Knihy o evanjelizácii

Knihy o evanjelizácii

(35 produktov)

Šíriť evanjelium medzi ľuďmi nie je životným poslaním a úlohou len kňazov a rehoľníkov. Hlásať Božie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
2 DVD - Svätý Pavol Apoštol
2 DVD - Svätý Pavol Apoštol

Roger Young

Jeruzalem, niekoľko týždňov po smrti Krista na kríži. Mladý farizej Šavol uzavrie dohodu so svojím priateľom Rubenom, saducejským kňazom. Ich zámerom je zachrániť Izrael pred nebezpečenstvom v podobe Ježišových nasledovníkov. Šavol a Ruben sa vydajú do Damasku, aby prenasledovali kresťanov z miestneho spoločenstva. Počas cesty Šavol náhle oslepne a padá na zem práve pred tým, ktorého prenasleduje – pred Ježišom Kristom. Následne ho učeník Ananiáš pokrstí a dáva mu meno Pavol. Priateľovo obrátenie však Ruben považuje za zradu… Tak ako vo Svätom písme, aj v tomto filme môžete vidieť Pavlovo vášnivé nadšenie pre evanjelium, ktoré aj dnes mnohých kresťanov inšpiruje svojou veľkosťou, krásou a významom pre každodenný život.Jazyk: slovenský. Celková dĺžka: 180 min. Vhodnosť: od 12 rokov.

Vypredané

11,64 €

Hovorme o tom!
Hovorme o tom!

Wilhelm Busch

Malé príbehy 2.. Farár Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evanjelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé desaťročia viedol ako mládežnícky farár dom Weiglehaus v Essene, kde sa týždenne zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo.Bol tiež aktívnym členom Vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia.

Vypredané

1,46 €

Je krásne, že si!
Je krásne, že si!

Tomislav Ivančič

Táto kniha pomáha čitateľovi objaviť toho, ktorý každému z nás neustále hovorí: Je krásne, že si! Slovo Boha je stvoriteľské. Keď ho nad nami Boh vyslovuje, spôsobuje, že existujeme. V skutočnosti na to často zabúdame. Úvahy v tejto knihe nám pomôžu stretnúť sa s Pôvodcom našej existencie. A On nás oslobodí z otroctva seba, ľudí a vecí a naplní nás láskou a svojím blaženým pokojom. Vtedy a až vtedy šťastne objavíme, aké pravdivé a milé je Jeho slovo ku každému z nás: "Je krásne, že si!"

Vypredané

3,69 €

Život pod vládou Kristovou
Život pod vládou Kristovou

Raniero Cantalamessa

Život pod vládou Kristovou je zřejmě nejúspěšnější knihou známého autora, jak u nás, tak i ve světovém měřítku. Otec Raniero Cantalamessa ji sepsal na podkladě cyklu postních kázání v papežském paláci a mnohokrát ji využil při duchovních cvičeních pro nejrůznější kategorie posluchačů – od klauzurních společenství po laiky žijící svou víru ve světě.Čtenáři může posloužit jako vodítko pro osvěžení základních pilířů křesťanské víry, proto ji někteří kněží používají k přípravě dospělých katechumenů. Může být vhodnou pomůckou pro duchovní cvičení, společné či individuální, nebo i pro duchovní četbu jednotlivců, jelikož poskytuje životodárnou syntézu pravd víry, postavenou především na Božím slově.

Vypredané

9,60 €

Kto je Duch Svätý? - 57/2005
Kto je Duch Svätý? - 57/2005

Ján Buc

Aké prekvapenia pripravuje Duch Svätý v našom živote?Poznáme ho vôbec?Čo o ňom vieme a ako s ním spolupracujeme?Duch Svätý je s nami stále a pozýva nás k prežívaniu života v plnosti.

Vypredané

1,50 €

Odhodlaní zmeniť svet
Odhodlaní zmeniť svet

Július Slovák

...keď každý z nás pochopí, že sa narodil pre čas ako je tento...Výnimočná kniha od skvelého speakra, lídra, a vedúceho projektu Godzone je tu! Po jednom roku úsilia prichádza kniha nielen o Julovom živote, spoločenstve a službe, ale o tom, ako aj práve ty môžeš byť a ostať odholaný zmeniť svet presne tam, kde si. O autoroviJúlius Slovák je inšpiratívny líder, rečník a vedúci chvál. Túži vidieť zmenu v našej krajine, a to v každej oblasti spoločnosti. Založil katolícke spoločenstvo SP fungujúce na Sliači, ktoré dnes vedie spolu s vodcovským tímom spoločenstva.Je lídrom kapely ESPÉ, ktorá vznikla v roku 2003. V kapele spieva, hrá na akustickú gitaru a skladá piesne. Túžbou kapely je vidieť rodiny, spoločenstvá, mestá a národy premenené Božou láskou skrze autentickú chválu. Popri štúdiu na strednej a vysokej škole sa spolu so spoločenstvom a kapelou venoval organizovaniu menších evanjelizácií, modlitieb chvál a festivalu Voľnosť na Nevoľnom. Od roku 2010 je riaditeľom Projektu Godzone, v ktorom sa snaží umožňovať mladým ľuďom, aby odhalili svoj potenciál a naplno využili dary a talenty v službe pre Božie kráľovstvo. Spolu s manželkou Ivanou a dvoma synmi žije v Sliači.

Vypredané

10,67 €

Návrat staršieho brata
Návrat staršieho brata

Neal Lozano

Hľadanie a znovuobjavenie tajomstva Božej lásky a milosrdenstva. Čo by sa bolo stalo, keby bol márnotratný syn na ceste domov stretol namiesto otca svojho staršieho brata?Už sama táto otázka vzbudila moju pozornosť a podnietila ma uvažovať nad možnými dôsledkami odpovede. Čo sa stane, ak neveriaci človek, túžiaci stretnúť nášho Otca, stretne najskôr nás „Nealova kniha sa venuje analýze staršieho brata, ktorý je prítomný v každom z nás. Je originálnym a citlivým obohatením literatúry o duchovnom raste a svätosti. Bude osožná pre mnohých.“ Ralph Martin, Renewal Ministries

Vypredané

2,91 €

1SLOVO Výzva
1SLOVO Výzva

Richard Štefák; Andrej Kmeťo

Príprava pre začínajúcich kresťanov. Projekt Biblia 1SLOVO, nebol plánovaný iba ako samostatný projekt. V skutočnosti bol projekt 1SLOVO Výzva vymyslený o niečo skôr, ako sa začalo pracovať na projekte Biblia 1SLOVO. Aj z tohto dôvodu sa časť textu využila na záverečných stranách projektu Biblia 1SLOVO pod názvom Toto ťa privedie do neba. 1SLOVO Výzva podáva mladým, začínajúcim kresťanom kreatívnym spôsobom základné pravdy viery: Existuje Boh? Miluje Boh? Čo je hriech? Kto nás zachránil? Rozhodnutie pre... Spoločenstvo a Duch Svätý. Okrem príťažlivej grafiky sú pridané ďalšie príbehy mladých o tom, ako spoznali Boha. Kniha obsahuje aj odpovede zaujímavých osobností na otázku, čo si myslia o niektorých témach ako napr. hriech, Božia láska, spoločenstvo. V každej kapitole sú na bočnej strane magazínu príslušné tématické otázky, ktoré vyžadujú odpovede a odkazy na biblické texty v Biblii 1SLOVO. Dúfame, že vám to umožní lepšie pracovať so začínajúcimi kresťanmi alebo birmovancami a tak odovzdávať vieru účinne a efektívne. 1SLOVO Výzva má udelený imprimatur.

Vypredané

4,75 €

Sviatosti - Birmovanie
Sviatosti - Birmovanie

Anselm Grün

sviatosť dospelosti. Sviatosť birmovania podlieha spomedzi všetkých sviatostí azda najväčšiemu nepochopeniu a nezáujmu. V podstate je sviatosťou iniciácie do dospelosti. Vo sviatosti birmovania prijímame Božieho Ducha. Duch Svätý je osobným Duchom Ježiša Krista – je darom lásky, pokoja, radosti, odpustenia, je darom novej, človeku vlastnej, osobnej reči, ktorá rozvíja vzťahy, zastáva sa, povzbudzuje, dodáva odvahu, uzdravuje, oslobodzuje, posilňuje a narovnáva, aby sme spoznali ten jedinečný obraz Boha, ktorý sa chce práve v nás realizovať a svoje poslanie, ku ktorému sme povolaní práve my a nik iný. V sérií kníh Sviatosti nám autor živo a prístupne opisuje a vysvetľuje pozadie vzniku, symboliku a zmysel sviatostí a kladie sebe aj čitateľom otázky, ako my sami tieto sviatosti môžeme sláviť a ako z nich v našich konkrétnych životných situáciách môžeme žiť, byť požehnaním.

Vypredané

4,51 €

Rok s pápežom Františkom
Rok s pápežom Františkom

Kevin Cotter

Denné zamyslenia. „Chcem, aby Cirkev vyšla von do ulíc, chcem, aby sme odolali všetkému svetskému, všetkému statickému, všetkému pohodlnému, … všetkému, čo môže spôsobiť, že sa uzavrieme sami v sebe.“ (pápež František, Svetové dni mládeže 2013)Pápež František sa svojou radostnou vierou, hrejivou, priamou a milujúcou pozornosťou dotýka myslí a sŕdc tých, ktorých stretá i tých, ktorí duchovne alebo materiálne strádajú. Teraz môžete začať alebo zakončiť každý deň ponúkanými 365 krátkymi meditáciami napísanými pápežom Františkom a byť tak povzbudení tým istým pútavým duchom „naživo“.Nech vás jeho slová inšpirujú a vyzývajú, posúvajú hlbšie do Písma, nech pozdvihnú vašu vieru do nových výšok alebo vás jednoducho naplnia vďačnosťou za osobnú Božiu lásku k vám. Pridajte sa k pápežovi Františkovi a nech sa vo vás roznieti plameň viery.Denné zamyslenia usporiadal Kevin Cotter a zároveň pridal v každom dni otázku, ktorá pomôže duchovné povzbudenie pápeža Františka aplikovať do každodenného života. Pri každom dni je aj priestor na písanie osobných poznámok.

Vypredané

9,60 €

Stačí vykročiť
Stačí vykročiť

Bill Hybels

Jednoduché kroky, ako ľuďom ukázať cestu k viere. Čo ak naozaj stačí len prejsť na druhý koniec miestnosti a presmerujeme tým človeka k úplne inému večnému životu?V knihe Stačí vykročiť predstavuje Bill Hybels novú éru osobnej evanjelizácie. Pristupuje k nej prirodzene a cez vzťahy, pričom sa necháva inšpirovať Ježišovým vlastným príkladom. Keď Kristus pred vyše dvetisíc rokmi „prešiel“ cez vesmír, neprišiel s nabifľovanými poučkami ani s naštudovaným scenárom. Vyzbrojený bol len ponukou spásy pre ľudí ako my, pričom mnohí stáli až po krk v bolesti, ktorú si sami spôsobili.Keď sa riadite modelom, ktorý ustanovil Ježiš, dejú sa ohromujúce veci. Autor zdôrazňuje vedenie Ducha Svätého a pozýva nás vykročiť zo svojej zóny pohodlia. Volá nás do stretnutí s ľuďmi, ktorí túžia, aby sa o nich niekto zaujímal. Do stretnutí s mužmi a ženami, ktorí majú svoje vlastné príbehy a ktorých srdcia dychtia po dotyku Božej lásky – prostredníctvom vášho úsmevu, vášho povzbudenia, vašej otvorenosti, vášho priateľstva.Zistite, ako môžete zmeniť večnosť človeka, ktorý stojí blízko vás.Všetko sa to začína tým, že vykročíte.

Vypredané

3,88 €

Medzi ľuďmi
Medzi ľuďmi

Wilhelm Busch

Wilhelm Busch (1897 — 1966) bol poslom s misiou. V neúnavnom zápase a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evanjelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé desaťročia viedol ako mládežnícky farár dom Weiglehaus v Essene, kde sa týždenne zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie Slovo. Bol tiež aktívnym členom Vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podáva písomne svoje mnohé skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia.

Vypredané

1,46 €

Otvorená myseľ, veriace srdce
Otvorená myseľ, veriace srdce

Pápež František

“Radosť sa živí z kontemplácie Ježiša Krista: ako kráčal, ako učil, ako liečil, ako sa pozeral... Kňaz, zasvätený muž a zasvätená žena, si musia vo svojom živote vyjasniť základnú otázku, rozhodnúť sa pre priateľstvo s Ježišom, a budovať život v priateľstve s Ním. Priateľstvo sa rodí, rastie a posilňuje sa v spolunažívaní: z toho nakoniec vyplýva potreba kontemplácie Ježiša Krista.”Kniha je venovaná predovšetkým zasväteným kňazom a rehoľným sestrám.

Vypredané

1,94 €

Leopold Cohn - Príbeh Chasidského rabína
Leopold Cohn - Príbeh Chasidského rabína

Icik Leib Káhán

autobiografia. Dramatický vlastný životopis ortodoxného rabína, ktorý našiel v Ježišovi Mesiáša a potom Ho pomáhal nájsť svojim súkmeňovcom.

Vypredané

2,42 €

Evanjelizácia podľa Františka - 39/2014
Evanjelizácia podľa Františka - 39/2014

Marián Valábek

Pápež František hovorí, že sa musíme znova naučiť používať tri slová: prosím, prepáč, ďakujem.Cez tieto slová sa má oživiť nové ohlasovanie Evanjelia. Predstavíme Vám, ako realizovať výzvu Svätého Otca.

Vypredané

1,46 €

Vlk pohlazený Bohem
Vlk pohlazený Bohem

Robert Hossein

„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože nesnáším příkazy. Navíc, vlk je přítelem svatého Františka z Assisi, světce, kterého mám rád, protože se podle mě nejvíce podobá Kristu. …Jsem vlk, co se nechal pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je mi jedno, pokud mě má někdo za blázna.“ (autor)Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí lamače ženských srdcí – hraběte Joffreye de Peyrac z filmů o krásné Angelice. V bilančním rozhovoru vypráví barvitým stylem o své rodině, o herectví, režírování a o tom, jak vidí životní hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk se pustil do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou, které se hrají na stadionech. Zkrátka snaží se všemi prostředky „vyvést Pána Boha ze sakristií, kam ho odpůrci církve dvě stě let zavírali.“

Vypredané

9,22 €

Dôverujem ti!
Dôverujem ti!

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie

Pápež František sa stretáva so seminaristami, novicmi a novickami. V roku 2013 sa v Ríme konalo celosvetové stretnutie seminaristov, novicov a noviciek i všetkých, ktorí sú na ceste povolania, s pápežom Františkom. Cieľom stretnutia bolo ukázať radosť z povolania a podeliť sa o ňu. Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie z tohto zhromaždenia pripravila dokument s úvodným slovom Rina Fisichellu.Ústrednú časť dokumentu tvorí učenie Svätého Otca. Dopĺňajú ho autentické svedectvá niektorých účastníkov. Slovenské vydanie dokumentu je príspevkom k Roku zasväteného života, ktorý Cirkev v súčasnosti prežíva.

Vypredané

3,80 €

Chváloreč na svedomie
Chváloreč na svedomie

Joseph Ratzinger; Benedikt XVI.

Chváloreč na svedomie zaznieva z pera teológa a zo srdca kňaza Josepha Ratzingera. Ako profesor predpokladá základné vedomosti o probléme svedomia i spletitú diskusiu. Človeka s opačným názorom berie do krajnosti vážne, zachytí všetky jeho argumenty, snaží sa pochopiť dôvody jeho postoja. Nevyvracia, len privádza fakty do dôsledkov, v ktorých sa jasne odhalí pravda a lož.Hovorí o mylnom svedomí a reaguje na morálny relativizmus, ktorý rozmazal pojmy dobra a zla. Bráni dôstojnosť ľudskej osoby a dokazuje, že v hĺbkach každého človeka svieti základné svetielko istoty o tom, čo je dobré a správne. Tu vidí záchranu a istotu pre oklamaného človeka. Ukazuje, ako liberálna demokracia, absolutizujúca slobodu, ničí samu seba a nutne považuje Cirkev za úhlavného nepriateľa. Odlišuje ju od demokracie, ktorá rozhoduje na základe večne platných princípov. Poukazuje na vzťah biskupov o poslaní teológa v Cirkvi a predstavuje svoje vízie novej evanjelizácie.

Vypredané

5,34 €

Evangelizace s odvahou a citem
Evangelizace s odvahou a citem

Michelle Moranová

Podle papeže Pavla VI. ‘existuje církev proto, aby evangelizovala’. Je-li evangelizace ‘nejhlubší identitou’ církve, pak by nechuť či neochota hlásat evangelium byly projevem velmi nebezpečné krize její identity.Mnoho dnešních křesťanů naštěstí na takové postoje nenaráží. Máme však problém, že nevíme ‘jak na to’. Kde máme začít? Dnes nám nechybí touha evangelizovat, ale určitě k tomu potřebujeme průpravu.Kniha Michelle Moranové nám poskytuje výborná vodítka. Dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelistka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod.Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Teologie rozlišuje mezi ‘tím, v co věříme’ a ‘tím, jak věříme’. To první, obsah víry, je vyjádřen dogmaty, krédem a naukou. To druhé, způsob našeho přijetí víry, neboli samotná víra, je vnitřní světlo a přesvědčení, které nám umožňují přijmout pravdu, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel. Tato víra je darem. A právě tuto víru chceme sdílet s druhými. Druhého člověka uvádíme do vztahu, který my máme s Kristem. Michelle Moranová nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry.

Vypredané

4,37 €

David Wilkerson
David Wilkerson

Gary Wilkerson; R. S. B. Sawyer

Dýka a kríž a muž, ktorý veril. David Wilkerson, vychudnutý vidiecky kazateľ z Pensylvánie, priniesol Slovo do newyorského geta v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia, aby priviedol mnohých z hlbín závislosti do výšin spásy. Nasledujúcich päťdesiat rokov potom obracal svoj zrak k utláčaným, zabudnutým, ktorých zvyšok národa zavrhol. Wilkersonov postoj bol zásadný – veril, že Boh mohol a chcel urobiť veľké veci v srdciach odmietaných a stratených ľudí. Bol vytrvalý a neodbytný práve vtedy, keď sa odmietol vzdať ľudí žijúcich na ulici, ktorí sa už dávno samých seba vzdali. Hľadiac do očí narkomanov a členov gangov, nadprirodzeným spôsobom v nich dokázal vidieť Krista. D. Wilkerson priniesol spojenie vytrvalej lásky a Božieho Slova do ulíc amerického mesta najviac zamoreného kriminalitou, čo zobrazil vo svojej najpredávanejšej knihe Dýke a kríž. Teraz si prečítajte zvyšok tohto príbehu, ako ho vyrozprával jeho syn Gary. Kniha Dýka a kríž a muž, ktorý veril je pútavé dielo, plné bolesti, nádeje a neutíchajúcej túžby, vyslovujúce posolstvo, aby ste brali vážne Božie volanie milovať týchto najmenších – keďže od toho závisí váš život.Gary Wilkerson (*19. 07. 1958) je tretí zo štyroch detí Davida a Gwen Wilkersonovcov. Je kazateľ v zbore Colorado Springs, misionár, autor kníh a prezident Global Challenge. Už ako 19 ročný kázal a ako 23 ročný založil zbor. Ešte predtým však pomáhal v Times Square Church, kde slúžil v zborových službách. Gary pokračuje v službách, ktoré začal jeho otec David Wilkerson. Venuje sa najchudobnejším, zakladá zbory, kliniky, sirotince a svedčí o Bohu po celom svete. Na svojich internetových stránkach pravidelne zverejňuje kázne a vyučovania.

Vypredané

15,52 €

Dar poznání
Dar poznání

Philippe Madre

Proroctví ve službách církve. Církev nás po vzoru svatého Pavla vybízí, abychom usilovali o charismata, zvláště o dar proroctví. Používá-li se tento dar moudře, může přinést mnoho dobrého. Naše neznalosti a strach však mnohdy brzdí dílo, které chce naším prostřednictvím Duch Svatý konat…

Vypredané

2,81 €

Pastoračná spolupráca kňazov a laikov
Pastoračná spolupráca kňazov a laikov

Ondrej Šmidriak

Utópia alebo reálna vízia?. Kniha sa snaží odpovedať na rôzne otázky. Je nová evanjelizácia výzvou pre pastoračnú prácu s laikmi? Máme na Slovensku zrelých kňazov a laikov pre užšiu pastoračnú spoluprácu?

Vypredané

7,47 €

Diamanty v blate
Diamanty v blate

Peter Čuřík

Ako Boh premieňa životy. Boh dokáže vidieť drahokamy aj tam, kde ostatní vidia iba bezcenné kamene!Raz niekto sledoval zlatníka pri práci. Ten od pece neodtrhol zrak ani na sekundu. Návštevníkovi trpezlivo vysvetľoval, že keby dovolil, aby horúčosť presiahla istú hranicu, zlato by sa znehodnotilo. Keby ale teplota nebola dostatočná, zlato by stuhlo a nečistoty v ňom ostali. Hosť sa ho nakoniec opýtal: Ako potom viete, kedy je zlato dostatočne prepálené?Zlatník stále sústredene pozeral do pece a odvetil: Poznám to podľa toho, keď v ňom uvidím svoj obraz.Presne takýto zámer má Boh s nami! Premieňa nás tak, aby v nás ľudia nakoniec mohli uvidieť jeho. Nevezme nám našu osobnosť, no prepáli ju, aby odzrkadľovala jeho slávu.Kniha Diamanty v blate ťa prevedú štyrmi fázami formovania: Evanjelizácia alebo získavanie dušíKonsolidácia alebo upevnenieUčeníctvoVyslanieRecenzia: Diamanty v blate na stránke blog.zachej.sk

Vypredané

8,73 €

Než tě zabijeme a sníme
Než tě zabijeme a sníme

H. B. Garlock; Ruthanne Garlocková

autobiografický príbeh misionárskej služby. Hrnuli se ke mně s napřaženými noži a křičeli: „Zabít! Zabít!“ Jejich vůdce zvedl mačetu, aby mi usekl hlavu. Vypadalo to, že je konec. Zavřel jsem oči a odevzdal se do Božích rukou. Znovu a znovu jsem opakoval jméno, které je nad každé jméno: „Ježíš, Ježíš.“ Zničeho nic nastalo hrobové ticho...Většina misionářů, kteří se na začátku 20. století vydali do Libérie, se už živá nevrátila. Novomanželé Garlockovi přesto uposlechli Boží ­volání a vydali se šířít evangelium do neprobádané a nebezpečné země, kde ještě stále přežíval kanibalismus a smrt hrozila na každém kroku.V této autobiografické knize najdete příběh jejich misionářské služby. Napínavé vyprávění, ve kterém nechybí vysvobození od jisté smrti, zázračné uzdravení, vzkříšení z mrtvých … a lidé, kteří vydávají své životy Ježíši Kristu.H. B. Garlock (1897–1985) byl misionářem v několika afrických zemích a později supervizorem misijní služby v Africe, sloužil také jako pastor v několika sborech ve Spojených státech. Ruthanne Garlocková, spoluautorka této knihy, je snachou H. B. Garlocka a autorkou oblíbených knih o modlitbě.

Vypredané

8,54 €

Čas sa kráti
Čas sa kráti

Reinhard Bonnke

Na zemi žije v súčasnosti viac stratených duší než kedykoľvek predtým. Situáciu komplikuje aj to, že dnes máme na záchranu týchto ľudí ešte menej času ako tomu bolo v minulosti. Autor knihy Reinhard Bonnke, ktorý viac než tridsať rokov ohlasuje evanjelium po celej Afrike a v desiatkach krajinách sveta, je jedným z najskúsenejších a najobdarovanejších evanjelistov v histórii. Kniha ponúka overené a efektívne spôsoby ako osloviť stratených. Táto nadčasová kniha inšpiruje a povzbudzuje k evanjelizácii našich priateľov či známych. Čas sa naozaj kráti a na ťahu sú obyčajní veriaci ako ty a ja. Reinhard Bonnke však nepoukazuje len na urgenciu evanjelizácie, ale tiež objasňuje jej biblické princípy. Skutočnosť, že tieto princípy fungujú, jasne dokazujú výsledky jeho evanjelizačných kampaní. Počas troch rokov, keď kázal Božie slovo asi tridsaťjeden miliónom ľudí, sa viac ako dvadsať miliónov z nich rozhodlo pre Ježiša Krista. Kniha obsahuje aj 16 strán farebnej prílohy.

Vypredané

9,22 €

Jak to říct ostatním
Jak to říct ostatním

Nicky Gumbel

Jak s lidmi mluvit o Ježíši Kristu srozumitelně a účinně?Kniha pro každého, kdo se chce seznámit s pořádáním kurzu Alfa. Obsahuje ideové základy kurzu, rady, jak kurz prakticky uspořádat, šest krásných osobních svědectví i komentáře stovky křesťanských vedoucích z různých církví a zemí světa. Humorné kresby Charlieho Mackesyho.

Vypredané

8,77 €

Evangelium podle svatého lotra
Evangelium podle svatého lotra

Guy Gilbert

Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, vydal ve Francii téměř dvacet knih. Tato kniha, jedna z jeho posledních, dostala v roce 2004 Cenu spirituality dneška. Východiskem každé kapitoly je krátký úryvek z evangelia, od kterého se odvíjejí Gilbertovy úvahy s názory na současné události a život, duchovními myšlenkami, podněty k rozjímání a utvoření životních postojů i se zkušenostmi ze života s mladými problematickými lidmi, zkušenostmi z jeho působení třeba ve vězení i z jeho vychovatelské činnosti mezi narušenou mládeží. Kniha je určena čtenářům se zájmem o spiritualitu a pro ty, kdo se zajímají o sociální a duchovní působení církve v prostředí delikventní mládeže, která žije na pokraji společnosti.

Vypredané

16,01 €

Pramen radosti
Pramen radosti

Daniel Ange

V době, kdy závratnou rychlostí ubývají zdroje energie, vyvstává naléhavá nutnost se přeorientovat na neustále obnovující se energii: na radost z Boha, kterou nic a nikdo nemůže nikdy vyčerpat. Vždy a bez přestání z něj budeme těžit sílu, odvahu, radost ze života. V této knížce nechám ještě více než ve svých předchozích publikacích mluvit ostatní. Nechám zaznít množství hlasů všech dob, aby každý ve své tónině zazpíval vlastní chvalozpěv na božskou radost. (Z autorova úvodu) Radost se ztrácí ze života lidí, šíří se skepse, smutek, deprese, beznaděj, zoufalství. Náš svět zasáhl smrtelný virus smutku až beznaděje. Kde se skrývá nebeská radost, která sestoupila na naši zem? Ona božská radost, jež se stala člověkem? Kniha Daniela Ange nás zavede do dvanácti zahrad, kde klíčí, pučí a rozkvétá radost. Odhalí nám, jak tuto nesmrtelnou radost hledat a nacházet. Budeme číst vlastní úvahy autora o křesťanské radosti i citáty mnohých osobností. Pro čtenáře je pozváním k prohloubení vztahu lásky s Bohem, protože jen on je pramenem nepomíjivé radosti.

Vypredané

8,34 €

Vzrastať v povolaní
Vzrastať v povolaní

Stanislav Vojtko

Biblicko - spirituálne reflexie nad témou povolania. Táto monografia chce prispieť k prežívaniu Roka zasväteného života. Jej cieľom je osloviť predovšetkým tých mužov a ženy dnešnej rozbúrenej doby, ktorí už spoznali a prežívajú povolanie v zasvätenom živote, ako aj v manželstve a rodine.Publikácia poukazuje na to, čo obe povolania majú spoločné – privádzať k Bohu seba, svoje deti alebo tých, ktorí sú im zverení v duchovnom spoločenstve.

Vypredané

6,69 €

Cesty pastorace v pluralitní společnosti
Cesty pastorace v pluralitní společnosti

Aleš Opatrný

Jednou z význačných charakteristik dnešní středoevropské společnosti je její mnohostranná pluralita v názorech, postojích, vyznáních i preferencích. V této společnosti žije křesťanství a děje se v ní pastorace. Tato kniha se pokouší nacházet a popisovat takové cesty pastorace, na nichž by se s pluralitou počítalo a vlastní substance křesťanství se při tom neztrácela.Jako základ se autorovi jeví víra, její posilování a růst. Současně ukazuje na to, že se v realitě víra vyskytuje v různém stupni úplnosti a že její podporování staví pastoračního pracovníka před různé úkoly, které se liší i podle věkových skupin křesťanů. Společné pro růst a život víry je její sociální charakter: víra se žije ve společenství. Ale i rozličná společenství víry představují diferencovanou skutečnost s různými vlastními nároky a podmínkami života. Ty se také promítají do různých specifických otázek pastorace.

Vypredané

9,99 €

Dech Božského Ducha
Dech Božského Ducha

Raniero Cantalamessa; Saverio Gaeta

Knižní rozhovor s Raniero Cantalamessou vedený novinářem S. Gaetou, který je věnován aktuálním problémům církve a společnosti přelomu tisíciletí.Předmluva: kard. Roger Etchegaray.

Vypredané

6,31 €

Od pondělí do pátku...
Od pondělí do pátku...

Mark Greene

aneb jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání. Velmi praktická, vtipně napsaná knížka plná příběhů, která nám ukazuje, jak můžeme z naší pracovní doby vytěžit skutečné maximum. Mark Greene nám pomáhá vidět naši práci, spolupracovníky i nadřízené tak, jak je vidí Bůh. Autor nás mnoha příklady ze života směřuje k tomu, abychom svůj život mohli s Bohem radostně a plnohodnotně prožívat jak v práci, tak i o víkendu. Na jaké otázky vám kniha odpoví: Jak vlastně mám rozumět své práci? Co mohu udělat pro to, aby mě společenství podpořilo v mé službě v práci? Mám ze své práce a služby svým spolupracovníkům dobrý pocit? Je pro Boha opravdu každá práce důležitá? Jak se mohu stát užitečným tam, kde se právě nacházím?

Vypredané

9,01 €

Účel modlitby
Účel modlitby

Edward M. Bounds

Kniha Účel modlitby oslovuje čtenáře již déle než sto let. Autor v ní na příbězích modlitebníků z Bible i z dějin církve představuje důležitost modlitby a její hlavní účel: spoluutváření Božího plánu na zemi. Povzbuzuje nás k vytrvalému žádání, které nakonec přinese požehnané ovoce v životech rodin, církve i celých národů.Edward M. Bounds (1835 - 1913) rodák z Missouri, začal svou kariéru jako právník, ale brzy byl povolán Bohem ke službě. Uzavřel svou advokátní praxi a stal se kazatelem metodistické církve. Základním kamenem jeho kazatelské i evangelizační služby byla vždy modlitba, veřejná i soukromá. Byl znám jako horlivý modlitebník, který denně stráví tři hodiny ráno na kolenou a nenechá se o tento čas ničím a nikým připravit. Během svého života napsal několik duchovních knih, většina z nich se věnovala modlitbě, kterou pokládal za naprostý základ křesťanského života a služby.

Vypredané

6,31 €

Systém farních evangelizačních buněk
Systém farních evangelizačních buněk

Piergiorgio Perini

Základní manuál. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je universální a je použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, staří, mladí, vzdělanci i lidé prostí).Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: "Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28, 19). Tento formační manuál nabízí kněžím i laikům objasnění základních principů systému Farních evangelizačních buněk.

Vypredané

9,60 €

Žij dřív, než zemřeš
Žij dřív, než zemřeš

Daniel Kolenda

Jsi připraven naplnit svoje poslání?. Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh tě vlastníma rukama stvořil. Bůh měl sen pro tvůj život dříve, než ses vůbec narodil. Někdy je ale těžké rozeznat, co je tím snem a jak jej následovat.V knize Žij dřív, než zemřeš čerpá Daniel Kolenda z písma a ze svých zkušeností, aby ti pomohl objevit a následovat Boží povolání. Dává rady, které jsou praktické a inspirativní.Pět tajemství objevení Boží vůleJak se začít pohybovat správným směremCo dělat, když Bůh říká čekejJak setrvat v Boží vůli - a dalšíAť už tě tvá cesta přivede na misijní pole nebo na lékařskou fakultu... ať se staneš stavebním dělníkem, matkou v domácnosti, podnikatelem, učitelem, kuchařem nebo pastorem - můžeš zakoušet zázrak Boží vůle pro tvůj život a zažívat v něm dobrodružství, které pro tebe Bůh připravil.

Vypredané

10,39 €

Proč Ježíš?
Proč Ježíš?

Nicky Gumbel

Útlý evangelizační sešitek se srozumitelným výkladem evangelia Evangelizační brožurka se srozumitelným výkladem evangelia. Podle slov odborníků jde o jeden z nejlépe napsaných a nejlépe ilustrovaných evangelizačních traktátů všech dob.

Vypredané

0,68 €

Víra, která přemáhá svět
Víra, která přemáhá svět

Raniero Cantalamessa

Roku 2005 byl P. Raniero Cantalamessa pozván jako přednášející do Londýna na Mezinárodní konferenci evangelizačních kurzů Alfa, kde se shromáždili vedoucí mnoha křesťanských církví z celého světa. Jeho promluva na téma víra v Ježíše Krista v dnešním světě byla vskutku prorocká a měla velký ohlas, proto se Karmelitánské nakladatelství rozhodlo zpřístupnit ji našim čtenářům.

Vypredané

1,65 €

Oslovit Zachea
Oslovit Zachea

Tomáš Halík

Obraz Zachea, jerišského celníka skrývajícího se ve větvích fíkovníku, aby mohl nepozorován sledovat Kristovo počínání a teprve se rozhodnout o jeho následování, je pro Tomáše Halíka totožný s představou většiny současných lidí, kteří teprve hledají svou cestu ke křesťanství, váhají a dychtí zároveň. Smysl své pastorační činnosti spatřuje právě v jejich oslovení.Myšlenka "oslovit Zachea" Tomáše Halíka zaměstnávala déle. Nakonec si pro její knižní konkretizaci vybral tradiční formu kázání. Vznikla tak pozoruhodná syntéza věčného obsahu Bible s výrazným aktualizujícím dobovým vkladem a nasazením autorovy osobnosti.

Vypredané

16,73 €

Modlitebníkom sa otvárajú dvere
Modlitebníkom sa otvárajú dvere

Johanna Lorch

Jim Fraser, misionár vtedajšej Čínskej vnútrozemskej misie, osem rokov tvrdo pracoval medzi ľudom Lisu, zabudnutým horským národom na juhozápade Číny. Potom prišiel prielom v podobe oslobodenia od démonického kultu, ktorý tak dlho držal tento ľud v neslobode a nešťastí. Počas týchto ôsmich rokov Jim Fraser zažíval, ako Boh premieňa jeho život viery a modlitby. Bolo mu jasné, že víťazstvo nad mocami temnosti by nikdy nebolo možné, keby verní ľudia v jeho anglickej vlasti nepredkladali záležitosti jeho života na modlitbe Bohu.Tento modlitebný kruh - rovnako ako Jim Fraser - zakúsil mocné poznanie: „Modlitebníkom sa otvárajú dvere.“Jim Fraser mal dvadsaťdva rokov, keď písal tieto listy. Život čínskeho národa, na ktorom sa zúčastňoval, ho fascinoval, no zároveň ním aj otriasal. Býval v malej izbičke v hostinci, naplnenom neustálym nepokojom. V jeho živote vždy znova prichádzalo pokušenie, aby odsunul spoločenstvo s Bohom do úzadia. Namiesto pokoja z odovzdanosti potom prežíval len sklamanie. Začalo takmer nepozorovateľné odstupovanie. Výsledkom bola strata radosti a moci.Jim spoznal túto hrozbu pre svoj život a službu. Vedel, že ochladnutie môže prekonať len neustálym spojením s Bohom. No cesta od poznania ku konaniu bola sprevádzaná mnohými prekážkami. Ako v nich dospieval k víťazstvám? Čítajte viacej v knihe!

Vypredané

4,12 €

Rozsievač
Rozsievač

Amedeo Cencini

Animátor povolaní. Veľkodušné gesto rozsievača, ktorý nepozerá na kvalitu pôdy a na to, kde semeno skončí, hovorí o veľkodušnosti Boha, ktorý „mrhá“ a rozsieva v srdci každého človeka.Kto sme my, aby sme rozhodovali o tom, že sa neoplatí ohlasovať evanjelium povolania určitým mladým a v určitých prostrediach?Od kňaza a animátora povolaní sa žiada, aby rozsieval. Vedomie, že Boží rozsievač vložil do človeka semeno povolania, dáva ľudskému rozsievačovi odvahu rozsievať kdekoľvek a do srdca kohokoľvek. Božský rozsievač túži po „šírych končinách“.

Vypredané

1,84 €

2 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , 10.9.2023

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk