Knihy o náboženstve

Knihy o náboženstve

(14 produktov)

Náboženstvo vo všeobecnosti znamená vieru v Boha (alebo v bohov). Človek prispôsobuje svoj život náb...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Príbehy pre potešenie duše
Príbehy pre potešenie duše

Bruno Ferrero

(nové vydanie). Bohato ilustrovaný výber úsmevných aj dojímavých príbehov od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera. Tieto krátke príbehy pre potešenie duše sú zakončené malou myšlienkou. Sú ako tabletky duchovnej múdrosti – stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nikto nemôže zostať tým, kým bol.

Skladom

15,42 €

Posledné kusy
Fratelli Tutti
Fratelli Tutti

Pápež František

o bratstve a sociálnom priateľstve. Byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, rozvíjať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých – to sú hlavné témy, ktoré Svätý Otec rozvíja v svojej encyklike. Toto bratstvo vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Pápež mimoriadne výstižne pomenúva najvypuklejšie aspekty dnešnej doby a povzbudzuje, aby sme sa zapájali do budovania spoločného dobra ako jednotlivci, národ či celá spoločnosť. Pobáda, aby sme si osvojili skutočne kresťanský spôsob myslenia. Jednotlivé témy odvíja od podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Hovorí otvorene, kriticky, ale vyvážene. Opakovane zdôrazňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej majú mať všetci rovnaké šance. Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol, uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba.Kapitoly encykliky Fratelli tutti: Tiene uzavretého sveta Cudzinec na cestePredstavovať si a tvoriť otvorený svetSrdce otvorené pre celý svet Najlepšia politika Dialóg a sociálne priateľstvoCesty k novému stretnutiuNáboženstvá v službe bratstvu vo svete

Skladom

5,82 €

Evanjelium pre nenormálnych
Evanjelium pre nenormálnych

Adam Szustak

Postaviť sa proti veľkému vojsku len s 300 chlapmi, ktorí nemajú zbrane, ale krčahy, fakle a trúby, iste nie je bežné a ani normálne. Rovnako ako chodiť po vode (apoštol Peter to dokázal). Táto kniha je pre tých, ktorí nie sú spokojní so svojím prežívaním kresťanstva len ako náboženstva, ale chcú ho žiť ako vzťah. Boh čaká a ponúka.

Skladom

5,04 €

Vieromer
Vieromer

Max Kašparu

Autor uvažuje o formalizme a rutine v našom náboženskom živote a chce netypickým spôsobom prebúdzať „kostolných spáčov“ a povzbudiť i tých, ktorí to s kresťanským životom myslia troška vážne. Výstižné ilustrácie Jana Heraleckého spolu s vtipným textom robia z Vieromeru originálnu, pouč­nú a priam zábavnú publikáciu.

Skladom

3,88 €

Posledné kusy
Nenechávaj si mozog pred dverami!
Nenechávaj si mozog pred dverami!

Josh McDowell; Bob Hostetler

Kniha kresťanských dôkazov najmä pre „násťročných“. Autori knihy racionálne a s humorom ozrejmujú bežné mýty o Bohu, Biblii, náboženstve a ukazujú ako kresťanstvo obstáva v skúške faktov a racionality.

Skladom

8,24 €

Posledné kusy
Kto hľadá, nájde
Kto hľadá, nájde

Zuzana Rapkayová

Katechická príručka pre hľadajúcich. Náboženstvo, resp. vieru treba žiť. Náboženstvo je náuka o Bohu, ktorý sám je Život a Láska, ktorá dnešnému svetu najviac chýba. V tejto knižke nenájdete hlboké teologické úvahy. Chce byť len pomôckou pre ľudí hľadajúcich Boha. Chce byť svedectvom aj z vlastnej skúsenosti o tom, že život kresťana nie je vždy ľahký, ale vždy pekný.

Skladom

3,22 €

Posledné kusy
Duchovný život a modlitba
Duchovný život a modlitba

Józef Augustyn

Sériu kníh pátra Józefa Augustyna, SJ s odpoveďami na rozličné otázky, ktoré trápia moderných kresťanov, uzatvára knižka o duchovnom živote a modlitbe. Otázky v nej kladú jednoduchí veriaci, no aj osoby hlboko zaangažované v živote Cirkvi a s veľkými skúsenosťami v duchovnom živote. Autor sa v úprimných odpovediach usiluje poukázať na to, že duchovný život nie je výsadou vyvolených veriacich. Je to možnosť, ktorú Boh ponúka každému z nás. S každým z nás túži Boh byť v blízkom vzťahu. Je len otázkou našej ochoty, túžby a veľkodušnosti, nakoľko sa krása hlbokého duchovného života stane aj našou radosťou a posilou. O modlitbe sa autor vyjadruje veľmi triezvo, s nesmiernou skúsenosťou dlhoročného duchovného vodcu. Modlitbu ukazuje najmä vo svetle vzťahu človeka k Bohu. Modlitba je odrazom tohto vzťahu.

Skladom

4,46 €

Posledné kusy
Biblia a Korán
Biblia a Korán

Karl-Wolfgang Tröger

Čo ich spája a rozdeľuje. Nachádzajú sa biblické témy v Koráne? Áno, nachádzajú: Obe knihy rozprávajú o Adamovi, Abrahámovi, Mojžišovi, Jánovi, Márii či Ježišovi.Všeobecne zrozumiteľným jazykom a vychádzajúc zo svojich odborných znalostí, Karl-Wolfgang Trôger dôkladne analyzuje knihy, ktoré pre kresťanstvo a islam predstavujú "Sväté písmo". Oboznamuje so vznikom islamu a odkrýva židovské a kresťanské tradície v Koráne. Popritom autor poukazuje na znaky, ktoré spájajú, ale aj odlišujú Bibliu a Korán a nabáda k otvorenému dialógu medzi oboma náboženstvami, rešpektujúc vzájomne prijateľné hranice.Karl-Wolfgang Trôger (nar. 1932) bol profesorom dejín náboženstva na Teologickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne v odboroch neskorý stredovek a rané kresťanstvo a islam a budhizmus. Uverejnil mnohé publikácie so zameraním na národný a medzinárodný náboženský dialóg, v ktorom bol sám dlhé roky aktívne zapojený.

Skladom

11,45 €

Žít v dialogu
Žít v dialogu

Tomáš Halík

Podněty k promýšlení víry. Kniha Žít v dialogu je druhým dílem souboru tématicky utříděných myšlenek z děl Tomáše Halíka.Zatímco první díl s názvem Žít s tajemstvím obsahoval hlavně teologicko-filozofické úvahy, v této navazující knize najde čtenář také sociologické, historiografické a politologické reflexe fenoménu náboženství. Autor se zaměřuje i na otázky vztahu mezi náboženstvími, vztahu české společnosti k víře, vztahu náboženství a politiky, dějinnými proměnami církve a nakonec vztahem víry a humoru.K etice dialogu patří vzdát se monopolu na pravdu. Vzdát se monopolu na pravdu neznamená vzdát se pravdy, nýbrž spíše stát se pravdivější; umět se v pokoře ponořit do hloubky pravdy, zakusit, že je hlubší, širší, dynamičtější než naše rybníčky, které jsme dotud za jedinou pravdu uznávali. Česká zbožnost, zraněná dějinami, je plachá. Těžko ji měřit, těžko ji popsat. Je “zprvu trpká sic”, jako česká réva ve známém dialogu krále Karla s Buškem z Velhartic; má však svoji chuť, jiskru i sílu.Křesťanství patří do politiky – avšak jako kritický protihráč moci, plnící důležitou, ale také nevděčnou a nebezpečnou úlohu proroků: snímat moci auru posvátna, po níž tak ráda sahá, ukazovat – jako Nathan Davidovi –, že i králové jsou jenom lidé a nesmějí se chovat jako bohové.

Skladom

9,70 €

Dekalóg podľa Kieslowského
Dekalóg podľa Kieslowského

Daniel Pastirčák

Súbor desiatich esejí o desiatich prikázaniach, inšpirovaný cyklom filmov poľského režiséra Kieslowského. Daniel Pastirčák je teológ, mysliteľ, ilustrátor a publicista.Jeho tvorba nie je určená len ľuďom hľadajúcim náboženské odpovede - vo svojej tvorbe Pastirčák oslovuje témy univerzálne, blízke všetkým ľuďom dneška. Autor filozoficky hľadá a pomenováva miesto desiatich božích prikázaní v našom dnešnom živote.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Viem, prečo verím
Viem, prečo verím

Little Paul E.

Je veda a kresťanstvo v konflikte?Sú zázraky možné?Je kresťanský zážitok skutočný?Prečo je na svete utrpenie a zlo?Kniha Viem, prečo verím je odpoveďou na ťažké otázky, ktoré spochybňujú kresťanstvo a ponúka solídne odpovede tým, ktorí chcú čestne hľadať pravdu.

Skladom

8,24 €

E-kniha
E-kniha: Křesťanský slovníček
E-kniha: Křesťanský slovníček

Jiří Glet

Křesťanský slovníček je skvělým průvodcem každého, kdo se zajímá o evropskou historii, umění a náboženství, či chce jen lépe porozumět křesťanským tradicím. Je v něm srozumitelně zpracováno více než 280 hesel z křesťanské nauky.

Ihneď na stiahnutie

2,90 €

E-kniha
E-kniha: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
E-kniha: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Ctirad Václav Pospíšil

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí. Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého. V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

Ihneď na stiahnutie
-42%

10,00 €

E-kniha
E-kniha: Pár kroků do křesťanství
E-kniha: Pár kroků do křesťanství

Pavel Kuneš

Pár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

Ihneď na stiahnutie
-56%

4,35 €

Prečo byť kresťanom?
Prečo byť kresťanom?

Timothy Radcliffe

Prečo byť kresťanom? je originálna kniha napísaná v období, ktoré naliehavo potrebuje originálne riešenia.Prečo byť kresťanom? Človekom zameraným na Boha, ktorý je zmyslom všetkého. Ak niekto považuje náboženstvo a vieru iba za niečo „užitočné“, potom ho redukuje iba na spotrebný produkt. Ak však smerujeme k Bohu, malo by sa to odraziť aj na našom živote. To nie je moralizovanie. Kresťan väčšinou nie je lepší ako ktokoľvek iný. Život kresťanov by však mal byť poznačený určitou formou nádeje, slobody, šťastia a odvahy. Ak to tak nie je, prečo by niekto mal uveriť čo len slovo z toho, čo hovoríme? Timothy Radcliffe dosiahol v tejto novej knihe vrchol svojej tvorby. Píše ju s prezieravosťou proroka. Jeho dôvody pre prijatie kresťanskej viery sú hlboko katolícke a zároveň hlboko ľudské. Pozoruhodné sú Radcliffeove argumenty interpretácie kresťanského posolstva štylizované v hlbokom pochopení ľudskej povahy, problémov a strachu moderných ľudí. Radcliffe sa nestavia do polohy teológov odtrhnutých od reality bežného života, a predsa jeho chápanie evanjelia je hlboko teologické. Kontext tejto knihy je veľmi široký. Zakladá sa, okrem iného na hlbokých Radcliffeových pastoračných skúsenostiach, ktoré získal pri rozhovoroch s ľuďmi prežívajúcimi problémy v manželstvách, s ľuďmi zápasiacimi s otázkou celibátu, s tými, ktorí sa snažia pochopiť podstatu cirkevnej autority a tými, ktorí sa usilujú zostať verní Cirkvi, ktorá považuje ich sexuálnu orientáciu za „neregulárnu“. Hlavná myšlienka tejto knihy znie: Čím lepšie rozumieme evanjeliu, tým sme otvorenejší voči vonkajšiemu svetu.

Vypredané

12,61 €

Boh a Stephen Hawking
Boh a Stephen Hawking

John C. Lennox

Kto to teda naplánoval?. "Tvrdenie o vyhostení Boha vyzerá určite grandiózne. Keď ide o tak veľa, musíme Hawkinga požiadať, aby predložil dôkazy na podopretie svojho tvrdenia. Obstoja jeho argumenty pri dôkladnom skúmaní? Myslím si, že máme právo to vedieť.”Kniha Veľký plán od významného vedca Stephena Hawkinga je komerčne úspešným príspevkom do debaty na tému Nový ateizmus. Tvrdí, že samotné zákony fyziky sú pravdepodobnejšou príčinou existencie vesmíru než Boh. V tejto priamočiarej a výstižnej odpovedi sa John Lennox, oxfordský matematik, podrobnejšie zaoberá logikou Hawkinga.Jazykom zrozumiteľným aj pre laikov nás Lennox sprevádza kľúčovými bodmi Hawkingových argumentov. Jasnými vysvetleniami z oblasti vedy a filozofie ukazuje, že tieto argumenty nevedú k popretiu Boha Stvoriteľa, ale naopak, ešte viac poukazujú na jeho existenciu.John C. Lennox, profesor matematiky na Oxfordskej univerzite, je medzinárodne uznávaným rečníkom, ktorý sa venuje téme vzájomných vzťahov vedy, filozofie a náboženstva.

Vypredané

6,01 €

Konflikt v modernej kultúre a dilema viery v súčasnom svete
Konflikt v modernej kultúre a dilema viery v súčasnom svete

Martin Bartoš; Marcel Šefčík

Jozef Ratzinger - Benedikt XVI.. Monografia M. Bartoša a M. Šefčíka je významným prínosom sprístupňujúcim dielo J. Ratzingera - Benedikta XVI. slovenskému čitateľovi citlivým, nevtieravým a pritom empatickým spôsobom.Svoje miesto si nájde u záujemcov o súčasnú teoretickú, resp. filozofickú a teologickú reflexiu kultúry a v prvom rade pre výsostne aktuálnu relektúru diel J. Ratzingera - Benedikta XVI. Monografia sa zameriava nielen na sumarizovanie známych poznatkov publikovaných v odbornej spisbe, ale prináša i množstvo nových a originálnych zistení.Je i citlivou prezentáciou potreby kultivovania zodpovednosti súčasného kresťana za svet a nadobúda podobu apelu: na nevyhnutnosť správne interpretovať dimenzie súčasnej kultúry,na potrebu adekvátneho chápania interkulturality a interkultúrneho a interreligiózneho dialógu a s tým spojených otázok kultúry smrti, perverzity terorizmu či krízy identity. (Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.)

Vypredané

0,97 €

Bůh na lavici obžalovaných
Bůh na lavici obžalovaných

C. S. Lewis

Staroveký človek pristupoval k Bohu (či dokonca k bohom) tak, ako obvinený predstupuje pred sudcu. Pre moderného človeka sa roly obrátili. On je sudcom; Boh je na lavici obžalovaných. Je celkom zhovievavým sudcom; ak môže Boh rozumne zdôvodniť, že je Bohom, který dovoľuje vojnu, chudobu a choroby, je pripravený si ho vypočuť. Súd môže dokonca skončiť tým, že Boh je zbavený viny. Dôležité je však to, že človek zastáva rolu sudcu a Boh se ocitol na lavici obžalovaných. Zbierka vynikajúcich esejí, ktoré sú považované za klasické dielo tohoto mysliteľa, spisovateľa a apologetu. Lewis, známy svojimi jemnými postrehmi a takmer neuveriteľnou schopnosťou predvídať, nás sprevádza takými problémami ako napríklad: vzťah náboženstva a vedy, svätenie žien za kňazov v anglikánskej cirkvi, obhajoba zázrakov v kresťanskej zvesti a celým radom ďalších teologických a spoločenských té­m.

Vypredané

7,47 €

Malá cesta uzdravení
Malá cesta uzdravení

Pauline Edwardsová

Kniha obsahuje nejen řadu svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje prostřednictvím modlitby věřících, ale přináší i jednoduchý návod, jak přistoupit k modlitbě za uzdravení vzpomínek. Jedná se o „malou cestu uzdravení“, jíž se autorka učila postupně, v průběhu mnoha let služby potřebným a trpícím lidem. Z jejího vyprávění a ze svědectví mnoha svědků můžeme vidět, že služba modlitby za uzdravení v Ježíšově jménu prožívá v posledních desetiletích v církvi nové jaro.„Mnoho let jsem měl příležitost pozorovat, jak Paulinin dar uzdravování skrze Ducha Svatého postupně roste a je stále zřetelnější, zvláště během velkých shromáždění. Svědectví zaznamenaná v této knize ukazují mocné Boží působení uprostřed nás. Když lidé vydávají svědectví o tom, co pro ně Pán učinil, celé společenství pociťuje, jak je nám Bůh blízko a jakou má lásku ke každému člověku. Při takových příležitostech zasévá Bůh do lidských srdcí touhu slavit svátosti a sdílet víru s ostatními bratry a sestrami.“ (z předmluvy P. Laurence Brassilla)

Vypredané

9,31 €

Najvzácnejší dar
Najvzácnejší dar

Jozef Šelinga

Prvé sväté prijímanie - Slávnosť rodiny a farnosti. Praktický, prehľadný, originálny sprievodca pre prípravu na prvé sväté prijímanie. Pracovný zošit plný pútavých príbehov, pestrých ilustrácií a zaujímavých cvičení.Vhodné pre prácu rodičov s deťmi ale aj pre učiteľov náboženstva.

Vypredané

4,19 €

Sedem darov Ducha Svätého
Sedem darov Ducha Svätého

Peter Olas

Pomôcka pre katechétov, ktorí vyučujú náboženstvo deti na prvom stupni.

Vypredané

0,97 €

Poďte a uvidíte - Jánovo evanjelium
Poďte a uvidíte - Jánovo evanjelium

Joseph Ponessa; Laurie Watson Manhardt

Katolícke štúdium Biblie. Druhý diel zo štvorzväzkovej série Poďte a uvidíte, ktorá vyšla pred štyrmi rokmi v USA je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.Táto séria ponúka praktickú pomoc pri štúdiu Svätého Písma pre jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá. Je koncipovaná tak, aby kresťania čítajúci Bibliu sa stretávali so živým Kristom a hlbšie poznávali súvislosti svojej viery.

Vypredané

8,73 €

Démonizmus dnešných čias
Démonizmus dnešných čias

Ján Chryzostom Korec

Kniha obsahuje dve neveľké práce otca kardinála Jána Chryzostoma Korca - o démonizme a anglickom filozofovi a publicistovi G. K. Chestertonovi. Hoci sú témou úplne odlišné, predsa -kto pozná ich autora - majú jedno spoločné: z oboch cítiť snahu duchovného pastiera pomôcť čitateľovi, zorientovať sa v zložitých až chaotických dejoch dnešných čias a zaujať k jednotlivým problémom správny postoj. V prvej časti nás autor upozorňuje na existenciu zla v jeho konkrétnych podobách. Nabáda nás k ostražitosti, k tomu, aby sme si nerobili naivne zo zla a z jeho prejavov predmet zábavy, alebo aby sme neboli k týmto javom ľahostajní. V druhej časti knihy nám sprostredkuje stručnú životnú cestu mysliteľa a konvertitu Gilberta Keitha Chestertona so zreteľom na jeho vytrvalé hľadanie pravdy (ktorej plnosť nachádza v Katolíckej cirkvi). Tým chce čitateľa povzbudiť k zodpovednému a kritickému používaniu daru rozumu. Zvlášť v súčasnosti, keď mnohí, hlavne staršie deti a mládež podľahnú virtuálnemu svetu a prestávajú rozlišovať medzi skutočnosťou a fantáziou.

Vypredané

5,82 €

Dejiny Cirkvi
Dejiny Cirkvi

Juraj Dolinský

Dejiny Cirkvi venujú pozornosť predovšetkým mnohorakosti javových foriem kresťanstva nadobudnutých v minulosti a osvetľujú súčasne jej podstatné prvky. V priebehu jednotlivých periód budeme jasne vidieť križovanie Cirkvi s časom a priestorom, možno povedať s podmienkami ľudskej existencie, na ktorú upriamuje pozornosť predovšetkým moderné myslenie.V skutočnosti len človek má schopnosť žiť historicky, a táto historickosť nepochybne obsahuje i jeho rozhodnutie veriť. Viera, v sile ktorej sa učeníci vydali nasledovať Ježiša z Nazareta, ostáva záväznou vo svojej kvalite a predstavuje, popri sociologických, inštitucionálnych a kultúrnych prvkoch, direktívny princíp Cirkvi v dejinách.

Vypredané

8,73 €

Sebe ve mně hledat musíš
Sebe ve mně hledat musíš

Sv. Terézia od Ježiša

Básně sv. Terezie od Ježíše - Terézie z Avily. „... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schopnost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný nepokoj!Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie. Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka „nutila“ alespoň částečně vyjádřit nevyjádřitelné. Tak vznikají básně velmi intimní, v nichž světice odhaluje své ženské srdce, které je zamilované do svého Snoubence a zároveň trýzněné touhou po Něm.Kromě tohoto typu poezie jsou ještě známé různé příležitostné a didaktické Tereziiny básně, v nichž autorku můžeme poznat jako učitelku a matku svých sester. O tom, že uměla „veršovat“ a že to dělala často, existují mnohá svědectví; například Julián z Ávily popisoval, že světice během cest při zakládáních ráda „skládala popěvky, a to velmi dobré, protože to dobře uměla“. Tyto verše Terezie tvořila pro pobavení svých spolusester při rekreacích a na vánoční svátky nebo proto, aby jim jednoduchou formou předala – jako například na začátku řádového půstu či při slibech sester – svůj ideál života bosých karmelitek.Na konci tereziánského jubilea, pětistého výročí narození světice, vám je předkládáme v hodnotném přebásnění pana Miloslava Uličného. (vybráno z předmluvy Sr. M. Milady od Spasitele světa)

Vypredané

5,72 €

Filokalia
Filokalia

Allyne Smith

Duchovní texty křesťanského východu. Výbor s vysvětlivkami a komentářem. Filokalia vznikala od 4. do 15. stol. a výsledkem se stala sbírka textů, která je klíčová pro porozumění pravoslaví. Autoři textů byli mniši a jejich smyslem bylo povzbudit duchovní život, lásku k dobru a kráse. Filokalia tak více než jakýkoli jiný text zrcadlí východní náboženskou interpretaci Bible; klade důraz na mystickou a kontemplativní praxi a napomáhá zapojit všechny naše smysly při pobožnosti a modlitbě.Kniha je výběrem sedmi témat z celkového pětisvazkového díla a je doplněna o výkladové pasáže. Nabízí tak velmi cenný úvod do tradice východního křesťanského náboženství.

Vypredané

8,73 €

O nebi a zemi
O nebi a zemi

Pápež František; Abraham Skorka

Pápež František o viere, rodine a Cirkvi v 21. storočí. Kardinál Jorge Mario Bergoglio, od 13. marca 2013 pápež František, a rabín Abraham Skorka, rektor Latinskoamerického rabínskeho seminára, sú dvaja húževnatí podporovatelia medzináboženského dialógu, prostredníctvom ktorého sa snažia hľadať spoločné cesty bez toho, aby sa zriekli osobitostí, ktoré ich charakterizujú.Kniha O nebi a zemi je výsledkom série hlbokých rozhovorov, ktoré títo muži viedli striedavo v arcibiskupskom sídle a v židovskej komunite Benei Tikva. Počas svojich stretnutí prechádzali najrozličnejšími teologickými a svetskými otázkami. Boh, fundamentalizmus, ateisti, smrť, holokaust, homosexualita, kapitalizmus sú sotva zlomkom tém, v ktorých nám nová hlava Katolíckej cirkvi a uznávaný rabín dávajú možnosť spoznať svoje názory."Kresťanský život je tiež akýmsi športom, zápasom, pretekmi, kde sa človek musí vzdávať vecí, ktoré ho vzďaľujú od Boha."

Vypredané

5,82 €

Hledal jsem Alláha, našel Ježíše
Hledal jsem Alláha, našel Ježíše

Nabeel Qureshi

Zbožný muslim se setkává s křesťanstvím. Nabeel Qureshi v knize popisuje svou dramatickou cestu od islámu ke křesťanství – cestu, na které nechybělo usilovné hledání pravdy, přátelství ani nadpřirozené sny. Qureshi poskytuje důvěrný vhled do harmonické muslimské domácnosti a vypravuje, jak se zamiloval do islámu – než téměř proti své vůli objevil důkazy, které obrátily jeho život zcela jiným směrem. Vnitřní zápas, jehož jsme v knize svědky, míří až k samé podstatě existence. Je to zápas, ve kterém dává Qureshi všanc vše, na čem mu v životě opravdu záleží. Hledal jsem Alláha, našel Ježíše je poutavá a myšlenkově bohatá kniha vyprávějící silný příběh o střetu mezi islámem a křesťanstvím v srdci jednoho muže – a o pokoji, který nakonec v Ježíši našel.

Vypredané

15,42 €

Tančící skály
Tančící skály

Marek Vácha

O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998–2001 a je určena především středoškolským studentům. Fascinující dějiny naší existence od velkého třesku po vznik samostatně uvažujících bytostí tvoří bohatý zdroj inspirace pro teologii. Jsme bytosti obdarované nesmrtelnou duší a zároveň jsme bytosti utvořené z hmoty 15 miliard let vzdáleného velkého třesku.Prostým vývojem událostí vznikají ze žhavé výhně počátku vesmíru tvorové schopní složit Devátou symfonii nebo vyzdobit Sixtinskou kapli. Jsme obdařeni nesmrtelnou duší a zároveň jsme stvořeni z prachu země. Jsme tančící skály. Čím víc rozumíme vesmíru, tím více si uvědomujeme nesamozřejmost naší existence, nesamozřejmost objevení se života na Zemi – a především nesamozřejmost vzniku nás samých, bytostí obdařených inteligencí a schopností se tomu všemu divit.

Vypredané

11,54 €

Život z liturgie
Život z liturgie

Robert Taft

Tradice Východu i Západu. Liturgie je společná tradice, provázaná plností modlitby, do níž lze dorůstat – ne soukromá hra, která by dávala prostor k nahodilým nápadům. Pokud v rituálu něčemu nerozumím, zvláště tomu, s čím mají všechny tradice, na Východě i Západě, téměř tisíciletou zkušenost, pak bych se měl začít ptát po prázdných místech v mém porozumění, a to ještě předtím, než automaticky, z bezradnosti, začnu ořezávat to, co má jakoby tu „drzost vymykat se limitům mé inteligence“.

Vypredané

13,58 €

Vedecký chodník k Bohu
Vedecký chodník k Bohu

Július Krempaský

Autor v týchto stručných, ale fundovaných kapitolách poskytuje vzácne odborné informácie tak teológom, ako aj širším kruhom vyššie vzdelaných čitateľov, ktorí cítia potrebu jasnejšie nahliadnuť do vzťahov medzi súčasne prudko sa vyvíjajúcimi prírodnými vedami a svojím náboženským presvedčením alebo aj agnosticizmom či marxistickým školením naočkovaným ateizmom.Vzácnosť týchto informácií vyplýva z toho, že ich autor svojou vedeckou kariérou oslovuje čitateľa ako opravdivý znalec vedeckej zložky problému a súčasne aj ako človek, ktorý hlboko chápe a prežíva jeho osudový dosah na postoj k najzásadnejším otázkam ľudskej existencie.

Vypredané

1,26 €

Teologický a náboženský slovník I. diel
Teologický a náboženský slovník I. diel

Štefan Vragaš et al.

A - K. Slovník ako pomôcka bude užitočný v prvom rade pre študentov teológie, kňazov teológov a kňazov v pastorácii, ale aj všetkým tým,čo sa zaujímajú o učenie cirkvi a náboženský život. Možno sa právom domnievať, že tento slovník so zreteľom na iné krajiny európskeho priestoru prispeje k renomé slovenskej teologickej vedy.

Vypredané

8,73 €

Byl jsem muslimem
Byl jsem muslimem

Naeem Fazal; Kitti Murrayová

Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory veškerému neporozumění, které jeho obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi jeho nejbližšími, příběhem naděje. Naděje v to, že se nepřátelé stanou přáteli a uvědomí si, že jsou bratři.„Miluji muslimy. Líbí se mi jejich pohostinnost, kultura a ryzost. Rmoutí mě, že následování Ježíše vytváří mezi mnou a lidmi, k nimž mám velmi blízko, nepřekonatelný odstup. Přeji si, abych jim mohl říct, že to, že jsem byl muslimem, ze mě v žádném případě nedělá jejich odpůrce. Prostě jsem se setkal s Ježíšem a nemohu se ho zříct.“ (autor v úvodu)

Vypredané

10,57 €

Viera dvoch tvárí - 61/2015
Viera dvoch tvárí - 61/2015

Jozef Vadkerti

Sú prejavy našej viery úprimné a vedomé alebo je to len zvyk?Sme pozvaní vzdať sa pokrytectva a vykročiť na cestu každodennej pozornosti a sústredenosti na Boha.

Vypredané

1,46 €

Noc zpovědníka
Noc zpovědníka

Tomáš Halík

Paradoxy malé víry v postoptimistické době. V šestnástich esejách tejto knihy čitateľ nájde kritické úvahy o stave a aktuálnych problémoch nášho sveta i o súčasných premenách náboženstva, láskavo humorné zásahy do vlastných radov, filozofické meditácie nad paradoxnými biblickými výrokmi i psychologické postrehy z autorovej dlhoročnej skúsenosti pri duchovnom doprevádzaní ľudí stojacich medzi vierou a pochybnosťou a hľadajúcich odpovede na vážne životné otázky.

Vypredané

12,72 €

Věroměr
Věroměr

Max Kašparu

Často nám chybí objektivní kritéria, která by nám pomohla poznat, jak jsme na tom se svou vírou. Pronikavé a zároveň laskavé a vtipné postřehy, pomáhající ven z bludného kruhu křesťanského sebeuspokojení, jsou jádrem této knížky, která nám pomáhá oživit a uzdravit naši víru.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Vieromer (2003).

Vypredané

3,00 €

Filozofia a mystika
Filozofia a mystika

Slavomír Gálik

Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových náboženstiev. Existuje niečo také ako fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je mystika? Je viazaná len na náboženstvo, alebo ju môžeme chápať aj v širších kultúrnych súvislostiach? Je doménou iba výnimočných jednotlivcov, alebo je prístupná všetkým ľuďom? Je len minulosťou alebo je aktuálna aj v súčasnosti?

Vypredané

12,80 €

Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete
Katolícka cirkev v 20. storočí na Slovensku a vo svete

František Vnuk

Knihu dopĺňa bohatá obrazová a dokumentárna príloha, chronoligický prehľad dôležitých udalostí, zoznam pápežov, protipápežov, ekumenických koncilov, mapy znázorňujúce územnú organizáciu Katolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2000, náboženské rozvrstvenie sveta a bohatá literatúra.

Vypredané

12,23 €

Náboženský atlas Slovenska
Náboženský atlas Slovenska

Juraj Majo; Dagmar Kusendová

Cieľom Náboženského atlasu Slovenska je priniesť v komplexnej forme informácie o náboženskej štruktúre Slovenska za posledných 160 rokov. Atlas je obsahovo rozdelený na tri základné časti.Prvá časť je venovaná vývinu záujmu dobových bádateľov o náboženskú štruktúru obyvateľstva Slovenska od konca 18. po začiatok 21. storočia. Prináša základné informácie najmä o topografických lexikónoch, ktoré vznikali koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia.Druhá časť atlasu je venovaná kartografickému zobrazeniu náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska. Obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1851 až 2011, spolu 14 sčítaní. Na väčších mapách je zobrazená náboženská štruktúra Slovenska na úrovni obcí, na menších mapách je zachytená náboženská štruktúra na úrovni miest a okresov. Výsledky sčítania za celé územie Slovenska sú prezentované na samostatnom štruktúrovanom kruhovom grafe. Mapy a graf sprevádza krátky informačný text obsahujúci základné informácie o sčítaní obyvateľstva, na podklade výsledkov ktorého mapy vznikli.Posledná, tretia časť atlasu je zameraná na zhodnotenie zmien konfesionálnej štruktúry na našom území od počiatkov výskytu kresťanstva a židovstva s detailnejším pohľadom na vývoj v rokoch 1869 až 2011. Údaje o početnosti najvýznamnejších konfesií sú z každého sčítania v moderných dejinách prezentované na úrovni okresov v záverečnej časti atlasu.

Vypredané

9,65 €

Hovory v Jeruzalémě
Hovory v Jeruzalémě

Carlo Maria Martini; Georg Sporschill

Výsledkem rozhovorů Georga Sporschilla s kardinálem Martinim je mimořádně poutavá a osobní kniha, určená především mladým lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek, které sesbíral u mladých lidí: V co věří nevěřící lidé?Co mají společného a v čem se rozcházejí různá náboženství?Jak jednat s lidmi jiné víry?Jak se projevuje pravá láska?Proč církev tak často hovoří o hříchu?Hledá církev nové a pozitivní odpovědi k tématu sexualityJakou budoucnost mají v církvi mladí lidé?Kdo může za to, že je církev jako instituce tak slabá?Jaké jsou její vyhlídky do budoucnosti?Kdyby Ježíš žil dnes, o co by usiloval nejnaléhavěji?Bude Ježíšova zvěst účinná i v budoucnu?Carlo Maria Martini odpovídá jako ten, kdo v Ježíši Kristu nalezl perlu svého života a naučil se milovat všechno a všechny, na nichž Kristu záleží. Prožil svůj život v nesnadné době a v nelehkém poslání, čímž dozrál do nevšední moudrosti. Promlouvá k nám jako člověk protříbený, prozářený Boží dobrotou, jako služebník vyhlížející svého Pána, jemuž se dá věřit.

Vypredané

6,69 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , pred týždňom

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk