ico-delivery

Odteraz si môžete svoj balíček vyzdvihnúť aj na odberných miestach Depo a Alzabox! Celý október len za 1,89 €.

Knihy o desiatich Božích prikázaniach

Knihy o desiatich Božích prikázaniach

(13 produktov)

Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Mojžiš vystúpil na vrch...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 31
Stála som pri bráne neba a pekla
Stála som pri bráne neba a pekla

Gloria Polo

Gloria Polo, žena z Kolumbie, zubná lekárka... cez kómu sa ocitla na druhej strane skutočnosti, na onom svete, a smela sa opäť vrátiť, aby vydala svedectvo tým, ktorí nedokážu veriť. Priniesla nám odtiaľ dôležité svedectvo...

Skladom

1,84 €

Katechizmus pre veľkých i malých
Katechizmus pre veľkých i malých

7. vydanie. Základ tejto publikácie tvorí katechizmus zostavený F. R. Osvaldom a je doplnený textami z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Má pôvodnú formu otázok a odpovedí. Je vhodný na vyučovanie náboženstva i na doplnenie vedomostí.

Skladom

4,85 €

Spytovanie svedomia pre mladých
Spytovanie svedomia pre mladých

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre mladých.

Skladom

1,16 €

Vrch prísľubov
Vrch prísľubov

Adam Szustak

Desatoro - nie zákazy, ale dar (2.vydanie). Vrch prísľubov je ďalšou knihou z pera poľského kňaza Adama Szustaka OP.Vidieť v Desatore prísľuby je zrejme dosť nečakané. Ale autor presne na tom stavia pohľad na jednotlivé prikázania – sú akoby prísľubom Boha, čomu všetkému sa s jeho pomocou vyhnem, ak sa mu oddám celým srdcom, „ak nič nebude medzi jeho a mojou tvárou“. Knihu zároveň možno vnímať aj ako spytovanie svedomia, ktoré čitateľa núti poriadne zatiahnuť na hlbinu.

Skladom

5,72 €

Posledné kusy
Malý kompas viery
Malý kompas viery

Max Kašparu

pre hľadajúcich, blúdiacich a neveriacich ľudí. Má ambíciu stať sa skutočným kompasom pri hľadaní zmyslu života. Adresovaná je predovšetkým tým, čo o viere vôbec nič nevedia. Osloví však aj tých, čo chcú žiť zmysluplný, múdro žitý život alebo pomáhať iným, aby ho našli. Chce pomôcť pri hľadaní iného zmyslu života ako je len prežívanie a čakanie na domov dôchodcov či krematórium…

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
Kto hľadá, nájde
Kto hľadá, nájde

Zuzana Rapkayová

Katechická príručka pre hľadajúcich. Náboženstvo, resp. vieru treba žiť. Náboženstvo je náuka o Bohu, ktorý sám je Život a Láska, ktorá dnešnému svetu najviac chýba. V tejto knižke nenájdete hlboké teologické úvahy. Chce byť len pomôckou pre ľudí hľadajúcich Boha. Chce byť svedectvom aj z vlastnej skúsenosti o tom, že život kresťana nie je vždy ľahký, ale vždy pekný.

Skladom

3,22 €

Dôvera v praxi
Dôvera v praxi

prednášky z konferencií. Dnes často nevidíme v Desatore dar Božieho milosrdenstva, preto hovoríme o jeho negatívnych stránkach a obyčajne neprízvukujeme dobro, ktoré obsahuje, ale to, čo sa človekovi zakazuje. Ak chceme pochopiť Boží zámer ukrytý v prikázaniach a verne ho splniť, musíme si všimnúť, že sú darom a že obsahujú dobro, ktoré nimi Boh sleduje.Témy prednášok z konferencií zaradených do tejto knihy majú ukázať dobro, ktoré Boh stráži pre naše šťastie v každom prikázaní a v povinnostiach životného stavu. Ak ho spoznáme, lepšie pochopíme milosrdnú Božiu lásku k človekovi. To nám uľahčí nadobudnúť postoj dôvery voči nemu, a tým aj plniť jeho vôľu.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Desatoro a Apoštolské vierovyznanie
Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

Juraj Bándy

S radosťou vítam vydanie publikácie prof. ThDr. Juraja Bándyho Desatoro a Apoštolské vierovyznanie.Dôvod tohto vydania je celkom prozaický - prvé vydanie, pôvodne dvoch samostatných publikácií je vypredané, čo je vzhľadom na ich obsahovú vysokú úroveň skutočne pochopiteľné.Pri čítaní - štúdiu tejto publikácie, ako aj pri ostatných vydaných prácach brata profesora Juraja Bándyho, si čitateľ môže celkom jasne uvedomovať, že kresťanská viera neznamená vieru slepú a fanatickú, ale vieru jasne formulovanú a odôvodnenú.Zrozumiteľným jazykom premyslene napísaná publikácia je určite velkým prínosom pre rozširovanie obzoru kresťana. Jej autor sa tu prejavil, tak ako vždy, teda ako skvelý, vzdelaný teoretik - pri častiach exegetických a pri častiach jeho kázní ako skvelý praktik s dlhoročnou praxou a skúsenosťami evanjelického farára ECAV na Slovensku.Dekalóg a Krédo tvoria prvé dve časti Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. A od doby Reformácie sa praktizovali aj katechizmové kázne. Aj pre tieto dôvody je vydanie publikácie veľmi vhodné k 500. jubileu Reformácie.Publikáciu úprimne odporúčam a jej autorovi ďakujem.Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

Skladom

10,09 €

Posledné kusy
Kristus - Boh s nami
Kristus - Boh s nami

Bernhard Häring

Obsahom knihy Kristus - Boh s nami je prvé prikázanie Desatora - klaňanie sa jedinému Bohu. Redemptorista Bernhard Häring navádza čitateľa k jeho aktívnemu napĺňaniu – ku klaňaniu sa jedinému Bohu. Názvy jednotlivých častí totiž hovoria o tom, čo všetko Boh pre človeka urobil, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Bernhard Häring je jeden z najvýznamnejších morálnych teológov 20. storočia a v tejto knihe vyjadruje svoj obdiv voči Ježišovi Kristovi. Nezabúda však ani na ľudí našich čias a jemne a láskavo nás vedie k milosrdenstvu voči blížnym i voči sebe samým.

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
Milosť dávania
Milosť dávania

Marja Verschoor-Meijers

Spôsob, ako zažiť Božiu plnosť vo svojom živote. Je jedna vec, keď tvrdíme, že nekradneme, ale nasleduje za ňou logická otázka: čo teda robíme? Ako prejdeme od toho, že len poslúchneme toto prikázanie k tomu, že ho budeme napĺňať v našom každodennom živote? Je naozaj možné stať sa radostným darcom? V knihe Milosť dávania, prvej zo série Desať Božích prikázaní v slovenskom preklade, odpovedá autorka Marja Meijers na tieto otázky tak, že nám do hĺbky vysvetľuje podstatu prikázania „nepokradneš“. Marja ponúka na ôsme prikázanie nový, oslobodzujúci pohľad, v ktorom nám ukazuje, ako môžeme zmeniť svoju mentalitu zlodeja, ktorý chce pre seba stále viac, viac a viac.Marja Verschoor-Meijers (*04. 10. 1962) sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe života. Jej knihy boli preložené do holandštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom blogu „Fresh Insights on Ancient Truths“ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím manželom Janom založili neziskovú organizáciu „Traveling Light“ (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre cirkevné misie po celej Európe a na Strednom východe.

Skladom

7,76 €

Dom môjho suseda
Dom môjho suseda

Marja Verschoor-Meijers

Kop hlbšie a nájdi poklad, ktorý naplní hlbokú túžbu tvojho srdca. Čo v dnešnej dobe robíme so starodávnym textom z 20. kapitoly 2. knihy Mojžišovej? Ako ho uplatňujeme vo svojom každodennom živote?Je jedna vec povedať: „Ó, ja nezávidím svojmu susedovi jeho dom, auto ani manželku. Netúžim po tom, čo patrí niekomu inému.“ Ale zamysli sa: po čom teda túžiš?Aké sú túžby tvojho srdca? Horí ti v srdci túžba po správnych veciach? Čo desiate prikázanie ponúka dnešnej spoločnosti? Ako ti môže pomôcť múdrosť, ktorá je v ňom ukrytá?Odkaz posledného z desiatich Božích prikázaní je odvážny a jasný: Nezáviď to, čo majú iní ľudia; choď za tým, čo pre teba má Boh!Marja Verschoor-Meijers (*04. 10. 1962) sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe života. Jej knihy boli preložené do holandštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom blogu „Fresh Insights on Ancient Truths“ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím manželom Janom založili neziskovú organizáciu „Traveling Light“ (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre cirkevné misie po celej Európe a na Strednom východe.

Skladom

8,63 €

Dekalóg podľa Kieslowského
Dekalóg podľa Kieslowského

Daniel Pastirčák

Súbor desiatich esejí o desiatich prikázaniach, inšpirovaný cyklom filmov poľského režiséra Kieslowského. Daniel Pastirčák je teológ, mysliteľ, ilustrátor a publicista.Jeho tvorba nie je určená len ľuďom hľadajúcim náboženské odpovede - vo svojej tvorbe Pastirčák oslovuje témy univerzálne, blízke všetkým ľuďom dneška. Autor filozoficky hľadá a pomenováva miesto desiatich božích prikázaní v našom dnešnom živote.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Vyprávění o Desateru
Vyprávění o Desateru

Michal Altrichter

Text zahrnuje dílčí momenty deseti přikázání Desatera, uchopené v širších souvislostech teologie narativní (vyprávěcí). Jde totiž o událost či příběh osobního zrání a rovněž o individuální rozlišení, třebaže biblický odkaz zůstává závazný a stále týž.Duchovní život, který hledá vztahovou rovinu zakoušené svobody, pak může překonat zúžené moralizující stanovisko.

Skladom

3,88 €

Omaľovánka - Desať Božích prikázaní
Omaľovánka - Desať Božích prikázaní

Ľudmila Moravčíková

Maľovanka, kde autorka textom veľmi jasne približuje a vysvetľuje deťom Desať Božích prikázaní.Maľovanka, ktorá nie je len maľovankou.

Vypredané

0,68 €

Slnečnica
Slnečnica

Jeremiáš Drexel

O podriadení slobodnej vôle Bohu. Slnečnica je kvet, ktorý je najvernejší slnku. Počas celého dňa sa za ním otáča a dokonca aj v čase, keď už slnko zapadá. Nech slobodná vôľa človeka napodobňuje prirodzený sklon tohto kvetu a neustále sa pozerá na Božiu vôľu ako na svoje Slnko aj počas dní oblačných alebo v dobách ťažkých.V tom spočíva celá svätosť života, ako hovorí teológ: „Zhrnutie kresťanského života a kompendium všetkých čností spočíva v tom, že sa vo všetkom podriadime Božej vôli, takže chceme to isté a nechceme to isté ako Boh. Keď nám Boh ničo prikáže, nech každý ochotne povie: "Áno, Pane, urobím to.“ A keď nám niečo zakáže: „Áno, Pane, neurobím to.“ Pokora podľa svätého Bernarda spočíva v tom, že svoju vôľu podriadime Božej vôli. Všetko sa teda podriaďuje Bohu ako svojmu Stvoriteľovi, lebo všetko Mu slúži; ale od človeka, ktorý je obdarený rozumom, sa očakáva dobrovoľné podriadenie.

Vypredané

2,00 €

CD: Pôstne kázne (mp3)
CD: Pôstne kázne (mp3)

František Trstenský

Viera, Sviatosti, Desatoro, Modlitba, Cirkev. CD Pôstne kázne obsahuje sériu piatich pôstnych kázní, ktoré kňaz Spišskej diecézy a biblista prof. František Trstenský predniesol v pôstnom období 2016 vo farnosti Dolný Kubín. Zameral sa v nich na základy duchovného života veriaceho človeka: Viera, Sviatosti, Desatoro, Modlitba, Cirkev. Celkový čas 3 hod. 19 min. 58 s.

Vypredané

2,91 €

Ježiš uzdravuje moje kňazstvo
Ježiš uzdravuje moje kňazstvo

Mária Vicenová

Kniha ponúka kristoterapeutický pohľad na život kňaza od momentu jeho vyvolenia. Predstavuje zaujímavú paralelu medzi kňazskou službou a službou pilota lietadla, približujúc základné problémy, zásady riadenia a spôsob riešenia kríz v životnej úlohe každého pastiera - priviesť lietadlo cirkvi do nebeského cieľa. Kniha je určená nielen kňazom, ale i laikom, ktorí túžia spoznať podstatu kňazskej služby.

Vypredané

6,79 €

DVD - 10 Božích prikázaní
DVD - 10 Božích prikázaní

Uprostred sveta hier a kamarátstiev, v škole i doma v rodinnom kruhu sa toho veľa zomelie… Dá sa detskou rečou rozpovedať, prečo sa dobro a zlo v každom z nás tak často hrajú na schovávačku?V desiatich kreslených príbehoch detskí hrdinovia (a mladí diváci spolu s nimi) sami objavujú, ako sa tajomstvo dobra a šťastia ukrýva v desiatich Božích slovách - Desatore. Niekedy to ide veselo a hravo, inokedy za cenu veľkého úsilia, ale vždy je toto detské dobrodružstvo korunované radosťou.„Je veľkým umením, ak sa podarí učiteľovi vysvetliť učebnú látku tak, aby sa žiak aj zabával. Je umením ak lekár lieči tak, aby pacient bez strachu a v pokoji spolupracoval. A je tiež umením, ak takú ťažkú tému akou Desatoro je, dokážu režisér a dabingoví herci priblížiť divákom natoľko, že sa v pokoji môžu nielen zabávať, ale aj pochopiť hlbokú pravdu Božej lásky." Richard Čanaky spevák a skladateľDĺžka: 80 min., farebné, plne animované.

Vypredané

5,70 €

Morálna Teológia I.
Morálna Teológia I.

František Tondra

Základná učebnica katolíckej mravovedy pre študentov bohoslovia.

Vypredané

7,28 €

Morálna Teológia II.
Morálna Teológia II.

František Tondra

Prikázania. Základná učebnica katolíckej mravovedy pre študentov bohoslovia.

Vypredané

7,28 €

Zpověď? Ne!
Zpověď? Ne!

Miloš Szabo

Nechci! Neumím! Nezvládnu to!. ... aneb co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné... Je zpověď pro vás frustrující záležitostí?Anebo nevíte, co vlastně máte při vyznání hříchů říct?Jak se dívá na zpovídání kněz a proč ještě stále stojí před vánočními či velikonočními svátky u zpovědnic fronty?Pokud jste někdy zapochybovali o tom, zda má vůbec smysl ke zpovědi chodit anebo jste se vědomě rozhodli tuto katolickou svátost ignorovat, určitě rádi sáhnete po knížce, jejíž první vydání v roce 2006 bylo vyprodáno za pouhé tři týdny.V roce 2015 vychází její druhé doplněné vydání.

Vypredané

7,36 €

Potrebujeme nedeľu? - 55/2015
Potrebujeme nedeľu? - 55/2015

Marián Gavenda

Nedeľa by pre kresťana nemala byť obyčajným voľným dňom.Ako ju sláviť, aby bola skutočne dňom Pána?Objavme pravý zmysel nedele a obohaťme seba aj život svojich blízkych.

Vypredané

1,46 €

Výklad Apoštolského vyznania viery
Výklad Apoštolského vyznania viery

Tomáš Akvinský

Výklad Modlitby Pána a Výklad Desatora Božích prikázaní. Hoci je toto dielo s niektorými prírodovednými názormi, odvážnymi etymológiami a sebavedomým prístupom k nekresťanským kultúram typicky stredoveké, obsahuje hodnoty a myšlienky, ktoré prekračujú storočia a podnes neboli prekonané.

Vypredané

6,31 €

Veľké pravdy v malých príbehoch 3
Veľké pravdy v malých príbehoch 3

Pierre Lefevre

Desať prikázaní. Pútavé príbehy zo života známych i menej známych ľudí nás učia, ako žiť Desať prikázaní. Rozprávačský talent Pierra Lefévra vyniká o to viac, že hovorí o udalostiach, ktoré sa skutočne odohrali.Kniha nám sprostredkuje chvíle plné dojatia, povzbudenia vo viere, ale i poučenia, že Desatoro je akýmsi dopravným značením na ceste ľudského života. Kniha sa stane pre katechétov a učiteľov nenahraditeľnou pomôckou, pre rodičov inšpiráciou pri plnohodnotnej výchove svojich detí a pre staršie deti napínavým čítaním.

Vypredané

3,54 €

Malý kompas víry
Malý kompas víry

Max Kašparu

Pro hledajíci, bloudíci a neveřící mladé lidi. Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Vypredané

3,88 €

Desať rád pre šťastný život
Desať rád pre šťastný život

Anselm Grün

Sprievodca na ceste k slobode. Väčšina ľudí pozná Desatoro Božích prikázaní ešte zo svojho detstva a často sa im spája len s negatívnymi spomienkami. Základné piliere kresťanskej etiky sú však oveľa viac než zákazy a príkazy. Vo svete plnom možností a názorov nám dávajú istotu a pomáhajú nám zorientovať sa. Hoci má desatoro tritisíc rokov, nestratilo na svojej aktuálnosti a v dobe globalizácie platí viac než kedykoľvek predtým.Anselm Grün v tejto knihe vysvetľuje, že Desatoro môže byť pre každého človeka ukazovateľom na ceste k slobode i praktickou pomôckou v každodennom živote.

Vypredané

5,85 €

Jáchym a Desatero
Jáchym a Desatero

Brigitte Endresová

Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který chce spolu se svým dědou v nejbližších dnech postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh pořád něco přikazovat?Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi ukazuje, že stavět letadélko bez návodu a žít bez Desatera je v lecčem velmi podobné. Tak jako by se model Racek S4 nevznesl do vzduchu, kdyby nebyl postaven podle stavebního plánku, i člověk by se mohl bez Boží rady v životě pěkně spálit. Desatero zkrátka není jen nějakým soupisem příkazů, ale návodem na šťastný život od Toho, který nás za všech okolností miluje.Vhodný dárek k iniciačním svátostem pro děti nejen mladšího školního věku.

Vypredané

9,60 €

Kresťanstvo pre každého
Kresťanstvo pre každého

Jozef Michalov

Obsah: Použité skratky Úvod Rímske impérium a kresťanstvo Židovský štát Židovstvo a kresťanstvo Kresťanstvo Čo je to viera? Šesť hlavných právd kresťanskej viery Modlitba pána Zdravas Mária Dvanásť článkov kresťanskej viery Sláva sv. Trojici Blahoslavenstvá Desať božích prikázaní Päť cirkevných prikázaní Sedem sviatostí Sedem darov svätého ducha Hriech podľa biblie Cesta k vnútornému pokoju (skutky pokánia) Zakončenie Literatúra

Vypredané

24,25 €

Duch pravdy
Duch pravdy

Marja Verschoor-Meijers

Ako nájsť istotu a pevne stáť v dnešnom nepokojnom svete. Jednou z najslávnejších otázok, aké kedy v histórii ľudstva zazneli, bola tá, ktorú sa Pilát zúfalo spýtal Ježiša: „Čo je pravda?“ Ježiš pred Pilátom – práve túto scénu použila autorka ako základ svojej knihy o pravde. Marja postupne odhaľuje podstatu tohto historického súdneho procesu medzi Pravdou a Lžou, a dáva ho do súvislosti s deviatym prikázaním, ktoré ľudí učí, aby nikoho krivo neobviňovali. Je vôbec možné žiť a hovoriť pravdu? Je možné postaviť za biblické hodnoty a pravdy v dnešnom nepokojnom svete, ktorý sa porušovaním Božích morálnych zásad voľným pádom rúti do záhuby? Litera Starého zákona hovorí: „Nikoho krivo neobviňuj;“ Duch hovorí: „Hovor pravdu.“ Duch Svätý nás vždy bude volať k tomu, aby sa zmenilo najprv naše vnútro; to sa potom prejaví aj navonok. V tejto knihe sa bližšie pozrieme na Pravdu – áno, na Pravdu s veľkým P a budeme objavovať jej podstatu a úžasnú silu.Marja Verschoor-Meijers (*04. 10. 1962) sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe života. Jej knihy boli preložené do holandštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom blogu „Fresh Insights on Ancient Truths“ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím manželom Janom založili neziskovú organizáciu „Traveling Light“ (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre cirkevné misie po celej Európe a na Strednom východe.

Vypredané

8,63 €

Sloboda ako dar - či záhuba? 2
Sloboda ako dar - či záhuba? 2

Ján Chryzostom Korec

Cieľom tohto druhého zväzku kardinálovej rozpravy o ľudskej slobode ako dare či záhube je ukázať, aký je aj aký by mal byž život dnešného človeka v zrkadle Desatora. Jej obsahom je úprimná a veľmi zrozumiteľná odpveď na otázku každého človeka, ktorý kedy žil a žije na tomto svete: „Čo mám robiť, aby som bol šťastný a aby to šťastie niekdy neskončilo?“Odpoveď je jednoznačná: „Zachovávaj prikázania“ (pozri Mt 19, 16 – 17). Desať Božích prikázaní autor vysvetľuje najprv ako celok a potom rozvíja svoju iterpretáciu všetkých desiatich jednotlivo.

Vypredané

4,83 €

Základy víry v obrazech
Základy víry v obrazech

Pietro Principe (ed.)

Kapesní publikace shrnuje základní pravdy katolické víry. Texty jsou bohatě doprovázeny reprodukcemi obrazů slavných mistrů, např. Raffaela, Rembrandta, Tintoretta, Michelangela, El Greca, Giotta i mnoha dalších.

Vypredané

2,52 €

Desítka
Desítka

Jiří Beneš

aneb deset slov o Bohu a člověku. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Desítka je užitečnou pomůckou pro porozumění starozákonním důrazům, jakož i úvodem do starozákonního myšlení a synchronní interpretace starozákonního textu.Čtenář v ní nalezne i profil adresáta, tj. posluchače pro kterého jsou slova Desatera určena. Desatero není etický text založený na rozkazovacích způsobech, ale teologický text konstatující následky Božích činu. Tak se v malém ukazuje smysl zákona a princip starozákonních přikázání.Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Bohem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika.

Vypredané

11,27 €

Klaun si povídá s Bohem
Klaun si povídá s Bohem

Jiří Suchý

Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních několika letech se Jiří Suchý otázkami víry zabývá intenzivněji a své hovory s Bohem zachytil v malé knížce. Se svým typickým humorem i nadhledem se v ní věnuje úvahám o existenci a neexistenci Boha, jaká je jeho podoba a jak jej oslovovat. Rovněž uvažuje o poznávání krásy i významu slova slovo... a Božích přikázáních. Snaží se, jak sám píše, dopřávat si potěšení z hledání dobrodružné cesty k Tajemství v naději, že by jeho uvažování mohlo posloužit jako inspirace těm, kterým toto potěšení nepřišlo na mysl.

Vypredané

12,90 €

Deset slov
Deset slov

Miloš Szabo; Marek Chvátal

Kniha formou rozhovoru rozvíjí téma deseti Božích přikázání. U každého přikázání se autoři zaměřují na jednu konkrétní starozákonní postavu a její příběh, který se daného přikázání dotýká. Jsou mezi nimi jak ti, kdo navzdory okolnostem přikázání neporušili (Job, matka a synové Makabejští), tak ti, kteří je porušili (Akan, Samson), nebo i oběti překročení přikázání (Uriáš). Rozhovory otevírají nové souvislosti, myšlenky, inspirace. Všechny rozhovory ovlivňuje současná doba, kultura, náboženský styl života. Cílem je nejen nahlédnout na tradiční morální téma jinýma očima, ale také vtáhnout biblickou zkušenost do našeho života, inspirovat se jí, poučit se. Rozhovory jsou vedeny neotřelou formou v atmosféře důvěry a otevřenosti. Otázky jsou provokativní a nečekané, odpovědi kritické i sebekritické. Kniha zaujme nejen věřící, ale téma Desatera se dotýká každého člověka vyrůstajícího z židovsko-křesťanské kultury.Miloš Szabo je známý katolický kněz, v současnosti farář v Praze na Žižkově, člen Metropolitního církevního soudu a také týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR na území hlavního města Prahy. Přednáší kanonické právo na KTF UK v Praze a je autorem několika (nejen) duchovních knih. Marek Chvátal je redaktor rádia Proglas. Vystudoval katolickou teologii na CMTF UP v Olomouci. V Proglasu se věnuje zejména rozhovorům přibližujícím příběhy biblických postav a poselství textu Bible pro současného člověka a také přípravě odborných vzdělávacích pořadů s teology na témata z oblasti filosofie, liturgie, spirituální teologie, církevních dějin ad.

Vypredané

10,26 €

Nepokradneš
Nepokradneš

Inocent - Mária Szaniszló

Vypredané

5,34 €

Kompendium Katechismu katolické církve
Kompendium Katechismu katolické církve

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hledat odpovědi na závažné životní otázky. Rozvíjí totiž klasická „nadčasová“ témata (Desatero, život ze svátostí, křesťanská modlitba, život v církvi atd.) a stejně tak se zabývá i specifickými problémy moderní doby (individuální svoboda, nová situace rodiny, krize autority, otázka lidských práv) nebo palčivými morálními otázkami (rozvod, eutanazie, potrat či genové inženýrství). Kniha představuje průvodce po Katechismu katolické církve.

Vypredané

9,22 €

Biblia
Biblia

kolektív

Nádherné príbehy. Príbehy o stvorení sveta, babylonskej veži, potope sveta, Desiatich Božích prikázaniach, o Abrahámovi, Mojžíšovi a ďalších biblických postavách.

Vypredané

6,30 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Veronika, pred 3 dňami

Prehľadný obchodík,v ktorom nájdete, čo potrebujete... darčeky,potreby pre oddych,načerpanie,povzbudenie, potešenie duše...ako bonus extra rýchle dodanie, krásne balenie ...

userAvatar

Helena, pred 6 dňami

príjemný obchodík s príjemným personálom

userAvatar

Rastislav, pred týždňom

S obchodom som maximalne spokojny.Profesionalny a seriozny pristup ku zakaznikovi ,rychle dodanie objednaneho tovaru,to je pre tento obchod samozrejmostou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk