Knihy o cirkevných dejinách

Knihy o cirkevných dejinách

(8 produktov)

Ako dejiny každej krajiny, aj dejiny Cirkvi si prechádzali etapami radosti, hojnosti, pokroku a osvi...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Škandál škandálov
Škandál škandálov

Manfred Lütz

Zamlčované dejiny kresťanstva. Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosvetové náboženstvo, ako neskôr túto ríšu premenilo na kresťanskú a ako napokon došlo k tomu, že z dobyvačných Germánov sa stali kresťanskí Germáni. Dozvieme sa, aké naozaj boli krížové výpravy, aké prekvapivé poznatky priniesol najnovší výskum v súvislosti s inkvizíciou, procesmi s bosorkami a misiami medzi Indiánmi, a za čo vďačíme osvietenstvu a za čo nie. Malo kresťanstvo pri presadzovaní ľudských práv nohu na brzde alebo na plynovom pedáli alebo na oboch zároveň? Ako je to s emancipáciou žien, sexuálnou revolúciou? A najmä: Aký je skutočný podiel kresťanstva na holokauste? Ide teda o knihu pre kresťanov, ktorí sa neboja pravdy, ale aj pre všetkých ostatných, aby lepšie pochopili, kde sú ich korene.

Skladom

15,42 €

Apoštoli, cirkevní otcovia, cirkevné dejiny
Apoštoli, cirkevní otcovia, cirkevné dejiny

Ján Mališ

Publikácia Apoštoli, cirkevní otcovia, cirkevné dejiny prináša prierez dejinami Cirkvi: oboznamuje nás s osudmi apoštolov, neskôr s cirkevnými otcami a zahrnúc všetky dejinné obdobia sa dostáva až k Cirkvi v súčasnosti.Dejiny sú rozdelené do piatich historických období. Dočítame sa o šírení kresťanstva, o vzniku a šírení islamu, o krížových výpravách a voľbách pápežov, o Tridentskom koncile a pôsobení Turkov v juhovýchodnej Európe a o mnohom ďalšom.Autorom knihy je Ján Mališ.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
O čom píše Pavol Timotejovi a Títovi? 112/2020
O čom píše Pavol Timotejovi a Títovi? 112/2020

Ľubomír Majtán

Každý pozná slovo Biblia alebo Sväté písmo. Rovnako mnohí poznajú termín Pavlove listy, z ktorých sa často číta pri bohoslužbách. Málokto už ale vie, čo sú Pastorálne listy a kde sa nachádzajú. Ľubomír Majtán túto brožúrku venuje tým, ktorí poznajú apoštola Pavla a túžia spoznávať históriu kresťanstva. Odpovedá na otázky, ako vzniklo kresťanstvo, čo sa dialo po Ježišovom nanebovstúpení, ako žili prví kresťania a čomu verili, a podobne.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Trpiaci svedkovia viery
Trpiaci svedkovia viery

Miroslav Šidlo; Marek Kotras; Juraj Klinko

Trpiaci svedkovia viery je publikáciou, ktorá vzišla zo záverečných prác študentov teológie z cirkevných dejín. Ich práce vznikali na základe štúdia dokumentov v jednotlivých archívoch, príslušnej literatúry a výpovedí kňazov, ktorí zažili prenasledovanie Cirkvi v ťažkých časoch totalitného režimu.Miroslav Šidlo sa venoval kňazom z Nitrianskej diecézy, ktorí boli súdení Štátnym súdom v Bratislave v rokoch 1948-49. Marek Kotras predstavil kňazov z Nitrianskej diecézy, ktorých súdili okresné (ľudové) súdy, krajské súdy a Najvyšší súd v Prahe.Juraj Klinko rozoberal osudy kňazov z celého Slovenska, ktorí boli v pracovnom tábore v Močensku. Svoju pozornosť venoval hlavne kňazom Nitrianskeho biskupstva.Spolu takto predstavili takmer 80 svedectiev " trpiacej a umučenej Cirkvi".

Skladom

13,58 €

DVD: Biskup Michal Buzalka
DVD: Biskup Michal Buzalka

Biskup Michal Buzalka kráčal vždy v prvých radoch služby a pomoci. Verne nasledoval Pápeža Pia XII. Počas vojny sa zastal prenasledovaných, aby sa vzápätí po jej skončení sám stal obeťou prenasledovania Cirkvi. Jeho cestou kríž ako znamenie nádeje, ako smerovník ukazujúci cestu k svetlu. V roku 1951 ho v nespravodlivom procese spolu s ďalšími dvomi slovenskými biskupmi odsúdili na doživotie a v roku 1991 ho súdne rehabilitovali. Jeho život je kľúčom k pochopeniu Cirkvi v dejinách 20. storočia.

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Bratia múdrosti
Bratia múdrosti

Peter Brodek

Cyrilo-metodské fragmenty. Peter Brodek, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, obľúbený autor duchovnej literatúry, vyhľadávaný duchovný sprievodca a exercitátor sa vo svojich úvahách zamýšľa nad vzácnymi historickými udalosťami našich kresťanských a národných dejín a usiluje sa ich aktualizovať pre praktický každodenný život kresťana našich čias.

Skladom

0,97 €

Posledné kusy
Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí
Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí

Ivan A. Petranský

Publikácia sa venuje vybraným okruhom dejín katolíckej cirkvi na Slovensku prevažne v rokoch 1939 – 1989. Člení sa na dve časti: Udalosti a Osobnosti. V prvej časti autor predstavuje katolícku cirkev v období prvej Slovenskej republiky a počas Slovenského národného povstania, venuje veľkú pozornosť cirkevným majetkom (cirkevným veľkostatkom, farským majetkom, znárodneniu, reštitúciám), začiatkom slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu a zmyslu jeho existencie v súdobom kontexte, ako aj ceste k vytvoreniu samostatnej cirkevnej provincie na Slovensku a jej zveľadeniu. Druhá časť knihy predstavuje osem osobností: známejších (biskupi Andrej Škrábik, Michal Buzalka, Ján Vojtaššák), menej známych.

Skladom

15,42 €

E-kniha
E-kniha: Apoštolové a jejich doba
E-kniha: Apoštolové a jejich doba

Karel Kýr

V době, kdy se křesťanství hlásilo o své místo na slunci, bylo podobných sekt v těchto místech na desítky. O prorocích nemluvě. Proč se zrovna křesťanství stalo světovým náboženstvím? V Novém zákoně se odpovědi hledají těžko, protože jeho autoři si v mnohém odporují. Autor se snažil najít odpověď, kde se dalo. A doufá, že se mu to částečně podařilo.

Ihneď na stiahnutie

3,50 €

Výpravy v znamení kríža - 7/2011
Výpravy v znamení kríža - 7/2011

Jozef Haľko

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2011. Je križiacke hnutie čiernym miestom v dejinách Cirkvi?Prečo tiahli státisíce kresťanov oslobodiť Sväté mesto?Pozadie a súvislosti, o ktorých sa často nehovorí…

Vypredané

1,46 €

Velké postavy středověké církve
Velké postavy středověké církve

Benedikt XVI.

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do doby, než se obě části křesťanstva rozdělily, zabývá se např. i Cyrilem a Metodějem. V druhé části ukazuje na klíčových postavách i silné stránky církve té doby: rozkvět mnišství, vzdělanosti, kultury, myšlení a teologie (např. Anselm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, clunyjská reforma, zrod univerzit, románské a gotické umění).Třetí okruh tvoří významné postavy františkánského a dominikánského řádu (mj. František z Assisi, Dominik Guzmán, Bonaventura, Albert Veliký, Tomáš Akvinský). Ve čtvrté části se Benedikt XV. věnuje svatým ženám středověku, jejichž přínos pro církev byl nepřehlédnutelný (Hildegarda z Bingenu, Alžběta Uherská, Kateřina Sienská, Juliána z Norwiche nebo Klára z Assisi, která si dopisovala s naší Anežkou Přemyslovnou). Papežovy katecheze zaujmou čtenáře šíří pohledu a schopností autora vyzdvihnout to, v čem postavy světců mohou inspirovat současnou církev a společnost.

Vypredané

13,10 €

Apologetická abeceda dějin katolické církve
Apologetická abeceda dějin katolické církve

Radomír Malý; Konrád Kubeš

Tato odborná publikace je fakticky dílem PhDr. Radomíra Malého, jenž si vzal za základ a inspiraci spis Apologetická abeceda P. Konráda Kubeše SJ z doby krátce po 2. světové válce. Jde o snahu očistit dějiny katolické církve od nánosů lži a pomluv a rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků.

Vypredané

19,30 €

Dvadsať rokov Slovenskej republiky
Dvadsať rokov Slovenskej republiky

Milan S. Ďurica

Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky sa autor zamýšľa nad prínosmi i ťažkosťami, ktoré majú dosah na jej občanov.Je to už v poradí tridsiata publikácua z edície Priamo najbližšie k pravde"Múdry si uzná chyby, ktorých sa dopustil, zamyslí sa nad tým a poučí sa. Je na nás, všetkých občanoch obnovenej Slovenskej republiky, aby sme sa z dejín poučili a vyhýbali sa nedôslednostiam v riadení osudov nášho štátu. Môžeme to účinne ovplyvňovať hlavne a prakticky jedine tým, že v tomto zmysle vždy uplatníme svoje volebné právo; jeho prostredníctvom môžeme a máme zveriť náš osud do rúk takých osvedčených, všestranne pripravených a čestných osôb, ktoré sa prejavili ako verní a dôslední uplatňovatelia základných ideí slovenskej národnej i štátnej tradície, ako sú kresťanstvo a suverénna štátnosť. Ak sme na to pri predošlých voľbách nemysleli a osud nášho štátu sa dostal aj do rúk osôb a hnutí, ktorým je suverenita Slovenskej republiky neželateľnou prekážkou v ich službičkovaní cudzím, straníckym alebo osobným sebeckým záujmom, a preto sa usilovali vytunelovať ju aj za cenu nielen osobnej, ale i národnej cti, tak nasledujúce voľby nám ešte dajú príležitosť, aby sme svoj ťažký omyl napravili. Ináč by sme stratili právo sťažovať sa a šomrať proti tomu, čo nás v najbližšej budúcnosti môže postihnúť."

Vypredané

1,41 €

Čo nepoznáme z histórie
Čo nepoznáme z histórie

Ján Chryzostom Korec

Kniha obsahuje niektoré závažné pohľady na históriu. Väčšinou máme len plytký obraz o histórii národov, o ich zmýšľaní a živote. Aby sme vedeli pravdivo hodnotiť epochy, storočia, zmýšľanie, obdobie pohanstva a význam kresťanstva, je potrebné poznať súvislosti.Dozviete sa pravdu o svetlých i tmavých stránkach histórie. Možno vám kniha ponúkne nepoznané alebo pripomenie zabudnuté. Istotne však hovorí o svetle, ktoré sa rozsvietilo v dejinách cez kresťanstvo, Cirkev, cez Ježiša Krista.

Vypredané

6,79 €

Čo nepoznáme z histórie 2
Čo nepoznáme z histórie 2

Ján Chryzostom Korec

Po prvom diele, v ktorom autor rozoberá po tzv. svetlách antickej civilizácie aj jej temnú stránku otroctva, prichádzajú na rad storočia útokov proti Cirkvi, nepriateľstiev heretikov, až po tých, čo popierali Boha v neskorej renesancii, osvietenstve a krvavej Francúzkej revolúcii.Popri dobrom ovocí, ktoré prinášala istá miera slobody, začali sa totiž nové útoky proti kresťanstvu práve v mene demokracie, potom v mene pseudovedy a v mene rozličných, neraz tajných organizácií a sofistikovane presadených vlád.

Vypredané

6,31 €

Sv. Makrína, Melánia a Olympia
Sv. Makrína, Melánia a Olympia

Helena Panczová (ed.)

Život sv. Makríny (327 – 380) podáva príbeh ženy, ktorá sa po smrti svojho snúbenca rozhodla celý svoj život prežiť v ústraní na vidieku. Starala sa o svojich mladších súrodencov a ovdovenú matku a napokon aj o všetkých núdznych z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Na prvý pohľad nesmierne prozaický život vykresľuje s hlbokým citom pre jeho duchovné pozadie Makrínin brat, sv. Gregor.Život sv. Melánie (383 – 439) zobrazuje bohatú Rimanku zo senátorskej rodiny. Spolu s manželom sa rozhodli žiť ako „brat a sestra“ a začali rozdávať svoje majetky. Niekoľko rokov prežili v Afrike a nakoniec sa usadili v Jeruzaleme. Tu na Olivovej hore Melánia založila dva kláštory.Život sv. Olympie (368 – asi 410) opisuje životné osudy vznešenej Konštantínopolčanky, diakonky a pomocníčky sv. patriarchu Jána Zlatoústeho. Ich vzájomný vzťah dokresľuje zbierka sedemnástich Listov Olympii, pochádzajúcich z obdobia Jánovho exilu, v ktorých sa venuje otázke, ktorá najviac trápila jeho aj Olympiu – ako znášať utrpenie.

Vypredané

8,00 €

O pôvode a dejoch Slovákov
O pôvode a dejoch Slovákov

Milan S. Ďurica

podľa Václava Hájeka z Libočan. Hájekova kniha bola dokončená v roku 1539. Odvtedy až do druhej polovice 18. storočia nielen v českej pôvodine, ale aj v troch nemeckých vydaniach, ktoré pripravil protestant Johann Sandel a vyšli v rokoch 1596, 1697 a 1718, v celej Európe obsah tohto diela tvoril jeden z hlavných prameňov o dejinách českého národa. Autor hľadal možnosť dostať do rúk aspoň jedno z pôvodných českých vydaní. Predbežne sa mu to podarilo iba čiastočne a v Prahe našiel jeden exemplár Hájekových Pověstí v prepise Jana Kočího z roku 1918. V ňom našiel niekoľko prekvapujúcich pasáží, ktoré tu reprodukuje a nad ktorými sa treba zamyslieť.

Vypredané

1,26 €

Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete
Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete

František Vnuk

Knihu dopĺňa bohatá obrazová a dokumentárna príloha, chronoligický prehľad dôležitých udalostí, zoznam pápežov, protipápežov, ekumenických koncilov, mapy znázorňujúce územnú organizáciu Katolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2000, náboženské rozvrstvenie sveta a bohatá literatúra.

Vypredané

12,23 €

Slovenské osudy - slovenský osud
Slovenské osudy - slovenský osud

Jozef Markuš

Čitateľ drží v rukách knihu, ktorá predstavuje putovanie za slovenskými osudmi, ba ponáranie sa do hlbín jednotlivých osudov i celkového slovenského osudu (od najstarších čias po rok 1993). Jej ambíciou je ukázať, ako sa dejinné peripetie odzrkadľovali v osudoch velkých slovenských osobností, a naopak, ako tieto osobnosti vplývali na národné dejiny. Prístup autora umožnil ucelený pohľad na náš vnútorný a vonkajší vývin, ale aj na obraz našej duše a mentality.Dôraz na osobnosti - prihliadajúc i na osudy „malých“ slovenských ľudí - prináša zároveň originálny, doposiaľ chýbajúci uhol pohľadu na celý dejinný vývin slovenskosti, na jeho výšiny i nížiny. Nezamlčiava jeho tvrdé až biedne podmienky, no vidí aj jeho nezriedka pomalý, no takpovediac húževnatý, ba takmer nezadržateľný vzostup nahor. Hľadisko, ktoré kladie do popredia osudy osobností, dáva vyniknúť aj tej závažnej okolnosti, že slovenské sa dostáva pred oči histórie súčasne s kresťanským, že obrátenie sa ku Kristovi je aj prebudením národnej myšlienky. Túto spojitosť vidíme pri mnohých kľúčových slovenských osobnostiach, aj pri najvýznamnejšej slovenskej postave - Ľudovítovi Štúrovi.Z obetí, z tvorby, z nadväznosti individuálnych slovenských osobností sa odvíja slovenský národný osud, ktorý je v centre pozornosti druhej časti knihy. V nej sa stručne skúma aj priestorová stránka slovenského osudu, vybrané aspekty slovenskej národnej povahy a naše perspektívy.V závere knihy čitateľ nájde optimistické očakávanie, že nadišla naša hodina, ba vlastne táto hodina ešte len príde, pravda, ak budeme vždy ochotní vyhľadať a prejsť popod tesnú bránu a verne pokračovať po úzkej ceste, nie hovieť si v priestrannej bráne a na širokej ceste, zdanlivo neobmedzovaní, no v skutočnosti na púti do zahynutia.

Vypredané

16,25 €

Kresťanstvo v ohrození
Kresťanstvo v ohrození

Stanislav Šverha

Existuje objektívny pohľad na dejiny? Ako je to s Cirkvou a s kresťanmi? Nedá sa povedať, že dejiny kresťanstva sú dejinami bez škvŕn. Treba však poznať ich dejinné súvislosti, zásadne odmietnuť tendenčné očierňovanie Cirkvi a prehnané zveličovanie počtu obetí, ktorý sa jej pripisuje. V opačnom prípade by sme ako kresťania mohli upadnúť do zbytočných komplexov a spochybňovania svojej identity.

Vypredané

5,34 €

Konkláve
Konkláve

Marcel Šefčík

Pápežské voľby v 20. a 21. storočí. Vakantný Apoštolský stolec. Takto sa označuje obdobie, keď Cirkev nemá pápeža. Čo sa deje vo Vatikáne, keď pápež zomrie, alebo keď sa zriekne úradu? Autor tejto knihy sa podujal zmapovať všetky obdobia vakantného Apoštolského stolca od začiatku 20. storočia. Dozvieme sa tak o tom, za akých okolností boli volení pápeži od r. 1903. Ďalej si všimneme, ako sa menili v tomto období predpisy o voľbe pápeža. Najzaujímavejšou časťou celej knihy je tretia časť.Predstavuje čo možno najdetailnejšie presný priebeh prípravy pápežskej voľby a priebeh samotného konkláve. Hoci je konkláve v očiach mnohých ľudí opradené hustou pavučinou tajomstva, táto ustanovizeň má presné pravidlá, bohatý duchovný obsah a krásne obrady, ktoré voľbu pápeža sprevádzajú. Ak chcete vedieť, čo sa deje za zatvorenými dverami Sixtínskej kaplnky, kým svet čaká na biely dymový signál o zvolení nového pápeža, začítajte sa do tejto knihy a dvere Sixtínskej kaplnky sa vám otvoria.

Vypredané

5,82 €

Pevnosť Narikala
Pevnosť Narikala

Camille Labas

Gruzínsko v dobách antiky a raného kresťanstva. Priekopnícka práca otvára slovenskej verejnosti bránu k najstarším gruzínskym (a sčasti i arménskym) dejinám. Tieto prvé kresťanské štáty sveta, napriek vplyvu či nadvláde Rímskej ríše a Perzskej ríše, si uchovali svoju jedinečnosť. Zo stáročného lavírovania a duchovných zápasov medzi uctievaním ohňa, zoroastrijzmom, miafyzitistickým a diafyzitistickým kresťanstvom, arabským a perzským islamom, napokon aj ruským vplyvom či sovietskym ateizmom, vyšli dnešní Arméni a Gruzínci ako apoštolskí a ortodoxní kresťania. Pre toto všetko je ich história osobitne zaujímavá, pútavá, ba strhujúca. Je orientálna i európska, pohanská i kresťanská, no pre nás Stredoeurópanov do veľkej miery neznáma. Odkrývanie príbehu dávnej kolísky kresťanského sveta však môže byť obohacujúce aj vďaka posolstvu odvážneho zápasu o zachovanie kresťanského dedičstva uprostred dominujúceho pohanského prostredia. Mag. Dr. Camille Labas je germanistka, spisovateľka a cestovateľka. Narodila sa na Slovensku, no už dvadsať rokov žije v Rakúsku. Gymnázium navštevovala v Prešove a po maturite v Banskej Štiavnici absolvovala germanistiku v Jene (Nemecko). Po emigrácii vyštudovala na Viedenskej univerzite históriu Rímskej, Byzantskej a Perzskej ríše, Sýrie, Mezopotámie, Arménska, Gruzínska a Kaspického Albánska. Ako učiteľka nemčiny pôsobila v Tbilisi (Gruzínsko). Pracovala na gréckych a rímskych archeologických vykopávkach v Efeze (Turecko). Precestovala Európu od Atlantiku po Kaukaz a od Škandinávie po Gibraltár, o čom napísala knihu Autostopom s tromi deťmi. Už predtým vydala zbierku básní Miesto v tráve a knihu o živote v Bardejove na začiatku 20. storočia Sila statočného života.

Vypredané

21,83 €

Církevní dějiny
Církevní dějiny

Radomír Malý

Publikace určená širší veřejnosti. Autor popularizačně zachycuje stěžejní body dějin Církve od Ježíše Krista až po II. vatikánský koncil a současnost, nevyhýbá se ani ožehavým tématům. Lektoroval ThLic. PhDr. František Jindřich Holeček OM.

Vypredané

7,86 €

Prečo Cirkev?
Prečo Cirkev?

Luigi Giussani

Tretí diel trilógie PerCorso nám predstaví Cirkev; budeme objavovať, čo je pre ňu charakteristické a ako vníma samu seba.Uvidíme tiež, ako v závere cesty, kde by už malo byť všetko konečne jasné a pochopené, budeme musieť priznať, že všetko je tajomstvo.Ukáže sa, že tieto slová a prednášky nie je možné overiť bez toho, aby sme na záver neprijali skutočnosť Boha, ktorý sa nám zjavuje ešte viac ako tajomstvo.Boh zostane čímsi nepochopiteľným, čo nemožno vysvetliť slovami ani prednáškami, a to až dovtedy, kým sa nepriblížime k postave Panny Márie, ktorú si Boh sám zvolil, aby sa nám dal spoznať.Ona je metódou, ktorou sa Boh prihovára človeku cez jej hrejivé náručie.Všetko smeruje k jedinému riešeniu. Jednota kresťanstva nie je myšlienkovým prúdom či ideológiou; jednota sa netvorí ani čítaním hotovej prednášky. Nie je to myšlienka či filozofia, ale ohlasovanie niekoho, kto je prítomný.Vtelenie je skutočnosť, ktorá sa stala. A preto je Máriina ľudská prirodzenosť taká rozhodujúca.Bez Panny Márie by sme nemohli pochopiť, čo je náboženský zmysel (prvý diel trilógie) či kresťanský- nárok (druhý diel) a ešte menej to, čo je Cirkev, ktorá sa javí ako odpoveď a tiež ako skutočnosť pretrvávajúca v ľudských dejinách až do posledných dní. Preto sme chceli pridať na záver tohto nového vydanie tretieho zväzku o Cirkvi aj krátku kapitolu o Márii z Nazareta. Je to niečo ako apológia Máriinej veľkosti pre ľudí a pre svet.

Vypredané

7,76 €

Epochy dějin dogmatu
Epochy dějin dogmatu

Bernhard Lohse

Kniha Bernarda Lohse (nemecký luterský teolog) - profesora církevních dějin z Hamburku prochází různé etapy křesťanského myšlení od starocírkevních vyznání přes středověké a reformační učení až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu.Kniha rovněž obsahuje české překlady nejzávažnejších doktrinárních textu křesťanské círke: kréd, článku konfesí, usnesení učitelského úřadu, ekumenickych dokumentu.

Vypredané

8,34 €

Boží ľud na cestách
Boží ľud na cestách

Štefan Šmálik

Cirkev v 49 pokoleniach. Autor v tomto objemnom historickom diele podáva celostný a prehľadný obraz vývinu kresťanstva od počiatkov až po dnešok, vzhľadom na jednotlivé pokolenia, storočia i epochy. Zachytáva rozvoj Cirkvi v celosvetovom meradle, najmä v Európe, osobitne na Slovensku. Trvalo viac než polstoročie, kým sa našiel u nás ďalší fundovaný odborník, ktorý po Špirkových Cirkevných dejinách napísal podobné dielo, prístupné laikom a vyhovujúce i odborníkom. Obsiahle cirkevné dejiny Štefana Šmálika s podtitulom Cirkev v 49 pokoleniach boli doteraz známe len v samizdatovom vydaní. Predstavujú originálny autorský pohľad na celosvetový rast, vývoj a rozmach katolíckej Cirkvi od prvopočiatkov až po dnešok v prehľadnej chronológii jednotlivých historických etáp cirkevného života, osobností a ideí s nimi zviazaných. Sled historických udalostí od r. 30 do r. 1990 člení autor na 40-ročné cykly, chápané ako jedno ľudské pokolenie. Pre nás je osobitne cenné, že popri mapovaní diania vo všeobecnej Cirkvi, venuje autor osobitnú pozornosť situácii na Slovensku.

Vypredané

6,44 €

Dva tisíce let křesťanství
Dva tisíce let křesťanství

Richard Harries; Henry Mayr-Harting

Impulzem ke vzniku této knihy byla řada veřejných přednášek o historii křesťanství, které se konaly na Oxfordu během akademického roku 1999-2000 u příležitosti konce druhého tisíciletí a měly se pokusit nahlédnout do tisíciletí třetího. Vycházely z představy jakéhosi přehledu, v jakém stavu se křesťanství nyní nachází. Zdály se nám vhodnou oslavou přelomu tisíciletí. S návrhem na uspořádání těchto přednášek přišel John Drury, děkan Christ Church; nápadu se s nadšením ujal Richard Harries, biskup z Oxfordu, a spolu se mnou je pak zorganizoval.Po přednášejících jsme nežádali, aby se řídili nějakými konkrétními instrukcemi, s výjimkou toho, že mohou upozornit - takovým způsobem, aby to oslovilo i neodborníky - na některé prvky z tvořivého příspěvku, které mělo to či ono období, jemuž se budou věnovat, pro vývoj a strukturu křesťanství. Výrazem „tvořivý příspěvek" jsme samozřejmě nemínili nějakou kritiku; křesťanská církev po většinu svého vývoje závisela na vnější i vnitřní kritice. Tato naše velmi volná instrukce se ukázala být tvrdým oříškem a nastolila problém výběru, který řešil každý přednášející podle své povahy a ve shodě se svými zájmy. Výsledná kniha je knihou velmi rozdílných přístupů k jednotlivým obdobím. Kromě toho, že to tak různá období mnohdy vyžadují, to lze rovněž očekávat, jsou-li o účast požádáni zkušení odborníci, kteří již rozvinuli své vlastní intelektuální osobnosti. Hra dvou klavíristů nebude znít stejně, pokud to nejsou amatéři.

Vypredané

11,64 €

Jak slovo na Velkou Moravu přišlo
Jak slovo na Velkou Moravu přišlo

Česlava Talafantová

Kniha poutavě přibližuje putování soluňských bratří Cyrila a Metoděje a jejich misie na Moravu. "Stáli na začátku naší kultury, písemnictví a literatury, dokonce i zákonů. Patřili k největším učencům, přesto nezůstali na univerzitě. Mohli mít teplá místa u císaře, oni šli raději na Velkou Moravu, kde je čekaly trampoty primitivního života a útoky nepřátel. Protože se nelekli, položili základy křesťanské kultury slovanských zemí. Nehledali výhody, ani úspěchy. Hledali Boží slávu a chtěli přivést mnoho lidí do nebe, po kterém sami toužili. Po jejich smrti zvítězili odpůrci, kteří rozehnali jejich žáky. Po tisíci letech však papež zavedl jejich svátek na celém světě a prohlásil je za patrony Evropy. Dnes se o nich píší knihy a točí filmy. Děláme-li, co chce Bůh, vstupujeme do věčnosti a máme jistou účast na jeho vítězství a slávě. Začtěte se do knížky, která vás vtáhne do úžasného dobrodružství." (z předmluvy arcibiskupa Jana Graubnera)Kniha vychází k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (rok 2013).

Vypredané

6,21 €

Arcibiskupi a biskupi Uhorska
Arcibiskupi a biskupi Uhorska

Miroslav Glejtek et al.

Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. Kniha prináša výsledky najnovšieho bádania popredných historikov venujúcich sa výskumu našich stredovekých dejín. Autori sa zamerali na rôznorodé témy súvisiace s pôsobením najvyšších cirkevných autorít – arcibiskupov a biskupov – v prostredí našich predkov v celom kontexte ich právomocí a povinností. Spájajúcim aspektom knihy je pohľad na ich vplyv na spoločenské dianie, keďže v stredovekom Uhorskom kráľovstve prakticky neexistovala žiadna oblasť života jednotlivca i spoločnosti, do ktorej by Cirkev aktívne nezasahovala alebo v nej aspoň nebola prítomná prostredníctvom svojich predstaviteľov. Každá z kapitol prináša originálny pohľad na konkrétnu čiastkovú tému a odpovede na mnohé otázky, no zaiste sa stane aj zdrojom nových podnetov pre ďalší výskum. Poznanie a pochopenie slovenských (uhorských) dejín bez dôkladného skúmania tohto ich rozmeru by bolo neúplné, až deformované.Kniha obsahuje nasledovné príspevky: Úvod – Arcibiskupi a biskupi v stredovekom Uhorsku - Miroslav GlejtekPostavenie biskupa na prelome antiky a stredoveku - Emanuel JirkalChristianizácia územia Moravy a Slovenska – od misií k arcibiskupstvu - Peter Ivanič„Regium solium ornat ordo pontificum.“ Biskupi a rex christiannissimus v obraze najstarších uhorských písomných prameňov - Miroslav LysýObraz biskupa v románskej dobe (pol. 11. – pol. 13. storočia) - Peter ZubkoPráva a povinnosti stredovekých uhorských arcibiskupov a biskupov pri správe arcidiecéz a diecéz z pohľadu kánonického práva - Miroslav Glejtek

Vypredané

14,36 €

Od katakomb ke světové církvi
Od katakomb ke světové církvi

Jiří Hanuš

Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Kniha uvádí čtenáře do pestrého světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky členěných rozmluvách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století, včetně pronásledování křesťanů, konstantinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů. Publikace může posloužit studentům historie a teologie jako výstižné uvedení do tehdejších dějů a složitých církevních problémů.

Vypredané

4,66 €

Stručné dějiny křesťanství
Stručné dějiny křesťanství

Stephen Tomkins

Kniha chronologicky popisuje celý vývoj a všechny velké události křesťanských dějin: od počátků křesťanství, přes nástup islámu, období křížových výprav, reformaci a protireformaci až k současnému pontifikátu papeže Benedikta XVI.Setkáme se zde se všemi významnými postavami, jakými jsou Ježíš Kristus, sv. Pavel, císař Konstantin, sv. Augustin, Martin Luther, Jan Kalvín, Jonathan Edwards, Joseph Smith a mnozí další.

Vypredané

10,38 €

Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů
Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů

Pierre Blet

Papež Pius XII. byl v předvečer své smrti 9. října 1958 předmětem jednomyslné obdivné úcty a uznání. O několik let později se stal hrdinou smutné legendy: během války prý nečinně a mlčenlivě přihlížel zločinům proti lidskosti a jeho ústa se k protestu neotevřela! K návratu od fikce k realitě, od legendy k historii existuje jediný prostředek: vyhledat původní dokumenty, které mluví bezprostředně o činnosti Pia XII. Proto se papež Pavel VI. v roce 1964 rozhodl dát svolení ke zveřejnění dokumentů o činnosti Svatého stolce za války. V archivech Státního sekretariátu se uchovávají spisy, ve kterých je možné vysledovat často den po dni, někdy dokonce i hodinu po hodině činnost samotného papeže i jeho administrativy. Tento materiál shromáždil a v letech 1965 až 1982 zveřejnil otec Blet spolu se svými třemi spolubratry ve dvanáctisvazkovém díle Akta a dokumenty Svatého stoce za druhé světové války. Pro dostupnost široké veřejnosti byl vytvořen jediný svazek. Český překlad je zcela bez úprav vzhledem k francouzskému originálu a nechybí zde ani rejstřík osob zmíněných v publikaci.

Vypredané

12,42 €

Křesťanstvo
Křesťanstvo

Pavel Filipi

Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Skutečnost, že kvalitní příručka Pavla Filipiho Křesťanstvo vychází již počtvrté, v nově přepracovaném vydání, vypovídá o tom, jak oblíbenou a stále žá­danou se tato publikace stala. Autor hutným, ale přitom systematickým a přehledným způsobem představuje křesťanské církve a podává informace o jejich vzniku, vývoji, nauce i jejich aktuálním stavu. Čtivý výklad, který zohledňuje náboženskou mapu České republiky, přispívá originálním způsobem k ekumenickému dialogu. Kniha je určena především studentům teologie, religionistiky, historie a sociologie, ale také všem, kteří chtějí poznat různorodý a myšlen­kově bohatý svět křesťanství.

Vypredané

9,60 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk