Kresťanstvo

(16 produktov)

Ak patríte k ľuďom, ktorí radi čítajú, určite vyskúšajte aj inú ako tlačenú podobu kníh. Knihy môžu ...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: Tajomstvá Starého zákona
E-kniha: Tajomstvá Starého zákona

Anna Katarína Emmerichová

Videnia pádu anjelov, stvorenia sveta, prvých ľudí a biblických postáv. Videnia Anny Kataríny Emmerichovej (1774 – 1824), ktoré sa zachovali vďaka Clemensovi Brentanovi, nesú pečať jej rýdzej prostorekosti. Sama si túžobne priala, aby boli zapísané, zozbierané a sprostredkované ostatným ľuďom. Uvedomovala si, že obrazy a výjavy z dejín spásy, ktoré videla, vedú ku Kristovi, ktorý podľa slov apoštola Pavla je odrazom neviditeľného Boha.Tajomstvá Starého zákona patria vôbec k prvým videniam, ktoré mladá Anna Katarína dostala. Hovorí: „Keď som mala asi päť alebo šesť rokov a premýšľala som nad prvým článkom katolíckeho vyznania viery: ,Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zemeʻ, dostalo sa mi rôznych videní o tom, ako boli stvorené nebo i zem. Uzrela som pád anjelov, stvorenie zeme i raja, stvorenie Adama a Evy i hriech prvých ľudí. Z evanjelia a zo Starého zákona som si nikdy nepotrebovala zapamätať konkrétne state, lebo po celý život som ich videla na vlastné oči.“ Práve videnia Anny Kataríny Emmerichovej nám dokážu priblížiť niektoré, často až nezrozumiteľne a cudzo znejúce posolstvá zo Svätého písma. Vizionárka nechce nikoho presvedčiť, chce len svedčiť. Sprostredkúva a ukazuje nám živé obrazy, neustále zdôrazňuje slová: „A uvidela som...“Knihe bol v pôvodnom nemeckom vydaní udelený Imprimatur.

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,72 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblia - Starý Zákon (1 - 10)
Audiokniha: Biblia - Starý Zákon (1 - 10)

Obsah: Stvorenie sveta Potopa Abrahámova cesta Obetovanie Izáka Krásna Rebeka Jakub a Ezau Jakubovi synovia Jakubov zápas Jozef a jeho bratia Jozef a faraón Jozefove skúšky Jakubove požehnanieMojžiš a Áron Faraónovo potrestanie Exodus Desatoro Zlaté teľa Archa zmluvy Roky na púšti Vzbura LevitovRodinná edícia biblických príbehov formou rozhlasovej dramatizácie približuje záujemcom nový, netradičný pohľad na jednotlivé knihy Starého zákona. Celá edícia sa snaží rešpektovať základný biblický text, ale na mnohých miestach odkrýva psychologický charakter postáv a v dramatizovaných dialógoch ozrejmuje ich konanie. Nad celkovým vyznením textových úprav dozerajú bratia z rádu Kapucíni na Slovensku. Na celom projekte spolupracuje celá plejáda skúsených rozhlasových tvorcov - od známeho rozhlasového a divadelného režiséra Štefana Korenčiho, zvukového majstra Milana Greguša, hudobného skladateľa Rudolfa Pepuchu, až po niekoľko desiatok hercov, ktorí sa postupne vystriedajú pri nahrávaní jednotlivých častí. Ústrednou postavou celej edície je Rozprávač, ktorý bude poslucháčov sprevádzať vo všetkých dieloch. Svoj hlas biblickému rozprávačovi prepožičal Vladimír Jedľovský. Text Boha interpretuje Anton Vaculík. Z mnohých hereckých osobností, ktoré sa zatiaľ zúčastnili na nahrávaní, môžeme spomenúť Evu Krížikovú, Františka Kovára, Jána Kronera, Iva Gogála, Ľuboša Kostelného, Zuzanu Kaprálikovú, Mariána Labudu ml., Zuzanu Porubjakovú, Dušana Tarageľa, Jána Mistríka a desiatky ďalších.Dôležitou súčasťou celej nahrávky je aj pôvodná hudba, ktorú skomponoval Rudolf Pepucha.

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,49 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblia - Starý Zákon (11 - 20)
Audiokniha: Biblia - Starý Zákon (11 - 20)

Obsah: Balak a Balám Mojžišova smrť Zasľúbená zem Jozue Čas sudcov Samson a Dalila Dve lásky Samuel a Šaul Dávid a Goliaš Kráľ Dávid Absolónova vzbura Múdry kráľ Rozdelené kráľovstvo Prorok Eliáš Jonáš a veľryba Jeremiášov plač Daniel a babylonský kráľ Daniel v jame levovej Kráľovná Ester NávratRodinná edícia biblických príbehov formou rozhlasovej dramatizácie približuje záujemcom nový, netradičný pohľad na jednotlivé knihy Starého zákona. Cela edícia sa snaží rešpektovať základný biblický text, ale na mnohých miestach odkrýva psychologický charakter postáv a v dramatizovaných dialógoch ozrejmuje ich konanie. Nad celkovým vyznením textových úprav dozerajú bratia z rádu Kapucíni na Slovensku. Na celom projekte spolupracuje celá plejáda skúsených rozhlasových tvorcov - od známeho rozhlasového a divadelného režiséra Štefana Korenčiho, zvukového majstra Milana Greguša, hudobného skladateľa Rudolfa Pepuchu, až po niekoľko desiatok hercov, ktorí sa postupne vystriedajú pri nahrávaní jednotlivých častí. Ústrednou postavou celej edície je Rozprávač, ktorý bude poslucháčov sprevádzať vo všetkých dieloch. Svoj hlas biblickému rozprávačovi prepožičal Vladimír Jedľovský. Text Boha interpretuje Anton Vaculík. Z mnohých hereckých osobností, ktoré sa zatiaľ zúčastnili na nahrávaní môžeme spomenúť Evu Krížikovú, Františka Kovára, Jána Kronera, Iva Gogála, Ľuboša Kostelného, Zuzanu Kaprálikovú, Mariána Labudu ml., Zuzanu Porubjakovú, Dušana Tarageľa, Jána Mistríka a desiatky ďalších.Dôležitou súčasťou celej nahrávky je aj pôvodná hudba, ktorú skomponoval Rudolf Pepucha.

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,49 €

E-kniha
E-kniha: První studium Starého zákona
E-kniha: První studium Starého zákona

Pavel Větrovec

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona. Všeobecný úvod řeší božskou inspiraci a kánon Písem, prostředí a dějiny jejich vzniku, charakteristiky originálního textu, jeho překladu a výkladu. Speciální úvod má dva díly, první z nich je věnován částem hebrejské Bible v pořadí: Zákon (Tóra, Pentateuch), Proroci „přední“ a „zadní“ a Spisy; ve druhém jsou tzv. deuterokanonické knihy v pořadí: „historické“, sapienciální, prorocké a „nové historické“. Základní charakteristiky jednotlivých knih jsou organicky doplněny o krátké exegeze některých klíčových míst.Autor vychází z katolického pohledu na Písmo, ale usiluje o srozumitelnost pro lidi jiných vyznání i bez vyznání – důrazem na obecně lidská témata nebo židovským dělením kánonu. Čtenáři nabízí jednak zařazení jeho předchozích poznatků o Starém zákoně do uceleného výkladu Písma, jednak možný základ pro jeho další detailnější studium biblistiky.

Ihneď na stiahnutie
-36%

6,00 €

E-kniha
E-kniha: Obrázky ze Starého zákona
E-kniha: Obrázky ze Starého zákona

Dvě Terezi A p. Kučera

Bibli přečíst to je věda, OBR-Bible je přečtená do oběda! Sto šest obrázků ze Starého zákona s verši a odkazy. Obrázky kreslila jedenáctiletá Tereza podle vzoru různých biblických ilustrátorů.

Ihneď na stiahnutie

2,90 €

Audiokniha
Audiokniha: Bible - Starý zákon
Audiokniha: Bible - Starý zákon

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih. 55 biblických příběhů ze "STARÉHO ZÁKONA" vyprávějí: Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička a Jan Potměšil.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,35 €

E-kniha
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 1.
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 1.

Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, vždy po jedné kapitole ze Starého a Nového zákona, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. První díl této pětidílné publikace provede čtenáře první starozákonní knihou Genesis a zhruba polovinou knihy Exodus. V novozákonních pasážích tohoto 1. dílu série projde čtenář s doprovodem autora téměř celou první novozákonní knihou – evangeliem podle Matouše.

Ihneď na stiahnutie

1,90 €

E-kniha
E-kniha: Dcéra Edenu
E-kniha: Dcéra Edenu

Jill Eileen Smith

Evin príbeh. Keď prvá žena stratí všetko pohodlie a radosti, ktoré ju obklopovali, musí nájsť odvahu čeliť neznámej budúcnosti. Len čo Eva prvýkrát otvorí oči, uvidí toho, ktorého krása ju oslepuje a jeho dych má vo svojich pľúcach. Jej Stvoriteľ ju berie za ruku a dáva ju inému stvoreniu, ktoré je ako ona, ale predsa je iné. Žije s Adamom v záhrade Eden, spolu objavujú život a zažívajú len čistú radosť a šťastie. Jej najobľúbenejšie chvíle nastávajú podvečer, lebo vtedy prichádza Stvoriteľ a spolu sa prechádzajú v chladnom vánku. Potom sa všetko zmení. Prostredníctvom jedného skutku, pre svoju neposlušnosť Eva zistí, že svet už viac nie je dokonalé miesto. Stratí jediný domov, ktorý poznala, a s výčitkami v srdci musí čeliť neznámej budúcnosti – rodenie detí v bolesti, úmrtia, obete, nové zlé pocity. Ale najhoršia vec je, že stráca dôveru k svojmu Stvoriteľovi a tiež k mužovi, s ktorým zdieľa svoj život. Ako vôbec prežijú bez Edenu?Jill Eileen Smith je autorkou najpredávanejších biblických fikcií. V tejto knihe nám predstavuje život prvej ženy, ktorá žila na zemi, a rozvíja epický príbeh o láske, strate a prísľube vykúpenia. Jill Eileen Smith napísala knihy Sára, Rebeka, Princ a márnotratník a mnohé ďalšie biblické romány. Píše aj knihy s duchovnou tematikou. Jill žije so svojou rodinou v juhovýchodnom Michigane.

Ihneď na stiahnutie
-25%

11,90 €

Audiokniha
Audiokniha: Osm světel / Židovské příběhy a pohádky
Audiokniha: Osm světel / Židovské příběhy a pohádky

Leo Pavlát

O počátcích světa, pohádky o králích, prorocích a rabínech ale i bajky o zvířátkách a humorné příběhy z městečka Chelm. Židovská kultura patří k nejstarším na světě. Kromě hebrejské části Bible má i své pohádkově laděné příběhy, legendy a bajky, jež mnohdy dělí tisíce kilometrů a tisíce let. V této audioknize můžeme najít výběr z nejznámějších textů, čerpajících z Tóry (biblických Pěti knih Mojžíšových), ale i vyprávění z Talmudu a midrašů, stejně jako folklór Židů sefardských, aškenázských, chasidů i židovského Kocourkova, městečka Chelmu.Každou kapitolu otvírá světlo z osmiramenného svícnu, upomínajícího na svátek chanuka, svátek světel, slavený v zimě, 25. dne měsíce kislev židovského kalendáře. Poslechneme si příběhy naplněné velkou láskou a dobrem, o praotci Abrahámovi, vůdci Mojžíšovi, králích Davidovi a Šalomounovi, proroku Eliášovi, o legendárních rabínech, žijících kdysi ve Svaté zemi a uslyšíme i bajky, jež vytvořili. Autor literární předlohy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, vybral a převyprávěl dávné záznamy i pozdější tradiční židovskou slovesnost tak, aby texty pochopili a mohli se z nich radovat i dnešní děti a dospělí. Díky němu tak můžeme obdivovat nejen nesmírnou moudrost, kterou nám po staletích předávají, ale i humor a vtip, nalezneme v nich poučení, útěchu a posilu. Nahrávka obsahuje 71 vyprávění ze stejnojmenné knihy. Na záznam z roku 1994 v interpretaci Jaroslava Kepky nyní navazují Arnošt Goldflam a Jan Potměšil v nadšeném a zároveň pokorném přijetí zásadních sdělení, které nám Osm světel přináší.

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,86 €

Audiokniha
Audiokniha: Zvestovateľky
Audiokniha: Zvestovateľky

Rút Krajčiová-Krajinská

Príbehy zo Starého zákona. Názov knihy Zvestovateľky vznikol na základe textu z Biblie - Žalmu 68:12. Jej autorka Rút Krajčiová-Krajinská sa nám zverila so svojím hľadaním v Biblii v Starom zákone. Je dobrou pozorovateľkou dávnoveku i súčasnosti."Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva: Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť. Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata." - Žalm 68:12-14Keď Rút objavila tento žalm, bola už na ceste hlbšieho poznávania Božieho slova, ktoré sa stalo dôležitým usmernením pre jej život. Zistila, že Biblia je kniha nielen o Bohu, ale aj o mnohých ľuďoch, ktorých životné príbehy ožívajú na jej stránkach. Slovo autora … rozhodla som sa si bližšie všimnúť nielen biblické ženské postavy, ale aj mužov, deti a okolnosti, ktoré dotvárajú kolorit ich života. Jednotlivé príbehy sú zapísané v Biblii na rôznych miestach a dalo mi dosť práce tieto príbehy chronologicky zosumarizovať. Som šťastná, že som sa na to dala, lebo je úžasné sledovať výnimočnosť biblických žien v jednom ucelenom, spoločnom príbehu, ktorý je osadený do krásneho historického rámu. Každá z nich je iná a porovnateľná s nami sučasničkami. Ponúkajú nám odkaz, ktorý má pre nás hodnotu. Hudba Miriam Kaiser zo Šalamúnovej siene celý odkaz starovekého Izraela podčiarkla.Kapitola 1 - RozhodnutiaKapitola 2 - PovolanieKapitola 3 - Si tu pre tento časKapitola 4 - Dve včelyKapitola 5 - Dar z nebaKapitola 6 - ManželstvoKapitola 7 - Mladí hrdinovia

Ihneď na stiahnutie
-15%

12,75 €

Audiokniha
Audiokniha: Příběhy starého Izraele
Audiokniha: Příběhy starého Izraele

Eduard Petiška

Poslouchejte povídání, z něhož čerpají všechna další… Jak vznikl svět a proč byli lidé vyhnáni z ráje? Kdo přežil nesmírnou potopu? Co je to Babylónská věž a kterak došlo ke zmatení jazyků? Kdo byl Mojžíš a jak probíhala cesta do zaslíbené země? Kde se skrývala síla bájného Samsona? Jak zvítězil David nad Goliášem? Proč se říká „je chytrý jako Šalamoun“? A kterak se Jonáš dostal z břicha velryby? Čtrnáct přístupně podaných příběhů ze starého Izraele ukazuje starozákonní židovský výklad dějin od stvoření světa přes vyvedení Izraelitů z Egypta a stavbu Jeruzalému až po babylonské zajetí Židů.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické příběhy ze Starého zákona
Audiokniha: Biblické příběhy ze Starého zákona

Ivan Olbracht; Lída Engelová

Starozákonní biblické příběhy převyprávěné pro mladé čtenáře Ivanem Olbrachtem patří už léta k nejčastěji reedovaným knihám u nás. Díky mimořádným interpretačním výkonům Taťjany Medvecké a Josefa Somra dostaly v režii Lídy Engelové nový dramatický rozměr umocněný působivou hudbou Jiřího Pazoura. Vznikl tak titul, který se přiřazuje k tomu nejlepšímu, co Supraphon vydal.

Ihneď na stiahnutie
-15%

3,86 €

E-kniha
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 5.
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 5.

Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. Pátý díl této pětidílné publikace provede čtenáře od starozákonní knihy Nehemjáš až na sám konec Starého zákona. Čtenář se ocitá na konci Knihy knih, přečetl již s autorovým doprovodem celou Bibli – nyní je schopen sám dobře rozumět tomu, co v Bibli čte – a začít pronikat do textu hlouběji, nacházet v něm povzbuzení.

Ihneď na stiahnutie

1,90 €

E-kniha
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 4.
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 4.

Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, vždy po jedné kapitole ze Starého a Nového zákona, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. Čtvrtý díl této pětidílné publikace provede čtenáře od začátku 2. knihy Samuelovy do konce starozákonní knihy Ezdráš. V novozákonních pasážích 4. dílu série putuje čtenář spolu s autorem od listu apoštola Pavla do Efezu až na sám konec Nového zákona.

Ihneď na stiahnutie

1,90 €

E-kniha
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 3.
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 3.

Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, vždy po jedné kapitole ze Starého a Nového zákona, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. Třetí díl této pětidílné publikace provede čtenáře od závěru knihy Deuteronomium do začátku 2. knihy Samuelovy. V novozákonních pasážích 3. dílu série putuje čtenář spolu s autorem od poloviny knihy Skutků apoštolských až k listu apoštola Pavla do Efezu.

Ihneď na stiahnutie

1,90 €

E-kniha
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 2.
E-kniha: Trabantovy toulky Knihou – část 2.

Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, vždy po jedné kapitole ze Starého a Nového zákona, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. Druhý díl této pětidílné publikace provede čtenáře od hory Sinaj až téměř na konec poslední knihy Mojžíšovy – knihy Deuteronomium. V novozákonních pasážích 2. dílu série putuje čtenář spolu s autorem přes zbývající tři evangelia až do poloviny knihy Skutků apoštolských.

Ihneď na stiahnutie

1,90 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 1
Audiokniha: Biblické príbehy 1

Prvá séria 12 rozhlasových hier pre deti a mládež. Moderné spracovanie v kombinácii s pôvodnými biblickými príbehmi zo Starého zákona je pútavé a zároveň poučné nielen pre mládež, ale aj pre dospelých. Originálna hudba a ruchy výborne dotvárajú atmosféru príbehov.Obsah: Adam a EvaKain a Ábel / Muž, ktorý uveril Božím slovám 1.Muž, ktorý uveril Božím slovám 2.Chrámová vežaPovolanie AbramaTraja záhadní cudzinci Sodoma Najťažšia skúška Nezvyčajný príbeh lásky Odlišné dvojčatá Podvádzal a nakoniec bol podvedenýZáhada zmiznutých modiel

Vypredané
-15%

4,39 €

Audiokniha
Audiokniha: Pieseň lásky
Audiokniha: Pieseň lásky

Láska bola, je a večne bude tým najsilnejším putom na svete. Ľúbostné vyznania medzi ženou a mužom z čias dávno minulých, silou svojich emócií sú toho dôkazom. Aj dnes znejú ako strhujúca pieseň lásky, sú jej posolstvom. Stačí sa do nich započúvať…Limitovaná edícia biblickej knihy Pieseň Šalamúnova.Starodávna ľúbostná poézia v podaní Lucie Hurajovej a Martina Kaprálika.

Vypredané
-15%

2,90 €

Audiokniha
Audiokniha: Čtení ze Starého zákona
Audiokniha: Čtení ze Starého zákona

Vladimír Justl

Mám rád pohádky, zejména ty staré, v nichž je skryta pradávná lidská moudrost. Starý zákon sice není pohádkou, ale čte se jako pohádka, a moudrostí je v něm jako v žádné jiné knize na světě. Chci se pokusit přečíst vám několik úryvků z této prastaré knihy a připomenout vám tak něco, co jste už dávno zapomenuli. Mojžíš vyvedl svůj národ z egyptského otroctví a dal mu na hoře Sinaj řád v podobě Desatera, jak mu přikázal Hospodin. Těchto deset zákonů se stalo základem veškeré lidské morálky: Proto mají stálou platnost a proto je třeba jim naslouchat. (Zdeněk Štěpánek v programu ke Čtení ze Starého zákona) Když jsem na jaře roku 1967 požádal Zdenka Štěpánka, aby účinkoval ve Viole, a nabídl mu Čtení ze Starého zákona, zeptal se mne, odkud vím, že jeho dávnou touhou je předčítat z této knihy knih. Nevěděl jsem to, ale slyšel jsem jenom jeho hlas, když jsem si četl ve starém kralickém překladu. Hlas proroka, z něhož cítíš odvěkou moudrost i lidskou dobrotu, napájenou z víry ve věčnou nepomíjivost slov bible. Šlo při té nabídce o náhodu nebo o něco, co je mezi nebem a zemí? Rychle jsme se domluvili, ke spolupráci jsme přizvali „starozákoníka“, univ. prof. ThDr. Františka Kotalíka. Vznikl scénář, jehož jádro tvořilo stvoření světa, vyprávění o potopě, historie Josefa Egyptského, narození a vystoupení Mojžíšovo, zpráva o deseti ranách egyptských a vyhlášení Desatera přikázání na hoře Sinaj. Použito bylo klasického bratrského překladu (1579-1593) podle posledního vydání kralického z roku 1613. Tímto mohutným edičním činem z konce 16. století vrcholí první etapa dlouhé tradice českých překladů jednotlivých biblických knih i několika překladů celé bible – první z nich je z druhé poloviny 14. století. Kralický překlad je dílem bratrských učenců, především teologů, a spisovatelů vyrostlých z okruhu Jana Blahoslava. Autoři překladu využili soudobých biblických textů v latinském, řeckém a hebrejském znění stejné jako bohaté tradice domácí. Pro své mimořádné kvality umělecké a vyspělý jazyk stala se Kralická bible jedním z hlavních zdrojů české slovesné tradice a vzorem spisovného jazyka pro řadu dalších generací. Její jazyk si podnes zachoval básnickou vznosnost a navíc i obecnou srozumitelnost; a tak ani pro náš účel nebylo třeba zasahovat do jeho struktury. Tento pořad, nazvaný Čtení ze Starého zákona, měl ve Viole premiéru 10. ledna 1968. Čtyři dny poté jsme uvedli zkrácenou verzi (zhruba polovinu scénáře, z časových důvodů bylo vypuštěno především vyprávění o potopě a historie Josefa Egyptského) v Divadle hudby na jeho nedělním matiné, které bylo vysíláno jako přímý přenos československým rozhlasem. Celé Čtení ze Starého zákona měl Zdeněk Štěpánek natočit ve studiu Supraphonuo prázdninách. K tomuto záměru už nedošlo, Štěpánek zemřel 20. června 1968, necelé dvě hodiny poté, co ve Viole vyhlásil Desatero… Čtení ze Starého zákona se stalo epilogem Štěpánkovy nezapomenutelné umělecké tvorby. A tak jsme pro gramofonový snímek mohli použít pouze tuto zkrácenou podobu, zachovanou jen díky tomu, že technik Divadla hudby Jiří Svoboda pořídil archívní záznam. Byl připraven spolu se Čtením z Nového zákona jako třídeskový komplet pod společným názvem Čtení z bible pro Gramofonový klub Supraphonu v roce 1970. Tento komplet (náklad 11 000) však nikdy nevyšel. Dlouho byl skladován a nakonec musel být zničen. V krabici s výtvarným vstupem Jaroslava Šerých byla také fotografická vložka Pavla Jasanského (Čtyři fotografie Zdeňka Štěpánka a Čtyři Václava Vosky,který četl Nový zákon) a krátký text podepsaný Františkem Kotalíkem a Janem Merellem (ten byl poradcem pro Čtení z Nového zákona). O závěru Čtení ze Starého zákona, vyhlášení Desatera, se tampsalo: „Desatero je vlastně přirozený zákon, rozšířený zákazem obrazů a příkazem svěcení soboty. Naše čtení desatera je z Exodu (kap. 20), kde je starší forma oproti druhému znění Z páté knihy Mojžíšovy, z Deuteronomia (kap. 5), kde je opakováno s nepatrnou odlišností. Možno též říci, že je to pokračování ve smlouvě s patriarchy, ale nyní byla smlouva uzavřena s celým národem, ne tedy s jednotlivcem jako do té doby. Forma této smlouvy se značné podobá mezinárodním smlouvám, které uzavírali chetitští králové se svými spojenci. Byly to v podstatě smlouvy vrchnostenské. [...] Styčné body mezi Desaterem a chetitskými smlouvami jsou velice přesvědčivé, často jdou až do stylistických podrobností, takže neobstojí mínění o náhodné podobnosti. Vysvětlení je ovšem nasnadě. Víme dobře, že ve století izraelského obsazení Palestiny chetitská říše byla vládnoucí velmocí v celém předním Orientu. Tím také chetitský zákoník se stal mezinárodním právem a jeho užívání i znalost bylosamozřejmostí v celé oblasti tehdejšího historického údobí. Podobnosti mezi Desaterem a chetitskými zákoníky neukazují pouze na jejich společnou a vzájemnou příbuznost, ale spíše jsou nám důkazem úctyhodného stáří biblické smlouvy a formulace biblického Dekalogu. Původní pak znění Desatera bylo nepochybně později rozšířeno a hlavně jazykově dokonaleji vytříbeno pro kultové veřejné čteni v chrámu. I v současné době se uznává Desatero jako společenský a sociální program. V nezapomenutelném přednesu Zdeňka Štěpánka živým hlasem promlouvá k nám nejen jako výrazná památka na našeho významného uměleckého interpreta slova, ale především jako převzácný, stále živý dokument dávné moudré historie.“

Vypredané
-15%

2,69 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 2
Audiokniha: Biblické príbehy 2

Druhé pokračovanie obľúbeného seriálu rozhlasových hier pre deti a mládež obsahuje ďalších 12 starozmluvných príbehov. Prežijeme radostné stretnutie Jákoba a Ezaua, v niekoľkých príbehoch sa stretneme s Jozefom a potom spolu s Mojžišom vyvedieme izraelských otrokov z Egypta. Posledný príbeh nás privádza pod horu Sinaj, kde Boh prostredníctvom 10 prikázaní učí svoj ľud žiť na slobode. Obsah: Nočný zápas Jozef a jeho pestrofarebný plášť Pani Pótifarová a podzemný žalár Z otroka prvý minister Záhadné správanie prvého ministra Dlho očakávané zjednotenie Narodil sa vysloboditeľ Mojžiš napĺňa svoje poslanie Kráľ, ktorý mal srdce z kameňa Zázraky pri mori Púšť plná nebezpečenstiev Desať Božích prikázaní

Vypredané
-15%

4,39 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 3
Audiokniha: Biblické príbehy 3

Tretie pokračovanie pútavej relácie pre deti a mládež. A nie len pre nich, aj dospelí si pochvaľujú. Moderná hudba, autentická zvuková kulisa a k tomu zaujímavý, miestami napínavý dej. To všetko môžete prežiť pri sledovaní životných príbehov Mojžiša, Jozuu, Samsona, Rút a mladého Samuela. Dvanásť starozákonných príbehov ožíva nielen ako učebnica histórie, ale sú aplikačne spracované pre dnešnú spoločnosť.Obsah: Miriam – významná žena Najtrpezlivejší muž na svete Neverný prorok 1 Neverný prorok 2 Zlodej, ktorý porazil armádu Najdlhší deň v dejinách Mocný Gideón Víťaz nad víťazmi Príbeh o Rút Nehodní synovia Najmladší služobník v chráme Dve bitky pri Aféku

Vypredané
-15%

4,39 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 4
Audiokniha: Biblické príbehy 4

V poradí už štvrtá séria rozhlasových biblických príbehov nás zavedie do obdobia mimoriadneho rozkvetu ale i úpadku Izraelského kráľovstva. Po dlhej ceste z egyptského zajatia a nasledujúcej éry sudcov národ túži po kráľovi. Túžba byť ako ostatné národy – mať vzor, reprezentanta a istotu v osobnosti kráľa je pre nich oveľa silnejšia ako obmedzenia, ktoré so sebou prináša právo kráľa. A tak sa v histórii Izraela, predtým vedeného samotným Bohom, začína smutná éra kráľovstva. Králi neboli vernými reprezentantmi Boha a jeho plánov. Boh preto povolal prorokov. Títo verní Boží služobníci išli často až na hranice svojich možností, aby ľuďom ukázali, že život má zmysel len vtedy, ak človeka vedie Boh. Obsah: Vysoký, silný a krásny muž Chlapec a obor V nebezpečenstve života Koniec neúspešného života Korunovácia Dávidov hriech a jeho ľútosť Vzbura následníka trónu Múdry kráľ A začalo pršať Lietajúci voz Šúnemská žena Zajaté dievča

Vypredané
-15%

4,39 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 5
Audiokniha: Biblické príbehy 5

Do piatej série rozhlasových biblických príbehov patria posledné príbehy zo Starej zmluvy. Obdobie Izraelského kráľovstva je priam presiaknuté zabúdaním na Hospodina a modloslužbou kráľov, ktorí rovnakým smerom viedli aj celý národ. Aj keď občas sa našli nejakí, ktorí si Boha ctili, boli to skôr výnimky. Keď Boh vypočul modlitbu kráľa Ezechiáša a predĺžil mu život, on namiesto vďačnosti ukázal babylonským poslom svoje bohatsvo. A tak už onedlho Boh dovolil, aby mocný babylonský kráľ Nebúkadnecar po svojom víťazstve nad Jeruzalemom presídlil do rôznych končín svojho rozľahlého impéria celý Izrael… Ako pamätník stojí v línii týchto príbehov Jóbova skúsenosť s Bohom. Jeho vyznanie na konci života, že v utrpení stretol tvárou tvár Hospodina dáva aj našim existenčným zápasom silu vydržať. Obsah: Slnko sa vrátilo späť Nová kráľovná Zabudnutá odmena Odvážny čin Krajina Úc Na kráľovskom dvore Kráľov sen Ohnivá pec na planine Dúra Sedem rokov zvieraťom Biela ruka Levy a darebáci Muž, ktorý chcel utiecť pred Bohom

Vypredané
-15%

4,39 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Libor, pred 7 hodinami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 16 hodinami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

userAvatar

Mária, pred 4 dňami

Vsetko super.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk