Pápež František

Pápež František

(28 produktov)

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, je 266. nástupca apoštola Petra na čele Katol...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Otvorená myseľ, veriace srdce
Otvorená myseľ, veriace srdce

Pápež František

“Radosť sa živí z kontemplácie Ježiša Krista: ako kráčal, ako učil, ako liečil, ako sa pozeral... Kňaz, zasvätený muž a zasvätená žena, si musia vo svojom živote vyjasniť základnú otázku, rozhodnúť sa pre priateľstvo s Ježišom, a budovať život v priateľstve s Ním. Priateľstvo sa rodí, rastie a posilňuje sa v spolunažívaní: z toho nakoniec vyplýva potreba kontemplácie Ježiša Krista.”Kniha je venovaná predovšetkým zasväteným kňazom a rehoľným sestrám.

Vypredané

1,94 €

Jedine v ŇOM je nádej
Jedine v ŇOM je nádej

Pápež František

Duchovné cvičenia. Nádej je pravda a je daná od Otca pravdy. Nádej rozlišuje medzi dobrom a zlom, je bojovná, bez úzkosti a bojuje proti slepote srdce. A jedine v ňom nájdeme pravú nádej. Veď aj biblický autor hovorí: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“ (Rim 15,13)13. marca 2013 bol kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolený za pápeža, pričom prial meno František. Duchovné cvičenia spísané v knihe Jedine v ňom je nádej kázal v roku 2006 španielskym biskupom. Ukrýva sa v nich skutočný duchovný poklad a pravý model kresťanského života.

Vypredané

6,79 €

E-kniha
E-kniha: Šťastie sa začína už dnes
E-kniha: Šťastie sa začína už dnes

Pápež František

Inšpiratívne myšlienky pápeža Františka o šťastí. „Ak sa otvoríte najhlbším túžbam svojho srdca, uvedomíte si neuhasiteľnú túžbu po šťastí a vďaka nej odhalíte a odmietnete veľa lacných ponúk. Hľadanie šťastia je spoločné pre všetkých ľudí všetkých čias. Do srdca každého muža a každej ženy vložil Boh túžbu po naplnení. Nevšimli ste si, že vaše srdcia sú nepokojné a stále hľadajú dobro, ktoré by dokázalo uhasiť váš smäd po nekonečne?“Každý človek hľadá zmysel života, chce uskutočniť svoje sny, plány a nádeje. Podľa pápeža Františka však tajomstvo šťastia spočíva v tom, že sa staneme slobodnými, oslobodenými ľuďmi. Len v slobode možno prežiť plnohodnotný život prežiarený vzťahmi s inými ľuďmi. Podľa evanjelia každý, kto pre evanjelium opustí všetko, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Vychádzajúc z týchto slov Svätý Otec vyznačuje cestu vedúcu ku skutočnej sebarealizácii a k radosti, ktorá bolesť neobchádza, ale ju prekonáva. Podľa pápeža „kto sa modlí, prežíva pokojné dni, lebo modlitba dopĺňa ľudské úsilie“ a aj ten, kto neverí, sa môže usilovať o šťastie počúvaním, rozjímaním, veľkorysým vyjdením zo seba.

Vypredané
-31%

8,90 €

O nebi a zemi
O nebi a zemi

Pápež František; Abraham Skorka

Pápež František o viere, rodine a Cirkvi v 21. storočí. Kardinál Jorge Mario Bergoglio, od 13. marca 2013 pápež František, a rabín Abraham Skorka, rektor Latinskoamerického rabínskeho seminára, sú dvaja húževnatí podporovatelia medzináboženského dialógu, prostredníctvom ktorého sa snažia hľadať spoločné cesty bez toho, aby sa zriekli osobitostí, ktoré ich charakterizujú.Kniha O nebi a zemi je výsledkom série hlbokých rozhovorov, ktoré títo muži viedli striedavo v arcibiskupskom sídle a v židovskej komunite Benei Tikva. Počas svojich stretnutí prechádzali najrozličnejšími teologickými a svetskými otázkami. Boh, fundamentalizmus, ateisti, smrť, holokaust, homosexualita, kapitalizmus sú sotva zlomkom tém, v ktorých nám nová hlava Katolíckej cirkvi a uznávaný rabín dávajú možnosť spoznať svoje názory."Kresťanský život je tiež akýmsi športom, zápasom, pretekmi, kde sa človek musí vzdávať vecí, ktoré ho vzďaľujú od Boha."

Vypredané

5,82 €

Bez neho nemôžeme nič urobiť
Bez neho nemôžeme nič urobiť

Pápež František; Gianni Valente

Misionármi v dnešnom svete. Kniha Bez neho nemôžeme nič urobiť s podtitulom Misionármi v dnešnom svete vznikla na základe rozhovorov pápeža Františka s novinárom Giannim Valentem.Pápež František vníma poslanie ohlasovať evanjelium pri každej príležitosti a nemá sa týkať len odborníkov a vybraných cirkevných objektov. Už v roku 2013, niekoľko mesiacov od začiatku svojho pontifikátu, zameral svoj prvý apoštolský list na ohlasovanie evanjelia v súčasnom svete a v októbri 2019 vyhlásil Mimoriadny misijný mesiac. Za protagonistu misie považuje Ducha Svätého. V rozhovore sa nechal uniesť svojimi spomienkami a predstavami a okrem iného sa vyjadril aj ku klamu prozelytizmu.

Vypredané

11,64 €

Zkaženost a hřích
Zkaženost a hřích

Pápež František

Rozsahem krátká etická úvaha je založená především na evangeliu a na ignaciánské spiritualitě. Bergoglio poukazuje na rozdíl mezi hříchem či hříšností a zkažeností.

Vypredané

3,40 €

365 dní s papežem Františkem
365 dní s papežem Františkem

Pápež František

Ranní promluvy od Svaté Marty. Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty jsou pojem. Obsahují silné myšlenky, konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která se člověku dostanou pod kůži. Papež se nebojí žádného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlouvání i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně milosrdném a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět s pokorou, milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s radostí sloužit a s nadějí kráčet i temnými dny.Udělejte každý den jeden malý krůček k velké proměně srdce.

Vypredané

15,42 €

Evangelium na každý den 2018 (česky)
Evangelium na každý den 2018 (česky)

Pápež František

Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok 2018 je papež František!Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.

Vypredané

4,17 €

U mne je vždy otevřeno
U mne je vždy otevřeno

Pápež František

Papež František v rozhovoru s Antoniem Spadarem SJ. Rozhovor, který na podzim 2013 vedl s papežem Františkem jeho spolubratr a redaktor známého italského čtrnáctideníku Civiltà Cattolica P. Antonio Spadaro SJ.Díky četbě jejich rozhovoru se čtenáři otevře v celé šíři vize papeže Františka o světě, ve kterém žije on i my, a také jeho „obyčejná“ lidská stránka.

Vypredané

6,69 €

Opravdová moc je služba
Opravdová moc je služba

Pápež František

Antologie souhrnným způsobem představuje základní myšlenkové linie kard. J. M. Bergoglia. První tematický celek knihy je tvořen texty věnovanými katechezi, druhý tvoří homilie, zejména k vánoční a velikonoční době a texty třetího oddílu se dotýkají dialogu církve se současným světem.

Vypredané

14,84 €

Eucharistie - srdce církve
Eucharistie - srdce církve

Pápež František

Promluvy o mši svaté (s podněty otce Radka Tichého). Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec. „Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.“

Vypredané

7,66 €

E-kniha
E-kniha: František: Boh je mladý
E-kniha: František: Boh je mladý

Pápež František; Thomas Leoncini

rozhovor pápeža Františka s Thomasom Leoncinim. „A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové.“ Boh je teda ten, ktorý stále obnovuje, lebo je stále nový: Boh je mladý! Starí rojkovia a mladí proroci sú cestou spásy pre našu vykorenenú spoločnosť a kľúčom k revolúcii nežnosti, ku ktorej sme všetci povolaní.V odvážnom, takmer osobnom rozhovore s Thomasom Leoncinim sa František obracia nielen na mladých na celom svete, v cirkvi i mimo nej, ale aj na všetkých dospelých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výchove v rodinách, vo farnostiach a v diecézach, v školách, vo svete práce, v rozličných asociáciách a inštitúciách. Múdro a s nadšením uvažuje o závažných aktuálnych témach, pričom nechýbajú osobné spomienky, teologické postoje i prorocké úvahy, nevyhýbajúc sa žiadnym problémom súčasnosti.

Vypredané
-23%

7,60 €

Milosrdenství
Milosrdenství

Pápež František

Výběr z papežových zamyšlení nad Božím milosrdenstvím z promluv pronesených v prvních dvou letech jeho pontifikátu. Papež František často boří naše „zaběhané“ představy o správném životě.To jen potvrzuje, že Svatý otec mluví ve stejném duchu jako Ježíš a zvěstuje tutéž dobrou zprávu: Jsme přijati a milováni Bohem. Otevřeme se jeho milosrdenství!

Vypredané

4,27 €

Pokora, cesta k Bohu
Pokora, cesta k Bohu

Pápež František

Dórotheos z Gazy. O obviňování sebe sama. Kardinál Bergoglio čerpá z bohatství starobylé duchovní praxe otců pouště a předkládá nám spisek Dorothea z Gazy „O obviňování sebe sama“. Vytyčuje tak stále aktuální cestu autentické křesťanské pokory, která je základem každého opravdového společenství.

Vypredané

3,40 €

Sila povolania
Sila povolania

Fernando Prado; Pápež František

Rozhovor o zasvätenom živote v súčastnosti. "Život sa dá pochopiť iba spätne, ale musí sa žiť dopredu." Søren KierkegaardRehoľný život je v súčasnosti nepochopenou témou. Trendom je, že v reholiach členov ubúda a mladí ľudia nemajú túžbu po rehoľnom živote. Svätý Otec František v rozhovore s Fernandom Pradom však nestráca nádej a ako brat povzbudzuje vo viere a v povolaní pre zasvätený život. Sila povolania do rehoľného života sa najkrajšie prejavuje v radosti. Radostné duše v habitoch, to je to, čo môže mladých pritiahnuť a nakloniť im ucho k počúvaniu toho, ktorý klope na ich srdce a volá na cestu zasvätenia.Táto kniha pozýva nielen rehoľníkov, mladých, ale aj všetkých, ktorí chcú počúvať Božie volanie dotknúť sa oblastí zasväteného života, ktoré majú vplyv na celú Cirkev.

Vypredané

7,66 €

365 dní s papežem Františkem
365 dní s papežem Františkem

Pápež František; Jana Csukásová (ed.)

Promluvy od Svaté Marty. Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl přestěhovat do papežského apartmánu v Apoštolském paláci, ale ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží každé ráno mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu.Promluvy od Svaté Marty začalo záhy sledovat mnoho lidí z celého světa, u nás především díky webovým stránkám české sekce rádia Vatikán. Vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst evangelia, ale je v nich přítomen i autentický František: jeho typické důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita.Kniha365 dní s papežem Františkem je výběrem nejsilnějších myšlenek z těchto ranních bohoslužeb, s nadějí, že poslouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat z pramenů Boží moudrosti a zamýšlet se nad životem ve světle evangelia.

Vypredané

10,19 €

E-kniha
E-kniha: František: Meno Boha je Milosrdenstvo
E-kniha: František: Meno Boha je Milosrdenstvo

Andrea Tornielli; Pápež František

+ bula Misericordiae vultus. Jedinečná publikácia Meno Boha je Milosrdenstvo prináša úprimný a otvorený rozhovor s pápežom Františkom. Na rozdiel od iných kníh v tejto osobitej publikácii nenájdeme už v minulosti publikované rozhovory, ale dosiaľ nezverejnené slová a vyjadrenia pápeža Františka z rozhovoru uskutočneného ad hoc s vatikanistom Andreom Torniellim.V rozhovore pápež František prostredníctvom spomienok z mladosti a dojímavých skúseností zo svojho kňazského pôsobenia vysvetľuje dôvody, prečo si želal vyhlásiť mimoriadny Svätý rok. Nepodceňuje etické ani teologické otázky a zdôrazňuje, že cirkev nemôže zatvoriť dvere pred nikým. Jednoduchým a priamym jazykom pozýva pápež František každého muža a každú ženu na zemi na prostý, dôverný, osobný dialóg. Každá stránka knihy vyjadruje vrúcnu túžbu priblížiť sa k všetkým dušiam v cirkvi i mimo nej, ktoré hľadajú zmysel života, cestu pokoja a zmierenia, liek na svoje fyzické i duchovné zranenia. Predovšetkým sa chce priblížiť k všetkým nepokojným a uboleným, ktorí túžia byť prijatí, nie odmietnutí: k chudobným a vylúčeným, k väzňom a prostitútkam, ale aj k zmäteným a k tým, čo sa vzdialili od viery, k homosexuálom i k rozvedeným. V tomto úprimnom dialógu sa pápež František nevyhýba ani vzťahom medzi milosrdenstvom, spravodlivosťou a skazenosťou. Kresťanom, ktorí sa pripočítavajú k zástupu „spravodlivých“, pripomína: „Aj pápež je človek, ktorý potrebuje Božie milosrdenstvo.“"Milosrdenstvo je prvá vlastnosť Boha. Jeho meno je Milosrdenstvo. Neexistuje situácia, z ktorej sa nedostaneme; nie sme odsúdení, aby sme zahynuli v pohyblivých vodách."Súčasťou slovenského vydania je aj Misericordiae vultus, bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, v publikácii je použitá s láskavým dovolením Konferencie biskupov Slovenska.Kniha Meno Boha je milosrdenstvo vychádza súčasne v 86 krajinách. Na zadnej strane obálky všetkých vydaní je kópia podpisu pápeža Františka.

Vypredané
-30%

6,90 €

CD: Pope Francis - Wake up!
CD: Pope Francis - Wake up!

Pápež František

Album s proslovy papeže Františka z různých míst v angličtině, italštině, španělštině a portugalštině, proloženými a podkreslenými pop-rockovou hudbou italských autorů a interpretů (např. Giorgio Kriegsch, Mite Balduzzi, Giuseppe Dati, Lorenzo Piscopo, Dino Doni, Tony Pagliuca).

Vypredané

15,51 €

Papež František - Prosím o přátelský dialog
Papež František - Prosím o přátelský dialog

Pápež František

František v Riu de Janeiru 2013. Soubor inspirativních promluv papeže Františka přibližuje jeho návštěvu v Rio de Janeiro, která se uskutečnila v červenci 2013. Papež se obrací k věřícím po celém světě a oslovuje mládež, jak dokládá například název jedné jeho promluvy Mládí je okno, kterým vstupuje budoucnost. Mluví o naději, pokoře a o dialogu se současným světem a vyzývá k boji proti chudobě i sociálním nerovnostem.

Vypredané

9,12 €

Direktórium pre katechézu
Direktórium pre katechézu

Pápež František

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Nové Direktórium pre katechézu ponúka základné teologicko-pastoračné princípy a niektoré všeobecné orientácie, ktoré sú relevantné pre prax katechézy v našej dobe. Je nástrojom na vypracovanie národného alebo miestneho direktória. Slúži biskupom, biskupským konferenciám, pastoračným a akademickým orgánom pôsobiacim v katechéze a evanjelizácii.Má tri časti:Prvá časť Katechéza v evanjelizačnom poslaní Cirkvi ponúka základy celého procesu, načrtáva podstatu, podstatu, účel, úlohy a zdroje.Druhá časť Proces katechézy predstavuje Božiu pedagogiku v dejinách spásy, ktorá inšpiruje pedagogiku Cirkvi a zameriava sa na katechézu ako na vzdelávaciu akciu. Je tu predstavený aj Katechizmus katolíckej Cirkvi.Tretia časť Katechéza v partikulárnych cirkvách ukazuje, ako sa formuje služba Božieho slova v konkrétnom cirkevnom živote. Predstavuje tiež orgány, ktoré na rôznych úrovniach slúžia katechéze.

Vypredané

12,13 €

Papež František: O nebi a zemi
Papež František: O nebi a zemi

Pápež František; Abraham Skorka

O rodině, víře a úloze církve ve 21. století. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: O nebi a zemi (2013).Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy.Dialog obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí.V této čtivé, aktuální, myšlenkami nabité knize nalezneme: Názory hlavy katolické církve na svět kolem násŠirokou škálu témat, někdy i kontroverzníchJiskřící dialog dvou velkých osobností současnosti

Vypredané

11,16 €

Jednou větou
Jednou větou

Pápež František

Svatý stolec založil účet na Twitteru v prosinci 2012 ještě za papeže Benedikta XVI. Tři měsíce nato zde jeho nástupce František zveřejnil svou první zprávu. Knížka zachycuje první půlrok papežovy komunikace, zvl. s nejmladšími křesťany i s jejich nevěřícími přáteli.

Vypredané

2,91 €

Hledej Pána v jeslích
Hledej Pána v jeslích

Pápež František

Drobná knižka Hledej Pána v jeslích je krátkym posolstvo Vianoc od pápeža Františka, ktorý sa nám prihováral od betlehemskej maštaľky a pozýval nás, aby sme nazreli do postieľok s najväčším darom – darom dieťaťa.No v našom živote je potrebné hľadať Ježiša, prítomného v každom z nás, v každom človeku, musíme ho rozpoznať v chudobných a jednoduchých. Knižka s krásnymi ilustráciami a myšlienkami pápeža Františka poskytuje cestu výskumu pre nájdenie zmyslu Vianoc.

Vypredané

1,26 €

Promluvy z Argentiny
Promluvy z Argentiny

Pápež František

Promluvy s Argentiny ukazují na pastýřskou péči kardinála Jorgeho Maria Bergoglia o Kristovu církev, ale i vnímavost pro konkrétní problémy společnosti v jeho domovině. Jde o promluvy, které přednesl ještě jako arcibiskup Buenos Aires v letech 2006 až 2013, tedy v době těsně před zvolením papežem.Oslovuje v nich různé adresáty na různá témata: jak střežit poklad víry a přitom si ho nenechat jen pro sebe; problémy výchovy v současném světě; pastorace ve městě; růst ve víře; téma práce; ochrana dětí a péče o seniory; chudoba, sociální dluhy a sociální spravedlnost… Důrazy, které dnes coby papež vnáší do církve a společnosti, se tedy neobjevují až s jeho zvolením, ale vyrůstají z jeho dřívějších postojů a z letitých zkušeností dělníka na Kristově vinici.

Vypredané

5,82 €

Bůh a svět, který přijde
Bůh a svět, který přijde

Pápež František

Rozhovor s Domenikem Agassem. 27. března 2020 promluvil papež František na opuštěném Svatopetrském náměstí, které se lesklo deštěm, k milionům lidí připojených k televizím, telefonům a počítačům po celém světě: "Uprostřed bouře nás Pán vyzývá, abychom v sobě probudili solidaritu a naději, které jsou schopny dát pevnost, oporu a smysl v těchto časech, kdy se zdá, že vše ztroskotalo." V době, kdy se epidemie Covid-19 šíří a má hrozivé následky, je František stálým vzorem nejen pro věřící, ale i pro všechny, kteří touto nemocí trpí nebo s ní bojují na různých frontách. V rozhovoru s Domenicem Agassem nás papež vyzývá, abychom i v době velkého utrpení pro celý svět nacházeli ve svém životě smysl a milost. František nás vybízí k boji proti viru lhostejnosti a sobectví, který přivedl svět do blízkosti zkázy, a především k houževnatému pěstování naděje, která nezachraňuje před zlem, ale dává sílu čelit překážkám, i těm, které se zdají nepřekonatelné. Naděje nás chrání před sklíčeností a zoufalstvím a přemáhá pokušení vzdát se. Mít a předávat naději znamená umět se svěřit Bohu v každé životní situaci, zejména ve zkouškách, a s důvěrou připravovat nový svět.

Vypredané

8,63 €

CD: Wake up! (Papež František)
CD: Wake up! (Papež František)

Pápež František

Music Album with His Words and Prayers. Album s proslovy papeže Františka z různých míst v angličtině, italštině, španělštině a portugalštině, proloženými a podkreslenými pop-rockovou hudbou italských autorů a interpretů (např. Giorgio Kriegsch, Mite Balduzzi, Giuseppe Dati, Lorenzo Piscopo, Dino Doni, Tony Pagliuca).

Vypredané

13,77 €

Otevřená mysl, věřící srdce
Otevřená mysl, věřící srdce

Pápež František

Kniha obsahuje přednášky čtyř cyklů duchovních cvičení, v nichž je křesťanský život představován jako neúnavné úsilí o zlepšení kvality života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem a světu. Svou konkrétností je dobrým průvodcem pro duchovní život každého křesťana.Titul vyšiel aj v slovenčine: Otvorená myseľ, veriace srdce (2013).

Vypredané

12,32 €

Veritatis gaudium / PD. 103
Veritatis gaudium / PD. 103

Pápež František

V Tlačovom stredisku Svätej stolice 29. januára 2018 predstavili apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách. Svätý Otec týmto dokumentom aktualizoval doterajšiu normatívu a pozval k odvážnej obnove cirkevných štúdií, ktorých cieľom má byť príprava ľudí pre Cirkev, „ktorá ochotne vychádza von“ a je upriamená na misionárske poslanie. Ako čítame v úvode nového pápežského textu vydaného s dátumom 8. decembra 2017, „svetová sieť univerzít a teologických fakúlt je pozvaná prinášať podstatnú časť kvasu, soli a svetla evanjelia Ježiša Krista a živej tradície Cirkvi, vždy otvorenej na nové scenáre a na nové návrhy“ (Veritatis gaudium, 3). K jadru dokumentu sú pripojené aj dve aplikačné normy vydané Kongregáciou pre katolícku výchovu a ďalšie prílohy. Ako vysvetlil pri prezentácii novej apoštolskej konštitúcie prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Giuseppe Versaldi, doposiaľ sa Cirkev v tejto oblasti riadila apoštolskou konštitúciou Sapientia christiana, ktorú vydal sv. Ján Pavol II. v roku 1979. Tá bola neskôr aktualizovaná dekrétmi v rokoch 2002, 2011 a 2015 a tiež ďalšími smernicami. S problematikou súvisí aj apoštolská konštitúcia Ex corde Ecclesiae z roku 1990 o katolíckych univerzitách. Pápež František dal podnet k revízii tejto normatívy pri stretnutí s plenárnym zhromaždením kongregácie ešte vo februári 2014.

Vypredané

3,40 €

Jméno Boží je Milosrdenství
Jméno Boží je Milosrdenství

Andrea Tornielli; Pápež František

Papež František. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Meno Boha je milosrdenstvo (2016).Boží jméno je Milosrdenství. V každé situaci můžeme nalézt řešení, nejsme odsouzeni k propadnutí se do tekutého písku. " – František Ve své první knize vydané za jeho papežství vyzývá František celé lidstvo k intimnímu a osobnímu dialogu na téma Božího milosrdenství, které je již dlouho základem jeho víry a od nástupu na Svatý Stolec jeho hlavním mottem. Kniha je dialogem mezi ním novinářem Andreou Torniellim. František v něm líčí své vzpomínky z mládí a zkušenosti, který nabyl jako pastor. Hlavním tématem je "Milosrdenství jako nejdůležitější vlastnost Boha". „Bůh si nepřeje, aby jakákoli duše byla zatracena. Jeho milost je nekonečně větší než naše hříchy," píše. Stejně tak ani církev nemá právo zavírat komukoli dveře. Naopak, její povinností je najít cestu ke všem lidem, k jejich duším a srdcím, aby si byli schopni uvědomit své hříchy, převzít za ně odpovědnost a upustit od konání špatných skutků.

Vypredané

8,34 €

Dobrota a milosrdenství
Dobrota a milosrdenství

Pápež František

Drobná dárková publikace s texty papeže Františka.Vyšlo aj v slovenčine pod názvom: Dobro a nežnosť (2013).

Vypredané

1,26 €

Modlitba na prstech ruky
Modlitba na prstech ruky

Pápež František

Krátke citáty od pápeža Františka, pomocou ktorých učí, ako sa naučiť modliť na prstoch jednej ruky. Vychádza v českom jazyku.Brožúrka nám predstavuje duchovný svet Svätého Otca Františka: je to malá pomôcka, ktorá nám pomôže spomenúť si, za čo sa máme modliť. Toto pozvanie k modlitbe napísal Svätý Otec František pred 15 rokmi, keď bol biskupom v Buenos Aires.Brožúrka vyšla aj v slovenčine: Modlitba na prstoch.

Vypredané

1,26 €

Lumen fidei
Lumen fidei

Pápež František

Světlo víry. Letos v červenci představil papež František svoji první encykliku Lumen fidei (Světlo víry). Jak poznamenal: byla napsána „čtyřručně“. Papež Benedikt XVI ještě za svého pontifikátu encykliku z velké části připravil, ale nestačil ji už dokončit. Nabídl ji však svému nástupci. Papež František přijal Benediktův koncept doplnil ho či upravil. Vzhledem k různosti teologických, pastoračních i osobnostních rysů obou velkých mužů je to obdivuhodný projev vzájemné úcty a pokory obou. Poselství má vztah k probíhajícímu Roku víry.Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Lumen fidei (2013).

Vypredané

2,91 €

2 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Michaela, pred 23 hodinami

rýchlosť

userAvatar

Valeria, pred 1 dňom

Je možné vopred oboznámiť sa aspoň v krátkosti s obsahom výtlačku, teda stručný obsah je vhodný.

userAvatar

Dominik, pred 3 dňami

Veľmi spokojený

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk