Raniero Cantalamessa

Raniero Cantalamessa

(6 produktov)

Otec Raniero Cantalamessa je františkánky kapucín a katolícky kňaz. Narodil sa v Acsoli Piceno v T...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým
9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým

Raniero Cantalamessa

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8)Odporúčame Vám publikáciu Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami (2023).

Skladom

3,88 €

Tajomstvo narodenia
Tajomstvo narodenia

Raniero Cantalamessa

Raduj sa, dcéra Siona. Meditácie nad tajomstvami narodenia a detstva Ježiša Krista.

Skladom

3,15 €

Posledné kusy
Na pleciach obrov
Na pleciach obrov

Raniero Cantalamessa

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cirkevní otcovia. Autor publikácie Na pleciach obrov, Raniero Cantalamessa, je taliansky páter Rádu menších bratov kapucínov. Prečo názov Na pleciach obrov? Stredoveký teológ Ján zo Salisbury vravieval: „Sme ako trpaslíci, ktorí sedia na pleciach obrov, takže môžeme vidieť viac vecí a ďalej ako oni, no nie pre ostrosť svojho zraku alebo pre vzrast svojho tela, ale pretože nás nosia vyššie a dvíhajú nás do obrovskej výšky.“V tejto knihe máte možnosť spoznať ôsmich ranokresťanských spisovateľov prvých siedmich storočí: sv. Atanáza, sv. Bazila, sv. Gregora z Nazianzu, sv. Gregora Nysského, sv. Augustína, sv. Ambróza, sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého; a zoznámiť sa s ich učením. Každá kapitola knihy je venovaná jednému z týchto veľkých svätcov. Odhaľte veľké pravdy viery na základe poznania života cirkevných otcov.

Skladom

10,57 €

Posledné kusy
My ohlasujeme ukrižovaného Krista
My ohlasujeme ukrižovaného Krista

Raniero Cantalamessa

Rozjímania na Veľký piatok v Bazilike svätého Petra. Komentáre k čítaniam o Pánovom utrpení, prednesené v Bazilike svätého Petra za prítomnosti pápeža počas veľkopiatkovej liturgie v rokoch 1985 – 1995. Tieto úvahy majú kerygmatický ráz; je to tón ohlasovania spásy, inokedy skôr tón kontemplatívny, akoby to bolo jedno zo zastavení zvláštnej krížovej cesty, celkom zameranej na Božie slovo.

Skladom

6,28 €

List veriacim
List veriacim

Raniero Cantalamessa

List veriacim je komentár kardinála Raniera Cantalamessu k Listu Rimanom. Ide o súbor úvah, ktoré podnecujú k rozjímaniu o kresťanskej viere. Úvahy vznikli na základe prednášok kardinála na konferencii v Krakove v Roku viery. Cantalamessa zdôrazňuje, že List Rimanom bol napísaný pre jednoduchých ľudí. Apoštol Pavol v ňom hovorí o Božej láske k človeku. Ukazuje veriacim, čo pre nich Boh urobil a aké povinnosti z toho pre nich vyplývajú. Pavol zároveň hovorí aj o Duchu Svätom ako o Božom dare a následne povzbudzuje k praktizovaniu kresťanských čností. Čítanie Listu Rimanom spolu s komentárom Raniera Cantalamessu posilní čitateľov v ich viere a posunie ich na duchovnej ceste.

Skladom

5,34 €

František, potulný boží spevák
František, potulný boží spevák

Raniero Cantalamessa

Brat Pacifik, kráľ veršov, sa prihovára mladým s listom pápeža Františka. Raniero Cantalamessa zaujímavým spôsobom spísal príbehy o svätcovi, ktorý významným spôsobom ovplyvnil nielen svoje storočie, ale i tie dlho po ňom a aj dnes svedectvom svojho života a príhovorom sprevádza všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú.František, potulný boží spevák, žil život, ktorým odpovedal na klopanie Boha na svoje srdce. Miloval svoj život a žil ho naozaj naplno pre spolubratov, chudobných a Cirkev. Brat Pacifik, majster spevu a vychýrený trubadúr, po stretnutí tohto výnimočného svätca ním bol uchvátený natoľko, že celkom zmenil svoj život a zasvätil ho Bohu.Prostredníctvom pár desiatok stránok prichádza ľúbezná ozvena spevu brata Pacifika o svätom Františkovi aj do vašich uší a potešuje ich evanjeliovou melódiou, ktorá rozozvučí najhlbšie struny čitateľovho srdca. Začítajte sa aj vy do živej skúsenosti jedného z najväčších svätcov.

Skladom

9,70 €

Tajomstvo Turíc
Tajomstvo Turíc

Raniero Cantalamessa

Všetkých naplnil Duch Svätý. Posledná časť šesťdielneho cyklu Tajomstvá Krista pojednáva o živote jednotlivca i celej Cirkvi v Duchu Svätom. Ducha Svätého predstavuje ako Ducha Pravdy, Tešiteľa, zamýšľa sa nad tým, či majú ľudia po Ňom smäd, alebo sa Ho naopak boja. Cenná reflexia, ktorá napomôže prehĺbeniu duchovného života. Cantalamessovský štýl má tendenciu zatiahnuť na hlbinu a nebude tomu inak ani v tomto prípade ;-)

Vypredané

5,32 €

Tajomstvo krstu
Tajomstvo krstu

Raniero Cantalamessa

Duch Svätý v Ježišovom živote. Tajomstvo krstu predstavuje sériu úvah práve na túto novozákonnú tému a bude zaiste dobrou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú svoje hľadanie postaviť na serióznom biblickom základe. Zároveň im na ich ceste dá dobrú orientáciu a posilu.

Vypredané

3,06 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Na týchto stránkach predstavujeme spôsob novej evanjelizácie a duchovnej obnovy na základe listu sv. Pavla Rimanom. Kniha Život pod vládou Kristovou je prechádzkou vo svetle Božieho slova, ktorá je určená ako pomoc pre veriacich, aby dokázali lepšie pochopiť tajomnú vieru v Ježiša Krista a to, ako sa stali jeho bratmi a sestrami pri krste. Nepoužívajte túto knihu len na čítanie alebo študovanie. Žite ju. Prijímajte ju. Používajte ju ako spôsob evanjelizácie.“ Svet sa veľmi odlúčil od Boha. Život pravého kresťana má ukázať ľuďom cestu k jeho opätovnému nájdeniuRaniero Cantalamessa nám v tejto svojej knihe Život pod vládou Kristovou vysvetľuje, že sme povolaní tak ako apoštol Pavol, hlásať Krista a zahĺbiť sa do Jeho slova.Recenzia: Život pod vládou Kristovou na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

9,60 €

Tajomstvo verejného účinkovania
Tajomstvo verejného účinkovania

Raniero Cantalamessa

Prehovoril Syn. Meditácia nad hlásaním Dobrej zvesti. Tretia časť šesťdielneho cyklu Tajomstvá Krista.

Vypredané

3,86 €

Prvotiny Ducha
Prvotiny Ducha

Raniero Cantalamessa

Zamyšlení nad 8. kapitolou Listu Římanům. Hoci Duch Svätý je pre nás asi najzáhadnejšou osobou z Najsvätejšej Trojice, jeho význam pre nás a Cirkev je o to väčší. Základom knihy Prvotiny Ducha je kapitola VIII. Listu Rimanom od svätého Pavla.V tejto knihe sa vydáme po ceste, ktorá rieši tri kľúčové fázy: vytvorenie, konečný cieľ neba a kresťanský život pozoruhodným spôsobom. Vďaka nemu naozaj pochopíme, že je to práve Duch Svätý, kto vedie Cirkev k návratu k Pánovi. Je vhodná na meditácie, či osobné zamyslenie.

Vypredané

5,04 €

Slovo a život (Roční cyklus A)
Slovo a život (Roční cyklus A)

Raniero Cantalamessa

Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství. Autor ve svém výkladu promýšlí základní téma liturgických čtení a uvádí je do souvislostí s aktuálními problémy církve a světa.Nedělní liturgie zůstává pro mnoho věřících jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Je tedy logické, že otec Cantalamessa dal v tříletém cyklu zamyšlení nad nedělními biblickými texty zaznít všem podstatným skutečnostem víry.

Vypredané

6,69 €

Slovo a život (Roční cyklus B)
Slovo a život (Roční cyklus B)

Raniero Cantalamessa

Nedělní liturgie je pro mnoho věřících tou jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Proto se otec Raniero Cantalamessa rozhodl v tříletém cyklu zamyšlení nad nedělními biblickými texty nechat zaznít všechny podstatné skutečnosti víry, a to i ty, které se obvykle do nedělních homilií pro Boží lid nezařazují.Výklady obsažené v jeho třídílné publikaci zachycují základní tématiku jednotlivých liturgických čtení z nedělí a slavností celého roku a uvádějí je do souvislostí s dalšími biblickými čteními a také s aktuálními problémy církve a světa.

Vypredané

6,69 €

Chlapec, ktorý nosil vodu
Chlapec, ktorý nosil vodu

Raniero Cantalamessa; Aldo Maria Valli

Môj život v službe Slova. Kniha rozhovorov Chlapec, ktorý nosil vodu odkrýva to najdôležitejšie, o čo sa Raniero Cantalamessa opiera, na čom stavia a čím vie osloviť široký okruh poslucháčov nielen v Taliansku, ale aj v ďalších európskych miestach, i v Amerike. Jeho posolstvo zasahuje katolíkov, židov, protestantov a dokonca aj neveriacich.Svetoznáma osobnosť, pápežský kazateľ a pustovník Cantalamessa hovorí, že svoj život stavia na oddanosti Božiemu slovu a Ježišovej láske. V knihe s podtitulom Môj život v službe Slova sa dozvedáme mnohé z jeho mladosti, štúdia, rehoľnom živote, dozrievaní v láske, umení komunikovať, aj o spiritualite pápeža Františka. Pred očami čitateľa rozvíja príbeh svojho života a opisuje svoje poslanie byť ,,nositeľom živej vody,“ teda zvestovateľom Krista tým, ktorí ho ešte nepoznajú.Titul vyšiel aj v češtine: Můj život ve službě slova (2015).Recenzia na knihu Chlapec, ktorý nosil vodu na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

16,01 €

Slovo a život (Roční cyklus C)
Slovo a život (Roční cyklus C)

Raniero Cantalamessa

Kniha známeho kazateľa a duchovného spisovateľa sa zrodila z každodennej kňazskej služby vo farskom spoločenstve. Autor zachytáva nosné témy nedeľných čítaní z Písma a uvádza ich do súvislostí medzi sebou aj s inými biblickými textami a ponúka ich aktualizáciu vo svetle súčasných problémov Cirkvi a sveta.

Vypredané

6,69 €

Erós a agapé
Erós a agapé

Raniero Cantalamessa

Dvě tváře lidské a křesťanské lásky. Podle křesťanství je posledním zdrojem lásky Bůh a láskou, „nad niž si nelze představit větší“, je láska Krista na kříži. Krása tohoto křesťanského ideálu v sobě zahrnuje erós i agapé. Mezi těmito dvěma póly lásky se odehrávají i všechny lidské vztahy. Láska podle Nového zákona musí být láskou „upřímnou“, bez pokrytectví. Je ale také láskou „činnou“, založenou na konkrétních skutcích vůči bližním. Otec Cantalamessa zdůrazňuje, že pravá křesťanská láska sice vychází ze srdce, ale musí procházet rukama.Knížka obsahuje meditace přednesené v Papežském domě v postní době roku 2011. Autor čerpal jak z klasické literatury, tak i z obou encyklik Benedikta XVI. věnovaných lásce: Deus caritas est (Bůh je láska, 2005) a Caritas in veritate (Láska v pravdě, 2009).

Vypredané

4,75 €

Pozvání na horu Sinaj
Pozvání na horu Sinaj

Raniero Cantalamessa

Duchovní cesta s osobnostmi dějin. Tato kniha je jakýmsi moderním "návodem cesty k Bohu". Autor nás vede na duchovní Sinaj hledat živého Boha. Nejedná se o Sinaj vysněný či nadčasový, ale aktuální. Hora, na níž máme vystoupit, není mimo nás, ale nachází se přímo v našem nitru. Významné postavy křesťanské tradice, které Cantalamessa nazývá navrátilci z hory, se nám mohou stát průvodci při tomto putování.

Vypredané

6,60 €

Osm kroků ke štěstí
Osm kroků ke štěstí

Raniero Cantalamessa

Ježíšova blahoslavenství. Blahoslavenstvá, ktoré vyslovil Ježiš na vrchu pozná každý kresťan. Otec Cantalamessa odráža význam týchto blahoslavenstiev aj pre dnešného človeka. Ježiš ich nevyslovil len pre tých, ktorí ho aktuálne počúvali. Boli posolstvom aj pre ľudí budúcich generácii. Jeho slová sa časom neopotrebovávajú.Kniha Osm kroku ke štestí obsahuje meditácie, ktoré človeka navedú na síce ťažkú cestu, ale za to s jasným cieľom. Ježiš nehovoril nadarmo. Chce každého pozvať k tomu, aby v sebe živil túžbu po nebi.

Vypredané

5,72 €

Tajemství proměnění Páně
Tajemství proměnění Páně

Raniero Cantalamessa

Známý italský kapucín a papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa jako by v této knize slovy kreslil ikonu proměnění Páně. Budeme-li tuto tajemnou událost ze života Krista kontemplovat a o ní rozjímat, způsobí proměnění i naší tváře.

Vypredané

5,34 €

Můj život ve službě Slova
Můj život ve službě Slova

Raniero Cantalamessa; Aldo Maria Valli

Narodil sa v júli 1934 a napriek svojim 80-tim rokom otec Raniero Cantalamessa pokračuje v cestovaní po celom svete, aby kázal Božie slovo na všetkých kontinentoch. V knihe Můj život ve službě slova kapucín Cantalamessa rozvíja príbeh svojho života a opisuje svoje poslanie byť ,,nositeľom živej vody,“ teda zvestovateľom Krista tým, ktorí ho ešte nepoznajú.Jeho celý doterajší život bol naplnený učením svätého Františka z Assisi, službou Slova a mnohými rokmi prítomnosti na televíznej obrazovke ako komentátora nedeľného čítania.Titul vyšiel aj v slovenčine: Chlapec, ktorý nosil vodu (2017).

Vypredané

9,60 €

Tvé slovo mi dává život
Tvé slovo mi dává život

Raniero Cantalamessa

Italský kapucín Raniero Cantalamessa (1934) napsal další knihu, jejímž názvem je verš ze 119. žalmu „Tvé slovo oživuje“. Ukazuje v ní, jak se Boží slovo obrací ke každému člověku, jak důležité bylo pro Ježíše a pro jeho učedníky kázat Boží slovo. Oceňuje přínos biblických studií a konkrétně kritické metody při badání o historickém Ježíšovi, ale ukazuje i jejich hranice. Hlavně však zve obyčejné čtenáře i biblisty a teology k duchovnímu čtení Písma.

Vypredané

5,04 €

Ukřižovaný Kristus
Ukřižovaný Kristus

Raniero Cantalamessa

Velkopáteční rozjímání 1996-2001. Úvahy, které předkládáme na těchto stránkách jsou komentáře k pašijovým čtením přednesené ve Svatopetrské bazilice za přítomnosti papeže při velkopáteční liturgii v letech 1996-2001. Mohou posloužit pro dvojí účel: jako rozjímání o umučení a jako podněty pro novou evangelizaci.Je totiž jisté, že se ani dnes, tak jako na začátku církve, evangelium neprosadí ve světě "moudrými řečmi", ale tajemnou mocí kříže. Stále zůstává programem věta apoštola Pavla, jejíž malou ozvěnou chce být tato kniha: "Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.

Vypredané

3,49 €

Sestra smrť
Sestra smrť

Raniero Cantalamessa

Na smrť sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: jeden spôsob je sapienciálny, ktorá má Biblia spoločný s ostatnými odbormi ako filozofia, náboženstvá, poézia, a druhý spôsob je mysteriózny alebo veľkonočný, ktorý sa vyskytuje jedine v kresťanstve. V prvom spôsobe je smrť pedagógom, v druhom je smrť mystagógom v tom zmysle, že uvádza do tajomstva a ona sama je súčasťou kresťanského tajomstva. „Zanechajme teraz princípy a prejdime k praxi. Ako prežívali kresťania novosť, ktorú priniesol Kristus, jeho víťazstvo nad smrťou? Nemôžem a ani by som nevedel podať o tom vyčerpávajúci prehľad. Jednu vec však môžem spraviť a tá je najdôležitejšia: porozmýšľať, ako som sám pochopil smrť, ako mi ju podalo kresťanské prostredie, v ktorom som sa narodil a vyrástol. Toto je totiž určite najistejší prostriedok poznania, pretože je priamy. So smrťou sa totiž zoznamujeme v živote ako s materinským jazykom, keď počúvame, čo sa o nej hovorí, čo u ľudí vyvoláva, ako sa tvária, keď počujú vysloviť jej meno."

Vypredané

4,37 €

Panenství
Panenství

Raniero Cantalamessa

Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.Všem chlapcům a dívkám, kteří se cítí povoláni "následovat Beránka, kamkoli jde".

Vypredané

3,69 €

Sestra smrt
Sestra smrt

Raniero Cantalamessa

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Setra smrť.Ať chceme nebo nechceme, nejjistější věc v tomto životě je smrt. Nic nepomůže zahalovat ji diskrétním mlčením. Čím je a co znamená v životě křesťana, to se snaží nastínit světoznámý duchovní autor a papežský kazatel R. Cantalamessa.

Vypredané

3,30 €

Dech Božského Ducha
Dech Božského Ducha

Raniero Cantalamessa; Saverio Gaeta

Knižní rozhovor s Raniero Cantalamessou vedený novinářem S. Gaetou, který je věnován aktuálním problémům církve a společnosti přelomu tisíciletí.Předmluva: kard. Roger Etchegaray.

Vypredané

6,31 €

Víra, která přemáhá svět
Víra, která přemáhá svět

Raniero Cantalamessa

Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako přednášející do Londýna na Mezinárodní konferenci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili vedoucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním světě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas, proto se Karmelitánské nakladatelství rozhodlo zpřístupnit ji našim čtenářům.

Vypredané

1,65 €

Biblické inspirace
Biblické inspirace

Raniero Cantalamessa

Otec Raniero Cantalamessa postavil na Božím slově celý svůj život a je jedním ze vzácných kazatelů, kteří Boží slovo skutečně milují a umějí z něj čerpat duchovní pokrm pro sebe i pro druhé. V této knížce nám nabízí 100 krátkých úvah nad texty evangelií, jakési duchovní „jednohubky“. Kéž jejich četba poslouží čtenáři k tomu, aby se dokázal podívat na svůj život novýma očima a objevil v sobě novou žízeň po Bohu a po Božím slově, které odpovídá na nejhlubší touhy člověka.

Vypredané

5,82 €

Zpěv Ducha
Zpěv Ducha

Raniero Cantalamessa

Úvahy na hymnus Veni Creator. Tato kniha pojednává o hymnu, který pochází z 9. století. Od doby svého vzniku bez ustání zaznívá v liturgii Velikonoc a v křesťanských shromážděných jako nikdy nekončící a slavnostní modlitba k Utěšiteli. Zdroje, z kterých autor čerpá jsou: Písmo, církevní otcové a jejich díla, liturgie, katolická, pravoslavná a protestantská teologie. Autor podává ucelený výklad – opravdovou teologickou a duchovní Summu o Duchu svatém.

Vypredané

15,81 €

Maria, zrcadlo církve
Maria, zrcadlo církve

Raniero Cantalamessa

O Marii se v Novém zákoně příliš často nemluví, ale ani jedna ze tří zásadních událostí, z nichž vyrůstá křesťanské tajemství - totiž vtělení, velikonoční tajemství a seslání Ducha svatého - se bez ní neobešla. Na základě úvah o Mariině přítomnosti v Betlémě, pod křížem a ve večeřadle se tato kniha pokouší načrtnout cestu nového života v Kristu, jejímž vzorem je cesta Boží Matky. Maria je zde představena ve světle Božího slova jako "list Kristův, napsaný ne inkoustem, nýbrž na živých deskách lidských srdcí" (2 Kor 3,3). Z tohoto úhlu pohledu se nám Maria jeví též jako vyvolený nástroj, s jehož pomocí vede Duch svatý duše ke spojení s Kristem. Každá kapitola obsahuje teologickou úvahu o Marii založenou na Písmu svatém a zamyšlení o konkrétních důsledcích Mariina postoje pro církev a každého věřícího. Toto spojení je možné proto, že Maria je odedávna považována za předobraz a zrcadlo církve, v němž se má církev zhlížet, aby se i ona stala "svatou a neposkvrněnou". Tato kniha je určena všem, kdo chtějí prohloubit svůj vztah k Marii, ale může sloužit i jako četba při duchovních cvičeních, jako podklad pro nový pohled na Marii při přípravě kázání a též jako příspěvek k ekumenickému dialogu. Je věnována bratřím protestantům, neboť byla psána se skrytou nadějí, že Maria nás už nebude rozdělovat, ale stane se znamením jednoty a usmíření všech křesťanů, neboť nám staví před oči prvotní církev, která se kolem ní shromáždila, aby se "svorně a vytrvale modlila" očekávajíc seslání Ducha svatého.

Vypredané

4,86 €

Eucharistie -  naše posvěcení
Eucharistie - naše posvěcení

Raniero Cantalamessa

Tajemství poslední večeře. Otec Raniero Cantalamessa mne nejednou oslovil již v době mé římské diplomatické mise vykonávané během let 1994-1998. Zaujal mne svými improvizovanými promluvami nejen v náboženském vysílání italské veřejnoprávní televize RAI nebo vatikánského vysílače Telepace, ale právě tak třeba příkladnou velkopáteční homilií nazvanou Evangelizzateli!, česky Evangelizujte je!, pronesenou v basilice Sv. Petra před Velikonocemi roku 1997, jíž se dovolával souběhu různých způsobů pomoci trpícím, včetně evangelizace. (Pavel Smetáček, Dobrá kniha 2/2004)

Vypredané

5,72 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.

Vypredané

11,26 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Autor napsal tuto knihu na podkladě svých postních kázání v papežském paláci a krok za krokem ji vyzkoušel při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie, od klauzurních společenství po laiky pracující ve světě. Čtenáři může posloužit jako vodítko pro duchovní cvičení či rekolekce, jako průvodce nového života v Duchu, jako pomůcka při evangelizaci, katechezi, misijních příležitostech a především jako podnět k osobní meditaci o Božím slově.

Vypredané

8,04 €

Panenstvo
Panenstvo

Raniero Cantalamessa

Vypredané

3,10 €

Život v Kristovi
Život v Kristovi

Raniero Cantalamessa

"Doteraz sme si aj my kresťania v ohlasovaní Ježiša Krista viac-menej konkurovali, čím sme — ak sa na to pozeráme z vonkajšej perspektívy — konali v rozpore so svojím svedectvom. Prečo teda nevyužiť epochálnu príležitosť prelomu storočia i tisícročia a nezačať spoločne ohlasovať evanjelium? Prečo by sme nemohli v bratskej svornosti šíriť to, čo z viery v Krista vnímame rovnako a čo je oveľa dôležitejšie než to, čo nás ešte rozdeľuje? Nikto z nás by sa pritom nemusel prehrešiť proti úcte k svojej vlastnej tradícii. Ján Pavol II. v Liste k jubilejnému roku 2000 Tertio millennio adveniente vyjadril želanie, aby sa toto jubileum stalo pre všetkých kresťanov príležitosťou zamerať sa »na toľké veci, ktoré nás spájajú a ktorých je určite viac než tých, ktoré nás rozdeľujú«. Táto kniha chce aspoň sčasti prispieť k uskutočneniu tohto projektu. Pavlov List Rimanom tento účel plní vynikajúcim spôsobom, pretože sa venuje hlavnej línii viery a kresťanského tajomstva. Je ideálnym základom pre »spoločné svedectvo« všetkých veriacich, o ktorom sa v ekumenických kruhoch hovorí čoraz naliehavejšie." (Raniero Cantalamessa)

Vypredané

7,08 €

Poslušnosť
Poslušnosť

Raniero Cantalamessa

Teologické eseje o poslušnosti Duchu Svätému a Bohu.

Vypredané

2,91 €

Chudoba
Chudoba

Raniero Cantalamessa

V této knize se autor opět prokazuje jako jeden z proroků naší doby, který se nebojí nazývat věci jejich jménem a tepat zlořády "padni komu padni". Je to plamenná obžaloba naší konzumní společnosti. Také řeholní osoby najdou zde po rozjímáních o "Panenství" a o "Poslušnosti" od téhož autora (vydaných rovněž v Karmelitánském nakladatelství) vítané doplnění trilogie o řeholních slibech.

Vypredané

1,75 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Daniela, pred týždňom

rychle vybavenie

userAvatar

Vera, pred týždňom

Objednavka byla velice brzy do zahranici v poradku dorucena. Moc dekuji, priste budu opet objednavat. Vera Lick Nemecko

userAvatar

Lucia, pred týždňom

dobierka bola doručená, krásne zabalená, prakticky do dvoch dní. Opakovaná spokojnosť.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk