Michal Altrichter (ed.)

Michal Altrichter (ed.)

(9 produktov)

Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D. je jezuitský kňaz, teológ a spisovateľ. Špecializuje sa na teologic...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novéna k svätému Michalovi Archanjelovi
Novéna k svätému Michalovi Archanjelovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna k svätému Michalovi Archanjelovi zasahuje náš vnútorný svet aj veľké témy: slobodu byť sám sebou, mať účasť na veľkolepom diele Božej slávy, nedovoliť prejaviť sa tomu, kto rozvracia ľudské hodnoty, ale nechať prepúšťať do svojho života Božie svetlo na príhovor toho, kto „je ako Boh“.

Skladom

1,16 €

Deviatnik k fatimským deťom
Deviatnik k fatimským deťom

Michal Altrichter (ed.)

Hyacinta Martová, František Marto, Lucia dos Santosová. Deviatnik k fatimským deťom: Hyacinte, Františkovi a Lucii je novénou k svedkom fatimských zjavení z roku 1917. Predkladaný text k modlitbe je v kontexte stého výročia portugalských udalostí. Tie boli posilou v kontraste k neblahému dedičstvu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a tiež zásadne vstúpili do života pápeža Jana Pavla II., či kardinála Tomáša Špidlíka.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Skladom

1,46 €

Novéna k Pátrovi Piovi z Pietrelciny
Novéna k Pátrovi Piovi z Pietrelciny

Michal Altrichter (ed.)

Najdiskutovanejší svätec 20. storočia Páter Pio z Pietrelciny zanecháva toľko dobra, že neprekvapuje, aké množstvo modlitbových textov sa naňho odvoláva. Obdivujeme konanie Boha v živote tých, ktorí sú mu milí. A preto počas deviatich dní hľadáme to, čo sám Pán považuje za dôležité v našom živote.

Skladom

1,16 €

Novéna vďačnosti ku Stvoriteľovi neba a zeme podľa Tomáša Špidlíka
Novéna vďačnosti ku Stvoriteľovi neba a zeme podľa Tomáša Špidlíka

Michal Altrichter (ed.)

Novéna vďačnosti k Stvoriteľovi neba a zeme zahŕňa vybrané texty z diela kardinála Tomáša Špidlíka SJ (1919 – 2010). Deväť dní ďakujeme nášmu Stvoriteľovi: v osobnej modlitbe. Uvedomujeme si súvislosť medzi harmóniou prírody a ľudským životom, dispozíciu ľudského srdca žiť tým, čo v druhom človekovi je pozitívne, a statočné ocenenie kultúry, o ktorej zmysle má hocikedy niekto pokušenie pochybovať.

Skladom

1,16 €

Novéna k svätej Cecílii, patrónke hudobníkov
Novéna k svätej Cecílii, patrónke hudobníkov

Michal Altrichter (ed.)

Svätá Cecília, rímska mučenica zo začiatku tretieho storočia, je v dejinách kresťanskej spirituality výrazne spojená s hudbou. Je patrónkou chrámovej hudby, hudobníkov, výrobcov hudobných nástrojov, spevákov, organistov. Novéna potvrdzuje presvedčenie, že hudba rozvíja osobnosť človeka a približuje ho k Bohu.

Skladom

1,16 €

Novéna ku svätému Ignácovi z Loyoly
Novéna ku svätému Ignácovi z Loyoly

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ku svätému Ignácovi z Loyoly je deväťdňová modlitba so sv. Ignácom, zakladateľom rehole Spoločnosti Ježišovej. Je známy aj svojimi duchovnými cvičeniami a práve aj z nich čerpá tento titul.

Skladom

1,16 €

Novéna ke svaté Janě z Arku
Novéna ke svaté Janě z Arku

Michal Altrichter (ed.)

Pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit. Novénu ke svaté Janě z Arku pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit, doprovázejí meditace papeže Benedikta XVI. V naší osobní blízkosti stojí světice, jež je krásná Božím jednáním a statečná službou Božím tajemstvím.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Novéna s Marií Valtortou
Novéna s Marií Valtortou

Michal Altrichter (ed.)

Maria Valtorta (1897–1961), lombardská „vizionářka“ hovoří o tom, jak Ježíš a jeho přátelé směřují k nebeskému Otci. Novéna všechny zve na tuto pouť.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Novéna k fatimským dětem
Novéna k fatimským dětem

Michal Altrichter (ed.)

Hyacinta Marto (1910-1920), František Marto (1908-1919), Lucie dos Santos (1907-2005). Novéna vyšla aj v slovenčine: Deviatnik k fatimským deťom (2017).Novéna o svědcích fatimských zjevení z roku 1917, Hyacintě, Františkovi a Lucii, předkládá texty k modlitbě v kontextu stého výročí těchto portugalských událostí. Ty byly posilou v kontrastu k neblahému dědictví ­Velké říjnové socialistické revoluce a také zásadně vstoupily do života papeže Jana Pavla II. či kardinála Tomáše Špidlíka.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Skladom

1,46 €

Novéna ke svatému archandělu Michaelovi
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ke svatému archandělu Michaelovi zasahuje náš vnitřní svět i velká témata: svobodu být sám sebou, mít účast na velkolepém díle Boží slávy, nedovolit projevit se tomu, kdo rozvrací lidské hodnoty, ale nechat propouštět do svého života Boží světlo s přímluvou toho, kdo „je jako Bůh“.

Vypredané

1,46 €

Novéna za nenarozené děti
Novéna za nenarozené děti

Michal Altrichter (ed.)

Novéna za nenarozené děti vyzdvihuje dar života a odpovědnost za jeho předávání. Po celých devět dní nás doprovázejí různé světecké osobnosti (papež Pavel VI., Terezie z Lisieux, Mlada Přemyslovna aj.), které povzbuzují všechny rodiče a ukazují jim realismus přemostění mezi tím, čím žije naplno nebe a čím se v nesnázích zaobírá země. Texty nemoralizují, ale těší se z tajemství života a z našich smysluplných osobních zápasů.

Vypredané

1,26 €

Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte
Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte

Michal Altrichter (ed.)

Ptáme se, jak může mít Jezulátko – bezmocné Dítě – všemohoucí Srdce. Požehnání nedávají jeho „brokátové šatečky“, ale sám živý Pán, kterému dáváme i v oděvu to nejlepší. Prosté Dítě nám radí ve složitostech života. V tom je důležitá osvědčená tradice zkušenosti s Dítětem Ježíšem. V novéně se nám po devět dní nabízejí texty o Dítěti a jeho zájmu o člověka, kterého vede ke zralosti a učí pokleknout před jediným Srdcem. Uvědomujeme si nesnáze při výchově dětí, vnímáme osud dětí bez rodičů a trpící dalšími nedostatky.

Vypredané

1,75 €

Novéna ke svatému Františku Xaverskému
Novéna ke svatému Františku Xaverskému

Michal Altrichter (ed.)

Novénou – devítidenní modlitbou se sv. Františkem Xaverským si vyprošujeme to, co každý z nás nejpřiléhavěji potřebuje pro každodenní autentický život v Bohu. Modlitba je proložena historickými texty k životopisu světce.

Vypredané

1,46 €

Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové
Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové

Michal Altrichter (ed.)

6.1.1891 - 16.3.1968. Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Matky Stanislavy Ernstové OSU (6.1.1891–16.3.1968) obsahuje texty vynikající osobnosti nedávných dějin české a slovenské církve. Vybrané úryvky nás učí, že buď zůstáváme v rovině popisování nedostatků, nebo se posuneme dál pohledem do největší dynamiky života: do Pánova Srdce. Tam hledáme odpověď také na to, jak nás Pán stvořil.

Vypredané

1,46 €

Novéna ke svatému Vojtěchovi
Novéna ke svatému Vojtěchovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ke svatému Vojtěchovi předkládá podnětné literární texty z různých období českých dějin. Světecká osobnost pražského biskupa jak svým současníkům, tak i nám pomáhá hledat odpovědi na četné palčivé otázky společnosti. Jeho přímluvná pomoc odhaluje to, co v našem životě koná Pán.

Vypredané

1,26 €

Novéna o otci Adolfu Kajprovi
Novéna o otci Adolfu Kajprovi

Michal Altrichter (ed.)

(5. 7. 1902 - 17. 9. 1959). Adolf Kajpr (1902–1959), kněz, jezuita, novinář a oběť komunistického pronásledování Katolické církve v Československu. Byl vězněm jak v Dachau, tak v Leopoldově, kde zemřel. Obdivujeme jeho kvality dosvědčené tolika současníky, pro které – jako i pro mnoho dalších – se stal vzorem zralého a věrohodného jednání..

Vypredané

1,46 €

Novéna k otci Piovi z Pietrelciny
Novéna k otci Piovi z Pietrelciny

Michal Altrichter (ed.)

Túto novénu nájdete aj v slovenskom jazyku: Novéna k otci Piovi z Pietrelciny.Nejdiskutovanější světec 20. století otec Pio z Pietrelciny zanechává tolik dobra, že nepřekvapuje, kolik četných modlitebních textů se na něj odvolává. Obdivujeme jednání Hospodina v životě těch, kteří jsou mu milí. A proto po devět dní hledáme to, co sám Pán považuje za důležité v našem životě.

Vypredané

1,55 €

Novéna ke svaté Cecílii, patronce hudebníků
Novéna ke svaté Cecílii, patronce hudebníků

Michal Altrichter (ed.)

Římská mučednice z počátku třetího století, svatá Cecílie, je v dějinách křesťanské spiri­tua­lity výrazně spojena s hudbou. Je patronkou chrámové hudby, hudebníků, výrobců hudebních nástrojů, pěvců, varhanářů, ale i těch, kdo usilují o hudbu kvalitní a sdílenou. Novéna potvrzuje přesvědčení, že hudba rozvíjí osobnost člověka a přibližuje ho k Bohu.Tento produkt je v ponuke aj v slovenskom jazyku: Novéna k svätej Cecílii, patrónke hudobníkov.

Vypredané

1,55 €

Novéna se ctihodným Martinem Středou SJ
Novéna se ctihodným Martinem Středou SJ

Michal Altrichter (ed.)

Ctihodný Martin Středa (1588 - 1649) patří mezi výrazné postavy české spirituality. K jezuitům vstoupil roku 1608. Dvakrát byl jmenován provinciálem České provincie. Založil jezuitskou kolej v Kutné Hoře, Klatovech i Litoměřicích. Byl rektorem Klementina v Praze i koleje brněnské. Je znám především jako obránce Brna z doby švédského obléhání. Často sloužil nemocným a morově nakaženým. Napsal několik spisů z duchovního života a morální teologie. Je pochován v hrobce brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Novéna o něm předkládá pozoruhodná svědectví.

Vypredané

1,65 €

Novéna ke svatému Václavovi
Novéna ke svatému Václavovi

Michal Altrichter (ed.)

Řeč o svatém Václavovi je vždy aktuální. Novéna ke svatému Václavovi zahrnuje méně známé texty k českému světci: Danteho pasáž o Václavovi z Božské komedie, báseň Jana Zahradníčka, holdování kazatele Felixe Kadlinského, povzbuzení papeže Pia XI.,či výstižné hodnocení Františka Palackého aj. V osobních prosbách promlouvá biblický text Knihy Moudrosti.

Vypredané

1,46 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred 6 dňami

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk