Oznam: 29. júla až 2. augusta 2024 máme INVENTÚRU. E-knihy a audioknihy posielame bez obmedzenia, ostatné budeme postupne odosielať od pondelka 5. augusta 2024.

Politika, politológia

(33 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: Súmrak európskej civilizácie
E-kniha: Súmrak európskej civilizácie

Pavel Fendek

„Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“. Cecília Malströmová, komisárka EÚ. Genocída Európanov a zničenie ich národov je takto dokázateľne oficiálnou súčasťou budovania multikultúrnej rasovo a kultúrne rozmanitej „tolerantnej“ spoločnosti. Ústredná téma predkladanej knihy, multikulturalizmus, je oficiálnou ideológiou Európskej únie, preto treba citát pani komisárky vnímať doslovne. Čitateľ pochopí, z akého hodnotového základu táto ideológia vychádza a prečo sa jej skutočným, nie deklarovaným, poslaním stala genocída Európanov a ľudí európskeho pôvodu. Multikulturalizmus je barbarská antieurópska a antibelošská rasistická neomarxistická ideológia, ktorá prevzala marxistický koncept utláčania. Útočí na majoritnú kultúru Európanov, lebo za útlak imigrantov a minorít považuje požiadavku Európanov aby sa prispôsobili ich majoritnej kultúre. Za takýto útlak sa považuje dokonca aj požiadavka Európanov, aby oni sami mohli vo svojich krajinách žiť podľa svojich vlastných kultúrnych zvyklostí. Nesúhlas Európanov s takouto úpravou medzikultúrnych a medzirasových vzťahov nazývajú prívrženci ideológie multikulturalizmu paradoxne rasizmom, diskrimináciou, xenofóbiou, skrátka extrémizmom páchaným Európanmi na imigrantoch a minoritách. Ideologicky vymyslený „rasový, sociálny a kultúrny útlak“ Rómov je tak hlavný dôvod šikanovania majoritnej spoločnosti na Slovensku zo strany Bruselu a naň prepojených mimovládnych organizácií. V rámci projektu EuroMed plánuje Brusel prisťahovanie 50 až 80 miliónov moslimov do Európy, čo je akt otvorenej prípravy zločinu genocídy na Európanoch anulujúci všetky výhody z európskej integrácie. Postoje Bruselu k invázii ilegálnych neeurópskych migrantov potvrdzujú, že realizácia tohto zločinného plánu sa už naplno rozbieha, len je kamuflovaná humanistickými heslami a moralizovaním o historickej zodpovednosti Európy za stav v jej bývalých kolóniách, a tým aj jej povinnosti týchto migrantov prijímať. V knihe sa čitateľ dozvie, čo spôsobilo taký intelektuálny, kultúrny a morálny úpadok Európanov, že svoje krajiny a kontinent nechajú odovzdane kolonizovať hordami barbarov z bývalých kolónií bývalých európskych mocností. Dôležité upozornenie pre čitateľa:V knihe som spracoval náročnú tematiku, ktorá spadá do pomedzia literatúry faktu a politológie. Pomerne náročný text som preto spestril a odľahčil viac ako sto článkami, ktoré si čitateľ môže otvoriť cez hypertextové prepojenie. Čitateľ tým ako bonus dostáva prístup k ilustrácii tematiky v rozsahu porovnateľnom so samotnou knihou.

Ihneď na stiahnutie

5,90 €

E-kniha
E-kniha: Cesta do nevoľníctva
E-kniha: Cesta do nevoľníctva

Friedrich August von Hayek

Najznámejšie dielo významného predstaviteľa klasického liberalizmu, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Prostredníctvom tejto knihy Hayek varoval svet pre nebezpečenstvami centralizácie moci, centrálneho plánovania a obmedzovania voľného trhu, ktorých dôsledkom je vždy obmedzenie nielen ekonomických, ale aj politických slobôd a vznik totalitných režimov.

Ihneď na stiahnutie

4,95 €

E-kniha
E-kniha: Po kapitalizme
E-kniha: Po kapitalizme

David Schweickart

Kniha Po kapitalizme - ekonomická demokracia je vedecko-odborná práca zameraná predovšetkým na stanovenie vízií spoločensko-ekonomického rozvoja v budúcnosti. Vďaka prístupnému jazyku je určená nielen odborníkom, ale aj širokým vrstvám čitateľov. David Schweickart v nej hľadá a aj nachádza východisko z neustále sa prehlbujúcich celosvetových kríz v jednoznačnom prechode k ekonomickej demokracii. Tento systému má postupnou transformáciou nastoliť (namiesto predpokladaného agresívneho neobmedzeného rastu) trvalo udržateľný život. Autor prichádza so širokým spektrom inovatívnych námetov v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Pri transformačných procesoch však odmieta triedny boj a formovanie antikapitalistickej sociálnej sily v zmysle marxistickej ideológie. Predpokladá politicky vyspelú spoločnosť, ktorá postupne získa podiel na vlastníctve výrobných prostriedkov formou spoločenského investovania a spravodlivého rozdeľovania zisku. Vyslovuje presvedčenie, že optimistická alternatíva globalizovaného kapitalizmu vedie k absolútnemu kolapsu.

Ihneď na stiahnutie
-30%

5,80 €

E-kniha
E-kniha: Banda zlodejov
E-kniha: Banda zlodejov

Ignác Milan Krajniak

V tejto knihe vystupujú reálne osoby, firmy aj politické strany. Z politikov je to napríklad Robert Fico, Ján Figeľ, Béla Bugár alebo Radoslav Procházka. Dočítate sa o histórii podnikateľských skupín, ako sú Penta alebo Lexovci. Témou knihy sú aj prepojenia oligarchických štruktúr na politické strany, napríklad na Smer, KDH alebo Sieť.Každý čitateľ v tejto knihe nájde odpovede na nasledujúce otázky:Kto bol krstným otcom majetkového prevratu po roku 1989? Ako začínali najvplyvnejší slovenskí oligarchovia? Kto zbohatol na priamych predajoch štátneho majetku a kto na kupónovej privatizácii? Aký bol príbeh najnebezpečnejšej slovenskej finančnej skupiny Penta? Prečo prišli o svoje peniaze malí akcionári VÚB Kupónu, Slovenskej poisťovne a VSŽ? Ktorí oligarchovia ovládajú slovenské médiá? Kedy sa stali oligarchovia silnejšími, ako sú slovenskí politici? Ktorí oligarchovia ovládajú slovenské politické strany?V tejto knihe sa dozviete, ako sa dobré vzťahy z čias komunizmu premenili na peniaze. Ako sa potom tieto peniaze premenili na moc. A ako sa táto moc znovu a znovu mení na ďalšie peniaze. Na Slovensku totiž vznikol uzavretý okruh politiky a peňazí. Vďaka tomuto kolobehu moci a peňazí sa Slovensko postupne zmenilo zo štátu, kde majú všetci ľudia nádej na spravodlivosť, na akúsi bandu veľkých zlodejov. Táto kniha má čitateľovi pomôcť pochopiť, ako sme sa dostali do situácie, že na Slovensku opäť vládne partia nedotknuteľných a privilegovaných.

Ihneď na stiahnutie
-23%

9,90 €

E-kniha
E-kniha: Rímsky cisár ako spoločenský reformátor
E-kniha: Rímsky cisár ako spoločenský reformátor

Dávid Šimek

ergo teória sociálnej evolúcie v praxi. Dielo Rímsky cisár ako spoločenský reformátor ergo teória sociálnej evolúcie v praxi vychádza pôvodne z dizertačnej práce autora. V rámci jej obsahu sa zameral na dva zdanlivo úplne rozdielne objekty skúmania. Jadro matérie tvorí inovatívny a nedogmatický výskum rímskej štátnej správy na prelome republiky a principátu, na ktorých ilustruje oveľa väčší a podstatnejší portrét teórie sociálnej evolúcie, ktorá má univerzálnu aplikovateľnosť a farebne vysvetľuje spoločenské vzťahy minulosti, súčasnosti a uvádza možné perspektívy aj do budúcnosti. Historický výskum antickej rímskej správy a teoretickej sociológie tvorí približne pomer 3:1, v závislosti od jednotlivých kapitol. Dielo je rozčlenené do troch častí vynímajúc záverečné stanoviská. Prvá stať sa orientuje na teoretické východiská a vnímania interpretácie rímskej ústavy od dobových rímskych autorov, asimiláciou na troskách západorímskej ríše, ranostredovekého prispôsobenia východorímskou ríšou a arabskou civilizáciou, scholastickou dogmatikou, renesančným znovuoživením, revolučnou asymetriou, až po moderné výklady. Druhá stať kladie proti sebe vzťah rímskej spoločnosti a rímskej obce, štátu a ústavy, unikátnosti a univerzálnosti rímskych ústavných zvykov. Na osvieženie je začlenená vsuvka, porovnanie vybraných ústavných princípov súčasného ústavného poriadku SR a antického Ríma. Najobsiahlejšia tretia stať sa venuje úradu cisára z rôznych uhlov, pohľadov a relácií k ostatným zložkám štátnej moci. Všetky tri state sú pretkané vhodnými odbočkami, v ktorých autor poukazuje a vysvetľuje hlbšie dôvody, samotné fungovanie a naplnenie uvedených výsledkov pomocou princípov teórie sociálnej evolúcie. Rozsiahly záver vytvára akési resumé z bohatej faktografickej matérie a následné preskočenie k vytváraniu konkrétnych záverov. Autor nemá v úmysle uvedeným dielom vytvoriť jednoznačné závery ako skôr vyvolať vedeckú diskusiu, oživiť teoretickú sociológiu, historiografiu, a mnohé iné spoločenské vedné odbory, ktoré oproti prírodným vedám stagnujú.

Ihneď na stiahnutie

5,00 €

E-kniha
E-kniha: Vojna proti Západu
E-kniha: Vojna proti Západu

Douglas Murray

V knihe Vojna proti Západu sa autor medzinárodných bestsellerov Douglas Murray pýta: ak sú dejiny ľudstva dejinami otroctva, dobývania, predsudkov, genocídy a vykorisťovania, prečo za to nesú vinu len západné národy? Čína má dnes koncentračné tábory. Prečo ľudia zo Západu tvrdia, že naše hriechy sú jedinečné?Teraz je v móde oslavovať nezápadné kultúry a, naopak, znevažovať všetko západné. Niečo z toho predstavuje potrebné zúčtovanie, avšak väčšina osudovo podkopáva základ toho, čo vytvorilo najväčšiu a najhumánnejšiu civilizáciu na svete. Douglas Murray v knihe Vojna proti Západu ukazuje, koľko ľudí s dobrými úmyslami sa nechalo oklamať pokryteckou a nedôslednou protizápadnou rétorikou. Napokon, ak musíme zavrhnúť myšlienky Kanta, Huma a Milla pre ich názory na rasu, nemali by sme zavrhnúť aj Marxa, ktorého dielo je prešpikované rasistickými urážkami a antisemitizmom? V Amerike ešte treba uhasiť ohniská rasizmu, ale čo s besniacim rasistickým peklom na Blízkom východe a v Ázii?Z tohto intelektuálneho podvodu neprofitujú len nečestní vedci, ale aj nepriateľské národy a porušovatelia ľudských práv, ktorí dúfajú, že tak odvrátia pozornosť od svojich vlastných súčasných zločinov. Diktátori s radosťou naskočia na vlnu „Amerika je rasistická krajina“ a ako PR imitujú jazyk antirasistických a „prospravodlivých“ hnutí, zatiaľ čo medzitým vyvražďujú vlastný ľud a uskutočňujú svoje autoritárske ťaženia.Ak má Západ prežiť, treba ho brániť. Vojna proti Západu nie je len prenikavým rozborom hlúpych protizápadných argumentov, ale aj novou a prísnou apologetikou civilizácie ako takej.

Ihneď na stiahnutie
-30%

15,95 €

Audiokniha
Audiokniha: Nová šľachta
Audiokniha: Nová šľachta

Miroslav Beblavý

Nová šľachta – Papalášstvo od Mečiara po Matoviča je odľahčeným pohľadom do smutného zákulisia slovenskej politiky.Miroslav Beblavý na vlastnej koži zažil, aký ťažký je boj proti nezmyselným výsadám prominentov. Na základe tejto skúsenosti a viac ako dvoch stoviek zdrojov prináša jedinečné svedectvo o spôsoboch, akými si „tí hore“ bez hanby užívajú svoje postavenie.Niekomu stojí rýchlik v dedine, iný vojenskou stíhačkou sfúkaval sviečky na cintoríne. Úsmevné príhody, ako poslanec takmer išiel do basy kvôli papagájom, strieda oprávnené rozhorčenie z toho, že dôchodkyňu s maturitou dosadil jej zať až do dozornej rady banky. Čitateľ sa dozvie aj to, prečo je podľa diplomatov maslo v Prahe päťkrát drahšie a kto zarába lepšie ako v Amerike.Autor ukazuje, čo všetko sa proti papalášstvu – často neúspešne – vyskúšalo a čo musíme spraviť, aby sme ho konečne porazili. Novú šľachtu na Slovensku nepotrebujeme, obzvlášť keď jej na každom kroku vypadáva slama z topánok.

Ihneď na stiahnutie
-15%

12,21 €

E-kniha
E-kniha: Nová šľachta
E-kniha: Nová šľachta

Miroslav Beblavý

Kniha Nová šľachta – Papalášstvo od Mečiara po Matoviča je odľahčeným pohľadom do smutného zákulisia slovenskej politiky. Miroslav Beblavý na vlastnej koži zažil, aký ťažký je boj proti nezmyselným výsadám prominentov. Na základe tejto skúsenosti a viac ako dvoch stoviek zdrojov prináša jedinečné svedectvo o spôsoboch, akými si „tí hore“ bez hanby užívajú svoje postavenie. Niekomu stojí rýchlik v dedine, iný vojenskou stíhačkou sfúkaval sviečky na cintoríne. Úsmevné príhody, ako poslanec takmer išiel do basy kvôli papagájom, strieda oprávnené rozhorčenie z toho, že dôchodkyňu s maturitou dosadil jej zať až do dozornej rady banky. Čitateľ sa dozvie aj to, prečo je podľa diplomatov maslo v Prahe päťkrát drahšie a kto zarába lepšie ako v Amerike. Autor ukazuje, čo všetko sa proti papalášstvu – často neúspešne – vyskúšalo a čo musíme spraviť, aby sme ho konečne porazili. Novú šľachtu na Slovensku nepotrebujeme, obzvlášť keď jej na každom kroku vypadáva slama z topánok.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,40 €

E-kniha
E-kniha: Čo príde po Európe?
E-kniha: Čo príde po Európe?

Ivan Krastev

Európa a jej hodnoty sa otriasajú v základoch a zdá sa, že každým dňom sa ponárame do väčšej a väčšej neistoty. Čo nás čaká v najbližších rokoch? Rozpadne sa Európska únia rovnako, ako sa rozpadla habsburská monarchia? A aká bude príčina? Vzostup radikálnych populistických strán? Alebo migračná kríza? A možno to bude Brexit, ktorý spustí lavínu ďalších a ďalších „exitov“ z Európskej únie. Tieto otázky kladie sebe i nám uznávaný európsky politológ Ivan Krastev vo svojej ostrej a provokatívnej esejistickej knihe Čo príde po Európe? Nehľadí však len na aktuálne dianie, ale svoje úvahy a predpovede opiera aj o hlboké znalosti európskych dejín. Príkladov a analógií rozpadu veľkých spoločenstiev máme v moderných dejinách mnoho. Otázkou zostáva, či sa k nim čoskoro pripojí aj Európska únia. Kniha Ivana Krasteva Čo príde po Európe? Vychádza v edícii Skica v preklade Samuela Marca.

Ihneď na stiahnutie
-24%

7,60 €

E-kniha
E-kniha: Plienenie sveta
E-kniha: Plienenie sveta

Michael Maier

Medzinárodná skupinka politikov, lobistov, bankárov a manažérov plieni svet verejnosti za chrbtom. Vzniká globálny feudalizmus: Bohatstvo sveta putuje k malej skupinke, ktorá sa nachádza v centre finančného systému. Vlády sa chcú zaradiť k prospechárom a nútia svojich občanov prinášať obete.Vlády podporované silnými a diskrétnymi organizáciami ako Svetová banka, MMF, Banka pre medzinárodné zúčtovanie a Centrálne banky, plienia osobné vlastníctvo a odmietajú solidárnosť s núdznymi. Oceány falošných peňazí zaplavujú celý svet, zatiaľ čo sa globálny finančný tok vyhýba demokratickej kontrole. Právo sa porušuje podľa ich ľubovôle. Novou ideológiou je svojvôľa. Slušnosť je cudzím slovom.Vlády a finančný priemysel bezohľadne plienia svet, len aby si zachránili vlastnú kožu.Aký to má dopad na jednotlivca? Je možné sa nejako brániť? Existuje možnosť revolúcie?Michael Maier je editorom Nemeckých hospodárskych novín. Po ukončení právnického štúdia na vysokej škole v Grazi bol finančným riaditeľom Afroázijského inštitútu v Grazi, potom šéfredaktorom viedenského denníka Presse a kolumnista vo viedenskom denníku Standard, ako aj šéfredaktor Berlínkych novín a internetových novín Stern a Netzeitung. Bol spolupracovníkom v Shorenstein Centre v Harvard Kennedy School for Government (vedecká téma: Ochrana životného prostredia a občiansky žurnalizmus), ako aj hosťom v Koebnerovom inštitúte Novej nemeckej histórie Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme (profesor Mose Zimmerman), kde skúmal antisemitizmus v bývalej NDR.

Ihneď na stiahnutie
-30%

9,49 €

E-kniha
E-kniha: Posledné impérium
E-kniha: Posledné impérium

Juraj Mesík

Kniha Posledné impérium – Texty o agónii Ruska hovorí o rizikách, ktoré pre nás, Slovákov a Európanov, predstavuje a aj v blízkej budúcnosti bude predstavovať Rusko, ale predovšetkým naša vlastná hlúposť, naivita a historické (bez)vedomie. Práve preto je kniha venovaná učiteľkám a učiteľom, ktorí učia naše deti kriticky myslieť - ale pozor, nie je to žiadna učebnica.

Ihneď na stiahnutie
-25%

8,90 €

E-kniha
E-kniha: Oheň a síra
E-kniha: Oheň a síra

Michael Wolff

Novinár a spisovateľ Michael Wolff vďaka dobrým vzťahom s Trumpovým kabinetom prináša kuloárne informácie z pracovne najkontroverznejšieho prezidenta všetkých čias.Prvých deväť mesiacov volebného obdobia Donalda Trumpa sa nieslo v znamení búrlivých, šokujúcich a mimoriadne kontroverzných udalostí. Známy autor a novinár Michael Wolff, ktorý mal neobmedzený prístup do Západného krídla, v knihe opisuje dramatické a živelné úradovanie, odrážajúce prezidentovu osobnosť, čím odkrýva pravdu o chaose v Oválnej pracovni. Dozviete sa:čo si o prezidentovi Trumpovi myslí jeho štáb;čo priviedlo Trumpa k tvrdeniu, že ho bývalý prezident Obama odpočúva;prečo vyhodili šéfa FBI Jamesa Comeyho;prečo sa hlavný stratég Steve Bannon a Trumpov zať Jared Kushner nemohli ani cítiť;kto v skutočnosti riadi Trumpov úrad po tom, čo Bannona vyhodili;ako úspešne komunikovať s Trumpom;čo má Trumpov úrad spoločné s filmom Producenti.Americká spoločnosť je dnes mimoriadne polarizovaná a na svedomí to má prezident Trump. Kniha Oheň a síra od Michaela Wolffa je brilantne napísaná a mimoriadne aktuálna správa o situácii v Bielom dome. Vysvetľuje, ako a prečo sa Donald Trump stal kráľom sporov a rozkolov.

Ihneď na stiahnutie
-30%

11,10 €

E-kniha
E-kniha: Otvorená komunálna politika
E-kniha: Otvorená komunálna politika

Stanislav Konečný; Bruno Konečný

Prvá publikácia o komunálnej politike u nás, venujúca sa tejto téme z hľadiska jej filozofických, právnych, sociologických, ekonomických a politologických východísk, ako aj z hľadiska praxe v jej priestorovej, sociálnej a ekonomickej dimenzii. Osobitná pozornosť je venovaná špecifike komunálnej politiky v malých obciach i v mestách. Vhodná do knižnice každého starostu, primátora či poslanca mestského alebo obecného zastupiteľstva, ale aj ako učebnica pre štúdium verejnej správy. Po mimoriadne úspešnom knižnom vydaní sa na základe veľkého dopytu verejnosti teraz dostáva do jej rúk aj v elektronickej podobe.

Ihneď na stiahnutie

10,00 €

E-kniha
E-kniha: Poučenie z moci
E-kniha: Poučenie z moci

Ľuboš Jurík

Kniha nadväzuje na predošlú knihu autora z prostredia vysokej politiky s názvom Pokušenie moci. V druhej časti - Poučenie z moci - má čitateľ možnosť preniknúť do zákulisia parlamentu, politických strán, vlády, diplomacie, zahraničných ciest a medzinárodných rokovaní. Ľuboš Jurík šesť rokov pôsobil ako hovorca predsedu NR SR, zúčastnil sa mnohých domácich i zahraničných rokovaní M. Dzurindu a R. Schustera, opísal autentické zážitky, ktorých bol priamym svedkom. Čitateľ tak dostáva do rúk zaujímavú knihu s autentickým svedectvom o zložitom období Slovenskej republiky od jej vzniku až po prvé desaťročie tretieho tisícročia. Ľuboš Jurík je nielen pozorný a detailný kronikár, ale aj glosátor udalostí a osobností, pričom sa snaží zachovať objektívny, aj keď netají svoj kritický pohľad na udalosti.

Ihneď na stiahnutie
-30%

9,30 €

E-kniha
E-kniha: Samovražda Západu
E-kniha: Samovražda Západu

Richard Koch; Chris Smith

Hoci názov knihy napovedá niečo iné, dvojica britských autorov napísala prekvapivo optimistickú knihu o našej civilizácii. Tú si cenia natoľko, že podľa nich stojí za to pokúsiť sa ju zachrániť. V roku 1900 bola väčšina obyvateľov Západu na svoju civilizáciu hrdá. Vedeli, čo predstavuje a verili jej. Dnes sa tento pocit stratil. Je to najmä preto, že šesť ideí, na ktorých sebavedomie Západu stojí, zažilo storočie neustálych útokov.Západná civilizácia pretrváva dlhšie ako akákoľvek iná v minulosti alebo v súčasnosti – je oveľa úspešnejšia v ekonomickom, vojenskom či politickom zmysle, ale aj vo vede, technológiách a umení. Zlepšuje sa zdravotných stav jej obyvateľov, rastie ich bohatstvo, dĺžka života a zrejme aj pocit šťastia. Veľkú časť týchto úspechov môžeme pripísať na vrub šiestim základným ideám – kresťanstvu, optimizmu, vede, ekonomickému rastu, liberalizmu a individualizmu. Tieto idey však už Západ nespájajú ani neinšpirujú a jednotlivcom nedávajú sebaistotu nevyhnutnú na spoločný postup, akokoľvek neuvedomelý. Namiesto toho vidíme evidentný príklon ku kolektívnej samovražde, v našich dejinách hlboko zakorenený už od roku 1914. Dá sa vystopovať v upadajúcej dôvere voči každej idey, ktorá kedysi inšpirovala Západ a celý svet. Našťastie, lepší pohľad na šesť faktorov ukazuje veľkú húževnatosť, s akou odolávajú útokom. Väčšina dnešného nepriateľstva voči týmto ideám je založená na módnych, ako bol napríklad Freudov pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorý vedecké dôkazy medzitým vyvrátili. Aspoň teoreticky by dômyselnejšia syntéza šiestich ideí mohla ponúknuť Západu cestu, ako ho zbaviť jeho úzkostí a zvýšiť jeho integritu. Ale v praxi? Táto facsinujúca kniha sa pokúša nájsť odpoveď.

Ihneď na stiahnutie
-47%

6,90 €

E-kniha
E-kniha: Bastardi v politike
E-kniha: Bastardi v politike

Leopold Moravčík

Historici a politológovia sa nevedia zhodnúť na tom, či výrok o nikaragujskom diktátorovi Somozovi „je to bastard, ale náš“ patrí naozaj Harrymu Trumanovi. Niektorí tvrdia, že tie slová vyriekol už jeho predchodca v Bielom dome Franklin Delano Roosevelt, ale sú aj takí, ktorí sú presvedčení, že zodpovedajú skôr politike a spôsobu vyjadrovania Richarda Nixona. Pokojne ich mohli vyrieknuť viacerí. Po druhej svetovej vojne a najmä potom, ako ju vystriedala vojna studená, svet sa doslova hemžil politikmi, ktorým sa dostávalo nielen skrytej, ale aj oficiálnej podpory len preto, lebo jedna zo strán rozdeleného sveta ich považovala za svojich spojencov, lebo sa postavili na vhodnú stranu frontovej línie. Našli sa aj takí politici, ktorí dokázali obratne hrať na obe strany a využívať spory medzi veľmocami vo svoj prospech. Najväčší problém je, že svet sa stretáva s ľuďmi tohto typu naďalej, aj po skončení studenej vojny.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,10 €

E-kniha
E-kniha: Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie
E-kniha: Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie

Nicolas Maslowski; Bohuslav Šalanda

Kniha se věnuje problematice sociální změny a různých badatelských přístupů k ní. Jedná se o příspěvek k rozvoji sociohistorické perspektivy, pochopené jako multidisciplinární způsob zachycení dlouhodobých procesů a změn. Ty jsou představovány v klíčových studiích, v nichž autoři zachycují politické události a jejich vliv na obyvatele (postavení šlechtice, měnová reforma, rozpad Československa), ale také kulturní život českých zemí (Národní divadlo za druhé světové války). Aktérství představuje vlastnost sociálního subjektu, jenž má úlohu hybatele jednání v určitém vysvětlujícím modelu. Autoři nevynechali ani teoretický rámec, který je nutný pro jejich zkoumání. Každá stať rovněž obhajuje jiný přístup, který lze použít při analýze vztahů aktérů a sociální změny, což rozšiřuje a obohacuje paletu metod a problematiky historické sociologie.

Ihneď na stiahnutie
-43%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Historické úspechy demokratického kapitalizmu
E-kniha: Historické úspechy demokratického kapitalizmu

Karol Habala

Kniha analyzuje slobodnú spoločnosť, pozostávajúcu z troch stavebných zložiek, t.j. z troch slobodných inštitúcií, ktoré stelesňujú trojitú slobodu; - politickú (politický pluralizmus a nie politický absolutizmus), - ekonomickú (ústavou uzákonená ochrana súkromného vlastníctva a ochrana duševného vlastníctva), a morálno-kultúrnu. Tieto inštitúcie slobody sú pevne zakotvené v každej ústave týchto slobodných spoločnosti (USA, Kanada, Švedsko, Dánsko, Nórsko a Izrael). Cesta k vytvoreniu slobodných spoločnosti bola rôzne dlhá, obtiažná a zložitá. Avšak zápasy o jej zdolávanie sú zápasmi napĺňujúce svoje prírodné poslanie - poslanie inteligentných a slobodných osobnosti.

Ihneď na stiahnutie

9,95 €

E-kniha
E-kniha: V tieni mafie 2 - Čas dravcov
E-kniha: V tieni mafie 2 - Čas dravcov

Jozef Karika

Chápadlá slovenskej mafie siahajú do najvyššej politiky! Šokujúci príbeh V tieni mafie pokračuje!Čas dravcov odkrýva ďalšie šokujúce skutočnosti o praktikách mafie, politickej korupcii, rozkrádaní eurofondov, o biznise s prostitúciou, ale aj o vzťahoch vplyvných mužov k ženám. Román V tieni mafie sa bezprostredne po vydaní stal bestsellerom. Niekoľko týždňov bol na prvom mieste v rebríčku top titulov.Krutý boj o moc tentoraz zasiahne až do najvyšších politických sfér! Michal Harvan chladnokrvne odstránil všetkých nepriateľov aj spojencov, ktorí mu pomohli dostať sa na vrchol zločineckej moci. Teraz však narazí na rovnocenného protivníka a musí mu čeliť celkom sám. Po krvavej zrážke s nájomným psychopatickým vrahom padne až na samé dno – príde o všetko, čo dosiahol. Pomôže mu bizarný ľúbostný vzťah s prostitútkou nájsť stratenú silu, vrátiť úder a získať naspäť to, o čom si myslí, že mu patrí?

Ihneď na stiahnutie
-16%

8,30 €

E-kniha
E-kniha: V tieni mafie
E-kniha: V tieni mafie

Jozef Karika

Drsný a zároveň dojímavý mafiánsky román o úpadku jednej celej generácie. Autor so znalosťou veci analyzuje príčiny formovania prvých zločineckých skupín, teritoriálne rozdelenie moci a vplyv podsvetia na politickú klímu v krajine. Jozef Karika sa neskrýva za pseudonym, umožňuje nahliadnuť do zákulisia nielen gangstrov nižšieho rangu, ale i mafie v bielych golieroch, fungovania regionálnej politiky i práce médií.Román V tieni mafie so šokujúcou otvorenosťou opisuje bezohľadné mafiánske praktiky od výpalníctva, nakrúcania pornografie, obchodu s bielym mäsom až po korupciu, ktorá rozožiera štátne a samosprávne štruktúry.Román však hovorí aj o priateľstve dnešných tridsiatnikov. Traja kamaráti dozrievajú pod vplyvom spoločenského diania. Život im ponúka rozličné spôsoby, ako si vydobyť spoločenskú prestíž. Odolá ich priateľstvo nástrahám, alebo ich rozdelí v svete financií a zločinu taký neočakávaný cit, ako je láska?Príbeh odkrýva zákulisie fungovania našej spoločnosti, je v ňom motív rozvratu osobnosti, témy zla, smrti, násilia i šialenstva, vzťah mentora a učeníka – zasväcovanie do mocenskej filozofie podsvetia, investigatívne prvky… Román obsahuje aj citlivé a dojímavé pasáže, no verím, že v primeranom a opodstatnenom rozsahu. Je to generačná výpoveď o tom, čím ľudia na Slovensku žijú, s čím sa každodenne stretajú a čo ich obklopuje."Za najväčší autorský úspech budem považovať, ak po publikovaní tejto knihy prežijem v zdraví ďalšie tri mesiace. Na rozdiel od mojich starších kníh je táto naozaj na hrane." Jozef Karika

Ihneď na stiahnutie
-17%

9,00 €

Audiokniha
Audiokniha: Inventúra
Audiokniha: Inventúra

Andrej Hryc

Až 740 mien Andrejovi Hrycovi stálo za to, aby im venoval miesto vo svojej pravdivej a pre niekoho aj riadne štipľavej autobiografii nazvanej Inventúra. Autor v úvode audioknihy hovorí: „Je veľa ľudí, ktorých v tejto knihe spomeniem, no napriek tomu, že keď ich občas stretávam na ulici alebo pri rôznych spoločenských príležitostiach, nestoja mi ani za ten pohľad. Z rôznych príčin nimi pohŕdam, vlastne by mi nemali stáť ani za zmienku, možno by som sa mohol a aj mal povzniesť nad ich úbohú existenciu, ale ako inak si s nimi vyrovnať účty?... Ja chcem hovoriť.“Spomienky z mladosti, prvé lásky, angažmán na Novej scéne, ale aj nevyšetrená smrť otca. Susedské spolunažívanie s komunistami, rozlúčka s VPN a odchod z HZDS. Neuveriteľný príbeh Rádia Twist, legendárna nahrávka telefonátu medzi ministrom vnútra Ľ. Hudekom a I. Lexom o únose prezidentovho syna – to všetko odhaľuje Inventúra, osobné a zároveň verejné zúčtovanie.O svojej biografii, ktorú teraz ponúkame v audioknižnej podobe, povedal: „Moji rodičia mi za mlada vtĺkli do hlavy, že ,pozdraviť je slušnosť, ale odzdraviť je povinnosť'. Nuž, niektorým ľuďom som predtým odpovedal na pozdrav so zaťatými zubami. Dnes už nemusím, pretože po Inventúre ma konečne prestali zdraviť oni.“Okrem tohto čitateľského ohlasu na svoj životopis sa Andrejovi Hrycovi dostalo aj iného ocenenia: 20-tisíc predaných výtlačkov a množstvo pozitívnych listov, e-mailov a esemesiek od neznámych ľudí.

Ihneď na stiahnutie
-15%

11,64 €

Audiokniha
Audiokniha: Čierna hra: Vláda mafie
Audiokniha: Čierna hra: Vláda mafie

Jozef Karika

Drsný triler z krvavých deväťdesiatych rokov zachytávajúci dramatické osudy členov skupiny podsvetia. Krátko po Nežnej revolúcii zavládlo ponuré obdobie – smrť nikdy nebola ďaleko a darilo sa všetkým druhom svinstva. V tejto atmosfére a nových podmienkach sa z obyčajných ľudí snažiacich sa vyšvihnúť stávajú výpalníci, drogoví díleri, priekupníci so zbraňami, zločinci v bielych golieroch či prví mafiánski bossovia. Do temnej špirály chtiac-nechtiac vťahujú aj svojich najbližších, manželky i deti. Zatiaľ čo niektorí prenikajú k čoraz väčšej moci, iní kráčajú k predčasnému koncu.Čierna hra je román o násilnej epoche a ľuďoch, ktorých táto pohnutá doba zhltla. V napínavom príbehu plnom zvratov i dojímavých momentov stretnete aj obľúbené postavy z Karikových bestsellerov V tieni mafie a V tieni mafie II: Čas dravcov.

Ihneď na stiahnutie
-15%

14,77 €

E-kniha
E-kniha: Dokonalý policajný štát
E-kniha: Dokonalý policajný štát

Geoffrey Cain

Predstavte si život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera a ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči a môžete skončiť v koncentračnom tábore alebo zmiznúť bez stopy. Kamery v dome, na uliciach, v obchodoch i v práci sledujú každý váš krok. Aj nepatrné pokĺznutie vám spôsobí veľké problémy. A trest môže prísť aj za činy, ktoré ste ešte nespáchali. Prediktívny policajný program pomocou najmodernejších technológií a databáz určí, akého zločinu sa človek v budúcnosti pravdepodobne dopustí a odporučí jeho prevýchovu. Odrezaní od pravdy a možnosti voľby, pod neustálym dozorom a útlakom policajných zložiek. Obyvatelia Ujgurskej autonómnej republiky Sin-ťiang na západe Číny hovoria svojej dystopii „situácia“. No to, čo pôsobí ako neuveriteľný námet z futuristického románu, je pre Ujgurov mrazivou realitou 21. storočia. Na základe výpovedí ujgurských utečencov, štátnych zamestnancov, výskumníkov i aktivistov žijúcich v exile, Geoffrey Cain opisuje situáciu z prvej ruky. Podáva svedectvo o tom, ako si Čína stanovila za cieľ vymazať identitu, kultúru a dejiny celého národa. A tak stvorila Dokonalý policajný štát...

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,40 €

E-kniha
E-kniha: Obyčajný Matovič. Homo vulgaris
E-kniha: Obyčajný Matovič. Homo vulgaris

Peter Bárdy

Zákulisie zrodu a pádu „obyčajného človeka“ – populistu Igora Matoviča. Igor Matovič napísal za vyše desať rokov v politike nesporne zaujímavý príbeh. Aké boli jeho začiatky, čo rozhodlo o jeho angažmáne v politike a prečo sa nedokázal vymaniť z role opozičného krikľúňa a provokatéra, sa dozviete v knihe Petra Bárdyho: Obyčajný Matovič. Homo vulgaris.Knižný debut šéfredaktora Aktuality.sk nemá ambíciu komplexne zhodnotiť Matovičovu dekádu v politike, čo ani nie je vzhľadom na chýbajúci časový odstup možné. Je pokusom o sondu do sveta antipolitika a populistu, ktorý samého seba označil za homo vulgaris – človeka obyčajného a na „obyčajnosti“ postavil svoju komunikačnú stratégiu. Peter Bárdy sa pokúša nájsť odpoveď na to, ako a prečo práve Matovič presvedčil obyčajných ľudí – voličov Smeru, že éra „našich ľudí“ musí dostať stopku. Analyzuje, čo všetko prispelo k tomu, že Matovičova stávka na jednu kartu vyšla. Skúma, aký podiel na tom mali pád Radičovej vlády, Gorila, vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej i následné demaskovanie skutočnej povahy štátu v rukách eseročky Smer, či presnejšie jeho vrcholových predstaviteľov a sponzorov z radov oligarchov.Skúsený novinár a dlhoročný politický komentátor sa pri písaní knihy stretol s desiatkami ľudí – od politikov, cez analytikov až po expertov na politické kampane. Vychádzal nielen z dokonalej znalosti slovenskej politickej scény a Matovičovho príbehu, ale aj z rozhovorov s jeho niekdajšími politickými spojencami a protivníkmi sa dotýka aj povahy masových hnutí s exkurzom do histórie.Súčasťou publikácie z dielne dlhoročného politického komentátora Petra Bárdyho sú ikonické fotografie. Mozaiku komplikovanej osobnosti politického lídra i samotnej doby dopĺňajú komentáre/analýzy troch skúsených politických komentátorov Arpáda Soltésza, Daga Daniša a Petra Tkačenka.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,49 €

E-kniha
E-kniha: Putinove vojny
E-kniha: Putinove vojny

Mark Galeotti

Od Čečenska po Ukrajinu. Putinove vojny od svetového experta na moderné Rusko sú aktuálnym prehľadom konfliktov, v ktorých sa Rusko ocitlo od nástupu Vladimira Putina do premiérskej a následne prezidentskej funkcie. Autor mapuje vývoj od prvej a druhej vojny v Čečensku cez vojenský vpád do Gruzínska, anexiu Krymu až po inváziu na Ukrajinu a vysvetľuje, ako Putin a jeho vojny nenávratne zmenili Rusko 21. storočia. Galeotti prináša aj širší pohľad na Putinovu rekonštrukciu ruskej vojenskej moci od žoldnierov po spravodajských operatívcov a na to, ako sa Putin v tejto novej studenej vojne so Západom pri projekcii moci do zahraničia v čoraz väčšej miere spoliehal na vojenskú silu. Galeotti v týchto konfliktoch neprehliada ruské vojenské zlyhania na taktickej aj strategickej úrovni, zvlášť pri invázii na Ukrajinu, a predkladá možné scenáre vývoja nielen tejto vojny, ale aj budúcich vzťahov medzi Ruskom a jeho susedmi vrátane Číny. Tieto stránky okorenené príhodami a osobnými svedectvami od súčasných aj vyslúžilých ruských príslušníkov ozbrojených síl predstavujú napínavé a dôležité dejiny prebudeného ruského medveďa. Teraz je dokonalá chvíľa na to, aby sme pochopili prečo a ako Putin vysielal ozbrojené sily do vojen. A práve Mark Galeotti dokáže boriť mýty o veľkolepej ruskej armáde či poodhaliť to, čo prinesie budúcnosť ako žiadny iný autor.

Ihneď na stiahnutie
-30%

17,40 €

E-kniha
E-kniha: Cestou politické teorie
E-kniha: Cestou politické teorie

Jan Bíba; Martin Štefek

Kniha se na příkladu Ústavu politologie FF UK jako nejstaršího politologického pracoviště v Československu, jehož počátky sahají do konce 60. let minulého století, zabývá dějinami ustavování a obnovování oboru politické vědy v České republice. Ukazuje přitom, jak česká politická věda byla od svého počátku rozštěpena na scientistickou a humanistickou větev, jejímž představitelem byl a je Ústav politologie, a nakolik je toto rozštěpení pro českou politickou vědu svazující. Kniha se také věnuje průnikům mezi politickou vědou a dalšími obory, především pak politickou teorií a historií.

Ihneď na stiahnutie
-39%

5,00 €

E-kniha
E-kniha: Svoboda a demokracie
E-kniha: Svoboda a demokracie

Zdeněk Pospíšil

Uspořádání společnosti i záruka práv skupin a jednotlivců procházejí v historii vývojem. Obdobně je to i s jejich vnímáním a ideologickými či politickými (i vojenskými) boji za jejich změnu. Obsah pojmů se vyvíjí nejen podle toho, do které politické, ekonomické a sociální skupiny člověk patří, ale i podle doby, ve které žije. Nepřicházejí však samy o sobě, automaticky, ale bývají výsledkem násilných (zřídka nenásilných) bojů. Mění se uspořádání společnosti i pohled na svobodu a demokracii (liberální a konzervativní) a způsob jejich prosazování i geopolitické hodnocení jednotlivých států. Lidé si kladou otázku, zda může vytváření (mnohdy striktních) mantinelů přispívat k demokratizaci, svobodě a humanizaci jednání člověka. Hledání smyslu existence, respektive postupu evoluce, si klade z různých úhlů i tato kniha. Možnost, respektive nutnost, volby „komplikuje“ život člověka, uzavírá či otevírá (ne)zvratnost perspektivy další existence i její podobu.

Ihneď na stiahnutie

4,89 €

E-kniha
E-kniha: Moje Rusko: Vojna či mier
E-kniha: Moje Rusko: Vojna či mier

Michail Šiškin

Michail Šiškin, ruský autor žijúci vo Švajčiarsku, vo svojej novej knihe tvrdí, že Rusko nie je „hádankou zabalenou v záhade“, len o ňom nevieme dosť. Aký je teda skutočný príbeh Putinovho autokratického režimu a jeho invázie na Ukrajinu? Autor sa vydáva do histórie a sleduje korene ruských problémov od Kyjevskej Rusi cez Moskovské veľkokniežatstvo, cárske Rusko, revolúciu, Sovietsky zväz a studenú vojnu až po súčasnú Ruskú federáciu. Skúma znepokojujúci vzťah medzi štátom a občanmi, vysvetľuje ruský postoj k ľudským právam a demokracii a tvrdí, že v skutočnosti existujú dva ruské národy: jeden rozčarovaný a nespokojný, trpiaci „otrockou mentalitou“, a ten, čo vyznáva európske hodnoty a snaží sa postaviť útlaku. Bude Rusko pokračovať v bludnom kruhu prevratov a autokracie alebo sa mu podarí z neho vymaniť – a ako v tom môžeme jeho obyvateľom pomôcť?

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,49 €

E-kniha
E-kniha: Úvod do studia politiky
E-kniha: Úvod do studia politiky

Miroslav Novák

Učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit.

Ihneď na stiahnutie
-53%

18,00 €

E-kniha
E-kniha: Politika teoreticky i prakticky
E-kniha: Politika teoreticky i prakticky

Jaroslav Bálek

Vyvíjí se politika a vůbec historie nahodile, anebo jsou řízeny nějakými zákony? A jakými? Je politika vědou, nebo jen snůškou nahodilých událostí? Je politika uměním? Jaký je podíl subjektivních a objektivních faktorů v politice a dějinách? Má v politice a jejich nástrojích nějaké místo morálka? Na tyto a další otázky se snaží dát odpověď tato publikace.

Ihneď na stiahnutie

6,90 €

E-kniha
E-kniha: Soudobá sociologie I.
E-kniha: Soudobá sociologie I.

Jiří Šubrt

Teoretické koncepce a jejich autoři. Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti. Jednotlivé kapitoly referují o klíčových postavách soudobé sociologie, jakými jsou Immanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman, Alvin Toffler, Niklas Luhmann, Richard Münch, Anthony Giddens, Manuel Castells, Ulrich Beck, Axel Honneth, Nancy Fraser, Amitai Etzioni. Teorie těchto autorů významným způsobem zasahují do aktuálních diskusí o povaze soudobého světa a mají často - nikoli však ve všech případech - i určité politické konotace.

Ihneď na stiahnutie
-50%

7,00 €

E-kniha
E-kniha: Soudobá sociologie II.
E-kniha: Soudobá sociologie II.

Jiří Šubrt

Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky orientovanou sociologii intelektuální výzvu. Publikace zahrnuje rozmanité, v celku dosud nezpracované spektrum přístupů (od neopozitivismu, přes mikro- a makrosociologii až po diskurzivní analýzu či teorii her), reprezentované též různorodým autorským kolektivem zkušených specialistů i nadějných autorů mladší generace. Kvalitní texty jsou určeny jak studentům, kteří již mají základní znalosti oboru a chtějí se seznámit s novými tématy, tak sociologům a dalším odborníkům, kteří si chtějí udržovat kontakt s aktuální teoretickou sociologií, jejími problémy, polemikami a vývojem.

Ihneď na stiahnutie
-44%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Soudobá sociologie III.
E-kniha: Soudobá sociologie III.

Jiří Šubrt

Diagnózy soudobých společností. Třetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální změnou, teorií postindustriální společnosti a společnosti vědění, dále ekologickou problematikou, koncepty práce a kvality života, sociálním státem či koncepcí společnosti prožitku a narcismu. Další kapitoly se věnují teorii kultury, civilnímu náboženství, mediální realitě, multikulturalismu a jiným rizikovým oblastem, konfliktům a střetům v období postmoderny a globalizace.

Ihneď na stiahnutie
-44%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Nasledujúce desaťročie
E-kniha: Nasledujúce desaťročie

George Friedman

Odborník na geopolitické prognózy a zakladateľ organizácie STRATFOR George Friedman vykreslil fascinujúci obraz významných udalostí a trendov budúceho storočia. Svoju analýzu zameral na najbližšie desaťročie – a na bezprostredne očakávané udalosti a výzvy. Nasledujúcich desať rokov bude v znamení obrovských zvratov. Hoci sa to dnes zdá takmer nepredstaviteľné, vojny v islamskom svete budú dohasínať, naučíme sa žiť s teroristickou hrozbou a vývoj v technike a energetike nadobudne nečakané smery. Spojené štáty vo svojej šachovej partii s nádychom machiavelizmu urobia ťahy smerom k usporiadaniu vzťahov s Iránom a Čína bude zápasiť s krízou, ktorá sa už dnes črtá na horizonte. A čo je najdôležitejšie, americký prezident bude musieť v priebehu tohto prechodného desaťročia vziať na vedomie skutočnosť, že sa Spojené štáty stali novodobým impériom, a podľa toho aj konať. V Nasledujúcom desaťročí nám Friedman predkladá provokatívnu prognózu na roky, do ktorých vstupujeme.

Vypredané

8,30 €

E-kniha
E-kniha: V tieni mafie + V tieni mafie 2
E-kniha: V tieni mafie + V tieni mafie 2

Jozef Karika

Drsný a zároveň dojímavý mafiánsky román o úpadku jednej celej generácie. Autor so znalosťou veci analyzuje príčiny formovania prvých zločineckých skupín, teritoriálne rozdelenie moci a vplyv podsvetia na politickú klímu v krajine. Jozef Karika sa neskrýva za pseudonym, umožňuje nahliadnuť do zákulisia nielen gangstrov nižšieho rangu, ale i mafie v bielych golieroch, fungovania regionálnej politiky i práce médií. Román V tieni mafie so šokujúcou otvorenosťou opisuje bezohľadné mafiánske praktiky od výpalníctva, nakrúcania pornografie, obchodu s bielym mäsom až po korupciu, ktorá rozožiera štátne a samosprávne štruktúry. Román však hovorí aj o priateľstve dnešných tridsiatnikov. Traja kamaráti dozrievajú pod vplyvom spoločenského diania. Život im ponúka rozličné spôsoby, ako si vydobyť spoločenskú prestíž. Odolá ich priateľstvo nástrahám, alebo ich rozdelí v svete financií a zločinu taký neočakávaný cit, ako je láska? Príbeh odkrýva zákulisie fungovania našej spoločnosti, je v ňom motív rozvratu osobnosti, témy zla, smrti, násilia i šialenstva, vzťah mentora a učeníka – zasväcovanie do mocenskej filozofie podsvetia, investigatívne prvky… Román obsahuje aj citlivé a dojímavé pasáže, no verím, že v primeranom a opodstatnenom rozsahu. Je to generačná výpoveď o tom, čím ľudia na Slovensku žijú, s čím sa každodenne stretajú a čo ich obklopuje. "Za najväčší autorský úspech budem považovať, ak po publikovaní tejto knihy prežijem v zdraví ďalšie tri mesiace. Na rozdiel od mojich starších kníh je táto naozaj na hrane." Jozef Karika Chápadlá slovenskej mafie siahajú do najvyššej politiky! Šokujúci príbeh V tieni mafie pokračuje! Čas dravcov odkrýva ďalšie šokujúce skutočnosti o praktikách mafie, politickej korupcii, rozkrádaní eurofondov, o biznise s prostitúciou, ale aj o vzťahoch vplyvných mužov k ženám. Román V tieni mafie sa bezprostredne po vydaní stal bestsellerom. Niekoľko týždňov bol na prvom mieste v rebríčku top titulov. Krutý boj o moc tentoraz zasiahne až do najvyšších politických sfér! Michal Harvan chladnokrvne odstránil všetkých nepriateľov aj spojencov, ktorí mu pomohli dostať sa na vrchol zločineckej moci. Teraz však narazí na rovnocenného protivníka a musí mu čeliť celkom sám. Po krvavej zrážke s nájomným psychopatickým vrahom padne až na samé dno – príde o všetko, čo dosiahol. Pomôže mu bizarný ľúbostný vzťah s prostitútkou nájsť stratenú silu, vrátiť úder a získať naspäť to, o čom si myslí, že mu patrí?

Vypredané
-47%

11,10 €

E-kniha
E-kniha: Metafory studené války
E-kniha: Metafory studené války

Petr Drulák

Interpretace politického fenoménu. Na historickém příkladu studené války představuje autor jednotlivé interpretace jejího vzniku. Jeho přístup ke studené válce je interdisciplinární, zasahuje do dějin a teorie mezinárodních vztahů, sociologie vědy a literární vědy a snaží se propojit do jednoho celku některé přístupy těchto oborů. Kniha tak poskytuje nový pohled na studenou válku.Porovnává a rozebírá interpretace, které jsou obvykle považovány za nesouměřitelné. Výsledkem je nová typologie interpretací studené války, která reflektuje jak je samotné, tak i jejich politické souvislosti. Nabízí rovněž novou metodu, jíž lze využít při výzkumu každého politického jevu, který svým výrazným působením na společnost podněcuje ke sporům a interpretacím. Knihu ocení studenti politologie i moderní historie a sociologie.

Vypredané
-34%

12,40 €

E-kniha
E-kniha: Etnické konflikty
E-kniha: Etnické konflikty

Filip Tesař

Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů. Předkládá čtenáři typologii a přehled nejvýznamnějších současných etnických konfliktů. Věnuje se také tomu, jak předcházet násilným střetům, tedy otázkám uspořádání států a společností, zásahům zvenčí a možným strategiím řešení. Přestože vychází především z antropologie, využívá poznatků různých oborů sociálních věd a čerpá také z vlastního terénního výzkumu. Kniha je určena studentům sociálních věd, především antropologie, mezinárodních vztahů a politologie.

Vypredané
-31%

10,95 €

E-kniha
E-kniha: Anarchie a řád ve světové politice
E-kniha: Anarchie a řád ve světové politice

Pavel Barša; Ondřej Císař

Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Je jednání států řízeno normami společenství, které mají svou vlastní váhu, nebo každý jedná pouze ve svém zájmu a v mezinárodních vztazích převládá anarchie, v níž bezpečí zajišťuje jen vlastní síla? Podobně jako v jiných oborech sociálních věd i v mezinárodních vztazích se uplatňuje řada často i protichůdných teorií. Rychlý vývoj a proměnlivost předmětu zkoumání i jeho chápání implikují potřebu objasňování teoretických východisek. Nejde jen o vědecké analyzování, teoretické poznatky jsou nezbytným východiskem pro každodenní politickou praxi. Autoři předkládají významná témata z teorie mezinárodních vztahů. Kromě neopominutelných otázek vyplývajících z klasických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) se věnují současným tématům evropské integrace, globalizace, hegemonie a multilateralismu.

Vypredané
-31%

18,75 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Marta, pred 1 dňom

Veľmi rýchle dodanie, krásne balenie a nádherný škapuliar aj s retiazkiu

userAvatar

Libor, pred 2 dňami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 2 dňami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk