Orientace

(1 produkt)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Církev a peníze
Církev a peníze

Michael White; Tom Corcoran

Nový pohled na financování našich farností. Proč se peníze a majetek staví do protikladu k pravému poslání církve? A proč si tohle myslí nejen kritici církve, ale i někteří katolíci? Tato knížka nás zve k tomu, abychom o penězích v církvi uvažovali jinak. Nejsou z principu zlé, jsou důležitou součástí našeho světa. Mohou se stát pokušením, ale mnohem víc i nástrojem pro konání dobra. Pro fungování farností jsou nezbytné a nemůžeme je ignorovat. Autoři zde nevedou abstraktní disputace ani neanalyzují financování celé církve. Dávají užitečné náměty, jak smysluplně financovat poslání církve v konkrétní farnosti. Farnost je klíčovým místem, kde se uskutečňuje poslání církve a kde se formuje zdravý vztah k penězům.Kniha je určena farářům, pastoračním asistentům, účetním i těm, kdo ve farnostech nesou odpovědnost za organizaci a financování; členům farních, pastoračních a ekonomických rad, dárcům, manažerům a dalším profesím. Chce povzbudit k přehodnocení dosavadních fundraisingových aktivit a inspirovat k ekonomickému i duchovnímu ozdravění farnosti.P. Michael White je knězem arcidiecéze Baltimore a farářem kostela Narození Páně v Timoniu v Marylandu. Teologii a ekleziologii absolvoval na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. Během jeho působení ve farnosti Narození Páně se téměř ztrojnásobila návštěvnost nedělních bohoslužeb, vzrostla podpora poslání církve i finanční příspěvky určené na pastorační projekty. Jeho nejznámějšími knihami jsou Rebuilt (Znovuzbudovaná), kde se líčí znovuzrození farnosti Narození Páně, a Rebuilt: The Field Guide (Praktický průvodce obnovou farnosti).Tom Corcoran nesl ve farnosti Narození Páně v Timoniu odpovědnost za pastoraci mládeže, byl koordinátorem pastorace dětí a animátorem malých společenství. Dnes je laickým spolupracovníkem faráře: odpovídá za přípravu tematické náplně nedělí, za strategické plánování a za péči o farní zaměstnance.

Skladom

13,58 €

90 otázek pro exorcistu
90 otázek pro exorcistu

Jean-Régis Fropo

„Mlč a vyjdi z neho“, povedal Ježiš diablovi v Kafarnaume. Je démon len záležitosť minulosti, pozostatok z ľudových rozprávaní alebo je realitou súčasného sveta? Jean-Régis Fropo, kňaz a exorcista, dostal takmer dvetisíc ľudí zpod jeho nadvlády. Na základe jeho skúsenosti exorcistu nás uisťuje, že diabol existuje. Kto je diabol? Aké sú jeho vplyvy? Ako sa môžeme od neho oslobodiť? Aká je úloha exorcistu? To sú otázky, na ktoré otec Fropo odpovedá v knihe 90 otázek pro exorcistu. Uisťuje nás, že moc diabla nie je nekonečná. Cirkev nám dáva prostriedky, ktorými môžeme čeliť tejto inteligentnej bytosti. V spojení s Kristom nemôžeme prehrať! Kniha je napísaná v českom jazyku.

Vypredané

13,10 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Na týchto stránkach predstavujeme spôsob novej evanjelizácie a duchovnej obnovy na základe listu sv. Pavla Rimanom. Kniha Život pod vládou Kristovou je prechádzkou vo svetle Božieho slova, ktorá je určená ako pomoc pre veriacich, aby dokázali lepšie pochopiť tajomnú vieru v Ježiša Krista a to, ako sa stali jeho bratmi a sestrami pri krste. Nepoužívajte túto knihu len na čítanie alebo študovanie. Žite ju. Prijímajte ju. Používajte ju ako spôsob evanjelizácie.“ Svet sa veľmi odlúčil od Boha. Život pravého kresťana má ukázať ľuďom cestu k jeho opätovnému nájdeniuRaniero Cantalamessa nám v tejto svojej knihe Život pod vládou Kristovou vysvetľuje, že sme povolaní tak ako apoštol Pavol, hlásať Krista a zahĺbiť sa do Jeho slova.Recenzia: Život pod vládou Kristovou na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

9,60 €

Proměna farnosti
Proměna farnosti

James Mallon

Z udržovacího režimu k misijnímu zápalu. „My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní.Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pondělní večery farní sál, aby se tu mohl konat evangelizační program zvaný kurzy Alfa, vyvolalo to takový poprask, že jsem musel svolat mimořádné zasedání farní rady. A místo abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako novokněz umíněně za svým. Neměl jsem ani jinou možnost.Bůh naší maličké farnosti během oněch prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela nechodí, nesmírně žehnal. Do roka k nám o pondělních večerech přicházelo víc než sto lidí, aby se seznámili s nabídkou evangelia. Lidské životy se začaly proměňovat. Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál. (zkráceně z úvodu „Dům z karet“)Církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vycházet s radostnou zvěstí ke všem lidem. A to by mělo být někde vidět: v programech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský kněz James Mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti začaly probouzet.Kniha Proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je překládána do mnoha jazyků a autor je zván na semináře doma i v zahraničí.

Vypredané

15,42 €

Závislosti srdce
Závislosti srdce

Robert Hemfelt; Frank Minirth; Paul Meier

Jak opustit nezdravé vztahy (2. vydání). Autori skvelých kníh a plnohodnotní lekári Frank Minirth, Robert Hemfelt a Paul Meler vás vo svojej knihe Závislosti srdce prevedú cez desať osvedčených etáp na zotavenie sa z nezdravých vzťahov.Ľudia sú k takýmto vzťahom často náchylní kvôli nesprávnej tendencii pokladať tieto vzťahy za niečo obyčajné a normálne a pritom klamať seba samého. V týchto nezdravých vzťahoch sa hrajú nečestné hry, vytráca sa láska a významné kresťanské princípy sú často zneužité a vytrhnuté z kontextu.Boh chce, aby sme medzi sebou živili len zdravé vzťahy plné takej lásky, akú cíti On k nám. Autori popisujú, že najúčinnejším prostriedkom na prekonanie týchto vzťahov je vytvorenie alebo prehĺbenie nášho vzťahu s Kristom.Viac o tejto knihe spolu s ukážkami z nej si môžete prečítať na stránke vira.cz a recenziu na stránke theofil.cz.

Vypredané

16,39 €

Služba osvobozování od zlých duchů
Služba osvobozování od zlých duchů

Francis MacNutt

Už takmer päťnásť rokov kniha Služba osvobodzování od zlých duchů pomáha všetkým, ktorí sa zaujímajú o oblasť duchovnej pomoci na ceste oslobodenia a uzdravenia. Teraz je tu však nová, zrekonštruovaná verzia pripravená pre ďalšiu generáciu veriacich.Kniha odpovedá na dôležité otázky týkajúce sa oslobodenia, ako napríklad:Utláčajú zlí duchovia ľudí aj dnes?Môže byť kresťan napadnutý zlým duchom?Dielo sa tiež rozprestiera nad škálou tém ako:mylné predstavy o vyslobodení,biblický základ pre oslobodenie,zlo a moc falošného rozsudku.Kniha ponúka rozumné vysvetlenia na mnohé z nezodpovedaných otázok o diablovi.

Vypredané

11,54 €

Ve škole otců pouště
Ve škole otců pouště

Marie Ancilla

V knize Ve škole otců pouště se autorce podařilo velmi názorně zprostředkovat moudrost pouštních otců dnešnímu člověku. Autorka bohatě cituje spisy otců pouště, především Kassiána, Jana Klimaka a Doroteje z Gazy.V jejich světle vykládá základy křesťanské asketiky, tedy učí prakticky bojovat proti neřestem, usilovat o ctnosti, rozlišovat svá hnutí mysli a uspořádat vztahy s bližními podle evangelia. Pozorný čtenář bude překvapen tím, jak hlubokou znalost lidského srdce měli tito mužové Boží, vzdáleni od nás staletími. Pro velký zájem vychází kniha v Karmelitánském nakladatelství už v druhém vydání.

Vypredané

9,60 €

Malá cesta uzdravení
Malá cesta uzdravení

Pauline Edwardsová

Kniha obsahuje nejen řadu svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje prostřednictvím modlitby věřících, ale přináší i jednoduchý návod, jak přistoupit k modlitbě za uzdravení vzpomínek. Jedná se o „malou cestu uzdravení“, jíž se autorka učila postupně, v průběhu mnoha let služby potřebným a trpícím lidem. Z jejího vyprávění a ze svědectví mnoha svědků můžeme vidět, že služba modlitby za uzdravení v Ježíšově jménu prožívá v posledních desetiletích v církvi nové jaro.„Mnoho let jsem měl příležitost pozorovat, jak Paulinin dar uzdravování skrze Ducha Svatého postupně roste a je stále zřetelnější, zvláště během velkých shromáždění. Svědectví zaznamenaná v této knize ukazují mocné Boží působení uprostřed nás. Když lidé vydávají svědectví o tom, co pro ně Pán učinil, celé společenství pociťuje, jak je nám Bůh blízko a jakou má lásku ke každému člověku. Při takových příležitostech zasévá Bůh do lidských srdcí touhu slavit svátosti a sdílet víru s ostatními bratry a sestrami.“ (z předmluvy P. Laurence Brassilla)

Vypredané

9,31 €

Time management jako duchovní úkol
Time management jako duchovní úkol

Friedrich Assländer; Anselm Grün

Je zrejmé, že úspech a spokojnosť v našom živote závisí od toho, ako sme sa vysporiadali s plynutím a štýlom našej doby a ako sme sa jej dokázali prispôsobiť. Nanešťastie sme súčasťou veľmi rýchlej doby, ktorá nás všetkých naháňa.Veta nemám čas sa stala štandardným vzorcom, ktorý opisuje náš život a moderné prežívanie dní. Štúdie nedávno zistili, že spokojní a šťastní ľudia dnešnej doby sa držia každodenných rutinných a disciplinovaných prác.Avšak kniha Time management jako duchovní úkol vysvetľuje, že dobrý time management sa týka nielen efektívnej a disciplinovanej práce, ale zahŕňa taktiež správnu orientáciu hodnôt, otázku vhodného opatrenia a zavedenie rebríčka priorít. Každý deň je dar. Nepremrhajme ho.

Vypredané

9,60 €

Lék na únavu ze života
Lék na únavu ze života

Anselm Grün

Nie sme príliš často unavení, apatickí, rezignovaní?Zažili sme sklamanie a bezmocnosť?Čo ak cesta ktorou sme sa vydali neviedla k cieľu?Z tohto všetkého sme sa cítili vyčerpaní a bez akejkoľvek túžby. Anselm Grün odhaľuje spôsoby vzniku únavy, demaskuje ju a tak nám dáva možnosť znovu nájsť seba samých - vitálnych a schopných postaviť sa problémom života tvárou v tvár. Vedie nás k riešeniu hlavnej témy nášho života: nasledovať rytmus vlastného ducha a tela a nájsť v sebe vnútorný pokoj.

Vypredané

8,15 €

Falešné představy o Bohu
Falešné představy o Bohu

Karl Frielingsdorf

Mnoho kněží, řeholníků a laiků hlásá navenek Boha jako dobrého pastýře, milujícího otce, zatímco v nitru jsou sžíráni úzkostí a falešnými pocity viny. Takové představy o Bohu jsou často potlačovány ze strachu, že bych se musel s tímto nebezpečným Bohem vypořádat. Stejně jako jiné potlačené životní zkušenosti však mohou vést k onemocnění a bránit osvobozující víře a plnému životu.Prostřednictvím mnoha příkladů líčí Frielingsdorf srozumitelným a živým jazykem účinek těchto falešných, démonizujících představ o Bohu a na základě svých dlouholetých terapeutických zkušeností dává návod, jak mohou být odhaleny a překonány. Zpracováním potlačených negativních zkušeností je možné orientovat se na živoucí a uzdravující představy Boha, jak nám ho zjevuje Bible.

Vypredané

8,92 €

Radost z kněžství
Radost z kněžství

Stephen J. Rossetti

Stephen Rossetti je známý americký kněz a psycholog, který se léta věnuje doprovázení kněží. Poznal kněze radostné a spokojené, ale i rozervané a frustrované. Tvrdí, že těch prvních bylo víc, přesto nabízí mnoho cenných podnětů, jak pečovat o „poklad v nádobě hliněné“. Kniha získala už několik ocenění.

Vypredané

10,19 €

Odstup, satane!
Odstup, satane!

Georges Huber

Sám Ježíš Kristus označil několikrát ďábla za „vládce tohoto světa“, což svědčí o tom, jak velkou moc nad lidmi satan má. Georges Huber se ve své knize o démonologii snaží postihnout ďáblovo působení na člověka v konkrétních životních situacích a odhalit znamení prozrazující přítomnost Zlého, jehož největší prohnaností je přesvědčit člověka o tom, že vůbec neexistuje.Čtenáři mají možnost poznat, že popírání ďáblovy existence by se mohlo stát osudným omylem. A naopak ti, kteří jsou oběťmi úzkostného strachu ze zlých duchů, najdou v knize osvobozující světlo. Pro každého se tak může kniha stát obohacením jeho víry a utvrzením, že Kristus, dnes stejně jako kdysi, může se svrchovanou autoritou přikázat: „Odstup, satane!“

Vypredané

5,82 €

Vítězit Boží mocí
Vítězit Boží mocí

Gabriele Amorth

Vzpomínky známeho exorcisty. Titul vyšiel aj v slovenčine: Spomienky exorcistu (2012). Co víme o ďáblovi?Bereme jeho existenci vážně, nebo jsme si ho zařadili mezi pohádkové bytosti?Jak může zlý duch ovlivňovat život člověka a jaké prostředky nabízí církev, abychom se mohli jeho působení bránit?Jaká rizika podstupuje ten, kdo navštěvuje kartáře, spiritistické seance, provozuje magii nebo se účastní satanistických rituálů?Na tyto a podobné otázky odpovídá zkušený exorcista, který se službě modlitby za uzdravení a osvobození od Zlého věnuje pětadvacet let. Nepředkládá čtenáři teoretické výpovědi, ale vybírá ze své bohaté životní zkušenosti množství konkrétních případů, s nimiž se setkal v roli Kristova kněze a exorcisty. Jeho poznatky získané letitou praxí mohou být důležitou pomocí nejen pro ty, kteří se věnují podobné službě či duchovnímu doprovázení, ale i pro každého, kdo si chce ujasnit téma týkající se ďábla a vítězství nad zlem, které se děje mocí Ježíše Krista.

Vypredané

8,04 €

Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat
Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Graham Tomlin

Pýcha, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lakomství, lenost. Jestliže v dřívější době stavěla církev hřích až příliš do centra pozornosti, a to jak v duchovní literatuře, tak i v mentalitě celé církve, dnes býváme svědky druhého extrému: Zmínka o hříchu bývá hodnocena jako moralizování a často celá oblast praktické asketiky je opředena jakousi mlhou a bezradností. Je velmi těžké najít duchovního vůdce, který by znal úskalí mnohovrstevného boje s hříchem ve všech jeho přestrojeních, který by člověka uměl nasměrovat a prakticky poradit, jakými prostředky účinně rozšiřovat ve svém srdci prostor pro Boží království, jak růst ve svobodě Božího dítěte, jež nespočívá jen v přemalbě černé na bílou, v důvěře, že Boží milosrdenství je veliké…Praktická duchovní literatura na toto téma, psaná pro současného člověka, téměř neexistuje. O to víc vítáme dílo Grahama Tomlina, spojujícího v sobě dobrého teologa i vnímavého pozorovatele forem, kterých stará lidská hříšnost nabývá v dnešní době. Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost – ačkoli těchto takzvaných sedm hlavních hříchů bylo ve středověku určeno, současná společnost je považuje za přitažlivé.Autor ve své publikaci vychází z křesťanské víry a poutavě zkoumá původ, význam a pozadí těchto sedmi hříchů. Nabízí také podněty, jak lze překonávat tendenci upadat do těchto hříchů v našem každodenním chování. Píše promyšleným, srozumitelným a inspirativním způsobem, který zaujme nejen všechny čtenáře, zajímající se o filozofii a teologii, ale i každého člověka, jenž usiluje o pozitivní a hodnotný život. Cílová skupina: Křesťané obecně, ale zvláště kněží a formátoři, kteří duchovně doprovázejí druhé.

Vypredané

6,50 €

Pracovat i žít
Pracovat i žít

Anselm Grün

Napětí mezi profesním a osobním životem. Nedostatok času, existencionálna úzkosť, tlak, výsmech... Je toľko nepriaznivých faktorov s ktorými sa človek môže stretávať v pracovnom prostredí. Často mávajú za následok choroby, vyčerpanie, syndróm vyhorenia ale aj rozkol medzi profesným a rodinným životom.Podľa autora knihy Pracovat i žít riešenie spočíva v duchovnej praxi ktorá zahŕňapoctivé vnímanie seba samého,meditáciu a pravidelnú modlitbu,a predovšetkým pozitívny prístup, ktorý môže byť záchranným kolesom pri každodennej práci každého človeka.

Vypredané

6,69 €

Práce jako duchovní úkol
Práce jako duchovní úkol

Anselm Grün; Friedrich Assländer

Práca je pre človeka nielen obživou. Dnešná doba sa vyznačuje stratou pracovných miest alebo syndrómom vyhorenia vo svete práce. Anselm Grün a Friedrich Assländer vo svojej knihe Práce jako duchovní úkol ukazujú, že povolanie môže mať v živote aj hlbší význam. Snažia sa nájsť zmysel v práci bez ohľadu na karierizmus alebo úspech.

Vypredané

6,69 €

Služba uzdravování
Služba uzdravování

Francis MacNutt

Toto revidované a rozšírené vydanie MacNuttovho bestselleru Služba uzdravování poskytuje kontext, v ktorom autor opisuje proces hojenia a záchrany.Francis MacNutt pokrýva témy, ktoré obsahujú základ viery, opisuje druhy rán a spojenie medzi sviatosťami a liečením. Prejednáva nové objavy medzi spojením fyzickým a duchovným, vrátane vedeckých štúdii o liečivej sile modlitby.

Vypredané

11,64 €

Nocí duše ke svobodě
Nocí duše ke svobodě

Gerald G. May

Donedávna byla temná noc pro lidi mimo klášterní zdi prakticky neznámým pojmem. A ti, kteří věděli, o co jde, se většinou domnívali, že se jedná o vrcholný mystický jev určený pouze pro elitu – pro ty nejsvětější světce. Jenže časy se mění.Dnes je temná noc duše mezi lidmi zabývajícími se spiritualitou nesmírně populární a označují se jí jakékoliv životní trable – od skutečných tragédií až po malicherné problémy.

Vypredané

7,76 €

V síle Ducha
V síle Ducha

Charles Whitehead

Kniha není manuálem teologie Ducha Svatého. Je spíše výzvou křesťanům, aby o dar Ducha Svatého prosili a s vírou očekávali jeho reálné působení ve svých životech. Autor zde vysvětluje působení Ducha Svatého ve svátostech, ale i co znamená křest Duchem Svatým a dary Ducha Svatého (charismata).Na základě Písma svatého a zkušenosti církve ukazuje, že nejde o nějaké novoty, ale o novou otevřenost plnosti křesťanského života, života v síle Ducha Kristova.

Vypredané

7,28 €

Černá kniha satanismu
Černá kniha satanismu

Tonino Cantelmi; Cristina Cacaceová

Psychosociální aspekty vlivu na mladou generaci. V současné společnosti, narůstá počet lidí, kteří uctívají Satana. Proč se satanismus tak šíří? Proč jsou lidé okouzleni obskurním světem zla? Proč se televizní programy, filmy, internet, hudba, časopisy a knihy tolik zabývají okultismem, magií a satanismem? Autoři zkoumají fenomén satanismu v současnosti, především jeho vliv na mladou generaci. Čtenář se dozví základní informace o historii a rozšířenosti satanismu, o jeho učení, symbolech, rituálech, kriminální činnosti a metodách manipulace vzhledem k jeho příslušníkům, o vlivu na současnou kulturu a skrze ni na děti a mládež. Všeobecné poznatky jsou bohatě dokumentovány nedávnými případy a závěry studií z Evropy a Ameriky, tj. zemí, kde je fenomén satanismu nejrozšířenější.Převážně však jde o perspektivu psycho-sociologickou: Uvádí obecné principy fungování sekt, ale i náčrty typických psycho-sociologických profilů příslušníků a vůdců satanistických skupin. Nechybí ani pojednání o možnostech psychoterapie a podpory celé rodiny příslušníka sekty. Duchovní rozměr problematiky je sice ponechán poněkud stranou, ale o to více může být kniha přínosná pro veškeré pedagogické pracovníky a formátory, psychology i rodiče mladistvých, nezávisle na jejich náboženském přesvědčení.

Vypredané

7,66 €

Praxe duchovního doprovázení
Praxe duchovního doprovázení

William A. Barry; William J. Connolly

Dnes už klasická kniha o duchovním vedení obsahuje všechny podstatné informace. Je teologicky i psychologicky fundovaná a navíc napsaná svěžím a jednoduchým jazykem. To spolu se skutečností, že se autoři zaměřují na praktické aspekty duchovního provázení, způsobilo, že se kniha stala klasickou příručkou a byla přeložena do řady cizích jazyků.Kniha v sobě zahrnuje letité zkušenosti a dlouhodobou teologickou reflexi obou autorů, kteří jsou jezuitští kněží a mají osobní vnitřní zkušenost s duchovním doprovázením, jedním z hlavních charismat jejich řádu. Jejich pojetí problematiky duchovního vedení je postaveno na radikálním přístupu a na práci s konkrétní duchovní zkušeností doprovázeného. V knize se nejprve důkladně věnují duchovnímu vedení obecně a pak vztahu mezi doprovázeným a jeho Pánem a vztahu doprovázeného s duchovním vůdcem.Autoři moudře spojují poznatky spirituální teologie, pastorální teologie a psychologie, přičemž uvádějí velké množství příkladů ze života, a tím činí knihu čtivou a srozumitelnou nejen pro odborníky.

Vypredané

9,60 €

Leadership podle knihy Nehemiáš
Leadership podle knihy Nehemiáš

John White

Nedostatek vize, času, organizace, vhodných spolupracovníků či peněz, útoky zvenčí i z vlastních řad, vlastní nezralost – to jsou jen některé z problémů, s nimiž se musejí potýkat lidé stojící v čele jakéhokoli dobrého díla. Autor léta studoval a promýšlel příběh proroka Nehemiáše, který se v těžkých dobách pustil do obnovy jeruzalémských hradeb. Vznikla inspirativní příručka pro vedoucí, která je plná Boží moudrosti a praktických aplikací biblického textu.

Vypredané

9,22 €

Duchovní koučink
Duchovní koučink

Helmut Schlegel

Umění vést lidi začíná uměním uspořádaně vést svůj osobní život. Je dobré, když si člověk osvojí techniky managementu a pravidla komunikace, chce-li dobře zvládat vedení lidí. Ještě důležitějším základem vůdčích schopností jsou ale lidské ctnosti a duchovní ukotvení člověka.Autor uvádí čtenáře ve dvanácti kapitolách do následujících ctností a postojů:Pozornost, vytrvalost, opravdovost, spravedlnost, důvěra v Boha, obezřetnost, radost ze života, láska, uměřenost, odvaha, sebedůvěra a naděje.Texty obsahují impulzy k zamyšlení, otázky a praktická cvičení. Jsou vystavěny tak, aby se daly využít jako navazující tréninkový program. Kniha je průvodcem pro manažery v nejširším slova smyslu: rodiče, faráře, politiky, pedagogy, ředitele…

Vypredané

6,31 €

Když vyschne studna
Když vyschne studna

Thomas H. Green

Modlitba po překonání začátků. Mnozí z těch, kdo již překonali začátky života modlitby a zakusili radost, kterou přináší, jsou zmateni, když přijde období vyprahlosti a zdánlivé Boží nepřítomnosti. Kniha pomáhá tento stav objasnit a orientovat se v něm. Autor čerpá ze své dlouholeté zkušenosti duchovního vůdce a snaží se zpřístupnit myšlenky velkých mistrů modlitby, sv. Terezie z Avily, Jana od Kříže či neznámého autora knihy Oblak nevědění, a nabídnout nám je jako průvodce pro dobu, kdy “vyschne studna” Boží útěchy.

Vypredané

8,63 €

Pravá sebeúcta
Pravá sebeúcta

Jim McManus

Autor zastává dnes už rozšířený názor, že zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr. Jeho kniha otevírá nové obzory, nabízí povzbuzení z Božího slova i jednoduchá praktická cvičení, jak na sobě v této oblasti pracovat. Pravá sebeúcta je totiž dar, jenž můžeme přijmout jen my sami, ale my sami se o něj též můžeme připravit. Zdravá sebeúcta s sebou nese mnohonásobné dobré ovoce, a naopak – nedostatek sebeúcty působí celkovou podlomenost člověka, ochromuje všechny jeho vztahy a bere mu chuť k životu.

Vypredané

9,89 €

Síla Eucharistie
Síla Eucharistie

Elias Vella

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a stejně i milovat.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku pod názvom Tancovanie v púšti.

Vypredané

8,90 €

Bůh a peníze
Bůh a peníze

Anselm Grün; Jochen Zeitz

Dialog mnicha s manažerem. Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak odlišných, jako jsou klášterní klauzura a top management nadnárodní firmy. Něco však mají společného Anselm Grün je sice především mnich a teolog, ale v opatství Münsterschwarzach má na starosti ekonomický chod rozsáhlého kláštera a řídí stovky jeho zaměstnanců. Jochen Zeitz byl 19 let vrcholným manažerem sportovní a lifestylové firmy Puma, který v posledních letech přesouvá svůj zájem na životní prostředí a principy trvale udržitelného rozvoje. Jejich názory a postoje nejsou jen prezentací osobních pohledů a zkušeností, ale burcují nás k tomu, abychom pomohli vytvářet svět, kde nevládne jen zákon džungle.

Vypredané

9,70 €

E-kniha
E-kniha: Time management jako duchovní úkol
E-kniha: Time management jako duchovní úkol

Friedrich Assländer; Anselm Grün

Čas jakožto omezená doba života nás upozorňuje na to, že je náš život konečný a vlastně velice krátký. Kolik času nám ještě zbývá? Nevíme. V praktickém duchovním životě bychom měli chápat každý den jako možný poslední den našeho života a měli bychom si připomínat, že smrt jistě přijde a že právě ona dělá z našeho života tak cennou věc. Teprve vědomí vlastní smrti dělá z života jedinečnou a drahocennou šanci. Každý den, když se ráno probouzíme, dostáváme darem nový den dlouhý 24 hodin. Smrt nás vybízí především k tomu, abychom tento den prožili vědomě, abychom dobře utvářeli přítomný okamžik a abychom tento dar vděčně přijali. Dejme se probudit a přijměme pozvání, abychom dobře využili každého dne a abychom jej žili tak, že se večer budeme moci s vděčností ohlédnout za naplněným dnem. Svatý Benedikt napomínal své mnichy, aby si denně připomínali vlastní smrt (srov. Benediktova řehole 4,47). Nehodlá tím nahánět strach ze smrti, ale směřuje k přesnému opaku, chce, abychom se jí přestali bát. Jednoho pouštního otce se jednou kdosi zeptal, proč se nikdy nebojí. Odpověděl, že je to proto, že si každodenně představuje, že nastal jeho poslední den. Tato představa nás vybízí, abychom každý okamžik prožívali vědomě a vděčně. Na tom, jak zacházíme se svým časem, rozhodujícím způsobem závisí spokojenost se životem a pracovním výkonem. Dobrý časový management se však nevztahuje pouze na efektivnost a disciplinovanost lidské činnosti, jeho součástí je i orientace podle skutečných hodnot, tázání po tom, co je podstatné, a snaha o správnou míru v životě. Autoři knihy (odborník na podnikový management a poradce F. Assländer a benediktinský mnich, psycholog a organizátor a vedoucí seminářů a kurzů pro manažery A. Grün) dávají podněty a odpovědi pro oblast uspořádání vlastního času. Zabývají se časem jako systémem a řádem a zkoumají typicky moderní a složitou „past urychlování“. Benediktinské „Ora et labora“ není základním řádem pouze pro řeholníky. I pro lidi světa nabízí osvědčené „umění přestávky“ a důležitý „management vlastní osoby“, jenž uznává osobní meze a jehož pomocí lze s nimi zacházet tvůrčím způsobem.Friedrich Assländer po svých studiích oborů psychologie, sociologie a řízení deset let pracoval jako manažer. Od roku 1984 je samostatným instruktorem a poradcem významných firem. Anselm Grün, benediktinský mnich, žije a působí v klášteře Münsterschwarzach. Je doktorem teologem, vyhledávaným duchovním průvodcem a autorem mnoha knih o duchovním životě. Čerpá nejvíce z bohatství spirituality pouštních otců, z tradice západního mnišství i z poznatků hlubinné psychologie.

Vypredané
-43%

6,19 €

Podvod magie
Podvod magie

Leoluca Pasqua

Poslední dobou jsme svědky mimořádné přitažlivosti magie pro naše současníky, křesťany mnohdy nevyjímaje, zvláště když se magické teorie i praktiky zahalí do hávu spirituality, psychologie nebo alternativní medicíny. Studie italského autora je pozoruhodná svou střízlivostí, ale i jasností rozlišování, které vychází nejen z praxe exorcisty, ale ze solidní znalosti filosofického pozadí magie, křesťanské teologie i náboženské psychologie. Právě nabídka srozumitelných kritérií rozlišování je asi největším přínosem předkládané knihy.

Vypredané

5,72 €

Sexualita v našem životě
Sexualita v našem životě

Józef Augustyn

Průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality. I když mohou mít z této knížky užitek i dospělé osoby, přece jen je určena především mládeži v období, kdy se rozhoduje o svém budoucím povolání. Pouze sexualita integrovaná, tj. taková, ve které je sjednocena sféra pohlavní, citová a duchovní v „jediném prožitku lásky“, zaujímá v životě člověka to místo, které jí určil Bůh. Knížka může být užitečná i rodičům, kněžím a vychovatelům, kteří mají být mládeži hlavní oporou na jejich cestě ke zralé lidské lásce.

Vypredané

10,19 €

E-kniha
E-kniha: Lék na únavu ze života
E-kniha: Lék na únavu ze života

Anselm Grün

Syndrom vyhoření bývá dnes častým tématem. Manažeři, kteří k nám přijíždějí na kurzy, hodně mluví o tom, že jsou na pokraji vyhoření. Ale když se pozorně zaposlouchám do toho, co říkají, zjišťuji, že mnozí vyhořelí nejsou. Netrpí depresí z vyčerpání. Trpí něčím jiným - prostou únavou. Usilovali o mnohé ve firmě, ale už jsou tím bojováním unavení. Jejich tělo tak unavené zatím ještě není, že by usínali vestoje. Zato je unavená jejich duše. Přišla o pružnost. Nadšení, se kterým bojovali za druhé, kamsi vyprchalo. Zaplavil je pocit chronické únavy a vnitřní apatie. Trpíme únavou ze světa, ale ta nás odkazuje na oblast mimo tento svět, na vnitřní oblast duše, tam, kde jsme zcela sami sebou, nezmítáni časnými záležitostmi, které nás tolik unavují. Únava nás dále vybízí, abychom z tohoto světa vystoupili a objevili cestu k našemu pravému já, která už není diktátu tohoto světa podřízená. Tak bych chtěl v této knize postupně probrat různé druhy únavy, věnovat se tomuto jevu z nejrůznějších stran, ptát se po jeho příčinách a popsat způsoby, jak bychom mohli s únavou zacházet.

Vypredané
-58%

3,89 €

Introverti v církvi
Introverti v církvi

Adam S. McHugh

Může se v církvi dařit introvertům?Čím se v církvi liší extrovert od introverta?Jaké vztahy introverti navazují?A nepodceňujeme schopnost introvertně založených křesťanů evangelizovat druhé?Na to vše ve své knize Introverti v církvi odpovídá presbyteriánský pastor Adam S. McHugh. Introverti mají řadu vlastností, které významně přispívají poslání církve a budování Těla Kristova. Je požehnáním pro církevní obce, když se na jejich vedení podílejí jak introverti, tak extroverti. Pak totiž obě skupiny přispívají ke společnému dobru svými silnými stránkami a zároveň vzájemně vyvažují své slabiny.Církevní společenství tak může řídit Duch Svatý, a ne kult osobnosti. Kniha chce inspirovat introvertně založené jedince k tomu, aby svá velká obdarování, která mohou církevnímu společenství nabídnout, sdíleli s druhými. Vychází ze zkušeností učiněných v protestantském prostředí, je však užitečná pro introverty ze všech denominací.

Vypredané

12,03 €

Můj anděl půjde před tebou
Můj anděl půjde před tebou

Georges Huber

Existují vůbec andělé?Je v dnešní době vhodné je vzývat?Mnozí dnešní křesťané mají problémy uvěřit v anděly a projevovat jim úctu. Autor publikace prostudoval dokumenty Druhého vatikánského koncilu, postoje papežů, Bibli, liturgické texty a spisy svatých, aby čtenářům mohl dát přesvědčivou odpověď na otázky týkající se víry v anděly a úctu k nim. Popisuje nejrůznější případy jemných, ale účinných andělských zásahů do každodenního života lidí. V důvěrné spřízněnosti s anděly autor spatřuje účinný lék proti pocitům osamělosti a úzkosti, které lidé dnes často prožívají.

Vypredané

7,86 €

O satanovi
O satanovi

Elias Vella

biblicky, teologicky, prakticky. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: O satanovi (2010).Ďábel – symbol, nebo realita? Kdo jsou to zlí duchové? Ďábel nečeká se založenýma rukama! V plné zbroji proti ďáblovi Nad satanem zvítězíme ve spojení s Ježíšem. Jak je možné, že si satan může dovolit oklamávat Boží děti vykoupené Kristovou krví? Jak ďábel působí? Je možné ďábla spoutat?Kniha známého autora odpovídá na tyto otázky a je nezbytnou pomůckou pro současnou pastoraci, jako zdroj informací pro kněze i laiky. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se co nejméně lidí dostávalo do moci ďábla. Publikace může být užitečná i pro odborníky, kteří pomáhají lidem zapleteným do ďáblových nástrah. Ve své argumentaci autor uvádí jak biblické texty Starého i Nového zákona, díla církevních otců, dokumenty učitelského úřadu církve, včetně Katechizmus katolícke církve, spisy Jana Pavla II. a současných teologů. Ovšem základem knihy je autorova vlastní zkušenost s působením ďábla a osvobozováním z jeho moci.

Vypredané

10,38 €

Exorcisté a psychiatři
Exorcisté a psychiatři

Gabriele Amorth

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Exorcisti a psychiatri (2014).Prečo je také ťažké nájsť nejakého exorcistu? V tejto knihe je obsiahnutá prvá prezentácia dejín exorcizmu od čias Krista po dnešok. Tento stručný prehľad 2000 rokov dejín vysvetľuje, prečo je dnešný klérus v tejto oblasti tak málo pripravený a prečo toľko kňazov a biskupov nemá dôveru v exorcizmy. Zlý duch z toho všetkého ťaží, pretože akonáhle upadá viera, zákonite sa množí povera prejavujúca sa v podobe mágie, satanizmu, siekt, nových náboženských spoločností, špiritizmu. To všetko má svoje korene v okultizme. Táto kniha sa danou problematikou zaoberá a snaží sa zaplniť existujúcu medzeru. Keď človek nemá správne informácie, nemôže rozpoznať, kde sa skrýva nebezpečie. Kňazi, vychovávatelia, rodičia, tí všetci musia vedieť o zmienených skutočnostiach, ktoré sú dnes tak často popularizované v masovokomunikačných prostriedkoch. Keď chceme dobre porozumieť určitým poruchám, musíme dokázať rozlíšiť, či sa jedná o psychické choroby alebo o pôsobenie zlého ducha. Nad touto témou sa zamýšľa otec Amorth spolu so skupinou známych psychológov. Malo by byť jasné, že exorcista je tým posledným, za kým sa má človek vybrať. To je mienka autora knihy, ktorý vyzýva čitateľov, aby sa uchyľovali predovšetkým k bežne dostupným prostriedkom udeľovania Božej milosti, k modlitbe za oslobodenie. Práve tomuto problému otec Amorth venuje značný priestor. V knihe ale nechýbajú ďalšie témy, ktoré dnes vzbudzujú veľký záujem. Jednou z takýchto otázok je to, či v človeku môže byť prítomná duša nejakého zosnulého. V prílohe je verejnosti predložený preklad oficiálnych textov exorcizmov z Rímskeho rituálu.

Vypredané

13,48 €

Umění rozlišovat
Umění rozlišovat

Bertrand Georges

Správná rozhodnutí ve správný čas. Každý deň sú ľudia nútení robiť rozhodnutia. Či už sú malé, zdanlivo banálne, alebo majú veľký vplyv na danú osobu alebo jeho okolie. Občas sa človek ocitne na dôležitej križovatke života, kde je potrebné, aby vybral ostrú zákrutu. Ide o rozhodnutia, ktoré formujú životy rozhodujúcim spôsobom: vzdelanie, povolanie, bydlisko. Voľba životného partnera alebo zasvätený život taktiež patria do tejto sekcie. V takýchto situáciách má mnoho ľudí problém rozhodnúť sa. Tvárou v tvár mnohým možnostiam sú často bezradní.Kniha Umění rozlišovat ponúka konkrétne kľúčové priority, ktoré je dôležité si usporiadať. Na základe tohto hierarchického zoznamu je potom jednoduchšie robiť rozhodnutia v súlade s Božou vôľou. Boh miluje každého človeka a chce, aby bol šťastný. Autor taktiež poukazuje na to, ako si priznať chyby a prevziať za ne dôsledky.

Vypredané

6,31 €

Sedm hlavních ctností
Sedm hlavních ctností

Notker Wolf

Notker Wolf je po celém světě populární opat primas benediktinského řádu. Ve svých úvahách o cestě ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let staré benediktinské řehole. Vypráví velmi osobně, srozumitelně a často poeticky o svých zkušenostech se ctnostmi statečnosti, spravedlnosti, moudrosti, střídmosti, víry, lásky a naděje. V těchto sedmi postojích se skrývá cosi, co nám může poskytnout oporu jako jednotlivcům i jako celé společnosti.Jsou to nosné pilíře štěstí, na kterých lze založit stavbu domu života. Ne studené stavby s nehostinným průčelím, ale skutečného místa pro život, otevřeného, spolehlivého a radostného. Autor uvádí četné příklady ze života a odkazy na Ježíšovo jednání. Každá kapitola obsahuje pozoruhodné, vtipné a kreativní úvahy k danému tématu.

Vypredané

7,76 €

Morálka v dialogu
Morálka v dialogu

Jiří Skoblík

Křesťanský pohled na morální problémy dneška. Docent Skoblík přednáší dlouhá léta křesťanskou etiku a morální teologii na Univerzitě Karlově v Praze. V různých médiích systematicky reaguje na aktuální etické problémy dnešních lidí, globalizovaného světa a naší i světové církve. Ve spolupráci s editorem Tomášem Jajtnerem připravil reprezentativní průřez svými studiemi a aktuálními komentáři. Přínosná je především široká škála otevíraných témat, o nichž se v soukromí i ve veřejném prostoru vedou často bouřlivé diskuse. Jde o problémy individuální morálky, ale také o témata společenská a politická: otázky etických alternativ / dialog a kultura argumentace / etika a pedagogika / právní řád a odpovědné občanství / katolická sexuální etika a její pozitivní východiska / teologické poznámky ke gay-les orientaci / ekumenismus, misie a proselytismus.Inspirativní jsou i jeho postřehy k palčivým problémům současnosti: Jak dnes chápou lidé hřích? Proč je peklo tabu? Jaké jsou nectnosti průměrných křesťanů? Co zakládá etiku sportu? Co se změnilo po 11. září? Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, který se chce seznámit se základními myšlenkami křesťanské morálky. Autor má odvahu připomínat i nepříjemné pravdy, ale dělá to vždy klidně, ohleduplně a nikdy nesklouzává k zjednodušování. Své úvahy předkládá v jasné a fundované podobě a tím vede své čtenáře ke kritickému myšlení v souvislostech.

Vypredané

12,13 €

Jak přežít ve službách církve
Jak přežít ve službách církve

Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i soukromého života duchovních, pastorů a dalších vedoucích v církevních službách.Upozorňuje na skrytá úskalí této služby a na zdroje specifických problémů vedoucích. Na příkladech ze života i za pomoci odborné literatury radí, jak se svízelných situací vyvarovat, a pokud už nastanou, jak je konstruktivně řešit. Cílem pro něj není jen holé přežití, ale plodná služba, při níž i sám vedoucí v církvi duchovně i lidsky zraje, ba dokonce vzkvétá.

Vypredané

8,34 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk