Knihy o druhom vatikánskom koncile

Knihy o druhom vatikánskom koncile

(10 produktov)

2. vatikánsky koncil považujeme za niečo ako medzník v cirkevných dejinách - pre Cirkev znamenal nie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Tweetuj s Bohom
Tweetuj s Bohom

Michel Remery

modlitba • omyly v Cirkvi • ako ku mne hovorí Boh • nacizmus • kariéra • sex. Už pútavý názov knihy Tweetuj s Bohom naznačuje, že publikácia je určená prevažne mladým ľudom. Autor Michel Remery v knihe otvára nové obzory a pohľady na najdôležitejšie otázky kresťanskej viery. Zaoberá sa aktuálnymi témam ako sú potrat, eutanázia, umelé oplodnenie, či klonovanie, s ktorými sú mladí kresťania v bežnom živote často konfrontovaní. Nevyhýba sa ani témam z minulosti ako sú križiacke výpravy či inkvizícia. Veľmi dobre a prakticky spracovaná kniha s podnázov modlitba • omyly v Cirkvi • ako ku mne hovorí Boh • nacizmus • kariéra • sex umožňuje mladému človeku sa zorientovať v záplave informácií a tiež môže veľmi dobre poslúžiť aj ako manuál ku katechézam mladých.Recenzia na knihu Tweetuj s Bohom na stránke blog.zachej.sk.

Skladom

14,45 €

Ján XXIII.
Ján XXIII.

Wilhelm Hünermann

Pastier sveta. Ján XXIII. je známy medzi ľuďmi ako ,,červený pápež,“ alebo ,,dobrý pápež“. Narodil sa ako jedno z trinástich detí do rodiny poľnohospodárskeho robotníka. Ako zdravotník sa zúčastnil 1. svetovej vojny. Ako sa tento neobyčajne obyčajný muž dostal na Petrov stolec?Odpoveď je jednoduchá, ale pritom neuveriteľne zložitá. Svojou pokorou, úctou a zodpovednosťou. 25. októbra 1958 sa stáva Pastierom ľudu - pápežom. Kniha Ján XXIII. je životopisom tohto významného muža, ktorý sa stal zástupcom Krista na Zemi. Autor tu píše o jeho začiatkoch, práci a konečnej funkcii pápeža. Jednoducho, zaujímavo a s prehľadom – kniha pre vedomosť, zábavu aj potešenie.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
Svedok koncilu
Svedok koncilu

Benedikt XVI.

Príhovor Benedikta XVI. na stretnutí s rímskymi kňazmi v Aule Pavla VI. 14. februára 2013. Iba niekoľko dní predtým, ako vo februári minulého roku Benedikt XVI. prenechal stolec svätého Petra svojmu nástupcovi, stretol sa poslednýkrát v Aule Pavla VI. s kňazmi svojej Rímskej diecézy. Počas tohto emóciami nabitého dopoludnia pápež ako jeden z mála doposiaľ žijúcich účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu načrel do svojich spomienok a spamäti predniesol príhovor, ktorý sme sa rozhodli vydať knižne.Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. spomínal na koncil veľmi spontánne, otvorene a s vďačnosťou. Nezasvätenému čitateľovi jeho slová zrozumiteľne priblížia zmysel a význam tejto epochálnej udalosti v novodobých dejinách Cirkvi. Zasvätenému čitateľovi umožnia pápežove slová preniknúť do duchovného zákulisia udalostí, ktorých dosah a hodnotu aj dnes, po päťdesiatich rokoch, stále ešte len objavujeme.Svedok koncilu je naším skromným pripomenutím päťdesiateho výročia Druhého vatikánskeho koncilu a prejavom úcty jeho veľkému realizátorovi.

Skladom

1,94 €

Posledné kusy
Zápisky z väzenia
Zápisky z väzenia

Stefan Wyszyński

Kardinál Stefan Wyszyński je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv poľských dejín 20. storočia. Bol veľkým priateľom svätého Jána Pavla II. Zúčastnil sa Druhého vatikánskeho koncilu a pričinil sa o tajné vysviacky viacerých slovenských kňazov.Na jeseň roku 1953 bol bez obvinenia zatknutý komunistickým režimom a tri roky držaný v absolútnej izolácii od spoločnosti. Kniha Zápisky z väzenia je svedectvom o tejto jeho trojročnej internácii. V živote kardinála sa počas tohto obdobia navonok neudialo veľa, no väznenie mu umožnilo pestovať hlboký duchovný život. Najväčším prínosom knihy sú práve jeho duchovné postrehy.

Skladom

19,40 €

Posledné kusy
Obráceni k Pánu
Obráceni k Pánu

Uwe Michael Lang

Orientace liturgické modlitby. Kniha Obráceni k Pánu představuje historickou a teologickou diskusi ve prospěch tradiční a společné liturgické orientaci modlitby, která je známa jako "obrácení k východu" a chce být příspěvkem k aktuální diskusi ohledně katolické liturgie.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Trpká zkouška
Trpká zkouška

Alcuin Reid (ed.)

Evelyn Waugh a kardinál John Carmel Heenan. Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha liturgická reforma spjatá s druhým vatikánským koncilem, která se pro tohoto literáta stala snad největším duchovním bojem jeho života. V tomto tenkém výboru z jeho osobní korespondence je zachycen jeho pokus vnést již během trvání koncilu do veřejného prostoru alternativní pohled na tehdy diskutované reformy. Zároveň je zde také naznačen vnitřní zápas člověka, který se ve 30. letech obrátil právě díky předkoncilní liturgii, touto liturgií žil, hluboce ji miloval a zaváděnými reformami trpěl. Nakonec pro něj ztráta tohoto pokladu byla tak tíživá, že se modlil za smrt. Kniha je cenná jako historická sonda do doby pro církev turbulentní. Jako by církev v překotné snaze o aggiornamento přehlédla část svých dětí.Trpká zkouška je také připomenutím toho, že jednota je v mnohosti (a to zejména liturgického slavení), jak upo­zorňuje editor knihy Alcuin Reid. Úvodní a závěrečné texty jsou zase svědectvím o době pontifikátu papeže Benedikta XVI. a radosti, v níž se ona trpká zkouška díky Summorum pontificum změnila. Kniha je pro naši dobu jakýmsi zdviženým prstem, neboť tam, kde jde o liturgii, jde o vlastní život církve a spásu duší.

Skladom

6,11 €

Explózia a expanzia pokladu Cirkvi
Explózia a expanzia pokladu Cirkvi

Jozef Jurko

Na otázku: Ako možno rozoznať pravý drahokam od falošného, odpovedal klenotník: Veľmi jednoducho. Cez falošný drahokam svetlo len prejde. Ale v pravom drahokame svetlo ukáže jeho vnútornú nádheru a krásu. Svetlom osvetlený drahokam žiari fascinujúcimi farbami, ktoré ukazujú jeho vnútorné kryštalické bohatstvo.Aj tento drahokam Cirkvi - milosrdenstvo - sa cez mnohých odborníkov obrusoval, vylešťoval a zažiaril v tomto Mimoriadnom roku milosrdenstva a chce touto krásou uchvátiť svet pre krásu Božieho kráľovstva. Práca chce vyzvať k tomu najdôležitejšiemu, aby si každý drahokam Božieho milosrdenstva dobrusoval sám v sebe a mohol v každom z nás zažiariť vnútornou a jedinečnou krásou, tak ako to len Boh pre nás vymyslel vo svojej túžbe od večnosti.V roku 2016 sa podľa zámeru Svätého Otca Františka slávil Rok milosrdenstva. Otvorili sa Sväté brány, aby sa Božie milosrdenstvo vylialo do duší súčasníkov. V Bule je spomienka na oživovanie podnetov z Druhého vatikánskeho koncilu (DVK), od ktorého už ubehlo viac ako 50 rokov, ale ostáva nie celkom preštudovaný a ani aplikovaný do praxe. Na koncile sa nevytvorila teológia Božieho milosrdenstva ako samostatný dokument, ale v šestnástich dokumentoch sú priame a nepriame zmienky po spáse človeka.Z podnetu pápeža Františka bolo v Mimoriadnom Roku Božieho milosrdenstva v centre pozornosti Božie milosrdenstvo, preto aj motívom k napísaniu tento teologickej štúdie bol Rok milosrdenstva. Táto teologická publikácia bola relektúrou nielen dokumentov Cirkvi, ale aj ďalších prác, ktoré sú zviazané s tematikou venovanou Božiemu milosrdenstvu. Bolo potrebné podľa intencií, výziev a stanovených úloh pápežov nielen oprášiť dokumenty, ale na pozadí myšlienkových zápasov s päťdesiatročným odstupom vytiahnuť niektoré menej poznané ciele a implantovať ich do súčasného kontextu života Cirkvi. Cieľom práce je vidieť vzácne obrusovanie a vyleštenie akoby obyčajného kameňa na drahokam, ktorým sa Božie milosrdenstvo stalo klenotom súčasnej nádeje Cirkvi.

Skladom

3,40 €

E-kniha
E-kniha: Psychológia a spiritualita
E-kniha: Psychológia a spiritualita

Leopold Slaninka

základné psychologické aspekty duchovného života. Ide o deväťdesiatstranovú knižku z pera jezuitu Leopolda Slaninku, prvého slovenského absolventa Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Autor v nej poukázal, že cez spoznávanie určitých psychologických rovín je možné posúvať sa vpred aj v duchovnom raste. Prospešné je to nielen pre jednotlivcov, ale o to väčšmi pre vodcov zodpovedných za formáciu spolupútnikov v komunitách či na ceste kňazstva (v tejto súvislosti kniha je vhodná najmä pre pedagógov, vychovávateľov, rodičov a pod.). Keďže páter Slaninka vyštudoval klinickú psychológiu, siahol po vedeckých poznatkoch súčasných kresťanských psychológov a doplnil ich o citácie z cirkevných dokumentov. Od ideálov, motivácií, túžob a limitov chce čitateľov viesť k citovej zrelosti. Odkrýva možné príčiny, prečo sa naše podvedomie oblieka do takého či onakého správania a odporúča vstúpiť do dialógu s vlastnými pocitmi a emotívnym svetom. Cez vnútorné oslobodenie, ktoré sa bezprostredne spája s Kristom v transcendentnej rovine, ukazuje cestu, ako sa dopracovať k vitálnej energii, novej sile a radosti zo života.

Ihneď na stiahnutie
-6%

4,20 €

Posledné kusy
Cirkev a spása
Cirkev a spása

Miroslav Szuda

Miroslav Szuda sa venuje historickému a teologickému vývoju axiómy extra Ecclesiam nulla salus, ktorá spája dva princípy: všeobecnú spásnu Božiu vôľu a potrebu Cirkvi pre spásu. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení, a Cirkev je potrebná pre spásu. Úlohou knihy je preskúmať axiómu s cieľom vyvodiť a ukázať cirkevné učenie o nutnosti Cirkvi ku spáse v jeho historickej a vieroučnej kontinuite. Slová o nutnosti Cirkvi k spáse nie sú nárokom a požiadavkou, ale stále platným prísľubom pre celé ľudstvo.

Skladom

4,27 €

Rok viery (Kompas pre orientáciu) - 22/2012
Rok viery (Kompas pre orientáciu) - 22/2012

Pavol Grach

Dostupné aj v rámci kompletnej edície Viera do vrecka rok 2012.Rok viery je úzko spätý s 50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.Prinášame zaujímavosti zo zákulisia, ale tiež najdôležitejšie zmeny, ktoré táto udalosť priniesla.Prečo sa doteraz nenaplnilo posolstvo Koncilu?

Skladom

1,46 €

Listy, Tajomstvo Márie, Malý katechizmus
Listy, Tajomstvo Márie, Malý katechizmus

Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

Príprava na úplné zasvätenie sa. Sv. Ľudovít Mária osobitne účinným spôsobom predkladá láskou naplnenú kontempláciu tajomstva Vtelenia. Pravá úcta je kristocentrická. Veď ako spomenul Druhý vatikánsky koncil, keď 'Cirkev zbožne myslí na ňu (na Máriu) a kontempluje ju vo svetle vteleného Slova, preniká s úctou a väčšou hĺbkou do najvznešenejšieho tajomstva Vtelenia' (LG, 65).Láska k Bohu prostredníctvom Ježiša Krista je cieľom každej autentickej zbožnosti, pretože - ako píše sv. Ľudovít Mária - Kristus je 'náš jediný Učiteľ, ktorý nás má učiť; náš jediný Pán, od ktorého máme závisieť; naša jediná Hlava, s ktorou máme byť spojení; náš jediný Vzor, ktorému sa máme pripodobňovať; náš jediný Lekár, ktorý nás má uzdravovať; náš jediný Pastier, ktorý nás má živiť; naša jediná Cesta, ktorá nás má viesť; naša jediná Pravda, ktorú máme veriť, náš jediný Život, ktorý nás má oživovať a naše jediné Všetko, ktoré nám musí stačiť. (Ján Pavol II.)

Vypredané

0,97 €

CD: Vatikánské promluvy s humorem (mp3)
CD: Vatikánské promluvy s humorem (mp3)

Tomáš Špidlík

Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007-2008. Do rukou se nám dostává vzácný dokument, část nahrávek, které hlas otce Špidlíka – jeho živé slovo – uchovávají. Sami tak můžeme vstoupit nejen do akustiky lidského slova, ale být svědky zázraku, jak může Slovo promlouvat lidskými ústy."Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastnž a klidný, protože odcházím, abych ho spatřil." (Tomáš Špidlík)Celkový čas: 7 hod., 32 min; digipack.

Vypredané

4,31 €

Stručný katolícky teologický slovník
Stručný katolícky teologický slovník

Ján Ďurica (ed.)

Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so základnými teologickými pojmami pri štúdiu, písaní prác rozličného druhu, ako aj v mnohých ďalších podujatiach a činnostiach. Od Druhého vatikánskeho koncilu v rokoch 1962 – 1965 sa toho udialo mnoho. Sám koncil bol historickou udalosťou, ktorá svojimi šestnástimi dokumentmi, ktoré schválil pápež Pavol VI., hlboko ovplyvnila myslenie veriacich. Malo to tiež za následok, že do katolíckej slovnej zásoby sa dostali nové slová a výrazy. A zasa niekdajšie názvy nadobudli čerstvý a nový význam. Okrem toho aj svet, v ktorom žijú veriaci, prešiel väčšími zmenami. Tento slovník zahŕňa takmer všetky závažné pojmy týkajúce sa viery a mravov, obradov, duchovného života, cirkevného práva, liturgie, mystiky i spirituality, cirkevných dejín a organizácie Cirkvi. Osobitnú pozornosť sme venovali Druhému vatikánskemu koncilu – najdôležitejším dokumentom, ktoré tvoria náplň koncilovej náuky. Tento slovník má poslúžiť teológom, ako aj širokej verejnosti, má ponúknuť spôsoby vedeckého hodnotenia uvedených faktov a pritom hľadať opravdivý zmysel a cieľ života.

Vypredané

19,40 €

Dialógy s Pavlom VI.
Dialógy s Pavlom VI.

Jean Guitton

Ako povedal kardinál Poupard, táto kniha Dialógov s Pavlom VI. je vysoko nadčasová. Autor Jean Guitton píše tak, že sa tieto rozhovory zdajú skutočnejšie než priamy dialóg. Odhaľujú a približujú nám citlivosť tohto až prekvapivo moderného pápeža a poukazujú na jeho oddanosť svojej službe.Ukazujú nám, že blahoslavený Pavol VI. bol duchovným pastierom a otcom celého ľudstva. Táto kniha nám môže pomôcť porozumieť ako veľmi si tento pápež vážil všetkých ľudí aj ich náboženstvá a že za ľuďmi dokázal cestovať až za moria do ďalekých krajín.Recenzia Dialógy s Pavlom VI. na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

10,67 €

Pri základoch obnovy
Pri základoch obnovy

Ján Pavol II.

Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu. Pri príležitosti 25. výročia svojho pontifikátu Ján Pavol II. zhrnul obsah Druhého vatikánskeho koncilu v Poľsku. Kniha Pri základoch viery je najlepším sprievodcom práve tohto medzníka v dejinách cirkvi. Nehovorí nie len o udalostiach ktoré boli, ale aj o vyhliadkach cirkvi do budúcnosti. Základnou otázkou je: O čo by sa mala cirkev usilovať?Vo vybraných dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu je spomenuté „obohatenie viery“, ktorej účasť je nevyhnutná pri hľadaní Božej pravdy. V praxi to znamená, že sa snaží obohatiť vieru prostredníctvom rozvoja zrelého vedomia a rozvíjať správny postoj kresťana, podľa povolanie, ktoré plní v cirkvi.

Vypredané

2,91 €

Církev, tradice, reforma
Církev, tradice, reforma

Tomáš Petráček

Odkaz Druhého vatikánského koncilu. Stále živé otázky a odpovědi Druhého vatikánského koncilu. Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého milénia. Jak je to s otázkou změny, vývoje, kontinuity a diskontinuity v dějinách církve?Opravdu byl koncil „jenom“ pastorální, nikoliv doktrinální?Co znamenal program hermeneutiky kontinuity a reforma reformy přelomu první a druhé dekády třetího tisíciletí?Kdo, proč a jak připravil a uskutečnil koncil?Jak je to doopravdy s „problematickým“ učením koncilu, například náboženskou svobodou?

Vypredané

12,32 €

Můj anděl půjde před tebou
Můj anděl půjde před tebou

Georges Huber

Existují vůbec andělé?Je v dnešní době vhodné je vzývat?Mnozí dnešní křesťané mají problémy uvěřit v anděly a projevovat jim úctu. Autor publikace prostudoval dokumenty Druhého vatikánského koncilu, postoje papežů, Bibli, liturgické texty a spisy svatých, aby čtenářům mohl dát přesvědčivou odpověď na otázky týkající se víry v anděly a úctu k nim. Popisuje nejrůznější případy jemných, ale účinných andělských zásahů do každodenního života lidí. V důvěrné spřízněnosti s anděly autor spatřuje účinný lék proti pocitům osamělosti a úzkosti, které lidé dnes často prožívají.

Vypredané

7,86 €

Dokumenty Druhého vatikánského koncilu
Dokumenty Druhého vatikánského koncilu

Souborné české vydání základních koncilových dokumentů.

Vypredané

18,33 €

Manželství a eucharistie
Manželství a eucharistie

Élisabeth Lemaître; Dominique Lemaître

Eucharistia je častou označovaná ako nevyhnutná potreba k životu kresťana. Pri manželstve je dôležité žiť v harmónii a eucharistia pomáha budovať, chrániť a prehlbovať manželský vzťah.Účelom tejto krátkej knihy Manželství a eucharistie je, aby si manželia uvedomili túto skutočnosť. Môže slúžiť rovnako aj ako motivácia k svedomitejšiemu prežívaniu svätej omše. Autori sa venujú aj manželstvám na pokraji existencie.

Vypredané

4,33 €

Špecifiká morálneho svedomia
Špecifiká morálneho svedomia

Ivan Kútny

Koncept morálneho svedomia podľa Druhého vatikánskeho koncilu a jeho využitie vo vybraných dokumentoch magistéria Jána Pavla II.Pri uvažovaní o špecifikách morálneho svedomia vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu je potrebné venovať pozornosť človeku, ktorý – vstúpiac do svojho vnútra – na jednej strane stojí pred sebou samým vo svojom najskrytejšom jadre, na druhej strane je sám s Bohom. Morálne svedomie je potom tým hermeneuticky privilegovaným miestom, kde uvedomenie si seba a uvedomenie si Boha sú nerozlučiteľne spojené. V tajomných hlbinách a svätyni vlastného „ja“, teda vo svedomí, každý jednotlivec rozhoduje o prijatí vlastnej základnej voľby (optio fundamentalis). Rozhoduje sa medzi dvoma možnosťami: buď prijme (niekedy aspoň implicitne), alebo odmietne to, čo sa vo svätyni udialo.Prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., v súčasnosti pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Za profesora bol vymenovaný 13. júna 2005 po vedeckej profilácii – uskutočnenej v zahraničí – v oblasti etiky a morálnej teológie.

Vypredané

4,85 €

Integrita duchovného povolania v premenách času Cirkvi
Integrita duchovného povolania v premenách času Cirkvi

Štefan Boržík

Starostlivosť o duchovné povolania patrí medzi základné poslania pastorálnej teológie, ba je dokonca vnútorne spojená so všeobecnou pastoráciou každej miestnej cirkvi. Mnohé dokumenty Cirkvi zdôrazňujú, že je to starosť, ktorá musí byť integrovaná a úplne stotožnená so všeobecnou starostlivosťou o duše.Tento podstatný rozmer je taký dôležitý, že prispieva k plnšiemu životu a bytiu Cirkvi. Pravosť povolaní vplýva blahodarne na jej rozvoj i činnosť. Hlbšie teologické chápanie kňazského povolania dáva silu a impulz aj k správnym pastoračným zámerom.

Vypredané

12,42 €

Přijď království tvé
Přijď království tvé

Peter Neuner; Paul M. Zulehner

Praktické učení o církvi. Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o přehodnocení postoje církve k otázkám rodiny. Těchto tematických oblastí se týkají i doplňující články odborníků – ekonoma a politika Wolfganga Schüssela, sociálního etika Friedhelma Hengsbacha SJ a především biblicky hluboce a důsledně smýšlejícího představitele pravoslavné církve Bartholoaia I. Nedílnou součástí knížky jsou četné karikatury ze světového tisku, v nichž se odráží reakce veřejnosti na tohoto originálního a stále znovu překvapujícího papeže.

Vypredané

10,57 €

Dokumenty 1. vatikánského koncilu
Dokumenty 1. vatikánského koncilu

První vatikánský koncil (1869--1870) definoval ve své věroučné konstituci Dei Filius dogma o přirozené poznatelnosti Boha lidským rozumem a v konstituci Pastor aeternus se vyjádřil o papežské neomylnosti. Kromě pracovního překladu dokumentů zde čtenáři najdou i několik textů uvádějících událost koncilu do širších dobových a teologických souvislostí.

Vypredané

4,17 €

Církev - Sekularizace- Nacionalismus
Církev - Sekularizace- Nacionalismus

Marta Léblová

První vatikánský koncil, vznik starokatolické církve a vztah katolické církve s sekularizaci a s ní souvisejícímu nacionalismu v. Kniha mapuje vztah katolické církve k sekularizačním snahám prosazujících se ve společnosti v období během prvního vatikánského koncilu (1869-70), na němž byla vyhlášena tzv. papežská neomylnost, a v letech následujících.

Vypredané

7,57 €

Mezi historií a evangeliem
Mezi historií a evangeliem

Prokop Brož et al.

Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu. II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají.Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho evangeliem.Tato společná kniha, která vzešla z plodného setkání při teologické konferenci na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přináší čtverý pohled na význam II. Vaticana, jak jej vnímají současní světoví i domácí teologové. Nejprve je koncil zasazen do evropského kontextu, dále je představena jeho dobová recepce v československém prostředí.Třetí část přesouvá pozornost k podnětům II. vatikánského koncilu pro církev dnes a nabízí perspektivy pro pokračování koncilní reformy. Poslední oddíl se pak věnuje vztahu pokoncilní církve ke světu.

Vypredané

12,03 €

Pastorace zvláštních skupin
Pastorace zvláštních skupin

Aleš Opatrný

V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisejí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství.Nemůže před nimi unikat ten, kdo chce naplňovat zásadní výpověď konstituce O církvi v dnešním světě 2. vatikánského koncilu: Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.

Vypredané

8,34 €

Communio et progressio
Communio et progressio

Spoločenstvo a rozvoj. Pastoračná inštrukcia k dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch Communio et progressio (Spoločenstvo a rozvoj) vypracovaná podľa nariadenia koncilu na zachovanie jeho ustanovení.

Vypredané

2,25 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred 4 dňami

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred 5 dňami

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred 5 dňami

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk