Terézia z Lisieux

Terézia z Lisieux

(2 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: Příběh jedné duše
E-kniha: Příběh jedné duše

Terézia z Lisieux

Autobiografické spisy. Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), které vydáváme v novém překladu pod názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury. Prostinká literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka církve. Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho světlem i uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Učí nás krásné a odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia.

Ihneď na stiahnutie
-45%

9,99 €

E-kniha
E-kniha: Příběh jedné duše (2. vydání)
E-kniha: Příběh jedné duše (2. vydání)

Terézia z Lisieux

Autobiografické spisy. E-kniha je z technických důvodů k dispozici pouze v PDF.Terezie z Lisieux (řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře, 1873–1897) se narodila jako poslední z devíti dětí Zélie a Ludvíka Martinových. Maminka jí zemřela v pěti letech. Ve třinácti Terezie zažívá „vánoční milost“, zdroj velké vnitřní síly pro budoucí chvíle. V patnácti se plní její touha a vstupuje na Karmel v Lisieux. Zde brzy pomáhá s formací novicek a vedle autobiografických spisů píše divadelní texty, básně a modlitby. O Velikonocích 1896 se u ní projevují první příznaky tuberkulózy, na niž o rok a půl později umírá. Její duchovní poselství působí blahodárně od její smrti dodnes. „V době, kdy se ohlašoval nový věk – větší a mocnější, ale zároveň nepokojnější a roztříštěnější než předešlé doby – poslal Bůh Terezii od Dítěte Ježíše, aby ukázala na Lásku a učila nás Lásku milovat.“ – bl. Marie-Eugène od Dítěte Ježíše, vlastním jménem Henri Grialou, bosý karmelitán, znalec díla sv. Terezie z Lisieux a popularizátor karmelitánské spirituality „Konečným bodem příběhu jejího života jsou důvěra a láska: dvě slova, která jako majáky osvěcují celou její cestu svatosti, aby mohla vést i ostatní po stejné cestě její malé cesty důvěry a lásky – duchovního dětství. Dětská důvěra se svěřuje do Božích rukou neoddělitelně od mocného a radikální závazku opravdové lásky, která je naprostým sebedarováním navždy, jak říká světice, když rozjímá o Marii: Milovat znamená dát všechno a dát sebe sama.“ – Papež Benedikt XVI., 6. dubna 2011 Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), vydávané v novém českém překladu pod názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury. Prostinká literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka církve. Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho světlem i uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Terezička nás učí krásné a odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia. Terezie nás do vztahu k milosrdnému Bohu učí zapojovat také naše slabosti a hříchy. Lásku k Bohu i bližnímu pak projevíme nejlépe nejmenšími a každodenními skutky lásky. Jak sama opakovala: „Láska se nesplácí jinak než láskou.“

Ihneď na stiahnutie
-20%

16,00 €

Príbeh mojej duše (mäkká väzba)
Príbeh mojej duše (mäkká väzba)

Terézia z Lisieux

Súborné dielo, 1. zväzok (2. prepracované vydanie). Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 1. zväzok.Túto autobiografickú knihu napísala samotná Terezia z Lisieux na žiadosť matky Agnesy Ježišovej. Zachytáva v nej všetky spomienky i citové väzby na každého člena svojej rodiny. Sv. Terézia prostredníctvom svojich spisov rozvíja svoju filozofiu – „malú cestu“ - cestu lásky, ktorá sa neskôr stane veľmi známa. Vďaka jednoduchému a pútavému spôsobu písania sa čitateľ môže ľahko zahĺbiť do učenia sv. Terezky. Veľmi ľahko čitateľná kniha Príbeh mojej duše svedčí o Terezkinej revolúcií kresťanskej lásky, neuveriteľnej oddanosti a viery v Krista. Odporúčame do vašej pozornosti CD - príbeh mojej duše

Vypredané

7,76 €

Terézia z Lisieux - myšlienky na každý deň
Terézia z Lisieux - myšlienky na každý deň

Terézia z Lisieux

„Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Svätá Terézia z Lisieux v liste svojej sestreÁno, svätá Terézia žila životom, ktorý môže byť príkladom pre mnohých z nás. Jej obetavosť, láskavosť, ochota pomáhať a radosť z robenia dobrých skutkov ju robili a stále robia výnimočnou a nezabudnuteľnou. Kniha Terézia z Lisieux – myšlienky na každý deň nám ponúka zamyslenia, alebo povzbudenia na každý deň v roku. Snažme sa načerpať silu do dňa s myšlienkami svätej Terézie.Recenzia: Terézia z Lisieux - myšlienky na každý deň na stránke Blog.Zachej.sk

Vypredané

3,90 €

Príbeh mojej duše (tvrdá väzba)
Príbeh mojej duše (tvrdá väzba)

Terézia z Lisieux

Súborné dielo, 1. zväzok (2. prepracované vydanie). Titul vyšiel aj v brožovanej väzbe: Príbeh mojej duše (2015).Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 1. zväzok. Dva mesiace pred svojou smrťou poslala sv. Terézia list Agnese od Ježiša. Bol plný spomienok z detstva. Kniha Príbeh mojej duše je autobiografický román zo života svätice, ktorá svojim pokorným životom dokázala ovplyvniť tisíce ľudí, napriek tomu, že nevyšla z kláštora. Príbeh zakúsenia Božej veľkosti a nežnosti. V knihe je opísaný život sv. Terézie z Lisieux od detstva až po jej posledné slová.

Vypredané

9,22 €

Vstupujem do života (Modlitby, Posledné rozhovory, Rozličné zápisky)
Vstupujem do života (Modlitby, Posledné rozhovory, Rozličné zápisky)

Terézia z Lisieux

Súborné dielo, 4. zväzok. Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 4. zväzokPodstatnú časť 4. zväzku Súborného diela sv. Terézie z Lisieux tvoria jej posledné rozhovory so sestrami počas ťažkej choroby. Terézia si v posledných chvíľach uvedomovala priebeh celého svojho života. Jej malá cesta prekonala víťazne aj túto poslednú prekážku - s odovzdanosťou, dôverou a láskou ide v ústrety svojmu Ženíchovi, ochotná plniť až do konca Božiu vôľu.Kniha obsahuje aj niekoľko stranovú obrazovú prílohu s Terezkinými fotografiami z jej najdôležitejších momentov života.

Vypredané

13,52 €

Příběh jedné duše
Příběh jedné duše

Terézia z Lisieux

Autobiografické spisy. Životopis sv. Terezie z Lisieux očištěný od pozdějších přídavků a oprav, který v upravené a přepracované verzi měl název Dějiny duše. Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost této „světice malé cesty“.Krátký a plodný život této karmelské světice, naplněný utrpením i duchovní radostí, vnitřními zkouškami i milostí, uchvacuje stále další generace křesťanů. Pius XI. ji nazval „největší světicí nové doby“ a „živoucím Božím slovem“.

Vypredané

15,52 €

Môj spev lásky (Básne, Divadelné predstavenia)
Môj spev lásky (Básne, Divadelné predstavenia)

Terézia z Lisieux

Súborné dielo, 3. zväzok. Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 3. zväzokTeréziin život je spevom lásky. Už na prvej strane Autobiografických zápiskov hovorí: „Napokon, budem robiť iba jedno: začnem ospevovať to, čo musím opakovať naveky - Pánovo milosrdenstvo" Jej spev je vyslovene kresťanský: keď spieva, robí to pre niekoho, v mene niekoho a niekomu. Jej spev nie je nikdy egoistický; obracia sa na rodinu, na svoje sestry, na bratov misionárov, na svätých v nebi, na Pannu Máriu, na Boha. Je to predovšetkým duchovný alebo mystický dialóg s Ježišom.Terézia neprestajne vedie rozhovor medzi zemou a nebom. Jej poézia je v zásade „spevom z vyhnanstva" v cudzej zemi, na brehu, je spevom, ktorým sa obracia k nebu (Vlasti), alebo rozpráva o nebi. Tento Jakubov rebrík, tento vzdušný most, ktorý buduje medzi zemou a nebom, oslavuje Pánove milosrdenstva. Teréziina poézia vyjadruje neutíchajúci úžas, vzdáva vďaky Všemohúcemu, ktorý sa stal človekom a vzal na seba ľudskú poníženosť.

Vypredané

12,23 €

Nebo je odmena
Nebo je odmena

Terézia z Lisieux

výber z poézie. Terézia písala básne tak samozrejme, ako dýchala a ako sa modlila… Skladala ich zo živelnou radosťou ako novicka, mladá mníška a onedlho potom ako na smrť chorá, čakajúc na agóniu… Básne boli vtelením jej bytia do života, boli to stopy, ktoré vtisla do svojej rodnej reči – francúzštiny.Obsahom aj formou sú jej melodické verše predchnuté duchom kresťanstva, katolíckym videním Boha, človeka i sveta. V samom strede jej básnickej inšpirácie stojí Eucharistia, úžasná skutočnosť – sám Ježiš…!Terezkin výber z poézie prebásnil Marián Šidlík.

Vypredané

4,55 €

Príbeh mojej duše
Príbeh mojej duše

Terézia z Lisieux

Súborné dielo 1. zväzok. Titul vyšiel v novom vydaní: Príbeh mojej duše (2015).Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 1. zväzok.Prvý zväzok obsahuje: úvod do histórie karmelitánskeho rádu, predslovy a orientačné body tereziánskej tematiky, autobiogra­fické zápisky sv. Terézie – rukopisy A, B, C, dodatky, v ktorých sa možno oboznámiť so životopisný­mi údajmi sv. Terézie, s chodom karmelitánskeho kláštora v Li­sieux.

Vypredané

6,08 €

Myšlenky na každý den 6
Myšlenky na každý den 6

Terézia z Lisieux

Svědectví života sv. Terezie, jež vyrostlo z mnoha trápení, zklamání a bolesti, se nyní předkládá čtenářům ve formě krátkých úvah. Nabízí se jako průvodce - den po dni - na cestě naším časem...

Vypredané

3,59 €

Listy
Listy

Terézia z Lisieux

Súborné dielo 2. zväzok. Titul je dostupný v češtine: Dopisy Terezie z Lisieux (2002) aDopisy Terezie z Lisieux kněžím a misionářům.Súborné dielo sv. Terézie z Lisieux, 2. zväzok. Druhý zväzok obsahuje 266 zachovaných listov sv. Terézie, vrátane jej lístkov z detstva. Ich adresátmi boli zväčša jej najbližší príbuzní. S ľahkosťou a nenútenosťou sa v nich zdôveruje so svojimi skrytými túžbami, očakávaniami, utrpením, no predovšetkým v nich vyjadruje nezlomnú odvahu a nádej.

Vypredané

6,08 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred 2 dňami

som velmi spokojný

userAvatar

Viera , pred 3 dňami

Nemala som žiadne nevýhody - zlé skúsenosti - so Zachejom

userAvatar

Jozef, pred 5 dňami

S týmto obchodom som veľmi spokojný.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk