Milan Hromník

(5 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Loretánske litánie
Loretánske litánie

Milan Hromník

Loretánske litánie sú rozjímavou, ale aj prosebnou modlitbou. Sú v nich tituly a vzývania, ktorými sa kresťania obracali k Panne Márii. Každé z nich je podložené učením Cirkvi zachované v tradícii a Svätom písme.Modliť sa tieto litánie znamená prosiť o orodovanie Panny Márie ako Božej Matky. Dôverné utiekanie sa k Božej Matke je bezpečná cesta ku stretnutiu sa s Kristom.Autor Milan Hromník chce čitateľa touto publikáciou povzbudiť, aby sa novým poznaním o vzniku, vývoji a hĺbke tejto modlitby, ešte vrúcnejšie modlil Loretánske litánie.

Skladom

1,94 €

Biskup Ján Vojtaššák
Biskup Ján Vojtaššák

Milan Hromník

Biskup Ján Vojtaššák pochádzajúci z hornooravskej obce Zákamenné výrazne formoval duchovný, kultúrny a sociálny život na Slovensku v 20. storočí. V roku 2020 si pripomíname 55 rokov od smrti tohto Božieho služobníka. K jeho osobe je i po toľkých rokoch stále živá veľká úcta. Táto publikácia Milana Hromníka vám predostrie životný príbeh biskupa Jána Vojtaššáka, kandidáta na blahorečenie, ktorý v každej chvíli svojho života ostal verný pravde a Bohu i za cenu mučenia a ponižovania. Jeho osobný príklad je aktuálny aj - a možno najmä - v dnešných časoch

Skladom

1,75 €

Sväté prijímanie v našom živote
Sväté prijímanie v našom živote

Milan Hromník

Pápež Ján Pavol II. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi roku 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Tento rok sa začal v októbri 2004, keď sa konal v mexickom meste Guadalajara 48. medzinárodný eucharistický kongres. Ukončil sa v októbri roku 2005, keď sa v Ríme konala synoda biskupovo Eucharistii. Slovenský časopis Posol Božského Srdca Ježišovho v Roku Eucharistie uverejnil jedenásť tém o svätom prijímaní. Veď Eucharistia je najväčším bohatstvom Cirkvi, v nej sa nám Ježiš dáva za duchovný pokrm, ktorý živí a formuje veriacich. Doplnené a prepracované témy o svätom prijímaní teraz sa predkladajú všetkým záujemcom o prehĺbenie osobného vzťahu k Ježišovi. Kiež by vo svätom prijímaní všetci objavili účinný zdroj milosti, posily, útechy a chuti do života.Žiaľ, nezachovala sa bibliografia použitých zdrojov, ale predložené témy zohľadňujú Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva z roku 1983, pápežské a cirkevné dokumenty o Eucharistii.

Skladom

2,86 €

Posledné kusy
Trpel za nás
Trpel za nás

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami v pôstnom období. Aj tento rok vám prinášame nového sprievodcu na Pôstne obdobie. Tentokrát sú to úvahy pátra Hromníka, dlhoročného vedúceho redaktora Posla. Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania v pôstnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne.Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a na prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Vstal z mŕtvych
Vstal z mŕtvych

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Veľkonočnom období. Cieľom týchto úvah je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania vo Veľkonočnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a na prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Skladom

4,37 €

Kto dá prístrešie Svätej rodine?
Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Milan Hromník

Predvianočný deviatnik. Adventná deväťdňová pobožnosť spájajúca deväť rodín (deväť osôb), ktoré sa chcú spoločne pripraviť na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Teraz si ju môžete zakúpiť v sade: Obraz: Svätá rodina (A6) + Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Vypredané

0,97 €

Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci
Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci

Milan Hromník

Touto publikáciou chceme dať odpoveď na výzvu Svätého Otca. v nej predstavujeme najpopulárnejšiu pobožnosť úcty k Božskému Srdcu - sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci.Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci má významný podiel na tom, že sa u nás na Slovensku zachovala živšia viera. Kiežby tento zvláštny dar lásky Ježišovho Srdca plnil svoju oživujúcu úlohu aj naďalej.

Vypredané

0,93 €

Krížová cesta (Hromník)
Krížová cesta (Hromník)

Milan Hromník

Milan Hromník: Krížová cesta je pozvánkou na pripojenie sa k zástupom pútnikov, ktorí si sprítomňovali Ježišovo utrpenie na jeruzalemskej krížovej ceste. No nielen to. Zapojte sa aj do prúdu obiet a modlitieb k tým, ktorí svojim utrpením prežívaným s Ježišom spolupracovali na záchrane ľudstva.

Vypredané

0,97 €

Lasalettské posolstvo
Lasalettské posolstvo

Milan Hromník

Knižka predstavuje zjavenie vo francúzskom La Salette, ktoré sa stalo postupne známym podobne ako zjavenia Panny Márie v Lurdoch a vo Fatime. Aj tu sa Panna Mária pred vyše 150 rokmi zjavila deťom. Môžete sa tak dozvedieť o samotnom zjavení, o životných osudoch vizionárov, púťach, o vzniku rehoľnej kongregácie saletínov, ktorí pôsobia aj v niekoľkých slovenských mestách.Nájdete tu aj objasnenie významu zjavenia pre súčasného človeka všeobecne a slová Jána Pavla II. , ktoré napísal k výročiu tohto zjavenia.

Vypredané

0,94 €

Žofia Bošňáková
Žofia Bošňáková

Milan Hromník

Žofia vošla do povedomia slovenského národa ako čnostná a svätá žena. Svojou vierou, dôverou v Boha, manželskou vernosťou, láskou k núdznym je vzorom pre naše ženy. V roku 1997 sa začal na diecéznej úrovni proces jej blahorečenia. Žilinský biskup Tomáš Galis v júni tohto roku vyhlásil Rok Žofie Bošňákovej. Prispieť k poznaniu života a šíreniu úcty Žofie Bošňákovej môže aj táto knižka. Dožičme si na jej stránkach stretnutie s hrdinskou a obdivuhodnou ženou. Dajme sa ňou inšpirovať a povzbudiť. „Osobnosť Žofie Bošňákovej, jej zachované telo, ako aj úcta k nej vzbudzovali pozornosť návštevníkov Tepličky i rozličných odborníkov. Zachovalo sa o tom viacero svedectiev. Gróf Alexander Károlyi vo svojom denníku z 2. apríla 1727 zanechal zmienku, že sa v Modre od Petra Gellényiho dozvedel o neporušenom tele Žofie Bošňákovej v Tepličke a že údaje o jej svätom živote sú v archíve Strečnianskeho hradu. Taktiež spomína jej obraz, ktorý o dva roky neskôr dal zavesiť nad jej hrobku Ján Jakub Lôwenburg.Historik a spisovateľ Alojz Medňanský roku 1826 v cestopise Malebná cesta dolu Váhom píše o hrade Strečno, že bol dejiskom lásky, lebo v ňom prebývalo ušľachtilé stvorenie, ktoré uctievajú ako sväticu. Zastavuje sa aj v starodávnom teplickom kostole pri neporušenom tele Vešeléniho manželky, aby si uctil pamiatku tejto čnostnej ženy. Kostolník na požiadanie otvorí rakvu s celkom zachovaným, zoschnutým telom zbožnej a ako svätice uctievanej ženy v čiernych taftových…"

Vypredané

1,84 €

Pripravte cestu Pánovi
Pripravte cestu Pánovi

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami v Adventnom období. Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denne biblické čítania v Adventnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Vypredané

3,20 €

Slovo sa telom stalo
Slovo sa telom stalo

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Vianočnom období. Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania vo Vianočnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a na prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živím biblickým Božím slovom z liturgického čítania príslušného dňa.

Vypredané

2,91 €

Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

Milan Hromník

Pútavá reportáž z návštevy Sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku v septembri 2003. Reportáž je vhodne dokumentovaná fotografiami. Kniha, ktorá by nemala v Knižnici Posla chýbať.

Vypredané

2,00 €

Obetovali svoj život
Obetovali svoj život

Milan Hromník

Kniha dokumentuje dvanásť zaujímavých životných osudov kňazov a rehoľných sestier. Je písaná čiastočne faktografickým a čiastočne reportážnym štýlom, čo jej dodáva pútavosť. Životopisy, ktoré obsahujú aj zaujímavé, dobrodružné a úsmevné príhody, približujú nasledujúce osobnosti s výstižnou charakteristikou: Významný národný buditeľ – Mons. Andrej Hlinka, Biskup na tepne Cirkvi – Mons. Pavol Hnilica, Biskup nenápadnej a láskavej služby – Peter Dubovský, Kňaz nevšednej lásky Anton Lapšanský, Misionár zavraždený v Rusku – Ján Hermanovský, Apoštol chorých Mons. ThDr. František Žák, Kostolníčka s pôsobnosťou v Sovietskom zväze – sestra uršulínka Placida Anna Focková, Rehoľná sestra a poetka Alma Štefánia Gallová – školská sestra svätého Františka, Zmierna obeta Assunta Anna Klimešová – sestra Apoštolátu svätého Františka, Služobníčka Kristovej lásky – sestra Blanka, vincentka, Duchovná matka mladých – sociálna sestra Mária Slodičáková, Služobnica chudobných – sestra Adónia Anna Stieranková.

Vypredané

3,88 €

Blahoslavený Vasiľ Hopko
Blahoslavený Vasiľ Hopko

Milan Hromník

Biskup Hopko je pre nás duchovným darom, ktorého život majú veriaci poznať. Predstaviť im ho chce tento životopis, ktorý vychádza ako príležitostná publikácia k blahorečeniu.

Vypredané

0,32 €

Krížová cesta (Dobrá kniha)
Krížová cesta (Dobrá kniha)

Milan Hromník

Každého človeka sa určitým spôsobom dotýka utrpenie - či už vlastné, alebo niekoho blízkeho. Čo vtedy robiť? Jedno riešenie ponúka text tejto krížovej cesty: porovnávať svoj postoj k utrpeniu s Ježišovým postojom, prijať Ježiša za svoj vzor a zároveň posilu v nesení kríža. Tak sa spolu s ním môžeme svojou obetou podieľať na záchrane ľudstva. Naše utrpenie sa stane požehnaním pre iných. Krížová cesta je ilustrovaná zastaveniami z Kostola Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku, ktorú sú dielom rezbára Martina Barnáša. 

Vypredané

0,97 €

Duchovné cvičenia
Duchovné cvičenia

Milan Hromník

Táto publikácia obsahuje 50 úvah a meditácií s doplnkovým čítaním Svätého písma. Štruktúra týchto duchovných cvičení je zvolená podľa svätého Ignáca z Loyoly.Obsahuje tieto časti: Fundament (základné pravdy), O hriechu, Ježišov život, Ježišovo utrpenie, Ježišovo oslávenie. Využitie tejto publikácie je všestranné: možno ju využiť na individuálne duchovné cvičenia, na denné rozjímanie, na duchovné obnovy, ako aj na prípravu kázní.

Vypredané

4,75 €

Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti
Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti

Milan Hromník

skutočné príbehy. Deväťnásť skutočných životných príbehov a udalostí uverejnených v časopise Posol:príbehy dedinského kováča i hudobného umelca z päťdesiatych rokov 20. storočia;svedectvo viery zdravotnej sestry a osudy dedinského kríža i jeho nepriateľa;zážitky z dovolenky a kúpeľov, na ktoré sa viažu profily dvoch statočných kňazov Nitrianskej deicézy;reportáže zo svätorečenia, z novokňazských primícií, zo slávnosti vyhlásenia pútnického chrámu na baziliku, z putovania ikony Panny Márie medzi vysokoškolákov s pápežom;osudy žien v životných zápasoch alebo v rozličných životných situáciách;pozoruhodné príbehy mladých mužov, ktorí hľadajú a nachádzajú zmysel života;história muža, ktorý sa od závislosti na alkohole vypracúva k slobode...

Vypredané

0,97 €

Sila veriacich žien a matiek
Sila veriacich žien a matiek

Milan Hromník

Kniha obsahuje 12 skutočných príbehov kresťanských žien, matiek a starých matiek. Z nich možno vyčítať, kde a ako naberali silu pre svoje poslanie milovať svoju rodinu, obetovať sa pre ňu celým srdcom, sprostredkúvať jej Božie požehnanie, slúžiť jej svojou skúsenosťou, obozretne usmerňovať mužov, múdro vychovávať deti či vnúčence a chrániť ich pred nebezpečenstvom.

Vypredané

2,52 €

Ako zmierovať Božské Srdce?
Ako zmierovať Božské Srdce?

Milan Hromník

Táto publikácia je praktickou príručkou pre veriacich, ktorí chcú odprosovať Božské Srdce za urážky a hriechy. Obsahuje tri okruhy zmieru: eucharistické formy, ustálené liturgické modlitby, osobné modlitby a obety. Je určená aj rehoľným a laickým spoločenstvám zameraným na úctu k Božskému Srdcu. Tiež je vhodná pre kňazov ako podklad pre kázne na prvé piatky v mesiaci, ako aj na organizovanie foriem zmieru vo farnostiach...

Vypredané

2,42 €

Ježiš kráča dejinami
Ježiš kráča dejinami

Milan Hromník

Reportáže z konca druhého tisícročia. Táto publikácia prináša reportáže o udalostiach, ktoré sme prežili koncom druhého tisícročia. Sprítomňuje niektoré významné udalosti, ktoré hýbali Slovenskom – činnosť vysokoškolských i rodinných spoločenstiev, púte (Velehrad – ´85, Šaštín ´85, Trnava ´85, Šaštín ´86), dve návštevy Svätého Otca na Slovensku (1990, 1995), celoslovenský eucharistický kongres (2000).

Vypredané

0,97 €

Náš mučedník Metoděj Dominik Trčka
Náš mučedník Metoděj Dominik Trčka

Milan Hromník

Stručný životopis českého kněze, který se narodil v roce 1886 na severní Moravě, vstoupil do řádu redemptoristů a v roce 1919 odešel na misijní práci mezi řeckokatolíky do ukrajinského Lvova. V roce 1924 se stal představeným kláštera redemptoristů ve Stropkově na severovýchodním Slovensku a později v Michalovcích. Po nástupu komunistické moci byl v roce 1950 zatčen a obviněn mimo jiné ze špionáže ve prospěch Vatikánu a z velezrady. Odsouzen byl k dvanácti letům vězení. V březnu 1959 v leopoldovské věznici zemřel na následky nelidského zacházení a neléčeného zápalu plic. V roce 2001 otce Dominika Trčku papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného.

Vypredané

2,91 €

Škola modlitby Sv. Ignáca
Škola modlitby Sv. Ignáca

Milan Hromník

V edícii Knižnica Posla ako 12. zväzok vyšla Škola modlitby svätého Ignáca, ktorú uverejňoval časopis Posol v číslach 1/1997 – 7-8/1999. Kniha obsahuje tieto druhy modlitieb: úvaha, rozjímanie, nazeranie, použitie zmyslov, opakovanie, tri osobitné spôsoby modlitby svätého Ignáca, všeobecné a osobitné spytovanie svedomia.

Vypredané

1,94 €

Po stopách kláštora pod Inovcom
Po stopách kláštora pod Inovcom

Milan Hromník

Historické dielko o pustovníkovi na Inovci zaujme čitateľov so zmyslom pre historické dobrodružstvo.

Vypredané

0,78 €

Ruža v tŕní
Ruža v tŕní

Milan Hromník

Životný príbeh Milky Krštenianskej, ktorá trpezlivo a s radosťou niesla svoj kríž – ťažkú chorobu. Učí nás všetky životné ťažkosti prijímať a obetovať z lásky k Ježišovi.

Vypredané

0,29 €

Posvätný ruženec (DK)
Posvätný ruženec (DK)

Milan Hromník

Táto publikácia obsahuje úvahy o tajomstvách z Ježišovho či Máriinho života. Možno ich využiť pri osobnej alebo spoločnej modlitbe, napríklad na mariánskych pobožnostiach aj počas prvých sobôt v mesiaci – Fatimských sobôt.

Vypredané

1,46 €

Připravte cestu Pánu
Připravte cestu Pánu

Milan Hromník

Meditace na všechny dny doby adventní, vycházející z liturgického čtení příslušného dne. Kniha obsahuje také krátký úvod k adventní liturgii.

Vypredané

5,04 €

Mučeník Vasil Hopko
Mučeník Vasil Hopko

Milan Hromník

V době relativizace hodnot a absence vzorů může být povzbuzením pro každého knížka Milana Hromníka Blahoslavený Vasil Hopko. Jedná se o životopis blahoslaveného mučedníka - biskupa řeckokatolické církve Vasila Hopka, vydávaný u příležitosti jeho blahořečení. Jako celá katolická církev východního obřadu prošel její čelný představitel biskup Hopko tvrdou zkouškou útlaku a pronásledování – byl vězněn, mučen a násilím nucen ke zradě své víry.Zachoval ale věrnost své církvi a navzdory všem důsledkům (podlomené zdraví) plnil své poslání ve shodě s Boží vůlí až do posledního dne svého života. Příklad hluboké víry, modlitby, obětovaného utrpení, pokory a služby biskupa Hopka pro nás zůstává výzvou k následování.

Vypredané

3,30 €

Zasvätenie Božskému Srdcu
Zasvätenie Božskému Srdcu

Milan Hromník

Táto publikácie je praktickou príručkou pre zasvätenie jednotlivcov, rodí a ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Obsahuje tiež kapitolu z dejín zasvätenia Božskému Srdcu, históriu zasvätenie prvého štátu na svete, ako aj zasvätenia slovenského národa našimi biskupmi v roku 1947.

Vypredané

2,23 €

Ľudia viery, ľudia svetla
Ľudia viery, ľudia svetla

Milan Hromník

Tieto príbehy boli vydané, aby poslúžili k prehĺbeniu viery, k životnej orientácii i k záchrane ľudí dobrej vôle.

Vypredané

1,00 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk