Knihy o misiách

Knihy o misiách

(37 produktov)

Pod pojmom misie si väčšina ľudí predstaví rehoľníka/čku, obklopeného množstvo chudobných, bosých de...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Skutočný človek
Skutočný človek

Štefan Chrappa

Fascinujúci životný príbeh saleziána Karola Nižňanského, misionára v Indii. Keď odchádzal na misie do Indie, pokúsili sa ho zabiť. Jed, ktorý mu na Slovensku podali, ho síce nezabil, no do konca života musel znášať ukrutné bolesti. Keď v roku 1984 zomrel, mal za sebou takmer sto operácií. Operoval sa dokonca aj sám. Jed mu celkom zničil sietnice, no napriek tomu videl. Lekári to nedokázali vysvetliť. Pracoval osemnásť hodín denne a z plodov jeho neúnavného snaženia čerpajú Indovia dodnes. Slovenský kňaz, básnik, prekladateľ, pedagóg a publicista Karol Nižňanský - Skutočný človek.

Vypredané

6,40 €

Misericordiae vultus
Misericordiae vultus

Pápež František

Bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Kompletný text Misericordiae vultus vyšiel ako súčasť knihy Meno Boha je Milosrdenstvo (2016).

Vypredané

2,10 €

Matka Tereza (Viera do vrecka) - 69/2016
Matka Tereza (Viera do vrecka) - 69/2016

František Neupauer

Svätica, ktorú pozná celý svet. Jej kroky viedli aj na Slovensko. Aký odkaz nám zanechala?

Vypredané

1,46 €

Leopold Cohn - Príbeh Chasidského rabína
Leopold Cohn - Príbeh Chasidského rabína

Icik Leib Káhán

autobiografia. Dramatický vlastný životopis ortodoxného rabína, ktorý našiel v Ježišovi Mesiáša a potom Ho pomáhal nájsť svojim súkmeňovcom.

Vypredané

2,42 €

Svätí Cyril a Metod
Svätí Cyril a Metod

Ľudovít Pokojný

Patróni Európy. V tejto útlej brožúrke si priblížime, prečo už teraz blahoslavený pápež Ján Pavol II., keď hovoril o duchovných a kultúrnych pľúcach Európy, myslel práve na Cyrila a Metoda a prečo ich v roku 1980 vymenoval za patrónov Európy. Priblížime si význam ich misie a životopisné zmienky o nich. Môžeme sa tak pripraviť na Jubilejný rok svätých Cyrila a Metoda, ktorým oslávime v roku 2013 1150. výročie ich príchodu na Slovensko.

Vypredané

0,78 €

Dôverujem ti!
Dôverujem ti!

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie

Pápež František sa stretáva so seminaristami, novicmi a novickami. V roku 2013 sa v Ríme konalo celosvetové stretnutie seminaristov, novicov a noviciek i všetkých, ktorí sú na ceste povolania, s pápežom Františkom. Cieľom stretnutia bolo ukázať radosť z povolania a podeliť sa o ňu. Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie z tohto zhromaždenia pripravila dokument s úvodným slovom Rina Fisichellu.Ústrednú časť dokumentu tvorí učenie Svätého Otca. Dopĺňajú ho autentické svedectvá niektorých účastníkov. Slovenské vydanie dokumentu je príspevkom k Roku zasväteného života, ktorý Cirkev v súčasnosti prežíva.

Vypredané

3,80 €

Základy diplomacie
Základy diplomacie

Ľubor Bystrický

Informáciami preplnená kniha, ktorá sa zrodila z úspešných prednášok diplomacie pre študentov Ústavu medzinárodných vzťahov, nám otvorí dvere do sveta diplomatickej misie, poslania diplomatického zástupcu či honorárnych konzulov. Po jej prečítaní budeme mať aspoň trocha jasno v tom, čo je zmluva, dohoda, dohovor… a určite nemenej zaujímavé je aj oboznámenie sa s diplomatickým protokolom a spoločenskou etiketou. Vychádza v druhom vydaní.

Vypredané

6,31 €

Pojď, buď Mým světlem
Pojď, buď Mým světlem

Brian Kolodiejchuk (ed.)

Soukromá korespondence světice z Kalkaty. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku.Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro lidi všech vyznání a životních cest. Její péče o nemocné, umírající a chudé, žijící na okraji společnosti, se setkala s uznáním a úctou po celém světě. Lidé obdivovali její prostotu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitřních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjevení, v kterém jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem.

Vypredané

12,13 €

Viera a rozum - 75/2016
Viera a rozum - 75/2016

Pavol Grach

Stoja proti sebe alebo sú v harmónii? Dokážeme byť rozumní vo viere?

Vypredané

1,46 €

Prekvapení nádejou
Prekvapení nádejou

N. T. Wright

Naše poslanie, tu a teraz, vo svetle nádeje vzkriesenia. Veľmi sa teším z toho, že moje dielo prichádza na Slovensko a že práve táto kniha – kniha o vzkriesení a kresťanskej nádeji – sa v slovenčine objaví ako prvá. V mojej krajine (Veľká Británia) mnohí kresťania takmer zabudli, čo vzkriesenie naozaj znamená a zamenili túto konečnú a pevnú nádej za vágne a hmlisté predstavy o „posmrtnom“ živote. Tým sa však z nášho života stráca nielen konečná nádej Božieho nového stvorenia a nášho miesta v ňom, ale aj jasný pohľad na realitu, v ktorej práve žijeme, a ktorá umožňuje túto nádej. V skratke, kresťanské evanjelium potvrdzuje starovekú židovskú vieru o Bohu, ktorý stvoril svet ako dobrý a krásny, a chce ho obnoviť a dokončiť s ním svoj pôvodný zámer. Veľa kresťanov podľahlo presvedčeniu, že súčasný svet vôbec nie je „dobrý“ a najlepšie je z neho uniknúť. Vzkriesenie hlása úplne opačný pohľad: keď Ježiš s Nazareta vstal z mŕtvych, živý Boh tým povedal áno všetkému dobru stvorenstva a spustil plán jeho záchrany a transformácie. Kniha Prekvapení nádejou preto nie je len o konečnej nádeji, ktorá je samozrejme kľúčová, ale je aj o tom, čo vzkriesenie Ježiša Krista znamená pre náš život a naše poslanie tu a teraz. So srdečným pozdravom a prianím Nádeje.

Vypredané

13,10 €

DVD: Moja misia III
DVD: Moja misia III

6 dokumentárnych filmov z misií. Ukrajina, Island, Kazachstan, Keňa, Haiti a Uganda sú krajiny, do ktorých nás zavedie ďalšie pokračovanie cyklu dokumentárnych filmov o slovenských misionároch a misiách.DVD Moja misia III obsahuje 6 filmov o ľuďoch, ktorí ďaleko od domova, prinášajú nádej a možno aj trochu lepší svet tým, čo to potrebujú.Obsah DVD: Dom nádeje (Ukrajina)Pútnici a cudzinci (Island)Mátuška (Kazachstan)Putovanie za šťastím (Keňa)Za obzor (Haiti)V dobrom aj v zlom (Uganda)

Vypredané

3,88 €

Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou
Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou

Kateřina Lachmanová

Jsou lidé, které si Bůh oddělí a vezme stranou. Ale jsou druzí, které nechá uprostřed zástupů, které ‘nestáhne ze světa’. Jde o lidi, kteří vykonávají běžnou práci, mají normální rodinu nebo žijí ve světě běžným životem svobodného člověka. Jde o lidi, kteří mají běžné nemoci a běžné smutky. Mají normální dům a normální oblečení. Jsou to lidé, které potkáte na jakékoli ulici. Tito lidé milují branku, která se otvírá na ulici, zrovna tak jako jejich světu neviditelní bratři milují bránu, která se za nimi definitivně zavřela. My druzí, lidé ulice, jsme hluboce přesvědčeni, že tato ulice a tento svět, kam nás Bůh postavil, jsou pro nás místem našeho posvěcování. Pevně věříme, že nám k tomu nic podstatného nechybí. Neboť jestliže by chybělo, Bůh by nám to již dal!

Vypredané

5,34 €

Děcka, valíme do nebe!
Děcka, valíme do nebe!

Robert Maria Mayer

Ve víře, že Bůh proměňuje vše smutné a těžké v radost a dobro, vychází kniha Děcka, valíme do nebe! P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv. nečekaně zemřel v únoru 2016. Nadšeně šířil zprávu o Boží dobrotě, lásce a milosrdenství k člověku. Do srdcí lidí se zapsal jako radostný a pokorný kněz s velkým darem duchovního otcovství. Deník z paraguayských misií, vzpomínky, přednášky, životopis, svědectví známých…

Vypredané

9,22 €

Legenda chodí bosá
Legenda chodí bosá

Agnesa G. J.

Životný príbeh Matky Terézie. Kniha je skutočným svedectvom lásky, viery a odvahy. Keď mala Matka Terézia osemnásť rokov, pocítila túžbu stať sa misionárkou. Vstupom do Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie sa začala jej fascinujúca cesta lásky. A práve láska a viera jej pomáhali prekonávať predsudky ľudí, a tak vytvoriť svoje domy pre úbohých a chorých až v 123 krajinách sve­ta.

Vypredané

2,90 €

Evangelizace s odvahou a citem
Evangelizace s odvahou a citem

Michelle Moranová

Podle papeže Pavla VI. ‘existuje církev proto, aby evangelizovala’. Je-li evangelizace ‘nejhlubší identitou’ církve, pak by nechuť či neochota hlásat evangelium byly projevem velmi nebezpečné krize její identity.Mnoho dnešních křesťanů naštěstí na takové postoje nenaráží. Máme však problém, že nevíme ‘jak na to’. Kde máme začít? Dnes nám nechybí touha evangelizovat, ale určitě k tomu potřebujeme průpravu.Kniha Michelle Moranové nám poskytuje výborná vodítka. Dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelistka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod.Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Teologie rozlišuje mezi ‘tím, v co věříme’ a ‘tím, jak věříme’. To první, obsah víry, je vyjádřen dogmaty, krédem a naukou. To druhé, způsob našeho přijetí víry, neboli samotná víra, je vnitřní světlo a přesvědčení, které nám umožňují přijmout pravdu, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel. Tato víra je darem. A právě tuto víru chceme sdílet s druhými. Druhého člověka uvádíme do vztahu, který my máme s Kristem. Michelle Moranová nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry.

Vypredané

4,37 €

Našiel som svoj osud
Našiel som svoj osud

Ulf Ekman

Príbeh Ulfa Ekmana a cirkvi Slovo života vo Švédsku. Kniha je pútavým prerozprávaním histórie cirkvi Slovo života. Nájdete v nej príbehy o Božích zázrakoch uprostred misie v bývalom Sovietskom zväze a v juhovýchodnej Európe, svedectvá o odpovediach na modlitby pri stavbe cirkevnej budovy či počiatkoch práce Operácie Jabotinský.Ulf Ekman v tejto knihe opisuje, ako Pán premenil problémy na víťazstva, no zároveň sa nevyhýba sebareflexii.

Vypredané

1,94 €

Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja
Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja

Ján Komorovský

Realizácia utópie. Realizácie utópie.Misijné osady – redukcie boli útočiskom niekoľkých generácií novokrstencov indiánov kmeňa Guaraní na území Paraguaja. Kniha ponúka ucelený obraz života v redukciách od ich vzniku až po tragický zánik.

Vypredané

7,28 €

Modlime sa za kňazov
Modlime sa za kňazov

Viliam Judák

Modlitebná knižka, ktorá pomôže kňazom, aby boli skutočnými kňazmi Ježiša Krista, a ak nimi sú, aby vydržali do konca. Laikom pomôže modliť sa za kňazov namiesto ich hodnotenia. Obsahuje viac ako 30 modlitieb...

Vypredané

2,00 €

DVD: Moja misia II
DVD: Moja misia II

6 dokumentárnych filmov o slovenských misionároch. Ďalších 6 príbehov slovenských misionárov z celého sveta. Zaujímavo spracované posolstvo Milana Zedníčka, Antónie Lednickej, Petra Bešényeiho, Jána Šutku, Jozefa Lančariča a Magdalény Cerovskej. Padre Alegría (Angola)Čo slová nepovedia (Sibír)Poštárska telenovela (Slovensko)Cesta z pralesa (Ekvádor)Rašaj (Nemecko)Útek do Albánska (Albánsko)

Vypredané

3,88 €

Misionáři bez lodi
Misionáři bez lodi

Madeleine Delbrelová

Knížka Misionáři bez lodi, která byla publikována mnohem později než jiná díla Madeleine Delbrelové, v sobě má vpravdě prorocký náboj. Vznikla ještě před koncilem, v době, kdy se misijní poslání církve přisuzovalo jen „specialistům“, kteří odplouvali na lodích do Afriky nebo do ještě vzdálenějších končin světa.Ostatní křesťané se v lepším případě o misiích dovídali z věstníků a katolických novin, v horším případě se o ně nezajímali vůbec. Madeleine přichází s tehdy revoluční myšlenkou, že každý křesťan je už svou podstatou misionář. Je povolán mít podíl na šíření radostné zvěsti, a to v jakémkoli prostředí, všude tam, kde žije.

Vypredané

4,07 €

Než tě zabijeme a sníme
Než tě zabijeme a sníme

H. B. Garlock; Ruthanne Garlocková

autobiografický príbeh misionárskej služby. Hrnuli se ke mně s napřaženými noži a křičeli: „Zabít! Zabít!“ Jejich vůdce zvedl mačetu, aby mi usekl hlavu. Vypadalo to, že je konec. Zavřel jsem oči a odevzdal se do Božích rukou. Znovu a znovu jsem opakoval jméno, které je nad každé jméno: „Ježíš, Ježíš.“ Zničeho nic nastalo hrobové ticho...Většina misionářů, kteří se na začátku 20. století vydali do Libérie, se už živá nevrátila. Novomanželé Garlockovi přesto uposlechli Boží ­volání a vydali se šířít evangelium do neprobádané a nebezpečné země, kde ještě stále přežíval kanibalismus a smrt hrozila na každém kroku.V této autobiografické knize najdete příběh jejich misionářské služby. Napínavé vyprávění, ve kterém nechybí vysvobození od jisté smrti, zázračné uzdravení, vzkříšení z mrtvých … a lidé, kteří vydávají své životy Ježíši Kristu.H. B. Garlock (1897–1985) byl misionářem v několika afrických zemích a později supervizorem misijní služby v Africe, sloužil také jako pastor v několika sborech ve Spojených státech. Ruthanne Garlocková, spoluautorka této knihy, je snachou H. B. Garlocka a autorkou oblíbených knih o modlitbě.

Vypredané

8,54 €

Cyrilo - Metodské dedičstvo
Cyrilo - Metodské dedičstvo

Štefan Vragaš

v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov. Pri príležitosti veľkého jubilea vychádza reedícia predošlých dvoch vydaní publikácie. Venuje sa týmto tematickým celkom: Veľká Morava v krátkom historickom pohľade; Cyrilo-metodská misia na Veľkej Morave; Hlaholské písmo, slovanský jazyk a veľkomoravská literárna tvorba; Osud cyrilo-metodského dedičstva po Metodovej smrti; Oživenie cyrilo - metodskej úcty od polovice 17. storočia, v 18. storočí a v pobernolákovskej perióde; Cyrilo-metodské oslavy na Slovensku v roku 1863 pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Osudy cyrilo-metodskej tradície v ovzduší vystupňovanej maďarizácie – tvrdý boj Spolku sv. Vojtecha; Cyrilo-metodský kult mimo Slovenska; Osudy cyrilo-metodského dedičstva v 20. storočí. Ako dodatok je pripojený výber publikácií autorov venujúcich sa problematike cyrilo-metodskej tradície. Kresťanská, národná a kultúrna identita Slovákov spočíva práve v dedičstve otcov. Kiež nám ho Pán navždy zachová!

Vypredané

6,31 €

Misia Peru
Misia Peru

Lenka Adamčíková Kostolanská

Lenka Adamčíková Kostolanská je učiteľka, fotografka, tak trochu cestovateľka, dobrovoľníčka, pútnička a najmä zberateľka životných skúseností. Jedným z najväčších a najvzácnejších kúskov v autorkinej zbierke skúseností je nepochybne rok strávený medzi potomkami Inkov na saleziánskom internáte vysoko v peruánských horách.Prijmite pozvanie do krajiny pod Južným krížom, kde zaručene nebudete potrebovať hodinky. Spolu s autorkou prekonáte výškovú chorobu, spoznáte čiernooké deti hôr a zažijete s nimi množstvo veselých príhod. Vystúpite tiež k ruinám Machu Picchu, budete sa plaviť po Titicace či striehnuť na kondory v kaňone Colca. A aby ste si nemysleli, že misia je „malina“, necháte sa napríklad okradnúť peruánskými zlodejmi a potrápi vás záhadná alergia...Kniha obsahuje niekoľkostranovú farebnú obrazovú prílohu.

Vypredané

15,42 €

Skrytý oheň
Skrytý oheň

Joseph Langford

Setkání, které změnilo život Matky Terezy. Kniha P. Josepha Langforda o spiritualitě Matky Terezy je plodem jejich šestatřicetiletého přátelství. Otec Langford se nejprve zaměřuje na duchovní zkušenost, kterou Matka Tereza prožila 10. září 1946 v Indii. Vnitřním zrakem viděla Ježíše na kříži a jeho slovo „Žízním“ zasáhlo srdce Matky Terezy natolik, že ovlivnilo směr jejího dalšího života.Žízeň pro ni byla symbolem touhy: Bůh touží po naší lásce, po všem, co je v nás. Matka Tereza toužila odpovědět na tuto Boží žízeň celým srdcem, celým svým životem. Z tohoto niterného vztahu s Ukřižovaným vyrostlo celé její obrovské dílo. Touha odpovědět na Kristovu lásku byla skrytým ohněm, který prozařoval její život i službu a zapaloval zástupy následovníků.

Vypredané

11,54 €

Morálka v dialogu
Morálka v dialogu

Jiří Skoblík

Křesťanský pohled na morální problémy dneška. Docent Skoblík přednáší dlouhá léta křesťanskou etiku a morální teologii na Univerzitě Karlově v Praze. V různých médiích systematicky reaguje na aktuální etické problémy dnešních lidí, globalizovaného světa a naší i světové církve. Ve spolupráci s editorem Tomášem Jajtnerem připravil reprezentativní průřez svými studiemi a aktuálními komentáři. Přínosná je především široká škála otevíraných témat, o nichž se v soukromí i ve veřejném prostoru vedou často bouřlivé diskuse. Jde o problémy individuální morálky, ale také o témata společenská a politická: otázky etických alternativ / dialog a kultura argumentace / etika a pedagogika / právní řád a odpovědné občanství / katolická sexuální etika a její pozitivní východiska / teologické poznámky ke gay-les orientaci / ekumenismus, misie a proselytismus.Inspirativní jsou i jeho postřehy k palčivým problémům současnosti: Jak dnes chápou lidé hřích? Proč je peklo tabu? Jaké jsou nectnosti průměrných křesťanů? Co zakládá etiku sportu? Co se změnilo po 11. září? Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, který se chce seznámit se základními myšlenkami křesťanské morálky. Autor má odvahu připomínat i nepříjemné pravdy, ale dělá to vždy klidně, ohleduplně a nikdy nesklouzává k zjednodušování. Své úvahy předkládá v jasné a fundované podobě a tím vede své čtenáře ke kritickému myšlení v souvislostech.

Vypredané

12,13 €

Turíce pre život
Turíce pre život

Charles Whitehead

Kniha sa skladá z článkov, ktoré boli v roku 1987 pôvodne napísané pre časopis Goodnews (Dobrá zvesť). Neskôr boli publikované aj v ďalších časopisoch po celom svete.

Vypredané

4,28 €

Dokumenty Druhého vatikánského koncilu
Dokumenty Druhého vatikánského koncilu

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů.

Vypredané

18,33 €

Vzrastať v povolaní
Vzrastať v povolaní

Stanislav Vojtko

Biblicko - spirituálne reflexie nad témou povolania. Táto monografia chce prispieť k prežívaniu Roka zasväteného života. Jej cieľom je osloviť predovšetkým tých mužov a ženy dnešnej rozbúrenej doby, ktorí už spoznali a prežívajú povolanie v zasvätenom živote, ako aj v manželstve a rodine.Publikácia poukazuje na to, čo obe povolania majú spoločné – privádzať k Bohu seba, svoje deti alebo tých, ktorí sú im zverení v duchovnom spoločenstve.

Vypredané

6,69 €

On mne vede
On mne vede

Walter J. Ciszek; Daniel L. Flaherty

Walter Ciszek již popsal svou zkušenost ze sibiřských gulagů v knize S Bohem v Rusku. Po jejím vydání mu čtenáři často kladli otázku: „Jak jste to mohl přežít?“ Ve své druhé knize se tedy opět ohlíží za tím, co zakusil, a vydává svědectví o své víře a o mocném působení Boží prozřetelnosti.

Vypredané

12,13 €

40 rokov misionárom v Indii
40 rokov misionárom v Indii

Michal Slivka

Táto knižka nám približuje podivuhodný svet, o ktorom nepíše nejaký cestovateľ, ktorý pobudne niekoľko týždňov v danej krajine, ale misionár, ktorý prežil 40 rokov svojho života v nej a zrástol s ňou a s jej ľuďmi. Je to opis Indie z prvej ruky a má tú najväčšiu záruku vierohodnosti. A nielen to. Ona nesie na sebe stopy lásky a obety nášho Slováka k indickému ľudu, ktorému daroval svoje srdce, lásku, celý svoj život spolu s pokladom viery v Ježiša Krista.

Vypredané

7,28 €

Žena v srdci Cirkvi
Žena v srdci Cirkvi

Leopold Slaninka

Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou. Dagmar Babčanová, hlboko veriaca žena s charizmou pokory a mnohých životných skúseností, sa teší výsade, že bola prvou ženou, ktorá ako veľvyslankyňa reprezentovala Slovensko vo Vatikáne. Na stránkach knihy rozhovorov, ktoré s ňou viedol vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Leopold Slaninka SJ, sa dočítate o osobitostiach atmosféry za múrmi vatikánskych palácov, o nezabudnuteľných stretnutiach s pápežmi Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI., o ďalších veľkých osobnostiach, ktoré pôsobia v centre Cirkvi, o živote diplomata. Osobitné miesto v knihe majú kapitoly, ktoré sú spomienkou na Jána Pavla II. a ktoré sú vyznaním vzťahu pani veľvyslankyne k životným hodnotám.

Vypredané

4,67 €

Božie svetlo v temnotách Paraguaja
Božie svetlo v temnotách Paraguaja

Karol Dučák

Jezuitský štát 1609 - 1768. Božie slovo, ktoré šírili jezuiti v Južnej Amerike. Kniha pútavo analyzuje tento jedinečný sociálny projekt medzi indiánmi, ktorý v praxi uskutočňoval príkaz lásky k blížnemu a vzájomnú solidaritu.

Vypredané

13,58 €

Túžba po živote
Túžba po živote

John Piper

Úvahy o radosti a šťastí v Bohu. Toto je kniha o štastí v Bohu. Je o štastí, pretože tak prikazuje Stvoriteľ: „Raduj sa v Hospodinu!“ (Ž 37, 4) Kniha je vážna, lebo ako hovorí Jeremy Taylor: „Boh sa vyhráža strašnými vecami, ak nebudeme štastní.“Hrdinami knihy sú Ježiš Kristus, ktorý „trpel na kríži pre radosť, na ktorú bol predurčený“; svätý Pavol, ktorý bol „smutný, ale vždy veselý“; Jonathan Edwards, ktorý naplno vychutnával sladkú suverenitu Boha; C. S. Lewis, ktorý vedel, že Pán „v nás nevyhľadáva naše veľmi silné túžby, ale túžby veľmi slabé“; a všetci misionári, ktorí kvôli Kristovi všetko zanechali a nakoniec povedali: „Nikdy som sa neobetoval“.Kniha Túžba po živote sa prvýkrát objavila pred sedemnástimi rokmi. Hodnota výpovede knihy sa čiastočne posudzuje podľa toho, či časom nestráca schopnosť transformácie pod vplyvom diametrálne rozdielnych okolností. Čo nám chce táto kniha povedať?Od jej prvého vydania v roku 1986 som zostarol o desať rokov, už dvadsaťsedem rokov som ženatý s tou istou ženou, dalších desať rokov som venoval pastoračnej činnosti v baptistickom zbore Betlehem. Z môjho najstaršieho trinásťročného syna je dnes dvadsaťtrirocný ženatý muž, ktorý ma už dvakrát urobil starým otcom. O pár mesiacov už budú mat všetci naši synovia za sebou obdobie puberty. Pred desiatimi rokmi sme nemali dcéru. Teraz máme Talithu Ruth, ktorú sme si ako deväťtýždnovú v decembri 1995 adoptovali.

Vypredané

1,94 €

Neztrácejte naději
Neztrácejte naději

Alois František Kratochvíl

Biskup Eugéne de Mazenod zakladatel oblátů (OMI). Ke svatořečení svého zakladatele biskupa Eugéna de Mazenoda vydali Obláti Marie Immaculaty (OMI) obrazovou publikaci v několika světových jazycích. Pro české čtenáře vychází ke stejné příležitosti životopis zakladatele a stručná historie řeholního společenství Oblátů Marie Immaculaty v naší zemi.

Vypredané

6,69 €

O otázkach viery
O otázkach viery

Jozef Vrablec

Prednášky podľa kardinála Jozefa Ratzingera. Rozhovory o viere viedol roku 1984 s kardinálom Ratzingerom Vittorio Messori a vyšli knižne. Mons. Vrablec rozhovory preložil a prepracoval do prednášok. Boli to prvé texty kardinála Ratzingera, s ktorými sa mohli oboznámiť čitatelia na Slovensku.Venuje sa témam ako: ekumenizmus, misie, politika, liturgia, mariánska úcta, morálka, katechéza, dedičný hriech, Rímska kúria, biskupi, kňazi, reforma...

Vypredané

2,58 €

Modlitebníkom sa otvárajú dvere
Modlitebníkom sa otvárajú dvere

Johanna Lorch

Jim Fraser, misionár vtedajšej Čínskej vnútrozemskej misie, osem rokov tvrdo pracoval medzi ľudom Lisu, zabudnutým horským národom na juhozápade Číny. Potom prišiel prielom v podobe oslobodenia od démonického kultu, ktorý tak dlho držal tento ľud v neslobode a nešťastí. Počas týchto ôsmich rokov Jim Fraser zažíval, ako Boh premieňa jeho život viery a modlitby. Bolo mu jasné, že víťazstvo nad mocami temnosti by nikdy nebolo možné, keby verní ľudia v jeho anglickej vlasti nepredkladali záležitosti jeho života na modlitbe Bohu.Tento modlitebný kruh - rovnako ako Jim Fraser - zakúsil mocné poznanie: „Modlitebníkom sa otvárajú dvere.“Jim Fraser mal dvadsaťdva rokov, keď písal tieto listy. Život čínskeho národa, na ktorom sa zúčastňoval, ho fascinoval, no zároveň ním aj otriasal. Býval v malej izbičke v hostinci, naplnenom neustálym nepokojom. V jeho živote vždy znova prichádzalo pokušenie, aby odsunul spoločenstvo s Bohom do úzadia. Namiesto pokoja z odovzdanosti potom prežíval len sklamanie. Začalo takmer nepozorovateľné odstupovanie. Výsledkom bola strata radosti a moci.Jim spoznal túto hrozbu pre svoj život a službu. Vedel, že ochladnutie môže prekonať len neustálym spojením s Bohom. No cesta od poznania ku konaniu bola sprevádzaná mnohými prekážkami. Ako v nich dospieval k víťazstvám? Čítajte viacej v knihe!

Vypredané

4,12 €

Poď, buď Mojím svetlom
Poď, buď Mojím svetlom

Brian Kolodiejchuk (ed.)

Titul vyšiel aj v českom jazyku Pojď, buď Mým světlem.Matka Tereza sa už počas svojho života stala symbolom milosrdenstva pre ľudí všetkých vyznaní a životných ciest. Jej starostlivosť o chorých, zomierajúcich a chudobných, žijúcich na okraji spoločnosti vzbudila uznanie a úctu na celom svete. Ľudia obdivovali jej jednoduchosť a opravdivosť a boli priťahovaní radosťou a pokojom, ktoré z nej vyžarovali. Málo sa však vedelo o jej skrytom duchovnom živote a o jej vnútorných zápasoch. Takmer nič sa doteraz nevedelo ani o zjavení, v ktorom jej Ježiš odhalil poslanie jej života: Poď, buď Mojím svetlom.Otec Kolodiejchuk v tejto knihe sprístupňuje korešpondenciu Matky Terezy s jej duchovnými radcami a ďalšie doteraz nepublikované texty: jej denník, zápisky z duchovných cvičení, verejné príhovory, svedectvá o jej živote. Zachytáva tak všetky podstatné udalosti jej života a povolania, vrátane obdobia úplnej skľúčenosti, o ktorom vedeli len jej najbližší dôverníci. Môžeme vidieť pravú tvár jej svätosti a odhaľuje sa nám jej hlboký a dramatický vnútorný život. Matka Tereza tu vystupuje ako mystička, ktorej vnútorný život horel ohňom lásky v službe a ktorej vnútro bolo pripravované a očisťované ťažkými skúškami viery a skutočnou temnou nocou jej duše. Otec Brian Kolodiejchuk MC, PhD. sa narodil vo Winni-pegu v Kanade. S Matkou Terezou sa spoznal v roku 1977 a spolupracoval s ňou až do jej smrti v roku 1997. Od roku 1984 patrí ku Kňazom – Misionárom lásky – mužskej vetve rehoľnej rodiny Matky Terezy. Pracuje ako riaditeľ Centra Matky Terezy a je postulátorom v procese jej svätorečenia.

Vypredané

11,64 €

Vyjít ze zóny bezpečí
Vyjít ze zóny bezpečí

George Verwer

"Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají určitou vizi a chtějí, aby se stalo něco konkrétního, musí vědět, jak si získat věrnost druhých, a musí umět delegovat a pracovat s týmem. Tím základním je, že musíme opravdu věřit v lidi a učit se jim důvěřovat, milovat je a povzbudzovat …” autorTato práce zakladatele Operation Mobilisation je určena především křesťanským vedoucím a zejména pak těm služebníkům, ktří touží po nádhernější realitě v celém těle Kristově. Je též určená I těm, kdo skutečně hladoví po Bohu a touží lépe pochopit, co Bůh dělá a chce dělat po celém světe.Geoerge Verwer – zakladatel a mezinárodní ředitel organizace Operation Mobilisation, je zapojen do celosvětové mezinárodní modlitební služby a je též autorem celé řady titulů zaměřených na budování Kristova těla.

Vypredané

6,93 €

2 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , 10.9.2023

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk