Knihy o ekumenizme

Knihy o ekumenizme

(9 produktov)

Na hodinách dejepisu sme sa učili o reformáciách, protireformáciách, náboženských vojnách a konflikt...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?
Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?

Elias Vella

(2.vydanie). Knihou Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať? autor Elias Vella prekvapil. Treba podotknúť, že príjemne. Na 217 stranách knihy pripravil priestor pre stretnutie mladých ľudí s Bohom.Táto kniha je novším vydaním pôvodnej verzie z roku 2013 (nová obálka, obsah knihy je rovnaký). Dej knihy začína v pizzerii, kde sa pravidelne stretáva 5 priateľov: Katia, Julio, Sergio, Alice a Ruesh. Debatujú o všeličom možnom a trochu aj o Bohu, keď vtom do podniku vchádza mladík v džínsoch a mieri priamo k ich stolu. Kto to len môže byť? Nezdá sa im, že by ho poznali, veď ho vidia prvý krát...Elias Vella zobral Ježiša Krista a posadil ho za stôl do obľúbenej študentskej pizzerie medzi dnešnú mládež a rozprúdil dialóg, aký nemá obdoby. Ak by si sa mohol priamo a otvorene spýtať Ježiša na to, čo ťa trápi a čomu nerozumieš, čo by to bolo? V tejto knihe Ježiš odpovedá na otázky, ktoré mladým ležia na srdci a niekedy aj v žalúdku:Existuje Boh?Prečo je okultizmus nebezpečný?A čo peklo? Je to rozprávka, alebo realita?Eutanázia sa mi zdá dobrá, čo máš proti?Som vegetarián, čo ty na to?Prečo je toľko utrpenia?Prečo sa kňazi nemôžu ženiť?Prečo ma pokrstili ako dieťa?Prečo nemôžem žiť so svojou priateľkou pred manželstvom?Prečo máme mať sobáš v kostole?Ty, Ježiš áno, ale Cirkev nie! Čo na to povieš?Celkovo Ježiš zodpovie až na 100 otázok týkajúcich sa komplexov menejcennosti, športu, nedôvery, zatrpknutosti, osamelosti a rôznych iných boľačiek ľudského srdca. Je to rozhovor, po ktorom nezostane nikto taký, ako predtým.Recenzia: Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať? na stránke blog.zachej.sk

Skladom

6,69 €

Katolíci a protestanti. Ako ďalej? - 78/2017
Katolíci a protestanti. Ako ďalej? - 78/2017

Pavol Grach

Pred päťsto rokmi vystúpil Martin Luther a došlo k rozdeleniu Cirkvi. Máme dnes nádej na obnovu jednoty?

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita
Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita

Pápež František

Rozhovory. Táto kniha obsahuje prepis rozhovoru, ktorý sa odohral v televízii a ktorého priamymi aktérmi boli pápež František (ešte ako kardinál Bergoglio), rabín Abraham Skorka a Dr. Marcelo Figueroa člen presbyteriánskej cirkvi.Všetkých týchto mužov spája dlhoročné priateľstvo a láska k pravde. V knihe Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita sú zachytené zaujímavé rozhovory, v ktorých riešia otázky medzináboženského dialógu z hľadiska fides et racio - viery a rozumu.

Skladom

5,04 €

Posledné kusy
Rozprava s řeckými teology
Rozprava s řeckými teology

Tomáš Akvinský

Spis v latině nazývaný Contra errores Graecorum je rozborem některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců (tzv. Libellu). Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.Zajímavé je, že Tomáš neobviňuje řecké otce z omylu, ale pouze upozorňuje na možnosti různého chápání některých jejich výroků. poté se snaží vysvětlit, v čem spočívá nebezpečí špatného výkladu, a ukázat, jaký výklad je správný. Tato vstřícná interpretace východních církevních otců je i dnes příkladem, jak vyrovat před omyly, ukázat pravou nauku, a přesto neznectít autory, kterých si jako svatých otců váží.

Skladom

7,28 €

Realita s Bohom
Realita s Bohom

Martina Hargašová

...každý má svoj príbeh, toto je ten môj.... Realita s Bohom je kniha Martiny Hargašovej. Je autorkinou výpoveďou, svedectvom hľadania a nachádzania správnej životnej cesty. Odkedy Martinka našla Boha, stal a pre ňu tým, koho si váži, uznáva a rešpektuje. Uverila mu celým srdcom. V knihe sa venuje mnohým oblastiam svojho života. Píše o tom, k čomu ju Boh povolal a čím ju obdaroval. Opisuje vlastné príbehy a svedectvá, ale aj príbehy niektorých priateľov. Jej snahou potešiť a povzbudiť čitateľov na ceste za Bohom. Verí, že čítanie knihy prinesie Božie požehnanie všetkým.

Skladom

5,82 €

E-kniha
E-kniha: Tajomstvo olivového stromu
E-kniha: Tajomstvo olivového stromu

Johannes Fichtenbauer

Zjednotenie cirkvi zo židov a z národov pre Kristov návrat. Predstavte si situáciu, že jedna rodina má jedináčika syna. Je milovaný, vyrastá s tým, že jedného dňa všetko zdedí… A potom sa jedného dňa rodičia rozhodnú, že si adoptujú ešte niekoľko ďalších detí. Ten syn sa naštve. Jednoducho nedokáže zniesť to, že on už nie je ten jediný a napokon odíde z domu.Rodinka funguje ďalej. Adoptované deti sa cítia akoby boli vlastné…Zrazu po dlhom, dlhom čase sa prvorodený syn, vlastný syn opäť vráti domov. Ako zareagujú adoptované deti? Príjmu ho naspäť? Dajú mu naspäť pozíciu prvorodeného syna? Uvedomia si, že on je vlastný syn a ony sú len adoptované?Keď apoštol Pavol v 11. kapitole Listu Rimanom predstavuje Boží plán s Izraelom a národmi, vykresľuje obraz „Olivového stromu“ a nazýva ho tajomstvom. Je tak ohromený Božou múdrosťou, že volá: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11,33-34)V knihe Tajomstvo olivového stromu sa vám autor pokúsi poodhaliť toto tajomstvo.

Ihneď na stiahnutie

7,90 €

Posledné kusy
Príručka duchovného ekumenizmu
Príručka duchovného ekumenizmu

Walter Kasper

Prejavom hľadania jednoty kresťanov je najmä udržiavanie túžby po nej a modlitba za ňu. Toto hľadanie upriamuje svoj pohľad na Ježiša, ktorý položil svoj život za to, aby bol „jeden ovčinec a jeden pastier“ (Jn 10, 16), a ktorý sa modlil, „aby všetci jedno boli“ (Jn 17, 21). Mnohí spoznali, že pokiaľ ekumenické nasadenie nehľadá v tomto svoje ukotvenie, hrozí mu strata elánu a nádeje a zoči-voči našej ľudskej obmedzenosti smeruje k útlmu.

Skladom

3,88 €

Posledné kusy
Společenství v Kristově zaslíbení
Společenství v Kristově zaslíbení

Robert Svatoň

Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu. Předkládaná publikace chce poukázat na to, že ekumenismus zůstává živou skutečností, neboť Kristus svým Duchem stále oživuje touhu po jednotě. Soubor textů, které jsou v knize obsaženy, je rozčleněn do tří skupin: první z nich podává přehled současné situace ve světovém ekumenismu tím, že představuje jeho významné události a důležité otázky; druhá část přináší ekleziologické zakotvení úsilí o jednotu a postuluje tezi, že plodnost ekumenismu bytostně souvisí s obnovou autentického života víry; třetí série příspěvků se věnuje vybraným aspektům českého ekumenismu a snaží se vystihnout prvky, které zůstávají v paměti místní církve jako živé podněty pro ekumenické „dnes“.

Skladom
-30%

8,05 €

CD: Chcem ti spievať
CD: Chcem ti spievať

Spevy z Taize. „Do Taizé sa prichádza ako k prameňu. Pútnik sa zastaví, občerství a ide ďalej.“ Týmito slovami charakterizoval Ján Pavol II. francúzsku dedinku Taizé, miesto ekumenickej komunity.Kúsok takého občerstvenia ponúka aj toto CD Chcem ti spievať. Nájdete na ňom 21 známych aj menej známych piesní v čarovnom hudobnom a speváckom prevedení. Súčasťou CD je aj multimediálna časť, ktorú tvoria fotografie z nahrávania a notové záznamy niektorých vybraných, nepublikovaných slôh.

Vypredané

4,37 €

Mária
Mária

Chiara Lubichová; Brendan Leahy (ed.); Judith Povilusová (ed.)

Chiara Lubichová zmenila životy tisíckam ľudí. Ten svoj už v mladosti zasvätila Bohu a Márií. Krstným menom Silvia, avšak očarená evanjeliovou radikálnosťou Kláry z Assisi, preberá po nej meno. Neplánovala založiť žiadne hnutie. Napriek tomu sa dnes k Máriinmu dielu, známemu tiež ako Hnutie Fokoláre založenom na princípe ekumenizmu, hlási viac ako päť miliónov ľudí po celom svete. Mária bola stredom všetkých činností, ktoré Chiara uskutočňovala. Cez Máriu k Ježišovi. Jej myšlienky, zamyslenia a úvahy o Márií, ktoré boli zozbierané z poznámok, či denníkov počas celého jej života, našli svoje miesto v knihe s jednoduchým názvom Mária, aby sprostredkovali čitateľovi duchovné bohatstvo, ktoré nám zanechala jedna z najvplyvnejších žien v katolíckej cirkvi.

Vypredané

6,79 €

Tajomstvo olivového stromu
Tajomstvo olivového stromu

Johannes Fichtenbauer

Zjednotenie cirkvi zo židov a z národov pre Kristov návrat. Predstavte si situáciu, že jedna rodina má jedináčika syna. Je milovaný, vyrastá s tým, že jedného dňa všetko zdedí… A potom sa jedného dňa rodičia rozhodnú, že si adoptujú ešte niekoľko ďalších detí. Ten syn sa naštve. Jednoducho nedokáže zniesť to, že on už nie je ten jediný a napokon odíde z domu.Rodinka funguje ďalej. Adoptované deti sa cítia akoby boli vlastné…Zrazu po dlhom, dlhom čase sa prvorodený syn, vlastný syn opäť vráti domov. Ako zareagujú adoptované deti? Príjmu ho naspäť? Dajú mu naspäť pozíciu prvorodeného syna? Uvedomia si, že on je vlastný syn a ony sú len adoptované?Keď apoštol Pavol v 11. kapitole Listu Rimanom predstavuje Boží plán s Izraelom a národmi, vykresľuje obraz „Olivového stromu“ a nazýva ho tajomstvom. Je tak ohromený Božou múdrosťou, že volá: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11,33-34)V knihe Tajomstvo olivového stromu sa vám autor pokúsi poodhaliť toto tajomstvo.Johannes Fichtenbauer (nar. 1956 vo Viedni) je držiteľom magisterského titulu v odbore Katolícka teológia. Pôsobil ako hlavný diakon v rímskokatolíckej arcidiecéze vo Viedni pod vedením kardinála Schönborna.

Vypredané

7,66 €

Morálka v dialogu
Morálka v dialogu

Jiří Skoblík

Křesťanský pohled na morální problémy dneška. Docent Skoblík přednáší dlouhá léta křesťanskou etiku a morální teologii na Univerzitě Karlově v Praze. V různých médiích systematicky reaguje na aktuální etické problémy dnešních lidí, globalizovaného světa a naší i světové církve. Ve spolupráci s editorem Tomášem Jajtnerem připravil reprezentativní průřez svými studiemi a aktuálními komentáři. Přínosná je především široká škála otevíraných témat, o nichž se v soukromí i ve veřejném prostoru vedou často bouřlivé diskuse. Jde o problémy individuální morálky, ale také o témata společenská a politická: otázky etických alternativ / dialog a kultura argumentace / etika a pedagogika / právní řád a odpovědné občanství / katolická sexuální etika a její pozitivní východiska / teologické poznámky ke gay-les orientaci / ekumenismus, misie a proselytismus.Inspirativní jsou i jeho postřehy k palčivým problémům současnosti: Jak dnes chápou lidé hřích? Proč je peklo tabu? Jaké jsou nectnosti průměrných křesťanů? Co zakládá etiku sportu? Co se změnilo po 11. září? Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, který se chce seznámit se základními myšlenkami křesťanské morálky. Autor má odvahu připomínat i nepříjemné pravdy, ale dělá to vždy klidně, ohleduplně a nikdy nesklouzává k zjednodušování. Své úvahy předkládá v jasné a fundované podobě a tím vede své čtenáře ke kritickému myšlení v souvislostech.

Vypredané

12,13 €

Dokumenty Druhého vatikánského koncilu
Dokumenty Druhého vatikánského koncilu

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů.

Vypredané

18,33 €

Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag
Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag

Rajmund Ondruš

Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ (1882 - 1966). Cieľom tejto knižnej publikácie je vyplniť medzeru, ktorú máme v poznaní významných osobností spomedzi slovenských jezuitov. Páter Vendelín Javorka SJ (1882 – 1966) medzi ne dozaista patrí. Okrem jeho pohnutých životných osudov, ktoré ho zaviedli do mnohých krajín, sa dozvieme o jeho ekumenickom úsilí. Ideál, pre ktorý žil, pracoval a trpel, bolo zjednotenie pravoslávnej a katolíckej Cirkvi. Počas svojho pohnutého života mal páter Javorka mnoho príležitostí presvedčiť sa, že je to náročný a čisto ľudsky neuskutočniteľný ideál. Preto sa stal budovateľom a prvým predstaveným Pápežského ruského kolégia v Ríme (Russicum). Ekumenizmus patrí k jeho prvoradým úlohám.

Vypredané

3,83 €

Martin Luther - Ekumenická perspektiva
Martin Luther - Ekumenická perspektiva

Walter Kasper

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že křesťanstvo právem očekává další pokrok ve sblížení křesťanských církví. Tomu věnoval svou přehlednou studii významný současný katolický teolog a blízký papežův spolupracovník kardinál Walter Kasper. Přesvědčivě v ní ukazuje, že to, co křesťanské církve na základě křtu Ježíše Krista spojuje, převažuje nad tím, co je rozděluje, a z toho, co je ještě dělí, se mohou vzájemně učit, a tak pokročit k plnému dosažení jednoty v duchu Kristova odkazu.

Vypredané

8,24 €

Duchovní ekumenismus
Duchovní ekumenismus

Walter Kasper

Praktické podněty k jeho uskutečňování. Dokument, jehož autorem je významný teolog a předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, je svým obsahem i účelem mimořádným počinem. Knížka Duchovní ekumenismus se nezaměřuje na věroučné rozdíly, ale na duchovní kořeny ekumenického úsilí.Opírá se o Písmo, o křesťanskou tradici i o impulsy, které dal ekumenickému úsilí 2. vatikánský koncil a papež Jan Pavel II. Má praktický ráz a zaměřuje se hlavně na to, co mohou křesťané různých konfesí už nyní dělat společně.

Vypredané

5,04 €

O otázkach viery
O otázkach viery

Jozef Vrablec

Prednášky podľa kardinála Jozefa Ratzingera. Rozhovory o viere viedol roku 1984 s kardinálom Ratzingerom Vittorio Messori a vyšli knižne. Mons. Vrablec rozhovory preložil a prepracoval do prednášok. Boli to prvé texty kardinála Ratzingera, s ktorými sa mohli oboznámiť čitatelia na Slovensku.Venuje sa témam ako: ekumenizmus, misie, politika, liturgia, mariánska úcta, morálka, katechéza, dedičný hriech, Rímska kúria, biskupi, kňazi, reforma...

Vypredané

2,58 €

Vladimír Solovjov: mystik a prorok
Vladimír Solovjov: mystik a prorok

Karel Sládek

Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe. Vladimír Solovjov je v předložené monografii studován pod zorným úhlem několika aspektů jeho tvorby. Solovjův mystický a prorocký náhled je vražen do širšího rámce jeho teosofického systému se všejednotícími atributy krásy, dobra a pravdy. Dalším aspektem je vztažení Solovjovova myšlení do konfrontace s českými duchovními a intelektuálními proudy.

Vypredané

7,37 €

Perspektivy církve
Perspektivy církve

Josef Dolista

Vybrané kapitoly z eklesiologie. Česká teologická literatura není bohatá na díla, která by poskytovala čtenáři spolehlivou a důkladnou informaci o eklesiologickém proudu teologického bádání. Proto je potěšitelné, že tato kniha rozhojňuje jejich skromný počet. Nejde o eklesiologický traktát, ale spíše o esej, který se soustřeďuje na některé otázky, jež jsou v současné době na Západě živě diskutovány.Autorovi nešlo o hlubší teologické promýšlení podstaty církve, jako spíše o nástin problémů týkajících se konkrétního působení církve ve světě. Jeho pozornost se soustřeďuje na otázky sakramentální a liturgické.

Vypredané

5,04 €

Pri základoch obnovy
Pri základoch obnovy

Ján Pavol II.

Vypredané

3,86 €

Fórum pastorálních teologů X.
Fórum pastorálních teologů X.

Pavel Ambros (ed.)

Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Podle papeže Františka se v eucharistii křižují dvě osy, po kterých putuje víra. První je osa dějin, kde eucharistie zpřítomňuje mystérium.Druhá osa propojuje viditelný svět s neviditelným, a tak nás učí realistickému vidění. Soubor příspěvků k tematice eucharistie první i druhé hledisko rozvíjí.

Vypredané

13,39 €

Fundamentální teologie
Fundamentální teologie

Jutta Burggraf

Uvedení do teologie. Kniha fundamentální teologie přibližuje čtenáři – přístupným jazykem – předmět a metodu fundamentální teologie, jedné z disciplín teologie, která se zabývá „základy“ celé teologické práce: Zjevení Boha člověku a předávání Zjevení v Církvi.Tato disciplína se rodí ze spontánního postoje věřícího: víra hledající porozumění. Publikace může sloužit každému, kdo si chce prohloubit své znalosti "základů" katolické víry, ale může být i účinným prostředkem pro ty, kteří se chtějí o katolické víře více dozvědět. Kniha má církevní schválení Biskupství královehradeckého.

Vypredané

6,69 €

15 dní s Mauricem Zundelem
15 dní s Mauricem Zundelem

Marc Dozé

Švýcarský kněz Maurice Zundel se narodil v roce 1897. V mládí žil v protestantském prostředí a snad proto kladl důraz na ekumenismus a otázky sociální spravedlnosti. Papež Pavel VI. se o něm vyjádřil: „Je geniální básník, geniální mystik, spisovatel, teolog, a to vše se v záblescích prolíná.“Maurice Zundel je jedna z nejvýraznějších duchovních postav této doby.

Vypredané

2,13 €

Dialóg kresťanstva a judaizmu
Dialóg kresťanstva a judaizmu

Peter Volek et al.

Zborník z vedeckej konferencie, konanej 9.11.2006, do ktorého autorsky prispeli: Peter Volek, Ivan Kútny, Jana Moricová, Ivana Kostúrová, Jozef Trstenský.

Vypredané

5,93 €

Una sancta
Una sancta

Vladimír Solovjov

Spisy o kresťanskej jednote. Súbor spisov Vladimíra Sergejeviča Solovjova o otázkach jednoty kresťanstva a ekumenizmu.

Vypredané

9,01 €

Jozef Porubčan odpovedá
Jozef Porubčan odpovedá

Porubčan Jozef SJ

Pozoruhodné odpovede na horúce otázky, ktoré nenapísal novinár, ale sám život.. Publikáciu zostavil Slavomír Kontúr. Je v nej ponechaný priestor na aktuálne otázky ako napr. sú: nepohodlné evanjeliá, modlitba, ekumenizmus, Cirkev a my, partnerské vzťahy, ekológia a i.

Vypredané

4,83 €

Tajemství olivovníku
Tajemství olivovníku

Johannes Fichtenbauer

Když apoštol Pavel v 11. kapitole listu Římanům představuje Boží plán s Izraelem a ostatními národy, vykresluje ho pomocí obrazu ušlechtilé olivy a nazývá jej „tajemstvím“. Naprosto uchvácen Boží moudrostí volá: „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ‚Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘“ (Ř 11,33–34).Autor se ve své knize snaží toto velké tajemství poodhalit.Johannes Fichtenbauer se narodil roku 1956 ve Vídni. Vystudoval katolickou teologii a více než dvacet let sloužil jako vrchní jáhen vídeňské arcidiecéze pod vedením kardinála Christopha Schönborna (byl zodpovědný za přípravu trvalých jáhnů a ekumenismus). Nyní působí jako předseda Evropské sítě komunit (ENC) a také jako evropský ředitel iniciativy TJCII, o níž je mimo jiné tato kniha.

Vypredané

10,67 €

Ekumena Košice
Ekumena Košice

1994 - 2011. Publikácia je tematicky a spracovaním ojedinelá. Na 140 stránkach popisuje, no predovšetkým obrazom dokumentuje Ekumické spoločenstvo na území mesta Košice v rokoch 1994 – 2011. Popisuje jednotlivé subjekty Spoločenstva, včítane pozorovateľa – Židovskej náboženskej obce. Vyčerpávajúco dokumentuje ich modlitby a bohoslužby, kultúrne a sociálne podujatia i spoluprácu s Mestom, s VUC a ďalšie aktivity. Cieľom je oslava Pôvodcu a radosť z nájdeného pokladu ekumenickej spolupráce.

Vypredané

6,79 €

Od katakomb ke světové církvi
Od katakomb ke světové církvi

Jiří Hanuš

Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Kniha uvádí čtenáře do pestrého světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky členěných rozmluvách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století, včetně pronásledování křesťanů, konstantinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů. Publikace může posloužit studentům historie a teologie jako výstižné uvedení do tehdejších dějů a složitých církevních problémů.

Vypredané

4,66 €

Hledání tajemství ženy
Hledání tajemství ženy

Stanislav Zatloukal

Duchovní podněty Marie Terezy Porcile Santiso. Maria Teresa Porcile Santiso (1943–2001) vystudovala Institut hebrejské kultury v Montevideu a pobývala v kibucu v Izraeli. Připravovala se na kontemplativní život, ale nakonec žila své povolání mimo řeholi, zasvěcená studiu a ekumenickému dialogu. Dále vystudovala pedagogiku a filosofii na katolické univerzitě v Montevideu a ekumenismus na ženevském Institutu Ekumenické rady církví.Cestovala, dávala duchovní cvičení, přednášela biblickou teologii a ekumenismus na Institutu pro formaci kněží v Montevideu. Na různých kongresech zastupovala Papežskou radu pro jednotu křesťanů, Svaz biblických společností, Světovou katolickou federaci biblického apoštolátu, různé sekce Světové rady církví a nevládní organizace OSN.Jako jediná žena byla pozvána na třetí shromáždění latinskoamerických biskupů v Pueble. Z této zkušenosti vznikla v roce 1980 její první kniha Puebla: la Hora de María, la Hora de la Mujer (Puebla: hodina Marie, hodina ženy).

Vypredané

2,71 €

V bezpečí a svoboden
V bezpečí a svoboden

Bernhard Häring

Českému čtenáři je německý redemptorista Bernhard Häring doposud znám zejména z titulů Jde to i jinak: Cesty k novým vztahům v církvi, Moje zkušenosti s církví v Africe, Viděl jsem tvé slzy, Láska je víc než přikázání či Bez východiska?Cesta k lidštější pastoraci rozvedených a znovu sezdaných, tedy z děl pokrývajících poměrně malou část Häringova díla, byť důležitou, protože se tematicky týká oblastí, v nichž český čtenář dlouho postrádal dialog, alternativní výklad problematiky, promýšlení možností, otevřenost.Tak jako jinde, i v českém prostředí si Bernhard Häring získal pozornost a důvěru jako teolog, který katolickou církev myslí a prožívá jako duchovní a morální domov lidí v konkrétních historických, politických, kulturních a osobních situacích a jehož snahy vycházejí vstříc potřebě jednotlivců i společenských skupin vnímat se jako Bohem milovaní a církví slyšení i v situacích, které nemají takříkajíc standardní charakter.Jako teolog, spolutvůrce dokumentů vzešlých z II. vatikánského koncilu, aktivní činitel na poli ekumeny i podněcovatel debat a názorových posunů v rámci katolické církve je ostatně znám celosvětově.

Vypredané

9,99 €

Perspektivy naděje
Perspektivy naděje

Josef Dolista

Teologická výpověď o naději ve vzkříšení. Křesťanská eschatologie nám zprostředkovává transcendentální poznání založené na Zjevení, je plná naděje, jejímž důvodem je ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Proto lze říci, že eschatologie v křesťanském pojetí je naukou o předposledních věcech, protože poslední věcí života celého stvoření je Bůh.Ve zdánlivém konci je skrytý počátek. Eschatologie nám dává odpovědi až na hranice možného lidského jednání, úzce souvisí s jednáním člověka, má etickou dimenzi a vyzývá k etickému jednání.Prof. Dr. Josef Dolista, Th. D., SDB je děkanem TF JU v Českých Budějovicích a vedoucím katedry dogmatické a ekumenické teologie.

Vypredané

2,72 €

Křesťanstvo
Křesťanstvo

Pavel Filipi

Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Skutečnost, že kvalitní příručka Pavla Filipiho Křesťanstvo vychází již počtvrté, v nově přepracovaném vydání, vypovídá o tom, jak oblíbenou a stále žá­danou se tato publikace stala. Autor hutným, ale přitom systematickým a přehledným způsobem představuje křesťanské církve a podává informace o jejich vzniku, vývoji, nauce i jejich aktuálním stavu. Čtivý výklad, který zohledňuje náboženskou mapu České republiky, přispívá originálním způsobem k ekumenickému dialogu. Kniha je určena především studentům teologie, religionistiky, historie a sociologie, ale také všem, kteří chtějí poznat různorodý a myšlen­kově bohatý svět křesťanství.

Vypredané

9,60 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred 2 dňami

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred 3 dňami

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred 3 dňami

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk