Autor - téma

Autor - téma

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
O Eucharistii s Vojtěchom Kodetom
O Eucharistii s Vojtěchom Kodetom

Vojtěch Kodet

40 meditácií karmelitánskeho rehoľníka nad jednou z najdôležitejších sviatostí Cirkvi.

Vypredané

2,42 €

Veľká malá Terézia
Veľká malá Terézia

Veronika Katarína Barátová

Štyridsať krátkych zastavení nad slovami sv. Terézie z Lisieux, ktoré odzrkadľujú jej postupne dozrievajúci pohľad na život, ktorý už od detstva vyžaroval akúsi dynamiku pozemského života a večnosti, „už áno a ešte nie“ plnosti kresťanského života. Takto Terézia poukazuje na to, čo je v ľudskom živote podstatné a nepomíňajúce sa.Titul vyšiel v novom vydaní: Veľká malá Terézia (2016).

Vypredané

3,90 €

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů
O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

Max Kašparu

Krátké, radostné meditace věnované radostem všedního dne, a tomu, jak je nalézat.

Vypredané

4,37 €

O odpouštění s Jaro Křivohlavým
O odpouštění s Jaro Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…

Vypredané

4,37 €

Tomáš Akvinský s Georgem Schererem
Tomáš Akvinský s Georgem Schererem

Georg Scherer

Čtyřicet krátkých meditací nad myšlenkami z díla Tomáše Akvinského.Kniha ukazuje, jak je možné porozumět i nesnadným autorům a pochopit, proč jsou tak známí…

Vypredané

4,56 €

O šťastné rodině
O šťastné rodině

Jaro Křivohlavý

Kdo se chce naučit řídit auto, musí vše potřebné zvládnout nejen teoreticky, ale i prakticky, aby v případě potřeby toho automaticky využil. Stejně tak je důležité se připravit na rodinný život a zvládání složitosti jeho vztahů a problémů. Že to nejde?Copak jsme se nikdy nedívali, jak lidé řeší své rodinné problémy?Copak si sami nezkoušíme, zda by se ta či ona situace nedala řešit jinak a lépe?Výzva „zkuste to a nechte si poradit“ není ani v 21. století něčím zastaralým.

Vypredané

3,88 €

Velká malá Terezie
Velká malá Terezie

Veronika Katarína Barátová

Předkládanou knížečku tvoří krátká zamyšlení nad vlastními slovy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), jíž od dětství fascinovala dynamika vztahu pozemského života a věčnosti, „už ano, a ještě ne“ plnosti křesťanského života.„Terezie ukazuje, jak napínavé a okouzlující je žít v důvěrném vztahu s Bohem. Všechno v ní hoří plamenem: láskou k Bohu, k bližnímu, k církvi, ke světu… Milovat Boha a s Bohem milovat svět se jí jeví jako to nejlepší dobrodružství. My jsme z křesťanství učinili cosi komplikovaného, kyselého, obtížného a nečasového…Bůh je věčně mladý a potřebuje mládí, které vyzařuje jeho temperament a humor. Lisieux je velmi aktuální.“ (Hans Urs von Balthasar)Th.Lic. Veronika Katarína Barátová (*1959)/ pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, nyní žije v Dolanech u Olomouce. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života.Titul vyšiel aj v slovenskom vydaní: Veľká malá Terézia (2016).

Vypredané

4,37 €

Není radost jako radost
Není radost jako radost

Jaro Křivohlavý

Kolikrát přejeme druhým lidem radost?Co jim to vlastně přejeme?Z čeho se mají radovat?Radost nám může způsobit mnohé – styk s přáteli, události v manželství, to, co se děje doma i v práci. Radost nám působí i pobyt v přírodě, cestování, krásná hudba. Radost můžeme mít i z peněz.Mnohé se o tom ví. A ví se, že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, radost trvající jen krátce a radost, která nás může provázet celý život… Není marné orientovat se i v oblasti radostí.

Vypredané

4,46 €

O moudrosti s Jaro Křivohlavým
O moudrosti s Jaro Křivohlavým

Jaro Křivohlavý

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka, když máme na mnoho věcí často protikladný názor? Do moudrosti patří zvídavost, otevřená mysl, láska k učení, tvořivost i perspektivní myšlení. Náleží sem jistě i schopnost překračovat naše úzká a dílčí měřítka, skrze něž hledíme na sebe, na druhé i na svět kolem nás.Jaro Křivohlavý přemítá nad obsahem, projevy a cíli opravdové moudrosti, nad tím, kde ji můžeme hledat i jak můžeme v moudrosti růst. Není náhoda, že tuto ctnost většina lidí uvádí na prvním místě ve svém žebříčku hodnot a velmi si ji cení i u druhých.

Vypredané

4,27 €

O životě z víry s Anselmem Grünem
O životě z víry s Anselmem Grünem

Anselm Grün

Každý, kdo se snaží opravdově a plně žít z víry, brzy pozná, že se mu do jeho duchovní cesty staví různé překážky. Nejsme například schopni plně docenit hloubku Boží lásky k nám, nevíme si dlouhodobě rady ve vztazích, svazuje nás v různých formách strach, víme dobře o svých stinných stránkách, ale nedovedeme pracovat na jejich nápravě, jsme v zajetí předsudků, pokud jde o některé důležité pravdy víry, máme na sebe příliš velké nároky, nedovedeme si v životě vytvořit pevný řád.Známý duchovní spisovatel odpovídá v této malé knížce na autentické otázky, které mu často kladou jeho čtenáři a čtenářky. Některé se ve variacích vracejí (sexualita, egoismus, životní ztroskotání), další se týkají mezních situací našeho života (nemoc, smrt, utrpení). Na jedny může autor odpovědět jasněji a konkrétněji, jiné více zůstávají v intimitě jeho srdce a přímluvné modlitby za tazatele a tazatelku.Benediktinu Anselmu Grünovi se v naší zemi dostává přátelského přijetí z řad věřících i nevěřících. Lidé oceňují hloubku i praktičnost jeho myšlenek a zkušeností.

Vypredané

4,75 €

Od Písma k životu
Od Písma k životu

Anton Tyrol

Biblista Anton Tyrol ponúka štyridsať úvah, ktoré pomáhajú čitateľovi porozumieť biblickému textu v zornom uhle praktických situácií. Kniha prináša zamyslenia nad textami alebo nad niektorými tajomstvami našej viery, ktoré sa slávia v priebehu liturgického roka.Názov Od Písma k životu naznačuje, že biblické texty sa dajú čítať existenciálnym spôsobom. Znamená to, že k biblickému textu prichádzame s celou svojou existenciou vrátane svojej osobnej histórie, svojich priorít a životných očakávaní. Ide teda nielen o teoretické a informatívne čítanie, ale o angažované čítanie a meditáciu, o prenášanie poznaných faktov do života.

Vypredané

3,79 €

O otcovství s Józefem Augustynem
O otcovství s Józefem Augustynem

Józef Augustyn

Krátké meditace a úvahy o otcovství se nevěnují pouze psychologické stránce věci, ale jsou především hledáním duchovní stránky tohoto poslání.

Vypredané

4,57 €

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

Kateřina Lachmanová

Soubor čtyřiceti krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má milosrdenství v duchovním životě. Milosrdenství není rozhodně okrajová kapitolka duchovního života. Lze dokonce říci, že milosrdenstvím stojí a padá celé křesťanství, protože není možné otevřít se Kristu a nepřijmout jeho Ducha, otevřít se Bohu a "nenakazit se" jeho milosrdenstvím.

Vypredané

5,72 €

O eucharistii s Vojtěchem Kodetem (česká)
O eucharistii s Vojtěchem Kodetem (česká)

Vojtěch Kodet

Někteří lidé jsou jako kostelní okna. Sledují tisíce bohoslužeb, a nehne to s nimi. Po pravdě řečeno, prostá venkovská stařenka může být na eucharistii přítomná s větším užitkem než profesor liturgiky.

Vypredané

4,37 €

O globalizaci s Radimem Paloušem
O globalizaci s Radimem Paloušem

Radim Palouš

Univerzitní profesor Radim Palouš přednášel doslova po celém světě, obdržel řadu ocenění, publikoval přes 300 odborných prací a napsal řadu knih. Nyní se v populární edici Autor - téma zamýšlí nad pojmem globalizace.

Vypredané

4,56 €

Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem
Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem

Tomáš Špidlík

Ve čtyřiceti krátkých úvahách se autor zamýšlí nad duchovními prameny Ruska. Poslání od Boha dostává nejen každý člověk, ale i každý národ. Proto je třeba, aby také národ našel svou identitu, svou ideu. Vladimír Solovjev v úvodu ke knize Ruská idea k tomu poznamenává: "Není pravou ideou národa to, co si národ sám o sobě myslí, ale jaké mínění má o něm od věčnosti Bůh." Jak však poznáme, jaké poslání Stvořitel určil jednotlivým národům? Do plánů Boží prozřetelnosti mívají vhled lidé duchovní, kteří jej pak vyslovují v náznacích, v aforismech. Identita lidu se také zjevuje v dějinách.

Vypredané

4,56 €

O darech s Hanou Pinknerovou
O darech s Hanou Pinknerovou

Hana Pinknerová

Co odstínů významů, příchutí a vůní se skrývá za slovem dar! Dávat i přijímat dary je velkým uměním. Každý z nás se ocitne v pozici dárce i obdarovaného mnohokrát za život, aniž by o to nějak zvlášť usiloval. Dary a dárky užíváme jako posly, kteří dovedou vyjádřit naši lásku, poděkování nebo úctu. Obdarování také patří k tomu nejpříjemnějšímu v životě dítěte. Jak se tedy stane, že v dospělosti člověk už mnohdy nic přijmout neumí a chce všechno oplácet? Stojí za tím naše pokora, nebo pýcha? A jak s tím vším souvisí vděčnost?

Vypredané

4,56 €

Svatá země s Františkem Hobizalem
Svatá země s Františkem Hobizalem

František Hobizal

Návštěva Svaté země.se mnohým lidem může stát naplněním velkého snu – pro P. Františka Hobizala je to navíc inspirace ke krátkým zamyšlením o křesťanství a víře. Knížka je prostoupena neobyčejnou laskavostí a radostí.

Vypredané

4,56 €

Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem
Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem

Vojtěch Kodet

Kniha čtyřiceti krátkých zamyšlení nad jubilejním rokem jako duchovní výzvou. Autor vybral úryvky papežských dokumentů, které mu slouží jako inspirace pro celý soubor.

Vypredané

3,60 €

O světle s Hanou Pinknerovou
O světle s Hanou Pinknerovou

Hana Pinknerová

Co všechno pro nás znamená světlo? Symbolice světla rozumíme všichni a každý z nás o něm někdy mluví. Světlo najdeme v Bibli, milostných básních, odborných vědeckých pojednáních, na obrazech i v pohádkách. Světlem se můžeme zabývat také z hlediska různých oborů: fyziky, biologie, psychologie mezilidských vztahů i teologie. Na příkladech příběhů z běžného života – o žárovkách, semaforech, lžích, vysvětlování, ohňostrojích, betlémské hvězdě nebo třeba perníkové chaloupce – si uděláte o světle jasnější představu. 

Vypredané

4,56 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk