Hľadanie, spoznávanie Boha

(192 produktov)

Ježiš bol komplikovaná postava. Politicky, kultúrne aj nábožensky.Namiesto toho, aby varoval pred Bo...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Naozaj vstal z mŕtvych?
Naozaj vstal z mŕtvych?

Vittorio Messori

Skúmanie prázdneho Božieho hrobu. Kniha je konfrontáciou so samotnou podstatou viery, snaží sa skúmať vzkriesenie z rôznych uhlov pohľadu. Autor si uvedomuje závratnú veľkosť tajomstva vzkriesenia Ježiša Krista a tak aj k téme pristupuje.

Skladom

7,08 €

Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita
Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita

Pápež František

Rozhovory. Táto kniha obsahuje prepis rozhovoru, ktorý sa odohral v televízii a ktorého priamymi aktérmi boli pápež František (ešte ako kardinál Bergoglio), rabín Abraham Skorka a Dr. Marcelo Figueroa člen presbyteriánskej cirkvi.Všetkých týchto mužov spája dlhoročné priateľstvo a láska k pravde. V knihe Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita sú zachytené zaujímavé rozhovory, v ktorých riešia otázky medzináboženského dialógu z hľadiska fides et racio - viery a rozumu.

Skladom

5,04 €

Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo
Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo

Christopher Kaczor; Matthew R. Petrusek

Hľadanie zmysluplného života. Kniha Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo systematicky analyzuje Petersonov youtubový seriál o Biblii a tiež jeho diela 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku. Autori Christopfer Kaczor, profesor filozofie, a Matthew R. Petrusek, profesor katolíckej etiky, vychádzajú z názorov svätého Augustína a Tomáša Akvinského a snažia sa čitateľom objasniť Petersonove úvahy o Biblii, utrpení a zmysle života. Zamýšľajú sa, ako sa jeho diela dotýkajú kresťanstva a viery.

Skladom

16,39 €

Nasledovanie Boha
Nasledovanie Boha

Aiden Wilson Tozer

Kniha Nasledovanie Boha je výsledkom dlhého uvažovania a mnohých modlitieb kazateľa Aidena Wilsona Tozera. Jeho snahou je pomôcť "hladným" Božím deťom nájsť Boha. Úprimne a s pokorou hovorí o Božích veciach a bohatstve jeho milosti. Kniha je písaná pomerne jednoduchým štýlom a obsahuje hlboké myšlienky a všeobecne platné názory, ktoré však pôsobia veľmi občerstvujúco. Všetkých desať kapitol knihy sa dotýka srdca a sú ukončené modlitbou.

Skladom

6,79 €

Posledné kusy
Sme iba poslušné ovečky? 99/2019
Sme iba poslušné ovečky? 99/2019

Jozef Vadkerti

Sme iba poslušné ovečky?Cítime sa ako ovečky? Je správne mať postoj "ovce"? Sú kresťania skutočne tými, ktorí majú byť ticho a zbožne a poslušne všetko znášať?Aj na tieto otázky sa snaží odpovedať kňaz Jozef Vadkerti v publikácii Sme iba poslušné ovečky? Boží služobník, ktorý študoval v Ríme sa delí o svoj pohľad na to, čo to v skutočnosti znamená byť Božou ovečkou a či je tvrdenie, že "veriaci sú ovce a ja ovcou byť nechcem," skutočne správne a založené na pravde.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Abba príď kráľovstvo tvoje
Abba príď kráľovstvo tvoje

Mary Pereira

Duchovný seminár na tému "Abba a Božie Kráľovstvo". Mary Pereira vo svojej knihe zameriava náš pohľad na ťažisko radostnej zvesti – evanjelia – na nebeského Otca a jeho kráľovstvo, prítomné už v jeho Synovi. V jednote s Ježišom aj my môžeme žiť v plnej dôvere a radosti ako opravdivé kráľovské deti nebeského Otca a prijať v Duchu Svätom jeho kráľovstvo, požehnanie a dary.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme (Jn 3,1). Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo (Lk 12,32).Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť' a toto všetko dostanete navyše (Mt 6, 33). "Podľa všetkého existujú isté skutočnosti, ktoré predstavujú výzvu pre tých, ktorí hľadajú kráľovstvo. V etickom učení Ježiša nachádzame dôležitú požiadavku urobiť rozhodnutie. Zvestovanie kráľovstva prináša so sebou výzvu k učineniu tohto rozhodnutia, ktoré vo svojej podstate je prostriedkom spásy. Len vtedy, ak sme pripravení prijať radikálne požiadavky Ježišovho etického učenia. Budeme tiež schopní prijať výzvu k učineniu rozhodnutia. Toto kráľovstvo je kráľovstvo pokorných a skromných, v ktorom vodca je ochotný byť „posledný zo všetkých a služobníkom všetkých" (Mk 9,35). Kto je povolaný do tohto kráľovstva? Všetky duše, ktoré sa namáhajú a sú preťažené a sú pripravené vziať na seba príjemné jarmo služobníka (Mt 11,28–30)."

Skladom

3,20 €

Posledné kusy
Hovor Pane
Hovor Pane

Marcel Hertsens

Chcel by som sa s tebou rozprávať o Ježišovi, aby si vypočul jeho podnecujúcu výzvu, ktorú ti – ako v minulosti, tak aj teraz – adresuje.Domnievaš sa, že je nedosiahnuteľný?On ťa má ale stále na očiach, neprestáva ťa milovať a čaká len na to, aby ťa svojím slovom urobil šťastným. A chcel by k tebe prehovoriť – tak, ako kedysi ku Samaritánke – o Božom dare. Jeho slovo je totiž ako živá voda, ktorá nikdy nevysychá a je nesmierne občerstvujúca…Keď cítiš v sebe trocha veľkodušnosti, potom nebuď hluchý voči tomuto volaniu. Ježiš sa ťa totiž nevzdal – on potrebuje ľudí a dnes potrebuje teba pre svoje posolstvo lásky. Veď sám predsa povedal:„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. “ (Zj 3, 20).Pane, ty si Slovo živého Boha, preto by si mohol o Otcovi prehovoriť aj k dnešným ľuďom – daj, aby som si tvoje Slovo vážil, aby som vedel, čo im mám povedať, lebo tvoje Slovo je mocné a nič mu neodporuje! Posielaš ma k tým, ktorí trpia i zapríčiňujú utrpenie, k tým, ktorí dúfajú i strácajú nádej – nechcel by som preto ani onemieť, ani byť zbabelý!Spomínam si na to, že si to ty, ktorý hovorí mojimi ústami – nikdy mi nedovoľ plytvať tvojím slovom: ono je príliš dôležité a vzácne; a keď mi vytrhnú jazyk, pomôž mi potom hovoriť mojím mlčaním; a keď mi vezmú život, potom stoj pri mne, keď mám hovoriť svojou smrťou!

Skladom

4,85 €

10 dôležitých otázok tínedžerov o kresťanstve
10 dôležitých otázok tínedžerov o kresťanstve

Rebecca McLaughlin

Otázky v sebe nesú silu kráčať ďalej, do hĺbky, až na kosť vecí. Otázky umožňujú človeku objavovať a nestáť na mieste. Otázky a schopnosť rozmýšľať je to, čo nás odlišuje od zvierat.Rovnako ako otázky sú však dôležité aj odpovede. Bez nich otázky sú len výstrely do tmy a bludné cestičky.Dôležitosť otázok ako aj odpovedí na nich si uvedomuje aj Rebecca McLaughlin a pre všetkých pýtajúcich sa tínedžerov píše svoju knihu. Práve v tomto veku ľudia veľa pátrajú kým sú a aký by mal byť ich život.Odpovede na rôzne závažné otázky týkajúcich sa Boha, kresťanstva a viery sú založené na dôslednom štúdiu Biblie, osobných príbehoch, pútavých ilustráciách a najmodernejšom výskume.Kniha 10 dôležitých otázok tínedžerov o kresťanstve odráža naliehavosť túžby mladých spoznávať Boha a pozýva ich ešte k hlbšiemu hľadaniu. Veď ako vraví Biblia: "Kto hľadá, nájde."

Skladom

13,10 €

Vesmír - aký úžasný je náš Boh
Vesmír - aký úžasný je náš Boh

Austin Salsbury

Úchvatnosť, veľkoleposť a krása Božieho stvorenia. Kniha o kráse a záhadách vesmíru, ktorej autorom je Austin Salsbury, je v podstate o nesmiernosti a tajomnosti Stvoriteľa a Udržiavateľa vesmíru, ktorý je Alfa a Omega, Všemohúci Boh, Stvoriteľ atómov a elementárnych častíc, Iniciátor prílivových vĺn a planetárnych dráh, Konštruktér čiernych dier, supernov, slnečných erupcií a plynových obrov.Kniha na 155 plnofarebných stránkach prináša vedecký pohľad na našu krásnu planétu Zem, jej inteligentný dizajn a jej satelit Mesiac, žiarivé Slnko, slnečnú sústavu, hviezdy, mliečnu cestu, ďalšie galaxie, vznik a vývoj vesmíru a ešte oveľa viac.Skúmajte nádherný vesmír, zažite bázeň a nekonečnú vďačnosť a chválu, lebo uvidíte aký úžasný je náš Boh.

Skladom

37,35 €

Ako pestovať… vieru
Ako pestovať… vieru

Pawel Drobot

Pawel Drobot, autor knihy Ako pestovať… vieru, si dlhší čas kládol otázku, či vo svete, ktorý denne ponúka neopakovateľné zážitky a nové produkty, je možné nájsť niečo skutočne nemenné, neopakovateľné a trvalé. Vo svojej knihe sa snaží zodpovedať túto aj ďalšie podobné otázky. Okrem toho sa snaží vysvetliť, prečo potrebujeme vieru. Publikácia Ako pestovať… vieru preto môže byť vhodným pomocníkom pre všetkých, ktorí sa chcú vydať na cestu objavovania viery a je určená tak veriacim ako aj hľadajúcim. Kniha obsahuje aj príklady modlitieb a skutočné svedectvá.

Skladom

6,50 €

Posledné kusy
Ježiš márnotratný syn
Ježiš márnotratný syn

Henri Denis

Henri Denis, kňaz a profesor na Ka­tolíckej univerzite v Lyone, prináša v tejto knihe úvahy, ktoré vyplývajú z jeho lásky k Svätému písmu a k Ježišovi Kristovi. Hlboko začiera do témy Ježišovho Božieho synov­stva. Povedať, že Ježiš je Boží Syn, je pomerne jednoduché. No rozjímať nad tým, čo to v skutočnosti zna­mená, je veľké dobrodružstvo. Autor sa v tomto rozjímaní necháva viesť Božím slovom. Dostáva sa k otázkam, ktoré nie sú jedno­duché, k odpovediam, ktoré sú pre­kvapujúce."Táto esej privádza k zamysleniu, ako to mohlo byť, keď Boží Syn celé roky a pri mnohých stretnutiach a príležitostiach prežíval na vlastnej koží svoje človečenstvo. Predstavujeme si intenzitu túžob, sviežosť novosti života, regeneráciu ľudskej duše, ako postupne inten­zívne pociťoval emócie.""Ide o lákavé skúmanie nepres­kúmateľnej hÍbky tajomstva Boha, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť."

Skladom

6,31 €

Atribúty Boha
Atribúty Boha

Arthur W. Pink

Boh nás presahuje, ale jeho hľadanie, spoznávanie a nachádzanie je mu milé. Autor A.W.Pink vo svojej publikácii Atribúty Boha, poodhaľuje a opisuje Božie atribúty, jedinečnosť, svätosť, zvrchovanosť, dobrotu, milosrdenstvo, lásku a mnoho ďalších...

Skladom

12,51 €

Stellino tajomstvo
Stellino tajomstvo

Lydia Du Toit

Lydia Du Toit je autorka plná detskej fantázie, ktorú uplatňuje v príbehoch s hlbším Božím posolstvom a venuje ich deťom i dospelým. Stellino tajomstvo je kniha s troma takýmito príbehmi. Stella je malé zvedavé dievčatko, ktoré sa snaží nájsť Boha. Hľadá ho všade vo svojom okolí: na oblohe, v mori i v zemi. Nakoniec však zistí, že Boh sa nachádza bližšie, ako by si kedy bola pomyslela. A čo vy? Viete, kde sa nachádza Boh? Možno to aspoň tušíte a ak nie, prečítajte si krátky príbeh s názvom Stellino tajomstvo.Medvedík a zrkadlo je druhý príbeh, v ktorom jeden medvedík pomocou neobyčajného zrkadielka objaví pravdu o Bohu i o sebe a prestane sa báť hrozivých zvukov z lesa.Tretí, posledný príbeh má názov Veľká hostina kráľa Jediného. Kráľ Jediný usporiada veľkú hostinu a pozve na ňu všetkých. Brány paláca však otvorí len vtedy, ak sa nájde človek, ktorý je v niečom najlepší a musí to dokázať. Nájsť takéhoto víťaza však nebude celkom jednoduché...

Skladom

12,13 €

Posledné kusy
Ježiš pre skeptikov
Ježiš pre skeptikov

John Dickson

S menom Ježiš sa stretol už asi každý, aj ľudia, ktorí s kresťanstvom nemajú nič spoločné. Avšak aké sú naše predstavy o Ježišovi? Čo o ňom vieme? Čo naopak sme si iba samy domysleli? Autor John Dickson v knihe Ježiš pre skeptikov sa snaží predstaviť Ježiša nanovo. Vychádza zo starovekých dejín a židovsko-kresťanských náboženských štúdii a opisuje postavu, ktoré je aj priateľom, sudcom, aj spasiteľom, Bohom, aj novým Adamom aj učiteľom. Ako uchopiť takúto zložitú osobu? Od čias prvých historických prameňov, cez dve tisícročia kresťanstva až po moderný kritický výskum stále nevieme akosi Ježiša vtesnať do jednej škatuľky. Nedá sa to. Ježiš je stále nový. Jeho slovo je aktuálne, On sám je aktuálny a stále prítomný. John Dikson svojím opisom povzbudzuje kresťanského čitateľa, ale aj hľadajúcich ľudí odpovedať na otázku: Kto je Ježiš z Nazareta pre mňa?

Skladom

10,57 €

Prečo (ne)chcem byť kresťan
Prečo (ne)chcem byť kresťan

Janči Máhrik; José Calvo Aguilar

alebo o čom hovorím, keď hovorím o kresťanstve. Hoci sa v dnešných časoch veľa hovorí o kresťanstve, je veľmi ťažké zistiť, čo je skutočné kresťanstvo a čo sa len tak tvári alebo ho napodobňuje. Rovnako ťažké môže byť zistiť, kto je pravý kresťan a kto túto „rolu“ iba hrá, aby pôsobil ako slušný človek či aby si získal voličov. Výsledok je napokon taký, že kresťanstvo mnohých odrádza a odpudzuje.Pravé kresťanstvo je však úplne iné, ako sa na prvý pohľad zdá. Iné, ako nám ho ukazujú médiá.Autori José Calvo Aguilar a Janči Máhrik - Španiel teológ a Slovák informatik - vo svojej spoločnej knihe Prečo (ne)chcem byť kresťan dokážu hovoriť o tých najhlbších otázkach života a viery spôsobom, ktorý ďaleko presahuje múry kostolov. O kresťanstve podávajú informácie z prvej ruky. Nepredkladajú teórie, vznešené ideály ani žiadny politický program. Čitateľov pozývajú k úprimnému kladeniu otázok a spoločnému hľadaniu odpovedí. Veľkým prínosom je, že sa delia o vlastnú osobnú skúsenosť s objavovaním kresťanstva. Aj nás povzbudzujú, aby sme sa spolu s nimi vydali na dobrodružnú cestu hľadania zmyslu života.

Skladom

10,57 €

Bože, si tam?
Bože, si tam?

Kay Arthurová

Čo ak:Boh môže tvojmu životu dať cieľ a zmysel? (Aj keď si si ho sám, alebo ti ho niekto iný, poriadne skomplikoval.)Boh ti môže ukázať ako žiť v dnešnej dobe? (Bez ohľadu na akékoľvek okolnosti.)Boh sľúbil, že ťa bude milovať a že sa o teba postará? (Navždy.)Ak Boh skutočne dokáže urobiť všetky tieto veci, nechcel by si s Ním mať hlboký a úprimný vzťah?Bože, si tam? bude tvojím sprievodcom na výprave Evanjeliom podľa Jána, ktoré mení život. Je jednoduché použiť - "priamy štart" na objavovanie právd Božieho slova pre každého nováčika alebo užitočných pár lekcií pre štúdium v skupinke.Zaraduješ sa, keď sám pre seba objavíš:Áno! Je tam!Áno! Má záujem!Áno! On o tebe vie!Hovorí ti svoje Slovo.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Blahoslavenství
Blahoslavenství

Luisa Karczubová

Mystická kniha Lásky Ježíšova otevřeného Srdce. Text o blahoslavenstvích pojmenovává způsoby, jak Pán jedná a sděluje se lidskému srdci. Biblická blahoslavenství patří k pilířům duchovního života a neexistuje klasická učebnice křesťanské spirituality, která by s nimi nepočítala. Autorka Luisa Karczubová je v duchu kardinála Tomáše Špidlíka předkládá jako „učebnici“ Ježíšova Srdce: kompas života a stravu našeho srdce.

Skladom

12,90 €

E-kniha
E-kniha: Ruah - Pneuma - Duch
E-kniha: Ruah - Pneuma - Duch

Leopold Slaninka

Duch Svätý v biblickom zjavení. Jezuita Leopold Slaninka v knihe syntetizuje pohľad na Ducha Svätého, ako ho môžeme poznať z najpôvodnejšieho zdroja poznania, zo Svätého Písma. Ide o opis prípravy prijatia Ducha Svätého, respektíve Ruah, počas Starého zákona, o jeho podstatu, ako nám ho podáva Nový zákon, keď ho pomenúva gréckym Pneuma, a nakoniec je to vývin náuky o Duchu Svätým v prvých kresťanských storočiach až po vyhlásenie dogmy o Duchu Svätom v roku 381. "Ruah je vietor, ktorý sa stáva obrazom Božieho pôsobenia. Je zdrojom neviditeľnej sily, ktorá oživuje telo a ovplyvňuje vnútorný stav človeka. Je však aj Božím dychom, prejavom Jahveho ducha, ktorý sa darúva v slove a prichádza v ústrety svojím zasľúbením." (z 26. strany) Kniha je obohatená ilustráciami jedenástich súčasných výtvarníkov a obrazmi z dejín umenia vyjadrujúcimi Ducha Svätého.

Ihneď na stiahnutie

3,90 €

Posledné kusy
Kristus - Boh s nami
Kristus - Boh s nami

Bernhard Häring

Náš život je skutočne a autenticky kresťanský do tej miery, v akej poznáme Krista a načúvame jeho slovu, pripravení odpovedať celou svojou bytosťou. V knihe Kristus - Boh s nami autor Bernhard Häring kontempluje krásu a rozmanitosť Božích mien. Otec. Stvoriteľ. Priateľ. Láska. Vernosť. Milosrdenstvo. Dobrota. Čistota. Radosť. Spravodlivosť. Pokoj. Pravda...

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
Na pravdě záleží
Na pravdě záleží

Walter J. Veith

Východisko z duchovního labyrintu. Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a filozofického labyrintu nachází ryze biblické východisko, které ulehčí cestu při hledání pravdy. Odhalená pravda otevírá oči do plné šíře historických souvislostí a dává pevný základ pro osobní život víry.Po osobní zkušenosti s náboženskou lhostejností a řadou omylů rovněž mezi církvemi vyzývá k otevřenosti vůči pravdě, která je zjevena ve Starém a Novým zákoně. Odhaluje tradované nepravdy a nahrazuje je zjevenou biblickou pravdou.

Skladom

9,90 €

Posledné kusy
Katolíci
Katolíci

Alan Schreck

Čemu opravdu věří?. "Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly spolupráci tam, kde je možná.Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít." (ThDr. Pavel Černý, Th.D. - kazatel Církve bratrské)"Čtivost, srozumitelnost a fundovanost - snad tyto tři aspekty by stačily k doporučení titulu Katolíci - čemu opravdu věří? Když se k tomu připočte i to, že se autor nevyhýbá aktuálním otázkám, tak hned máme několik důvodů, proč se ponořit do této knihy. Její samotný obsah by mohl připadat suchý a nezáživný, ale Alan Schreck dokáže podat výklad tak, že čtenáře jednoduše strhne". (P. Angelo Scarano, Th.D., S. S. L. - odborný asistent na katedře biblických věd KTF UK.)

Skladom

8,63 €

Boží doteky
Boží doteky

Leopold Slaninka

na stezkách severního království. Nejvíc mě „dostalo“, když jsem v jedné místnosti bývalého jezuitského kostela v omítce na zdi uviděl vyrytý nápis “Piešťany”. Mou jednoznačnou srdeční záležitostí, pro které bije mé kněžské srdce, jsou Piešťany. Najednou se tato “srdcovka” objeví na zdi jezuitského kostela v Chomutově, je to jasný odkaz. Boží laskavé srdce mě tu předchází a připravuje cestu, (s.8)A tak tu stojím a kladu si otázku, k čemu mě Pán skutečně zve, když mě sem poslal. To, co cítím v hloubce srdce jako možné vysvětlení, je pozvání k hlubšímu pochopení a uchopení Kristova kříže. V úplné odevzdanosti, poslušnosti, poníženosti přijmout a dělat to, co se ode mě žádá. Přijmout to s důvěrou a dělat vše s láskou, (s.55)Pan farář tuto oblast kolem Liberce nazývá „severním královstvím“, já jsem si přidal „severní ledové království“. Už jen najít ten správný klíč, aby ledy roztály a kraj se opět zazelenal a zavál voňavým novým vánkem dechu života, (s.52)Sv. Jan Pavel II. řekl, že jestli církev 3. tisíciletí nebude církví laiků, nebude vůbec. To je jedno z nejdůležitějších poselství učení II. vatikánského koncilu. Zdůrazňuje, že i když je přítomnost kněze v církvi velmi důležitá, stejně je důležitá i přítomnost laiků nejen jako pasivních diváků na mši svaté, ale i jako tvořivých křesťanů, kteří tvoří církev. Přitom „tvořivost“ je výsada Ducha svátého a toho dostává každý křesťan, (s. 46)Leopold Slaninka SJ (1967) - kněz, psycholog, žurnalista. Pochází z Častej (Slovensko). Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil roku 1988. Po studiu mediální komunikace v Římě a základních filozofických a teologických studií v Bratislavě byl na kněze vysvěcen roku 1999. Jako kněz působil dva roky v Piešťanech, kde se věnoval pastoraci mládeže a dával duchovní cvičení. Po čtyřletém studiu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě promoval v oboru klinické psychologie se zaměřením na spirituální formaci a stal se členem komory italských psychologů. V letech 2005-2009 působil jako šéfredaktor slovenského programu Vatikánského rozhlasu. Po návratu na Slovensko byl v letech 2011-2015 ředitelem Domu sv. Gorazda v Bacúrově, který měl za cíl psychologicko-formační podporu kněžím a řeholníkům na Slovensku. V letech 2010-2018 byl zároveň ředitelem Jezuitského pastoračního centra v Piešťanech. Od roku 2019 působí na misiích v Čechách.

Skladom

5,72 €

V ústrety Svetlu
V ústrety Svetlu

Francesco Lorenzi

21 krokov ku šťastiu. Francesco Lorenzi je taliansky spevák, skladateľ a líder rockovej skupiny The Sun. V roku 2009 spolu s ostatnými členmi kapely prešiel intenzívnou cestou obrátenia na katolicizmus. O svoje skúsenosti sa delí v knihe V ústrety Svetlu. Pozýva nás v nej vydať sa na cestu, na ktorej je potrebné urobiť dvadsaťjeden krokov. Aby sme sa však mohli vydať na cestu, musíme mať východiskový bod.Prvých sedem krokov slúži ako východisko - ide o prebudenie sa, uvedomenie si, že žijeme, že musíme nájsť dôveru v seba samých a pochopenie, že nič nemôžeme považovať za samozrejmé.Druhá časť je akoby územie na polceste, kde sa budeme rozhodovať, či pokračovať napriek námahe. Je to sedem schodíkov vnútorného zápasu: poznanie zla, vedomá obrana, denné rozhodovanie sa pre dobro, ktoré nás oslobodzuje.Po zvládnutí predchádzajúcich stupienkov sa môžeme dostať k tretej časti púte. Nasledovať bude sedem krokov kontemplovania cieľa, na ktorých budeme mať radosť z toho, čo svojím úsilím dosahujeme.Dvadsaťjeden krokov je cesta pre toho, kto hľadá hlbší zmysel života a pýta sa: Kto som? Odkiaľ prichádzam a kam smerujem? Je to však cesta aj pre toho, kto sa bojí, kto pochybuje, kto miluje a cíti sa zranený, kto je unavený a kto hľadá.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Evanjelium podľa Marka
Evanjelium podľa Marka

kolektív autorov

otázky a obrázky. Marek, autor jedného z evanjelií, žil v Jeruzaleme a bol priamym svedkom udalostí, ktoré neskôr zaznamenal. Svoje dielo písal niekedy v 60. rokoch prvého storočia. V prvých ôsmich kapitolách evanjelia sa zameriava na otázku, kto je Ježiš, a v nasledujúcich hľadá odpoveď na to, prečo prišiel.Táto publikácia obsahuje texty Evanjelia podľa Marka v aktuálnom slovenskom ekumenickom preklade. Sú rozdelené na menšie časti vhodné na štúdium. Jednotlivé časti zahŕňajú:samotný biblický text a prázdnu stranu na poznámky,na ďalšej dvojstrane krátke poznámky k textu, odpovede na niektoré otázky,otázky na diskusiu o texte,vizuálne spracovaný text.Kniha je vhodná pre skupinové čítanie a štúdium.

Skladom

7,66 €

E-kniha
E-kniha: Chatrč
E-kniha: Chatrč

William Paul Young

Bolo len otázkou času, kedy si filmári všimnú megabestseller Chatrč. Príbeh, ktorý miliónom ľudí utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Williamm Paul Young prekvapil. Aby svojho hlavného hrdinu vytrhol z hlbokého zúfalstva a nesmierneho utrpenia zo straty dcéry, sprostredkuje mu stretnutie s Bohom. Stretnutie, v ktorom sa tragédia človeka konfrontuje s večnosťou. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. Chatrč osloví svojráznym, ale zrozumiteľným obrazom Boha plného súcitu s človekom, čo čelí nepredstaviteľnému zlu. Hviezdne obsadenie vo filme Chatrč urobí z Youngových myšlienok silný emocionálny zážitok, ktorý bude v našom vnútri rezonovať ešte niekoľko dní.

Ihneď na stiahnutie
-35%

7,75 €

Posledné kusy
Miesto pre lásku
Miesto pre lásku

Ladislav Fričovský

Antibergmanovský román. Román spisovateľa, scenáristu a evanjelického kňaza Ladislava Fričovského Miesto pre lásku uviedli do života verejným otvorením výtlačku v evanjelickom kostole v Košiciach 20. mája 2007. Fričovský prináša po sérii básnických zbierok a knižiek pre deti dielo, určené predovšetkým mladej generácii a ich rodičom. Podľa jeho slov kniha je reakciou na dezilúziu, ničotu a nihilizmus v dielach svetoznámeho švédskeho režiséra Ingmara Bergmana. Románom sa zároveň pokúsil vyplniť medzeru v súčasnej slovenskej literatúre, ktorá, ako hovorí, vôbec neprináša ľúbostný žáner s kresťanskou tematikou. „City medzi hlavnými hrdinami Annou a Frederikom sú založené na úprimnej viere a vystupujú v ostrom kontraste voči bolestným, často až chorým partnerským vzťahom, ktoré verejnosti až pričasto podsúva súčasná televízna i filmová kultúra,“ povedal pre TASR autor.Román je situovaný do Bergmanovi blízkeho farárskeho prostredia s úprimnou snahou vniesť do vzťahu muža a ženy kresťanskú lásku, ktorá je aj teplom. Namiesto náhody poukazuje na Boha ako na jedinú alternatívu pre život.

Skladom

4,83 €

Posledné kusy
Ježiš - Syn človeka
Ježiš - Syn človeka

Chalíl Džibrán

Očami ľudí, ktorí ho poznali. Čitateľ, ktorý pozná najznámejšie diela Chalíla Džibrána, Prorok a Prorokova záhrada bude vedieť, čo môže očakávať od jeho ďalšej knihy Ježiš - Syn človeka. Džibrán vykreslil Ježiša Nazaretského cez rozprávanie zážitkov a dojmov jeho súčasníkov: učeníkov, nasledovníkov, ženy, ktoré ho milovali, básnikov, zákonníkov, učencov, kupcov, pastierov, ale i oponentov, neprajníkov a nepriateľov. Poetický jazyk, čistota a krása myšlienok, majstrovské opisy postáv a dejov i galilejskej prírody, urobili z najrozsiahlejšej knihy, akú Džibrán napísal, umelecký skvost. Z nesmrteľnej témy vyžaruje Džibránova vízia a unikátny prístup. Knihu ilustroval vlastnými kresbami.

Skladom

10,57 €

E-kniha
E-kniha: Kráčanie s Bohom
E-kniha: Kráčanie s Bohom

John Eldredge

Rozprávať sa s Ním. Počúvať Ho. A to naozaj.. Nová kniha Kráčanie s Bohom obľúbeného Johna Eldredge je vlastne jeho osobné svedectvo. Svetoznámy autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky či zápisky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadnych udalostí rukolapne opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával.S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním kráčame životom, Boh nie je tichý spoločník. Keď sa na stránkach Svätého písma spomínajú príbehy mnohých ľudí, ktorí sa s Bohom rozprávali, nie je to preto, aby sme so smútkom konštatovali, že to bolo fajn, keď mali taký blízky vzťah s Bohom, ale preto, aby sme po takom vzťahu túžili aj my a naučili sa Boha počúvať srdcom.Táto kniha zavedie čitateľa nielen do zákutí autorovho vzťahu s Ježišom, ale najmä do zákutí jeho vlastného srdca. Môže zažiť to, čo ponúka Pán ústami proroka: „Zavediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu“ (Oz 2, 16).

Ihneď na stiahnutie

6,50 €

Vítězství v Kristu
Vítězství v Kristu

Charles Trumbull

Toužíte po opravdové svobodě a vítězství ve svém životě? Nechte se pozvat k hlubšímu poznání vítězství a svobody, kterou pro nás Kristus vybojoval na kříži.Nikdo dosud nevystihl tak jednoduše neustálý střet mezi skutky a vírou v křesťanském životě. Příliš mnoho křesťanů cítí nutkání pomáhat Bohu v tom, co podle Písma dokáže udělat jen on sám. Charles Trumbull výstižně představuje dva zásadní předpoklady vítězného křesťanského života – plné odevzdání sebe sama a svého úsilí Bohu a jeho naprosto dostatečné milosti, a plná víra a důvěra, že Bůh udělá všechno, co slíbil.Charles G. Trumbull (1872–1941) byl redaktorem časopisu The Sunday School Timesa jedním z představitelů Keswického hnutí, které klade důraz na život ve svatosti.(Keswické hnutí se objevuje v 19. století na půdě hnutí posvěcení, kde dochází k přehodnocování Wesleyho učení o „dokonalosti“. Keswické hnutí přesáhlo metodistickou tradici a jeho součástí byli kazatelé z různých částí protestantismu jako W. A. Tozer nebo C. I. Scofield. V roce 1875 vznikla Keswická konvence, která z reformovaného pohledu odmítla učení o „odstranění dědičného hříchu“. Ustálil se termín „plnost Ducha“. Zatímco wesleyánské hnutí vidělo dílo „druhé milosti“ jako prostředek k dosažení dokonalého posvěcení, Keswické hnutí shledávalo v druhém požehnání spíše zmocnění k misii. Tento pohled sdíleli známí evangelisté G. Finney, H. Taylor, D. Moody a později i legendární B. Graham. Wesleyánský důraz na aktivní očekávání díla Ducha svatého v životě člověka nakonec otevřel v církvi i zájem o duchovní dary.)

Skladom

6,31 €

E-kniha
E-kniha: Rázcestia
E-kniha: Rázcestia

William Paul Young

Fanúšikovia knihy CHATRČ (predaných viac ako 18 miliónov výtlačkov) od Williama Paula Younga museli čakať tri roky, kým prišiel nový román Rázcestia.Anthony Spencer je egoista, hrdý sa svoj pracovný úspech v biznise, ktorý ho vyšvihol až na vrchol, aj napriek tomu, že daň sa víťazstvo bola bolestne vysoká. Po nečakanej mozgovej príhode upadá do kómy. V nemocnici na JIS sa „prebúdza“ a ocitne sa v neskutočnom svete, „živej“ krajine, ktorá odzrkadľuje rozmery jeho pozemského života od krásy ku skazenosti.Teraz mohol Tony pozorovať skutočnými očami, lebo doteraz bol slepý a nevidel dôsledky svojho konania. Mnohé straty vznikali vplyvom jeho osobnej vojny proti uzdraveniu a dôvere. Stretáva osoby, v ktoré neveril: Ducha Svätého, Ježiša...Bude táto skúsenosť pohonný motorom k tomu, aby si Tony uvedomil, že svoj život vystaval ako domček z karát na otrávených zvyškoch zlomeného srdca?Bude mať odvahu urobiť ťažké rozhodnutie a odvrátiť nespravodlivosť predtým ako upadne do kómy?Kniha Rázcestia realisticky zobrazuje honbu dnešného sveta za matériou, ktorá nikdy nenaplní ľudské srdce. To je totiž väčšie ako všetky bohatstvá sveta a naplniť ho môže jedine Boh.

Ihneď na stiahnutie
-35%

7,75 €

Posledné kusy
Príbeh hľadania (viery v) Boha
Príbeh hľadania (viery v) Boha

Michael Leren

Napriek tomu, že Michael Leren je tzv. veselá kopa, táto kniha je v podstate vážna. Autor v nej približuje svoje detstvo, tínedžerský život a postupne sa dostáva až do súčasnosti. Veľmi pútavým a nonšalantným spôsobom podáva v stručnosti svoje detstvo, život vo veľmi početnej a zároveň milujúcej rodine. Život prežitý v skromnosti a práci ho viedol ku skvelým poznatkom vyrovnávania sa so životnými prekážkami. Raz mi pri rozhovore spomínal, že svoje skúsenosti tým najmladším z 5 detí ani nerozpráva. Myslí si, že by mu snáď ani veľmi neverili, akým spôsobom sa niekedy na dedine v rodine roľníka žilo. S humorom im na otázku, prečo tak nahlas rozpráva, odpovedá, že ich bolo doma sedem súrodencov a ten z nich, ktorý kričal najviac, dostal jedlo medzi prvými a viac ako tí tichší. Tréning to teda bol naozaj dobrý. Ani tomu veľmi jeho detičky neverili, ale ako vtipná odpoveď to hádam bolo dobre, hovorieval.Hlavná niť deja sa odvíja od vypýtaného daru na sklonku života od jeho milovanej mamičky. Bol to ruženec, na Zemplíne tomu hovoria „pacerky". Mamička sa na nich modlila takmer celý svoj dievčenský a potom aj mamičkovský život. Pri 9 deťoch, z ktorých 2 v detskom veku zomreli, bolo začo i načim. Dej knihy neustále graduje. Autor sa pri upevňovaní svojej viery v Trojjediného pravého Boha dostáva až do Svätej zeme. Tam si zoberie aj ten jeho - mamin ruženec. Už v prvých dňoch pobytu sa ukáže, že sa okolo ich poznávacieho zájazdu v Izraeli ktosi divný motá a zaujíma sa práve o neho. Neskôr vysvitne, že sa zaujíma hlavne o ten ruženec, ktorý je životne dôležitý pre akési podivuhodné spoločenstvo veľmi podivných ľudí, ktorí žijú ešte podivuhodnejším spôsobom života v srdci akejsi púšte Izraela.Posledná časť knihy je vlastne už science - fiction. Čítanie veľmi napínavého príbehu mi evokuje v mysli časy pri čítaní, v tej dobe knižného trháku, Chatrč spisovateľa Younga. Cítim, že najnovšia kniha autora Príbeh hľadania (viery v) Boha je pre slovenského, ale aj prípadného českého čitateľa naturálne veľmi blízka. Ja osobne som sa od tejto knihy nemohla odtrhnúť, až pokiaľ som ju nedočítala. Kniha má otvorený koniec, a preto pevne verím, že bude mať aj pokračovanie. Niektoré napínavé témy knihy, ktoré sú iba načaté, si to vyslovene vyžadujú.Nakoniec musím dodať, že aj napriek vážnej téme sa autor ani tu nevyhol, a to zrejme cieľavedome, svojskému humoru veľmi dobre prispôsobenému charakteru rozoberanej témy.

Skladom

8,54 €

Človek ako príbeh Boha
Človek ako príbeh Boha

Edward Schillebeeckx

Jeden malý chlapec raz údajne utrúsil poznámku: „Ľudia sú slová, ktorými Boh rozpráva svoj príbeh. “ Táto poznámka je hlavnou myšlienkou a námetom tejto knihy, ktorá hovorí o ľudskom živote a o vzťahu k Bohu, ktorý sa nadovšetko zjavil v Ježišovi z Nazareta, ktorého kresťanské cirkvi vyznávajú ako Krista, pričom si čoraz väčšmi uvedomujú, že žijú uprostred ostatných náboženstiev v sekularizova­nom svete.V Biblii je človek Božím miestodržiteľom tu na zemi. Má konať v prospech spásy ľudí, v prospech prírody i dejín sveta. No i napriek tomu, že človek v tejto svojej úlohe zjavne častejšie zlyhal než uspel, stále sa otvára priestor pre skutočnú ľudskú etiku, ktorá určuje náš postoj k svetu i k prírode. Výzva Božieho pozvania znie: „Poď, človeče môj milý, nie si tu sám!“ (Edward Schillebeeckx)

Skladom

13,10 €

Posledné kusy
4. tý muž
4. tý muž

Brožúrka určená väzňom predstavuje príbehy štyroch mužov z Biblie: Samsona, Jákoba, Dávida a Ježiša. V závere knižka pozýva k rozhodnutiu nasledovať Ježiša Krista.

Skladom

0,49 €

Posledné kusy
Kto si, Adam?
Kto si, Adam?

Siegfried Kettling

Boží príbeh s ľuďmi. Zrozumiteľne, pútavo a kvalifikovane písaná „teológia pre neteológov“. V kapitolách: Človek – Boží tvor, Človek – Boží rebel, Muž na kríži, Skutočne vstal z mŕtvych, Budúcnosť – čo nastane alebo čo príde?,ktoré tvoria postupnosť od stvorenia sveta až k jeho novému sformovaniu, autor predstavuje biblické dejiny spásy.

Skladom

5,04 €

Posledné kusy
Človek Jób hovorí s Bohom
Človek Jób hovorí s Bohom

Peter Lippert

Obsahom knihy je historický príbeh aplikovaný na ľudí všetkých čias. Lippertov Jób je človekom aj dnešných dní, rozporuplný a hľadajúci, pochybujúci a nešťastný, požadovačný, ale i dávajúci. Preto je veľmi aktuálny a poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré nás trápia a hľadáme na ne odpoveď.

Skladom

4,41 €

E-kniha
E-kniha: Ježíš můj Učitel
E-kniha: Ježíš můj Učitel

Elias Vella

Bůh touží po tom, aby každý z nás prožil život v plnosti. Hledáme-li při tom skutečný smysl, nejde jen o věc lidskou: náš život je i dílem Božím. Učíme se u Ježíše. On je náš Mistr, Učitel par excellence. Elias Vella prezentuje v jedné ze svých posledních knih etapy našeho duchovního života. V nich vnímáme Ježíše jako svého lékaře, Mistra, přítele i Pána. Ježíš v každém případě zosobňuje nezměřitelné Boží milosrdenství a péči o člověka. Když Pánu dovolíme, aby nás vedl, otevírá se před námi netušená a přitažlivá cesta. Co vlastně znamená učit se u Krista? Jak se ho ptát, co dělat? Jak a kde Pána následovat? Jak být vnímaví k jeho slovu a k Boží vůli? Pozorně rozjímejme o Božím slově. Ve své slabosti čerpejme sílu z eucharistie. Důvěrný, v čase se prohlubující vztah s Ježíšem pak prosvětlí nejen nás, ale i život našich bližních a našeho okolí.

Ihneď na stiahnutie
-20%

12,50 €

Evangelium Ježíše Krista
Evangelium Ježíše Krista

Paul Washer

V této knize poskytuje Paul Washer svým čtenářům shrnutí dobré zprávy o Ježíši Kristu. Předkládá jim jednu biblickou pasáž za druhou a s jejich pomocí vykresluje Boží svatost i lidský hřích. Nakonec poukazuje na to, jak skrze Ježíšův život, smrt a vzkříšení Bůh odpouští všem, kdo učiní pokání a uvěří. Ať už hledáte stručné shrnutí evangelia či základních křesťanských pravd, nebo vás jen zajímá, kdo to vlastně Ježíš byl a co udělal, pak je tato kniha právě pro vás.„Není nic krásnějšího než evangelium. Než dobrá zpráva, že Bůh skrze Ježíše Krista zachraňuje hříšníky. A není nic horšího než falešné evangelium. Paul Washer si toho je moc dobře vědom, a proto ve své knize neustále odkazuje na Boží slovo a krok za krokem nás vede k poznání pravd o Bohu, o člověku a o tom, jak mohou lidé zakoušet život s Bohem dnes a na věky. Tato brožurka bude pro nevěřícího lékem a pro věřícího pokrmem.“– Dr. Joel R. Beeke, rektor teologického semináře Puritan Reformed v Michiganu.Paul Washer sloužil jako misionář v Peru deset let a během této doby založil misijní společnost HeartCry Missionary Society, která se v Peru podílí na zakládání sborů. HeardCry rovněž podporuje přes 100 místních misionářů ve více než 20 zemíchvýchodní Evropy, Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Blízkého východu. Jako cestující kazatel Paul také vyučuje v nově založeném sboru v Radfordu ve Virginii. Se svou ženou Charo mají čtyři děti: Ian, Evan, Rowan a Bronwyn.

Skladom

2,23 €

E-kniha
E-kniha: Angelológia
E-kniha: Angelológia

František Dancák

„Apoštolské vyznanie viery vyznáva, že Boh je «Stvoriteľ neba i zeme», a Nicejsko-carihradské vyznanie viery vysvetľuje: «... sveta viditeľného i neviditeľného» (KKC 325). Pod neviditeľným svetom sa myslia duchovné bytosti, ktoré obklopujú Boha (porov.: KKC 326).

Ihneď na stiahnutie
-14%

5,90 €

E-kniha
E-kniha: Dve obhajoby
E-kniha: Dve obhajoby

Hans Urs von Balthasar; Joseph Ratzinger

Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi.. Publikácia Dve obhajoby predkladá čitateľovi texty Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI., dvoch veľkých teológov 20. storočia, ktoré pôvodne odzneli ako prednášky ešte v roku 1971, no zostávajú aktuálne i dnes. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, sa zameriavajú na podobnú tému, i keď každý odlišným spôsobom. Vychádzajúc zo súdobej situácie v Cirkvi, analyzujú dôvody, prečo je napriek mnohým problémom a krízam stále žiaduce zostať kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. Von Balthasar viac filozoficky, Ratzinger viac realisticky, obaja však mimoriadne kritickým spôsobom dospievajú k rovnakému hlavnému dôvodu, ktorým je Kristus. Cirkev totiž dala svetu Krista, je Kristovou Cirkvou, a tí, ktorí ju odmietajú, odmietajú i Krista.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,00 €

Vzkriesenie, fakt alebo fikcia?
Vzkriesenie, fakt alebo fikcia?

David Cunningham

Je Kristovo zmŕtvychvstanie realitou alebo výmyslom?Aké sú dôkazy jeho vzkriesenia?Čo znamená pre nás Ježišovo posolstvo?Útla publikácia Vzkriesenie, fakt alebo fikcia? neponúka priame a jednoznačné odpovede na uvedené otázky; prináša podnetné úvahy Davida Cunninghama, ktoré nútia čitateľa zamyslieť sa, čomu a komu vlastne (ne)verí a vyzýva ho: Si ochotný prestať pochybovať a začať veriť?Príjmeš Ježiša za svojho Pána a Boha?

Skladom

3,23 €

4 z 19
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alžbeta, pred 3 dňami

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred 5 dňami

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

userAvatar

Gabriela, pred týždňom

Vybavenie objednávky bolo rýchle. Komunikácia na profesionálnej úrovni. Perfektne zabalené. Odporúčam !

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk