Detské knihy

(881 produktov)

Svet je plný kníh pre deti a pre najmenších. Z výkladov kníhkupectiev na nás mávajú stále nové a ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 53
Mojich 9 prvých piatkov
Mojich 9 prvých piatkov

Štefan Hýrošš; Marta Dubovcová

knižočka s nálepkami. Táto útla knižočka Mojich 9 prvých piatkov umožňuje deťom si prehľadne pomocou nálepok zaznamenať svojich 9 prvých piatkov, ktoré sa pre nich stanú základom pre naplnenie Božích prisľúbení, ktoré dal Ježiš ľuďom prostredníctvom sv. Margity Márie Alacoque.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

0,97 €

Novinka
Top 95
O Veľkom pôste a Veľkej noci pre deti (a nielen pre ne) alebo Listy z púšte
O Veľkom pôste a Veľkej noci pre deti (a nielen pre ne) alebo Listy z púšte

Dominika Stadnicka-Strzembosz

Plnofarebná ilustrovaná kniha pre deti a mládež od 8 rokov. Dostávate občas Listy? Aj od Pána Boha? Samozrejme, každý ich predsa dostáva. Nie každý ich však číta. Tie listy sa volajú Sväté písmo. Vedeli ste, že sú pre vás? Je ich toľko veľa, že ich určite nedokážeme prečítať za jeden deň. Ani za dva. Dokonca ani za štyridsať! Aj keď… štyridsať je v biblickom jazyku presne toľko, koľko stačí na to, aby sa stalo niečo dôležité. A čo dôležité je pred nami? Naša cesta do neba. Veľký pôst je časom, ktorý nám má túto cestu pripomenúť. Ako a kadiaľ sa tam ide? To vie, samozrejme, najlepšie Pán Boh. Tiež by ste to chceli vedieť? Nie je nič jednoduchšie, stačí začať odoberať a čítať jeho listy. Každý deň jeden. Od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú vigíliu sa nám ich nazbiera celkom dosť. Koľko presne? Môžete si to spočítať aj sami. Určite dosť na dobrý začiatok.Dominika Stadnicka-Strzembosz, pedagogička, doktorka humánnych vied, absolventka UW. Píše – rôzne rôznosti. Svet si nevie predstaviť bez kníh, ktoré číta sebe aj iným.Marcin Strzembosz, umelecký grafik, absolvent varšavskej ASP. Pracuje s deťmi, ilustruje knihy, učebnice, a dokonca aj… steny. Myslí si, že svet by nebol zaujímavý bez drobností…

Skladom

14,45 €

Novinka
Posledné kusy
Malý princ
Malý princ

Antoine De Saint-Exupéry

Začítajte sa do najznámejšieho príbehu, ktorý bol prvýkrát vydaný presne pred 80 rokmi v roku 1943. Čítanie vám spríjemnia čarovné ilustrácie od slovenskej ilustrátorky Michaely Šefrankovej.

Skladom

8,72 €

Novinka
Kreatívny biblický denník (vydanie pre dievčatá)
Kreatívny biblický denník (vydanie pre dievčatá)

40 zamyslení pre upevnenie tvojej viery. Čítaj, premýšľaj, kresli a vyrieš hádanky, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť Biblii.Biblia je úžasná kniha. Môžeme cez ňu spoznávať Boží charakter a svet, ktorý Boh stvoril.Kreatívny biblický denník ti prostredníctvom štyridsiatich zamyslení pomôže s pochopením Biblie, Boha, seba a poslania, ktoré Boh pre teba má.Pri čítaní zamyslení Kreatívneho biblického denníka sa naučíš rásť v kľúčových oblastiach života a porozumieš tomu, ako ťa vidí Boh. Nie je to úžasné?Každé zamyslenie pozostáva z biblického verša, krátkeho textu vysvetľujúceho biblické pravdy a z aktivít, v ktorých môžeš aplikovať to, čo si sa naučila.Prajeme ti, aby ťa táto knižka naučila milovať Boha, ľudí, ktorých stretávaš, a tiež seba.Máš v sebe zakódovanú schopnosť tvoriť. Prečo? Pretože je to dar od Boha.

Skladom

15,13 €

Novinka
Kreatívny rýchlokurz Biblie (vydanie pre chlapcov)
Kreatívny rýchlokurz Biblie (vydanie pre chlapcov)

40 zamyslení pre upevnenie tvojej viery. Čítaj, premýšľaj, kresli a vyrieš hádanky, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť Biblii.Biblia je úžasná kniha. Môžeme cez ňu spoznávať Boží charakter a svet, ktorý Boh stvoril.Kreatívny rýchlokurz Biblie ti prostredníctvom štyridsiatich zamyslení pomôže s pochopením Biblie, Boha, seba a poslania, ktoré Boh pre teba má.Pri čítaní zamyslení Kreatívneho rýchlokurzu Biblie sa naučíš rásť v kľúčových oblastiach života a porozumieš tomu, ako ťa vidí Boh. Nie je to úžasné?Každé zamyslenie pozostáva z biblického verša, krátkeho textu vysvetľujúceho biblické pravdy a z aktivít, v ktorých môžeš aplikovať to, čo si sa naučil.Prajeme ti, aby ťa táto knižka naučila milovať Boha, ľudí, ktorých stretávaš, a tiež seba.Máš v sebe zakódovanú schopnosť tvoriť. Prečo? Pretože je to dar od Boha.

Skladom

15,13 €

Novinka
Jesus My English Teacher (Volume 1)
Jesus My English Teacher (Volume 1)

Miroslav Vančo

Zrodil sa projekt na výuku angličtiny s názvom: Jesus My English Teacher - skrátene: JEMET.Je možné, aby bol Ježiš učiteľom angličtiny, ako hovorí názov tohto projektu? Áno možné to je. Príbehy, ktoré sú zapísané v Biblii Nového zákona, parafrázované pre detského čitateľa a upravené do angličtiny pre začiatočníkov na jazykovú úroveň A1 so zrkadlovým prekladom do slovenčiny to umožňujú.Prvý zväzok: Tucet podobenstiev pre detiTáto publikácia (časť A) by mala poslúžiť ako bohato ilustrovaná čítanka na praktizovanie angličtiny prostredníctvom novozákonných príbehov z Biblie.Parafrázované texty príbehov sú prispôsobené detskému čitateľovi. Nie sú určené len na jedno prečítanie, ale na opakované čítanie, kým si dieťa text neosvojí tak, že je schopné ho z pamäti voľne (alebo i doslovne) interpretovať. Aj biblické texty kresťania nečítajú len raz v živote, ale napríklad v liturgii sa ich čítanie znova a znova opakovane predkladá. A tak popri učení sa angličtiny je tu pre veriaceho kresťana pridaný i duchovný rozmer. K tomu napomôže i modlitba na začiatku čítanky, ktorú možno praktizovať pred každým čítaním.Publikácia však nie je určená len pre veriacich kresťanov. Biblické príbehy tu slúžia ako modelový text na obohatenie slovnej zásoby a získanie praktickej zručnosti v interpretovaní príbehov v angličtine. Biblia, tak isto ako aj grécka alebo rímska mytológia, je súčasťou kultúrneho dedičstva Európy, a tak poznanie týchto príbehov je súčasťou všeobecného literárneho vzdelania. Poznanie poučných príbehov (podobenstiev) Biblie, nepožaduje od čitateľa vieru v Krista, ako ani poznanie gréckych bájí nepožaduje uveriť v gréckych bohov.Anglický text je dôsedne prispôsobený na jazykovú úroveň začiatočníka (A1). Paralelný preklad do slovenčiny umožňuje správne pochopenie textu. Pri preklade sa kladie účelovo väčší dôraz na doslovnosť významu zjednodušeného anglického textu, než na eleganciu prekladu.Každé podobenstvo je obohatené o slovník so slovíčkami, ktoré sú v samotnom texte zvýraznené. Pri slovíčkach neuvádzame výslovnosť. So správnou výslovnosťou pri čítaní môže pomôcť vyučujúci v škole, alebo rodič doma. K dispozícii sú tiež zvukové nahrávky textu, ktoré by v tom mohli byť nápomocné. Je užitočné si slovíčka z každej kapitoly ručne vypisovať do zošita, čo má veľký vplyv na ich zapamätanie. Ak sa v texte vyskytne iné neznáme slovíčko než tie, čo uvádzame, je možné mu porozumieť z kontextu slovenského prekladu, prípadne vyhľadať na internete a dopísať do zošita. V online dokumente, ktorý otvoríte oskenovaním QR kódu, dávame k dispozícii tiež kompletný slovník k tejto publikácii. Jedná sa približne o 300 slov, vrátane výslovnosti. Pri testovaní použitých textov so žiakmi 8. ročníka ZŠ vyplynulo, že títo mali ešte určité medzery v používaní minulého času, hlavne u nepravidelných slovies. Tak sme dodatočne pridali na koniec tejto čítanky zoznam všetkých použitých slovies (nielen tých nepravidelných) v anglickom texte, v prítomnom čase i v oboch tvaroch minulého času, vrátane slovenského prekladu.Odporúčaný postup pri učení: Text príbehu je dobré si niekoľkokrát nahlas prečítať s použitím správnej výslovnosti a v prítomnosti osoby, ktorá môže s výslovnosťou dieťaťu pomôcť, prípadne s vypočutím audio textu, ktorý je k dispozícii, ako uvádzame ďalej. Potom sa dieťa pokúsi o preklad. Pri tom si môže pomôcť priloženým slovníkom, ako aj slovenským paralelným textom červenej farby. Keď si prekladanie dostatočne osvojí, slovenský text si prekryje a niekoľkokrát si ho preloží už bez podpory červeného textu. Ďalšou fázou je, že si prekryje anglický text a prekladá opačne, zo slovenského textu do angličtiny. Pokiaľ už ani to nebude robiť problém, možno pomocou priloženej brožúrky (časť B) s názvom „Test“ odpovedať na otázky k jednotlivým príbehom. Poslednou etapou učenia bude: anglický text interpretovať spamäti, či už voľne, alebo od slova do slova. Ideálnym naplnením cieľa projektu JeMET bude, ak dieťa dokáže ktorékoľvek z 12 podobenstiev z tohto malého študijného textu na vyzvanie vyrozprávať po anglicky.Projekt “Jesus – My English Teacher” (JeMET) by mal byť sériou z viacerých zväzkov. Jej prvý zväzok má názov: “Tucet podobenstiev pre deti” a obsahuje dvanásť Ježišových podobenstiev. Predpokladaný nasledujúci zväzok bude: “Tucet Ježišových zázrakov”.Cieľovou skupinou na používanie tohto diela sú žiaci 6.-9. ročníka ZŠ, ale i starší študenti angličtiny, ktorí si chcú zdokonaľovať svoju znalosť angličtiny na biblických príbehoch. Pokročilí môžu využiť štandardné anglické preklady Biblie (neparafrázované) a čítať ich paralelne so slovenským prekladom. Na platformách Android i iOS je na to napr. použiteľná aplikácia MyBible.Aktuálne informácie o tomto projekte nájdete, ak si oskenujete QR kód na zadnej strane obálky. Tam sa dozviete aj o novších zväzkoch tejto série, postupne ako budú zverejňované, o možnostiach ich objednania či o zvukových nahrávkach k textom, ktoré sú čitateľovi k dispozícii online.

Skladom

6,69 €

Novinka
Deti sú zázrak
Deti sú zázrak

Lucia Golinska

Deti sú zázrak. Vie to aj Lucia Golinska, autorka príbehu o dievčatku Elžbietke, ktorá vie veľmi pekne kresliť. Jej okolie si ju však nevšíma, a tak je Elžbietka smutná. Jedného dňa venuje jeden zo svojich obrazov staršiemu pánovi, ktorý je predavačom na trhu, výmenou za jeho starý, ale zázračný kabát. Ten dokáže každého, kto si ho oblečie, preniesť na jeho vysnívané miesta. Dievčatko spolu s bratom a dokonca aj rodičia si kabát oblečú, no napokon zistia, že najkrajšie a najlepšie miesto na zemi je doma, pri svojej rodine. Kniha poukazuje na rôzne veci, napríklad na to, že: treba si vážiť múdrosť starších ľudí, je krásne podeliť sa so svojím talentom, najväčšiu radosť môžeme mať z obdarovania druhých, sila modlitby dokáže zoceliť rodinu a priniesť uzdravenie chorým... V neposlednom rade však autorka vyjadruje, že to najkrajšie sa skrýva v deťoch a samotné deti sú zázrak...

Skladom

7,28 €

Novinka
Deti sa pýtajú veľké otázky o Bohu
Deti sa pýtajú veľké otázky o Bohu

Sandy Silverthorne

101 odpovedí, ktoré by si chcel poznať. Stvoril niekto Pána Boha?A koľko má vlastne rokov?Budú v nebi aj zvieratá?Prečo Boh stvoril komáre? (Tie v nebi nebudú. Alebo áno?)Vy, deti, máte veľa otázok. Ale dospelí na nich nie vždy vedia odpovedať, hlavne ak ide o VEĽKÉ veci. Sandy Silverthorne napísal túto knihu, aby ti v tomto pomohol. Nájdeš tu veľmi zaujímavé odpovede z Biblie na 101 otázok, vrátane takých, ktoré by ti ani nenapadli. Vďaka jeho svojráznym kresbám a aktivitám, ktoré nájdeš v knihe, bude pre teba hľadanie odpovedí zábavné. Informácie, ktoré sa tu dozvieš, ti pomôžu posilniť tvoju vieru, uvedomiť si Božie plány pre tvoj život a pochopiť, ako veľmi ťa Boh miluje a stará sa o teba. Táto zábavná kniha ti dá podnety na rozhovor pri raňajkách, môžeš si ju čítať pred spaním alebo kedykoľvek počas dňa, keď sa ti myseľ naplní otázkami! Je ideálna pre deti vo veku od 6 do 13 rokov.Sandy Silverthorne píše a ilustruje knihy od roku 1988 a z jeho kníh sa predalo už takmer milión výtlačkov. Autor získal rôzne ocenenia napríklad za sériu kníh Bible Adventures for Kids (Biblické dobrodružstvá pre deti). Jeho ďalšie knihy sú: Made You Laugh!: Jokes for Kids (Vtipy pre deti, ktoré rozosmejú!), The Best Worst Dad Jokes (Najlepšie najhoršie otcovské vtipy). Sandy pracoval ako karikaturista, autor, ilustrátor, pastor, rečník a komik.

Očakávame

11,54 €

Novinka
Detský tablet - FARMA
Detský tablet - FARMA

Na farme žije veľa rozličných zvieratiek… Vieš, ako robí jahniatko? A somárik? Začítaj sa do krátkych príbehov a objavuj rôzne zvuky pomocou desiatich kúzelných tlačidiel!

Skladom

14,54 €

Novinka
Detský tablet - BRM BRM
Detský tablet - BRM BRM

Vypočujte si spolu s vašimi deťmi až osem zvukov dopravných prostriedkov (vlak, motorka, bager, hasičské auto, traktor, loď, auto, helikoptéra) a naučte ich tak hravou formou, aké zvuky sú pre ne typické. Zvuky sa spustia stisnutím tlačidla. Ak ich chcete vypnúť, stisnite tlačidlo ešte raz. Výhodou tejto zvukovej knižky je gombík umiestnený naboku, ktorým môžete jednoducho knižku vypnúť a ušetríte tak výdrž batérie.

Skladom

14,54 €

Novinka
Moja biblická krabička
Moja biblická krabička

12 biblických príbehov. Moja biblická krabička je malá praktická knihovnička pre vašich najmenších. V krabičke s rozmerom 12,5 x 12,2 cm nájdete 12 najobľúbenejších biblických príbehov: Ako vznikli nebo a zemNoemova archa Dávid a GoliášBabylonská vežaMalý MojžišJonáš a veľrybaPríbeh MárieJozef, tesár z NazaretaNarodí sa JežišMárnotratný synMilosrdný SamaritánJežiš a BartimejPríbehy s veľmi peknými ilustráciami sú zrozumiteľne prerozprávané a sú určené deťom od 3 do 8 rokov. Odporúčame ako tip na darček.

Skladom

16,49 €

Novinka
Som vzácne Božie dieťa
Som vzácne Božie dieťa

Misty Black

Dôležité posolstvá s vyhláseniami založenými na viere. Nádherne ilustrovaná kniha, prepojená s hrejivými posolstvami z Božieho slova, ktorú si vaše dieťa zamiluje. Pre Boha sme jedineční a vzácni. Má nás veľmi rád. Tieto pravdy potrebujeme deťom opakovať dennodenne, aby ich myseľ bola naplnená správnymi a dôležitými myšlienkami. Avšak nie je to len o informáciách. Je to o vzťahu s Bohom. On túži každého z nás zahŕňať svojou láskou. Už stačí len otvoriť svoje srdce.Od autorky Misty Black: Keď budete čítať túto knihu, opakovať si pravdy z Božieho slova, lepšie pochopíte, prečo ste vzácne Božie deti, a budete viac cítiť Ježišovu lásku, ktorú pre vás má. Pozývam vás nasledovať Ho.

Očakávame

9,60 €

Novinka
Kříž z kamene
Kříž z kamene

Oldřich Selucký

Dobrodružný román pro mládež seznamuje mladého čtenáře s tématem středověkého osídlování našich pohraničních území. Autor vypráví fiktivní příběh německé rodiny, přitom však se drží reálií doby krále Přemysla Otakara II. (1233–1278) a popisovaných historických událostí. Vyprávění je čtivé a napínavé, může proto přiměřeným způsobem seznámit mládež s tématem, které nepatří jen minulosti, ale stále zůstává živé.

Skladom

12,51 €

Novinka
Detská obrázková encyklopédia pre najmenších
Detská obrázková encyklopédia pre najmenších

Prvé detské objavy s farebnými a zábavnými ilustráciami. Otvor okienka a objav svet! Prvé detské objavy s farebnými a zábavnými ilustráciami. Deti sú zvedavé a chcú vedieť, ako všetko funguje. Táto zábavná kniha s mnohými okienkami a interaktívnymi prvkami im zábavnou a pútavou formou povie všetko o svete okolo nich (zvieratká a ich obydlie, ročné obdobia, na farme, na stavbe, dopravné prostriedky, jedlo, povolania).

Skladom

10,66 €

Novinka
Chceš vedieť všetko?
Chceš vedieť všetko?

Prvá encyklopédia. Na stránkach tejto detskej encyklopédie nájdete odpovede na všetky zvedavé otázky vašich detí. Dozvedia sa tu o tajoch vesmíru, prírody, vedy, technológií, histórie, umenia, ľudského tela i o iných zaujímavých oblastiach. Každej téme je prehľadne venovaná dvojstrana, kde sú najzaujímavejšie fakty. Jednoduchý a pútavý text ozvláštňujú nádherné ilustrácie.

Skladom

12,60 €

Novinka
Kniha príbehov dobrej zvesti
Kniha príbehov dobrej zvesti

Laura Richie

30 biblických príbehov, ktoré ukazujú prečo ohlasujeme Ježiša. Ježišovo dobré dielo sa neskončilo, keď sa Syn vrátil k Otcovi - prišiel Boží Duch a pokračoval v našej záchrane.Sledujte 30 biblických príbehov, ktoré ukazujú, ako prišiel Duch Svätý a čo robili Ježišovi priatelia. Cez Skutky apoštolov zažite dobrodružstvá Petra, Pavla a ďalších veriacich od slávnosti Turíc.Tieto príbehy vaše dieťa očaria, zaujmú a inšpirujú: kľúčovým biblickým veršom na začiatku každého príbehu,otázkou na začatie rozhovoru na konci každého príbehu,krásnymi ilustráciami a pútavými mapami,možnosťou pre najmenšie srdiečka naučiť sa šíriť Ježišovu lásku.Príbehy si môžete čítať počas jedného mesiaca ako každodennú rodinnú pobožnosť alebo v priebehu celého roka. Nadchnite sa pre túžbu ísť a rozprávať o tom, ako Ježiš všetko obnovuje a robí dobrým.

Očakávame

15,42 €

Novinka
Najvzácnejší dar
Najvzácnejší dar

Jozef Šelinga

Prvé sväté prijímanie - Slávnosť rodiny a farnosti. Praktický, prehľadný, originálny sprievodca pre prípravu na prvé sväté prijímanie. Pracovný zošit plný pútavých príbehov, pestrých ilustrácií a zaujímavých cvičení.Vhodné pre prácu rodičov s deťmi ale aj pre učiteľov náboženstva.

Očakávame

4,19 €

Novinka
Životný príbeh nášho Pána Isusa Christa
Životný príbeh nášho Pána Isusa Christa

v krátkych poviedkach a ilustráciách. Životný príbeh nášho Pána Isusa Christa je kniha pre deti, ktorá obsahuje 50 najznámejších prerozprávaných príbehov v Biblie. Každému príbehu je venovaná dvojstránka s ilustráciou a krátkym vysvetlením niektorej biblickej udalosti. Pestrofarebné ilustrácie v ikonopiseckom štýle vytvoril uznávaný srbský umelec podľa pravoslávnej tradície. Kniha sa začína príbehom o zvestovaní presvätej Bohorodičke a končí sa Isusovým výstupom na nebo.

Skladom

18,43 €

Novinka
Zábavné prázdniny
Zábavné prázdniny

Hľadaj a nájdi. Séria Hľadaj a nájdi prináša zábavu spočívajúcu v hľadaní vyňatých predmetov z dvojstrany. Taktiež knižka obsahuje deťmi veľmi obľúbené nálepky!Zábavná kniha plná postáv a predmetov, ktoré treba hľadať. Čo sa deje na horách, na snehu, pri mori, v strašidelnom dome, zábavnom parku, múzeu, počas kempovania, v divadle a doma? Na konci knihy sa nachádzajú odpovede hľadaných predmetov. Knižka okrem 90 nálepiek tiež obsahuje veselé obrázky na vymaľovanie.

Skladom

5,81 €

Novinka
Hľadaj a nájdi: Veselá Veľká noc
Hľadaj a nájdi: Veselá Veľká noc

Eleonora Barsotti

Pestrá kniha s úlohami na hľadanie a počítanie!. Hľadaj a nájdi: Veselá Veľká noc je zábavná kniha plná postáv a predmetov, ktoré treba hľadať. Obsahuje tiež viac ako 40 nálepiek, ktorým treba nájsť miesto. Zvieratká Ela, Fred a žabka Kvak-kvak nás pozývajú do Zajačej krajiny. Je tam mesto veľkonočných zajačikov. Na deviatich dvojstranách plných najrôznejších vecí je potrebné pohľadať predmety, ktorých zoznam sa nachádza na spodku každej strany. Navštívime čokoládovňu, záhradu, cukráreň, výrobňu košíkov, i dom veľkonočného zajaca a dedinu. Zabavíme sa tiež pri zbobení vajíčok a na pikniku. Publikácia plná zábavy je určená pre deti od 3 rokov.

Skladom

5,81 €

Novinka
Veselé dobrodružstvá
Veselé dobrodružstvá

Hľadaj a nájdi. Séria Hľadaj a nájdi prináša zábavu spočívajúcu v hľadaní vyňatých predmetov z dvojstrany. Taktiež knižka obsahuje deťmi veľmi obľúbené nálepky!Zábavná kniha plná postáv a predmetov, ktoré treba hľadať. Čo sa deje v banke, aquaparku, mestskom parku, škôlke, triede superhrdinov, dobrodružnom parku, na horách, klzisku a farme? Na konci knihy sa nachádzajú odpovede hľadaných predmetov. Knižka okrem 50 nálepiek tiež obsahuje veselé obrázky na vymaľovanie.

Skladom

5,81 €

Novinka
Detská obrázková encyklopédia - kniha otázok
Detská obrázková encyklopédia - kniha otázok

Máte aj vy doma malého zvedavca, ktorého zaujíma všetko o:dinosauroch,zvieratách,prírode,ľudskom tele,športe,vynálezoch,či vesmíre?Potom neváhajte a vezmite do rúk Detskú obrázkovú encyklopédiu, ktorá je určená deťom od 3 rokov. Kniha má pevnú leporelo väzbu s penovou výplňou a dočítate sa v nej podstatné informácie i rôzne zaujímavosti z vyššie uvedených oblastí, napríklad:Aký bol najťažší dinosaurus?Prečo sú plameniaky ružové?Prečo je hrom taký hlučný?Odkiaľ pochádzajú sny?Čo sa deje, keď je na olympijských hrách remíza?Kto vyanšiel prvú videohru?Čo ľudia jedia vo vesmíre?Kniha je plná otázok a odpovedí, no hádam najviac dieťa upútajú zábavné ilustrácie a otváracie či vyskakovacie okienka a otáčacie prvky. S touto obrázkovou encyklopédiou sa zaručene zabaví celá rodina.

Skladom

10,66 €

Novinka
Svätý Krištof
Svätý Krištof

Gertrud Fusseneggerová

Na chrámových maľbách býva často vyobrazený veľmi veľký - ako strom, no nájdeme ho aj celkom malinkého: na obrázkoch a medailónoch pre motoristov. Svätý Krištof je totiž ochrancom cestujúcich a dáva pozor, aby sme šťastne dorazili do cieľa. Nevolal sa však Krištofom odjakživa. Dobre počúvajte, čo vám teraz rozpoviem...

Očakávame

14,55 €

Novinka
20 ohromujúcich divov sveta
20 ohromujúcich divov sveta

Fantastická cesta, na ktorej spoznáš viac ako 20 divov sveta. Tieto nesmierne krásne miesta opisujú tí, ktorí ich navrhli, zachovali alebo v nich istý čas žili. Od aténskej Akropoly až po majestátnu Cheopsovu pyramídu, ktorou vás prevedie jedinečná Agatha Christie, od chrámu Sagrada Familia od Antoniho Gaudího až po sochu Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro, od Eiffelovej veže po Sochu slobody!Dozvieš sa veľa zaujímavostí, získaš QR kód, vďaka ktorému si môžeš stiahnuť papierové modely divov sveta, a učenie bude hrou.

Skladom

11,63 €

Novinka
Veľkonočný príbeh (komiks)
Veľkonočný príbeh (komiks)

Toni Matas

Komiks Veľkonočný príbeh prevedie deti najúžasnejším príbehom všetkých čias a popri tom sa môžu zabaviť v bludiskách, precvičiť si pamäť, vyfarbiť maľovanky, nájsť skryté obrázky a otestovať si svoju pozornosť v daných úlohách. Vhodné pre deti od 7 do 11 rokov.

Očakávame

2,33 €

Cesta do staroveku
Cesta do staroveku

Katarína Sitárová; Matúš Sitár

Dejiny v príbehoch. Predstavte deťom pútavé príbehy, ktoré skladajú mozaiku dejín.„Písať a čítať starodávne príbehy má zmysel, a preto sa teším, že sa podarila skvelá vec: spísať tie najdôležitejšie a najzaujímavejšie príbehy zo staroveku. Všetky sú v knihe, ktorú práve držíte, a ja osobne mám z toho radosť. Špeciálne preto, lebo na rozdiel od väčšiny kníh o dejinách je táto kniha pre deti. Vďaka nej sa aj malé deti môžu ponoriť do nevšedného sveta staroveku. Ale nie je to kniha čisto len pre deti. Páčiť sa môže aj dospelým – rodičom, učiteľom, či komukoľvek, kto má rád históriu.“ – Slávka Kubíková, autorka kníh Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov, spoluzakladateľka CitadelyKniha Cesta do staroveku je určená deťom od 7 do 15 rokov. Mladšie deti ocenia, ak ich knihou bude sprevádzať rodič či iný dospelý. Tie staršie si dokážu príbehy vychutnať aj samy. Kniha poteší aj učiteľov dejepisu, ktorí v nej získajú vynikajúcu pomôcku pri výučbe histórie.

Očakávame

14,45 €

Posledné kusy
Vianoce vysvetlené deťom
Vianoce vysvetlené deťom

Aurora Magni

Knižka Vianoce vysvetlené deťom ozrejmí malým čitateľom správny význam týchto sviatkov. Cez evanjeliové príbehy rozlíšia podstatné a menej dôležité veci a krátke zamyslenia im pomôžu plnohodnotne prežiť tento čas milosti a radosti.Knižka je vhodná pre deti od 7 rokov.Aurora Magni je informatička, no vo svojom voľnom čase sa venuje katechézam a písaniu, v čom vidí svoje poslanie a naplnenie. Rada píše o čomkoľvek, no osobitnú záľubu má v tvorbe príbehov a poviedok pre deti a mladých.

Skladom
-12%

6,07 €

Posledné kusy
Skladačka: Modlitby pre deti
Skladačka: Modlitby pre deti

Obrázková skladačka s motívom modliaceho sa dieťatka s modlitbami pre deti. Obsahuje základné modlitby, večernú modlitbu, modlitbu k anjelovi strážnemu, za starých rodičov a podobne.Rozmer: 7 x 11 cm.

Skladom

1,46 €

Pre najmenších
Pre najmenších

Pavol Prikryl

Každodenné ďakovné a večerné modlitbičky. Detská knižočka s modlitbami Pre najmenších je pekne ilustrovaná publikácia s jednoduchými veršíkmi. Na každej dvojstránke zvyčajne obsahuje štyri až šesť rýmovaných veršov. Pomocou nej naučíte vášho drobčeka prvé modlitbičky plné vďaky za rodinu, kvietky, dážď, za mamičku a otecka a mnoho ďalšieho. Zároveň môžu detičky prosiť a modliť sa za chorého kamaráta či za starých rodičov. Nájdeme v nej aj modlitbu o dar anjela strážneho a viacero večerných modlitieb. Táto knižočka, ktorú napísal Pavol Prikryl, je vhodná na každodenné používanie doma, no deti si ju rady berú so sebou aj do kostola.Ďakujem za ocka, mamičku, takisto za malú sestričku. Ďakujem za pomoc, Pane môj, pri našej rodine stále stoj.Skôr než príde ku mne sen, za dnešný deň ti ďakujem, že som sa pohral s hračkami a dostal jedlo od mamy. Teraz už prídi, pekný sen - a tebe, Pane, ďakujem!

Skladom

3,88 €

Biblia pre prvoprijímajúcich
Biblia pre prvoprijímajúcich

Marion Thomasová

Táto krásne ilustrovaná Biblia pre prvoprijímajúcich je určená hlavne pre deti. Na 160 stranách obsahuje celý rad prerozprávaných biblických príbehov, ktoré pomôžu deťom pochopiť celý príbeh obsiahnutý v Biblii a jej hlavnú myšlienku. Každému príbehu je venovaná dvojstránka a príbehov je spolu 74.Biblia učí deti o Božej láske k nám a nabáda nás, aby sme ukázali svetu našu lásku k Bohu a žili tak, ako nás naučil jeho Syn. Cieľom tejto knihy je oboznámiť deti s vierou, ktorá pretrvala tisícky rokov, a ktorá je našou súčasťou aj dnes.Biblia je koncipovaná pre deti od 8 do 11 rokov a je ideálnym darčekom pre prvoprijímajúcich.

Skladom

9,60 €

Moje prvé sväté prijímanie
Moje prvé sväté prijímanie

Angela M. Burrinová

Ježiš mi hovorí o sebe. Knižočka Moje prvé sväté prijímanie je nielen peknou pamiatkou na veľmi významný deň v živote prvoprijímajúceho dieťaťa, ale môže byť aj denníčkom, kde si zapíše vlastné myšlienky z čítania Biblie, či predsavzatie, ako zostať Ježišovým priateľom. V knihe s podnázvom Ježiš mi hovorí o sebe si deti môžu prečítať o Ježišovom živote i o jeho vzťahu k nim. Priestor na fotografie i krásne ilustrácie robia z tejto knižky hodnotný darček, ktorému sa poteší každé dieťa!

Skladom

6,60 €

Svätí rozprávajú o sebe deťom
Svätí rozprávajú o sebe deťom

Patricia Mitchellová

Kto dokáže porozprávať príbehy o svätých lepšie ako samotní svätí?V tejto nádherne ilustrovanej knižke rozpráva 26 svätcov príbehy zo svojho života jednoduchým a zábavným spôsobom. Od svätého Jozefa po svätú Matku Terezu z Kalkaty, každý z nich má nejaké jedinečné príbehy o Bohu a jeho prítomnosti vo svojich životoch.Kniha Svätí rozprávajú o sebe deťom pomôže deťom lepšie porozumieť, prečo si uctievame svätých a prečo sú skvelými spoločníkmi v našom živote viery. Knižka zahŕňa príbehy svätého Petra a Pavla, svätého Mikuláša, svätého Patrika, svätého Františka z Assisi, svätého don Bosca, svätú Bernadetu a mnoho iných svätých.

Skladom

6,40 €

Moje prvé Sväté písmo
Moje prvé Sväté písmo

B. Meuser; A. Neuwald

Knižka približuje malým čitateľom Sväté písmo jednoduchým textom a milými ilustráciami.

Skladom

3,88 €

Omaľovánka - Anjel strážny
Omaľovánka - Anjel strážny

Danuta Kuznik

s textom. Omaľovánka s textom o Anjelovi strážnom pre deti.

Skladom

0,97 €

Alžbetkine príbehy
Alžbetkine príbehy

Malgorzata Wilková; Jan Wilkovie

Knižka Alžbetkine príbehy je obľúbenou stálicou v detských knižniciach. Prečo? Okrem krásnych celoplošných ilustrácií prístupnou formou hovorí deťom o veciach, s ktorými sa malí kamaráti bežne stretávajú: O strachu a jeho prekonávaní, O tom, že byť poslušnou je oveľa lepšie, ako neposlúchať,O skrotení maškrtného jazýčka,O radosti v krásny narodeninový deň,O tom, čo sa stalo, keď Alžbetka našla stratenú tašku s jablkami.Tak šup - šup do sveta Alžbetkiných príbehov. Nájdete v nich celkom iste svoju novú kamarátku.

Skladom

5,34 €

Biblia ku krstu
Biblia ku krstu

Lizzie Ribbonsová

Krásna obrázková Biblia spája obľúbené biblické príbehy, modlitby a tiež podrobnosti z prvého roka novorodeniatka, pre ktoré predstavuje úplne prvý kontakt so Svätým písmom.Môže byť skvelým pomocníkom pre rodičov, krstných i starých rodičov pri sprevádzaní dieťaťa v jeho prvých krokoch vo viere.

Skladom

12,51 €

Aj svätí boli malí
Aj svätí boli malí

Mariola Maassen - Zajaczkowska

Príbehy z detstva veľkých svätcov. Aj svätí boli malí je kniha plná krásnych príbehov obyčajných detí, z ktorých sa neskôr stali veľkí svätci. Títo svätci milovali a dôverovali Bohu. V Ježišovi a Márií našli svojich najväčších priateľov a tak Mariola Maassen – Zajaczkowska napísala tieto pútavé príbehy, aby nimi motivovala aj naše deti k láske k Bohu.V publikácií obohatenej o nádherné ilustrácie nájdete príbehy z ranného života týchto svätcov:Cyril a MetodFrantišek z AssisiAnton PaduánskyJán Mária VianneyKatarína LabouréMaximiliána KolbehoVeľkosť písma i tvar knihy sú vhodné pre deti od 7 do 10 rokov. Avšak rodičia ich môžu čítať aj oveľa mladším deťom.

Skladom

7,76 €

Abecedou k Bohu
Abecedou k Bohu

Mária Chovancová

Abecedou k Bohu je detská knižka Márie Chovancovej určená tým najmenším. Ako už názov knižočky napovedá, nájdeme v nej na každé písmenko abecedy veršovanú básničku. Každá dvojstránka obsahuje na ľavej strane jednoduchý tematický obrázok a na pravej strane osemveršovú básničku k danému písmenku.A - AnjelMám dobrého priateľa, hľa, strážneho anjela. Vodieva ma za rúčku a nepozná rozlúčku. So mnou sa i hráva, pri posteľke spáva, chráni mi dušičku na ceste k nebíčku.

Skladom

3,40 €

Ako anjelik Zlatúšik splnil svoje poslanie
Ako anjelik Zlatúšik splnil svoje poslanie

Terézia Petercová

Vianočný príbeh. Anjelik Zlatúšik rád vystrája, maškrtí a občas neposlúcha.Jedného dňa sa však ocitne pred nebeským trónom, kde dostane špeciálne poslanie: pripraviť ľudské srdcia na príchod vzácneho hosťa. S radostnou zvesťou teraz prichádza aj k vám...

Skladom

2,42 €

Svätý Mikuláš (detský)
Svätý Mikuláš (detský)

Róbert Horka

Legenda o sv. Mikulášovi pre deti.

Skladom

0,78 €

1 z 72
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk