Knihy od: Raniero Cantalamessa • Zachej.sk
Raniero Cantalamessa

Raniero Cantalamessa

(8 produktov)

Otec Raniero Cantalamessa je františkánky kapucín a katolícky kňaz. Narodil sa v Acsoli Piceno v T...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Tajomstvo Turíc
Tajomstvo Turíc

Raniero Cantalamessa

Všetkých naplnil Duch Svätý. Posledná časť šesťdielneho cyklu Tajomstvá Krista pojednáva o živote jednotlivca i celej Cirkvi v Duchu Svätom. Ducha Svätého predstavuje ako Ducha Pravdy, Tešiteľa, zamýšľa sa nad tým, či majú ľudia po Ňom smäd, alebo sa Ho naopak boja. Cenná reflexia, ktorá napomôže prehĺbeniu duchovného života. Cantalamessovský štýl má tendenciu zatiahnuť na hlbinu a nebude tomu inak ani v tomto prípade ;-)

Skladom

5,32 €

Posledné kusy
Tajomstvo krstu
Tajomstvo krstu

Raniero Cantalamessa

Duch Svätý v Ježišovom živote. Tajomstvo krstu predstavuje sériu úvah práve na túto novozákonnú tému a bude zaiste dobrou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú svoje hľadanie postaviť na serióznom biblickom základe. Zároveň im na ich ceste dá dobrú orientáciu a posilu.

Skladom

3,06 €

Posledné kusy
Tajomstvo narodenia
Tajomstvo narodenia

Raniero Cantalamessa

Raduj sa, dcéra Siona. Meditácie nad tajomstvami narodenia a detstva Ježiša Krista.

Skladom

3,15 €

Posledné kusy
9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým
9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým

Raniero Cantalamessa

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8)

Skladom

3,88 €

Na pleciach obrov
Na pleciach obrov

Raniero Cantalamessa

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia. Spoznajte ôsmich ranokresťanských spisovateľov prvých siedmich storočí, ktorí sa vyznačovali pravovernosťou náuky a svätosťou. Cirkevní otcovia sú stále aktuálnymi svedkami Tradície a podľa katolíckeho chápania základnými prameňmi kresťanskej viery sú práve Písmo a Tradícia. Zoznámte sa s učením sv. Atanáza, sv. Bazila, sv. Gregora z Nazianzu, sv. Gregora Nysského, sv. Augustína, sv. Ambróza, sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého a objavte tak nové impulzy pre svoj život a vieru. Po Svätom písme predstavujú cirkevní otcovia druhú „vrstvu“ pôdy, na ktorej stojí a z ktorej životnú silu čerpá teológia, biblická exegéza a celá spiritualita Cirkvi. Stredoveký teológ Ján zo Salisbury vravieval: „Sme ako trpaslíci, ktorí sedia na pleciach obrov, takže môžeme vidieť viac vecí a ďalej ako oni, no nie pre ostrosť svojho zraku alebo pre vzrast svojho tela, ale pretože nás nosia vyššie a dvíhajú nás do obrovskej výšky.“

Skladom

10,57 €

Posledné kusy
Tajomstvo verejného účinkovania
Tajomstvo verejného účinkovania

Raniero Cantalamessa

Prehovoril Syn. Meditácia nad hlásaním Dobrej zvesti. Tretia časť šesťdielneho cyklu Tajomstvá Krista.

Skladom

3,86 €

My ohlasujeme ukrižovaného Krista
My ohlasujeme ukrižovaného Krista

Raniero Cantalamessa

Rozjímania na Veľký piatok v Bazilike svätého Petra. Komentáre k čítaniam o Pánovom utrpení, prednesené v Bazilike svätého Petra za prítomnosti pápeža počas veľkopiatkovej liturgie v rokoch 1985 – 1995. Tieto úvahy majú kerygmatický ráz; je to tón ohlasovania spásy, inokedy skôr tón kontemplatívny, akoby to bolo jedno zo zastavení zvláštnej krížovej cesty, celkom zameranej na Božie slovo.

Skladom

6,28 €

František, potulný boží spevák
František, potulný boží spevák

Raniero Cantalamessa

Brat Pacifik, kráľ veršov, sa prihovára mladým s listom pápeža Františka. Kráľ veršov, ktorého príbeh budeš na nasledujúcich stranách čítať, miloval život a ako každý mladý túžil ho žiť naplno. Bol jedným z najslávnejších spevákov svojej doby a vo svojej búrlivej túžbe po plnosti, bez toho, aby si to uvedomoval, hľadal Toho, ktorý jediný môže naplniť ľudské srdce. Hľadal a bol nájdený. To nám ukazuje ešte hlbšiu pravdu: Pán túži, aby si ho hľadal, lebo tak môže on nájsť teba. Deus sitit sitiri, povedal svätý Gregor Na-zianský, a teda: Boh prahne po tom, kto prahne po ňom, lebo keď nás nachádza takto pripravených, vtedy nás konečne môže stretnúť. On, ktorý nás pozýva klopať, sa v skutočnosti prvý objavil pri dverách nášho srdca: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať, a on so mnou.“ (Zjv 3,20)pápež František

Skladom

9,70 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Život pod vládou Kristovou je zřejmě nejúspěšnější knihou známého autora, jak u nás, tak i ve světovém měřítku. Otec Raniero Cantalamessa ji sepsal na podkladě cyklu postních kázání v papežském paláci a mnohokrát ji využil při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie posluchačů – od klauzurních společenství po laiky žijící svou víru ve světě.Čtenáři může posloužit jako vodítko pro osvěžení základních pilířů křesťanské víry, proto ji někteří kněží používají k přípravě dospělých katechumenů. Může být vhodnou pomůckou pro duchovní cvičení, společné či individuální, nebo i pro duchovní četbu jednotlivců, jelikož poskytuje životodárnou syntézu pravd víry, postavenou především na Božím slově.

Vypredané

9,60 €

Prvotiny Ducha
Prvotiny Ducha

Raniero Cantalamessa

Zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům. Hlboká a zároveň veľmi konkrétna reflexia o pôsobení Ducha Svätého v každom kresťanovi, v Cirkvi a vo svete. Autor čerpá z 8. kapitoly Pavlovho listu Rimanom a ukazuje, že je to Duch Svätý, ktorý vedie Cirkev vpred - v ústrety druhému Kristovmu príchodu. Sám apoštol Pavol bol úžasným príkladom života v Duchu a nechával sa ním viesť.Publikácia je v českom jazyku.

Vypredané

5,04 €

Slovo a život (Roční cyklus A)
Slovo a život (Roční cyklus A)

Raniero Cantalamessa

Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa.Nedělní liturgie zůstává pro mnoho věřících jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Je tedy logické, že otec Cantalamessa dal v tříletém cyklu zamyšlení nad nedělními biblickými texty zaznít všem podstatným skutečnostem víry.

Vypredané

6,69 €

Slovo a život (Roční cyklus B)
Slovo a život (Roční cyklus B)

Raniero Cantalamessa

Nedělní liturgie je pro mnoho věřících tou jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Proto se otec Raniero Cantalamessa rozhodl v tříletém cyklu zamyšlení nad nedělními biblickými texty nechat zaznít všechny podstatné skutečnosti víry, a to i ty, které se obvykle do nedělních homilií pro Boží lid nezařazují.Výklady obsažené v jeho třídílné publikaci zachycují základní tématiku jednotlivých liturgických čtení z nedělí a slavností celého roku a uvádějí je do souvislostí s dalšími biblickými čteními a také s aktuálními problémy církve a světa.

Vypredané

6,69 €

Chlapec, ktorý nosil vodu
Chlapec, ktorý nosil vodu

Raniero Cantalamessa; Aldo Maria Valli

Môj život v službe Slova. Táto kniha rozhovorov uznávaného novinára Aida Mariu Valliho vznikla pri príležitosti osemdesiatych narodenín pátra Raniera Cantalamessu (* 1934), „chlapca, ktorý nosil vodu“. Najprv ako malý chlapec Vinicio nosil vodu žencom pracujúcim na poliach rodnej provincie Marche. Ako sám priznáva, celý život robí tú istú prácu, ktorú robil ako malý chlapec. Došlo iba k malej zmene: žencami sú teraz robotníci v Pánovej vinici a vodou, ktorú im nosí, je Božie slovo.Vnímavý na vnuknutia Božieho Ducha, v roku 1979 opustil akademickú pôdu, aby sa stal prostým ohlasovateľom Božieho slova. Hlásal ho prostým i vzdelaným, katolíkom aj nekatolíkom, pápežom i prezidentom, osobne i cez televíznu obrazovku. Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa v roku 1980 stal pápežským kazateľom. V roku 2009 sa rozhodol odísť z Ríma a žiť ako pustovník, čo po povolaní k rehoľnému životu a skúsenosti krstu v Duchu Svätom považuje za jedno z najväčších požehnaní svojho života.

Vypredané

16,01 €

Slovo a život (Roční cyklus C)
Slovo a život (Roční cyklus C)

Raniero Cantalamessa

Kniha známeho kazateľa a duchovného spisovateľa sa zrodila z každodennej kňazskej služby vo farskom spoločenstve. Autor zachytáva nosné témy nedeľných čítaní z Písma a uvádza ich do súvislostí medzi sebou aj s inými biblickými textami a ponúka ich aktualizáciu vo svetle súčasných problémov Cirkvi a sveta.

Vypredané

6,69 €

Erós a agapé
Erós a agapé

Raniero Cantalamessa

Dvě tváře lidské a křesťanské lásky. Podle křesťanství je posledním zdrojem lásky Bůh a láskou, „nad niž si nelze představit větší“, je láska Krista na kříži. Krása tohoto křesťanského ideálu v sobě zahrnuje erós i agapé. Mezi těmito dvěma póly lásky se odehrávají i všechny lidské vztahy. Láska podle Nového zákona musí být láskou „upřímnou“, bez pokrytectví. Je ale také láskou „činnou“, založenou na konkrétních skutcích vůči bližním. Otec Cantalamessa zdůrazňuje, že pravá křesťanská láska sice vychází ze srdce, ale musí procházet rukama.Knížka obsahuje meditace přednesené v Papežském domě v postní době roku 2011. Autor čerpal jak z klasické literatury, tak i z obou encyklik Benedikta XVI. věnovaných lásce: Deus caritas est (Bůh je láska, 2005) a Caritas in veritate (Láska v pravdě, 2009).

Vypredané

4,75 €

Pozvání na horu Sinaj
Pozvání na horu Sinaj

Raniero Cantalamessa

Duchovní cesta s osobnostmi dějin. Tato kniha je jakýmsi moderním "návodem cesty k Bohu". Autor nás vede na duchovní Sinaj hledat živého Boha. Nejedná se o Sinaj vysněný či nadčasový, ale aktuální. Hora, na níž máme vystoupit, není mimo nás, ale nachází se přímo v našem nitru. Významné postavy křesťanské tradice, které Cantalamessa nazývá navrátilci z hory, se nám mohou stát průvodci při tomto putování.

Vypredané

6,60 €

Osm kroků ke štěstí
Osm kroků ke štěstí

Raniero Cantalamessa

Ježíšova blahoslavenství. Osmi kroky, které vedou ke štěstí v nejplnějším slova smyslu, jsou Ježíšova blahoslavenství. Sv. Řehoř Veliký o Božím slově prohlásil, že roste s tím, kdo je čte.Dovolíme-li autorovi, aby ve světle blahoslavenství zkoumal náš život, máme šanci objevit netušenou hloubku a aktuálnost slavných Ježíšových výroků. Otec Raniero ukazuje, jak se nám každé prožité blahoslavenství může stát radostí a učinit nás šťastnými.

Vypredané

5,72 €

Tajemství proměnění Páně
Tajemství proměnění Páně

Raniero Cantalamessa

Známý italský kapucín a papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa jako by v této knize slovy kreslil ikonu proměnění Páně. Budeme-li tuto tajemnou událost ze života Krista kontemplovat a o ní rozjímat, způsobí proměnění i naší tváře.

Vypredané

5,34 €

Můj život ve službě Slova
Můj život ve službě Slova

Raniero Cantalamessa; Aldo Maria Valli

Rozhovor s papežským kazatelem Ranierem Cantalamessou poodkrývá to nejdůležitější, o co se tato světoznámá osobnost opírá, na čem staví a čím umí oslovit široký okruh posluchačů v Itálii, v dalších evropských zemích i v Americe, katolíky, židy, evangelikály i nevěřící.On sám říká, že svůj život staví na oddanosti Božímu slovu a Ježíšově lásce. V interview se dozvídáme mnohé nejen o jeho mládí, studiu, řeholním životě a celkovém zrání, ale také mnohé o umění komunikovat či o spiritualitě papeže Františka.

Vypredané

9,60 €

Tvé slovo mi dává život
Tvé slovo mi dává život

Raniero Cantalamessa

Italský kapucín Raniero Cantalamessa (1934) napsal další knihu, jejímž názvem je verš ze 119. žalmu „Tvé slovo oživuje“. Ukazuje v ní, jak se Boží slovo obrací ke každému člověku, jak důležité bylo pro Ježíše a pro jeho učedníky kázat Boží slovo. Oceňuje přínos biblických studií a konkrétně kritické metody při badání o historickém Ježíšovi, ale ukazuje i jejich hranice. Hlavně však zve obyčejné čtenáře i biblisty a teology k duchovnímu čtení Písma.

Vypredané

5,04 €

Ukřižovaný Kristus
Ukřižovaný Kristus

Raniero Cantalamessa

Velkopáteční rozjímání 1996-2001. Úvahy, které předkládáme na těchto stránkách jsou komentáře k pašijovým čtením přednesené ve Svatopetrské bazilice za přítomnosti papeže při velkopáteční liturgii v letech 1996-2001. Mohou posloužit pro dvojí účel: jako rozjímání o umučení a jako podněty pro novou evangelizaci.Je totiž jisté, že se ani dnes, tak jako na začátku církve, evangelium neprosadí ve světě "moudrými řečmi", ale tajemnou mocí kříže. Stále zůstává programem věta apoštola Pavla, jejíž malou ozvěnou chce být tato kniha: "Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.

Vypredané

3,49 €

Sestra smrť
Sestra smrť

Raniero Cantalamessa

Na smrť sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: jeden spôsob je sapienciálny, ktorá má Biblia spoločný s ostatnými odbormi ako filozofia, náboženstvá, poézia, a druhý spôsob je mysteriózny alebo veľkonočný, ktorý sa vyskytuje jedine v kresťanstve. V prvom spôsobe je smrť pedagógom, v druhom je smrť mystagógom v tom zmysle, že uvádza do tajomstva a ona sama je súčasťou kresťanského tajomstva. „Zanechajme teraz princípy a prejdime k praxi. Ako prežívali kresťania novosť, ktorú priniesol Kristus, jeho víťazstvo nad smrťou? Nemôžem a ani by som nevedel podať o tom vyčerpávajúci prehľad. Jednu vec však môžem spraviť a tá je najdôležitejšia: porozmýšľať, ako som sám pochopil smrť, ako mi ju podalo kresťanské prostredie, v ktorom som sa narodil a vyrástol. Toto je totiž určite najistejší prostriedok poznania, pretože je priamy. So smrťou sa totiž zoznamujeme v živote ako s materinským jazykom, keď počúvame, čo sa o nej hovorí, čo u ľudí vyvoláva, ako sa tvária, keď počujú vysloviť jej meno."

Vypredané

4,37 €

Panenství
Panenství

Raniero Cantalamessa

Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.Všem chlapcům a dívkám, kteří se cítí povoláni "následovat Beránka, kamkoli jde".

Vypredané

3,69 €

Sestra smrt
Sestra smrt

Raniero Cantalamessa

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Setra smrť.Ať chceme nebo nechceme, nejjistější věc v tomto životě je smrt. Nic nepomůže zahalovat ji diskrétním mlčením. Čím je a co znamená v životě křesťana, to se snaží nastínit světoznámý duchovní autor a papežský kazatel R. Cantalamessa.

Vypredané

3,30 €

Dech Božského Ducha
Dech Božského Ducha

Raniero Cantalamessa; Saverio Gaeta

Knižní rozhovor s Raniero Cantalamessou vedený novinářem S. Gaetou, který je věnován aktuálním problémům církve a společnosti přelomu tisíciletí.Předmluva: kard. Roger Etchegaray.

Vypredané

6,31 €

Víra, která přemáhá svět
Víra, která přemáhá svět

Raniero Cantalamessa

Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako přednášející do Londýna na Mezinárodní konferenci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili vedoucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním světě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas, proto se Karmelitánské nakladatelství rozhodlo zpřístupnit ji našim čtenářům.

Vypredané

1,65 €

Biblické inspirace
Biblické inspirace

Raniero Cantalamessa

Otec Raniero Cantalamessa postavil na Božím slově celý svůj život a je jedním ze vzácných kazatelů, kteří Boží slovo skutečně milují a umějí z něj čerpat duchovní pokrm pro sebe i pro druhé. V této knížce nám nabízí 100 krátkých úvah nad texty evangelií, jakési duchovní „jednohubky“. Kéž jejich četba poslouží čtenáři k tomu, aby se dokázal podívat na svůj život novýma očima a objevil v sobě novou žízeň po Bohu a po Božím slově, které odpovídá na nejhlubší touhy člověka.

Vypredané

5,82 €

Zpěv Ducha
Zpěv Ducha

Raniero Cantalamessa

Úvahy na hymnus Veni Creator. Tato kniha pojednává o hymnu, který pochází z 9. století. Od doby svého vzniku bez ustání zaznívá v liturgii Velikonoc a v křesťanských shromážděných jako nikdy nekončící a slavnostní modlitba k Utěšiteli. Zdroje, z kterých autor čerpá jsou: Písmo, církevní otcové a jejich díla, liturgie, katolická, pravoslavná a protestantská teologie. Autor podává ucelený výklad – opravdovou teologickou a duchovní Summu o Duchu svatém.

Vypredané

15,81 €

Maria, zrcadlo církve
Maria, zrcadlo církve

Raniero Cantalamessa

O Marii se v Novém zákoně příliš často nemluví, ale ani jedna ze tří zásadních událostí, z nichž vyrůstá křesťanské tajemství - totiž vtělení, velikonoční tajemství a seslání Ducha svatého - se bez ní neobešla. Na základě úvah o Mariině přítomnosti v Betlémě, pod křížem a ve večeřadle se tato kniha pokouší načrtnout cestu nového života v Kristu, jejímž vzorem je cesta Boží Matky. Maria je zde představena ve světle Božího slova jako "list Kristův, napsaný ne inkoustem, nýbrž na živých deskách lidských srdcí" (2 Kor 3,3). Z tohoto úhlu pohledu se nám Maria jeví též jako vyvolený nástroj, s jehož pomocí vede Duch svatý duše ke spojení s Kristem. Každá kapitola obsahuje teologickou úvahu o Marii založenou na Písmu svatém a zamyšlení o konkrétních důsledcích Mariina postoje pro církev a každého věřícího. Toto spojení je možné proto, že Maria je odedávna považována za předobraz a zrcadlo církve, v němž se má církev zhlížet, aby se i ona stala "svatou a neposkvrněnou". Tato kniha je určena všem, kdo chtějí prohloubit svůj vztah k Marii, ale může sloužit i jako četba při duchovních cvičeních, jako podklad pro nový pohled na Marii při přípravě kázání a též jako příspěvek k ekumenickému dialogu. Je věnována bratřím protestantům, neboť byla psána se skrytou nadějí, že Maria nás už nebude rozdělovat, ale stane se znamením jednoty a usmíření všech křesťanů, neboť nám staví před oči prvotní církev, která se kolem ní shromáždila, aby se "svorně a vytrvale modlila" očekávajíc seslání Ducha svatého.

Vypredané

4,86 €

Eucharistie -  naše posvěcení
Eucharistie - naše posvěcení

Raniero Cantalamessa

Tajemství poslední večeře. Otec Raniero Cantalamessa mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994-1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílání italské veřejnoprávní televize RAI nebo vatikánského vysílače Telepace, ale právě tak třeba příkladnou velkopáteční homilií nazvanou Evangelizzateli!, česky Evangelizujte je!, pronesenou v basilice Sv. Petra před Velikonocemi roku 1997, jíž se dovolával souběhu různých způsobů pomoci trpícím, včetně evangelizace. (Pavel Smetáček, Dobrá kniha 2/2004)

Vypredané

5,72 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.

Vypredané

11,26 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.

Vypredané

8,04 €

Panenstvo
Panenstvo

Raniero Cantalamessa

Vypredané

3,10 €

Život v Kristovi
Život v Kristovi

Raniero Cantalamessa

"Doteraz sme si aj my kresťania v ohlasovaní Ježiša Krista viac-menej konkurovali, čím sme — ak sa na to pozeráme z vonkajšej perspektívy — konali v rozpore so svojím svedectvom. Prečo teda nevyužiť epochálnu príležitosť prelomu storočia i tisícročia a nezačať spoločne ohlasovať evanjelium? Prečo by sme nemohli v bratskej svornosti šíriť to, čo z viery v Krista vnímame rovnako a čo je oveľa dôležitejšie než to, čo nás ešte rozdeľuje? Nikto z nás by sa pritom nemusel prehrešiť proti úcte k svojej vlastnej tradícii. Ján Pavol II. v Liste k jubilejnému roku 2000 Tertio millennio adveniente vyjadril želanie, aby sa toto jubileum stalo pre všetkých kresťanov príležitosťou zamerať sa »na toľké veci, ktoré nás spájajú a ktorých je určite viac než tých, ktoré nás rozdeľujú«. Táto kniha chce aspoň sčasti prispieť k uskutočneniu tohto projektu. Pavlov List Rimanom tento účel plní vynikajúcim spôsobom, pretože sa venuje hlavnej línii viery a kresťanského tajomstva. Je ideálnym základom pre »spoločné svedectvo« všetkých veriacich, o ktorom sa v ekumenických kruhoch hovorí čoraz naliehavejšie." (Raniero Cantalamessa)

Vypredané

7,08 €

Poslušnosť
Poslušnosť

Raniero Cantalamessa

Teologické eseje o poslušnosti Duchu Svätému a Bohu.

Vypredané

2,91 €

Chudoba
Chudoba

Raniero Cantalamessa

V této knize se autor opět prokazuje jako jeden z proroků naší doby, který se nebojí nazývat věci jejich jménem a tepat zlořády "padni komu padni". Je to plamenná obžaloba naší konzumní společnosti. Také řeholní osoby najdou zde po rozjímáních o "Panenství" a o "Poslušnosti" od téhož autora (vydaných rovněž v Karmelitánském nakladatelství) vítané doplnění trilogie o řeholních slibech.

Vypredané

1,75 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Veľmi pekne Vám ďakujem za včasné dodanie, práve som dostal zásielku. Prajem Vám požehnaný deň.

Jaroslav

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie