týždeň)V Jeho ranách (3. týždeň)Viděli jsme Pána (4. týždeň)Zástupy žasli nad jeho učením (syntéza)

Vypredané

10,57 €

O láske, manželstve a rodine
O láske, manželstve a rodine

Józef Augustyn

Titul vyšiel v novom vydaní: O láske, manželstve a rodine (2011).O láske sa neraz aj v kresťanskom prostredí píše a hovorí s takým idealizmom, že ľudia často zostávajú neoslovení vo svojej konkrétnej situácii. Nanajvýš si povzdychnú: Aké by to bolo pekné, keby to tak bolo u mňa, u nás… Poznáte to, keby… Józef Augustyn ako dobrý znalec medziľudských vzťahov a vzťahov v rodine oslovuje ľudí, ktorí majú s láskou aj problémy. Teda každého z nás. Vychádza z toho, že láske sa treba učiť a že je k nej treba veľa životnej múdrosti. Až vtedy, keď prijmeme svoju situáciu realististicky, môžeme robiť zmeny. Formou odpovedí na otázky sa dotýka takých tém ako sú napr.: asertivita, vzájomné počúvanie, zmysel pre humor, tolerancia a jej hranice, klamstvo detí alebo vzťahy rodičov a tínedžerov.

Vypredané

4,75 €

Bolesť krivdy, radosť odpustenia
Bolesť krivdy, radosť odpustenia

Józef Augustyn

Krivda je zvyčajne veľmi bolestnou spomienkou, ku ktorej sa neradi vraciame, nevládzeme ju uniesť, zatláčame ju do podvedomia a snažíme sa na ňu „zabudnúť. Autor nám ponúka možné riešenia na základe skúseností, ktoré získal pri vedení duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly."Titul vyšiel aj v českom jazyku: Bolest křivdy a radost odpustění (2013).

Vypredané

4,80 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Príjemný dobrý deň, dnes mi prišla moja objednávka, veľmi pekne ďakujem za jej skoré vybavenie a váš príjemný prístup. Prajem vám všetko dobré, veľmi rada sa opäť na vás obrátim.

Michaela

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie