Knihy o celibáte

Knihy o celibáte

(9 produktov)

Otázka celibátu trápi mnohých. Prečo sa anglikánski kňazi môžu ženiť a katolícki nie? Prečo nemôžu m...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Z hĺbky srdca
Z hĺbky srdca

Robert Sarah; Benedikt XVI.

Kniha Z hĺbky srdca je výsledkom korešpondencie a rozhovorov Roberta Saraha a Benedikta XVI. Je venovaná všetkým biskupom, kňazom i laikom. Svoje úvahy ponúkajú bratsky Božiemu ľudu a v duchu synovskej poslušnosti aj pápežovi Františkovi. Osobitne myslia na kňazov; chcú im poskytnúť útechu a povzbudenie v čase, keď sa zdá, že okolo je búrka a Pán spí. Musíme všaj veriť, že Ježiš je tu s nami a vyjadriť mu dôveru a absolútnu vernosť. Náš život má zmysel iba v Bohu. A zvlášť kňazi sú povolaní uprostred búrok znova potvrdiť ochotu položiť život za Krista.Kniha obsahuje dve kapitoly. Autorom prvej je Benedikt XVI., autorom druhej kardinál Robert Sarah. Na úvodnom slove a závere knihy sa podieľali obidvaja autori.

Skladom

6,31 €

Jezuitský návod (takmer) na všetko
Jezuitský návod (takmer) na všetko

James Martin

Spiritualita pre každodenný život (2. vydanie). Kniha Jezuitský návod (takmer) na všetko je praktická duchovná príručka založená na živote a učení svätého Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Jej základom je cieľ rehole sv. Ignáca – hľadanie Boha vo všetkom.Kniha nám ukazuje, ako môžme riadiť svoje vzťahy, peniaze, prácu a modlitbu tak, aby sme boli stále v blízkosti Najvyššieho. Je plná prívetivých a humorných príbehov, anekdot a inšpiratívnych zážitkov jezuitských bratov a kňazov. Určite osloví všetkých, ktorí sa niekedy cítia na vážkach a potrebujú usmernenie vo svojom živote.Recenzia: Jezuitský návod (takmer) na všetko na stránke blog.zachej.sk.

Skladom

17,36 €

Celibát kvôli životu
Celibát kvôli životu

Anselm Grün

„Po Druhom vatikánskom koncile sa stalo moderným hovoriť o znakovosti evanjeliových rád. Predovšetkým celibát je eschatologickým znakom, znakom nastávajúceho Božieho kráľovstva. Jeden spolubrat pri kláštornej diskusii o sľuboch spomenul, že vôbec nemá chuť byť pre svoje okolie eschatologickou dopravnou značkou. Celibát predsa musí mať v sebe nejakú hodnotu a zmysel. Nikto ho nedokáže žiť iba ako znak. Každý musí byť v sebe schopný existovať zmysluplne. Podstatou celibátu nie je zriekať sa, ale umožniť život, ktorý nám daroval Kristus. Predstavuje cestu k životu v plnosti, ktorý nám Kristus prisľúbil.Tento život môže byť zakúšaný v manželstve, a dá sa vedome nájsť na ceste celibátu, ale len vtedy, ak sa celibát volí kvôli životu, nie kvôli strachu pred životom, pred sexualitou...“Anselm Grün (1945) je nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ (žiak Karla Rahnera). Žije a pracuje v benediktínskom opátstve Münsterschwarzach v Nemecku, kde píše a vydáva knihy, vedie poradenskú službu a je ekonómom kláštora. Je mimoriadne úspešným autorom duchovnej literatúry. Veľa z jeho kníh bolo preložených do rôznych jazykov, vrátane slovenčiny.

Skladom

5,34 €

Z hloubi srdce
Z hloubi srdce

Robert Sarah; Benedikt XVI.

Vzrušené diskuse, které v posledních měsících probíhají v církvi, přivedly Benedikta XVI. a kardinála Roberta Saraha k přesvědčení, že se musejí vyjádřit. Emeritní papež po své abdikaci v únoru 2013 promlouvá jen vzácně. Chráněn zdmi kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách se věnuje modlitbě v tichu.Společně s kardinálem Sarahem, svým velkým přítelem, se výjimečně rozhodl napsat esej k otázce, která je pro církev tou nejobtížnější: budoucnost kněží, správná definice kněžství a úcta k celibátu.Ve dvaadevadesáti letech tak Benedikt XVI. podepsal jeden ze svých nejvýznamnějších textů. S neobyčejnou intelektuální, kulturní i teologickou hloubkou jde přímo k jádru problému: „V pozadí vážné situace, v níž se dnes kněžství nalézá, nacházíme metodologickou vadu v přijímání Písma jakožto Božího slova.“Na jeho neúprosnou analýzu odpovídá text kardinála Roberta Saraha. Jeho výklad se vyznačuje důrazem, radikálností a moudrostí, jež jsou mu vlastní. Nacházíme zde odvážnou reflexi jednoho z nejvýznamnějších prelátů církve.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Z hĺbky srdca.

Skladom

6,40 €

Posledné kusy
Vztahy, sex, rodina
Vztahy, sex, rodina

Dan Drápal

Velký rozvrat a cesta k obnově. Kniha Dana Drápala okrem historického prierezu (matriarchát, polygamia...) prináša odpovede na aktuálne otázky, ktorým čelí dnešná spoločnosť. Rozoberá témy ako zväzok, záväzok, rozvod, rozvodovosť, celibát, stud, homosexualita, biologická podmienenosť, koniec otcov a matiek, štátna pomoc rodinám, samota, rodičovská dovolenka, protirodinná politika, gender politika, mimomanželský sex, registrované partnerstvo.

Skladom

10,48 €

Posledné kusy
Diecézny kňaz v pastoračnej službe
Diecézny kňaz v pastoračnej službe

Georges Gilson

Kniha o živote kňazov a biskupov.

Skladom

5,43 €

Posledné kusy
Dá sa takto žiť?
Dá sa takto žiť?

Ed Shaw

Kresťania a náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Knihe Dá sa takto žiť?, ktorej autorom je anglický kazateľ Ed Shaw, by sme mohli pripísať viacero prívlastkov. Kniha je pastoračne citlivá - autor v nej hovorí o svojej náklonnosti k rovnakému pohlaviu. Jeho úprimnosť je osviežujúca. Zároveň je vnímavý voči kultúre. Sústreďuje sa nielen na výklad kľúčových faktov, ale venuje sa aj skrytým vnútorným presvedčeniam. Kniha je pozitívna - kresťanom, ktorých priťahuje rovnaké pohalvie, Ed Shaw ponúka predstavu spokojného života s Kristom, hoci to znamená, že prídu o sex a manželstvo. To, čoho je potrebné sa vzdať, nie je nič v prorovnaní s darmi, ktoré Kristus ponúka teraz i v budúcnosti. Povoláva k radostnej viere v súžení a k nádeji v utrpení.Kniha je dôrazná, nie však agresívna či panovačná. Autor sa nezameriava na kompromisných liberálov, ale na ľudí z vlastného evanjelikálneho tábora. Namiesto obviňovania iných je totiž potrebné preskúmať, či je naša vlastná tradícia v súlade s Božím slovom. Ak je v strede kresťanského života Boh, život dáva zmysel a je úžasný.

Skladom

8,54 €

Posledné kusy
Požiadavka z večnosti
Požiadavka z večnosti

Klaus Demmer

Myšlienky o kňazskom celibáte. Úvahy o celibáte, o jeho zmysluplnosti a možnostiach zdravého naplnenia sú zaujímavým čítaním pre kandidátov kňazstva, predstavených kňazských seminárov, kňazov samých, ale aj laikov, najmä mladých mužov a žien, ktorí sa pre celibátny spôsob života rozhodujú.

Skladom

3,22 €

E-kniha
E-kniha: Zázrak povolania
E-kniha: Zázrak povolania

Zuzana Guričanová

Zázrak povolania je pútavým románom o životných cestách, ktoré bývajú často veľmi pestré, a tiež o tom, že Boh nad nami nestále bdie.Študent Juraj sa vracia do rodného Lieskového, aby tam natočil dokument o kňazovi Pavlovi, dedkovi maturantky Lenky. Počas nakrúcania filmu sa postupne odkrýva dedkov život, ktorý bol kňazom, no mal aj vlastnú rodinu, ktorú si založil počas predošlého režimu. Natíska sa tu otázka, ktoré povolanie pre dedka Pavla v skutočnosti chcel Boh - kňazské alebo manželské a rodičovské?

Ihneď na stiahnutie
-29%

7,69 €

Kněží pro třetí tisíciletí
Kněží pro třetí tisíciletí

Timothy Dolan

Být knězem v dnešní době je bezpochyby nesnadné. Knih o kněžství se již v průběhu historie napsalo hodně, a řada z nich má jistě ještě dnes svou platnost – neboť to, co kněžství je, se nemění. Méně se však píše o tom, jak žít (a rozeznávat) kněžské povolání v moderní době.Kniha sestává z dvaceti čtyř kapitol - promluv, které monsignor Timothy Dolan jako tehdejší rektor pronášel k bohoslovcům North American College v Římě. Nejedná se tedy o odborný text prošpikovaný poznámkami pod čarou, naopak, je v něm zachována živost projevu a čtenář se místy neubrání ani smíchu, ani hlubokému zamyšlení.Přestože se nejedná o odborný text, jednotlivým zamyšlením nechybí solidní teologická hloubka ani systematické zpracování. Mons. Dolan vždycky postaví před zrak čtenářů ideál ctnosti, vysvětlí jeho smysl a důležitost, upozorní na možná úskalí při snaze tohoto ideálu dosáhnout, a vždy nabídne i řadu ryze praktických způsobů „jak na to“ – z nichž jako první je takřka pokaždé modlitba.Autor bohatě čerpá z Písma i z církevní tradice, připomíná velké a někdy možná i zapomenuté postavy církevní historie. Stejnou měrou však čerpá i ze života Církve dnes, z každodenního života kněží, jejichž příběhy a zážitky nejsou nijak vzdálené zkušenostem dnešního čtenáře.

Vypredané

12,90 €

Svet našich pocitov
Svet našich pocitov

Józef Augustyn

Človek v ťažkých situáciách. Autor, skúsený kazateľ a duchovný vodca, veľmi prístupným spôsobom odpovedá na otázky o citovom živote človeka. Nevyhýba sa aj tým najťažším témam ako je boj proti závislosti, hnevu, strachu a skúsenosti s negatívnymi pocitmi. Ale človek žije v spoločenstve, a preto sa ho bytostne dotýkajú aj problémy spoločnosti, akými sú chudoba, deformácia mládeže...Zaujímavou časťou knihy Svet našich pocitov je časť, v ktorej autor odpovedá na otázky v oblasti zasväteného života, ktoré nedávajú ľuďom spať.

Vypredané

4,47 €

Dôverujem ti!
Dôverujem ti!

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie

Pápež František sa stretáva so seminaristami, novicmi a novickami. V dňoch 4. a 7. júla 2013 sa uskutočnilo stretnutie pápeža Františka so seminaristami, novicmi a novickami pri príležitosti oslavy roka zasväteného života. Kniha Dôverujem ti! je zbierka prejavov, správ, modlitieb a kázní pápeža Františka, ktoré predniesol pri tejto príležitosti, rovnako ako početných výpovedí účastníkov tohto mimoriadneho podujatia.Kniha je štvrtým dielom série Kroky viery, ktorú organizuje Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie.

Vypredané

3,80 €

Ako klaun v Ríme
Ako klaun v Ríme

Henri J. M. Nouwen

Úvahy o samote, celibáte, modlitbe a kontemplácii. Kniha sa zaoberá témou samoty, celibátu, modlitby. Je to kniha inšpiračná, vedúca k tichu a k počúvaniu Boha vo svojom srdci.

Vypredané

2,81 €

Celibát
Celibát

Józef Augustyn

Jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat. Kniha je výsledkom priamych osobných rozhovorov autora Josepha Augustina a kňazov. Autor sa nevyhýba ani ťažkým témam, ktoré sú často predmetom jeho úvah. Prístup k problému sa vzťahuje tak na učenie Svätej stolice, rovnako ako aktuálna situácia civilizácie.V knihe Celibát autor berie do úvahy zložitosť emocionálneho a sexuálneho správania a snaží sa dosiahnuť opodstatnenosť celibátu, ktorý ide nad rámec psychologického správania ľudského rozmeru. Mnoho problémov v oblasti celibátu má svoje riešenie v duchovnej oblasti.

Vypredané

10,38 €

Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov
Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov

Józef Augustyn

Chudoba - čistota - poslušnosť. Kniha je výborným pomocníkom pri hĺbkovej reflexii. Pojednáva o rôznych radách s poukázaním na ich zásadný rozmer pre všetkých kresťanov. Ako hovorí aj názov knihy Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov, kniha je venovaná každému, kto si vybral Ježiša za svoju Cestu, Pravdu a Život.Podstatou evanjeliových rád nie je odriekanie, ale motivácia. Je potrebné prežívať bezpodmienečnú Kristovu lásku, ktorá pozýva ľudí, aby ho nasledovali v jeho živote chudoby, čistoty a poslušnosti k Otcovi.Prečítajte si krátku recenziu knihy Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov, ktorá vyšla v Katolíckych novinách v rubrike Tip na obohatenie.

Vypredané

2,22 €

Love story & skutočný svet
Love story & skutočný svet

Alexander Puss

Túto knižku autor napísal pre tých, ktorí hľadajú a veria v pravú lásku, aby nemuseli so slzami v očiach prísť na to, že život je celkom iný, ako ho opisujú farebné stránky populárnych časopisov. Nájdete v nej citácie z literatúry zaoberajúcej sa láskou, sexualitou a zaľúbenosťou. Pohľady Cirkvi na výchovu a manželstvo, či konkrétne udalosti zo života.

Vypredané

1,84 €

Sexualita v našem životě
Sexualita v našem životě

Józef Augustyn

Průvodce při poznávání a formování vlastní sexuality. I když mohou mít z této knížky užitek i dospělé osoby, přece jen je určena především mládeži v období, kdy se rozhoduje o svém budoucím povolání. Pouze sexualita integrovaná, tj. taková, ve které je sjednocena sféra pohlavní, citová a duchovní v „jediném prožitku lásky“, zaujímá v životě člověka to místo, které jí určil Bůh. Knížka může být užitečná i rodičům, kněžím a vychovatelům, kteří mají být mládeži hlavní oporou na jejich cestě ke zralé lidské lásce.

Vypredané

10,19 €

Milá Zuzano!
Milá Zuzano!

David Torkington

Nastal čas pro renesanci křesťanství. Autor známé trilogie Poustevník, Prorok a Mystik poznal Zuzanu, když byla ještě dítě. Znovu se pak setkali až po letech. Napsala mu tehdy dopis, v němž mu položila několik otázek týkajících se víry. Tak vznikly tyto úvahy ve formě dopisů. Autor se v nich snaží rozkrývat problémy, které se nastřádaly během dlouhých staletí křesťanského myšlení a které byly základem Zuzaniných otázek i potíží. Tvrdí, že nastal čas pro renesanci křesťanství.

Vypredané

7,28 €

Kristov kňaz
Kristov kňaz

Ján Chryzostom Korec

Kniha Kristov kňaz vychádza v Roku kňazov, ale i v roku, keď sa opäť kruto útočí na Cirkev i na Svätého Otca. Mnohí sme dezorientovaní, a to aj preto, že máme nedostatočné poznanie o tom, kto je kňaz a aký by mal byť. Hlboké myšlienky o povolaní ku kňazstvu, o osobnosti kňaza a jeho živote, vyjadrené jasnou rečou, sú určené tým, ktorí sú na ceste hľadania svojho povolania, kňazom, ale i laikom. Dielo je nadčasové, vždy aktuálne. Každý, kto si ho prečíta, bude mať jasný pohľad na kňaza, ktorý má svojou službou reprezentovať Najvyššieho kňaza – Ježiša Krista.

Vypredané

6,79 €

Medvěd a mniška
Medvěd a mniška

Timothy Radcliffe

Každá kultura potřebuje příběhy, které jí pomáhají pochopit, odkud a kam jde, co je motorem a smyslem jejích dějin. Moderní dobu charakterizují příběhy plné násilí, v nichž je hybnou silou výběr nejsilnějších jedinců, cílem je bohatství, moc a blahobyt, hlavním hrdinou je osamocené, sebevědomé ego. Jeho symbolem je rozzuřený medvěd z italských pouličních reklam, který hlásá, že jde za svým soukromým cílem „silou správné ceny“.Alternativou k tomuto modernímu příběhu je obraz mnišky, která uprostřed noci v kruhu svých sester a bratří zpívá milostnou píseň velikonoční svíci. Je to píseň o tom, že čas se neměří hodinkami, ale poměřuje se věčností, že člověk není osamocen, že hybnou silou není soupeření, ale láska a že blahobyt představuje spíš překážku na cestě k cíli než cíl sám... Je to píseň o naději, že z temnoty vzejde světlo.

Vypredané

5,72 €

Panenství
Panenství

Raniero Cantalamessa

Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.Všem chlapcům a dívkám, kteří se cítí povoláni "následovat Beránka, kamkoli jde".

Vypredané

3,69 €

Srdce v ohni
Srdce v ohni

Guy Gilbert

Život kněze uprostřed současného světa. Jako duchovní působí Guy Gilbert už přes 45 let. Je známý jako kněz oblečený v černé kožené bundě a vychovatel problémové mládeže. Tento objemnější svazek zasvětil svému povolání a úvahám o svém vztahu k církvi, hierarchii, současným problémům církve, o nichž se hodně diskutuje, jako jsou pedofilní skandály, otázky celibátu kněží, věnuje se i možnostem uplatnění žen v kněžské službě, svému vztahu k vývoji moderní společnosti, kněžské osamocenosti apod. Dělí se s čtenářem o své radosti, přání i zklamání. Rozvíjí reflexe protkané krátkými příběhy ze života, jako tomu bylo i v jeho předchozích knihách, odpovídá na otázky. Guy Gilbert je známý francouzský vychovatel delikventní mládeže a kněz. Lidé chodí na jeho přednášky, vyhledávají ho v těžkých situacích, jeho vystoupení přenášejí média. Každý rok vychází jedna až dvě jeho knihy, v nichž se vyslovuje k současnému životu a problémům.

Vypredané

15,23 €

Celibát
Celibát

Hubert Wolf

Církevní historik Hubert Wolf přistupuje k problematice celibátu z historického hlediska a vychází z toho, že Nový zákon se pro celibát nijak nevyslovuje; proto postoj církve od raného středověku prochází četnými proměnami: od akceptování manželského svazku přes omezení sexuálního styku manželů v souvislosti s přijímáním svátosti a přes přijetí skutečnosti, že východní křesťanské církve kněžím sňatek povolují, až k definitivnímu utužení celibátu, jež spadá do 19. století, resp. na přelom 19. a 20. století. Vedle církevně-ekonomických důvodů – nejsou-li potomci, nemá kdo dědit – nachází Wolf další zdroje celibátu jednak v židovských předpisech týkajících se čistoty, jednak v pozdní antice, zejména u stoiků (asketický ideál) a u gnostiků s jejich dualismem hmoty a ducha. Tento asketický ideál však podle něj není s postavou Ježíše vůbec v souladu. Vedle řady historických aspektů si autor všímá i aktuálních problémů souvisejících s celibátem, jako je nedostatek kněží a enormní množství případů sexuálního zneužívání. Autor se snaží o seriózní a vyvážený přístup, ale zároveň nezastírá vlastní postoj k celé problematice, který charakterizuje název poslední kapitoly: „Starý systém dospěl ke konci“.

Vypredané

12,51 €

Osvobodit celibát
Osvobodit celibát

Donald Bernard Cozzens

Kniha zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál vydali američtí benediktini v opatství svatého Jana v Collegeville (Minnesota, USA) v září 2006."Mezi mediálně přitažlivá témata týkající se katolické církve, pomineme-li české specifikum církevního majetku, zajisté patří kromě sexuální etiky a bioetiky povinný celibát kněží latinského obřadu. Zároveň však tato kontroverzní témata patří mezi ta nejméně pochopená a racionálně diskutovaná. Veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím zjednodušených hesel a ideologických prohlášení, které často pocházejí z dílny takzvaných progresistů či konzervativců v církvi.Přes tento stav věcí se domníváme, že i o kněžském celibátu je možno, ba dokonce nutno mluvit na základě zkušenosti v církevní praxi a s dobrou znalostí příslušných teologických oborů. Vydáním knihy Osvobodit celibát se nepřipojujeme k žádné „politické“ straně ani nechceme dodat munici argumentů některému z válčících táborů, nýbrž bychom rádi položili první otázky v odborné diskusi o kněžském celibátu..." (z předmluvy)

Vypredané

6,69 €

Krehkosť duchovného povolania
Krehkosť duchovného povolania

Štefan Turanský

Skúmanie príčin a hľadanie odpovedí. V tejto knihe sa chceme spoločne zamýšľať nad aktuálnymi, niekedy až pálčivými témami, o ktorých všetci vieme, prípadne sa nad nimi „pohoršujeme", no zároveň akosi ostýchavo mlčíme. Ak v nedávnej minulosti niektoré veci boli zdanlivo samozrejmé a jasné, tak dnes už to tak nie je. Stačí si všimnúť rastúci počet mladých kňazov, ktorí zanechávajú svoje kňazstvo, seminaristov, ktorí opúšťajú seminár, odchody rehoľníkov i rehoľníčok s dočasnými alebo doživotnými sľubmi.

Vypredané

6,21 €

Odvaha byť zdržanlivý
Odvaha byť zdržanlivý

Benedict J. Groeschel

Autor v tejto knihe čerpá zo svojej bohatej skúsenosti psychológa a liečiteľa duší a spracúva problematiku slobodného života a celibátu na základe zlúčenia psychologického a duchovného hľadiska.

Vypredané

6,31 €

O Pasše (Peri Pascha)
O Pasše (Peri Pascha)

Melitón ze Sard

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu na památku smrti Krista - pravého Beránka v časové shodě s židovským svátkem Pesach. Autor v jedinečné ukázce dobové rétoriky zformuloval typologický výklad starozákonního Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení.Spis O Pasše představuje starobylý liturgický text, nebo lépe liturgickou homilii a křesťanskou verzi židovské hagady, který reinterpretuje starší židovské a křesťanské tradice a osvětluje dosud neznámé stránky duchovního života prvních křesťanských obcí. Záměrem předkládané práce není pouze zpřístupnit nový překlad spisu O Pasše, nýbrž také zohlednit současnou odbornou diskusi nad dílem Melitóna ze Sard, a tím podnítit hlubší studium tohoto významného raněkřesťanského díla.

Vypredané

10,19 €

Úvod do katolictví
Úvod do katolictví

Lawrence S. Cunningham

Profesor teologie na univerzitě Notre Dame vysvětluje čtivou, i laikům srozumitelnou formou základy katolické víry. Dozvíme se jak o starých tradicích a lidové zbožnosti, tak i o poslání a postavení katolické církve v dnešním světě. Nevyhýbá se ani tématům, která vyvolávají rozruch, jako jsou například celibát, nutnost chodit ke zpovědi či neomylnost papeže.

Vypredané

14,55 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Iveta, pred 17 hodinami

Odporúčam.

userAvatar

Rastislav, pred 22 hodinami

Z tochto obchodu nakupujem uz velmi dlho a som vzdy maximalne spokojny.Rychle vybavenie objednavky,seriozny a profesionalny pristup ku zakaznikovi je u tohto obchodu zamo...

userAvatar

Erika, pred 1 dňom

Rychle dodanie,

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk