Edícia: Karmelitánska spiritualita • Zachej.sk
Karmelitánska spiritualita

Karmelitánska spiritualita (0)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Živý plamen lásky
Živý plamen lásky

Sv. Jan od Kříže

Definitivní znění s textovými variantami první redakce v poznámkách. Jestliže o celé nauce svatého Jana od Kříže jeden z jeho současníků právem prohlásil, že „tam, kde i ti nejskvělejší spisovatelé, jak se zdá, končí, náš ctihodný otec začíná“, pak to dvojnásob platí o této knize.Jde o dílo, ve kterém nám Mystický učitel prostřednictvím komentáře ke své stejnojmenné básni přibližuje vrchol života člověka s Bohem, zralé stadium duchovního manželství: lidská osoba je zde vtažena do vnitřního života božské Trojice mocným a jemným působením Ducha svatého. Poprvé je tento spis uveřejněn v češtině i s textovými variantami první redakce v poznámkách.

Vypredané

8,15 €

Krátké spisy a korespondence
Krátké spisy a korespondence

Sv. Jan od Kříže

Výbor z kratších textů kde se autor představuje jako originální myslitel a duchovní vůdce.

Vypredané

9,22 €

Modlitba Ježíšova
Modlitba Ježíšova

Wilfrid Stinissen

Zkoumáme-li svědectví o znění modliteb, jak je používali Otcové egyptské pouště, budeme dost překvapeni, že nalezneme všechny prvky Modlitby Ježíšovy.Úcta ke Jménu jasně vyplývá z tohoto úsloví: „Slyšíš-li mluvit o vznešeném způsobu života svatých Otců, zkus je následovat ve vzývání Jména Páně.“

Vypredané

2,81 €

Alžběta od Nejsvětější Trojice
Alžběta od Nejsvětější Trojice

Giovanna della Croce

Život v Boží chvále. Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce.Jako první karmelitka XX. století byla 25. listopadu 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "Dovolujeme si dnes představit světu tuto klauzurní sestru..."Při generální audienci následujícího dne dodal: "V blahoslavené Alžbětě nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení."

Vypredané

6,01 €

Dopisy Terezie z Lisieux
Dopisy Terezie z Lisieux

Terezie z Lisieux

Abbé Combesovi se podaří přemluvit po úporném boji sestru Jenovéfu, aby mu vydala všechny Tereziiny dopisy včetně dětských lístků, aby mohl přikročit k "přesnému a úplnému vydání" podle časového pořadí. Tato kniha, která představuje rozhodný pokrok, byla vytištěna 30. září 1948, přesně půl století po prvních Dějinách duše.V jednom významném dopise sestře Jenovéfě (11. 9. 1947) ukázal abbé Combes, jak je důležité uveřejnit v úplnosti všechny dopisy (a vůbec všechny texty) Terezie z Lisieux: "Právě proto, že je to svatá Terezie a že bude zaujímat od tohoto jubilejního roku stále větší místo v dějinách spirituality, stává se jí to, co se stává všem výjimečným bytostem. Dějiny se zajímají o všechny podrobnosti jejího života a jejích děl a mohou uveřejnit všechno, co vyšlo z jejího pera." (z předmluvy)

Vypredané

13,10 €

Osvobození k radosti
Osvobození k radosti

Norbert Cummins

Úvod do nauky sv. Jana od Kříže. Tato kniha předního anglického exercitátora a duchovního vůdce je důkazem, že i poselství mystika formátu svatého Jana od Kříže je možné předat čtivým, přístupným a jednoduchým, nikoli však zjednodušujícím způsobem. Provádí nás jednotlivými spisy, přehledně načrtává syntézu učení a zároveň objasňuje platné principy duchovního rozvoje. Je určena jak těm, kteří se chtějí seznámit s osobností mystického učitele nebo se poprvé začíst do jeho děl, tak těm, kdo hledají základní orientaci k hlubšímu pochopení jeho nauky.

Vypredané

9,60 €

Duchovní cvičení se sv.Terezií
Duchovní cvičení se sv.Terezií

P. Liagre

Úvahy, které autor přednesl v rámci duchovních cvičení. Přestože byly původně určeny řeholníkům, mohou se stát inspirací pro kohokoli ze zájemců o nauku svaté Terezie z Lisieux.

Vypredané

4,27 €

Tvá láska rostla se mnou
Tvá láska rostla se mnou

Otec Marie - Eugene od Dítěte Ježíše; Henri Grialou

Terezie z Lisieux, génius Ducha. Předmluva Guy Gauchera.Z obsahu:Promluvy o svaté Terezii od Dítěte JežíšeSvatá Terezie od Dítěte Ježíše, učitelka mystického života"Nikdy jsem nepotkala člověka, jehož duše by se podobala duši mé sestričky tak, jako duše otce Marie-Eugena..." (Matka Anežka od Ježíše)

Vypredané

6,21 €

Spiritualita Karmelu
Spiritualita Karmelu

Ulrich Dobhan

Autor nás provází dějinami řádu od vzniku a prvních dochovaných zmínek o poustevnících na hoře Karmel. Zmiňuje neustálou přítomnost Panny Marie v karmelitánské spiritualitě, vliv Eliáše, tohoto velkého starozákonního proroka a mystika, který tak horlivě hledal Boha, a vyznává se z obdivu ke dvěma vrcholům středověké mystiky, Terezii z Avily a Janovi od Kříže. Na příkladu těchto dvou světců odhaluje tajemství spirituality Karmelu, v níž lze žít osobitý a jedinečný život před Boží tváří i v současné době.

Vypredané

3,78 €

Maria a Karmel
Maria a Karmel

Emanuele Boaga

Paní místa. Tato kniha nás uvádí do studia a meditace o mariánském rozměru karmelitánského řádu. Prohlubuje vztah k té, kterou karmelitáni vzývají a uctívají jako patronku, Matku a Sestru.

Vypredané

12,51 €

Učitelka prostoty
Učitelka prostoty

Hans Urs von Balthasar et al.

Spiritualita svaté Terezie z Lisieux. Sborník k stému výročí úmrtí sv. Terezie z Lisieux. Články známých autorů (H. Urs von Balthasar, G. Gaucher, E. Richer) přibližují život a duchovní cestu učitelky "malé cesty".

Vypredané

6,21 €

Tvá blízkost je mé štěstí
Tvá blízkost je mé štěstí

Conrad de Meester

Životní příběh velké osobnosti karmelitánské spirituality přelomu 19. a 20. století.Bl. Alžběta od Nejsvětejší trojice je prorokem Boží prítomnosti. Její život ukazuje i dnes jak se stávat hořícim keřem, v němž se zjevuje Pán. Není duležité, že žiješ v jiné době. Duležité je, abys objevil skrytý pramen, který promění tvou záhradu. Pak možná Buh se stane tvým pramenem a s láskou bude pečovat o tvuj sad.

Vypredané

4,17 €

Kniha o zakládání
Kniha o zakládání

Sv. Terézia od Ježiša

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

Vypredané

7,76 €

Výstup na horu Karmel
Výstup na horu Karmel

Sv. Jan od Kříže

53. zväzok z edície Karmelitánska spiritualita.Nejdelší a nejsystematičtější dílo klasika křesťanské mystiky obsahuje zcela zásadní nauku o duchovním životě: abychom mohli dojít sjednocení s Bohem a byli v něj přetvořeni, musíme projít temnou nocí vnitřního očištění. Úspěch přitom závisí jak na Bohu, tak i na člověku. Co můžeme udělat ze své strany, aby se dílo zdařilo? Jak se máme chovat, abychom správně reagovali na Boží vedení? Jak poznáme období, kdy nás Bůh začíná pozvedat ke kontemplativnímu životu? Na tyto a další praktické otázky autor vyčerpávajícím způsobem odpovídá s hlubokou zkušeností, kvalitním vzděláním i na základě Božího osvícení. Spis tvoří soubor s knihou Temná noc.

Vypredané

12,42 €

Vybírám si všechno
Vybírám si všechno

Marie Dominique Molinié

Život a poselství Terezie z Lisieux. Ti, kdo již četli některou z knih tohoto dominikána, asi tuší, že nepůjde o klasickou hagiografii. Jeho pohled není pohledem historika, ale teologa, jehož, jak sám říká, Terezka nikdy nepřestala pronásledovat. Kniha může přinést užitek všem, kdo se táží, proč je tato světice učitelkou církve.

Vypredané

8,15 €

Rozhovor s Bohem
Rozhovor s Bohem

Antonio Sagardoy

Dopisy podle textů svaté Terezie z Avily. Krátké texty které nás mohou inspirovat k modlitbě a rozjímání.

Vypredané

3,78 €

Duchovní realismus Terezie z Lisieux
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Victor Sion

Autor se nechává inspirovat příkladem života Terezie z Lisieux aby na něm ukázal postupné nacházení cesty duchovního dětství.

Vypredané

5,82 €

Hrad v nitru
Hrad v nitru

Sv. Terézia od Ježiša

Vrcholné dílo sv. Terezie, věnované nauce o modlitbě. Pojednává postupně o všech stupních modlitby až po ty nejvyšší stupně nazírání a popisuje je s obdivuhodnou přesností. Kniha je vhodná pro ty, kteří již pokročili ve vnitřní modlitbě.

Vypredané

7,66 €

Poezie sv. Jana od Kříže
Poezie sv. Jana od Kříže

Jan od Kříže

Kvalita Janovy poezie je tak výjimečná, že ji literární kritikové často ani nepodrobovali obvyklým odborným rozborům.

Vypredané

4,27 €

Cesta k dokonalosti
Cesta k dokonalosti

Terezie od Ježíše

V předmluvě uvádí sv. Terezie hlavní motivy, jež ji vedly k tomu, že knihu s radostí napsala. Byla to její mateřská láska k sestrám, velká touha, aby sestry co nejvěrněji sloužily Bohu a lépe poznaly, jak nádherný je úděl, k němuž je Pán povolal. Celá duchovní zkušenost světice totiž vyrůstá z osobního vztahu lásky k Ježíši Kristu a k jeho lidství (ne náhodou přijala na Karmelu jméno „Terezie od Ježíše“).Modlitbu vnímá jako důvěrný vztah přátelství s tím, o němž ví, že ji miluje, je pro ni pohledem lásky upřeným na toho, jenž se na nás s láskou dívá, neboli osobní láskyplnou odpovědí na lásku Boží. Jako i v každém lidském partnerství je láskyplný pohled Snoubence je přitom pro snoubenku největší radostí, potvrzením její důstojnosti i povzbuzením na cestě. Světice pojednává o modlitbě vždy v perspektivě teologálního života,(tedy růstu víry, naděje a lásky), jenž vede ke stále se prohlubujícímu sjednocení s Milovaným.(Z předmluvy Vojtěcha Kodeta )

Vypredané

8,63 €

Cesta k duchovnímu realismu
Cesta k duchovnímu realismu

Victor Sion

Přítomný okamžik* Odevzdanost* Šance pro hříšníka* Vzít k sobě Marii. Kniha se věnuje šancím které jsou nám nabízeny k prohlubování duchovního života.Touto šancí může být, dle otce Siona, dokonce i hřích, jako hranice, která odděluje nepřátelství a důvěrnost a jejímž překročením nalézáme Krista a vlastní podstatu života. Vzorem cesty k Bohu, který nemusí překračovat hranici hříchu je Maria. Ona je místem vztahu, adorací, nazíráním, modlitbou. V Panně Marii potkává člověk Boží realitu v její intensivní lásce a věčné prostotě.

Vypredané

8,15 €

Vypredané

7,08 €

Životopis Terezie z Avily
Životopis Terezie z Avily

Marcelle Auclairová

Kniha líčí strhující dobrodružství ženy, která ovlivnila nejen Španělsko své doby, ale také celou církev a postavení ženy v ní. „Boží tulačkou” nazval velkou reformátorku Jan Pavel II. , přičemž tento titul v sobě nese mnoho obdivu a uznání.

Vypredané

11,92 €

Karmel v české církvi
Karmel v české církvi

Historická studie - Aktuální nástin karmelitánské spirituality. Obsahem této publikace jsou dvě přednášky R.M. Valábka a M. Höslera, které zazněly při slavnostním setkání českých karmelitánů, uspořádaném v Praze dne 2. května 1997 při příležitosti 650. výročí příchodu karmelitánů do českých zemí.

Vypredané

4,17 €

Po karmelských stezkách
Po karmelských stezkách

Anděla Janoušková

Vypredané

5,43 €

Krása Karmelu
Krása Karmelu

Titus Brandsma

Publikace od známé osobnosti karmelitánské spirituality.

Vypredané

1,58 €

Vcházím v nepoznané
Vcházím v nepoznané

Vojtěch Kohut

Jan od Kříže, kterému je věnována tato prvotina jednoho z jeho následovníků, není v naší literatuře příliš znám. Byly sice několikrát vydány jeho spisy, ale zatím žádná kniha se přístupnou formou nevěnovala Janovu životu. Text je nesen obdivem k Janovu důslednému hledání Boha, od kterého se nechce nechat odradit ničím.Proto celým svým životem směřuje k Pánu a zároveň bojuje s lidskou malostí na straně jedné, stejně jako s pokušením utéct od reality do falešné mystiky na straně druhé. Ovocem jeho snažení je nalezení úplné vnitřní svobody odevzdáním své existence do rukou Božích.

Vypredané

2,23 €

Vstupuji do života
Vstupuji do života

Terezie z Lisieux

Poslední rozhovory. Jsou lidé považovaní církví za svaté vůbec "normální"? Povídají vtipy, když mají veselou náladu a bojují s chmurami, když se stmívá? Jsou srovnatelní s ostatními ve všech běžných věcech přinášených životem, nebo plují kdesi v oblacích? Přečteme-li si podrobný závěr života Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), možná se přiblížíme odpovědi. Třeba dokonce zjistíme, že byla člověkem jaksi "až moc" a snad se i trošku pohoršíme. A to bude nejvíce, k čemu nás Terezka může dovést, neboť si budeme muset položit otázku: "V čem spočívá svatost?"

Vypredané

2,18 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Váš obchod som si vybrala pre nízku cenu kníh a dostupnosť určitých titulov, ktoré som inde nevedela zohnať.

Anna

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie